Versione classicaVersione mobile

La phénoménale ventrée du marquis de Ruchestinto

 | 
Euloxio R. Ruibal

A sonada e proveitosa enchenta do marqués Ruchestinto no derradeiro século da súa vida

Euloxio R. Ruibal

Nota dell’autore

Reprodúcese aquí esta obra tal e como foi publicada na súa 1a edición (Santiago de Compostela, Pico Sacro, 1975). Só se modificou (minimamente) coa limpeza de grallas, a remuda de algún signo de puntuación ou imprescindíbeis cambios na acentuación.

La pièce est publiée ici telle qu’elle l’a été lors de sa première édition (Saint-Jacques-de-Compostelle, Pico Sacro, 1975). Les modifications, mineures, concernent quelques coquilles, quelques corrections de ponctuation et d’accentuation de mots.

I formati HTML, PDF ed ePub di questo libro sono accessibili agli utenti di biblioteche e istituzioni che lo hanno acquistato come parte dell'offerta OpenEdition Freemium for Books. Il libro può anche essere acquistato sui siti dei librai partner, nei formati PDF ed ePub, se l'editore ha scelto questa distribuzione commerciale. Se l'edizione cartacea è disponibile, i link alle librerie sono proposti in questa pagina.

Estratto del testo

Persoaxes

O marqués Ruchestinto, simpremente marqués
Criada primeira, irmá xemea da segunda
Criada segunda, cuspidiña á primeira
Maiordomo, a secas
Milmañas, manciñeiro
O fillo, máis novo do marqués

Encrequenado enriba de señorial cadeira, o marqués Ruchestinto loita co pedrochosco da morte. Dúas criadas mazaroqueiras choran a súa inminente perda.

Criada 1a. — Ai, quén me biliscará a min agora?

Criada 2a. — Ai, quén me apalpará os touciños?

Criada 1a. — Ai, quén me estricará o narís, ai!?

Criada 2a. — Ai, quén me morderá os xamóns, ai!?

As dúas. — Ai, ai-ai-ai, aiiiii!

Criada 1a. — Ai, quén chuchará o meu sangue, quén?

Criada 2a. — Ai, quén me esfolará outro teto, quén?

Criada 1a. — Quén me rañará no cú, quén?

Criada 2a. — Ai, quén bicará o meu fígado, quén?

Criada 1a. — Ai, quén lamberá as miñas cachas, quén?

As duas. — Quén, quén – quén – quén, quén?

Criada 1a. — Lavéille os pés… e vaise!

Criada 2a. — Limpéille as unllas… e vaise!

Criada 1a. — Pintéille as partes… e vaise!

Criada 2a. — Freguéille os d...

© Presses universitaires de Strasbourg, 2015

Condizioni di utilizzo http://www.openedition.org/6540

Cerca su OpenEdition Search

Sarai reindirizzato su OpenEdition Search