Version classiqueVersion mobile

Environmental Protection versus Trade Liberalization : Finding the Balance

 | 
Sandra L. Walker

Samenvatting

Nicolas de Sadeleer

Les formats HTML, PDF et ePub de cet ouvrage sont accessibles aux usagers des bibliothèques et institutions qui l'ont acquis dans le cadre de l'offre OpenEdition Freemium for Books. L’ouvrage pourra également être acheté sur les sites des libraires partenaires, aux formats PDF et ePub, si l’éditeur a fait le choix de cette diffusion commerciale. Si l’édition papier est disponible, des liens vers les librairies sont proposés sur cette page.

Extrait du texte

Het algemeen akkoord inzake en handel- en douanetarieven, ondertekend op 30 oktober 1947, trad in werking op 1 januari 1948, dit is een tiental jaren voor de ondertekening van het Verdrag tot Oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, gesloten te Rome op 25 maart 1957.

Hoewel zij van nature totaal verschillend zijn, hebben deze twee internationale verdragen elk een rechtsstelsel in het leven geroepen die onderling een zekere gelijkenis vertonen wat betreft de regulering van het vrije goederenverkeer. De verscheidene nationale reglementeringen inzake milieubescherming, waarvan bekend is dat zij het vrije verkeer van goederen kunnen hinderen en de concurrentie vervalsen, worden onderzocht naar hun onderlinge verenigbaarheid, waarbij de auteur duidt op de gelijkenissen en de verschillen tussen de rechtsstelsels van de GATT en van de E.E.G. De eerder zeldzame rechtspraak van de GATT in dat verband (tot op heden hebben slechts 5 handelsgeschillen enig verband met het milieu) word...

© Presses de l’Université Saint-Louis, 1993

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Cette publication numérique est issue d’un traitement automatique par reconnaissance optique de caractères.
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search