Version classiqueVersion mobile

Halfnatuurlijke gebieden : tussen stad en natuur

 | 
François Ost
, 
Jean Remy
, 
Luc Van Campenhoudt

Voorwoord

Fondation du Roi Baudouin (FRB)

Texte intégral

1Deze studie van de Facultés universitaires Saint-Louis over de halfnatuurlijke landschappen in het Brusselse kwam tot stand in kader van het actieprogramma van het Fonds voor het Leefmilieu van de Koning Boudewijnstichting dat kon worden opgericht dankzij een dotatie van de Nationale Loterij.

2Over de fauna en flora van de halfnatuurlijke landschappen in het Brusselse werden reeds verscheidene studies gemaakt. Dankzij die vulgariserende publikaties en diverse bezoekprogramma’s kreeg het publiek de kans om de stedelijke natuur te ontdekken.

3Dit boek behandelt de halfnatuurlijke landschappen vanuit een minder aantrekkelijke hoek die misschien zelfs verbijsterend kan zijn voor de natuurliefhebbers die vaak in deze gebieden vertoeven.

4De hiernavolgende juridische en sociologische studie werpt immers een nieuw licht op de problematiek.

5Het onderzoek dat het Centrum voor sociologische studie voerde bij de bezoekers van die gebieden, analyseert de verschillende gebruiksvormen die er naast elkaar bestaan en de wijze waarop ze worden ervaren.

6Het Studiecentrum voor milieurecht probeert een betere kijk te geven op het statuut van de gebieden. Tevens stelt het een aantal vragen omtrent de hiërarchie en de coherentie van de wetten en reglementen die er van toepassing zijn.

7Nu men zich afvraagt hoe het Brusselse grondgebied volgens de verschillende stedelijke functies kan worden uitgesplitst, wil de Stichting met dit werk een bijdrage leveren tot het debat rond de toekomst van de halfnatuurlijke landschappen.

8In dat kader organiseerde de Stichting in december 1993 trouwens reeds een ronde-tafelsprek voor al wie met deze problematiek te maken heeft.

© Presses de l’Université Saint-Louis, 1994

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Cette publication numérique est issue d’un traitement automatique par reconnaissance optique de caractères.
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search