Versione classicaVersione mobile
Z

Petit dictionnaire de mythologie populaire roumaine

 | 
Ion Taloș

Bibliographie

Testo integrale

Adăscăliţei V.: De la Dragoş la Cuza-Vodă. Legende populare istorice româneşti, Bucarest, 1988.

Amzulescu Al. I.: Balade populare româneşti, I, Bucarest, 1964.

Bernea Ernest: Cadre ale gândirii populare româneşti. Contribuţii la reprezentarea spaṭiului, timpului şi a cauzalităṭii, Bucarest, 1985.

Beza Marcu: Paganism in Romanian Folklore, Londres, 1928.

Bîrlea Ovidiu: Folclorul românesc, 2 vol., Bucarest, 1981-1983.
Mică enciclopedie a poveştilor româneşti, Bucarest, 1976.

Brill Tony: Legendele românilor, 2 vol., Bucarest, 1994.

Buhociu Octavian: Folclorul de iarnă, ziorile şi poezia păstorească, Bucarest, 1979.
Le Folklore roumain de printemps, thèse principale pour le doctorat d’Etat, Paris, 1957.

Candrea I. Aurel: Iarba fiarelor. Studii de folklor, Bucarest, 1928.
Folclorul medical român comparut, Bucarest, 1944.

Caraman Petru: Pământ şi apă. Contribuţie etnologică la studiul simbolicei eminesciene, Iaşi, 1984.
Studii de folclor, 2 vol., Bucarest, 1987-1988.

Cartojan N.: Cărṭile populare în literatura românească. Epoca influenţei sud-slave, Bucarest, 1974.

Călinescu G.: Estetica basmului, Bucarest, 1965.

Ciauşanu Gh. F.: Superstiţiile poporului român în asemănare cu ale altor popoare vechi şi nouă, Bucarest, 1914.

Coman Mihai: Mitologie românească. I. Vieţuitoarele pământului şi ale apei, Bucarest, 1986.
Mitologie românească. II. Vieṭuitoarele văzduhului, Bucarest, 1988.
Mitas şi epos, Bucarest, 1985.

Cuceu Ion, Cuceu Maria : Vechi obiceiuri agrare româneşti. Tipologie şi corpus de texte, I, Bucarest, 1988.

Cuisenier Jean : Le Feu vivant. La parenté et ses rituels dans les Carpates, Paris, 1994.

Dima Alexander: Rumänische Marchen, Leipzig, 1944.

Eliade Mircea : De Zalmoxis à Gengis-Khan. Études comparatives sur les religions et le folklore de la Dacie et de l’Europe orientale, Paris, 1970.

Fochi Adrian: Datini şi eresuri populare de la sfârgitul secolului al xix -lea, Bucarest, 1976.

Gaster M.: Rumanian Bird and Beast Stories, Nendeln (Liechtenstein), 1967.

Ghinoiu Ion: Vârstele timpului, Bucarest, 1988.

Gorovei Artur: Credinţi şi superstiţii ale poporului român, Bucarest, 1915.

Hasde B.P.: Studii de folclor, Cluj-Napoca, 1979.
Etymologicum Magnum Romaniae. Dicţionarul limbei istorice şi poporane a românilor, 3 vol., Bucarest, 1972, 1974, 1976.

Herseni Traian: Forme strãvechi de cultură populară românească. Studiu de paleoetnografie a cetelor de feciori din Ţara Oltului, Cluj-Napoca, 1977.

Ionescu Ioana-Maria: Rumänische Übergangsriten. Dargelegt am Beispiel der Lebensbrauche in Oltenien, thèse, Münster (Westphalie), 1986.

Karunger Felix: Rumänische Legenden aus der mündlichen Tradition.
Fragmentarische Skizzen und exemplarische Texte, Salzbourg, 1990.
Rumänische Märchen auβerhalb Rumäniens, Kassel, 1982.

Karlinger Felix, Bîrlea Ovidiu: Rumänische Volksmärchen, Düsseldorf, Cologne, 1969

Karunger Felix, Turczynski Emanuel: Rumänische Sagen und Sagen aus Rumänien, Berlin, 1982.

Kernbach Victor: Dicṭionar de mitologie generală. Mituri. Divinităṭi. Religii, Bucarest, 1995.

