Version classiqueVersion mobile

Barcelone

 | 
Stéphane Michonneau

Index des noms de personnes1

Texte intégral

A

  • 1 Les prénoms et les noms sont orthographiés en catalan.

Agulló, Ferran (1863-1933) 161, 163, 166, 246, 306

Albéniz, Isaac (1860-1909) 161

Aldavert, Pere (1850-1932) 162

Almirall, Valentí (1841-1904) 77-79, 120, 122, 126, 131, 160

Alomar, Gabriel (1873-1941) 123, 137, 139, 148, 149, 169, 178, 219

Alphonse XII (1857-1885) 15, 48, 58, 63, 65, 83, 112, 121, 143, 164, 181, 195, 197, 205

Alphonse XIII (1886-1941) 15, 112, 121, 143, 181, 195, 197, 205

Amédée de Savoie (1845-1890) 34, 57, 61, 62, 120

Aribau, Buenaventura Carles (1798-1862) 35, 38, 75-78, 81, 89, 90, 132, 223, 224, 229, 241, 249, 267, 284, 288, 290, 291

Atché, Rafael (1854-1923) 178

B

Bac de Roda (Francesc Macià i Ambert) († ?- 1713) 176, 259

Baixeras i Roig, Angel Josep (1834-1892) 298, 299

Balaguer, Víctor (1824-1901) 30-34, 36-42, 44, 45, 55, 59, 65, 76, 86, 108, 161, 163, 165, 229, 242, 286, 289, 305, 306

Balmes, Jaume (1810-1848) 25, 35, 38, 284

Barrera, Emilio (1869-1936) 197, 204

Bassegoda, Bonaventura (1862-1940) 115, 226, 262

Bastardes i Sampere, Albert (1871-1944) 132, 135

Battle, Ramón (1837-1906) 232, 239, 262

Berenguer el Gran (1082-1131) 91, 300

Blay, Miquel (1866-1936) 86, 130, 154, 211

Bofarull, Antoni de (1821-1892) 3234, 76, 229

Bofarull, Prosper de (1777-1859) 3234, 76, 229

Bolívar, Simón, (1783-1830) 270, 307

Brossa, Joan (1919-1998) 92

Buigas, Carles (1898-1979) 96, 98, 215

Buigas i Monrova, Gaietà (1851-1919) 291

C

Cabot i Rovira, Joaquim (1861-1951) 226

Cambó, Francesc (1876-1947) 121, 182, 184, 195, 200, 299

Campo Sagrado (Marquis) (1760-1835) 52, 302

Canalejas, José (1854-1912) 120, 147, 151, 304

Cánovas del Castillo, Antonio (18281897) 34, 57, 64, 195

Capmany, Antoni de (1742-1813) 35, 77, 88-90, 284, 289

Carrasco i Formiguera, Manuel (18901938) 185

Carreras Candi, Francesc (1862-1937) 44, 45, 148, 229

Casanova, Rafael (1660-1743) 38, 41, 86, 89, 126, 127, 129, 169180, 182, 189, 190, 191, 198, 205, 250, 263, 264, 267, 278, 283, 291, 296, 302, 305, 308

Casas, Ramon (1866-1932) 160, 165

Castelar, Emilio (1832-1899) 146, 152, 304

Castillejos 84

Cerdà, Ildefons (18915-1876) 25-31, 62, 287, 299

Cervantes, Miguel de (1547-1616) 45, 132, 146, 202, 211, 311

Charles IV (1748-1819) 44, 139

Charles Quint (1500-1558) 51, 218, 219

Clarà, Josep (1878-1958) 119, 184, 209

Claris, Pau (1586-1641) 38, 41, 48, 75, 88, 129, 172, 176, 178, 179, 180, 189, 229

Clavé, Josep Anselm (1824-1874) 75, 78-81, 96, 146, 149, 160, 240, 243, 249, 270, 271, 273, 285, 286, 290, 305

Clemente Garcia, Ramon († ?-1909) 150, 151, 275, 286, 302

Collell, Jaume (1846-1932) 79, 126, 137

Coll i Pujol, Joan (1842-1910) 89, 224

Colomb / Colon, Cristobal (14511506) 51, 64-67, 73, 83, 93, 95-107, 201, 203, 204, 219, 224, 225, 229, 230, 232, 234, 235, 245, 248, 250, 256-259, 270, 290, 291, 304, 306, 307, 311

