Version classiqueVersion mobile

Relation des avantures de Mathieu Sagean, Canadien

 | 
Mathieu Sagean

Index

Texte intégral

Abénaky : voir Abénaquis.

Abénaquis : 91, n. 180 ; 93 ; 93, n. 190.

Abscondido (riv.) : voir Mississipi.

Abu-I-Hasan : 137, n. 367.

Acaaniba : 8 ; 8, n. 6 ; 9 ; 10 ; 10, n. 13 ; 11 ; 13 ; 14 ; 15 ; 18 ; 20 ; 23 ; 24 ; 31 ; 31, n. 107 ; 32 ; 37 ; 40 ; 40, n. 165 ; 41 ; 41, n. 169 ; 42 ; 67 ; 67, n. 51 ; 70, n. 67 ; 71 ; 71, n. 74 ; 73, n. 82 ; 74, n. 84 ; 75 ; 75, n. 90 ; 77, n. 104 ; 11, n. 105 ; 77, n. 110 ; 78, n. 113 ; 80 ; 82 ; 83 ; 84 ; 112 ; 156 ; 156, n. 449 ; 161 ; 162 ; 163 ; 164 ; 165 ; 166 ; 166, n. 19 ; 167.

Acadie : 21, n. 52 ; 33 ; 34 ; 89 ; 89, n. 166 ; 90, n. 171 ; 90, n. 173 ; 116 ; 159 ; 162 ; 162, n. 6.

Acadiens : 93.

Acanzia : 9.

Aché de Serquigny, Guillaume, comte d’ : 15 ; 132 ; 132, n. 338 ; 180.

Achin : 145 ; 145, n. 406 ; 146, n. 407 ; 150.

Acoma : 12, n. 23 ; 171 ; 172 ; 172, n. 5 ; 172, n. 7.

Açores : 118 ; 118, n. 288.

Aden (golfe) : 133, n. 343.

Adhémar, Antoine : 26.

Afrique : 15 ; 34 ; 68, n. 57 ; 72, n. 79 ; 78 ; 117, n. 285 ; 118 ; 118, n. 290 ; 120 ; 128, n. 323 ; 131, n. 331 ; 133, n. 342 ; 133, n. 343 ; 147, n. 414 ; 155, n. 442, 160, n. 15 ; 179.

Agniers : 62, n. 30 ; 84, n. 140 ; 101, n. 217.

Ahuítzolt ou Avitzolt : 166, n. 19.

Aiouez : 62, n. 28.

Akansa : 9 ; 67, n. 51 ; 177.

Akasiny : 128, n. 323.

Albany : 21, n. 52 ; 33 ; 96 ; 96, n. 197 ; 97, n. 201 ; 98 ; 98, n. 208 ; 99, n. 212 ; 100 ; 101, n. 217 ; 104, n. 228 ; 106 ; 107, n. 238 ; 108, n. 243 ; 109 ; 110, n. 250 ; 111.

Alderson, Nicholas : 135, n. 357.

Algonquins : 59, n. 11 ; 164, n. 16.

Alligator : 61 ; 61, n. 22.

Allouez, Claude : 64, n. 36.

Amande : 76.

Amblimont, marquis d’ : voir Fuch-Shamberg, Thomas-Claude de.

Amérindiens : 7 ; 8, n. 2 ; 9 ; 11 ; 12, n. 23 ; 14 ; 60, n. 17 ; 62, n. 30 ; 63, n. 32 ; 67, n. 51 ; 70, n. 69 ; 71, n. 70 ; 71, n. 72 ; 71, n. 74 ; 71, n. 75 ; 73, n. 82 ; 74, n. 84 ; 76, n. 91 ; 77, n. 104 ; 78 ; 80, n. 128 ; 81, n. 129 ; 82, n. 131 ; 83, n. 134 ; 90, n. 173 ; 92, n. 181 ; 100, n. 215 ; 101, n. 216 ; 101, n. 217 ; 104, n. 229 ; 162, n. 6 ; 164, n. 16 ; 166, n. 18 ; 176. Voir aussi Sauvages.

Amérique : 8 ; 10 ; 13 ; 15 ; 16 ; 24 ; 29 ; 57, n. l ; 61, n. 22 ; 62, n. 29 ; 68, n. 54 ; 77, n. 101 ; 89, n. 166 ; 117, n. 281 ; 156, n. 449.

Amérique centrale : 8, n. 4.

Amérique du Nord : 8 ; 9 ; 12 ; 15 ; 67, n. 48 ; 76, n. 93 ; 76, n. 99 ; 77, n. 106 ; 77, n. 110 ; 78, n. 113 ; 79, n. 118 ; 79, n. 122 ; 79, n. 125 ; 117, n. 285 ; 171, n. 12.

Amérique du Sud : 8, n. 4 ; 12 ; 13 ; 80, n. 126 ; 80, n. 127.

Amity, l’: 179 ; 180.

Amoué (île d’) : voir Amoy.

Amoy (île d’), ou Xiamen : 36 ; 147 ; 147, n. 413 ; 151 ; 152 ; 153 ; 154 ; 154, n. 434 ; 154, n. 438 ; 154, n. 439 ; 155

Ancola : voir Ankola.

Ampin : 149, n. 421.

Andes : 8, n. 3.

Andriambaloalina : 132, n. 336

Andris : voir Andros.

Andros, Edmund : 33 ; 49 ; 92 ; 92, n. 185 ; 93, n. 190 ; 94, n. 191 ; 101, n. 216.

Angeja, Pedro Antonio de Noronha de Albuquerque, marquis de : 143, n. 393.

Anglais : 14 ; 15 ; 23, n. 60 ; 35 ; 47 ; 90, n. 17l ; 90, n. 173 ; 91 ; 91, n. 180 ; 93, n. 190 ; 96 ; 96, n. 197 ; 97 ; 98, n. 210 ; 100 ; 102 ; 106 ; 108, n. 242 ; 110 ; 115 ; 117 ; 117, n. 279 ; 119 ; 120 ; 121 ; 121, n. 299 ; 122 ; 122, n. 301 ; 123 ; 124 ; 124, n. 306 ; 126 ; 126, n. 316 ; 127 ; 131 ; 132 ; 135 ; 138 ; 142 ; 143 ; 145, n. 406 ; 147, n. 413 ; 152 ; 154 ; 155 ; 159.

Angleterre : 15 ; 90, n. 173 ; 92, n. 185 ; 99, n. 211 ; 101, n. 2l7 ; 102 ; 102, n. 218 ; 107 ; 107, n. 237 ; 107, n. 240 ; 108, n. 242 ; 108, n. 243 ; 153 ; 154 ; 154, n. 439 ; 155, n. 442.

Aniaba : 128, n. 323.

Anjouan (île d’) : 132 ; 132, n. 338 ; 133 ; 133, n. 339.

Ankola : 35 ; 135 ; 135, n. 357 ; 136, n. 359 ; 138, n. 372.

Anouman : voir Banga.

Antigoa : voir Antigua.

Antigua : 117, n. 280 ; 159 ; 159, n. 11.

Antilles : 15 ; 21, n. 52 ; 34 ; 117, n. 281 ; 124, n. 308 ; 159 ; 180.

Anville, Jean-Baptiste Bourguignon d’ : 126, n. 315 ; 126, n. 318 ; 129, n. 326 ; 132, n. 339 ; 133, n. 344 ; 134, n. 346 ; 135, n. 358 ; 144, n. 397.

Apalachee (baie) : 61, n. 21 ; 112 ; 112, n. 254.

Apalache (baie d’) : voir Apalachee (baie).

Après de Mannevillette, J.-B.-N. -D. d’ : 133, n. 344 ; 146, n. 410.

Arabes : 133 ; 135.

Arabie : 179.

Arabo-Persique (golfe) : 35 ; 117, n. 285 ; 123, n. 305 ; 134 ; 134, n. 345 ; 134, n. 349 ; 180

Archangel, l’ : 107, n. 239.

Argentine : 8, n. 3.

Arguin (baie d’) : 119 ; 119, n. 194.

Arguin (fort) : 119, n. 294 ; 121.

Arguin (île d’) : 119 ; 119, n. 294.

Arkansa : voir Akansa.

Arkansas (riv.) : 9 ; 164, n. 16 ; 177.

Arméniens : 135.

Arthur Kill : 115, n. 266.

Ashland (Wisconsin) : 24, n. 65.

Asie : 15 ; 16 ; 68, n. 57 ; 71, n. 74 ; 79, n. 116 ; 132, n. 338 ; 135, n. 350 ; 138, n. 372 ; 144, n. 396 ; 144, n. 401 ; 145, n. 404 ; 145, n. 406 ; 147, n. 414 ; 160, n. 15.

Assinie ou Assiny : 126 ; 126, n. 316 ; 126, n. 319 ; 127 ; 130.

Assinie (riv.) : 127 ; 127, n. 321.

Atahuallpa : 7.

Atlantique (océan) : 67, n. 46 ; 118, n. 290 ; 120, n. 297 ; 155, n. 442.

Attibala : 166.

Audierne : 119, n. 293.

Aurangzeb Alamgir : 137, n. 367 ; 140, n. 374.

Aux de Joliet, Pierre d’ : 34 ; 99, n. 212 ; 110 ; 110, n. 250 ; 111.

Avery, Thomas : 111, n. 252.

Avril, Philippe : 36 ; 145 ; 145, n. 404 ; 148 ; 153.

Axayácalt : 166, n. 19.

Axeny : voir Assinie.

Aztèques : 8 ; 10 ; 13 ; 68, n. 54 ; 81, n. 130 ; 166, n. 19.

Baba : 132.

Babbington (capitaine) : 180.

Babe (île de) : voir Babel

Manded. bab-el-manded : 134 ; 134, n. 344.

Bacaim : voir Basseim.

Bahama (canal de) : 117.

Baignans ou Banians : 137 ; 137, n. 363 ; 140.

Baldridge, Adam : 180, n. 2.

Bali ou Baly (détroit de) : 155, n. 441.

Banane : 77 ; 77, n. 106.

Bandar-e-Bíshehr : 134, n. 346.

Banga : 128, n. 323.

Bangalor, Bangelor ou Banguelor : voir Mangalore.

Bantan ou Banten : 155 ; 155, n. 440.

Barbade : 124, n. 308.

Barbarie : voir Afrique.

Barbe (capitaine) : 140 ; 144.

Barcelone : 124, n. 306.

Barcelor : 138, n. 372 ; 141 ; 141, n. 380 ; 143.

Barrois : 163 ; 163, n. 11 ; 181.

Basseim ou Vasa : 144 ; 144, n. 396 ; 144, n. 399.

Basset, Bénigne : 26 ; 26, n. 81 ; 27, n. 83.

Bassin : voir Basseim.

Baston : voir Boston.

Batavia : voir Djakarta.

Baudry (chevalier) : 88 ; 88, n. 161.

Baugy, Louis-Henri de : 65, n. 37 ; 85, n. 148.

Beaujeu : voir Le Gallois de Beaujeu.

Beaver, le : 107, n. 239.

Bednur : voir Nagar.

