Version classiqueVersion mobile

La mer, miroir d'infini

 | 
Marie Blain-Pinel

Index nominum

Texte intégral

Adatte Emmanuel : 198, 254n, 255n.

Albouy Pierre : 142, 154, 170-171, 190n, 192n-195n.

Allem Maurice : 72.

Amossy Ruth : 32n.

Aristote : 13.

Auerbach Erich : 140n.

Bachelard Gaston : 24, 190n, 198, 277n.

Balzac Honoré (de) : 224.

Barrère Jean-Baptiste : 195n.

Barthelemy Abbé : 37.

B audelaire Charles : 11, 27, 29-30, 60-63, 65, 72, 80-82, 85, 91, 93-95, 97, 101, 103, 107-109, 110n, 144, 150, 185, 187, 191n, 197-258, 259, 263, 268, 270-271, 273-275, 281, 284-287, 291-292.

Bellesort André : 109n.

Bénichou Paul : 32n.

Berchet Jean-Claude : 138n.

Bercot Michèle : 253n.

Bernardin de Saint-Pierre : 15-18, 26, 43, 228, 261.

Bersani Leo : 217, 221, 254n, 258n.

Black Max : 14.

Blain- Pinel Marie : 69n, 293n.

Borie Jean : 263.

Bory de Saint- Vincent : 260.

Bossuet Jacques-Bénigne : 94.

Bowman Franck-Paul : 32n.

Boyer Alain-Michel : 34n.

Briod Blaise : 65n.

Byron Lord : 34n, 38, 44, 208-209, 213-214.

Callimaque : 39, 83.

Caillois Roger : 195n.

Camoens Luis (de) : 41.

Cellier Léon : 181, 196n.

Charles-Wurtz Ludmila : 191n.

Chateaubriand François-René (de) : 14-22, 25, 27-29, 35-38, 43-45, 48-49, 62, 66n, 73, 76-78, 87, 95, 99, 103, 105, 108, 110n, 117-118, 136-137, 151, 157, 185-187, 190n, 197-198, 213, 216-219, 224, 238, 256n, 285-286, 291.

Chebab May : 293n.

Chénier André : 22-24, 27, 36, 51, 55, 74, 87-88, 112n, 143, 267.

Claudel Paul : 115, 259, 287-290.

Collot Michel : 11-12, 215, 255n, 256n, 259, 275n, 277n.

Compagnon Antoine : 32n, 251n, 255n, 277n.

Corbière Tristan : 265.

Corbin Alain : 15-16, 43, 113n, 277n.

Delacroix Eugène : 255n.

Ditchy Jay K. : 141.

Drachline Pierre : 86.

Eliade Mircea : 193n, 282.

Eschyle : 205.

Fénelon : 66n.

Fondane Benjamin : 204.

Fongaro Antoine : 218, 256n.

Fontanier : 112n.

Fromentin Eugène : 115.

Gaudon Jean : 155, 190n.

Gautier Théophile : 203, 227, 266-267, 277n.

Genette Gérard : 24, 30n.

Gessner : 44.

Glauser Alfred : 154, 192n, 193n.

Gohin Yves : 193n.

Guichard Paul : 137n.

Guillemin Henri : 142.

Hegel : 194n.

Henry Albert : 21, 293n.

Herder Johann Gottfried : 122, 135-136.

Heredia José-Maria (de) : 267-271, 277n.

Homère : 15, 41, 58, 113n, 136.

Horace : 65n, 145, 237.

Huet-Brichard M. -Catherine : 109n.

H ugo Victor : 27, 29-30, 36, 57, 64, 67n, 72, 74, 80, 87, 94, 104-105, 108-109, 113n, 115, 120, 137, 141-196, 197-199, 202, 205-208, 218, 224, 228-229, 238, 244-245, 254n, 256n-257n, 261, 263, 265, 267-268, 276n, 284-286, 290.

Jouve Pierre-Jean : 225, 250.

Juden Brian : 32n.