Coromines i Montanya, Pere (18701939) 170, 178, 267

Cortada, Joan (1805-1868) 35

Cutchet, Lluís (1815-1892) 34, 40, 165, 241

D

Dato, Eduardo (1856-1921) 112, 181

Duran i Bas, Manuel (1823-1907) 24, 89, 95, 96, 108, 224, 284

Duran i Folguera, Manuel (1867-1951) 128, 191

Duran i Sampere, Agustí 48

Duran i Ventosa, Raimon (1858-1933) 178

E

Espartero, Baldomero (1793-1879) 23, 24, 38, 48, 53, 54, 59, 87, 91, 149

F

Falqués, Pere (1850-1916) 90, 231, 293

Ferdinand le Catholique (1452-1516) 38, 45-48, 58, 60, 231, 236, 248, 278

Ferdinand VII (1784-1833) 38, 46, 140, 278

Fernando VII (1784-1833) 59

Ferrer i Guàrdia, Francesc (1854-1909) 150, 151, 286

Figueras, Estanislau (1812-1882) 130, 152

Fivaller, Bernat (xve s.) 48, 49, 290

Folguera i Duran, Manuel (1867-1951) 128, 191

Fontova, Lleo (1838-1890) 161, 166, 246, 271

Fontseré i Mestres, Josep (1829-1897) 28, 287

Fortuny, Mariano (1838-1874) 90, 161, 163, 305, 306

Fuxà, Manuel (1850-1927) 143, 285

G

Garcia Prieto, Manuel (1859-1938) 195

Garriga i Roca, Miguel (1808-1888) 26, 61, 287

Gaudí, Antoni (1852-1926) 74, 118, 303

Giner de los Rios, Fernando (18791948) 123, 145, 146

Girona, Manuel (1818-1905) 71, 86, 149, 225, 226, 298

Granados, Enrique (1867-1916) 161, 199, 205

Güell, Eusebi (1846-1918) 70, 224, 225

Güell, Joan (1800-1872) 69- 73, 75, 77, 81, 85, 96, 118, 223, 225, 226, 241, 242, 244, 260, 265, 283, 290, 291, 308

Guimerà, Angel (1845-1924) 79, 126, 131, 132, 159, 160, 176, 199, 224, 228, 237, 241, 243-246, 249, 251, 280, 296, 304, 305

I

Iglésias, Ignasi ( ?-1928) 243, 252

Isabelle I « La Catholique » (1451-1504) 46, 102, 107, 137, 211, 263

Isabelle II (1830-1904) 32, 34, 42, 46, 48, 57-59, 84, 140, 143, 263

J

Jaume Ier (1208-1276) 48, 49, 59, 60, 88, 91, 135, 136-138, 163, 180, 200, 211, 218, 224, 226, 228, 229, 233, 248, 270, 290, 299, 306

Joffre, Joseph (1852-1931) 183, 189

Jujol, Josep Maria (1879-1949) 210, 211

L

Layret, Francesc (1880-1920) 171, 191, 192

Lerroux, Alejandro (1864-1949) 114, 125, 145, 147, 149, 150, 155

López, Antonio (1817-1883) 69-75, 81, 96, 196, 223-225, 256, 262, 265, 280, 283, 290, 308

Ll

Llimona, Josep (1864-1934) 48, 115, 173, 199, 206

Llorente,Teodor (1836-1911) 161, 163, 165, 166, 306

M

Macià, Francesc (1859-1933) 182, 190192

Madoz, Pascual (1806-1870) 38, 47, 58, 287

Mañé i Flaquer, Joan (1823-1901) 35, 73, 165, 226

Maragall, Joan (1860-1911) 161, 163, 165, 199, 239, 243, 246, 249, 261, 264, 285, 286, 303, 307

Marès, Frederic (1893-1991) 210

Marquet, Galcerán (1366-1410) 51, 290

Martí i Julià, Domènec (1861-1917) 117, 137, 165, 191, 192, 200, 246, 286, 296

Martínez Campos, Arsenio (1831-1900) 63, 112, 147

Martorell i Terrats, Jeroni (1877-1951) 298, 299

Matheu i Fornells, Francesc (1851-1938) 249

Maura, Antonio (1853-1925) 135, 138, 150, 184

Mestres, Josep Oriol (1815-1895) 72, 298

Milà i Fontanals, Manuel (1818-1884) 34, 76, 161-163, 166, 224, 271, 305

Miquel i Badia, Francesc (1852-1899) 165, 226, 288

Mistral, Frédéric (1830-1914) 34, 116, 161, 163, 166, 267, 306

Barcelone, MéMoire et identité

Molina, Francesc Daniel (1812-1867) 46, 51

Montoliu, Manuel de (1877-1961) 115, 167

Moragues i Mas, Josep ( ?-1715) 164, 176

Myself (Carles Soldevilla) (1892-1967) 103, 186, 213, 217

N

Nobas, Rosend (1838-1891) 126

Nordau, Max (1849-1923) 261

O

O’Donnell, Leopoldo (1809-1867) 53, 71, 143

Oller, Narcís (1846-1930) 69, 79, 199, 249

Ors, Eugeni dí / Xenius (1881-1954) 95, 113, 136, 160, 295

Ortega i Gasset, José (1883-1955) 11, 217

P

Philippe IV (1605-1665) 38, 116, 179

Philippe V (1683-1746) 23, 39, 41, 86, 126, 171

Piferrer, Pau (1818-1848) 34, 86, 298

Pi i Arimon, Avel.li (1793-1851) 31

Pirozzini, Carles (1852-1938) 77, 89, 96, 100, 229, 248, 285, 288, 290

Pitarra. Voir Frederic Soler

Pi i Margall, Francesc (1824-1901) 112, 120-123, 130, 131, 133, 147, 152-155, 159, 228, 230, 232, 234, 243, 246, 250, 251, 267, 271, 273, 275, 277, 279, 281, 291, 303, 304, 307

