Version classiqueVersion mobile

La vie des autres

 | 
Stéphane Benoist
, 
Christine Hoët-van Cauwenberghe

Indices

Texte intégral

I. Index locorum

1. Sources épigraphiques

AE, 1905, 240 : 77, n.88 ; 1906, 35 : 73, n.56 ; 1912, 93 : 164 ; 1913, 21 : 72, n.41 ; 73, n.60 ; 1916, 13 : 72, n.41 ; 73, n.60 ; 42 : 73, n.57 ; 74, n.71 ; 43 : 73, n.57 ; 44 : 73, n.57 ; 91 : 68, n.26 ; 73, n.60 ; 1917/1918, 59 : 121, n.42 ; 99 : 137, n.50 ; 1920, 115 : 73, n.59 ; 1928, 124 : 164 ; 1929, 232 : 73, n.52 ; 1935, 35 : 73, n.60 ; n.63 ; 1940, 6 : 157 ; 48 : 154, n.9 ; 62 : 156, n.20 ; 158 et n.29 ; n.33 ; 159, n.34 ; n.35 ; 63 : 159, n.35 ; 164 ; 1946, 118 : 162, n.49 ; 221 : 153, n.4 ; 1948, 24 : 164 ; 26 : 156, n.19 ; 157 ; 158, n.28 ; 164 ; 27 : 156, n.19 ; 164 ; 28 ; 29 ; 31 : 164 ; 1951, 62 : 94, n.58 ; 107 ; 1952, 69 ; 1954, 104 : 95, n.61 ; 1955, 165 : 164 ; 1959, 244 : 130, n.1 ; 1964, 151 ; 155 : 153, n.6 ; 1967, 74 : 164 ; 1968, 80 : 153, n.4 ; 1969/1970, 705 : 73, n.60 ; 1971, 64 : 156, n.18 ; 157 ; 164 ; 1972, 314 : 73, n.51 ; 74, n.66 ; 1973, 544 : 118, n.28 ; 1977, 217 : 172, n.23 ; 1978, 83 ; 86 : 99, n.80 ; 145 : 65 et n.8 ; 1979, 432 : 8, n.27 ; 1980, 956 : 73, n.58 ; 74, n.70 ; 1981, 770 : 132 ; 1982, 694 : 95, n.62 ; 107 ; 1983, 174 : 153, n.3 ; 1986, 115 : 153, n.3 ; 1987, 192 : 164 ; 197 : 158, n.28 ; 198 : 164 ; 203 : 156, n.19 ; 164 ; 1085 : 73, n.60 ; 1988, 213 ; 215 : 161, n.45 ; 1989, 125 : 159, n.34 ; 164 ; 127 : 158, n.31 ; 164 ; 445 : 107 ; 872 : 77, n.88 ; 905 : 86, n.11 ; 1990, 727 : 77, n.87 ; 1992, 271 : 168 et n.3 ; 169 et n.4 ; 277 : 173, n.29 ; 1822 : 77, n.85 ; 1833 : 73, n.58 ; 1994, 1882 : 77, n.85 ; 1995, 858 : 76, n.80 ; 700-701 : 130, n.1 ; 1996, 309 : 155, n.13 ; 1008 : 95, n.61 ; n.63 ; 1707 : 77, n.85 ; 1997, 1778 : 77, n.85 ; 1998, 277 a-d : 153, n.5 ; 282 : 73, n.60 ; 74, n.76 ; 77, n.85 ; 766 : 76, n.80 ; 2002, 1684 : 77, n.85 ; 1728 : 77, n.87 ; 2003, 984 : 76, n.80 ; 1274 : 77, n.86 ; 1432 : 77, n.85 ; 2060 : 76, n.83 ; 2004, 1923 ; 1924 : 77, n.85 ; 2006, 1842 ; 1843 : 76, n.84 ; 2007, 1762 : 76, n.84

Bloch, 1953, 3 ; 9 : 164

Cagnat, BCTH, 1901, p. CCX : 73, n.62

CCCA, III, 398 : 155, n.14 ; 164 ; 399 : 164

CCID, 440 : 159, n.37

CIL, I2, 2257 : 104, n.109

CIL, II, 494 : 99, n.81 ; 1970 : 70, n.33 ; 72, n.38 ; 1971 : 70, n.33 ; 2224 : 73, n.53 ; 74, n.69 ; 2227 : 72, n.48 ; 3329 : 69, n.30 ; 73, n.53 ; 74, n.72 ; 3852 : 72, n.39 ; 3863 : 72, n.39 ; 4137 : 70, n.30 ; n.34 ; 4188 : 73, n.51 ; 4190 : 73, n.51 ; 4210 : 73, n.53 ; 76, n.82 ; 4212 : 72, n.48 ; 4231 : 73, n.53 ; 4241 : 73, n.53 ; 4266 : 72, n.44 ; 4275 : 73, n.53 ; 4458 : 74, n.65 ; 4495 : 72, n.42

CIL, II2/7, 282 : 73, n.53 ; 74, n.69

CIL, II2/14, 336 : 72, n.39 ; 360 : 72, n.39 ; 14-2, 1009 : 70, n.30 ; n.34 ; 1016 : 72, n.44 ; 1017 : 76, n.80 ; 1020 : 72, n.49 ; 1023 : 76, n.80 ; 1110 : 73, n.51 ; 1132 : 72, n.48 ; 1155 : 73, n.53 ; 1176 : 73, n.51 ; 1178 : 73, n.52 ; 1182 : 73, n.53 ; 1186 : 73, n.53 ; 76, n.81 ; 1187 : 73, n.53 ; 76, n.82

CIL, III, 214 : 118, n.24 ; 9187 : 102, n.96

CIL, IV, 11 ; 22 ; 25 ; 57 : 99, n.78 ; 1173 : 184, n.117 ; 1177 : 184, n.116 ; 1180 : 183, n.112

CIL, V, p. 771 : 72, n.48 ; 5515 ; 5516 ; 5517 : 99, n.81 ; 6489 : 99, n.81

CIL, VI, 1607 : 72, n.46 ; 77, n.87 ; n.88 ; 1764 : 140, n.61 ; 1767 : 138, n.56 ; 2028 ; 2030 : 99, n.81 ; 3495 : 72, n.47 ; 77, n.88 ; 3518 : 72, n.43 ; 3538 : 77, n.87 ; n.88

CIL VIII, 1578 : 73, n.55 ; 74, n.67 ; n.74 ; 2090 : 77, n.88 ; 2248 : 73, n.60 ; 2396 : 73, n.58 ; 2397 : 73, n.58 ; 2398 ; 2399 : 73, n.58 ; 74, n.70 ; 2622 : 74, n.64 ; 77, n.88 ; 2756 : 77, n.88 ; 2762 : 72, n.45 ; 77, n.88 ; 8329 : 73, n.60 ; 9023 : 74, n.68 ; 10500 : 73, n.60 ; 12469 : 137, n.48 ; 16910 : 73, n.54 ; 17589 : 77, n.88 ; 17823 : 73, n.58 ; 17899 : 73, n.60 ; 17905 : 73, n.58 ; 21821 : 73, n.57 ; n.61 ; 23069 : 74, n.73 ; 24017 : 99, n.81 ; 25837 : 137, n.50 ; 25846 : 73, n.56 ; 26518 : 73, n.60 ; 74, n.75

CIL, IX, 3087 : 182, n.106

CIL, X, 680 ; 688 : 182, n.104 ; 772 : 170, n.8 ; 787 : 178, n.80 ; 810 : 175 et n.51 ; 175, n.57 ; 811 : 175, n.57 ; 813 : 176, n.60 ; 816 : 168 et n.3 ; 169 et n.4 ; 818 : 184, n.130 ; 830 : 178, n.69 ; n.77 ; 833-834 : 178, n.71 ; 837 : 178, n.77 ; 838 : 178, n.76 ; n.77 ; 839 : 178, n.70 ; 840 : 178, n.72 ; n.73 ; n.74 ; 857a : 181, n.89 ; 888 : 181, n.93 ; 910 : 181, n.93 ; 943 ; 944 : 178, n.74 ; 945 ; 946 : 178, n.75 ; 947 ; 948 : 178, n.76 ; 950 : 180, n.85 ; 952 : 100, n.87 ; 998 : 170 et n.13 ; 172, n.20 ; 999 : 181, n.88 ; 1027-1028 : 181, n.93 ; 1036 : 182, n.100 ; 1236 ; 1562-1568 ; 1574 ; 1591 : 170, n.8 ; 1972 ; 2312 : 102, n.100 ; 5061 : 139, n.58 ; 5191 : 182, n.105 ; 5829 : 70, n.33 ; 72, n.38 ; 6227 : 100, n.83 ; 8042, 47 a-s/48 a-g : 174, n.41 ; 8042, 57 : 179, n.84 ; 8071, 48 : 184, n.129

CIL, XI, 1772 : 102, n.100 ; 3205 : 95, n.63 ; 6248 : 102, n.100

CIL, XII, 4230 : 95, n.60 ; 4333 : 96, n.64 ; 4354 : 86, n.14 ; 107 ; 4357 : 98, n.71 ; 101, n.95 ; 107 ; 4358 ; 4362 : 107 ; 4363 : 85, n.9 ; 107 ; 4371 + 4372 : 94, n.58 ; 95 et n.62 ; 107 ; 4373 a, b ; 4401 : 107 ; 4417 : 100, n.90 ; 4536 : 97, n.69 ; 107 ; 4645 : 103, n.107 ; 4646 : 98, n.76 ; 4646 add. ; 4647 : 103, n.107 ; 4648 ; 4649 : 103, n.107 ; 104, n.109 ; 4663 : 100, n.90 ; 4790 ; 4791 ; 4792 add. ; 4793 ; 4794 ; 4795 ; 4796 ; 4797 ; 4798 : 92, n.47 ; 4883 ; 4895 : 93, n.53 ; 4936 add. : 92, n.42 ; 5030 ; 5031 : 99, n.78 ; 5109 : 92, n.47 ; 5140 : 99, n.78 ; 5196 ; 5218 : 92, n.47 ; 5237 : 100, n.90 ; 5238 : 98, n.76 ; 101, n.90 ; n.92 ; n.95 ; 5239 ; 5240 ; 5241 : 101, n.90 ; 5242 ; 5243 ; 5244 : 100, n.90 ; 5245 : 100, n.90 ; 101, n.92 ; n.95 ; 5247 : 102, n.101 ; 5370 : 93, n.52

CIL, XIII, 969 : 101, n.90 ; 3028 add., 100, n.87

CIL, XIV, 2 : 157, n.21 ; 164 ; 5 : 164 ; 6 : 159, n.37 ; 8 : 154, n.10 ; 10 : 157, n.26 ; 164 ; 12 : 154, n.10 ; 13 : 159, n.37 ; 18 : 156, n.20 ; 157 ; 165 ; 19 : 161, n.46 ; 25 : 157, n.24 ; 164 ; 26 : 158, n.30 ; 160, n.40 ; 32 : 157, n.21 ; 164 ; 33 : 164 ; 34 ; 35 : 153, n.34 ; 164 ; 36 : 157, n.22 ; 158, n.31 ; 164 ; 37 : 158, n.31 ; 164 ; 40 : 164 ; 44 : 157, n.23 ; 165 ; 45 : 164 ; 51 : 157, n.21 ; n.25 ; 164 ; 53 : 157, n.25 ; 164 ; 64 ; 65 : 161, n.44 ; 67 : 164 ; 69 : 158, n.31 ; 164 ; 71 : 164 ; 97 : 164 ; 100 : 157, n.26 ; 158, n.32 ; 159, n.37 ; 165 ; 107 : 164 ; 116 : 155, n.14 ; 164 ; 117 ; 118 ; 119 : 164 ; 123 : 157 ; 165 ; 125 : 160, n.39 ; 230 : 164 ; 285 : 164 ; 2080 ; 2165 : 154, n.9 ; 2957 : 70, n.33 ; 72, n.38 ; 4284 : 165 ; 4313 : 161, n.44 ; 4319 : 160, n.41 ; 4320 : 160, n.42 ; 4327 : 160, n.40 ; 4349 ; 4359 : 155, n.15 ; 164 ; 4553 : 153, n.34 ; 164 ; 4554 ; 4555 ; 4556 : 164 ; 4570 : 160, n.43 ; 164 ; 4710 : 153, n.6 ; 4724 : 153, n.3 ; 5320 : 155, n.13 ; 156, n.16 ; 164 ; 5326 : 153, n.5 ; 5328 : 153, n.34 ; 164 ; 5330 ; 5334 : 154, n.8 ; 5339 : 164 ; 5380 : 157, n.21 ; 164

CIL, XVI, 61 : 77, n.87

CILA, Ja, 2, 542 : 69, n.30 ; 73, n.53 ; 74, n.72

CLE, 1604 : 77, n.88

Commentarii fratrum Arualium : 44

DFH, 25 : 73, n.60 ; 74, n.75

ELST, 46 : 72, n.39 ; 60 : 72, n.39

ERSegovia, 66 : 76, n.80

ERT, 6 : 72, n.42

ERZ, 81 : 73, n.53

FOR, 219, n ° 79 : 99, n.78

HEp, 15, 109 : 76, n.83

IAM, II/1, 342 : 73, n.57 ; n.61 ; 368 : 73, n.57 ; 74, n.71 ; 430 : 68, n.26 ; 73, n.60 ; 439 ; 440 : 73, n.57 ; 448 : 73, n.57 ; 74, n.71

IG, XIV, 917 : 165 ; 918 : 156, n.17 ; 165 ; 926 : 157 ; 159, n.36 ; 165 ; 1043 : 159, n.36 ; 165

IGLS, XIII/1, 9139 : 138, n.53 ; 9178 : 68, n.27

IKourion, 130 : 115, n.5 ; p. 255 : 115, n.7

ILA, Pétrucores, 51 : 101, n.90

ILAfr, 625 : 68, n.26

ILAlg, I, 562 : 73, n.54 ; 2117 : 121, n.42 ; 3843 : 77, n.88 ; 4012 : 137, n.49

ILAlg, II/3, 7899 : 73, n.60 ; 7942 : 72, n.41 ; 73, n.60 ; 7947 : 73, n.59 ; 7948 : 72, n.41 ; 73, n.60

