Version classiqueVersion mobile

Glenn Gould. Politica della musica

 | 
Marco Gatto

Indice dei nomi

Texte intégral

Abbado C., 106

Adorno T.W., 10, 13, 23, 26, 27, 29, 30, 31 e n, 32n, 33 e n, 38, 39 e n, 54, 55, 60, 81-90, 99, 103, 104, 108, 122n, 123-127, 132, 149

Agawu K., 103n

Ahmad A., 99n

Althusser L., 24 e n

Angilette E., 16n

Anhalt I., 41

Ansell-Pearson K., 100n

Argerich M., 106

Asbell B., 36, 118

Attali J., 102 e n

Auerbach E., 110

Austin H.L., 28

 

Bach C.P.E., 73

Bach J.S., 21, 22, 24, 42, 47, 48-50, 55, 62, 63, 68, 75, 76 e n, 78 e n, 81, 82, 102, 112-115, 117n, 119n, 121n, 139, 142

Balzac H. de, 128, 141

Baratta G., 120 e n

Barenboim D., 97, 98, 102n, 113, 134

Baricco A., 146n

Barthes R., 147 e n

Baudrillard J., 35 e n

Bazzana K., 23 e n, 63, 65 e n, 120

Beethoven L. van, 25, 41, 42, 45, 47, 51, 55, 63, 71, 76, 83, 114, 115, 117, 118, 123-126, 129

Benda J., 33

Benedetti Michelangeli A., 115

Benjamin W., 26, 29, 35, 36, 37 e n, 39 e n, 43n, 48, 55, 60, 88, 108, 113, 121 e n

Berg A., 45, 112

Bernhard T., 10, 135 e n, 136, 137 e n, 138, 139, 140, 141, 143-145, 146 n, 150

Bizet G., 41

Bodky E., 78n

Boezio S., 119

Boschetti A., 17n

Boulez P., 41, 42 e n

Bourdieu P., 17 e n, 18, 99n, 101, 131, 132n

Bové P.A., 107n

Brahms J., 63, 82, 127

Braithwaite D., 51

Brendel A., 56, 106, 115 e n, 116, 117n, 152 e n

Bruckner A., 128

Bürger P., 30 e n, 31 e n

 

Casals P., 21

Chambers I., 109n

Chomsky N., 132n

Chopin F., 41, 42, 47, 49, 52, 82, 106

Clarkson M., 138n

Colorni R., 135n

Cometa M., 136n

Coppini L., 27n, 48n, 67n

Cortot A., 106

Cott J., 25n, 42n, 55n, 72, 73n

Craft R., 89

 

D’Angelo P., 69n

De Saussure F., 53

Debord G., 148

Debussy C., 41, 47

Deleuze G., 119

DeLillo D.R., 147

Della Volpe G., 30 e n

Denzin K.N., 151n

Desideri F., 37, 38 e n

Di Gennaro C., 22 e n, 23n, 24 e n, 28n, 43n, 50n, 60 e n, 61, 65, 76n, 92 e n, 93n, 95 e n, 116, 117n, 121n, 152 e n

 

Egge M., 18n

Einstein A., 75

Emerson R.L., 110

 

Fischer E., 21, 22

Foucault M., 100, 101, 119

Fubini E., 85 e n

Fukuyama F., 148

 

Gadamer H.G., 61, 62n

Gargani A.G., 136n

Geelhaar C., 67

Genet J., 127

Genovese R., 11

Gibbons O., 25, 41

Gilels E., 55, 115

Girard R., 144 e n

Givone S., 60

Goethe J.W. von, 125

Gorz A., 147 e n

Gramsci A., 99n, 100, 101, 109 e n, 119

Grieg E., 41

Guarracino S., 109n

 

Hafner K., 47n, 146n

Händel G.F., 42, 47

Haskil C., 115

Haydn F.J., 45, 71, 73, 76n, 112, 115

Hegel G.W.F., 125

Heidegger M., 58 e n, 63, 119

Hétu R., 41, 62

Hildesheimer W., 75n

Hindemith P., 86, 128

Hjelmslev L.T., 25

Horkheimer M., 33 e n

Horowitz V., 55, 91, 106, 135-137, 144

Huber M., 137n

Huhn T., 82n

 

Jackson L., 18

Jameson F., 58 e n, 59n, 88n, 147 e n

Jauss H.R., 62 e n, 63

 