Bégon, Michel : 8, n. 6 ; 21 ; 21, n. 54 ; 22 ; 22, n. 57 ; 23 ; 24 ; 25 ; 25, n. 71 ; 25, n. 75 ; 37, n. 145 ; 39 ; 40 ; 40, n. 163 ; 42 ; 128, n. 323.

Béliban : voir Bullivant, Benjamin.

Béliman (capitaine) : 125 ; 125, n. 314.

Beliary : 137, n. 366.

Belle-Issue : 36 ; 37, n. 144 ; 37, n. 145 ; 157 ; 157, n. 3 ; 160, n. 15 ; 181 ; 182, n. 5.

Bellin, Jacques-Nicolas : 61, n. 20 ; 89, n. 166.

Belmont, de (abbé) : voir Vachon de Belmont.

Beloire (riv.) : voir Delaware (riv.).

Bénard de La Harpe, Jean-Baptiste : 24, n. 66 ; 24, n. 69.

Benin : 131, n. 331.

Berlampton : voir Burlington.

Bermudes : 107, n. 239.

Bernache canadienne : 68 ; 68, n. 55 ; 79.

Bernou, Claude : 11, n. 21 ; 11, n. 22 ; 39 ; 39, n. 158 ; 39, n. 159 ; 43 ; 43, n. 190.

Bichihilly : voir Singe.

Bienville, Lemoyne de : voir Lemoyne de Bienville, J.-B.

Bienville (rue de) : 29.

Bigiapour : voir Bijapur.

Bigot, Jacques : 93, n. 190.

Bigot, Vincent : 93, n. 190.

Bijapur : 137, n. 367 ; 140 ; 140, n. 374.

Bilocchis (fort des) : voir Maurepas (fort).

Biloxi : 24 ; 29 ; 66, n. 41.

Biloxi (fort de) : voir Maurepas (fort).

Bintan (île de) : 146, n. 411.

Bison : 62 ; 62, n. 27 ; 72, n. 76 ; 78 ; 78, n. 112 ; 172, n. 7 ; 172, n. 8.

Blackpoint : voir Prouts Neck.

Blanc (cap) : 34 ; 118 ; 118, n. 290 ; 120 ; 120, n. 295.

Blanc (père Le) : voir Leblanc, Marcel, et Leblanc, M.

Blé d’Inde : voir Maïs.

Bleuet : 76 ; 76, n. 97.

Blue Earth (riv.) : 66, n. 41.

Bobé, Jean : 16 ; 16, n. 32.

Bochart de Champigny, Jean : 101, n. 216.

Bœuf sauvage : voir Bison.

Bombas : voir Mombasa.

Bombay : 144 ; 144, n. 396 ; 144, n. 397 ; 144, n. 400 ; 145 ; 145, n. 405.

Bonavista (île) : 121 ; 121, n. 299 ; 122 ; 122, n. 301 ; 123.

Bond (capitaine) : 122, n. 301.

Bonne-Espérance (cap de) : 132, n. 337 ; 152, n. 433.

Bonne-Viste : voir Bonavista (île).

Bordeaux : 49 ; 57 ; 157, n. 7.

Boston : 14 ; 33 ; 49 ; 90, n. 173 ; 91 ; 91, n. 176 ; 91, n. 177 ; 92 ; 93 ; 93, n. 190 ; 94 ; 107, n. 237 ; 109, n. 244.

Boucherville (côte de) : 103 ; 103, n. 225.

Bourbonnie : 16 ; 16, n. 32.

Bourdeaux : voir Bordeaux.

Bourgine, Hilaire : 27.

Boyne : 108, n. 242.

Brébeuf, Jean de : 80, n. 128.

Bréda (traité de) : 99, n. 211.

Bredoul : voir Nagar. Brésil : 126, n. 316 ; 148, n. 420 ; 155, n. 442.

Brest : 17 ; 17, n. 36 ; 18 ; 19 ; 20 ; 21 ; 21, n. 54 ; 23 ; 28 ; 36 ; 42, n. 180 ; 82, n. 131 ; 115 ; 119, n. 293 ; 152, n. 433 ; 155 ; 156, n. 446 ; 156, n. 447 ; 157, n. 2 ; 157, n. 7 ; 161, n. 1 ; 181.

Bretagne (département) : 155, n. 445.

Brisay de Denonville, Jacques-René de : 59, n. 12 ; 87, n. 158 ; 88, n. 163 ; 100 ; 101, n. 216.

Bristol : 122, n. 301.

Buade de Frontenac, Louis de : 58 ; 58, n. 8 ; 58, n. 9 ; 65, n. 39 ; 86 ; 101, n. 216 ; 101, n. 217 ; 111 ; 175 ; 177.

Buffle : 68, n. 57.

Bull, John : 98, n. 208.

Bullivant, Benjamin : 94 ; 94, n. 191.

Burlington : 115 ; 115, n. 268.

Cabart de Villermont, Esprit : 8, n. 6 ; 11 ; 11, n. 21 ; 11, n. 22 ; 20 ; 23 ; 24 ; 25 ; 25, n. 71 ; 37, n. 145 ; 39 ; 39, n. 157 ; 40 ; 41 ; 43.

Cabazié, Pierre : 27.

Caboto, Sebastiano : 8, n. 3.

Cabral, Pedro Alvarez : 7.

Cáceres, Francisco de : 8, n. 3.

Cacheu : 127 ; 127, n. 320.

Cahokias : 64, n. 36.

Caïman : voir Alligator.

Calicut : 141, n. 377 ; 141, n. 378.

Californie : 16 ; 23 ; 166.

Callain : 99, n. 212.

Callière, Louis-Hector de : 101, n. 217.

Camarin (cap) : voir Comorin (cap).

Cambay (golfe de) : 35 ; 135, n. 355 ; 140, n. 375 ; 144, n. 398

Cambodge : 144, n. 396.

Cambodge (golfe de) : 144, n. 399

Campêche (baie de) : 117, n. 285.

Canada : 15 ; 16 ; 21, n. 54 ; 22, n. 58 ; 24 ; 24, n. 67 ; 25, n. 72 ; 25, n. 73 ; 26 ; 26, n. 76 ; 27, n. 89 ; 28 ; 37 ; 57 ; 57, n. 5 ; 58 ; 58, n. 8 ; 63, n. 32 ; 65 ; 79, n. 122 ; 85 ; 85, n. 148 ; 86 ; 97 ; 101, n. 216 ; 103 ; 111 ; 114 ; 116 ; 156 ; 158 ; 159 ; 161 ; 162 ; 162, n. 7 ; 163, n. 11 ; 163, n. 12 ; 163, n. 13 ; 175.

Canadien (s) : 17 ; 20 ; 43 ; 88, n. 163 ; 161 ; 181.

Canandaigua (lac) : 104, n. 228.

Cananor ou Cananore : 141 ; 141, n. 378.

Canara : voir Kanara.

Canard : 79 ; 79, n. 122.

Canaries : 117, n. 280 ; 118.

Caniba ou Canibas : voir Acaaniba.

Cantario (lac) : voir Contario (lac).

Canterbury, le : 107, n. 239.

Canton : 152 ; 152, n. 431 ; 152, n. 433.

Cap-Breton (île du) : 89, n. 166.

Cap-Vert : 13 ; 34 ; 120 ; 120, n. 295 ; 121 ; 121, n. 298 ; 121, n. 299 ; 122, n. 301 ; 123, n. 303 ; 123, n. 304.

Caraïbes (mer des) : 90, n. 172 ; 117, n. 282.

Caribou : 105 ; 105, n. 231.

Carignan-Salières (régiment) : 26 ; 26, n. 76 ; 28 ; 57, n. 2 ; 85, n. 148 ; 103 ; 162, n. 7 ; 163, n. 11 ; 163, n. 12.

Carthagène : 124, n. 306.

Cascades : 88 ; 88, n. 159 ; 88, n. 160 ; 88, n. 163 ; 162.

Casse, du : voir Ducasse, Jean-Baptiste.

Castor : 85 ; 85, n. 143.

Castor (îles du) : 60, n. 16.

Cataracoui (fort) : voir Frontenac (fort).

cataracoui (riv.) : voir Cataraqui (riv.).

Cataraqui (riv.) : 31 ; 49 ; 58, n. 8 ; 88 ; 88, n. 160 ; 162.

Catay : 7.

Catchau : voir Cacheu. Cavelier de La Salle : voir La Salle, René-Robert Cavelier de.

Céne (riv. de) : voir Sinheu.

Cerf : 68, n. 57.

Cerise : 76 ; 76, n. 96.

Ceylan (île de) : 142, n. 385.

Chagouamigon : 24, n. 65.

Chameau : 78.

Champlain (lac) : 88 ; 88, n. 162 ; 88, n. 163.

Champlain, Samuel de : 59, n. 11 ; 88, n. 162.

Champy, Hubert : voir Desclouzeaux.

Chancou : 152.

Chaouanons ou Chavanons : 75 ; 75, n. 88 ; 163 ; 163, n. 14.

Chaoul : voir Chaul.

Charlevoix, François-Xavier de : 29 ; 43 ; 43, n. 187 ; 71, n. 70 ; 89, n. 166 ; 104, n. 229 ; 109, n. 244.

Charming Mary, le : 179 ; 180.

Chat : 80.

Châtaigne : 76 ; 76, n. 95.

Château de la Mine : voir La Mine.

Chauanonis : voir Chaouanons.

Chaul : 144 ; 144, n. 397.

Chéraquis : 72, n. 79.

Chevillot : 29, n. 100.

Chèvre (cap de la) : 119, n. 293.

Cheyennes : 164, n. 16.

Chiatoura (riv.) : voir Illinois (riv. des).

Chine : 13 ; 36 ; 36, n. 135 ; 140 ; 145 ; 145, n. 404 ; 146 ; 147 ; 147, n. 413 ; 149 ; 149, n. 423 ; 150, n. 426 ; 152 ; 152, n. 431 ; 152, n. 433 ; 154.

Chinois : 148 ; 149, n. 421 ; 149, n. 423 ; 151 ; 152 ; 154.

Chippewas : 59, n. 11 ; 73, n. 83.

Chivers, Richard ou Dick : 179 ; 180.

Chou-rave : 115 ; 115, n. 265.

Church, Benjamin : 90, n. 171.

Cibola : 172 ; 172, n. 7 ; 172, n. 8.

Citron : 77 ; 77, n. 104.

Closse, Lambert : 26, n. 81.

Coaker : voir Quaker.

Cocaigne (royaume de) : 10.

Cochin : 141 ; 141, n. 377 ; 141, n. 379.

Cochon : 80.

Coëtlogon, Louis-Marcel de : 157, n. 4.

Cohohatatea (riv.) : voir Hudson (riv.).

Colbert (fleuve) : voir Mississipi.

Colimy (riv.) : 14 ; 32 ; 85 ; 85, n. 141.

Colin : voir Callain.

Colomb, Christophe : 7 ; 8, n. 6.

Comanches : 164, n. 16.

Comendo George de LA Mine : voir La Mine.

Comores : 132, n. 337 ; 133, n. 339.