ILGN, 558 : 95, n.60 ; 586 : 92, n.47

ILJug, 253 : 100, n.87

ILM, 123 : 68, n.26

ILP Bardo, 75 : 74, n.73

ILS, 414 : 159, n.37 ; 1064 : 86, n.14 ; 107 ; 1393 : 73, n.51 ; 1409 : 73, n.60 ; 1450 : 72, n.46 ; 77, n.87 ; n.88 ; 2717 : 72, n.44 ; 2726 : 70, n.33 ; 72, n.38 ; 2729 : 77, n.87 ; n.88 ; 2752 : 73, n.58 ; 4975 : 100, n.83 ; 5417 : 74, n.68 ; 5421 : 93, n.52 ; 5579 : 74, n.70 ; 6367 : 170 et n.13 ; 6905 : 73, n.53 ; 74, n.69

IRC, I, 69 : 72, n.42 ; II, 19 : 74, n.65 ; 21 : 73, n.51 ; 74, n.66

IRSaguntum, 52 : 72, n.39 ; 64 : 72, n.39

I.Salamis, 25 : 118, n.26 ; 124 ; 39-40 : 115, n.9 ; 45 : 119, n.32 ; 46 : 119, n.30 ; 47 : 119, n.33 ; 48-49 : 119, n.35 ; 55 : 121, n.41 ; 101 : 119, n.34 ; 129 ; 130-131 : 115, n.9

NS, 1890, p. 333 : 182, n.101 ; 1910, p. 390 ; 405 : 183, n.111

Pighi, V/Va, l. 26-29 : 66, n.10

RGDA, préambule et 1 : 38 et n.1

RIB, 1482 : 77, n.88

RICIS, 2, 503/1107 ; 1129 ; 1130 : 161, n.45 ; 1202 ; 1206 : 161, n.46 ; 1221 : 156, n.20

RIT, 161 : 70, n.30 ; n.34 ; 169 : 72, n.44 ; 172 : 72, n.49 ; 252 : 73, n.51 ; 272 : 72, n.48 ; 277 : 73, n.53 ; 76, n.82 ; 295 : 73, n.53 ; 317 : 73, n.53 ; 76, n.81 ; 319 : 73, n.51 ; 321 : 73, n.52 ; 325 : 73, n.53 ; 349 : 73, n.53

RMD, III, 170 : 86, n.11 ; 107

Salamine, XIII. 2, 106 : 119, n.34 ; 157 : 118, n.28 ; 124 ; 201-238 : 122, n.47 ; 202 : 119, n.30 ; 124 ; 203 : 119, n.32 ; 204 : 119, n.33 ; 233 : 121, n.41

Segermes, 2 : 73, n.60 ; n.63 ; 21 : 74, n.73

TabVindol., I, 25 : 72, n.50 ; II, 247 ; 291 ; 292 : 72, n.50 ; III, 635 : 72, n.50

2. Sources papyrologiques

I papiri diplomatici : 266, n.16

P. Maspero 67007 r ° : 138, n.53

P. Oxy. 4696-4697 ; 4701 : 133

3. Sources juridiques et ecclésiastiques

ACO, I (Éphèse), 1, 7 : 123, n.50

Conc. Arel. I (314) [can.], c. 1 : 203, n.52

Conc. Antioch. (325) [ep. syn.], p. 136-143 : 210, n.92 ; p. 136-137 : 208, n.81 ; p. 137 : 204, n.65 ; 205, n.67 ; 211, n.96 ; p. 137-138 : 205, n.66 ; 206, n.69 ; n.70 ; 211, n.94 ; p. 137-139 : 211, n.97 ; p. 138 : 208, n.82 ; p. 138-139 : 208, n.83 ; p. 139 : 209, n.85 ; p. 139-141 : 209, n.87 ; p. 139-142 : 211, n.98 ; p. 141-142 : 210, n.88 ; p. 142 : 210, n.91 ; p. 143 : 211, n.98

Conc. Sard. (343) [nom. episc.], 1 : 196, n.14

Actis conc. Nicaen.II (787), p. 4-6 : 209, n.84

App. 7, 11 : 145, n.93 ; 7, 12 : 133, n.17 ; 147, n.101

CJ 1, 5, 12 § 6 : 137, n.42 ; § 16 : 136 ; 1, 9, 18 : 137, n.42 ; 1, 11, 10 § 2 : 136, n.35 ; 1, 13, 1 : 200, n.40 ; 1, 23, 5 : 141, n.67 ; 1, 26, 3 : 138, n.57 ; 1, 27, 1, 18 : 145 ; 1, 27, 1, 19 : 145 ; 146 ; 1, 41, 1 : 131 ; 1, 49, 1 : 133, n.16 ; 140 ; 1, 49, 1, 2 : 145 ; 2, 7, 1 : 140 ; 2, 7, 25 ; 3, 24, 3 : 145 ; 9, 27, 6 : 140 ; 141 ; 144, n.84 ; n.90 ; 9, 29, 3 : 131 ; 10, 59, 1 ; 12, 1, 2 : 137 ; 12, 3, 5 ; 12, 8, 2 : 145 ; 12, 19, 13 et 15 : 145, n.92 ; 12, 32, 1 : 134, n.22 ; 12, 33, 5, 4 : 145, n.92 ; 12, 49, 12 : 145 ; 50, 1, 22, 1 ; 50, 1, 32 : 68, n.28

CTh : 15 ; 114 ; 131 ; 1, 5, 9 : 138, n.57 ; 1, 6, 9 : 130 ; 141, n.67 ; 1, 11, 7 : 130, n.5 ; 2, 7, 11 : 130, n.5 ; 2, 16, 3 : 137, n.50 ; 4, 7, 1 : 200, n.40 ; 4, 22, 6 : 137, n.50 ; 6, 4, 23 ; 6, 7, 1 : 145 ; 6, 10, 2 : 146 ; 6, 21, 1 ; 6, 22, 1 ; 6, 22, 5 ; 6, 27, 5 : 145 ; 6, 28, 2 : 139 ; 142, n.70 ; 6, 38, 1 : 134, n.22 ; 145 ; 7, 3, 2 ; 7, 8, 16 ; 7, 23, 1 : 145 ; 7, 63, 2 : 130, n.5 ; 8, 5, 23 : 145 ; 8, 15, 1 ; 8, 15, 5 ; 8, 15, 8 : 141, n.69 ; 9, 14, 3 : 137 ; 9, 26, 14 : 138 ; 9, 27, 1 : 145 ; 9, 27, 1-2 ; 4-6 ; 9, 28, 1-2 : 144, n.90 ; 9, 38, 9 : 137 ; 10, 19, 5 : 134, n.23 ; 10, 20, 14 et 16 : 134, n.23 ; 11, 43, 5 : 130, n.5 ; 12, 1, 4, 57-58, 65, 77, 106, 110 : 134, n.24 ; 12, 1, 5, 20 : 145 ; 12, 1, 14 : 134, n.27 ; 12, 1, 41-42, 74 : 145 ; 12, 1, 73, 74, 90 : 134, n.25 ; 12, 1, 85 : 137 ; 12, 1, 159 : 134, n.26 ; 12, 1, 176 : 137, n.50 ; 12, 1, 180, 193 : 145 ; 13, 5, 1 : 134, n.19 ; 13, 5, 15 ; 13, 11, 11 : 145 ; 14, 3, 1 : 134, n.20 ; 14, 4, 5 ; 14, 4, 8 : 134, n.21 ; 14, 4, 9-10 : 145 ; 15, 1-3 : 116, n.15 ; 117, n.20 ; 15, 1, 31 : 117, n.19 ; 15, 14, 11-12 : 137 ; 16, 5, 3 ; 7 ; 9 ; 54 ; 58 : 136 ; 16, 8, 22 : 145 ; 16, 9, 5 : 136 ; 16, 10, 21 : 136, n.34

Codex Parisinus Syriacus 62 : 204, n.62 ; 208, n.80

Codex Vaticanus Syriacus 148 : 204, n.62 ; 208, n.80

Const. I, Ep. ad episc., p. 156 : 207, n.78 ; 212, n.104

Const. Porph., De Caer., 83 : 146, n.97 ; 85 : 141, n.62 ; 145, n.94

Dig. : 114 ; I, 16, 7 : 116, n.15

Édit 8, 2 : 146 ; 8, 3 : 145, n.93

Laterculus regum Visigothorum, 16 : 221 ; 224

Lex Romana Visigothorum / Breuiarium Alaricianum : 222

Lib. pont. : 265, n.16 ; 33 : 207, n.76 ; 66 : 264, n.13

Livre de droit syro-romain, 17 : 137

Mingana Syriacus 8 : 204, n.62 ; 208, n.80

Not. dig. : 275, n.38 ; Or., 6, 33 : 276, n.39 ; 44 : 130 ; Occ., 45 : 130

NJ : 146 ; 8 : 136, n.38 ; 145, n.92 ; n.93 ; 8, 4 : 145, n.95 ; 17 : 146 ; 17, 16 : 147, n.100 ; 24 ; 25 ; 26 ; 27 ; 30, 11 : 146 ; 24, 6 : 145, n.93 ; 25, 6 : 145, n.93 ; 146, n.99 ; 26, 2 : 145, n.93 ; 146, n.99 ; 26, 5 : 146, n.99 ; 27, 1 : 145, n.93 ; 146, n.99 ; 28, 4 : 146, n.99 ; 28, 7 : 145, n.93 ; 146, n.99 ; 29, 5 : 145, n.93 ; 146, n.99 ; 30, 3 : 145, n.93 ; 30, 9 : 146, n.99 ; 30, 11 ; 95, 1 : 133, n.16 ; 145, n.93 ; 102, 1 : 145, n.93 ; 146, n.99 ; 102, 2 : 146, n.99 ; 103 : 138, n.55 ; 149 : 134, n.18 ; 147, n.102 ; 161 : 147, n.104

NTheod. 3, 2 : 137, n.42 ; 6, 1 : 134, n.23

Novelle 9 : 147, n.102

Reg. eccl. Carthag. exc. [VI, not. de conc. Carthag. (401)], c. 64, p. 198 : 200, n.40

[VII, not. de conc. Carthag. (401)], c. 82, p. 204 : 200, n.40

Sirm. 6 : 136 ; 137

Ulp., Dig., I, 3, 31 : 130 ; I, 8, 11 ; L, 1, 22, 6 : 132, n.13

4. Sources littéraires

Amm. Marc., 19, 13 : 117, n.21 ; 22, 9, 4 : 211, n.99 ; 26, 6, 14 : 42-43, n.10 ; 26, 7, 6 ; 30, 4, 21 : 143, n.77 ; 30, 9, 3 : 144, n.81

Anon. Val., 6, 35 : 116, n.12

Asc., Pis., 26 : 64 et n.1

Aur. Vict., Caes., 33, 14 : 52-53, n.45 ; 41, 11-12 : 116, n.12

Caes., G., 7, 3, 1 : 105, n.117

[Ps.-Caes], Bel. Afr., 68 : 105, n.116

Cic., Att., 3, 20 : 100, n.86
Font. : 91
Phil. : 39 ; 53
Quinct. : 91 ; 3, 12 : 104 et n.112

Colum., Rust., 3, 2, 27 : 178, n.82

Dio Cass. : 50 ; 43, 29, 3 : 105, n.115 ; 54, 4, 1 : 114, n.2 ; 59, 9, 5 : 97, n.66 ; 64, 9, 2 : 43, n.10 ; 71, 31, 1 : 131, n.7

Dio Chrys. : 49

Epit., 41, 24 : 143, n.77

HA : 37 ; 39 ; 40 ; 50
Av. Cass., 1-9 : 54-55, n.50 ; 7 : 45, n.19
Aur. : 43, n.12
Gall. : 43, n.12 ; 16, 1 : 52, n.39 ; 19, 6 : 52, n.39 ; 19, 7 : 52, n.41 ; 21, 1-2 : 52, n.39
Pesc. Nig., 7, 5 : 131, n.8 ; 9, 1-2 : 44, n.16 ;
Quadr. Tyr., 1, 1 : 43 ; 44, n.16 ; 1, 1-4 : 50, n.35 ; 54 ; 1, 2 ; 1, 3 : 51
Tr. Tyr. : 51 ; 53 ; 30, Zénobie : 43, n.12 ; n.13 ; 53 ; 1 : 52, n.42 ; 16 : 54, n.49 ; 23 : 54 ; 31, Victoria, 1 : 52, n.42

Herod. : 50 ; 7, 1, 5-8 ; 9-10 : 53, n.46

Hor., Sat., I, 1, 13 : 88, n.25 ; I, 5, 34-36 : 99, n.80

Julien, Ep., 80 : 117, n.21 ; 83 : 136 ; 114 : 135

Justin, Abrégé des Histoires Philippiques, 43, 11-12 : 90, n.41

Lib., Ep., 339 : 140 ; 366 : 117, n.23 ; 396 : 140 ; 799 : 132 ; 871 ; 901 : 140 ; 1174 ; 1222 : 141 ; 1362 : 118, n.29 ; 1426 : 140 ; 1449 : 141 ; 1449 : 140 ; 1514 : 141
Or., 1, 283 : 135, n.30 ; 2, 42 : 143, n.78 ; 144, n.90 ; 4, 21 : 143, n.78 ; 4, 22-28 : 144, n.90 ; 33, 2 : 140 ; 33, 4-5 : 142 ; 37, 12 : 141, n.63 ; 42, 54 : 141, n.65 ; 48, 11 : 134, n.28 ; 143, n.79 ; 48, 13 : 134, n.28 ; 48, 22 : 135, n.29 ; 49, 3 : 134 ; 135 ; 49, 5-6 : 134 ; 62, 50-62 : 142 ; 63, 1 : 140