Kandinskij V., 57

Karayan H. von, 106

Kempff W., 117

Kennedy V., 100n

Kissin E., 108

Konieczny V., 18n

Krenek E., 41

 

Lacan J., 57

Landowska W., 21, 106

Lipatti D., 121n

Liszt F., 42, 102, 108

Lukács G., 29, 67 e n, 128

Luperini R., 121n

Lussana F., 109n

 

Mahler G., 41, 129

Mangiarotti C., 18n

Mann T., 124, 150

Marcuse H., 33, 34n, 148

Marx K., 18, 95n, 147

Maupassant G. de, 141

McLuhan M., 35 e n

Mellino M., 99n, 118n

Mendelssohn F.-B., 41, 82

Menghi C., 18n

Meyer M., 115

Monsaingeon B., 22n, 40n, 48n, 50n, 51, 62, 66 e n, 73, 93 e n, 118n

Morawetz O., 41

Mozart W.A., 47, 61, 63, 66, 70-76, 102, 112, 113, 114 e n, 115, 118, 139

Munch E., 57

 

Nono L., 96 e n, 112

 

Ostwald P., 18n, 108n

Otter A.S. von, 106

Oz A., 103n

 

Paddison M., 82n

Paganini N., 102, 108

Page T., 24n, 56n, 72n, 94n, 125n

Pala M., 109n

Pareyson L., 13, 22, 23n, 51 e n, 68 e n, 69 e n, 111 e n, 112

Parry B., 100n

Payzant G., 20 e n, 22, 48n, 53 e n, 78n, 94n

Perniola M., 148n

Pestalozza L., 107n

Petrucciani S., 84n

Peyser J., 42n

Pires M.J., 74

Pissarello G., 109n

Pogorelić I., 76n

Poirier R., 110

Pollini M., 56, 106, 117n

Prokof´ev S., 55

 

Rachmaninov S., 47

Rattalino P., 22 e n, 50n, 55 e n, 77n, 79 e n, 152 e n

Rattle S., 106

Ravel M., 47

Reitani L., 136n, 138 e n

Restagno E., 22 e n

Richter S., 55, 77n, 115

Rifkin J., 147 e n, 151n

Rognoni L., 56 e n

Rosen C., 68 e n, 71 e n, 106

Rostropovič M., 106

 

Sachs H., 92 e n

Said E.W., 10, 31, 97, 98 e n, 99 e n, 100 e n, 101, 102n, 103 e n, 104 e n, 106 e n, 107 e n, 108 e n, 109 e n, 110, 112, 113 e n, 114 e n, 117 e n, 118 e n, 119 e n, 120, 121 e n, 122 e n, 126 e n, 127, 128, 130 e n, 131, 132 e n, 133n, 134, 149

Sartre J.P., 40

Scarlatti D., 71, 76n

Schiff A., 55, 63, 75, 121n

Schnabel A., 48 e n, 118

Schneider M., 18n, 19 e n, 20, 81 e n

Schönberg A., 24, 56 e n, 57, 82-84, 87, 88 e n, 89, 129

Schopenhauer A., 136, 137n

Schubert F., 41

Schumann R., 41

Senaldi M., 57n

Serravezza A., 39 e n

Shavit A., 103n

Schelling F., 57

Sibelius J., 41

Skrjabin A., 52, 55

Solomon M., 124n

Spitzer L., 110

Spivak G.C., 93 e n

Squires J., 100n

Stefanini E., 56n, 89n

Strauss R., 25, 36, 41, 42, 47, 82, 94, 127-130

Stravinskij I., 89

Szell G., 55

 

Tessitore A., 56n, 89n

Tiedemann R., 122n

Tomasi di Lampedusa G., 127

Tureck R., 21, 22

Twining N., 27n

 

Valéry P., 43n

Van Gogh V., 57, 58

Vattimo G., 60n

Vico G., 95, 100, 117, 119

Vinay G., 76n

Visconti L., 127

 

Wagner R., 41, 42, 47, 128

Warhol A., 150

Warraq I., 99n

Webern A., 56, 86, 112

Williams R., 100, 101 e n, 128

 

Zimerman K., 106

Žižek S., 57 e n

Zurletti S., 88 e n

© Rosenberg & Sellier, 2014

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Acheter

Volume papier

amazon.fr
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search