Comorin (cap) : 139, n. 372 ; 142 ; 142, n. 385.

Compagnie de France : voir Compagnie des Indes.

Compagnie de Guineé : 128, n. 323.

Compagnie de L’acadie : 90, n. 171.

Compagnie des Indes : 35 ; 83, n. 135 ; 144 ; 144, n. 401.

Compagnie du Sénégal : 124, n. 306.

Conception, le : 35 ; 141 ; 143.

Conception (riv. de la) : voir Mississipi.

Congrégation des missions étrangères : 152, n. 433.

Conibas (lac) : 11-12 ; 171 ; 171, n. 1 ; 173 ; 173, n. 12.

Connecticut (riv.) : 91, n. 180.

Constantinople : 145, n. 404.

Conti (fort) : 175.

Coondapur : 139, n. 373 ; 140, n. 374 ; 141, n. 380.

Copenhague : 157, n. 7.

Corisco (île de) : 130 ; 130, n. 330 ; 131.

Corlar ou Corlaer : voir Schenectady.

Coroas : 177.

Cornelli, Marc-Vincent : 23 ; 23, n. 62.

Cortés, Hernàn :8 ; 166, n. 19.

Costa, da (famille) : 141 ; 141, n. 384 ; 142 ; 143.

Costa Rica : 62, n. 29.

Côte D’or : 129, n. 326.

Côtes-d’armor : 156, n. 446 ; 157, n. 4.

Couplet, Philippe : 152, n. 433.

Courcillon, Louis de (abbé de Dangeau) : 11 ; 11, n. 21 ; 11, n. 22 ; 39 ; 40.

Courge : 77 ; 77, n. 101.

Courisque : voir Corisco (île de).

Cras : 117 ; 117, n. 279.

Cravaille : voir Karwar.

Crèvecœur (fort) : 31 ; 176 ; 177.

Crevecœur (Mlle de) : 103.

Cris : 59, n. 11.

Crocodile : voir Alligator.

Cross, John : 117, n. 279.

Crotale des bois : 61 ; 61, n. 23.

Cuba : 29 ; 118.

Cul-de-Sac-Royal : voir Fort-de-France (baie de).

Cygne : 170 ; 170, n. 7 ; 171, n. 8.

Dacosta, Dommingo : voir Costa, da (famille).

Dakar : 125, n. 312.

Dakotas : 164, n. 16.

Daman ou Damao : 144 ; 144, n. 399.

Dampier, William : 121, n. 299 ; 122, n. 301 ; 146, n. 407.

Dangeau, abbé de : voir Courcillon, Louis de.

Danois : 119 ; 119, n. 294.

Davangere : 35 ; 137 ; 137, n. 366 ; 138 ; 138, n. 371.

Deccan ou Dekkan : 137, n. 367.

De Larmorique Gac : voir Legac, Yves.

Delaware (riv.) : 115 ; 115, n. 267 ; 115, n. 268 ; 116, n. 275.

Delawares : 73, n. 83 ; 97, n. 204.

Del Norte (riv.) : voir Rio Grande.

Denonville : voir Brisay de Denonville.

Desclouzeaux, Hubert Champy, chevalier : 17 ; 17, n. 37 ; 18 ; 19 ; 19, n. 44 ; 20 ; 21 ; 21, n. 53 ; 22 ; 37 ; 38 ; 38, n. 153 ; 44 ; 155 ; 156, n. 447 ; 157, n. 7 ; 161, n. 1 ; 181.

Desnoyers : 163 ; 163, n. 9.

De Soto, Hernando : voir Soto, Hernando de.

Desvalons (quartier-maître) : 128.

Deux Montagnes (lac des) : 85, n. 147 ; 87, n. 156 ; 88, n. 163.

Díaz de Vargas, Francisco : 8.

Dijon : 152, n. 433. DIU : 144 ; 144, n. 398.

Divine (riv.) : voir Illinois (riv. des).

Djakarta ou Jakarta : 57, n. 4 ; 154 ; 154, n. 437 ; 155.

Do Porto, Vitoriano : voir Portuense, Vitoriano.

Dover : 90, n. 173.

Ducasse, Jean-Baptiste : 119, n. 294 ; 123, n. 305 ; 124 ; 124, n. 306 ; 128 ; 182.

Dufros de Lajemmerais, Christophe : 99, n. 212.

Du Lude : voir Greysolon

Dulhut. Dunkerke : 156, n. 447.

Duplessis : voir Sagean, Mathieu.

Durantaye, la : voir Morel de la Durantaye.

Durocher, Gilles M. : 27, n. 83.

Écosse : 108, n. 242.

Eden : 9 ; 10 ; 13 ; 67, n. 48.

Elbeuf, l’: 156, n. 447.

Eldorado, ou El Dorado : 8 ; 8, n. 4 ; 9 ; 10.

El Paso : 12, n. 23.

Enflammé, V : 24 ; 24, n. 65 ; 24, n. 66 ; 25.

Engel, Samuel : 16, n. 33.

English Company : 145, n. 405 ; 154, n. 436.

Erié (lac) : 59, n. 10 ; 176.

Escanaba (riv.) : 10, n. 10.

Escanjaques : voir Kansa.

Escansaques : voir Kansa.

Espagne : 12, n. 23 ; 124, n. 306 ; 171 ; 172.

Espagnols : 7 ; 8, n. 2 ; 8, n. 4 ; 12 ; 12, n. 23 ; 23, n. 60 ; 61 ; 61, n. 20 ; 61, n. 21 ; 62, n. 28 ; 64 ; 81, n. 130 ; 112 ; 124, n. 306 ; 166 ; 166, n. 19 ; 167 ; 172, n. 7 ; 173, n. 12.

Etchemins : 93, n. 190.

Europe : 36 ; 72 ; 76 ; 76, n. 95 ; 77 ; 78 ; 79, n. 116 ; 85, n. 143 ; 100 ; 104 ; 107, n. 237 ; 115 ; 116 ; 138 ; 152 ; 154.

Européens : 8 ; 15 ; 57, n. 1 ; 68, n. 54 ; 71, n. 72 ; 74 ; 102, n. 219 ; 104 ; 105, n. 230 ; 138 ; 148 ; 150 ; 151 ; 152, n. 431 ; 153 ; 158.

Eytt (capitaine) : voir Heath, Thomas.

Faial : 118 ; 118, n. 288.

Fardet, Marc : 22, n. 57.

Faucon, le : 132, n. 338.

Fayal : voir Faial.

Ferryland Harbour : 125, n. 314.

Figue : 76 ; 76, n. 93.

Flaeckbos : voir Flatbush.

Flatbush : 97 ; 97, n. 205.

Fletcher, Benjamin : 110, n. 249 ; 179.

Floride : 61, n. 22 ; 117.

Fo-Kien : 152, n. 433.

Folle avoine : 77 ; 166 ; 166, n. 18.

Formose : voir Taiwan.

Fort-de-France : 159, n. 12 ; 159, n. 13 ; 181.

Fort-de-France (baie de) : 159 ; 159, n. 12 ; 160.

Fort-Royal : voir Fort-de-France.

Fossecave : 17 ; 17, n. 37 ; 18 ; 44.

Fox, George : 115, n. 270.

Fox (riv.) : 63, n. 31.

Fraise : 76, n. 99.

Framboise : 76, n. 99.

Français : 12 ; 14 ; 15 ; 23, n. 60 ; 24, n. 67 ; 42 ; 47 ; 58, n. 8 ; 59, n. ll ; 59, n. 15 ; 63 ; 63, n. 31 ; 63, n. 32 ; 64 ; 64, n. 36 ; 66, n. 41 ; 70 ; 70, n. 66 ; 72, n. 78 ; 74 ; 75 ; 82 ; 83 ; 84, n. 140 ; 86 ; 87, n. 158 ; 88 ; 88, n. 163 ; 89 ; 90 ; 90, n. 171 ; 90, n. 173 ; 91, n. 180 ; 93, n. 190 ; 94 ; 96 ; 97 ; 97, n. 201 ; 98, n. 210 ; 99 ; 99, n. 212 ; 100 ; 101 ; 101, n. 216 ; 101, n. 217 ; 102 ; 104 ; 104, n. 229 ; 106 ; 110 ; 111 ; 113 ; 116 ; 119 ; 119, n. 293 ; 122 ; 123 ; 124 ; 125, n. 314 ; 133, n. 344 ; 135 ; 155 ; 158 ; 161 ; 162 ; 162, n. 6 ; 176 ; 177.

Français (riv. des) : voir French (riv.)

Française (baie) : voir Fundy (baie de).

France : 17 ; 21, n. 54 ; 22, n. 59 ; 24, n. 67 ; 29, n. 98 ; 36 ; 38 ; 41 ; 42 ; 43 ; 58, n. 9 ; 65 ; 65, n. 39 ; 85, n. 148 ; 89 ; 89, n. 170 ; 101, n. 216 ; 101, n. 217 ; 102, n. 218 ; 107 ; 108, n. 242 ; 124, n. 306 ; 126, n. 316 ; 128 ; 129 ; 136 ; 144 ; 145 ; 152, n. 433 ; 153 ; 156 ; 158 ; 159 ; 160 ; 160, n. 15 ; 162 ; 175 ; 177 ; 181.

Franciscains : 123 ; 123, n. 303.

François (père) : 65.

Franquelin, Jean-Baptiste-Louis : 65, n. 37.

French (riv.) : 86 ; 86, n. 152.

Froger, François : 126, n. 316 ; 128, n. 323 ; 148, n. 420.

Froment (compagnie) : 26 ; 28.

Frontenac, Louis de Buade, comte de : voir Buade de Frontenac, Louis de.

Frontenac (fort) : 25, n. 72 ; 30 ; 58 ; 58, n. 8 ; 58, n. 9 ; 85, n. 147 ; 101, n. 216 ; 175 ; 176 ; 177.

Fuch-Shamberg, Thomas-Claude de : 20 ; 20, n. 48 ; 159 ; 159, n. 13 ; 181 ; 181, n. 1 ; 182, n. 5.

Fundy (baie de) : 89, n. 166 ; 89, n. 169.

Gabon : 130 ; 131, n. 331.

Gabon (riv.) : 130, n. 330 ; 131, n. 333.

Gaillard, le : 152, n. 433.

Gallifet, Joseph de : 182 ; 182, n. 4.

Gambie : 117, n. 279 ; 125 ; 125, n. 312 ; 126, n. 316 ; 127 ; 129.

Gambie (riv. de) : 126 ; 126, n. 315.

Gange (fleuve) : 139, n. 372 ; 141, n. 377 ; 141, n. 378 ; 142, n. 385.

Garahau : 88 ; 162.

Garcia, Alejo : 8, n. 3.

Garcopa : 139, n. 372.

Gardafui (cap) : 133, n. 343.

Gayer, John : 145, n. 405.

Genessee (riv.) : 104, n. 228.

Gennes, Jean-Baptiste de : 15 ; 34 ; 117, n. 279 ; 126 ; 126, n. 316 ; 128, n. 323.

Georgienne (baie) : 59, n. 11 ; 86, n. 152 ; 86, n. 153 ; 176.