Planas i Casals, Manuel (1837-1907) 85

Prat de la Riba, Enric (1870-1917) 112, 131, 137, 163, 165, 170, 171, 174, 179, 181, 182, 285, 295, 305

Prim, Juan (1814-1870) 34, 38, 53, 54, 57-59, 61, 63, 65, 83, 84, 86-88, 91, 106, 143, 149, 150, 225, 230, 232, 241, 257, 263, 264, 270-272, 281, 283, 287, 288, 290, 302, 304, 305

Primo de Rivera, Miguel (1870-1930) 13, 142, 195-198, 203, 209, 312, 313

Puiggener, Lluis (1851-1918) 84

Puig i Cadafalch, Josep (1857-1956) 29, 131, 137, 184, 197, 205, 209, 212, 298, 299

Puig i Esteve, Josep (1876-1931) 177, 276

R

Riera i Bertran, Joaquim (1848-1924) 76, 79, 80, 81

Rigalt, Lluis (1814-1894) 49, 77, 284

Rius i Taulet, Francesc (1833-1890) 60, 63, 64, 84, 85, 88, 89, 218, 225-227, 229, 232, 234, 241243, 249, 250, 271, 272, 285, 291

Robert, Bartomeu (1842-1902) 106, 112-116, 119, 122, 123, 130, 133, 154, 159, 173, 200, 206, 239, 243, 246, 249, 271, 273, 291, 305

Roca, Josep Narcis (1830-1891) 35, 64, 75, 153, 199

Rois Catholiques 39, 40, 46, 66, 97, 98, 100, 102, 115, 219

Rovira i Trias, Antoni (1816-1889) 28

Rovira i Virgili, Antoni (1882-1949) 185, 203, 229

Rovira i Rabassa, Antoni (1845-1919) 64, 65

Rubió i Ors, Joaquim (1818-1899) 34, 51, 161, 163

Ruiz Zorilla, Manuel (1833-1895) 152

Rusiñol, Santiago (1861-1931) 118, 160, 217, 227

SU

Sacs, Joan (Feliu Elias) (1878-1948) 285, 296

Sagarra, Josep Maria de (1894-1961) 199, 200

Sagasta, Praxedes Mateo (1825-1903) 34, 72, 87

Sala, Alfons (1863-1945) 198, 202, 203, 226, 296

Salmerón, Nicolas (1837-1908) 122, 145, 147, 152, 186, 256

Sanllehy, Domènec Joan (1847-1911) 135, 232

Servet, Michel (1511-1533) 146, 151, 152, 292, 306

Soldevila, Ferran (1894-1971) : 203, 229

Soler, Frederic / Pitarra (1839-1895) 28, 79, 159-161, 166, 167, 173, 224, 230, 241, 246, 271, 281, 296

Soler i Rovirosa, Francesc (1836-1900) 161, 296

Soler i March, Alexandre (1974-1949) 173

Sol i Ortega, Joan (1849-1913) 152, 165

T

Terrades, Abdó (1812-1856) 149

Torras i Bages, Josep (1846-1916) 79, 166

Torres Amat, Fèlix (1772-1842) 76

U

Urquinaona, José Maria (1814-1883) 73, 223, 224, 277, 291

Utrillo, Miquel (1915-1990) 228

V

Vallès i Ribot, Josep Maria, (18491911) 120-122, 152, 165

Vayreda, Joaquim (1843-1894) 161, 163, 239

Verdaguer, Jacint (1845-1902) 31, 74, 79, 96, 101-103, 112, 113, 115-119, 123, 130, 132, 133, 146, 159, 161, 162, 165, 166, 197-200, 225, 226, 232, 236, 243-247, 249, 267, 273, 274, 286, 291, 292, 296, 304-307

Verdaguer i Callis, Narcis (1862-1918) 79

W

Wilson, ThomasWoodrow (1856-1924) 175, 183, 190

X

Xenius. Voir Eugeni d’Ors

Xic de les Barraquetes, (Juan Marti) († ?-1909) 64, 147, 149, 286

Y

Yxart, Josep (1852-1895) 162

Notes

1 Les prénoms et les noms sont orthographiés en catalan.

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont sous Licence OpenEdition Books, sauf mention contraire.

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search