Version classiqueVersion mobile

Barcelone ou comment refaire une ville

 | 
Béatrice Sokoloff

Bibliographie

Texte intégral

Acebillo, J. A., « La recuperación de los espacios públicos », Barcelona, no 1, 1986, p. 82-89.

—, « Estructuralitat i significació en l’espai urbà », Habitatge, nos 9-10, 1987, p. 15-37.

—, « Notes for an Urban Theory », Rossegna, no 37, 1989, p. 17-56.

Ajuntament de Barcelona, Estudi de l’Eixample, Barcelone, 1983.

—, Plans i projectes per a Barcelona, 1981-82, Barcelone, 1983.

—, Pla de vies (Materials pel seminari de vies, 25-26 de maig), Barcelone, 1984.

—, Àrees de nova centralitat, Barcelone, 1987.

—, Barcelona, espais i escultures, 1982-96, Barcelone, 1987.

—, Memória de la Primera Tinència d'Alcaldia, 1983-1987, Barcelone, 1987.

—, Urbanisme a Barcelona. Plans cap al 92, Barcelone, 1987.

—, Memària 1987-1991. Ambit d’urbanisme i serveis municipals, Barcelone, 1992.

—, Barcelona, posa’t guapa, Barcelone, 1993.

—, New Projects, Barcelone, 1994.

—, Memòria 1991-1994. Ambit d’urbanisme i medi ambiant, Barcelone, 1995.

—, Barcelona, la segona renovaciô, Barcelone, 1996.

Anderson, S. (dir.), On Streets, Cambridge, MIT Press, 1986.

Archis, no 11, Amsterdam, 1989.

Architecture and Behaviour/Architecture et comportement, « Vie publique, lieux partagés », vol. 6, no 4, 1990.

Architecture d’aujourd’hui, « Barcelone, métapole des possibles », no 426, 1996, p. 21-85.

Arenas, M. et al., Barcelona transfer. Planification urbana, Sant Andreu : La Sagrera, 1984-1994, Barcelone, ACTAR, 1995.

Arredo urbano, « Barcellona ‘92, la Città Olimpica », no 44, 1991.

Aymonino, C., Origine e sviluppo della città moderna, Padoue, Marsilio, 1971.

—, Il significato della città, Rome, Laterza, 1975.

Barnett, J., An Introduction to Urban Design, New York, Harper and Row, 1982.

Bohigas, O., Barcelone entre el Pla Cerdà i el barraquisme, Barcelone, Edicions 62,1963.

—, « El concurso para el parque del antiguo “Escorxador” de Barcelona », Arquitecturas Bis, no 40,1981, p. 18-32.

—, « Arquitectura terminal : La plaza de la estación de Sants », Arquitecturas Bis, no 45, 1983, p. 2-15.

—, « Per una altra urbanitat », in Ajuntament de Barcelona, Plans i projectes per a Barcelona, Barcelone, 1983, p. 12-21.

—, Reconstrucció de Barcelona, Barcelone, Edicions 62, 1985.

Bohigas, O. et AL, « Progetto per la città olimpica di Barcellona », Domus, no 702,1989, p. 41-50.

Bohigas, O., P. Buchanan et V. M. Lampugnani, Barcelona, City and Architecture, 198o-922, New York, Rizzoli, 1991.

Borja, J., « Política cultural i participation ciutadana », in Ajuntament de Barcelona, Centres civics, espais ciutadans, Barcelone, 1987, p. 4-8.

—, Barcelona. An Urban Transformation Model, Barcelone, Urban Management Series, vol. 8, 1996.

Borja, J. et AL., El fet metropolità, Papers 6, Barcelone, Federació de Municipis de Catalunya i Ajuntament de Barcelona, 1991.

Busquets, J., « Barceloneta, premio! », Arquitectura, no 248,1984, p. 50-53.

—, « A los 75 años de “Townplanning in Practice” », Arquitecturas Bis, no 52, 1985, p. 32-35.

—, « El planeamiento de la Ciutat Vella », Barcelona, no 1, 1986, p. 50-55.

—, « Les Diferents Escales de la Projectació Urbanîstica », in Ajuntament de Barcelona, Urbanisme a Barcelona, plans cap al 92, Barcelone, 1987, p. viii-xx.

—, « Urban Transformation as Urban Project », Lotus International, no 67, 1990, p. 7-17.

—, Barcelona - Evolución urbanística de una capital compacta, Madrid, Ed. Mapfre, 1992.

Cabré, A. et al., Barcelona : la ciutat central, Papers 5, Barcelone, Federacié de Municipis de Catalunya i Ajuntament de Barcelona, 1991.

Cáceres R., de (dir.), Barcelona, espacio público, Barcelone, Ajuntament de Barcelona, 1993.

Calthorpe, P., The Next American Metropolis Ecology, Community and the American Dream, New York, Princeton Architectural Press, 1993.