Géré : voir Davangere.

Giraumon : 77 ; 77, n. 101.

Girouard, Désiré : 28.

Glauve : voir Glover, Richard et Robert.

Glover, Richard et Robert : 111, n. 252 ; 131 ; 131, n. 334 ; 179 ; 179, n. 1 ; 180.

Glovre : voir Glover, Richard et Robert.

Gnacsitares : 14, n. 28.

Goa : 35 ; 135, n. 356 ; 136, n. 358 ; 139, n. 372 ; 140, n. 374 ; 141 ; 141, n. 379 ; 141, n. 381 ; 144 ; 144, n. 398.

Golkonda : 137, n. 367.

Corée : 125 ; 125, n. 312 ; 148, n. 420.

Goudjerat : 144, n. 395 ; 144, n. 398.

Goyogouins : 84, n. 140 ; 101, n. 216.

Grand Cess : 126 ; 126, n. 318 ; 127.

Grand Fontaine (Compagnie) : 162, n. 7.

Grands Lacs : 15 ; 59, n. 10 ; 76, n. 95 ; 85, n. 148.

Great North River : voir Hudson (riv.).

Green Bay : 30 ; 31 ; 59, n. 11 ; 59, n. 15 ; 60, n. 16 ; 176.

Grenoble : 116.

Grey, Charles : 180.

Greysolon Dulhut, Daniel : 32 ; 85 ; 85, n. 147 ; 164, n. 16.

Griffon, le : 30 ; 59, n. 10 ; 60, n. 16 ; 175 ; 176.

Groseille : 76 ; 76, n. 99.

Guadeloupe : 90, n. 172 ; 159 ; 159, n. 11.

Guanaco des Andes : 78, n. 113.

Guatémala : 62, n. 29.

Guillaume et Marie, le : voir William and Mary, le.

Guinée : 125 ; 127, n. 321.

Guinée-Bissau : 127, n. 320.

Guinée-Équatoriale : 130, n. 330 ; 131, n. 331.

Guiros, Fernando : 22, n. 58.

Guyane : 8, n. 3.

Guynée : voir Guinée.

Guzarate : 144, n. 398.

Hagaaren : voir Hagaazen.

Hagaazen : 41 ; 71.

Hagausan : 41 ; 41, n. 169 ; 42.

Haïti : 20, n. 48 ; 118 ; 118, n. 286 ; 123 ; 124 ; 124, n. 306 ; 126, n. 316 ; 128 ; 182.

Hardenbrook, Margaret : 111, n. 252.

Havre, Le : 20 ; 21, n. 54 ; 156, n. 447.

Heath, Thomas : 145 ; 145, n. 403 ; 151 ; 152 ; 153.

Hélaine ou Hélène : 63 ; 63, n. 32.

Hennepin, Louis : 13-14 ; 61, n. 20 ; 65, n. 39 ; 164, n. 16.

Henry : 148.

Hermine : 68 ; 68, n. 53.

Hindus : 136, n. 359.

Hollandais : 44 ; 47 ; 57, n. 4 ; 92, n. 185 ; 97 ; 98 ; 100 ; 102 ; 103 ; 105 ; 106 ; 110 ; 111 ; 111, n. 252 ; 119 ; 119, n. 294 ; 120 ; 122 ; 123 ; 124 ; 125 ; 129 ; 129, n. 326 ; 130 ; 136 ; 140 ; 141, n. 378 ; 141, n. 380 ; 145, n. 406 ; 146 ; 146, n. 409 ; 147, n. 413 ; 148 ; 149 ; 149, n. 421 ; 149, n. 422 ; 149, n. 423 ; 152, n. 433 ; 155, n. 442.

Hollande : voir Pays-Bas.

Holman, William : 125, n. 314.

Homère : 63, n. 32.

Honduras : 62, n. 29 ; 117.

Hoocklande : 106 ; 106, n. 236 ; 108 ; 109.

Hoosac (riv.) : 75, n. 88.

Huault de Montmagny, Charles : 100, n. 214.

Hudson (baie d’) : 21, n. 52 ; 24, n. 65.

Hudson (riv.) : 62, n. 30 ; 75, n. 88 ; 75, n. 90 ; 98 ; 98, n, 210 ; 106, n. 236.

Huillier (fort) : 66, n. 41.

Humber (riv.) : 176.

Huron (lac) : 59, n. 11 ; 59, n. 12 ; 86, n. 152 ; 176.

Huronnes (îles) : 60, n. 16.

Hurons : 59, n. 11 ; 77, n. 109 ; 80, n. 128.

Iberville, Pierre Lemoyne d’ : voir Lemoyne d’Iberville.

Illinois : 11, n. 22 ; 31 ; 63, n. 32 ; 64 ; 64, n. 36 ; 74, n. 87 ; 75, n. 88 ; 78, n. 112 ; 176.

Illinois (riv. des) : 31 ; 31, n. 107 ; 60 ; 61, n. 19 ; 65, n. 37 ; 66, n. 43 ; 164 ; 176 ; 177.

Incas : 7 ; 8, n. 2.

Inde : 13 ; 13, n. 25 ; 76 ; 111, n. 252 ; 117, n. 285 ; 135, n. 355 ; 137, n. 366 ; 137, n. 367 ; 139, n. 372 ; 140, n. 375 ; 141, n. 378 ; 141, n. 379 ; 141, n. 381 ; 141, n. 383 ; 142, n. 385 ; 143, n. 392 ; 143, n. 393 ; 144, n. 395 ; 144, n. 396 ; 144, n. 397 ; 144, n. 398 ; 144, n. 400 ; 147, n. 414 ; 180.

Indes : 57, n. 4 ; 92, n. 185 ; 133 ; 140, n. 377 ; 140, n. 380 ; 144, n. 396 ; 144, n. 398 ; 145, n. 403 ; 146 ; 160, n. 15.

Indien (Océan) : 15 ; 133, n. 340 ; 133, n. 341 ; 133, n. 343 ; 142, n. 392.

Indiens : voir Amérindiens.

Indonésie : 154, n. 437.

Indoustan : 144, n. 399.

Ingoldsby ou Ingoldesby, Richard : 107, n. 239 ; 108, n. 243.

Irlandais : 119, n. 293 ; 179.

Irlande : 108, n. 242.

Irois : 119 ; 119, n. 293.

Iroise (mer d’) : 119, n. 293 ; 120.

Iroquois : 13 ; 14 ; 28 ; 33 ; 58, n. 9 ; 59, n. 11 ; 62, n. 30 ; 64, n. 36 ; 84 ; 84, n. 140 ; 85, n. 147 ; 87 ; 87, n. 157 ; 87, n. 158 ; 88 ; 88, n. 161 ; 88, n. 162 ; 88, n. 163 ; 91, n. 180 ; 96 ; 97, n. 201 ; 98 ; 99, n. 212 ; 99, n. 213 ; 100 ; 101, n. 216 ; 101, n. 217 ; 103 ; 105, n. 230 ; 106 ; 108, n. 243 ; 110, n. 250 ; 111, n. 252 ; 114 ; 162 ; 175 ; 176.

Iroquois (lac des) : voir Champlain (lac).

Ivoire (côte d’) : 26, n. 317.

Jacobins : 128, n. 323.

Jacques II : 14 ; 107, n. 240 ; 108 ; 108, n. 242.

Jalapur : 144 ; 144, n. 395.

Jamaïque : 117, n. 279 ; 124, n. 306 ; 179.

Jambi : 145, n. 406.

Japon : 16, n. 32.

Japonais : 70 ; 167.

Jarvis, Thomas : 98, n. 208.

Java : 68, n. 57 ; 154, n. 437 ; 155, n. 440 ; 155, n. 441.

Java (détroit de) : 155 ; 155, n. 441.

Javy (détroit de) : voir Sonde (détroit de la).

Jésuites : 11, n. 22 ; 93, n. 190 ; 145 ; 152, n. 433 ; 175.

Jinji : 137, n. 367.

Joanna (île de) : voir Anjouan (île).

Jolliet, Louis : 64, n. 36 ; 67, n. 51 ; 177.

Josias, le, ou Jozias, le : 36 ; 145.

Joutel, Henri : 9.

Junius Brutus : 74, n. 87.

Kanara : 137, n. 367 ; 139 ; 139, n. 372 ; 140 ; 140, n. 380.

Kanara du Nord : 135, n. 357 ; 137, n. 367 ; 139, n. 372.

Kanara du Sud : 137, n. 367 ; 139, n. 372.

K’ang-hsi : 147, n. 413 ; 149, n. 423.

Kankakee (riv.) : 176.

Kansa : 9 ; 12, n. 23 ; l73, n. 12.

Kansas (riv.) : 9.

KarnatakA : 135, n. 356 ; 141, n. 379 ; 141, n. 380.

Karwar : 135 ; 135, n. 356 ; 135, n. 357 ; 136, n. 358 ; 138, n. 371.

KaskaskiaS : 64, n. 36.

Kébec : voir Québec.

Kenya : 133, n. 341 ; 133, n. 342.

Kerala : 141, n. 377 ; 141, n. 378.

Kérié (lac) : voir Érié (lac)

Kewaunee (riv.) : 85, n. 141.

Kewaunee (Ville) : 85, n. 141.

Kidd, William : 111, n. 252 ; 135, n. 357 ; 142, n. 389.

Kingston : voir Frontenac.

King William’s war: voir Ligue d’Augsbourg (guerre de la).

K’O Chouang : 149, n. 423.

Kolliampur : 140, n. 374.

Kondiaronk : 101, n. 216.

Koxinga ou Kochinga : 147, n. 413 ; 149, n. 423.

Labat, Jean-Baptiste : 126, n. 318 ; 126, n. 319 ; 127, n. 321 ; 129, n. 326 ; 159, n. 12.

La Beausiére : 99, n. 212.

La Chauvignerie : 99, n. 212.

La Chesnaye : 22, n. 58 ; 162 ; 162, n. 8.

Lachine : 13 ; 27, n. 89 ; 28 ; 32 ; 44 ; 57 ; 87 ; 87, n. 157 ; 87, n. 158 ; 88 ; 90, n. 173 ; 93, n. 190.

La Conception (riv. de) : voir Mississipi.

Laét, Jean de : 11 ; 12 ; 171, n. 1 ; 173, n. 12.

La Faverie : 163 ; 163, n. 10.

Lafitau, Joseph-François : 80, n. 128 ; 102, n. 219 ; 105, n. 230.

La Fortune : 88-89 ; 162 ; 162, n. 7.

La France : 163 ; 163, n. 12 ; 181.

La Havane : 21, n. 52 ; 29.

Lahontan, Louis-Armand de Lom d’Arce, baron de : 14 ; 14, n. 28 ; 104, n. 229 ; 110, n. 250.

La Mine : 129 ; 129, n. 326.

La Mobile : 66, n. 41.

Lamothe-Cadillac : voir Laumet, Antoine.

Landerneau (Finistère) : 17 ; 17, n. 36 ; 18.

Lannion (Côtes-d’Armor) : 156, n. 446.

La Palissada (riv.) : voir Mississipi.

