Desktop versionMobile version

La phénoménale ventrée du marquis de Ruchestinto

 | 
Euloxio R. Ruibal

A sonada e proveitosa enchenta do marqués Ruchestinto no derradeiro século da súa vida

Euloxio R. Ruibal

Author's note

Reprodúcese aquí esta obra tal e como foi publicada na súa 1a edición (Santiago de Compostela, Pico Sacro, 1975). Só se modificou (minimamente) coa limpeza de grallas, a remuda de algún signo de puntuación ou imprescindíbeis cambios na acentuación.

La pièce est publiée ici telle qu’elle l’a été lors de sa première édition (Saint-Jacques-de-Compostelle, Pico Sacro, 1975). Les modifications, mineures, concernent quelques coquilles, quelques corrections de ponctuation et d’accentuation de mots.

The HTML, PDF, ePub formats of this book are available to the users of libraries and institutions subscribing to the OpenEdition Freemium program for Books. The book can also be purchased on the sites of partner bookstores, in PDF and ePub formats, if the publisher has opted for commercial distribution. If a print edition of the book is available, links to bookstores will be displayed on this page.

Excerpt

Persoaxes

O marqués Ruchestinto, simpremente marqués
Criada primeira, irmá xemea da segunda
Criada segunda, cuspidiña á primeira
Maiordomo, a secas
Milmañas, manciñeiro
O fillo, máis novo do marqués

Encrequenado enriba de señorial cadeira, o marqués Ruchestinto loita co pedrochosco da morte. Dúas criadas mazaroqueiras choran a súa inminente perda.

Criada 1a. — Ai, quén me biliscará a min agora?

Criada 2a. — Ai, quén me apalpará os touciños?

Criada 1a. — Ai, quén me estricará o narís, ai!?

Criada 2a. — Ai, quén me morderá os xamóns, ai!?

As dúas. — Ai, ai-ai-ai, aiiiii!

Criada 1a. — Ai, quén chuchará o meu sangue, quén?

Criada 2a. — Ai, quén me esfolará outro teto, quén?

Criada 1a. — Quén me rañará no cú, quén?

Criada 2a. — Ai, quén bicará o meu fígado, quén?

Criada 1a. — Ai, quén lamberá as miñas cachas, quén?

As duas. — Quén, quén – quén – quén, quén?

Criada 1a. — Lavéille os pés… e vaise!

Criada 2a. — Limpéille as unllas… e vaise!

Criada 1a. — Pintéille as partes… e vaise!

Criada 2a. — Freguéille os d...

© Presses universitaires de Strasbourg, 2015

Terms of use: http://www.openedition.org/6540

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search