Mart., 8, 72, 3 : 87, n.17

Pan. Latin., XI, 19, 5 : 144, n.90 ; 21, 1-4 : 143, n.80

Philostr., Vita Apol., 1, 4 ; 1, 8 ; 1, 13 : 290-291, n.22 ; 1, 15 : 298, n.75 ; 1, 20 : 292, n.33 ; 1, 21 ; 1, 32 : 290-291, n.22 ; 1, 33 : 295, n.55 ; 1, 35 ; 1, 38 ; 2, 6 ; 2, 40 ; 3, 3 ; 4, 1 ; 4, 10-11 ; 4, 20 ; 4, 24 ; 4, 25 ; 4, 34 : 290-291, n.22 ; 4, 40 : 295, n.55 ; 4, 45 ; 5, 13 ; 5, 22 : 290-291, n.22 ; 5, 36 : 295, n.55 ; 5, 38 ; 6, 3 ; 6, 43 ; 7, 11 ; 7, 15 : 290-291, n.22 ; 7, 17 : 294, n.42 ; 7, 18 ; 7, 23 ; 7, 36 ; 8, 5 ; 8, 7, 2 ; 8, 7, 3 ; 8, 7, 5-6 ; 8, 7, 7 ; 8, 7, 7-8 ; 8, 7, 8 ; 8, 7, 9 ; 8, 7, 11 ; 8, 20 ; 8, 23 ; 8, 26 ; 8, 28 ; 8, 29 : 290-291, n.22

Plin., Nat., 2, 6, 35 : 178, n.82 ; 33, 32 : 65, n.9

Plin.: 49

Plut. : 49

Porph., ap. Hor. Sat., I, 1, 13 : 88, n.23 ; 107 ; I, 10, 46 : 88, n.26

Sall., Cat., 40-45 : 89, n.33

Strabon, IV, 1, 6 et 12 : 91, n.44

Suet. : 49 ; Tib., 4, 2 : 88, n.21

Symm., Ep., I, 107 : 139 ; 140 ; III, 87 : 142 ; IX, 75 : 139 Or., 6, 3 : 142

Tac., Hist. : 47 ; 49

Trogue Pompée, Histoires Philippiques : 90

Zos., 2, 29, 3-5 : 196, n.14 ; 4, 28, 3-4 : 143, n.77 ; 4, 29, 1 : 143, n.77 ; 144, n.90 ; 5, 1, 1 : 144, n.85 ; 5, 5, 3 : 140

5. Sources chrétiennes

Ambr., De fide, 3, 125 : 207, n.74
De off., 1, 9, 28 ; 1, 11, 39 : 289, n.17 ; 1, 12, 40 ; 1, 16, 63 ; 1, 28, 132-138 ; 1, 30, 146 ; 1, 30, 149 : 289, n.16 ; 1, 49, 242-245 ; 2, 4, 15-26 : 289, n.17 ; 2, 14, 66 : 292, n.32 ; 2, 15, 68-73 ; 2, 16, 77 : 289, n.17 ; 2, 16, 78 : 300, n.89 ; 2, 21, 103-108 ; 2, 21, 109 ; 2, 21, 110 : 289, n.17 ; 2, 26, 129 : 292, n.21 ; 2, 28, 136-139 : 289, n.17

An., De rebus bell., 4 : 144, n.90

Anon., Hist. eccl., 1, prooem., 1 : 212, n.104 ; 1, prooem., 5 : 213, n.110 ; 1, prooem., 20 : 195, n.10 ; 212, n.104 ; 1, prooem., 25 : 212, n.84 ; 2, 2, 5 : 208, n.84 ; 2, 3, 22 : 196, n.14 ; 198, n.25 ; 201, n.44 ; 2, 5, 1 : 207, n.78 ; 212, n.104 ; 2, 5, 3 : 195, n.9 ; 196, n.14 ; 2, 5, 4 ; 2, 7, 44 : 210, n.93 ; 213, n.110 ; 2, 12-24 : 213, n.110 ; 2, 12, 1 : 196, n.14 ; 2, 15 : 213, n.111 ; 2, 15, 2 ; 2, 15, 7 ; 2, 28, 1 : 196, n.14 ; 2, 38, 1 : 195, n.9 ; 196, n.14 ; 3, 13, 2 : 213, n.110 ; 3, 16, 14 : 196, n.14

Anon. Angl., Vita Greg., 23 : 263, n.12

Athan., Vita Ant. : 303, n.103 ; 1, 1 ; 1, 4 : 291, n.26 ; 2 : 291, n.27 ; 3, 6 : 293, n.34 ; 297, n.72 ; 5, 2 : 293, n.37 ; 7, 6 : 293, n.35 ; n.36 ; 11, 2 ; 12, 1 : 293, n.38 ; 14, 7 : 292, n.29 ; 302, n.101 ; 17, 7 : 292, n.33 ; 19, 4 : 292, n.29 ; 40, 4 : 293, n.38 ; 42, 8 : 293, n.38 ; 44, 2 : 293, n.34 ; 303, n.105 ; 55, 2 : 293, n.36 ; 92, 2 : 298, n.80 ; 93, 2 : 293, n.36 ; 94, 1 : 292, n.28

Ath. Alex., Apol. ad Const. imper., 27, 2 : 196, n.14
Apol. c. Arian., 6, 1 ; 23, 1 : 208, n.84 ; 42, 7 : 196, n.13 ; 198, n.22 ; 48, 2 : 196, n.14 ; 74, 3-4 : 204, n.60 ; 74, 4 : 203, n.53 ; n.56 ; 204, n.61 ; 76, 3 : 203, n.56 ; n.60 ; 204, n.61
Apol. de fuga sua, 5 : 195, n.13 ; 5, 1 : 198, n.22 ; 5, 2 : 195, n.11 ; 197, n.15 ; 9, 4 : 198, n.22
De decret. Nicaen.syn., 34, 4-5 : 208, n.84 ; 35, 4 : 205, n.68 ; 35, 6 : 208, n.84 ; 35, 11 : 201, n.45 ; 208, n.84 ; 35, 19 ; 35, 20 : 208, n.84 ; 35, 21 : 204, n.60 ; 36, 2 : 212, n.104 ; 38, 3 : 202, n.47 ; 212, n.104
De syn.Arimini in Italia et Seleuciae in Isauria, 5, 1 : 209, n.84 ; 5, 1-2 : 207, n.75 ; 212, n.104 ; 6, 5-6 : 209, n.84 ; 15, 1-2 : 201, n.45 ; 208, n.84 ; 15, 2 : 209, n.84 ; 16 : 201, n.45 ; 209, n.84 ; 17, 2 ; 17, 4 ; 17, 5 ; 17, 6 : 209, n.84
Ep. ad Afros, 2 : 212, n.104 ; 2, 5 : 207, n.75
Ep. ad episc. Aeg. et Lib., 8, 4 : 197, n.22
Hist. Arian., 5-6 : 211, n.99 ; 22, 1 : 196, n.14 ; 42, 1 : 196, n.13 ; 197, n.19 ; 198, n.22 ; 42, 3 : 195, n.8 ; n.11 ; 196, n.13 ; 43, 1 ; 43, 2 : 196, n.13 ; n.14 ; 44, 1 : 197, n.22 ; 45, 1 ; 45, 2 : 196, n.13 ; 45, 4 : 196, n.13 ; n.14 ; 198, n.24 ; 45, 5 ; 46, 3 : 196, n.13 ; 66, 3 : 212, n.104 Lettres festales : 133

Aug., C. ep. Parm., 1, 7 ; 1, 10 : 196, n.14 ; 200, n.38 ; 1, 13 : 196, n.14 ; 198,
n.24 ; 200, n.37 ; n.38
C. Iul., 4, 3, 14-33 : 289, n.17
C. secundam Iuliani respons. imperf. Opus, 1, 127 : 320, n.75
De ciu. Dei, 1, 10 : 310, n.18 ; 5, 19 ; 19, 25 : 289, n.17
De dono pers., 20, 53 : 325, n.96
Ep., 88, 2 : 198, n.26 ; 199, n.28 ; 194, 6, 23 : 320, n.76
Ep. ad cathol., 16, 41 : 292, n.28
Parm.,3, 3, 19 : 290, n.21
Serm.,21, 6 : 200, n.40

Bas. Caer., Ep., 78 : 140 ; 143, n.74

Carmen de prou. : 323 ; 23-86 : 314, n.42 ; 206-207 : 314, n.43 ; 510-517 : 316, n.49 ; 514-515 ; 547-549 : 314, n.43 ; 860-867 : 311, n.20 ; 860-870 : 315, n.45 ; 875 : 314, n.43 ; 877-886 : 315, n.46 ; 887-888 : 315, n.47 ; 889-896 : 315, n.48 ; 901-909 : 302, n.100 ; 901-912 : 311, n.21 ; 910-911 : 311, n.26

Cass., Conl., 1, 6, 1 : 313, n.38 ; 3, 4, 1-2 : 321, n.79 ; 3, 4, 3 : 321, n.80 ; 3, 4, 4-6 : 321, n.81 ; 3, 5, 2 : 321, n.81 ; 3, 19, 1 : 322, n.82 ; 4, 20, 3 : 313, n.38 ; 7, 8, 2 : 322, n.84 ; 13, 7, 1 ; 13, 8, 4 : 322, n.84 ; 13, 11, 1 : 325, n.98 ; 13, 15, 2 : 322, n.85 ; 13, 17, 1 : 322, n.84 ; 323, n.86 ; 13, 17, 3 : 323, n.87 ; 13, 18, 2 : 322, n.83 ; 13, 18, 2-3 : 322, n.84 ; 13, 18, 4 : 325, n.97

Cassiodor., Var., 5, 43-44 : 220 ; 5, 43, 2 : 221, n.4 ; n.5

Cassiod. et Epiph., Hist. eccl. trip., 5, tit., p. 212 : 196, n.14

Cassius Felix, De medicina, 32 et 42 : 132, n.12

Cedr., I, p. 478 : 135, n.31 ; p. 642 ; 647 : 136, n.40

Chronica Caesaraugustana : 19

Chronica Gallica a. DXI, 590-691 : 221, n.3 ; 689-691 : 220

Chron.pasch., prooem., 84 : 212, n.104 ; 592 : 137, n.46

Claud., In Eutr., 1, 196-209 : 144
In Ruf., 1, 18 : 144, n.85

Claud. Mam., De statu animae, I, praef. inscr. : 235, n.16

Clem., Quis diu. salu., 1, 4 : 287, n.6 ; 292, n.31 ; 11, 2-4 : 287, n.6 ; 13, 3 : 287, n.5 ; 287, n.6 ; 13, 5-6 ; 14, 1 : 287, n.6 ; 16-17 : 288, n.11 ; 16, 3 : 287, n.6 ; 17, 4 : 288, n.11 ; 19, 5-6 ; 32, 1 ; 39, 1 : 287, n.6

Columb., Ep. 1 et 5 : 260, n.1

Const. apost., 2, 15, 3 : 300, n.89 ; 7, 12 : 288, n.12

Constantius Lugdun., Vita s. Germani, 2 : 252, n.21

Cypr., Ad Don., 3 : 287, n.7
Ad Quir., 3, 61 : 287, n.7
De hab. uirg., 7 et 11 : 287, n.7
De laps., 11-12 ; 35-36 : 287, n.7
De dom. orat., 20 : 287, n.7 ; 32 : 288, n.12 ; 33 : 287, n.7
De mort., 26 : 288, n.12
De oper., 1 : 288, n.9 ; 1-3 : 288, n.8 ; 4 : 288, n.12 ; 5 : 288, n.8 ; 6-9 :
288, n.14 ; 7 : 288, n.12 ; 10 : 287, n.7 ; 11-12 : 288, n10 ; 13 : 287, n.7 ;
288, n.12 ; 17 : 287, n.7 ; 20 : 288, n.12 ; 21-23 : 289, n.17 ; 24 : 288, n.13 ; 26 : 288, n.12
De zel., 16 : 288, n.12
Ep., 11, 1, 2 : 287, n.7 ; 55, 28, 1 : 287, n.7

De altercatione ecclesiae et synagogae dialogus, 1133 : 136, n.41

Didaché, 1, 5-6 ; 4, 5-8 : 288, n.12

Dion. Exig., Libell. de cyclo magno Paschae, p. 63 : 212, n.104
Ep. ad Bonifatium primic. notar. et Bonum secund. de rationePaschae,
p. 82 : 212, n.104

Doctr. apost., 4, 5-6 : 288, n.12 ; 4, 7 : 286, n.1 ; 4, 8 : 287, n.2

Ephraem le Moine, 1060 : 144, n.83

Epiph. Const., Adu. haer., 68, 4, 2-3 : 208, n.84 ; 68, 4, 3-4 : 201, n.45 ; 68, 4, 5 : 207, n.76 ; 212, n.104 ; 68, 6, 7-9 ; 69, 1, 1 : 201, n.45 ; 208, n.84 ; 69, 3, 7 : 208, n.84 ; 69, 4, 1-2 : 201, n.45 ; 69, 4, 2 ; 69, 4, 4-5 ; 69, 5 : 209, n.84 ; 69, 5, 3 ; 69, 6 : 201, n.45 ; 69, 6, 1-6 : 208, n.84 ; 69, 6, 4 : 205, n.67 ; n.68 ; 210, n.90 ; 69, 7, 1 : 201, n.45 ; 69, 9, 1-2 : 206, n.74 ; 69, 9, 3 : 211, n.99 ; 69, 10 : 210, n.93 ; 69, 11, 1 : 212, n.104 ; 70, 9, 9 : 203, n.52