La Plata (rio de) : 8, n. 3.

La Rabeyre : 87, n. 158.

La Ribourde, Gabriel de : 65, n. 39.

Larmorique Gac : voir Legac, Yves.

La Rochelle : 20 ; 21, n. 54 ; 28 ; 43, n. 187 ; 57 ; 126, n. 316 ; 157, n. 7.

La Ronde, Denys de : 24 ; 24, n. 65.

Larrante, Marie : 28 ; 57 ; 57, n. 2.

La Salle (ville) : 65, n. 37.

La Salle, Jean : 57, n. 5.

La Salle, Nicolas : 58, n. 8 ; 62, n. 30 ; 63, n. 32.

La Salle, René-Robert Cavelier de : 11, n. 22 ; 12 ; 13 ; 14 ; 30 ; 31 ; 32 ; 36 ; 39, n. 158 ; 41 ; 57, n. 5 ; 58 ; 58, n. 6 ; 58, n. 8 ; 58, n. 9 ; 59, n. 10 ; 59, n. 13 ; 60 ; 60, n. 16 ; 60, n. 17 ; 60, n. 18 ; 62 ; 62, n. 24 ; 63, n. 32 ; 64 ; 64, n. 36 ; 65 ; 65, n. 37 ; 65, n. 38 ; 65, n. 39 ; 66, n. 40 ; 86, n. 151 ; 103, n. 227 ; 105, n. 230 ; 112 ; 158 ; 175 ; 176 ; 177 ; 177, n. 1 ; 181.

La Touche : 39 ; 39, n. 159.

Laumet, Antoine, dit Lamothe-Cadillac : 10, n. 13.

La Varenne (compagnie) : 163, n. 11.

La Vase (riv.) : 86 ; 86, n. 154.

La Vieuville, Joachim, marquis de : 17 ; 17, n. 35 ; 156.

Le Ber, Jacques : 57, n. 5.

Leblanc, M. : 152 ; 152, n. 433.

Leblanc, Marcel : 152, n. 433.

Leclercq, Maxime : 65, n. 39.

Le Febvre de La Barre, Joseph-Antoine : 65, n. 37 ; 65, n. 39 ; 85, n. 148 ; 101, n. 216 ; 177.

Legac, Yves (sieur de Larmorique) : 157 ; 157, n. 7.

Le Gallois de Beaujeu, Taneguy : 20.

Léger, Jacques : 15 ; 34 ; 117, n. 279 ; 123 ; 123, n. 305 ; 126 ; 127 ; 128 ; 129 ; 136.

Leisler (famille) : 94, n. 194.

Leisler, Jacob : 33 ; 94, n. 194 ; 97, n. 201 ; 98, n. 208 ; 107 ; 107, n. 239 ; 108, n. 243 ; 109 ; 111, n. 252.

Le Moyne, Charles : 57, n. 5.

Lemoyne d’Iberville, Pierre : 20 ; 21 ; 21, n. 52 ; 22 ; 22, n. 56 ; 22, n. 59 ; 23 ; 24, n. 65 ; 24, n. 69 ; 25 ; 25, n. 75 ; 38 ; 61, n. 20.

Lemoyne de Bienville, Jean-Baptiste : 24, n. 69.

Léonard de Sainte-Catherine de Sienne (frère) : 7, n. 35 ; 22, n. 58 ; 39, n. 157 ; 40, n. 163 ; 41.

Léopard : 67.

Lesage, Alain-René : 17.

Le Sueur, Pierre-Charles : 13, n. 25 ; 25, n. 73 ; 65, n. 37 ; 66, n. 41 ; 66, n. 43.

Licorne : 68 ; 68, n. 57 ; 69.

Ligue d’Augsbourg (guerre de la) : 14 ; 15 ; 90, n. 173 ; 107, n. 237.

Linsselaër : voir Leisler, Jacob.

Linta (royaume) : 132, n. 336.

Lion : 67.

Lionne, Artus de : 152, n. 433.

L’Isle, Claude de : 16 ; 40, n. 165 ; 42 ; 43.

L’Isle, Guillaume de : 15 ; n. 29 ; 16 ; 135, n. 356 ; 139, n. 373.

London East India Company : 15 ; 134, n. 349 ; 145, n. 402 ; 145, n. 405 ; 155, n. 443.

Londres : 33 ; 36 ; 92, n. 185 ; 125 ; 154 ; 154, n. 438 ; 154, n. 439 ; 155 ; 156.

Long Island : 97 ; 97, n. 203 ; 97, n. 205 ; 99 ; 110 ; 114, n. 264.

Longue (riv.) : 14 ; 14, n. 28.

Longue Isle : voir Long Island.

Lopez (cap de) : 131 ; 131, n. 333.

Lorient : 39 ; 40, n. 160

Louis de la Mobile (fort) : 29.

Louis XIV : 107, n. 237 ; 107, n. 240 ; 108, n. 242 ; 152, n. 433.

Louisiane : 21, n. 52 ; 22 ; 23 ; 23, n. 60 ; 24 ; 24, n. 65 ; 24, n. 69 ; 25 ; 29 ; 29, n. 102 ; 39, n. 158 ; 42 ; 112 ; 113 ; 156 ; 158 ; 181.

Loups : voir Mahingans.

Loutre : 85 ; 85, n. 143.

Loyal (fort) : 58, n. 9.

Loyer, Godefroy : 126, n. 319 ; 128, n. 323.

Lucrèce ou Lucretia : 74, n. 87.

Maastricht : 98 ; 98, n. 206.

Macopines (riv. des) : voir Illinois (riv. des).

Madagascar : 13 ; 15 ; 34 ; 111, n. 252 ; 131 ; 132 ; 132, n. 335 ; 133, n. 342 ; 179 ; 180.

Madelaine (riv. de la) : voir Mississipi.

Maëstrick ou Maëstricht : voir Maastricht.

Mahafali : 132, n. 336.

Maharashtra : 144, n. 396 ; 144, n. 397 ; 144, n. 400.

Mahil : voir Mohéli.

Mahingans : 14 ; 62 ; 62, n. 30 ; 66 ; 75, n. 87 ; 75, n. 89 ; 86, n. 151 ; 97 ; 163 ; 163, n. 14.

Maigrot, Charles : 152, n. 433.

Maio (île de) : 122 ; 122, n. 301 ; 124 ; 124, n. 309.

Maïs : 7 ; 77, n. 107 ; 77, n. 109 ; 78 ; 91.

Malabar (Côte de) : 139, n. 372 ; 140 ; 141, n. 377 ; 141, n. 378 ; 141, n. 380 ; 142, n. 385.

Malacca : 146 ; 146, n. 408 ; 146, n. 409 ; 146, n. 411 ; 147 ; 148 ; 154.

Malacre : voir Malacca.

Malais ou Malay : 146.

Malaisie : 146, n. 408.

Maldives (archipel des) : 143 ; 143, n. 392.

Malécites : 93, n. 190.

Mandans : 73, n. 80.

Mangalore : 138, n. 372 ; 141 ; 141, n. 379 ; 143.

Mangoust (riv.) : voir Mississipi.

Manitouline (île) : 59, n. 11 ; 86, n. 152.

Maquereau : 92 ; 92, n. 184.

Maramégue : 162.

Marans : 28 ; 57, n. 2.

Marat ou Marray, Louis : 99, n. 212.

Marathas : 137, n. 367 ; 140, n. 374.

Marie-Louise, la : 157.

Marmande : voir Sagean, Mathieu.

Marquette, Jacques : 9 ; 64, n. 36 ; 67, n. 51 ; 177.

Marseille : 21, n. 54.

Martin, J.-B. : 35 ; 144 ; 144, n. 401.

Martinique : 20 ; 20, n. 48 ; 37 ; 128 ; 129 ; 157 ; 157, n. 5 ; 157, n. 6 ; 159 ; 159, n. 13 ; 181 ; 182 ; 182, n. 4.

Martre : 85 ; 85, n. 143.

Mascat ou Mascate : voir Masqat.

Masikoro : 132, n. 336.

Mason (capitaine) : 90, n. 171.

Masqat : 135 ; 135, n. 350.

Massachusetts : 62, n. 30.

Massachusetts (baie de) : 92, n. 182.

Massachusetts (riv.) : 91, n. 180.

Massicotte, Édouard-Zotique : 27 ; 28.

Mataouan (riv.) : voir Matawa (riv.).

Matawa (riv.) : 86 ; 86, n. 154 ; 86, n. 155.

Matawa (ville) : 86, n. 154.

Mauclerc, Antoine de : 39 ; 40 ; 40, n. 160.

Maugue, Claude : 27.

Maumee (riv.) : 63, n. 31.

Maurepas (fort) : 22, n. 59 ; 24, n. 66 ; 25 ; 27, n. 72.

Maures : 132 ; 133 ; 140 ; 150 ; 152 ; 179.

Mauritanie : 119, n. 294.

(île de) : voir Maio (île de).

Medemblick, le : 132, n. 338.

Méduse, la : 119, n. 294.

Meinthe (capitaine) : 154 ; 155.

Melon : 77 ; 77, n. 100.

Melon d’eau : 77 ; 77, n. 100.

Membré, Zénobe : 65, n. 39.

Memphis : 62, n. 26 ; 177.

Menarandra (royaume) : 132, n. 336.

Mendoza, Pedro de : 8, n. 3.

Ménélas : 63, n. 32.

Meneses, Ana Maria de : 141, n. 384.

Mermande : voir Sagean, Mathieu.

Mesremande : voir Sagean, Mathieu.

Metchigamias : 64, n. 36.

Meuse (riv.) : 98, n. 206.

Mexico : 12, n. 23 ; 62, n. 29 ; 171 ; 171, n. 1 ; 171, n. 2 ; 173, n. 8.

Mexique : 8 ; 62 ; 62, n. 29 ; 117, n. 285.

Mexique (golfe du) : 62, n. 29 ; 177.

Mexique (ville) : voir Mexico.

Mialy (riv.) : 14 ; 15 ; 31 ; 32, n. 109 ; 42 ; 82.

Miamis : 14 ; 63 ; 63, n. 31 ; 75, n. 88 ; 85 ; 86 ; 86, n. 151 ; 163 ; 176.

Micana : 161 ; 181.

Michigan (lac) : 10, n. 16 ; 32 ; 59 ; 59, n. 12 ; 59, n. 14 ; 60 ; 60, n. 16 ; 60, n. 17 ; 85 ; 85, n. 141 ; 85, n. 142 ; 176.

Michigané (lac) : voir Michigan (lac).

Michilimaquina : voir Michilllimakinac.

Michillimakinac : 30 ; 31 ; 32 ; 59 ; 59, n. 11 ; 59, n. 12 ; 59, n. 13 ; 60 ; 60, n. 16 ; 60, n. 17 ; 85 ; 85, n. 148 ; 176 ; 177.

Micmacs : 93, n. 190.

Midelbourg : 152, n. 433.

Midwout : voir Flatbush.

Milborne, Jacob : 98, n. 208 ; 108, n. 243 ; 109, n. 245.

Miliché : 144, n. 396.