Jung : 13.

Kapp Volker : 32n.

Labarthe Patrick : 109n, 293n.

La Croix Robert (de) : 31n.

Lamartine Alphonse (de) : 22, 24-28, 35-36, 49, 74, 87, 108, 147, 151, 188, 240-241.

Lautréamont : 219, 273-274.

Leakey Felix : 197, 248, 251n, 252n, 292n.

Leconte de Lisle : 267-271, 276n, 277n.

Le Guern Michel : 13-14, 21, 65n, 86-87, 250, 254n, 255n, 292n.

Loti Pierre : 266.

Lucrèce : 36, 39-40, 99, 101, 145, 152.

Madelenat Daniel : 139n, 140n, 195n.

Magnin Charles : 49, 65n, 136-137, 139n.

Mallarmé Stéphane : 269-273.

Marchal Bertrand : 272, 277n.

Meschonnic Henri : 192n, 193n, 195n.

Michaut Guy : 109n.

Michelet Jules : 28, 116, 174, 259-265, 287.

Millet Claude : 194n.

Molinié Georges : 30n, 31n, 255n, 293n.

Molino Jean : 31n, 281, 292n.

Montaigne Michel (de) : 106.

Moore Thomas : 44.

Moussa Sarga : 28.

Munch Marc-Mathieu : 115, 139n.

Musset Alfred (de) : 241.

Nerval Gérard (de) : 202.

Nieuwentijdt : 18.

Noblins-Blanc Françoise : 195n.

Noel Jules : 212.

Otto Rudolf : 193n Ovide : 113n.

Pascal Blaise : 79, 82, 95.

Perrin-Naffakh Anne-Marie : 32n, 33n, 146.

Pinel Marie : 15, 20, 140n.

Piroue Georges : 141, 152, 154, 183, 190n, 191n.

Platon : 97, 228-229, 247.

Poe Edgar : 204, 206-207, 214, 228-229, 251n, 252n, 257n.

Poulet Georges : 34n, 64.

Prévost Jean : 109n, 251n.

Queffelec Henri : 266.

Q uinet Edgar : 29-30, 65, 66n, 108-109, 115-140, 142, 160, 162, 181, 187-189, 197, 199, 219, 263, 267, 284-285, 291.

Quinn Patrick : 252n.

Racine Jean : 93, 106.

Regard Maurice : 72, 109.

Richard Jean-Pierre : 255n.

Richepin Jean : 261, 263-266, 268-269.

Ricoeur Paul : 13-14, 24, 34n, 86-87, 255n, 275n, 283, 292n, 293n.

Rimbaud Arthur : 271-275, 277n.

Roudaut François : 34n.

Rousseau Jean-Jacques : 78, 118, 217.

Sacotte Mireille : 293n, 294n.

S ainte -B euve Charles-Augustin : 27, 29-30, 36, 68n, 71-113, 115, 137, 147, 150-152, 184, 188, 197, 206, 215, 218, 228, 237, 239, 243, 284-285.

Saint-John Perse : 287-292.

Santraud Jeanne-Marie : 34n.

Sartre Jean-Paul : 198, 204.

Séché Léon : 109n.

Sénèque : 113n.

Stace : 74.

Stael Madame (de) : 90, 105, 112.

Sully-Prudhomme : 269.

Tasse (le) : 41.

Thelot Jérôme : 66n, 252n, 257n.

Turner Joseph : 76.

Valéry Paul : 226, 242.

Verlaine Paul : 269, 271, 274-275.

Vernet Horace : 62.

V igny Alfred (de) : 29-30, 35-69, 71, 87, 108-109, 112n, 113n, 137, 140n, 147, 188, 190n, 191n, 197-198, 202, 234, 236, 238, 252n, 284.

Virgile : 16, 74, 81, 143-145, 150, 152, 237, 254n, 256n.

Voltaire : 58.

Wagner Richard : 238, 242.

© Presses universitaires de Rennes, 2003

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search