Euch., Laude er., 42 : 313, n.40

Eunap., 53 : 144, n.85 ; 87 : 143, n.77

Eus. Caer., C. Marcell., 1, 4, 2 : 205, n.67 ; 1, 4, 18-20 : 209, n.84 ; 1, 4, 39 : 210, n.89 ; 1, 4, 53-54 : 209, n.84
Comment. in Isaiam, 21 : 194, n.2
De mart. Palaest., prooem., 1 : 197, n.20 ; prooem., 2 : 194, n.2 ; 1, 1-2 ; 1, 1-3 : 197, n.20 ; 2, 5 : 194, n.2 ; 13, 12 : 197, n.20
Hist. eccl., 8, 2, 5 : 194, n.2 ; 197, n.20 ; 8, 6, 8-10 : 197, n.20 ; 8, 13 ; 10, 4, 44 : 194, n.2 ; 10, 5, 15-17 : 198, n.26 ; 199, n.28 ; 10, 6 : 199, n.28 ; 10, 6, 1 ; 1-2 : 199, n.34 ; 10, 6, 2 : 199, n.32 ; 10, 6, 3 : 200, n.36 ; 10, 6, 4-5 : 199, n.33 ; 10, 7 : 198, n.26 ; 199, n.28
Vita Const., 1, 17, 3 ; 1, 32 ; 1, 42, 1 : 198, n.24 ; 1, 44, 2 : 212, n.105 ; 1, 51 : 208, n.82 ; 2, 2, 2 : 194, n.2 ; 2, 4, 1-2 ; 2, 12, 1 ; 2, 14, 1 : 198, n.24 ; 2, 44 : 135 ; 2, 45, 2 : 194, n.2 ; 2, 52 : 197, n.20 ; 2, 61, 4-5 : 209, n.84 ; 2, 61, 5 : 194, n.2 ; 2, 62 : 209, n.84 ; 2, 63 : 197, n.22 ; 201, n.44 ; 202, n.50 ; 2, 64-72 : 202, n.49 ; 2, 68, 2-3 : 202, n.47 ; 2, 69, 1 : 202, n.46 ; 2, 69, 2 : 202, n.47 ; 2, 71, 3 : 202, n.46 ; 2, 71, 4 : 202, n.46 ; n.47 ; 2, 71, 6 : 202, n.46 ; n.47 ; 2, 72, 1 : 202, n.47 ; 2, 72, 2 : 201, n.43 ; 2, 73 : 201, n.44 ; 202, n.51 ; 204, n.63 ; 3, 1, 3 : 194, n.2 ; 3, 1, 5 : 208, n.82 ; 3, 4 : 204, n.63 ; 3, 5, 1-2 : 207, n.75 ; 3, 5, 3 : 201, n.44 ; 204, n.63 ; 3, 6, 1 : 207, n.78 ; 212, n.100 ; n.102 ; n.104 ; 3, 6, 2 : 212, n.103 ; 3, 7, 1 : 196, n.14 ; 3, 8 : 212, n.107 ; 3, 9 : 212, n.100 ; 3, 12, 1 : 212, n.104 ; 3, 12, 3 : 212, n.104 ; 3, 12, 5 : 202, n.47 ; 3, 13, 1 : 194, n.1 ; 3, 17, 2 : 202, n.47 ; 212, n.104 ; 3, 66, 2 : 194, n.2 ; 4, 14, 2 : 194, n.2 ; 4, 43-44 : 201, n.44 ; 4, 47 : 212, n.104 ; 4, 56, 2-3 : 198, n.24

Évagre, HE, 5, 1 : 146 ; 5, 13 : 147, n.104

Firmus, Ep., 12 : 141

Georges Moine, II, p. 490 : 135, n.31 ; p. 611 : 144, n.82

Geront., Vita Mel., prol. ; 15 ; 17 ; 19-22 : 292, n.30 ; 24-25 : 293, n.36 ; 30 : 292, n.30 ; 303, n.105 ; 35 : 292, n.30 ; 38 : 288, n.12 ; 292, n.30 ; 40 : 288, n.12 ; 41 ; 49 ; 57 : 292, n.30 ; 59 : 292, n.32 ; 60-62 : 302, n.102
Gesta conlat. Carthag. [capit. gest.], 3, 315 ; [tertia cognitio], 3, 176 ; 3, 215-220 : 198, n.26 ; 199, n.28

Greg., App., 5 : 277
Cont. Prosp., 17 : 263, n.12 ; 264, n.13 ; 22 : 263, n.12
Dial., 3, 19, 1-2 : 273, n.34 ; 278 ; 4, 28 : 279
Ep. : 19 ; 1, 3 : 264, n.13 ; 276, n.40 ; 278 ; 1, 8 : 264, n.13 ; 1, 13 : 261, n.4 ; 269, n.26 ; 279 ; 1, 16a : 259, * ; 279 ; 1, 21 : 269, n.24 ; 278 ; 1, 30 : 265, n.14 ; 1, 32 : 279 ; 1, 38-39 : 264, n.13 ; 1, 42 : 273, n.34 ; 1, 46 : 268, n.21 ; 278 ; 279 ; 1, 47 : 278 ; 279 ; 1, 50 : 261, n.4 ; 264, n.13 ; 1, 56 : 268, n.21 ; 277 ; 1, 59 : 279 ; 1, 65 : 273, n.34 ; 2, 2 : 264, n.13 ; 2, 4 : 264, n.13 ; 265, n.14 ; 272-273, n.32 ; 277 ; 278 ; 279 ; 2, 10 : 261, n.4 ; n.6 ; 2, 13 ; 2, 15 : 264, n.13 ; 2, 27 : 261, n.7 ; 264, n.13 ; 265, n.14 ; 273, n.32 ; 276, n.39 ; 277 ; 278 ; 279 ; 2, 28 : 264, n.13 ; 265, n.14 ; 278 ; 279 ; 2, 35 : 264, n.13 ; 2, 38 : 263, n.10 ; n.12 ; 264, n.13 ; 276, n.39 ; 277 ; 279 ; 2, 42 ; 2, 45 : 264, n.13 ; 2, 47 : 261, n.4 ; n.6 ; 278 ; 3, 13-14 ; 3, 20 : 264, n.13 ; 3, 29 : 264, n.13 ; 3, 31 : 279 ; 3, 51 : 277 ; 3, 61 : 278 ; 4, 2 : 262, n.9 ; 279 ; 4, 25 : 268, n.21 ; 272, n.31 ; 279 ; 5, 6 ; 5, 11 : 279 ; 5, 14 : 264, n.13 ; 5, 19 : 279 ; 5, 29 : 278 ; 5, 30 : 276, n.40 ; 277 ; 5, 34 : 263, n.12 ; 279 ; 5, 36 : 263, n.12 ; 264, n.13 ; 277 ; 278 ; 279 ; 5, 39 : 261, n.7 ; 5, 40 : 265, n.14 ; 279 ; 5, 51 : 277 ; 6, 23 : 264, n.13 ; 6, 31 : 277 ; 278 ; 6, 32 : 264, n.13 ; 7, 3 : 277 ; 279 ; 7, 19 : 277 ; 7, 23 : 264, n.13 ; 7, 26 : 277 ; 278 ; 8, 8 ; 8, 9 : 279 ; 8, 12 : 269, n.24 ; 278 ; 8, 19 : 261, n.4 ; 269, n.26 ; 278 ; 8, 22 : 264, n.13 ; 8, 24 : 277 ; 8, 32 : 261, n.4 ; 9, 9 : 278 ; 9, 11 : 261, n.4 ; 264, n.13 ; 277 ; 278 ; 9, 16 : 277 ; 9, 17 : 269, n.24 ; 278 ; 9, 34 : 277 ; 9, 44 : 263, n.12 ; 277 ; 9, 53 : 261, n.4 ; 269, n.24 ; 277 ; 278 ; 279 ; 9, 65 : 269, n.24 ; 277 ; 278 ; 9, 66 : 263, n.12 ; 9, 68 : 261, n.4 ; 263, n.12 ; 9, 69 : 269, n.24 ; 278 ; 9, 71 : 278 ; 9, 72 : 261, n.4 ; 269, n.26 ; 277 ; 9, 90 : 278 ; 9, 96 : 277 ; 9, 100 : 269, n.24 ; 277 ; 9, 102 : 277 ; 9, 103 : 269, n.24 ; 277 ; 9, 109 : 269, n.24 ; 278 ; 9, 113 : 261, n.4 ; 270, n.26 ; 278 ; 9, 120 : 269, n.24 ; 278 ; 9, 122 : 261, n.4 ; 277 ; 9, 125 : 269, n.24 ; 278 ; 9, 132 : 276, n.40 ; 278 ; 9, 134 : 276, n.40 ; 278 ; 9, 137 : 278 ; 9, 142 ; 9, 149 ; 9, 152 : 277 ; 9, 155 : 277 ; 278 ; 279 ; 9, 160 : 269, n.24 ; 278 ; 9, 161 : 269, n.24 ; 278 ; 9, 163 : 261, n.4 ; 278 ; 9, 174 : 278 ; 9, 175 : 261, n.4 ; 270, n.26 ; 278 ; 9, 177 : 277 ; 9, 196 : 261, n.4 ; 268, n.21 ; 278 ; 9, 201 : 270, n.26 ; 279 ; 9, 205 : 270, n.26 ; 9, 206 : 279 ; 9, 208 : 261, n.5 ; 9, 238 : 279 ; 9, 240 : 261, n.4 ; 276, n.39 ; n.40 ; 277 ; 278 ; 10, 5 : 264, n.13 ; 268, n.21 ; 278 ; 10, 10 : 279 ; 10, 13 : 269, n.24 ; 277 ; 10, 15 : 278 ; 11, 31 : 264, n.13 ; 13, 36 : 273, n.34 ; 279 ; 13, 38 : 260, n.2 ; 14, 10 : 261, n.5 ; 268, n.21 ; 278
Hom. in Euang., 2, 36, 13 : 279
Hom. in Hiez., 1, 11, 6-7 : 260, n.2 ; 2, praef. : 264, n.13 ; 6, 22 : 264, n.13 ; 10, 24 : 264, n.13

Greg. Naz., Or., 4, 96 : 136 ; 21, 28 : 143, n.73

Greg. Tur., Hist., 2, 9 : 310, n.12 ; 2, 18 : 239, n.20 ; 9, 42 : 256, n.41 ; 10, 31, 6 : 251, n.9 ; 21 : 232, n.1

Hieron., Alterc. Lucif. et orth., 20 : 195, n.10
Chron., 334 : 116, n.12
De uir. inl., 67 : 288, n.14 ; 100 : 252, n.15
In Gal. 2, praef. : 252, n.15
Vita Hilarion., 2, 2 et 6 : 296, n.61 ; 9, 1 : 297, n.71 ; 10, 11-15 : 297, n.70 ; 13, 10 : 296, n.62 ; 14, 7 : 291, n.24 ; 17, 1-9 : 297, n.71 ; 21, 10 : 298, n.80 ; 25, 2 et 5 : 297, n.72 ; 25, 7 : 297, n.71 ; 26, 4 : 298, n.75 ; 32, 6 : 299, n.83
Vita Malchi, 1, 3 : 297, n.71 ; 301, n.94 ; 3, 1 et 5 : 296, n.60
Vita Pauli, 4, 1 : 295, n.59 ; 10, 1 : 298, n.74 ; 17, 1-4 : 297, n.71

Hilar. Arel., Vita Honorati, 15, 3-4 : 254, n.32 ; 23, 2 : 324, n.90 ; 23, 6-8 : 324, n.93 ; 23, 7 : 324, n.91

Hilar. Pict., Ad Constantium : 252
Commentaire sur les Psaumes : 251
De syn., 87, 539 : 196, n.13
De Trinitate : 251
Exc. ex oper. hist. deperd., 2, A : 195, n.8 ; 196, n.13 ; n.14 ; 197, n.22 ;
208, n.84 ; 211, n.98

Himerius, Or., 36, 11 : 145, n.91

Historia Pseudo Isidoriana : 221

Honorat., Vita Hilar. Arel. : 302, n.103 ; 2 : 301, n.93 ; 3, 17-18 : 324, n.92 ; 5 : 291, n.24 ; 6-7 : 293, n.40 ; 300, n.89 ; 301, n.92 ; 11 : 293, n.36 ; 300, n.89 ; 29 : 299, n.82 ; 30 : 301, n.92

Ioh. Chrysost., Ad Demetrium, 1, 6 : 144, n.90
De beat. Philogonio, 2, 750 : 205, n.67
De statuis, 16, 3 : 143, n.77
In Acta, 16 : 143, n.77
In Oziam, 22 : 145, n.91

Isidor., De uir. ill., 1 : 196, n.13 ; n.14 ; 197, n.17
Hist. Goth., 37-38 : 221 ; 224 ; 225 ; 37 : 221, n.2 ; n.3 ; 38 : 221, n.4 ; n.7 ; n.8

Isid. Pelus., Ep., I, 191 : 144, n.90 ; I, 485 ; 489 : 137 ; I, 483-487 : 138 ; II, 291 : 144, n.88

Joh. Ant., 189 : 144, n.88

Jord., Getica, 237-238 : 239, n.20

Lact., De mort. pers., 12-13 : 197, n.20

Landolf 11, 172, 13 : 135, n.31 ; 11, 180, 1 : 136, n.32

Lc. 14, 26 : 321

Leo Gramm., p. 125 : 136, n.38 ; n.40

Leont., Vita Ioh. Heleym., 19 : 300, n.89

Malal., p. 368 : 137, n.46

Marcell. et Faust., De confess. uer. fidei, 32 : 196, n.13 ; n.14 ; 197, n.15 ; 35 : 196, n.13

Mc. 10, 17-31 : 287, n.4

Michael Glycas, p. 487 : 144, n.82

Michel le Syrien, 10, 20 : 147, n.104

Monumenta Germaniae : 17

Moyses, Ep., 31*, 7, 1 : 287, n.7

Mt. 13, 45 : 255, n.35 ; 19, 16-30 : 287, n.4 ; 19, 21 : 291 et 292, n.28 ; 321

Nic. Call., HE, 18, 40 : 137, n.47

Orient., Com., 1, 573-576 : 318, n.60

Oros., 7, 28, 30 : 116, n.12

Pall., Dial., 7, 92sq. : 143, n.76 ; 144, n.89
Laus., prooem., 1-2 : 292, n.28 ; 1, 4 : 296, n.63 ; 5 : 295, n.50 ; 7 : 291, n.24 ; 7, 5 : 297, n.72 ; 10, 1 : 297, n.68 ; 10, 2 : 297, n.72 ; 298, n.75 ; 10, 6 : 297, n.72 ; 11, 2 : 300, n.88 ; 12 : 291, n.24 ; 14, 1 ; 21, 3 : 296, n.63 ; 22, 5 ; 25, 2 : 297, n.72 ; 25, 3 : 298, n.75 ; 29, 1 : 296, n.63 ; 32, 9-10 ; 32, 12 : 297, n.72 ; 35, 4 : 299, n.86 ; 38, 1 : 292, n.28 ; 39, 3 : 299, n.85 ; 41, 3 ; 44, 1 : 296, n.63 ; 45, 3 : 297, n.72 ; 298, n.75 ; 47, 16 : 293, n.39 ; 58, 2 : 298, n.75 ; 62 : 296, n.63 ; 64 : 292, n.30 ; 66, 1 : 296, n.63 ; 67, 2 ; 68, 2 : 298, n.75 ; 71 : 292, n.30