Milly : voir Mialy.

Minneapolis : 66, n. 43.

Minnesota (riv.) : 14, n. 28 ; 66, n. 43 ; 164, n. 16.

Miramichi (baie de) : 89, n. 166.

Mississipi : 9 ; 10 ; 16 ; 19 ; 21 ; 21, n. 52 ; 22 ; 23 ; 23, n. 60 ; 24, n. 69 ; 30 ; 31 ; 31, n. 107 ; 32 ; 36 ; 42 ; 60 ; 60, n. 17 ; 60, n. 18 ; 61 ; 61, n. 20 ; 63 ; 63, n. 32 ; 64, n. 36 ; 65, n. 38 ; 65, n. 39 ; 66 ; 66, n. 43 ; 72, n. 78 ; 75, n. 90 ; 84 ; 112 ; 156 ; 158 ; 164 ; 164, n. 16 ; 165 ; 175 ; 176 ; 177 ; 177, n. 1 ; 181.

Missouri (riv.) : 9 ; 24 ; 24, n. 69 ; 62, n. 28 ; 64, n. 36 ; 68, n. 57 ; 73, n. 80 ; 82, n. 132 ; 164, n. 16 ; 177.

Missouris : 14, n. 28 ; 62 ; 62, n. 28 ; 63 ; 63, n. 32 ; 64.

Missy : voir Mialy.

Mocimboa da Praia : 133, n. 340.

Moctezuma l’Ancien : 67 ; 71, n. 71 ; 166, n. 19.

Moctezuma Xocoyotzin : 166 ; 166, n. 19.

Moghols : 137 ; 137, n. 367.

Mohéli : 132 ; 132, n. 337 ; 132, n. 338 ; 133 ; 133, n. 339 ; 133, n. 340.

Mohicans : voir Mahingans.

Mohicans (riv. des) : voir Hudson (riv.).

Mombasa ou Mombassa : 133 ; 133, n. 341.

Montagnais : 59, n. 11.

Montézuma : voir Moctezuma.

Montréal : 13 ; 26 ; 27 ; 27, n. 89 ; 31 ; 32 ; 36 ; 42, n. 180 ; 44 ; 57 ; 57, n. 5 ; 58 ; 58, n. 8 ; 58, n. 9 ; 60, n. 17 ; 86 ; 87 ; 87, n. 156 ; 88, n. 159 ; 89 ; 90, n. 173 ; 93, n. 190 ; 99, n. 212 ; 101, n. 216 ; 101, n. 217 ; 103, n. 225 ; 109, n. 244 ; 175 ; 176.

Moqui : 172, n. 7.

Morbihan : 156 ; 156, n. 445.

Morbihan (golfe du) : 156, n. 445.

Morel de La Durantaye, Olivier : 32 ; 85 ; 85, n. 147 ; 85, n. 148.

Morue : 120 ; 120, n. 297.

Mouton : 78.

Mozambique : 132 ; 152, n. 433.

Mûre : voir Bleuet.

Nadouessioux : voir Sioux.

Nagar : 35 ; 137, n. 367 ; 139 ; 139, n. 373 ; 140, n. 374.

Nantes : 118 ; 156.

Nassa, le : voir nassau, le. nassau, le : 36 ; 154 ; 154, n. 439.

Nassau (fort) : voir Albany.

Nassau, Guillaume de : 107, n. 240.

Natchez : 10 ; 10, n. 13 ; 81, n. 130 ; 177.

Negres : voir Noirs.

Nevis : 117 ; 117, n. 280.

New Amsterdam : voir New York.

New Castel ou New Castle : 34 ; 116 ; 116, n. 275.

New Jersey : 115 ; 115, n. 266.

New Mexico : voir Nouveau-Mexique.

Newport : 94 ; 94, n. 192.

New York : 14 ; 33 ; 34 ; 61, n. 21 ; 90, n. 171 ; 92, n. 185 ; 93 ; 94 ; 94, n. 194 ; 96 ; 97 ; 98 ; 98,.208 ; 99 ; 99, n. 211 ; 100, n. 215 ; 101, n. 217 ; 106 ; 106, n. 236 ; 107, n. 238 ; 107, n. 239 ; 108 ; 108, n. 243 ; 109 ; 110, n. 248 ; 110, n. 250 ; 111, n. 252 ; 113, n. 257 ; 159 ; 160 ; 162 ; 163 ; 179 ; 181.

Niagara (riv.) : 30 ; 175 ; 176

Niagara (saut) : 31 ; 58 ; 58, n. 8 ; 59 ; 59, n. 10 ; 59, n. 13.

Nicaragua : 62, n. 29 ; 117, n. 282.

Nicolls, Richard : 99, n. 211.

Nieu-port : voir Newport.

Nieves : voir Nevis.

Nipissing (lac) : 86 ; 86, n. 152 ; 86, n. 153 ; 86, n. 154.

Nipissingues : 59, n. 11.

Noc (baie de) : 10, n. 16.

Noirs : 78 ; 83, n. 135 ; 111, n. 252 ; 114 ; 115 ; 116 ; 117 ; 121 ; 122 ; 125 ; 127 ; 127, n. 321 ; 128, n. 323 ; 132 ; 133 ; 148 ; 148, n. 420, 177.

Noisette : 76 ; 76, n. 98.

Noix : 76 ; 76, n. 94.

Noronha, Francesca de : 141, n. 384.

Noronha de Albuquerque, marquis de Angeja, Pedro António de : voir Angeja, Pedro António de Noronha de Albuquerque, marquis de.

North Bay : 86, n. 154.

Northfield (riv.) : 91, n. 180.

North River : voir Hudson (riv.).

Nouveau-Mexique : 12, n. 23 ; 62, n. 29 ; 171, n. l ; l72, n. 5 ; 173, n. 9.

Nouvelle-Angleterre : 24, n. 65 ; 33 ; 91 ; 92, n. 185 ; 101, n. 216 ; 117, n. 279 ; 123, n. 305 ; 131 ; 179.

Nouvelle-Ecosse : 89, n. 166.

Nouvelle-Espagne : voir

Mexique. Nouvelle-France : 16, n. 32 ; 24, n. 65 ; 24, n. 67 ; 29 ; 57 ; 58 ; 58, n. 8 ; 58, n. 9 ; 59, n. 11 ; 85, n. 148 ; 86, n. 150 ; 100 ; 100, n. 215 ; 101, n. 216 ; 101, n. 217.

Nouvelle Jersey : voir New Jersey.

Nova Goa : voir Panjim.

Núñez Cabeza de Vaca, Alvar : 8, n. 3 ; 172, n. 8.

Núñez de Balboa, Vasco : 7.

O, Chevalier d’ : voir Aux de Joliet, Pierre d’.

O, Monsieur d’ : 116.

Oexmelin, Alexandre-Olivier : 17.

Ohio (riv.) : 57, n. 5 ; 105, n. 230 ; 175 ; 177.

Oie : 79 ; 79, n. 120.

Olive : 77 ; 77, n. 105.

Oman (golfe d’) : 35 ; 132, n. 335 ; 133, n. 343 ; 135, n. 350 ; 135, n. 351.

Onate, Juan de : 9 ; 11 ; 12, n. 23 ; 171 ; 171, n. 1 ; 173, n. 9 ; 173, n. 12.

Onilahy (riv.) : 132, n. 335 ; 132, n. 336.

Onilahy (royaume) : 132, n. 336.

Onneiouts : 84, n. 140 ; 101, n. 216.

Onondaga : 68, n. 57.

Onontagués : 84, n. 140 ; 101, n. 216.

Ontario (lac) : 58 ; 58, n. 7 ; 58, n. 8 ; 59 ; 59, n. 10 ; 88, n. 160 ; 101, n. 216 ; 175 ; 176.

Opossum commun de Virginie : 80, n. 126.

Orange : 77 ; 77, n. 103.

Orange (fort) : voir Albany.

Orange, Guillaume d’ : 92, n. 185 ; 107 ; 107, n. 237 ; 107, n. 239 ; 107, n. 240 ; 108, n. 242 ; 108, n. 243.

Orange (riv.) : voir Hudson (riv.).

Ormus : 144, n. 398.

Otos : 62, n. 28.

Ouellet, Réal : 14, n. 28.

Ouessant (archipel d’) : 119, n. 293.

Ouest (mer de 1’) : 16 ; 165, n. 17.

Outaoüa : voir Outaouais.

Outaouais : 59 ; 59, n. 11 ; 59, n. 15 ; 86, n. 151.

Outaouais (riv. des) : 86, n. 154 ; 87 ; 87, n. 156.

Outarde : voir Bernache canadienne.

Palmas : 126, n. 318.

Palmier : 77, n. 110.

Panamá : 62, n. 29 ; 118, n. 287.

Panamá. (canal de) : 118, n. 287.

Panis : 164, n. 16.

Panjim : 141, n. 381.

Paraguay : 8, n. 3.

Parenteau, Marguerite : 26.

Paris : 29, n. 102 ; 41 ; 57, n. 4 ; 66, n. 43 ; 175.

Páris : 63, n. 32.

Pasgues : 120 ; 120, n. 296.

Patate : 77 ; 77, n. 102.

Patta (île) : 133 ; 133, n. 342.

Patte (île) : voir Patta (île).

Pavie : 76 ; 76, n. 92.

Pays-bas : 98, n. 206 ; 99, n. 211 ; 107, n. 237 ; 124, n. 311.

Pêche : 76 ; 76, n. 92.

Pêcherie (côte de la) : 141, n. 385.

Pélican, le : 21, n. 52.

Penn, William : 115, n. 269.

Penobscot (baie de) : 89, n. 166.

Pensacola : 22, n. 59.

Pentagouët : 90, n. 171.

Pentagouets : 93, n. 190.

Peoria : 176.

Péorias : 64, n. 36.

Perdrix : 79 ; 79, n. 118.

Perkins, Samuel : 179 ; 180, n. 2.

Pérou : 7 ; 42.

Perrichet, Marc : 17, n. 35 ; 22, n. 57 ; 40, n. 160 ; 64, n. 35.

Perroquet : 79 ; 79, n. 125.

Perros : voir Perros-Guirec.

Perros-Guirec : 36 ; 156.

Perse : 153.

Perse (golfe de) : voir Arabo-Persique (golfe).

Persique (golfe) : voir Arabo-Persique (golfe).

Petit Goave : 117, n. 279 ; 123, n. 305.

Petits Pères (couvent des) : 41.

Phelyp, Féride : voir Philipse, Frederick.

Phélypeaux, Jérôme : voir Pontchartrain, Jérôme Phélypeaux, comte de.

Philadelphie : 34 ; 115 ; 115, n. 268 ; 115, n. 269 ; 116, n. 275.

Philipse, Frederick : 108, n. 243 ; 111 ; 111, n. 252.

Phipps, William : 58, n. 9 ; 90, n. 171.

Pichitiou : 78 ; 78, n. 112 ; 78, n. 113.

Pierre Blanche : 146 ; 146, n. 411.

Pimitéoui : 31 ; 176.

Pintade : 79 ; 79, n. 119.

