Version classiqueVersion mobile

Barcelone

 | 
Stéphane Michonneau

Index des noms de personnes1

Texte intégral

A

  • 1 Les prénoms et les noms sont orthographiés en catalan.

Agulló, Ferran (1863-1933) 161, 163, 166, 246, 306

Albéniz, Isaac (1860-1909) 161

Aldavert, Pere (1850-1932) 162

Almirall, Valentí (1841-1904) 77-79, 120, 122, 126, 131, 160

Alomar, Gabriel (1873-1941) 123, 137, 139, 148, 149, 169, 178, 219

Alphonse XII (1857-1885) 15, 48, 58, 63, 65, 83, 112, 121, 143, 164, 181, 195, 197, 205

Alphonse XIII (1886-1941) 15, 112, 121, 143, 181, 195, 197, 205

Amédée de Savoie (1845-1890) 34, 57, 61, 62, 120

Aribau, Buenaventura Carles (1798-1862) 35, 38, 75-78, 81, 89, 90, 132, 223, 224, 229, 241, 249, 267, 284, 288, 290, 291

Atché, Rafael (1854-1923) 178

B

Bac de Roda (Francesc Macià i Ambert) († ?- 1713) 176, 259

Baixeras i Roig, Angel Josep (1834-1892) 298, 299

Balaguer, Víctor (1824-1901) 30-34, 36-42, 44, 45, 55, 59, 65, 76, 86, 108, 161, 163, 165, 229, 242, 286, 289, 305, 306

Balmes, Jaume (1810-1848) 25, 35, 38, 284

Barrera, Emilio (1869-1936) 197, 204

Bassegoda, Bonaventura (1862-1940) 115, 226, 262

Bastardes i Sampere, Albert (1871-1944) 132, 135

Battle, Ramón (1837-1906) 232, 239, 262

Berenguer el Gran (1082-1131) 91, 300

Blay, Miquel (1866-1936) 86, 130, 154, 211

Bofarull, Antoni de (1821-1892) 3234, 76, 229

Bofarull, Prosper de (1777-1859) 3234, 76, 229

Bolívar, Simón, (1783-1830) 270, 307

Brossa, Joan (1919-1998) 92

Buigas, Carles (1898-1979) 96, 98, 215

Buigas i Monrova, Gaietà (1851-1919) 291

C

Cabot i Rovira, Joaquim (1861-1951) 226

Cambó, Francesc (1876-1947) 121, 182, 184, 195, 200, 299

Campo Sagrado (Marquis) (1760-1835) 52, 302

Canalejas, José (1854-1912) 120, 147, 151, 304

Cánovas del Castillo, Antonio (18281897) 34, 57, 64, 195

Capmany, Antoni de (1742-1813) 35, 77, 88-90, 284, 289

Carrasco i Formiguera, Manuel (18901938) 185

Carreras Candi, Francesc (1862-1937) 44, 45, 148, 229

Casanova, Rafael (1660-1743) 38, 41, 86, 89, 126, 127, 129, 169180, 182, 189, 190, 191, 198, 205, 250, 263, 264, 267, 278, 283, 291, 296, 302, 305, 308

Casas, Ramon (1866-1932) 160, 165

Castelar, Emilio (1832-1899) 146, 152, 304

Castillejos 84

Cerdà, Ildefons (18915-1876) 25-31, 62, 287, 299

Cervantes, Miguel de (1547-1616) 45, 132, 146, 202, 211, 311

Charles IV (1748-1819) 44, 139

Charles Quint (1500-1558) 51, 218, 219

Clarà, Josep (1878-1958) 119, 184, 209

Claris, Pau (1586-1641) 38, 41, 48, 75, 88, 129, 172, 176, 178, 179, 180, 189, 229

Clavé, Josep Anselm (1824-1874) 75, 78-81, 96, 146, 149, 160, 240, 243, 249, 270, 271, 273, 285, 286, 290, 305

Clemente Garcia, Ramon († ?-1909) 150, 151, 275, 286, 302

Collell, Jaume (1846-1932) 79, 126, 137

Coll i Pujol, Joan (1842-1910) 89, 224

Colomb / Colon, Cristobal (14511506) 51, 64-67, 73, 83, 93, 95-107, 201, 203, 204, 219, 224, 225, 229, 230, 232, 234, 235, 245, 248, 250, 256-259, 270, 290, 291, 304, 306, 307, 311