Cantallops, L., « Balanç de dos anys de política urbanística a Catalunya », Quaderns d'arquitectura i urbanisme, no 144, 1981, p. 58-71.

Cerdà, I., La teoría general de la urbanización, Madrid, Imprenta española, 1867.

—, La théorie générale de l’urbanisation, présentée et adaptée par Antonio Lopez de Aberasturi, Paris, Seuil, 1979.

Cusmano, M. G., « La città fra progettazione e progettualità », Urbanistica, no 95,1989, p. 8-10.

Devillers, C., « Le projet urbain en question : continuité et discontinuité », in La recherche en architecture, un bilan international, Marseille, Éd. Parenthèses, 1986, p. 35-44.

Di Biagi, P., « I progetti nel piano », Urbanistica, no 95, 1989, p. 37-39.

Donato, E., « Solans’ Barcelona », Lotus international, no 23, 1979, p. 59-62.

Ferrer, A. et AL, Economia i territori metropolità, Papers 3, Barcelone, Federacié de Municipis de Catalunya i Ajuntament de Barcelona, 1991.

Frampton, K., « La Renovació de Barcelona : Una apreciació », in Ajuntament de Barcelona, Barcelona, espais i esculturas (1982-86), Barcelone, 1987, p. 19-24.

Fuses, J., « Cambio y permanencia en la ciudad de hoy (Change and Permanence in Today’s Cities) », Quaderns d’arquitectura i urbanisme, nos 164-165, 1985, p. 160-164.

Gabancho, P. et F. Freixa, La conquesta del verd : els parcs i els jardins de Barcelona, Barcelone, Ajuntament de Barcelona, 1995.

Gausa, M., « La obra pública en Barcelona : 1975-85 (A Decade of Public Works in Barcelona : 1975-85) », Quaderns d'arquitectura i urbanisme, nos 164-165,1985, p. 23-37.

Generalitat de Catalunya, Cerdà, urbs i territori, Barcelone, Exposició, 1994.

Grau, R., « La Barcelona industrial en la obra de Cerdà », Cuadernos de arquitectura y urbanismo, no 100,1974, p. 29-31.

Gregotti, V. (dir.), « Barcellona », Rassegna, no 37, 1989, p. 4-89.

Groupe 2C, « Cerdà’s Barcelona. The Elements of Ensanche and Construction of the Block », Lotus international, no 23, 1979, p. 76-93.

Hénaut, O., « Barcelone : projets culturels pour 1992 », Architecture d’aujourd’hui, no 258, 1988, P. 33-49.

Institut d’Estudis Metropolitans de Barcelona, Planejament i àmbit territorial, Papers 2, Barcelone, 1992.

Izquierdo, M.-J. P. Izquierdo et M. Izquierdo, Enquesta Metropolitana 1986. Conditions de vida i habits de la població de l’àrea metropolitana de Barcelona, vol. 1 : Informe general, Barcelone, Institut d’Estudis Metropolitans de Barcelona, 1987.

Katz, P., The New Urbanism Toward an Architecture of Community, New York, McGraw-Hill, 1994.

Koolhaas, R., « La grande ville », Architecture d’aujourd’hui, no 262, 1989.

L'avenç, « Barcelona : Gènesi i consolidacio del fet metropolità », no 88, 1985.

Llarch, E. et X. Saez, « El fet metropolità a Barcelona : una aproximació economica », L’avenç, no 88, 1985, p. 50-59.

Llorens, T., « Modernity in Catalan Culture », Lotus International, no 23, 1979, p. 94-101.

Lotus, « Barcellona dopo le Olimpiadi », no 99, 1993, p. 106-124.

Lotus international, « La Catalogna », no 23,1979.

Lucan, J., OMA Rem Koolhaas, New York, Princeton Architectural Press, 1991.

Luchetti, A. et AL., La ciutat i la indústria, Papers 18, Barcelone, Federació de Municipis de Catalunya i Ajuntament de Barcelona, 1994.

Mancuso, F, « Perspectives on the Catalan Experience », Rassegna, no 37, 1989, p. 22-25.

—, « La pratica del disegno urbano », Urbanistica, no 95, 1989, p. 11-14.

Mangin, D., « Les trottoirs de Barcelone », Architecture d’aujourd'hui, no 260, 1988, p. 2-6.

Millet, L., « La ciudad y el proyecto de Juegos Olímpicos », Barcelona, no 2, 1986, p. 65-68.

—, « Reinventant Barcelona (Re-thinking Barcelona) », in Barcelona en joc, Barcelone, Col.legi oficial d’aparelladors i arquitectes tèchnics de Barcelona, 1986, p. 23-38.

—, « Una reflexió i una panoràmica sobre la Barcelona Olímpica », Habitatge, nos 6-7, 1986, p. 4-9.

Montaner, J.-M., « The Idea of the Olympic Village in Barcelona. Types and Morphologies », Lotus international, no 67, 1990, p. 19-35.

—, Barcelona, ciudad y arquitectura, Cologne, Taschen, 1997.