Piscataqua (riv.) : 92, n. 182.

Pischadoüa : voir Ports-Mouth.

Pizarro, Francisco : 7.

Plattes (îles) : 60.

Pléneuf-val-André : 157, n. 4.

Plymouth : 126, n. 316.

Pointe-des-Cascades : 88, n. 159.

Poire : 76.

Poirier, Stéphane ou Stephen : 155, n. 443.

Polo, Marco : 7.

Pomme : 76.

Pondichéry : 144, n. 401.

Pontchartrain, Jérôme Phélypeaux, comte de : 8, n. 6 ; 17 ; 18 ; 19 ; 19, n. 40 ; 19, n. 44 ; 19, n. 45 ; 20 ; 20, n. 49 ; 20, n. 50 ; 21 ; 22 ; 22, n. 56 ; 23 ; 23, n. 60 ; 25, n. 72 ; 25, n. 75 ; 31, n. 107 ; 36, n. 135 ; 37 ; 38 ; 39 ; 43 ; 157, n. 7 ; 161 ; 161, n. 1 ; 181.

Porc-Epic : 105 ; 105, n. 233.

Port-Gentil : 131, n. 333.

Port-Louis : 40, n. 160.

Portobello : 118 ; 118, n. 287.

Porto de las Nieves : 117, n. 280.

Porto Rico : 117 ; 117, n. 283.

Port-Royal : 90, n. 171 ; 117, n. 285 ; 179.

Portsmouth : 92 ; 92, n. 182.

Portuense, Vitoriano : 123, n. 303.

Portugais : 15 ; 35 ; 118, n. 290 ; 119, n. 294 ; 120 ; 133 ; 133, n. 341 ; 135 ; 136 ; 137, n. 367 ; 138 ; 141 ; 142 ; 143 ; 144, n. 398 ; 146 ; 146, n. 409 ; 155, n. 442.

Potéouatamis : 59, n. 15 ; 62, n. 28.

Potéouatamis (île des) : voir Washington Island.

Pottier, Jean-Baptiste : 27.

Poule : 79.

Poutoüatamy : voir Potéouatamis.

Priam : 63, n. 32.

Prince-Édouard (île du) : 89, n. 166.

Prouts Neck : 91 ; 91, n. 176.

Providence (île de la) : 117 ; 117, n. 282.

Provintia (fort) : 149, n. 422 ; 149, n. 423.

Prud’homme (fort) : 177.

Prune : 76 ; 77, n. 110.

Puants : voir Potéouatamis.

Puants (baie des) : voir Green Bay.

Pythagore : 80, n. 128 ; 137 ; 137, n. 365.

Quaker : 115 ; 115, n. 269 ; 115, n. 270.

Québec : 24, n. 65 ; 49 ; 57 ; 58, n. 9 ; 65, n. 39 ; 85, n. 148 ; 89 ; 110, n. 250 ; 175.

Quinipissas : 63, n. 32 ; 177.

Quiro, Fernand : voir Guiros, Fernando.

Quito : 7 ; 8, n. 2.

Quivira : 172, n. 8.

Radisson, Pierre-Esprit : 11, n. 22 ; 68, n. 57.

Rageapoul : voir Jalapur.

Raisin : 77 ; 77, n. 110.

Raja Ram : 137, n. 367.

Raja Sambhaji : 137, n. 367.

Ramier : 79 ; 79, n. 116.

Ramos (cap) : 136, n. 358.

Ranjart : 43, n. 188.

Récollets : 48 ; 65 ; 65, n. 39.

Remy, Pierre : 87, n. 157.

Renards : 64, n. 36.

Renards (riv. aux) : voir Fox (riv.).

Rende, Marie : 28 ; 57, n. 2.

République Dominicaine : 117, n. 283 ; 118 ; 118, n. 286.

Resolution, le : 179 ; 180.

Rhinocéros : 68, n. 57.

Rhode Island : 94.

Rigaud de Vaudreuil, Philippe : 87, n. 158.

Rio Bravo : 61, n. 20.

Rio de Conchas : 12, n. 23.

Rio Escondido : voir Mississipi.

Rio Grande : 172, n. 5 ; 173 ; 173, n. 9 ; 173, n. 11.

Rio Xango : voir Sinheu.

Riz : 77 ; 166, n. 18.

Roberval, François de La Roque, sieur de : 103, n. 227.

Robert ou Roberts (capitaine) : 154 ; 154, n. 436.

Rochefort : 21 ; 21, n. 54 ; 22, n. 57 ; 24, n. 65 ; 128, n. 323 ; 156, n. 447.

Rocheuses : 164, n. 16.

Romanie : voir Rumenia.

Rome : 74, n. 87.

Rouen : 175.

Rouge (mer) : 13 ; 35 ; 117, n. 285 ; 123, n. 305 ; 126, n. 316 ; 132, n. 335 ; 133 ; 133, n. 343 ; 134 ; 134, n. 344 ; 134, n. 349 ; 180.

Rouillé : 43, n. 187.

Roxo (cap) : 127, n. 320.

Royale (île) : voir Cap-Breton (île du).

Rumenia : 146, n. 411.

Rutabaga : voir Chou-rave.

Ruyter, Michel : 159, n. 13.

Ryswick (traité de) : 107, n. 237.

Sabur ou Sabour : 134 ; 134, n. 346.

Saccator (île de) : voir Socotra (île).

Saco (baie de) : 33 ; 91, n. 176.

Saco (riv.) : 91, n. 176 ; 91, n. 180.

Sagean, Jean : 57 ; 57, n. 2 ; 87, n. 157.

Sagean, Mathieu : 8 ; 8, n. 6 ; 9 ; 10 ; 10, n. 13 ; 10, n. 17 ; 11 ; 12 ; 13 ; 13, n. 25 ; 14 ; 14, n. 28 ; 15 ; 16 ; 17 ; 17, n. 35 ; 17, n. 37 ; 18 ; 19 ; 19, n. 40 ; 19, n. 45 ; 20 ; 21 ; 22 ; 23 ; 23, n. 60 ; 24 ; 24, n. 69 ; 25 ; 25, n. 71 ; 25, n. 72 ; 25, n. 73 ; 25, n. 74 ; 26 ; 26, n. 76 ; 28 ; 29 ; 29, n. 98 ; 29, n. 102 ; 30 ; 31 ; 31, n. 107 ; 32 ; 32, n. 109 ; 33 ; 34 ; 35 ; 36 ; 36, n. 138 ; 37 ; 37, n. 144 ; 38 ; 38, n. 153 ; 38, n. 155 ; 39 ; 39, n. 157 ; 39, n. 159 ; 40 ; 40, n. 163 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 46 ; 47 ; 57 ; 58, n. 8 ; 59, n. 11 ; 59, n. 13 ; 60, n. 16 ; 60, n. 17 ; 60, n. 18 ; 61, n. 20 ; 61, n. 21 ; 61, n. 22 ; 62, n. 28 ; 63 ; 63, n. 32 ; 64 ; 65, n. 37 ; 65, n. 39 ; 66 ; 66, n. 40 ; 66, n. 43 ; 68, n. 57 ; 69, n. 59 ; 69, n. 60 ; 70 ; 70, n. 68 ; 71, n. 74 ; 72 ; 72, n. 79 ; 73, n. 80 ; 74 ; 74, n. 87 ; 75 ; 75, n. 88 ; 75, n. 90 ; 76, n. 97 ; 77, n. 101 ; 77, n. 104 ; 77, n. 105 ; 77, n. 110 ; 78, n. 113 ; 79, n. 118 ; 81 ; 81, n. 130 ; 82 ; 82, n. 131 ; 83 ; 83, n. 137 ; 84 ; 85, n. 141 ; 85, n. 148 ; 86, n. 154 ; 87, n. 156 ; 89 ; 90 ; 90, n. 171 ; 90, n. 173 ; 91 ; 93 ; 93, n. 190 ; 94 ; 94, n. 192 ; 95 ; 96 ; 97, n. 201 ; 98 ; 98, n. 208 ; 99, n. 212 ; 100 ; 100, n. 214 ; 101, n. 217 ; 102 ; 102, n. 218 ; 103 ; 105 ; 106 ; 107, n. 238 ; 108 ; 108, n. 243 ; 109 ; 110 ; 111 ; 111, n. 252 ; 112 ; 112, n. 253 ; 113 ; 113, n. 257 ; 114 ; 115, n. 268 ; 116 ; 117, n. 279 ; 118 ; 119 ; 119, n. 292 ; 119, n. 293 ; 119, n. 294 ; 120 ; 121 ; 122 ; 123, n. 303 ; 123, n. 305 ; 124 ; 125 ; 125, n. 314 ; 126, n. 316 ; 128 ; 128, n. 323 ; 129, n. 326 ; 130 ; 130, n. 329 ; 132, n. 337 ; 133, n. 340 ; 133, n. 342 ; 133, n. 344 ; 135, n. 351 ; 135 ; 135, n. 357 ; 136, n. 360 ; 137, n. 366 ; 137, n. 367 ; 138 ; 138, n. 371 ; 139 ; 139, n. 373 ; 140 ; 140, n. 374 ; 141 ; 141, n. 383 ; 142 ; 142, n. 387 ; 143 ; 143, n. 389 ; 143, n. 391 ; 144 ; 145, n. 404 ; 146, n. 407 ; 147, n. 4I5 ; 150 ; 151 ; 152, n. 433 ; 153 ; 154 ; 154, n. 434 ; 154, n. 439 ; 155 ; 155, n. 441 ; 156 ; 157, n. 7 ; 160 ; 160, n. 15 ; 161 ; 161, n. 1 ; 162 ; 162, n. 5 ; 163 ; 163, n. 14 ; 164 ; 165 ; 165, n. 17 ; 166, n. 19 ; 175 ; 177, n. 1 ; 180 ; 181.

Saint-Alban : 157 ; 157, n. 4.

Saint Anthoine (île) : voir Santo Antão.

Saint-Antoine (saut) : 66, n. 43.

Saint-Augustin : 132 ; 132, n. 335.

Saint-Bonaventure, le : 35 ; 141.

Saint-Brieuc : 157 ; 157, n. 4.

Saint-Castin : 93, n. 190.

Saint-Charles (pointe) : 27, n. 89.

Saint-Christophe : voir Saint Christopher.

Saint Christopher : 90 ; 90, n. 172 ; 126, n. 316.

Saint-Denis, Louis Juchereau de : 24, n. 69.

Saint-Domingue : voir Haïti.

Saint-Gabriel (domaine) : 27, n. 89.

Saint-George de la Mine : voir La Mine.

Saint-Germain-en-Laye : 108, n. 242.

Saint-Ignace de Michillimakinac : 176.

Saint-Jean : 28.

Saint-Jean (cap) : voir San Juan (cap).

Saint-Jean (île) : voir Prince-Édouard (île du).

Saint-Jean (Nouveau-Mexique) : voir San Juan de los Caballeros.

Saint-Jean (riv.) : 89 ; 89, n. 169.

Saint-Joseph (fort) : 60, n. 17 ; 174.

Saint-Joseph (riv.) : 31 ; 63, n. 31 ; 176.