Paul. Diac., Hist. Lang., 4, 8 : 263, n.12 ; 264, n.13 ; 273, n.34 ; 4, 20 ; 4, 28 : 263, n.12 ; 12 ; 16 : 264, n.13
Vita Greg., 26 : 263, n.12

Paul. Med., V. Ambrosii, 3, 8 : 146, n.98

Paul. Nol., Ep. Sulp. Sev. : 29

Paul. Pell., Euch., praef., 2 : 317, n.58 ; praef., 3 : 316, n.52 ; 202-214 : 308, n.2 ; 216 : 317, n.57 ; 226-228 : 317, n.59 ; 226-253 : 308, n.4 ; 239-240 : 309, n.5 ; 282-290 ; 311-330 : 309, n.6 ; 331-340 : 309, n.7 ; 424-430 : 309, n.8 ; 431-442 : 316, n.53 ; 451-455 : 317, n.55 ; 456 : 312, n.33 ; 317, n.54 ; 463-464 : 317, n.55 ; 469 : 317, n.56 ; 508-511 : 309, n.9 ; 520-521 : 312, n.35 ; 540 : 311, n.22 ; 598-599 : 311, n.23 ; 602 : 311, n.25 ; 608-609 : 311, n.24

Pelag. II, Ep. ad Greg. : 262, n.10 ; 266, n.17

Philost., Hist. eccl., 1, 7 : 196, n.14 ; 198, n.24 ; 206, n.74 ; 1, 7a : 196, n.14 ; 205, n.66 ; 207, n.76 ; 1, 8 : 212, n.104 ; 1, 9 : 212, n.99 ; 1, 9a : 194, n.8 ; 196, n.14 ; 207, n.76 ; 212, n.104 ; 2, 7b ; 3, 15 ; 3, 15b : 205, n.67 ; 4, 3 : 196, n.14

Phoeb. Agenn., C. Arian., 28, 1 ; 28, 4 : 196, n.13

Phot., Bibl., 243 : 145, n.91

Poema con. ad ux., 7-8 : 318, n.62 ; 14 : 318, n.66 ; 23-24 : 318, n.64 ; 25-26 : 318, n.63 ; 27-30 : 318, n.65 ; 71-73 : 318, n.68 ; 76 : 311, n.27 ; 318, n.69 ; 89-98 : 318, n.67 ; 107-110 : 318, n.70 ; 110 : 311, n.28

Pont., Vita Cypr., 2, 7 : 288, n.14 ; 290

Priscien, Pan., 201 : 144, n.83

Procop., HA, 21, 9 : 143, n.77 ; 21, 13 : 144-145 ; 21, 16-18 : 146 ; 22, 7 : 144, n.86
De bello Goth. : 275, n.38 ; 1, 12, 43-46 : 220-221 ; 1, 12, 43 : 221, n.2 ; 1, 12, 46 : 221, n.8

Procope de Gaza, Pan., 11 : 144, n.83

Prosp., Ep., 225, 8 : 321, n.78

Prov. 8, 22 : 202, n.48 ; 15, 27 : 287

Ps.-Barn., Ep. Barn., 19, 8a : 286, n.1 ; 19, 9a : 288, n.12
Ps. Chron.Caes.
, 88a : 227 ; 89a : 221 et n.2 ; 224 ; 225 ; 227 ; 91a : 221 et n.5 ; 224 ; 225 ; 227 ; 92a : 227 ; 94a : 221 et n.6 ; 224 ; 225 ; 227 ; 94b : 221 ; 224 ; 225 ; 227

Pseudo-Ioh. Chrys., De perfecta caritate, 286 : 143, n.77

Ps. Isidor., De uir. ill., 5, 7, 1087 : 196, n.13

Rm. 11, 33-34 : 323 et n.88

Ruf. Aquil., Hist. Eccl., 1 (10), 1 : 207, n.76 ; 1 (10), 3 : 212, n.106 ; 213, n.109 ; n.110 ; 1, 33 : 136, n.32

Rut. Nam., De red. suo, 1, 213-216 : 310, n.14 ; 439-446 : 312, n.31 ; 515-526 : 312, n.30

Salv., De gub. Dei, 1, 2, 8 : 302, n.99 ; 4, 21 : 143 ; 144, n.90 ; 5, 8, 54 : 302, n.99 ; 5, 17 : 144, n.90 ; 7, 5, 21-22 : 312, n.36 ; 7, 5, 22 : 310, n.13 ; 7, 6, 24-26 : 310, n.13

Sévère d’Antioche, Hom., 11, 19 : 143

Sid. Apoll. : 19
Carm., 7, 400-580 : 234, n.11 ; 24, 90-94 : 242, n.38
Ep., 1 : 233 ; 1, 2 : 234 ; 236 ; 1, 7 : 233-234 ; 1, 9 : 232, n.2 ; 1, 11 : 234 ; 1, 11, 7 : 234, n.13 ; 2 : 235 ; 242 ; 2, 2 : 235 ; 2, 3 : 235 et n.15 ; 2, 3, 1 : 242, n.38 ; 2, 4 ; 2, 5 ; 2, 7 ; 2, 9 ; 2, 10 ; 2, 12 : 235 ; 2, 13 : 236, n.17 ; 2, 14 : 235 ; 3 : 237 ; 3, 1 : 238 ; 3, 2 : 238 ; 3, 3 : 239 ; 3, 4 : 239 ; 242, n.38 ; 3, 5 ; 3, 6 ; 3, 7 ; 3, 8 ; 3, 9 ; 3, 9-11 : 239 ; 4 : 240 ; 241 ; 242 ; 4, 1 : 242 ; 243 ; 4, 2 : 243 ; 4, 2, 4 : 241, n.36 ; 4, 3 : 241, n.36 ; 243 ; 4, 3, 9 : 243 ; 4, 4 : 243 ; 4, 5 : 242 ; 4, 10 : 237 et n.19 ; 242 ; 4, 10, 1 : 239, n.21 ; 4, 10, 2 : 239, n.24 ; 4, 14 : 242 ; 4, 17, 3 : 240 ; 4, 22, 1 : 237, n.19 ; 5 : 240 ; 241 ; 242 ; 244 ; 5, 9, 1 : 310, n.12 ; 5, 16, 4 : 235, n.16 ; 5, v. 17 : 239, n.23 ; 6 : 240 ; 241 ; 242 ; 244 ; 6, 10 : 244, n.40 ; 6, 12, 5 : 244, n.39 ; 7 : 240 ; 241 ; 242 ; 244 ; 7, 2 : 244, n.41 ; 245 ; 7, 3 : 244, n.41 ; 7, 5 : 244, n.43 ; 7, 5, 8 et 9 : 236, n.18 ; 244, n.43 ; 7, 6 : 245 ; 7, 6, 2 : 245 ; 7, 6, 10 : 245 ; 7, 7 : 245 ; 7, 11 : 244, n.42 ; 7, 12 : 246 ; 7, 12, 1 : 233, n.7 ; 7, 13-17 : 246 ; 7, 13 : 241 ; 7, 13, 1 : 240 ; 7, 17, 1 : 239, n.25 ; 7, 18 : 240, n.32 ; 7, 18, 1 : 240, n.29 ; n.33 ; 7, 18, 2 : 241, n.34 ; 8 : 246 ; 8, 2 : 246 ; 8, 3, 1 : 239, n.21 ; n.22 ; 8, 4 : 246 ; 8, 9, 1 : 239, n.23 ; 8, 14 : 247 ; 8, 15 : 247 ; 9 : 246 ; 9, 2 : 247 ; 9, 3, 3 : 239, n.21 ; 9, 11, 5 : 241, n.37 ; 9, 11, 7 : 240, n.30 ; n.31 ; 9, 11, 8 : 239, n.27 ; 9, 12-16 : 247 ; 9, 16, 3, v. 16-32 : 247, n.49 ; v. 45 : 247, n.48 ; v. 49-56 : 247, n.50 ; v. 61-80 : 247, n.51 ; 12, 9, 3 : 233, n.7

Socr., Hist. eccl., 1, 3, 4 : 208, n.82 ; 1, 6, 2 : 209, n.84 ; 1, 6, 3 ; 1, 6, 40 : 208, n.84 ; 1, 6, 32-34 : 1, 6, 40-41 : 209, n.84 ; 1, 7, 1 : 196, n.14 ; 198, n.25 ; 201, n.44 ; 1, 7, 2 : 201, n.44 ; 1, 7, 2-20 : 202, n.49 ; 1, 8, 1 : 202, n.50 ; n.51 ; 204, n.63 ; 1, 8, 2-4 : 207, n.75 ; 1, 8, 4 : 212, n.104 ; 1, 8, 13 : 213, n.109 ; n.110 ; 1, 8, 13-17 : 213, n.110 ; 1, 10, 1 : 212, n.104 ; 1, 13, 12 : 196, n.14 ; 1, 37, 3-9 ; 2, 7 : 210, n.93 ; 2, 20, 8 : 196, n.14 ; 2, 29, 3 : 196, n.14 ; 2, 31, 1 : 196, n.14 ; 2, 31, 4 : 196, n.13 ; 3, 7, 12 : 196, n.14 ; 201, n.44 ; 202, n.50 ; 203, n.59 ; 3, 13 : 136, n.32 ; 23, 25 : 297, n.68 ; 23, 74 : 300, n.88

Soz., Hist. eccl., 1, 2, 1 : 205, n.67 ; 1, 2, 2 : 205, n.68 ; 1, 7, 1 ; 1, 8, 10-11 : 198, n.24 ; 1, 9, 6 : 200, n.40 ; 1, 10, 1 : 196, n.14 ; 198, n.22 ; 1, 15, 6-7 : 208, n.84 ; 1, 15, 8-12 ; 1, 15, 9 : 209, n.84 ; 212, n.99 ; 1, 15, 10-12 : 201, n.45 ; 1, 16, 2 : 201, n.44 ; 1, 16, 2-3 ; 1, 16, 4 : 202, n.49 ; 1, 16, 4-5 : 201, n.44 ; 202, n.52 ; 207, n.75 ; 1, 16, 5 : 196, n.14 ; 197, n.22 ; 202, n.51 ; 1, 17, 1 : 204, n.63 ; 212, n.104 ; 1, 17, 3 : 212, n.107 ; 213, n.109 ; n.110 ; 1, 17, 7 : 212, n.107 ; 213, n.110 ; 1, 18, 1-4 : 213, n.110 ; 1, 19, 3 : 212, n.104 ; 2, 21, 6 : 195, n.10 ; 2, 26, 1 : 201, n.44 ; 2, 29, 1-3 : 210, n.93 ; 3, 3, 1 : 210, n.93 ; 4, 6, 4 : 198, n.22 ; 4, 6, 13 : 196, n.13 ; 5, 17, 12 : 136, n.32

Suidas, Z 83 ; E 2494 : 144

Sulp. Sev., Chron., 1, 5, 5-6 : 301, n.98 ; 1, 22, 2 : 301, n.95 ; 2, 39-45 : 252, n.16 ; 2, 40, 5 : 196, n.13 ; n.14 ; 207, n.76 ; 2, 41, 2 : 301, n.98 ; 2, 45, 2 : 252, n.14 ; n.19 ; 2, 46, 2 : 301, n.98
Dial., 1, 2, 4 : 301, n.97 ; 2, 4, 1 et 3 : 301, n.96
Ep., 2, 1 : 301, n.95
Vita Martini, 5 : 254, n.31 ; 6, 7 : 252, n.19 ; 7, 1-5 : 255, n.33 ; 25 : 310, n.17

Syn., Ep., 73 : 131 ; 133

Tert., Ad uxor., 1, 4, 8 : 288, n.12
Apol., 39, 11 : 287, n.3
De bapt., 18 : 287, n.7
De cult. fem., 2, 9, 8 : 288, n.12 ; 2, 10, 5 : 287, n.7 ; 2, 13, 5 : 288, n.12
De fug., 13, 1 : 287, n.7
De pat., 7, 7 : 288, n.12
De uirg. uel., 13, 2 : 287, n.7

Theod. Cyr., Ep., 26 : 123, n.48 ; 39 : 138, n.51 ; 140
Hist. eccl., 1, 3, 2 : 205, n.68 ; 1, 3, 3 ; 1, 4, 1-60 : 210, n.93 ; 1, 4, 3 : 203, n.60 ; 1, 4, 9 : 201, n.45 ; 1, 4, 15-54 : 207, n.74 ; 209, n.86 ; 1, 4, 37 : 201, n.45 ; 1, 4, 61 : 208, n.84 ; 1, 4, 62 : 205, n.68 ; 210, n.93 ; 1, 4, 62-63 : 209, n.84 ; 1, 5, 6 : 205, n.68 ; 209, n.84 ; 1, 6, 1-8 : 205, n.67 ; 208, n.84 ; 1, 6, 9 : 209, n.84 ; 1, 7, 1 : 201, n.44 ; 202, n.50 ; 1, 7, 2 : 204, n.63 ; 212, n.100 ; n.104 ; 1, 7, 10 : 205, n.68 ; 1, 20, 11 : 212, n.99 ; 2, 15, 9 : 195, n.11 ; 196, n.14 ; 4, 26, 2 : 295, n.57
Hist. Phil. : 293 ; prol., 6 : 295, n.54 ; 1, 7 : 300, n.89 ; 2, 9 : 300, n.90 ; 3, 4 : 295, n.53 ; 3, 9 : 295, n.54 ; 3, 14 : 294, n.42 ; 3, 18 : 299, n.81 ; 3, 20 : 297, n.66 ; 298, n.76 ; 4, 27, 2 : 295, n.52 ; 5, 1-2 : 294, n.43 ; 5, 4-5 : 294, n.46 ; 5, 7 : 295, n.51 ; 5, 8 : 295, n.56 ; 6, 1 : 292, n.28 ; 7, 2 : 295, n.56 ; 8, 2 et 4 : 297, n.67 ; 9, 1 : 295, n.58 ; 9, 6 : 296, n.64 ; 10, 1 : 294, n.44 ; 10, 9 : 300, n.91 ; 12, 1 : 294, n.45 ; 12, 7 : 294, n.47 ; 14, 2 : 298, n.76 ; 15, 5 ; 16, 4 : 299, n.85 ; n.87 ; 17, 2 : 295, n.58 ; 17, 7 : 294, n.50 ; 298, n.77 ; 18, 1 : 295, n.58 ; 19, 3 : 299, n.86 ; 21, 28 : 294, n.54 ; 21, 31 : 295, n.57 ; 22, 7 : 298, n.78 ; n.79 ; 24, 9 : 297, n.68 ; 25, 1 : 295, n.58 ; 26, 11 : 298, n.73 ; 26, 20 : 297, n.69 ; 26, 21 : 296, n.65 ; 29-30 : 294, n.48 ; 29, 1 : 294, n.49 ; 30, 1 et 3 : 294, n.49 ; 31, 14 : 303, n.104