Orobitg, T., « Un planejament d’últimà oportunitat », Habitatge, nos 9-10, 1987, p. 6-12.

Pagano, L., « The Street, Unifying Element in the Construction of Cities. The Example of Barcelona », Lotus International, no 64, 1989, p. 73-84.

Palenzuela, S. R., Ecologia urbana. Barcelone i la seva regió metropolitana com a referents, Barcelone, Beta Editorial, 1995.

Panerai, P. et AL, Éléments d'analyse urbaine, Bruxelles, Archives d’architecture moderne, 1980.

Pié, R., « Barcelone à l’heure de la systématisation », Paris-Projet, nos 30-31,1993.

Quaderns d’arquitectura i urbanisme, « Diez años de arquitectura catalana (1975-85) », nos 164-165, 1981.

Rossi, A., The Architecture of the City, Cambridge, MIT Press, 1982.

Rowe, C. et al, The Urban Public Spaces of Barcelona 1981-87, Prince of Wales Prize in Urban Design 1990, Cambridge, MA, Harvard University Graduate School of Design, 1991.

Sagarra i Trias, F., Barcelona, ciutat de transició (1848-1868). El projette urbà a través dels treballs de l’arquitecte Miquel Garriga i Roca, Barcelone, Institut d’Estudis Catalans, 1996.

Secchi, B., « Piani della terza generazione (Third Generation Plans) », Casabella, no 516, 1985, P. 14-15.

—, « La ricostruzione della città (The Reconstruction of the City) », Casabella, no 517, 1985, p. 22-23.

—, « La costruzione del progetto urbanistico », Casabella, no 528, 1986, p. 16-17.

Serra, E., « Sobre projectes recents de parcs, places, paisatges i d’altres espais lliures », Quaderns d’arquitectura i urbanisme, no 153,1982, p. 68-72.

—, « Noticias de la ciudad recobrada », Quaderns d’arquitectura i urbanisme, nos 164-165, 1985, p. 116-137.

Shirvani, H., The Urban Design Process, New York, Van Nostrand and Reinhold Co., 1985.

Sobrequés, J., « Las exposiciónes de 1888 y 1929 », Barcelona, no 2,1986, p. 54-58.

Sokoloff, B., « Interventions urbanistiques : le retour de l’espace », Cahiers de recherche sociologique, vol. 6, no 2, 1988, p. 131-146.

—, « Public Spaces and the Reconstruction of the City: Learning from Barcelona and Berlin », Architecture and Behaviour, vol. 6, no 4, 1990, p. 339-356.

Solà-Morales, I. de, « Historicism against modernism », Lotus International, no 23, 1979, p. 102-111.

—, La Plaça Reial de Barcelona, Barcelone, ETSAB, (monographie, no 7.27), 1982.

—, « Civic art against the functional city (again) », Lotus International, no 3, 1983, p. 4-9.

—, « Questions d’Estil », in Ajuntament de Barcelona, Barcelona, Espais i esculturas (1982-86), Barcelone, 1987, p. 13-18.

—, « Dieci anni di interventi urbani a Barcellona (1979-1989) (Ten Years of Urban Works in Barcelona) », Arredo Urbano, no 44,1991, p. 148-151.

Solà-Morales, M. de, « Los ensanches : Hacia una definición », Arquitecturas Bis, nos 13-14, 1976, p. 44-47.

—, « Sobre el pensamiento urbanistico. La reconstrucción de Barcelona de Oriol Bohigas », Arquitecturas Bis, no 52, 1985, p. 27-30.

—, « La ciudad y el puerto : la historia continua », Barcelona, no 1, 1986, p. 56-62.

Solà-Morales, M. de, E. Bru et E. Serra, « Gràcia, diseño del suelo y forma urbana en los origenes de la Barcelona moderna », Arquitecturas Bis, no 15, 1976, p. 26-32.

Solà-Morales, M. de, et M. Rubert, « Las plazas ochocentistas vistas en los 1980 », Arquitecturas Bis, no 40, 1981, p. 1-12.

Spinelli, L., « Espais públics a Barcelona », Domus, no 738, 1992, 2 planches.

Subirais, M., Enquesta metropolitana de Barcelona, Papers 7, Barcelone, Federació de Municipis de Catalunya i Ajuntament de Barcelona, 1991.

Torres, E., « Y el resto, verde », Arquitecturas Bis, no 44, 1979, p. 44-50.

Torres I Capell, M., Inicis de la urbanística municipal de Barcelona, Barcelone, Ajuntament de Barcelona, 1985.

Trancik, R., Finding Lost Space, New York, Van Nostrand Reinhold, 1986.

Vernez-Moudon, A. (dir.), Public Streets for Public Use, New York, Van Nostrand Reinhold, 1987.

© Presses de l’Université de Montréal, 1999

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Cette publication numérique est issue d’un traitement automatique par reconnaissance optique de caractères.
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search