Saint-Joseph, le : 157 ; 157, n. 6 ; 181.

Saint Kitts : voir Saint Christopher.

Saint-Laurent : 13 ; 67, n. 46 ; 87, n. 156 ; 89 ; 103, n. 225.

Saint-Louis (fort) : 12 ; 31 ; 32 ; 65 ; 65, n. 37 ; 66, n. 40 ; 66, n. 43 ; 177

Saint-Louis (lac) : 27, n. 89 ; 88, n. 159.

Saint-Louis (saut) : 57, n. 5.

Saint Mark : 112, n. 254.

Saint-Mathieu : 119, n. 293.

Saint Nicolas : voir Santo Nicolau.

Saint-Pierre (Martinique) : 36 ; 37 ; 157 ; 157, n. 5 ; 159 ; 159, n. 12 ; 181.

Saint-Pierre de Sorel : 26.

Saint-Sulpice (fief) : 57, n. 5.

Saint-Sulpice (séminaire de Montréal) : 27 ; 27, n. 89.

Saint-Vincent (île) : 124 ; 124, n. 308.

Saint Yago (île) : voir Santiago (île).

Sainte-Croix (île) : 182, n. 4.

Sainte-Hélène ou Sainte-Hélaine : 155 ; 155, n. 442 ; 155, n. 443.

Sainte-Lucie (île) : 124, n. 308.

Sainte-Marie (île) : 179 ; 180.

Sainte-Marie de Michillimakinac : 60, n. 16.

Sainte-Rose, la : 89.

Saints-Anges de Lachine (paroisse) : 28 ; 57, n. 5.

Sakatovo (royaume) : 132, n. 336.

Sakkam : voir Tai-Nan.

Sal (île de) : 34 ; 121 ; 121, n. 298 ; 121, n. 299 ; 122 ; 123, n. 302.

Salem : 92 ; 92, n. 183.

Salmon Falls : 58, n. 9.

Sangan : voir Zelandia (fort).

Sanglier : 68, n. 57.

San Juan (cap) : 130, n. 330 ; 131 ; 131, n. 331.

San Juan de Los Caballeros : 169 ; 173 ; 173, n. 9.

Sanontouains, Sanontoüains ou sanontouans : voir tsonnontouans.

San Salvador (Bahia) : 148, n. 420.

Santiago (île) : 122, n. 301 ; 124 ; 125.

Santo Antão : 123 ; 123, n. 304 ; 123, n. 305.

Santo Nicolau : 123 ; 123, n. 302 ; 124, n. 308.

Sarah, le : 154 ; 154, n. 436 ; 154, n. 439.

Saray, la : voir Sarah, le.

Sarcelle : 79 ; 79, n. 124.

Sault-Sainte-Marie : 176.

Sauvages : 42 ; 63 ; 65 ; 66 ; 66, n. 41 ; 75 ; 80 ; 80, n. 128 ; 83 ; 86 ; 91 ; 93 ; 97 ; 102, n. 219 ; 162 ; 163 ; 163, n. 14 ; 173. Voir aussi Amérindiens.

Sauvole ou Sauvolle : 22 ; 22, n. 59 ; 23 ; 24, n. 66 ; 24, n. 69 ; 25, n. 72.

Savary : 118.

Schaghticoke : 75, n. 88.

Schenectady : 21, n. 52 ; 58, n. 9 ; 99 ; 108, n. 243.

Schuyler, Peter : 110, n. 250.

Séba : voir Sabur.

Secan : voir Tai-Nan.

Seignelay (riv.) : voir Illinois (riv. des).

Sein (chaussée de) : 119, n. 293.

Sel (île de) : voir Sal (île de).

Senecas : voir Tsonnontouans.

Sénégal : 119, n. 294 ; 125, n. 312.

Serpent à Sonnettes : voir Crotale des bois.

Sestre : voir Grand Cess.

Severn (riv.) : 176.

Sextus : 74, n. 87.

Shatemuck (riv.) : voir Hudson (riv.).

Shimoga : 35 ; 138 ; 138, n. 371 ; 139 ; 139, n. 373.

Shiraz : 134, n. 346.

Siam : voir Thaïlande.

Silva, Manuel da : 142 ; 142, n. 383 ; 143.

Simcoe (lac) : 176.

Simogué : voir Shimoga.

Singe : 80 ; 80, n. 127.

Sinheu : 133 ; 133, n. 340.

Sioux : 9 ; 64, n. 36 ; 72, n. 76 ; 73, n. 83 ; 74, n. 84 ; 75, n. 90 ; 164 ; 164, n. 16.

Skenaguetay : voir Schenectady.

Slater : voir Sloughter.

Sloughter, Henry : 33 ; 49 ; 98, n. 208 ; 106, n. 235 ; 107 ; 107, n. 238 ; 107, n. 239 ; 108 ; 108, n. 243 ; 110 ; 110, n. 248 ; 110, n. 249 ; 111.

Smith, Hemy : 180.

Soccouky : voir Sokokis.

Socotra ou Suqutra (île) : 133 ; 133, n. 343.

Sohar : 135, n. 351.

Sokokis : 63, n. 30 ; 91 ; 91, n. 180 ; 97.

Sonda, Sonde ou Sunda : 35 ; 136 ; 136, n. 358 ; 136, n. 359 ; 137 ; 137, n. 366.

Sonde (détroit de la) : 155, n. 441.

Soto, Hernando de : 67, n. 52.

Sous-le-Vent (îles) : 159, n. 13.

Staëd-eneylands ou Staëdeneyland : voir Staten Island.

Staets, Joachim : 98, n. 208.

Starved Rock : 65, n. 38.

Staten Island : 99 ; 114 ; 114, n. 264 ; 115, n. 266.

Stockbridge : 62, n. 31.

Stuart, Marie : 107, n. 240.

Stuyvesant, Peter : 99, n. 211.

Succession d’Espagne (guerre de) : 21, n. 52.

Sulpiciens : 57, n. 5.

Sumatra : 145, n. 406 ; 146, n. 411 ; 154, n. 441 ; 180.

Supérieur (lac) : 24, n. 65.

Surat ou Surate : 35 ; 36 ; 135 ; 135, n. 355 ; 140, n. 375 ; 144 ; 145 ; 145, n. 395 ; 145, n. 398 ; 145, n. 401 ; 147 ; 150 ; 152.

Surinam : 99 ; 99, n. 211.

Sylva, Manuel de : voir Silva, Manuel da.

Sylvy, Antoine : 64, n. 33.

Taensas : 177.

Tai-Nan : 149 ; 149, n. 421 ; 151.

Taiwan : 36 ; 145, n. 404 ; 147, n. 413 ; 148 ; 148, n. 416 ; 149, n. 421 ; 149, n. 422 ; 149, n. 423 ; 154, n. 434.

T’ai Wan (riv.) : 149, n. 422.

Tamaroas : voir Tamarois.

Tamarois : 63, n. 32 ; 64, n. 36.

Tarquin Collatin : 74, n. 87.

Tarquin le Superbe : 74, n. 87.

Tartarie : 16, n. 32 ; 145, n. 404.

Tchactas : 72, n. 78.

Tche-Kiang : 152, n. 433.

Teakiki (riv.) : voir Kankakee (riv.).

Teernops : voir Chou-Rave.

Témiscamingue (riv.) : voir Outaouais (riv. des).

Tennessee : 177.

Tenochtitlá : 166, n. 19.

Teouan : voir Tai-Nan.

Términos : 117 ; 117, n. 285.

Terre-Neuve : 21, n. 52 ; 157.

Tew, Thomas : 179 ; 180.

Thaïlande : 150 ; 152 ; 152, n. 432 ; 152, n. 433 ; 153.

Tibierge : 128, n. 323.

Tigre : 67.

Timiscamingue (riv.) : voir Outaouais (riv. des).

Tizoc : 166, n. 19.

Tobago (île de) : 99, n. 211.

Tonty, Henri de : 11, n. 22 ; 12 ; 14 ; 59, n. 13 ; 61, n. 20 ; 62, n. 30 ; 63, n. 32 ; 65 ; 65, n. 37 ; 65, n. 38 ; 66 ; 66, n. 40 ; 66, n. 41 ; 175 ; 176.

Torbay : 107, n. 240 ; 108, n. 242.

Toulinguet : 119, n. 293.

Toulon : 21, n. 54 ; 145, n. 404.

Tourterelle : 79 ; 79, n. 117 ; 80, n. 128.

Tremball, le : 154 ; 154, n. 438 ; 154, n. 439.

Trembleur : voir Quaker.

Trembol, le : voir Tremball, le.

Triste, Tris ou Trist : voir Términos.

Troie : 63, n. 32.

Trois-Mines (cap des) : 129, n. 326.

Trois-Pointes (cap des) : 126, n. 319.

Trout (lac) : 86, n. 154.

Tsonnontouans : 49 ; 84, n. 140 ; 104 ; 104, n. 228 ; 105, n. 230 ; 111 ; 175.

Turneps : voir Chou-Rave.

Turpin : 74 ; 163 ; 163, n. 13.

Turquoy : 162 ; 162, n. 6.

Vachon de Belmont, François : 87, n. 157.

Vaisseau (île au) : 24, n. 66.

Valencia (comté) : 172, n. 5.

Van Cortland, Catharine : 111, n. 252.

Van den Vorst Mauritius (riv.) : voir Hudson (riv.).

Vâsquez de Coronado, Francisco : 172 ; 172, n. 8.

Vasquio, Francisco : voir Vásquez de Coronado.

Venice : 62, n. 24.

Venkatoppa Naik : 137, n. 367.

Vent (îles du) : 159, n. 13 ; 182.

Verdun : 27, n. 89.

Vermeille (mer) : 16.

Versailles : 18 ; 19 ; 19, n. 44 ; 20 ; 20, n. 48 ; 38.

Vezo : 132, n. 336.

Vigne : 77, n. 110.

Vijayanagar : 136, n. 359 ; 137, n. 367.

Villermont : voir Cabard de Villermont.

Villiers du Terrage, Marc : 14, n. 28.

Volaille d’Inde : 79 ; 79, n. 115.

Wabash (riv.) : 63, n. 31.

Washington Island : 60, n. 16.

William (fort) : 110, n. 250.

William and Mary, le : 125 ; 125, n. 314.

William Henry (fort) : 21, n. 52.

Williamson : 90 ; 90, n. 171 ; 162.

Wilmessen : voir Williamson.

Yarland, John : 34, n. 348 ; 180.

Ysop : 99.

Yucatán : 62, n. 29 ; 117, n. 285.

Yun-Nan : 152, n. 433.

Yun-Nan-Fou : 152, n. 433.

Zaldíva, Juan de : 172, n. 4.

Zélande : 152, n. 433.

Zélande, le : 132, n. 338.

Zelandia (fort) : 149, n. 421 ; 149 ; 149, n. 422 ; 149, n. 423.

Zema : 128, n. 323.

Zuni : 172, n. 7.

© Presses de l’Université de Montréal, 1999

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Cette publication numérique est issue d’un traitement automatique par reconnaissance optique de caractères.
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search