Theod. Lect., Exc., 354 : 144, n.82 ; 553 : 144, n.83

Theoph., Chron., A. M. 5825 : 116, n.12 ; 6022 : 136, n.40 ; 6101 : 137, n.47

Théoph. Simoc., 8, 9, 14-16 : 137, n.47

Themist., Or., VIII, 117a : 144, n.81

Ven. Fort., Carm, 3, 5 ; 5, 1, 7 : 251, n.13 ; 5, 2, 69 : 254, n.32 ; 8, 1, 21 : 250, n.6 ; 8, 3 ; 8, 3, 275 ; 8, 4, 9-10 : 255, n.35
Virtutes Hil. : 251 ; 5 : 251, n.10 ; 253, n.25
Vita Hil. : 19 ; 250 et n.2 ; 1-2 : 256, n.39 ; 1-4 : 251, n.11 ; 2 ; 5 : 251, n.12 ; 6 et 8 : 252, n.20 ; 8 ; 10-11 : 253, n.22 ; 14-16 ; 18-20 : 255, n.35 ; 21 : 252, n.17 ; 22 : 252, n.18 ; 23 : 252, n.18 ; 24-29 : 252, n.19 ; 27 : 252, n.14 ; 30 : 253, n.23 ; 32 : 252, n.19 ; 253, n.23 ; 33 : 254, n.28 ; n.30 ; 34 : 254, n.30 ; 35-39 : 254, n.32 ; 41-45 : 255, n.34 ; 47 : 256, n.36 ; 48 : 256, n.37 ; 49 : 256, n.36 ; 50 : 251, n.13 ; 50-54 : 256, n.38

Vita Epiphani, 55-131 : 121, n.41 ; 55-132 : 121, n.43 ; 67 : 122, n.46 ; 83 : 122, n.44 ; 83-92 : 120, n.39 ; 93-96 : 122, n.44 ; 99-103 : 120, n.39 ; 102-103 : 122, n.45 ; 103-104 : 122, n.46 ; 106-118 : 120, n.39

Zach. Mytil., Vie de Sévère, p. 25-26 : 136, n.37 ; p. 26 : 136, n.34

Zon., 12, 3 : 131, n.7 ; 14, 3, 16 : 144, n.83

II. Index geographicus

Achaïe : 130 ; 132 ; 140

Aeso : 70 ; 73 ; 76

Afrique : 68 ; 70 ; 75 ; 77 ; 105 ; 130 ; 132-133 ; 198-199 ; 222 ; 226-227

Afrique proconsulaire : 70 ; 77

Alexandrie : 123-124 ; 138 ; 144 ; 174 ; 194-218 ; 286 ; 290 ; 296

Alpes : 91 ; 311

Amiens : 254

Ancyre : 132 ; 207 ; 210-212

Antioche (Syrie) : 55 ; 117 ; 122-124 ; 132-135 ; 194 ; 196 ; 202-209 ; 211

Antioche de Pidisie : 132

Aphrodisias : 132-133

Apulie-Calabre : 130 ; 132 ; 139

Aquitaine : 220-221 ; 223 ; 226 ; 236 ; 244

Arabie : 138 ; 206

Argos : 132

Arles : 94-95 ; 97 ; 234 ; 323

Arménie : 117

Asie : 9 ; 130 ; 133 ; 144 ; 146

Augusta Asturica : 70 ; 76

Augusta Emerita/Mérida : 70 ; 76

Auvergne : 235-237 ; 239 ; 243-246

Auzia : 71

Baléares : 137

Barcelone : 9-10 ; 25 ; 28-30 ; 221-223 ; 226

Bazas : 309-310

Berea/Alep : 205

Berenikè : 133

Bétique : 69-70 ; 76 ; 84 n.2 ; 90

Béziers : 87 n.19 ; 92 ; 94-95 ; 97

Bilbilis : 70 ; 76

Bir Umm Ali : 77

Bithynie : 201 n.45 ; 206 n.69 et 72 ; 212

Bretagne (province de) : 86 ; 173

Bu Atfân : 73 ; 77

Bulla Regia : 77

Burgondie : 221

Byzacène : 130 ; 139

Byzance : 204 n.60 ; 210 ; 266 n.17 ; 271 n.29 ; 272

Caesarea/Césarée (Maurétanie) : 71 ; 77

Carcassonne : 220 ; 239

Campanie : 30 ; 130 ; 170 ; 173 ; 178 ; 185 ; 272

Cappadoce : 141 ; 146

Capoue : 132 ; 184 ; 264 n.13

Capri : 312

Carnuntum : 77

Carpasie (Chypre) : 121

Carthage/Carthago : 71 ; 73 ; 174 ; 198 n.25 et 26 ; 199 ; 221

Casinum : 182

Castulo : 70 ; 76

Chypre : 11 ; 18 ; 114-127 (province romaine) ; 135 ; 299

Cilurnum : 77

Cirta : 133

Clermont : 235-239 ; 245-246

Constantinople : 40 ; 118 ; 120 ; 122-124 ; 133 ; 135-137 ; 141-143 ; 145 ; 252 ; 262 ; 263 n.11 ; 267 n.18

Cordoue/Cordoba : 70 ; 74 ; 76

Crète : 132 ; 134

Cuicul : 71-73 ; 77

Cyrène : 135

Dalmatie : 100

Délos : 103 ; 104 n.109 et 110

Durance : 221 ; 226

Egara : 70 ; 76

Égypte : 120 ; 130 ; 133 ; 138 ; 141 ; 143-144 ; 203 n.52 ; 209 n.84

Émèse : 47

Éphèse : 123

Ferentinum : 72

Fundi : 98-105

Gadès : 90

Galatie : 132 ; 144 ; 146

Galinaria (île de) : 254

Gaule(s) : 29 ; 43 ; 53 ; 104 ; 118 ; 221 ; 232 ; 234 ; 245 ; 250 ; 252 ; 254-255 ; 309-310 ; 313-314 ; 321 ; 323-324

Gaule du nord : 105

Gaule Transalpine/Narbonnaise : 68 ; 84-112

Gaza : 155 ; 157-159 ; 163 ; 165 ; 296 ; 299

Germanie inférieure : 86

Gerunda : 70 ; 76

Girba : 77

Gorgone (île de) : 312

Hasta (Bétique) : 90

Heidelberg : 40

Hispanie/Espagne : 29 ; 68-69 ; 72 ; 75-76 ; 89 ; 221-222 ; 226

Hispania Citerior/Hispanie Tarraconaise : 69 ; 72 ; 76 ; 97 ; 222

Hispania Ulterior/Hispanie ultérieure : 89

Isaurie : 117

Italica : 76 n.83 ; 90

Italie : 88 ; 91 ; 96 ; 98-105 ; 130 ; 147 ; 168 ; 185 ; 260 ; 262 ; 265-266 ; 270-271 ; 274-280

Jérusalem : 124

Kourion : 115

Lambaesis/Lambèse : 71 ; 77

Laminium : 70 ; 76

Languedoc : 92

Laodicea/Laodicée : 210

Latium : 98 ; 104 n.109 ; 154 ; 162

Lavinium : 74 ; 154 n.9

Legio : 69

Lepcis Magna : 47

Lérins (île de) : 246 ; 254 n.32 ; 311-313 ; 319 ; 324

Lilybée : 132

Locoteiacum/Ligugé : 255-256

Loire : 234 ; 237 ; 245

Lugdunum (Lyon) : 235 ; 238

Lusitanie : 69-70 ; 76

Lycaonie : 146

Lycie : 118 ; 133 ; 141 ; 144

Lydie : 144

Mactar/Mactaris : 71 ; 77

Malaca : 70-71 ; 76

Mareotide : 203 n.53 ; 204 n.61

Marseille : 312-313 ; 316 ; 321

Mascula : 77

Maurétanie césarienne : 70-71 ; 77

Maurétanie tingitane : 68 ; 71 ; 77

Maurétanie sitifienne : 130

Mustis : 73-74

Narbonne : 19 ; 84-112 ; 221 ; 226 ; 243

Nicée : 211-213

Nicomédie : 200 ; 206

Nimègue : 173

Nîmes : 87 ; 92 ; 97 ; 243

Numidie : 71 ; 130 ; 132-133 ; 139

Ostie : 102 n.96 ; 152-166

Oxyrhynchos : 133

Palestine : 120-121 ; 130

Palmyre : 53

Pamphylie : 118

Pannonie supérieure : 86

Paphos : 116 ; 120

Pavie : 263 n.12 ; 264 n.13 ; 266 n.18 ; 267 n.18

Péninsule ibérique : 105 ; 220

Perse : 120

Phénicie : 132 ; 141 ; 201 ; 206

Phrygie : 144 ; 252

Phrygie-Carie : 132

Phrygie pacatienne : 146

Pisidie : 146

Poitiers : 220 ; 250-252 ; 254-257

Pompéi : 19 ; 100 n.88 ; 153 ; 168-191

Pont : 144

Portus : 152-166

Pouzzoles : 100 n.88 ; 102 n.100 ; 170 n.8

Préneste : 104 n.109 ; 168

Provence : 237 ; 245

Ravenne : 133 ; 221 ; 254 ; 262 n.8

Rhône : 91 ; 237 ; 245

Rome : 38-39 ; 44 ; 46-47 ; 49 ; 75-76 ; 85 ; 88 ; 104-105 ; 120 ; 130 ; 132 ; 139 ; 142 ; 170 ; 172 ; 233-234 ; 245 ; 264 ; 269 ; 272 ; 276

Sagonte/Saguntum : 70 ; 72 ; 76 ; 89

Salamine/Constantia (Chypre) : 115-127

Salaria/Tugia : 70 ; 76

Salone : 102 n.96

Samnium : 139

Sardaigne : 130

Sebastopolis du Pont : 210 n.93

Segermes : 71 ; 74 ; 77

Segobriga : 76 n.80 ; 97

Séleucie : 134 ; 252

Sicca Veneria : 77

Sicile : 132 ; 139

Singilia Barba : 70 ; 76

Sirmium : 196 n.13

Soloi (Chypre) : 116

Stabies : 170 n.8 ; 178 ; 184

Sufes : 77

Sulmo : 182

Surrentum : 182

Syrie : 131-132 ; 140 ; 144 ; 206 ; 294 ; 295 n.52

Syrie Coele : 131 ; 206

Tarragone/Tarraco : 30 ; 69-70 ; 72 ; 73 n.53 ; 76 ; 106 n.118

Tarse (Cilicie) : 116

Tarsatica (Dalmatie) : 100

Thrace : 146

Thubunae : 77

Thugga/Dougga : 74 ; 77

Thysdrus/El Jem : 77

Tibre : 154-156

Timgad/Thamugadi : 72-74 ; 77 ; 132

Tipasa : 77

Tolosa : 220

Tours : 250-251

Trèves : 173

Trévise : 250

Tripolitaine : 130

Tyr : 132

Vésuve : 173 ; 186 n.139

Vienne (Gaule) : 68 ; 87 ; 97

Vindobona : 86

Vindolanda : 72

Vogladum/Vouillé : 220

Volubilis : 68 ; 71 ; 73-74 ; 77

Zeugma : 294

III. Index nominum

Noms d’empereurs, d’impératrices et de membres de la famille impériale, d’usurpateurs

Anastase : 144

Anthemius : 238

L. Antonius Saturninus (usurp.) : 49

Arcadius : 120 ; 144

Auguste : 38-39 ; 96 ; 172-173 ; 178 ; 183

Aurélien : 43 ; 45 ; 54

Avidius Cassius (usurp.) : 41 ; 45 ; 54 ; 131

Claude le Gothique : 52

Clodius Albinus (César, usurp.) : 41 ; 45 ; 54

L. Clodius Macer (usurp. sous Néron) : 46-47

Commode : 49 ; 67 ; 156

Constance II : 42 ; 116-117 ; 119 ; 136 ; 252

Constantin le Grand : 114 ; 116 ; 118 ; 120 ; 194 ; 198-200 ; 201 n.44 ; 202 n.46-49 ; 203 n.52, 55 et 58 ; 204-207 ; 211-212

Constantin II : 118 n.24

Constantin III : 309

Constance Chlore : 115

Constantius Gallus César : 118 n.24

Dalmace : 116

Didius Julianus : 42-45

Dioclétien : 41 ; 114-115

Domitien : 48-49

Élagabal : 50 n.34

Eudoxie : 120

Faustine la Jeune : 55

Galère : 115

Gallien : 43 ; 49 n.32 ; 50 ; 52-53 ; 66 ; 154

Honorius : 120 ; 309

Jovien : 309

Julien : 117-118 ; 135-136 ; 141 ; 143

Justinien : 114 ; 119 ; 124 ; 136 ; 144 ; 146-147

Marc Aurèle : 55

Marcien : 144

Majorien : 234

Maxence : 41

Maximien : 41 ; 115 ; 197

Maximin le Thrace : 50 n.34 ; 53

Nerva : 47-48

C. Nymphidius Sabinus (usurp. sous Néron) : 47

Othon : 45

Pertinax : 45 ; 156

Pescennius Niger (usurp.) : 41 ; 44-45 ; 54-55 ; 131

C. Petronius Magnus (usurp.) : 53

Sabinianus (usurp. sous Gordien III) : 46

Septime Sévère : 41 ; 44 ; 71 ; 154 n.8

Tétricus : 43 ; 52

Théodose II : 123 ; 144

Tibère : 39 ; 74 ; 175 n.51 ; 184

Tibère II : 147

Trajan : 48-49 ; 67 ; 86 ; 155 (divin)

