Version classiqueVersion mobile

Over literaire kritiek gesproken. Het boek Hugo

 | 
Matthieu Sergier
, 
Stéphanie Vanasten

Inhoud

Nogal bond…

Pjeroo Roobjee

Texte intégral

1Nogal blond, pront en in zomerkleren blozend, zo zie ik u vandaag, mijn dier’bre vriend, zoals gij op een Beerselse zondag vol geuze en vol rozen in het echt bestond. Lichtelijk gebronsd en danig vervellend, ook dat nog, naderde gij de sjoelbak. Uw altoos lichtgewapend oog werd angstaanjagend waakzaam en gespalkt, wijl uw immer aimabele iris een fanatieke wederglans begon te vertonen. Niet al te wreed lang, doch zeer koppig in uw concentratie hokkend, schouwde gij het hellend vlak van de houten speelkoer en bestudeerde strak elke dangereuze hindernis van het parcours. Plotsklaps graaide gij naar de schijven en in schier kosmische extase joegen uw handzame vingers de penningen naar de poorten.

2Met identiek dezelfde vigilantie en bezonnen drift verkent gij wakker en heel wijs de wonderlijke bongerd der letteren. Tussen de bekraste, bizar gekalkte stammen en onder de schremende kruinen vol talig ooft, jazeker, blijft gij, goede Hugo, een rechtgeaard spieder en omroeper van het ware en het intrinsiek schone. Zonder hapering, en altijd en steeds weer, aanbid ik uw betrouwbare spreekstem – dat hoffelijk doch eigengereid geklater! – en wars van de minste rustpauze bemin ik de joviale lenigheid van uw gestes en verben – die meestal zacht zijn maar ook als een tempeest op de wallen kunnen razen wanneer er iets voos en te afzichtelijk naakt in arrogant bekakte stoelen aan uw sperwersoog verschijnt.

3In de late oudheid van onze craquelerende planeet blijft gij zonder pluimen te strijken een heros en zegsman-par-excellence van de heilige veraciteit. Met alle precisiewerktuigen van de geest door de goden begunstigd, zijt gij, mijn goede Hugo, tot de dag der dagen een onvergelijkelijk schone wijsgeer van een mens, en zo en niet anders brandt gij voor eeuwig op mijn myoop netvlies en in mijn zondige, van geen tel zijnde knapenziel.

© Presses de l’Université Saint-Louis, 2014

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Cette publication numérique est issue d’un traitement automatique par reconnaissance optique de caractères.
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search