Marian Sim. Fl.: Insectele în limba, credinṭele şi obiceiurile românilor. Studiu folkloristic, Bucarest, 1903.
Înmormântarea la români. Studiu folkloristic, Bucarest, 1892.
Legendele Maicii Domnului. Studiu folkloristic, Bucarest, 1904.
Naşterea la români. Studiu etnografic, Bucarest, 1892.
Nunta la români. Studiu istorico-etnografic comparativ, Bucarest, 1890.
Sărbătorile la români. Studiu etnografic, 3 vol., Bucarest, 1898-1899, 1901.
Tradiţii poporane române din Bucovina, Bucarest, 1895.

Moldovan Ioan Micu: Poveşti populare din Transilvania culese prin elevii şcolilor din Blaj (1863-1878), Bucarest, 1987.

Muşlea Ion: Cercetări etnografice şi de folclor, 2 vol., Bucarest, 1971, 1972.

Muşle Ion, Bîrlea, Ovidiu: Tipologia folclorului din răspunsurile la chestionarele lui B.P. Hasdeu, Bucarest, 1970.

Niculiţă-Voronca Elena: Datinile şi credinṭele poporului român adunate şi aşezate în ordine mitologică, I, Cernăuţi, 1903.

Noulas Vassilis, Zbinden Nicolas: Aromunische Hirtenerzähungen aus dem Pindusgebirge. Von Neraïden, Moïren, Dämonen, Drachen, Toten und Träumen, Zurich, 1981.

Oişteanu Andrei: Motive şi semnificaţii mito-simbolice în cultura tradiţională românească, Bucarest, 1989.

Otescu I. : Credinţele ţăranului român despre cer şi stele, Bucarest, 1906-1907 (Analele Academiei Române, Seria II, xxix).

Pamfile Tudor : Cerul şi podoabele lui după credinţele poporului român, Bucarest, 1915.
Diavolul învrăjbitor al lumii. După credinţele poporului român, Bucarest, 1914.
Mitologie românească. I. Dişmani şi prieteni ai omului. II. Comorile, Bucarest, 1916.
Povestea lumii de demult. După credinţele poporului român, Bucarest, 1913.
Sărbătorile la români. Sărbătorile de toamnă şi postul Crăciunului. Studiu etnografic, Bucarest, 1914.
Sărbătorile de vară la români. Studiu etnografic, Bucarest, 1910
Sărbătorile la români. Crăciunul. Studiu etnografic, Bucarest, 1914.
Văzduhul. După credinţele poporului român, Bucarest, 1916

Papahagi Tache: Din folklorul romanic şi cel latin. Studiu comparat, Bucarest, 1923.
Mic dicţionar folkloric. Spicuiri folklorice şi etnografice comparate, Bucarest, 1979.

Rădulescu-Codin C.: Îngerul românului. Povefii şi legende din popor, Bucarest, 1913.
Legende, tradiţii şi amintiri istorice adunate din Oltenia şi din Muscel, Bucarest, 1910.

Rădulescu-Codin C., Mihalache D. : Sărbătorile poporului cu obiceiurile, credinţele şi unele traditii legate de ele. Culegere din părţile Muscelului, Bucarest, 1909.

Schullerus Pauline: Rumänische Volksmärchen aus dem mittleren Harbachtal, Bucarest, 1977.

Stahl Paul Henri : « La Dendrolatrie dans le folklore et l'art rustique du xixe siècle », Archivio Internazionale di Etnografia e Preistoria (Turin), 2, 1959, p. 43-69.

Şăineanu Lazăr: Basmele române în comparatiune cu legendele antice clasice şi în legătură cu basmele popoarelor învecinate şi ale tuturor popoarelor romanice, Bucarest, 1978.

Şerb Ioan: Legende despre flori şi păsări, Bucarest, 1990.

Vlăduţescu Gh.: Filosofia legendelor cosmogonice româneşti, Bucarest, 1982.

Vulcănescu Romulus: Mitologie română, Bucarest, 1985.

Vulpescu Michel : Les Coutumes roumaines périodiques, Paris, 1927.

© UGA Éditions, 2002

Condizioni di utilizzo http://www.openedition.org/6540

Questa pubblicazione digitale è stata realizzata tramite il riconoscimento ottico dei caratteri automatico (OCR).
Z
 
Cerca su OpenEdition Search

Sarai reindirizzato su OpenEdition Search