Coromines i Montanya, Pere (18701939) 170, 178, 267

Cortada, Joan (1805-1868) 35

Cutchet, Lluís (1815-1892) 34, 40, 165, 241

D

Dato, Eduardo (1856-1921) 112, 181

Duran i Bas, Manuel (1823-1907) 24, 89, 95, 96, 108, 224, 284

Duran i Folguera, Manuel (1867-1951) 128, 191

Duran i Sampere, Agustí 48

Duran i Ventosa, Raimon (1858-1933) 178

E

Espartero, Baldomero (1793-1879) 23, 24, 38, 48, 53, 54, 59, 87, 91, 149

F

Falqués, Pere (1850-1916) 90, 231, 293

Ferdinand le Catholique (1452-1516) 38, 45-48, 58, 60, 231, 236, 248, 278

Ferdinand VII (1784-1833) 38, 46, 140, 278

Fernando VII (1784-1833) 59

Ferrer i Guàrdia, Francesc (1854-1909) 150, 151, 286

Figueras, Estanislau (1812-1882) 130, 152

Fivaller, Bernat (xve s.) 48, 49, 290

Folguera i Duran, Manuel (1867-1951) 128, 191

Fontova, Lleo (1838-1890) 161, 166, 246, 271

Fontseré i Mestres, Josep (1829-1897) 28, 287

Fortuny, Mariano (1838-1874) 90, 161, 163, 305, 306

Fuxà, Manuel (1850-1927) 143, 285

G

Garcia Prieto, Manuel (1859-1938) 195

Garriga i Roca, Miguel (1808-1888) 26, 61, 287

Gaudí, Antoni (1852-1926) 74, 118, 303

Giner de los Rios, Fernando (18791948) 123, 145, 146

Girona, Manuel (1818-1905) 71, 86, 149, 225, 226, 298

Granados, Enrique (1867-1916) 161, 199, 205

Güell, Eusebi (1846-1918) 70, 224, 225

Güell, Joan (1800-1872) 69- 73, 75, 77, 81, 85, 96, 118, 223, 225, 226, 241, 242, 244, 260, 265, 283, 290, 291, 308

Guimerà, Angel (1845-1924) 79, 126, 131, 132, 159, 160, 176, 199, 224, 228, 237, 241, 243-246, 249, 251, 280, 296, 304, 305

I

Iglésias, Ignasi ( ?-1928) 243, 252

Isabelle I « La Catholique » (1451-1504) 46, 102, 107, 137, 211, 263

Isabelle II (1830-1904) 32, 34, 42, 46, 48, 57-59, 84, 140, 143, 263

J

Jaume Ier (1208-1276) 48, 49, 59, 60, 88, 91, 135, 136-138, 163, 180, 200, 211, 218, 224, 226, 228, 229, 233, 248, 270, 290, 299, 306

Joffre, Joseph (1852-1931) 183, 189

Jujol, Josep Maria (1879-1949) 210, 211

L

Layret, Francesc (1880-1920) 171, 191, 192

Lerroux, Alejandro (1864-1949) 114, 125, 145, 147, 149, 150, 155

López, Antonio (1817-1883) 69-75, 81, 96, 196, 223-225, 256, 262, 265, 280, 283, 290, 308

Ll

Llimona, Josep (1864-1934) 48, 115, 173, 199, 206

Llorente,Teodor (1836-1911) 161, 163, 165, 166, 306

M

Macià, Francesc (1859-1933) 182, 190192

Madoz, Pascual (1806-1870) 38, 47, 58, 287

Mañé i Flaquer, Joan (1823-1901) 35, 73, 165, 226

Maragall, Joan (1860-1911) 161, 163, 165, 199, 239, 243, 246, 249, 261, 264, 285, 286, 303, 307

Marès, Frederic (1893-1991) 210

Marquet, Galcerán (1366-1410) 51, 290

Martí i Julià, Domènec (1861-1917) 117, 137, 165, 191, 192, 200, 246, 286, 296

Martínez Campos, Arsenio (1831-1900) 63, 112, 147

Martorell i Terrats, Jeroni (1877-1951) 298, 299

Matheu i Fornells, Francesc (1851-1938) 249

Maura, Antonio (1853-1925) 135, 138, 150, 184

Mestres, Josep Oriol (1815-1895) 72, 298

Milà i Fontanals, Manuel (1818-1884) 34, 76, 161-163, 166, 224, 271, 305

Miquel i Badia, Francesc (1852-1899) 165, 226, 288

Mistral, Frédéric (1830-1914) 34, 116, 161, 163, 166, 267, 306

Barcelone, MéMoire et identité

Molina, Francesc Daniel (1812-1867) 46, 51

Montoliu, Manuel de (1877-1961) 115, 167

Moragues i Mas, Josep ( ?-1715) 164, 176

Myself (Carles Soldevilla) (1892-1967) 103, 186, 213, 217

N

Nobas, Rosend (1838-1891) 126

Nordau, Max (1849-1923) 261

O

O’Donnell, Leopoldo (1809-1867) 53, 71, 143

Oller, Narcís (1846-1930) 69, 79, 199, 249

Ors, Eugeni dí / Xenius (1881-1954) 95, 113, 136, 160, 295

Ortega i Gasset, José (1883-1955) 11, 217

P

Philippe IV (1605-1665) 38, 116, 179

Philippe V (1683-1746) 23, 39, 41, 86, 126, 171

Piferrer, Pau (1818-1848) 34, 86, 298

Pi i Arimon, Avel.li (1793-1851) 31

Pirozzini, Carles (1852-1938) 77, 89, 96, 100, 229, 248, 285, 288, 290

Pitarra. Voir Frederic Soler

Pi i Margall, Francesc (1824-1901) 112, 120-123, 130, 131, 133, 147, 152-155, 159, 228, 230, 232, 234, 243, 246, 250, 251, 267, 271, 273, 275, 277, 279, 281, 291, 303, 304, 307