Trajan Dèce : 41

Trente tyrans : 51-54

Valens : 41 ; 144

Valentinien I : 41

Valentinien II : 309

Valérien : 45 ; 50 ; 52-53

Vespasien : 48

Vindex : 46-47 ; 54

Vitellius : 43 n.10 ; 44-45

Zénon : 123 ; 144 ; 294

Rois, reines et leur famille

Alaric II, roi des Wisigoths : 220 ; 223 ; 227

Amalaric, roi des Wisigoths : 220-227

Euric, roi des Wisigoths : 233 ; 236-239 ; 243-245

Gésalic, roi des Wisigoths : 220-227

Mithridate VI, roi du Pont : 90

Odénath, prince de Palmyre : 43

Radegonde, reine des Francs : 250 ; 256

Riothamus, roi breton : 238

Théodoric I le Grand, roi des Ostrogoths : 220 ; 223

Vaballath, prince de Palmyre : 43

Zénobie, reine de Palmyre : 43 ; 52-54

Papes

Boniface II : 32

Boniface IV : 260 n.1

Félix IV : 32

Grégoire le Grand : 260-280

Léon le Grand : 237 n.19 ; 263 n.12

Pélage II : 262 n.9 et 10 ; 263 n.10 ; 266 n.17

Pius VII : 266 n.16

Noms de dieux antiques païens

Bacchus : 162

Cérès : 182

Dioscures : 32

Méfitis : 170

Mithra : 162 ; 164

Sérapis : 162

Silvanus/Sylvain : 162

Sol : 121

Vénus : 170 ; 172 ; 182

Noms de personnes antiques

Abra : 250 n.5 ; 252 ; 255-257

Abraham : 246 ; 298-300

Acacius : 133 ; 141

Aco Catullinus : 130

Aelia Emerita : 73 n.60

Aelia Filonice : 72

Aelia Flaviana : 73 n.53 ; 74

Aemilia Materna : 74

Aemilia Paterna : 72-74

Aemilia Sextina : 68 ; 73 n.60

L. Aemilius Arcanus : 107

Aemilius Quintilius Pyrrhus : 132

Agnès (abbesse) : 251 n.7 ; 255 n.35 ; 256

Alexander : 139-140

Alexandros, fils de Matidia : 115

L. Alfidius Urbanus : 69 n.30 ; 70

Alleia Decimilla : 182

Alleia Nigidia Maia : 176 ; 182-183

M. Alleius Luccius Libella : 182 ; 184

M. Alleius Minius : 176 ; 184

Cn.Alleius Nigidius Maius : 176 ; 182-183 ; 185

Cn.Alleius Nobilis : 184-185

Alpinius Magnus : 132

Amazanes : 133

Ambroise de Milan : 9 ; 207 n.74 ; 289 ; 292 n.31 et 32 ; 300 n.89

Andronicus : 133

Anthemius (préfet du prétoire) : 131

Antistius Sabinus (gouv. Chypre) : 115 ; 124

Antoine (Marc) : 39

Apio Theodosius Iohannes : 133

L. Aponius : 95

Q. Aponius : 105

Aristophanes, décurion de Corinthe : 135

Arrius : 201-203 ; 205-206 ; 209-213

Arrius Maecius de Salerne : 132

Arminia Paullina : 72

Asconius : 64

Athanase d’Alexandrie : 133

P. Atrius : 105

L. Aufidius […] : 101-102

L. Aufidius Marsus : 103

L. Aufidius Vinicianus Epagatinus : 97-107

Augustin d’Hippone : 20 ; 136 n.41 ; 289-290 ; 292 n.28 ; 308-325

Aurelius Maximianus : 132

Baebia Galla : 73

L. Baebius Niger : 107

Barnabé (Saint) : 123-124

Basile de Césarée : 140 ; 143 ; 289

Basilius d’Aix : 245

Bassidius Lauricius (gouv. Chypre) : 117 ; 124

Benoît de Nursie : 27

Q. Caecilius : 100

C. Caecilius Pomponianus Atticus : voir Pomponius Atticus

Caesarius (comte) : 141

Calocaerus : 116

Cassiodore : 220

Cassiodorus (père) : 133

Cassiodorus (fils) : 133

Celer (procos. Afrique) : 133

Celsus d’Antioche : 132

César (C. Iulius) : 88 ; 94 ; 96 ; 105

Charinus (diacre) : 121

Cicéron (M. Tullius) : 29 ; 39 n.5 ; 53 ; 64 ; 91 ; 104

Cimon Arabius (fils naturel de Libanios) : 135

Claudia Satura : 73 n.60

Claudia Severa : 72

Claudien Mamert (théologien et poète) : 241 ; 243

Claudius Strategius Musonianus : 117

Cornelia : 70

Cornelia Valentina Tucciana signo Sertia : 73-74

Cyprien de Carthage : 286-288 ; 291 ; 295 ; 302

Cyrille d’Alexandrie : 123

Demetria Hiea : 73 n.60

Didia Cornelia Ingenua : 72-73

Didia Kastoris : 68 n.27

Dion Cassius : 43 n.10 ; 45 ; 50 ; 97 n.66

Dion de Pruse : 49

Domitia Venusta : 72 ; 77 n.88

Cn.Domitius Ahenobarbus : 92

Domitius Modestus : 136

Domitius Zenofilus : 130

Domnellus : 276 ; 278 ; 280

Donatus 1 (procos. Afrique) : 133

Donatus 2 : 278

Donidius (sénateur) : 238

Drakôn : 121

Ecdicius : 132 ; 235-236 ; 238

Egnatia Salviana : 73 n.60 ; 74

Egnatuleia Sabina : 73 n.60

Egnatuleia Sige : 72

Eumachia : 173-177

L. Eumachius Eros : 174

L. Eumachius Fuscus : 174

Eumolpius : 132

Eusèbe de Césarée : 135

Épiphane de Salamine (Chypre) : 120-123

Eros 2 : 134

Evagrius de Soloi : 123

Evagrius : 140

Evagrius 6 : 135

Fabia Bira : 73-74

Fabia Fusca : 74

Fabia Optata : 73

Fabius […] (père de Fabius Maximus) : 88-93 ; 105 ; 107

Q. Fabius Fuscus : 92 n.47

Fabius Maximus (ami d’Horace) : 88-93 ; 107

Q. Fabius Maximus Allobrogicus : 88-89 ; 92

M. Fabius Mettianus : 73

Q. Fabius Niger : 72

Faustinianus : 121-122

Faustus de Riez : 245

Flavius Antiochus Ammianus Valerius : 119

Flavius Dionysius (gouv. Chypre) : 123

Fl(avius) Faus[t---] (gouv. Chypre) : 118 ; 124

Fl(avius) Felix : 116 ; 124

Flavius Felix Gentilis : 130

Flavius Philippus : 118

Flavius Sexio : 130

Flavius Vivius Benedictus : 130

Flavius Philagrius (préfet d’Égypte) : 138

Florentia : 252

C. Fufius Cita : 105

L. Fulvius Lesso : 72

M. Fulvius Italus Cordus : 107

Gaianus : 132

Generosus : 133

Géric (Wisigoth) : 220-227

Gigantius : 138

Graecus de Marseille : 244 n.41 ; 245

Grania Anthusa : 72

Grégoire de Nazianze : 136 ; 289

Grégoire de Nisa : 289

Grégoire de Tours : 221 ; 253 n.26

Herodes 2 de Cyrène : 135

Hérodien : 50 ; 53

Hilaire de Poitiers : 250-258

Hilarius : 135

Himerius : 241 ; 246

Holconia : 178-180

M. Holconius Celer : 178

M. Holconius Rufus : 178

Honoratianus (gouv. Chypre) : 118 ; 124

Honoratus : 118

Horace : 88-89 ; 92 ; 98 ; 99 n.80

Ibbas (dux ostrogoth) : 221-223 ; 226-227

Ioannes (gouv. Chypre 511-512) : 124

Ioannes (gouv. Chypre 542-543) : 119 ; 124

Irenaeus : 133

Istacidia : 181-182

N.Istacidius Cilix : 181

L. Istacidius Zosimus : 181

Iulia Celsina : 73

Iulia Frugilla : 71

Iulia Pieris : 72

Iulianus 11 : 132

Iulius de Sidyma, gouverneur de Lycie : 133

Iulius Claudius Peristerius Pompeianus : 132

Iulius Gallus Mummianus : 74

C. Iulius Italus : 97 ; 107

D. Iulius M [---] : 74

Sex. Iulius Possessor : 71

D. Iulius Saturninus : 74

Iunius Rufus : 130

Isidore de Péluse : 137-138

Isidore de Séville : 221 ; 224-225

Jean Chrysostome : 120

Jean d’Antioche : 123

Jean de Biclare : 222

Jean de Jérusalem : 120

Jean l’Aumônier : 119 n.35

Jordanes : 221

Lactance : 197 n.20 ; 289

Lartidia : 73

Leo : 237 ; 239

Leontius d’Arles : 245

Libanios : 17 ; 134-135 ; 140-143

Lilingis : 133

Lucretia Eucarpia : 72

Lupus de Troyes : 239-242 ; 244 ; 246

Lurcia Putiolana : 73

Magnus Felix : 235 ; 237-238 ; 242-243

Mamia : 168-173 ; 176

Mamert de Vienne (frère de Claudien Mamert) : 242 ; 244 ; 245

Manlia Silana : 69 n.30 ; 73-74

[C. Manlius] Rufus [---]nuleianus : 107

Marcia Pacata : 74

Maria Lucina : 73-74

Marius (général) : 89

Marius Maximus : 50 ; 54

Martial (poète) : 87

Martin de Tours : 254 ; 290 ; 301

Maxime de Saragosse : 221

Sex. Naevius : 104

Nammius Maternus : 68

Neon : 138

Nestorius de Constantinople : 123

M. Nigidius Vaccula : 184-185

Nonnus 9 : 133

C. Notarius Vettidianus Secundus : 100

Novia Sophia : 72

Numisia Victorina : 73 n.53

M. Numistrius Fronto : 174-176

C. Numitorius : 103 ; 104 n.109

Octavia Capitolina : 68 n.27

Olia Nice : 99 ; 104

Olympius fils d’Antiochus : 119

T. Oppius Aelianus Asclepiodotus : 132

Origène : 120 ; 247

Ossius (évêque de Cordoue) : 194-213

Panolbius : 134

Pascentius (évêque de Poitiers) : 250-251 ; 256

Patiens de Lyon : 235 ; 244

Patrophilus : 118

Paul (Saint) : 123

Paulin de Nole : 25 ; 27-30 ; 289 ; 300 n.88 ; 319

Paulin de Pella : 308-312 ; 316-317 ; 323-324

Pétrone Maxime : 236

Philagrius : 246

Phocas : 137

Pierre Barsymes (préf. du prét.) : 144

Pierre le Foulon : 123

Pierre le Patrice : 141

Placidus : 239

Ti. Plautius Felix Ferruntianus : 71

Pline le Jeune : 16 ; 49 ; 232-233 ; 247

M. Plotius Faustus : 74

Plutarque : 49

Polycles : 141

Pompeia Donace : 72

Pomponia Decarchis : 176 ; 184

T. Pomponius Atticus : 100

T. Pontius Sabinus : 71

Porcia Materna : 73 n.53

L. Postumius Fabullus : 74

Postumius Lampadius : 132

Principius de Soissons : 247

Proclianus : 132

Procope : 220

Procopius 4 : 41

Procopius 6 : 133

C. Quinctius : 104

Quirinus (gouv. Chypre) : 117 ; 124

Réginus de Constantia : 123

Rufin (préf. du prét.) : 144

Rufinus (diacre) : 121

Salonius : 246

Salustius Exsuperius : 130

Salutius Secundus : 140

Salvien de Marseille : 143 ; 289 ; 301 ; 310 n.13 ; 312 n.36

T. Scapula : 105

C. Servilius Diodorus : 74

Sossia : 74

Stephanus : 138

Ser. Sulpicius Pancles Veranianus : 119-120

Strategius Musonianus : voir Claudius Strategius Musonianus

Suétone : 49-51 ; 54

Synesios de Cyrène : 131 ; 133

Symmaque : 17 ; 139-140 ; 142-143 ; 233 ; 235

Tacite : 16 ; 45 ; 47 ; 48 n.27

Tarrutenius Maximilianus : 138

Théodoret de Cyr : 123 n.48

Théodoros (gouv. Chypre fin iiie s.) : 115 ; 124

Théodoros (gouv. Chypre en 431) : 123-124

Timon, fils de Marcia : 115 ; 123-124

Titinia Clodia Satura : 73 n.60

Tonantius Ferreolus : 233 ; 235 ; 245

Trogue-Pompée : 90-91

Valeria Procula : 70 n.33 ; 71

Valerius (gouv. Chypre) : 119 ; 124

C. Valerius Florinus : 70 n.33 ; 71

L. Valerius Proculus : 70-71

Valerius Venustus : 132

Venance Fortunat : 19 ; 250-256

T. Vettidius Nepos : 100

C. Vettius Cossinius Rufinus : 139

Victor de Tunnuna : 222

Victorius (comte) : 239

Vindicianus : 132

Vinicia Nota : 101

M. Vinicius Astragalus : 101

L. Vinicius Epagatinus : 104

M. Vinicius Epagat(h)inus : 101-103

Viria Rustica : 73 n.60 ; 74

Vitianus : 133

Uranius : 124

Zénon de Kourion : 123

Zosime : 140

[…] Cerialis : 95 ; 107

[…] Gallus : 107

[…]us Severus : 107

IV. Index rerum

Abside : 235

Acclamation : 44 ; 121 n.41

Achat de charge, vénalité des charges : 136 ; 141 ; 143-147

Adlectio : 66 ; 130 ; 139 ; 142-143 ; 145

Administratio/administration : 18 ; 93 ; 106 ; 114 ; 117 ; 120 ; 122 ; 131 ; 134 ; 136-137 ; 140-141 ; 147