Planas i Casals, Manuel (1837-1907) 85

Prat de la Riba, Enric (1870-1917) 112, 131, 137, 163, 165, 170, 171, 174, 179, 181, 182, 285, 295, 305

Prim, Juan (1814-1870) 34, 38, 53, 54, 57-59, 61, 63, 65, 83, 84, 86-88, 91, 106, 143, 149, 150, 225, 230, 232, 241, 257, 263, 264, 270-272, 281, 283, 287, 288, 290, 302, 304, 305

Primo de Rivera, Miguel (1870-1930) 13, 142, 195-198, 203, 209, 312, 313

Puiggener, Lluis (1851-1918) 84

Puig i Cadafalch, Josep (1857-1956) 29, 131, 137, 184, 197, 205, 209, 212, 298, 299

Puig i Esteve, Josep (1876-1931) 177, 276

R

Riera i Bertran, Joaquim (1848-1924) 76, 79, 80, 81

Rigalt, Lluis (1814-1894) 49, 77, 284

Rius i Taulet, Francesc (1833-1890) 60, 63, 64, 84, 85, 88, 89, 218, 225-227, 229, 232, 234, 241243, 249, 250, 271, 272, 285, 291

Robert, Bartomeu (1842-1902) 106, 112-116, 119, 122, 123, 130, 133, 154, 159, 173, 200, 206, 239, 243, 246, 249, 271, 273, 291, 305

Roca, Josep Narcis (1830-1891) 35, 64, 75, 153, 199

Rois Catholiques 39, 40, 46, 66, 97, 98, 100, 102, 115, 219

Rovira i Trias, Antoni (1816-1889) 28

Rovira i Virgili, Antoni (1882-1949) 185, 203, 229

Rovira i Rabassa, Antoni (1845-1919) 64, 65

Rubió i Ors, Joaquim (1818-1899) 34, 51, 161, 163

Ruiz Zorilla, Manuel (1833-1895) 152

Rusiñol, Santiago (1861-1931) 118, 160, 217, 227

SU

Sacs, Joan (Feliu Elias) (1878-1948) 285, 296

Sagarra, Josep Maria de (1894-1961) 199, 200

Sagasta, Praxedes Mateo (1825-1903) 34, 72, 87

Sala, Alfons (1863-1945) 198, 202, 203, 226, 296

Salmerón, Nicolas (1837-1908) 122, 145, 147, 152, 186, 256

Sanllehy, Domènec Joan (1847-1911) 135, 232

Servet, Michel (1511-1533) 146, 151, 152, 292, 306

Soldevila, Ferran (1894-1971) : 203, 229

Soler, Frederic / Pitarra (1839-1895) 28, 79, 159-161, 166, 167, 173, 224, 230, 241, 246, 271, 281, 296

Soler i Rovirosa, Francesc (1836-1900) 161, 296

Soler i March, Alexandre (1974-1949) 173

Sol i Ortega, Joan (1849-1913) 152, 165

T

Terrades, Abdó (1812-1856) 149

Torras i Bages, Josep (1846-1916) 79, 166

Torres Amat, Fèlix (1772-1842) 76

U

Urquinaona, José Maria (1814-1883) 73, 223, 224, 277, 291

Utrillo, Miquel (1915-1990) 228

V

Vallès i Ribot, Josep Maria, (18491911) 120-122, 152, 165

Vayreda, Joaquim (1843-1894) 161, 163, 239

Verdaguer, Jacint (1845-1902) 31, 74, 79, 96, 101-103, 112, 113, 115-119, 123, 130, 132, 133, 146, 159, 161, 162, 165, 166, 197-200, 225, 226, 232, 236, 243-247, 249, 267, 273, 274, 286, 291, 292, 296, 304-307

Verdaguer i Callis, Narcis (1862-1918) 79

W

Wilson, ThomasWoodrow (1856-1924) 175, 183, 190

X

Xenius. Voir Eugeni d’Ors

Xic de les Barraquetes, (Juan Marti) († ?-1909) 64, 147, 149, 286

Y

Yxart, Josep (1852-1895) 162

Notes

1 Les prénoms et les noms sont orthographiés en catalan.

© Presses universitaires de Rennes, 2007

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search