Administration religieuse : 124

Aduentus : 45 ; 55

Ambassade, légation, délégation : 90 n.41 ; 143 ; 233-234 ; 238 ; 252

Amende : 123 ; 136

Annone : 134 ; 136 ; 146

Armée : soldat(s) : 67 ; 134-135 ; 236 ; 265 ; 268 ; 272 ; cohorte des vigiles : 159 n.37 ; diplôme militaire : 67 ; 86 ; honesta missio : 67 ; flotte de Misène : 159 n.37

Autobiographie : 29 ; 309 ; 313-314 ; 316-317 ; 323-324

Bains : 119

Banquet, epulum : 74 ; 234

Baptême : 254-256 ; baptiser : 120 ; 252 ; baptistère : 27

Basilique : 26 ; 119 ; 122 ; 251

Bataille de Déols : 238

Biographie : 8-10 ; 15-19 ; 28-29 ; 34 ; 39-41 ; 43 ; 46-48 ; 53-54 ; 75 ; 121-122 ; 195 ; 213 ; 250 ; 253 n.24 ; 255-257 ; 288 ; 290-295 ; 297-303 ; 309

Boulanger : 134

Capitale : provinciale : 69-71 ; 84-85 ; 97-98 ; 102 ; 105 n.118 ; 106 ; 120 ; cité– capitale : 40

Carmen/epithalame : 227 ; 247 ; 256 ; 302-303 ; 310-311 ; 314-318 ; 323

Chevaliers : 15-18 ; 66-67 ; 70 n.34 ; 73 n.53 ; 75 ; 77 n.87 et 88 ; 114 ; 118 ; 130 ; 153 n.6 ; attestés à Narbonne : 84-112 et tabl. 107

Clercs : 9 ; 135 ; 143-144

Codicille : 134 ; 140-142 ; 145-146

Collèges : Augustales : 133 ; 155 ; d’Ostie : liste 164 ; de Portus : liste 165 ; des cannophores de Magna Mater : 154-155 ; 157 ; 158 n.31 et 33 ; 159 n.34 ; 164 ; des charpentiers d’Ostie : 155 ; des dendrophores de Magna Mater : 154-155 ; 158 n.31 ; 164 ; des dendrophores de Lavinium : 74 ; des hastiferi de Bellone : 154 ; 158 n.33 ; 164 ; des licteurs : 155-156 ; des passeurs du Tibre : 154-155 ; 158

Colons : 87 ; 89 n.36 ; 92 n.48 ; 93-97 ; 101 n.91 ; 106 ; 168

Commémoration, commémorer : 40 ; 44-45 ; 50 ; 55 ; 67 ; 69 ; 115 ; 117 ; 181

Concile(s) : d’Alexandrie : 194 ; 201-204 ; 206 n.69 ; d’Ancyre : 207 ; 210-211 ; d’Antioche : 194 ; 207-209 ; de Constantinople (381) : 120 ; d’Éphèse : 123 ; de Nicée : 49 n.32 ; 123 ; 195-196 ; 198 ; 212-213 ; de Rimini : 301 ; de Séleucie d’Isaurie : 117 ; 252 ; de Tours : 251 n.7

Concussion : 233

Consistoire : 141 ; 145

Controverse : 31 ; 33 ; 201 n.44 ; 291 ; 319-320

Conuersio/conversion : 136-137 ; 235 ; 252 ; 269 ; 272 ; 308 ; 310 n.19 ; 312-313 ; 315-319 ; 321 ; 323-325

Cultes : culte impérial : 155 ; 181 ; culte d’Auguste : 183 ; culte de Magna Mater (et d’Attis) : 155 ; culte de Mithra : 161 ; voir aussi les entrées : dédicaces, religion et temples…

Curiales : 134-135 ; 270 n.27

Curie : 96 ; 134-135

Décurions : 16 ; 74 ; 96 ; 134-135 ; 137 ; 153 ; 155 n.13 ; 156 ; 164 ; 168 ; 170 ; 172 ; 183

Dédicaces à : Bellone : 164 ; Cérès Augusta : 73 ; Concordia : 155 ; 164 ; 172 ; Concordia Augusta : 175 ; Génie du collège : 155 ; 164-165 ; Cérès et Nymphes : 155 ; 164 ; Génie des décurions : 164 ; l’empereur : 164 ; Élagabal et Iulia Soemias : 74 ; l’empereur diuus : 164 ; Hygie Augusta : 73 ; Jupiter Depulsor : 73 ; Jupiter Dolichenus Augustus : 73 ; Jupiter Tutor : 164 ; Luna Augusta : 74 ; Marnas : 165 ; Mars : 155 ; 164 ; Magna Mater et Attis : 155 ; 164 ; Minerve : 165 ; Mithra : 164 ; Numen de la domus Augusti : 160 ; Patrioi theoi : 164 ; Sérapis : 165 ; Silvanus : 155 ; 164 ; Vénus : 183 ; Victoria Augusta : 52 ; 74 ; Virtus : 164

Éducation : 197 ; 239

Éloge : 119 ; 234 ; 236 ; 238 ; 241-244 ; 246-247 ; 251 n.13

Emporion : 85 ; 91 ; 103-106

Esclaves, esclavage : 102 ; 104 n.114 ; 116 ; 153 ; 155-158 ; 160 ; 181 ; 200 ; 270 n.26 ; 310 n.14 ; 288 ; 309 ; 324

Eunuques : 142 ; 144

Évêque (rôle et figure) : 25 ; 29 ; 119-124 ; 135 ; 138 ; 144 ; 147 ; 194-213 ; 221 ; 232 ; 235-237 ; 239-247 ; 250-256 ; 260-263 ; 268 ; 273 ; 289 ; 296 ; 300-303 ; 313 ; 320 ; 323

Évergétisme : 121 ; 168-187

Exil, exilé : 120 ; 224-226 ; 237 ; 239 ; 241 ; 245-246 ; 252 ; 254-255 ; 310 n.13 ; 312 ; 316 ; 318

Forum, fora : 69 ; 136 ; 168-170 ; 173 ; 175 ; 180 ; 184-185

Guérison : 121 ; 235

Gouverneurs de Chypre au Bas-Empire (praesides) : 114-127

Grâce divine : 253 ; 317 ; 320 ; 322-325

Gymnase : 115 ; 119

Hagiographe, hagiographie : 19 ; 121 ; 250-252 ; 255-256 ; 290-303

Héraut : 134

Hérésie : 9 ; 27-28 ; 120 ; 136 ; Arien(s), Arianisme, antiarien : 136 ; 193 ; 202 ; 203 n.59 ; 206 n.69 ; 207 n.76 ; 211 n.98 et 99 ; 209 ; 252 ; Pélagien(s), Pélagianisme : 27 ; 303

Horreum/horrea : 162

Imitatio : 43 ; 291

Interdictions : 132 ; 137-138

Jeux olympiques : 134

Jeux séculaires : 66

Laterculum : 145-146

Lèse-majesté : 122 ; 233

Libellus : 240 n.28 ; 252

Licteur : 134 ; 155-158

Mandata : 146

Matrones équestres : 65-77

Miracle : 120-121 ; 251 ; 253-256

Nauicularii/Naviculaire : 134 ; 154 ; 164

Nomination de gouverneurs : 130-150

Notable : 90-105 ; 114-124 ; 147 ; 168 ; 178

Otium : 89 ; 308

Patriarche : 119 n.35 ; 120-123

Poète : 247 ; 250 ; 256

Pragmatique sanction : 133 ; 136

Patron, patronne, patronage : 72 ; 74 ; 86 n.14 ; 89 ; 101 ; 103 ; 135 ; 140 ; 143 ; 154 n.9 ; 157-158 ; 159 n.33 ; 160 n.39 ; 174-176 ; 178 ; 314 ; 239 ; 246 ; 298

Philosophie : 294 ; 300 ; philosophe(s) : 92 ; 213 ; 290

Porteur de fouet : 134

Porteur de lettre : 29 ; 239

Portique : 119 ; 175 n.51 ; 180

Portrait : 7 ; 25-26 ; 42-43 ; 50 ; 52 n.42 ; 54-55 ; 145 ; 232-233 ; 236 ; 239 ; 242

Prédestination : 319-325

Prêtre (chrétien) : 238 ; 241 ; 246

Primates : 133

Principales : 147

Providence, prouidentia : 313-317 ; 322

Rang (qualité, fonction) : 20 ; 65 ; 67 ; 70 ; 91 ; 95 ; 114 ; 131 ; 142 ; 146 ; 178 ; 203 ; 235 ; 238-239 ; 270-271 ; 302 ; 312

Recommandation (patronage) : 96 ; 142-143 ; 235 ; 238 ; 242

Redditor : 117

Religion païenne, dévots et prêtres : dévots d’Ostie : 152-166 ; augustales : 131 ; 133 ; 145 ; 154 ; flamen/ flamine : 72 ; 73 n.51, 53, 57 et 60 ; 95 n.60-61 ; 107 ; 178 ; 183 ; 186 ; flaminica : 68 ; 72-74 ; 186 ; pontife : 72 ; 121 ; prêtres de Mithra : 162 ; prêtresses de Vénus et de Cérès à Pompéi : 19 ; 168-191 ; sacerdos : 157 ; 161 ; sacerdos Augusti : 178 ; sacerdos publica : 168-170 ; 173 ; 175 ; 178 ; 180-181 ; 183

Réputation (fama) : 50 ; 87 ; 138 ; 233 ; 313

Rhéteur : 117-118 ; 135 ; 235 ; rhétorique : 15 ; 39-40 ; 44 ; 46 ; 49-50 ; 55 ; 140

Sainteté : 250 ; 251 ; 253 ; 255

Sanctification : 120

Sanctuaires : 69 ; 122 ; 159 ; 169

Scrinia (bureaux) : 145 ; 268

Sophiste : 117 ; 135 ; 142

Sportules : 74 ; 146-147 ; 155

Suarii : 134

Suffragium : 143 ; 146

Temples, autels : autels : 96-97 ; 106 ; 153 ; 155 ; 157 ; 169 ; 171 ; temple(s) : 152 ; 155 ; 157 ; 164 ; 256 ; à Concordia et à Pietas : 172 ; statue de Concordia : 176 ; à Saturne : 74 ; d’Apollon : 178 ; de Bellone : 155-156 ; de Sérapis : 161 ; de Vénus à Pompéi : 173 n.29 ; 183 ; dit « de Vespasien » à Pompéi : 169-171 ; du Genius Augusti à Pompéi : 172 ; mégaron d’Isis à Portus : 161 ; mithrée : 162 ; restauration des temples d’Ostie : 153

Thermes : 155 n.15 ; 178 ; 184

Tirage au sort : 139-140 ; 142

Titres, rangs et fonctions : adiutor : 146 ; 267 ; assessor : 267-268 ; 278 ; cancellarius : 267-268 ; chartularius/ chartulaires : 131 ; 146 ; 267-268 ; 276 ; 278 ; comes : 114 ; 177 ; 222-224 ; 227 ; 261 n.4 ; 266 ; 269-271 ; 277-280 ; 308 n.1 ; comes rei priuatae : 141 ; comes priuatae largitionis : 308 n.1 ; 309 n.8 ; consilarius : 267 ; consularis/ consulaire (πατικός) : 114 ; 117-119 ; 121 ; 123-124 ; 130 ; 132-133 ; 138-139 ; 145-146 ; 235 ; corrector/correcteur : 130 ; 132-133 ; 146 ; cubicularius (préposé au cubiculum) : 142 ; 144 ; 146 ; 267 ; dux : 221 ; 223 ; 261 n.5 et 6 ; 263 n.10 et 12 ; 264 n.13 ; 268-273 ; 278-280 ; erogator : 264 n.13 ; 273 n.33 ; 276 ; 278 ; exarchi : 280 ; exceptor : 268 ; hégémon : 115 ; magister pecoris camelorum : 116 ; magister militum : 268 ; 270-273 ; 276-280 ; magister utriusque militiae per Orientem : 123 ; maior-domus : 267-268 ; 269 n.24-25 ; 273 ; 278-279 ; nomenclator : 268 ; notarii/ notaires : 142 ; 145-147 ; 267 ; numerarius : 267 ; officium : 260-280 ; praeses : 114-118 ; 124 ; 130 ; 132-133 ; 137-139 ; 143 ; 146 ; préfet de Constantinople : 136 ; préfet d’Égypte : 70 ; 130 ; 133 ; 138 ; 141 ; préfet du prétoire : 17 ; 55 ; 114 ; 117-118 ; 131 ; 133 ; 137-146 ; 233 ; 235 ; 238 ; 242 ; préfet de la flotte : 95 ; préfet de Rome : 142 ; proconsul : 89 ; 94 n.54 ; 114-115 ; 130-133 ; 137-141 ; 145-146 ; procurator : 181 ; procurator baphiorum : 118 ; procurator rerum priuatarum : 200 ; saccellarius : 261 ; 267 ; 276 n.40 ; scholasticius : 263 n.12 ; 267-269 ; 273 ; 277-279 ; scribo : 267-268 ; 273 n.33 ; 276-278 ; strator : 268 ; 273 ; 278 ; uir clarissimus, clarissimat : 75 ; 114 ; 118 ; 130 ; 141 ; 145 ; 261 n.6 ; clarissima femina : 65 ; 72 ; uir perfectissimus, perfectissimat : 115-116 ; 118 ; 130 ; 134 ; 139 ; 142-143 ; 145 ; vicaire : 130-131 ; 135-136 ; 138-139 ; 141-142 ; 146

Tombeau : 170 n.13 ; 171-172 ; 175-177 ; 181-182 ; 239 ; 251

Tribu Teretina : 95

Tribunal : 136 ; 139-140 ; 199 n.31

Tyran, tyrannus : 39 ; 43-44 ; 50 ; 52-53 ; 55

Vétérans : 87 ; 94-97 ; 105

Virginité consacrée : 256

© Presses universitaires du Septentrion, 2013

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search