Version classiqueVersion mobile

Chemins d'Hécate

 | 
Athanassia Zografou

Annexes

Texte intégral

1. L’« Hymne à Hécate » dans la Théogonie

1D’après West 1966 : 127-128. Nous mettons en italiques les termes qui appartiennent au champ sémantique du partage.

δ’ [cest-à-dire Ἀστερη]ποκυσαμνηκτην τκε, τν περπντων

Ζεὺς Κρονίδης, τίμησε, πόρεν δέ οἱ ἀγλαὰ δῶρα,

μοῖραν ἔχειν γαίης τε καὶ ἀτρυγέτοιο θαλάσσης·

ἡ δὲ καὶ ἀστερόεντος ἀπ’ οὐρανοῦ ἔμμορε τιμῆς

ἀθανάτοις τε θεοῖσι τετιμένη ἐστὶ μάλιστα. 415

καὶ γρ νν, ὅτε ποτιςπιχθονωννθρπων

ρδωνερκαλκατνμονλσκηται,

κικλήσκει ῾Εκάτην· πολλή τέ οἱ ἔσπετο τιμὴ

εα μλ’πρφρων γε θεὰ ὑποδξεται εχς,

καί τοἱ ὄλβονπζει, ἐπεδναμις γε πρεστιν. 420

σσοι γρ Γαης τε καΟυρανοῦ ἐξεγνοντο

καὶ τιμὴν ἔλαχον, τούτων ἔχει αἶσαν ἁπάντων·

οὐδτμιν Κρονδηςβισατο οδτ’πηρα

ὅσσ’ ἔλαχεν Τιτῆσι μετὰ προτέροισι θεοῖσιν,

ἀλλ’ ἔχει ὣς τὸ πρῶτον ἀπ’ ἀρχῆς ἔπλετο δασμός· 425

οὐδ’, ὅτι μουνογενής, ἧσσον θεὰ ἔμμορε τιμῆς,

καὶ γεράων γαίῃ τε καὶ οὐρανῷ ἠδὲ θαλάσσῃ,

ἀλλ’ ἔτι καὶ πολὺ μᾶλλον, ἐπεὶ Ζεὺς τίεται αὐτήν.

δ’θλει, μεγλως παραγνεταιδ’ννησιν· 429

ν τε δκβασιλεσι παρ’ αδοοισι καθζει, 434

ν τ’γορλαοσι μεταπρπειν κ’θλσιν, 430

δ’πτ’ς πλεμον φθεισνορα θωρσσονται

νρες, ἔνθα θεπαραγνεται ος κ’θλσι

νίκην προφρονωςπσαι κακδοςρξαι. 433

σθλδ’ ἱππήεσσι παρεστμεν, ος κ’θλσιν· 439

σθλδ’ αθ’, ὁπτ’νδρεςεθλεωσινγνι· 435

νθα θεκατος παραγνεταιδ’ννησιν·

νικήσας δβίῃ κακρτει καλνεθλον

εα φρει χαρων τε, τοκεσι δκδοςπζει. 438

καὶ τος ογλαυκν δυσπμφελονργζονται, 440

εὔχονται δ’Εκτκαὶ ἐρικτπ‘Εννοσιγαίῳ,

ηιδωςγρην κυδρθεςπασε πολλν,

εα δ’φελετο φαινομνην, ἐθλουσά γε θυμῷ.

σθλδ’ν σταθμοσι σνΕρμληδ’ ἀέξειν·

βουκολίαςγλας τε κααπλια πλατ αγν 445

ποίμνας τ’ εροπκων ὀίων, θυμγ’θλουσα,

ξλγων βριει καὶ ἐκ πολλν μεονα θκεν.

οὕτω τοι καμουνογενςκ μητρςοσα

πᾶσι μετ’ ἀθανάτοισι τετίμηται γεράεσσι·

θῆκε δμιν Κρονδης κουροτρφον, ομετ’κενην 450

φθαλμοσινδοντο φος πολυδρκεος ‘Ηος.

οὕτως ἐξ ἀρχῆς κουροτρόφος, αἳ δέ τε τιμαί.

2. Le relief de Lébadée

 • 1  Voir Paus., IX, 39, 5 et 4 respectivement. Outre le temple de Zeus et Héra, Pausanias mentionne au (...)
 • 2  Paus., IX, 39, 5-7, cf. Papachatzis 1974-1981 : V, 52. Sur le processus de consultation en général (...)
 • 3  Paus., IX, 39, 7. Cf. Bonnechere 2003 : 44, 154-155 et 236-237, Jaillard 2007 : 208-209.
 • 4  Schachter 1986 : II, 95-96 − cf. Schachter 1985 : 145-153 − conclut que les Cabires de Thèbes étai (...)
 • 5  Paus., IX, 25, 5. Voir Hemberg 1950 : 184-205, Schachter 1981 : I, 156-157 et Schachter 1986 II : (...)
 • 6  Hemberg 1950 : 199. Signalons la glose d’Hsch., s.v. κοίης (Latte) : ἱερεὺς καβείρων, ὁ καθαίρων φ (...)
 • 7  Maxime de Tyr, Dissertations, 8, 2 (Trapp), cf. Strab., IX, 2, 38 et Paus., IX, 39. Il est très in (...)

2Dans le sanctuaire boisé de Trophonios nous rencontrons non seulement Déméter Europe, nourrice de Trophonios, et Coré, mais aussi Zeus et Héra1. La descente à l’oracle souterrain de Trophonios était préparée, entre autres, par un bain purificatoire au fleuve Hercyna qui descend à l’oracle2. Suivant la description du Périégète, celui qui souhaite consulter est assisté lors de ce rite nocturne par « deux enfants de citoyens (de Lébadée) de treize ans environ, surnommés Hermès – οὓς Ἑρμᾶς ἐπονομάζουσιν ; ce sont ceux-ci qui lavent le candidat à la catabase et qui l’assistent dans toutes ses nécessités en tant que serviteurs – διακονούμενοι ἅτε παῖδες »3. Les deux garçons-Hermès de Lébadée font écho aux Cabires purifiant Ἄγγελος ; tant l’aspect de παῖς que celui du dieu Hermès étaient, en effet, attribués aux Cabires de Thèbes4 et il faut encore rappeler qu’en Béotie Déméter Καβειρία était également honorée dans un bois sacré près du sanctuaire des Cabires, à dix kilomètres de Thèbes5, où avaient sans doute lieu des rites purificatoires intégrés dans un culte à mystères6. Quant au consultant assisté par ces Hermès, il est caractéristique qu’après sa descente, il se charge lui-même de la transmission de l’oracle devenant, d’après l’expression de Maxime de Tyr, ὑποφήτης αὐτάγγελος, « interprète du dieu qui annonce lui-même le message »7. Les contextes mythiques entourant le personnage d’Ἄγγελος de Sophron semblent donc trouver un vague reflet dans cette région.

 • 8  En ce qui concerne le rapport entre la Déméter Europe, « nourrice de Trophonios », et la Mère des (...)
 • 9  Relief trouvé à Lébadée, non loin de l’antre de Trophonios (Athènes, Musée National, 3942). Voir, (...)
 • 10  Paus., IX, 39, 2-3. Hercyna serait fille de Trophonios selon les Schol. Lyc., Alex., 153 (Scheer).
 • 11  Schachter 1981 : I, 231 et Schachter 1986 : II, 129-130.

3Cependant, le seul indice probable de la présence d’Hécate que nous puissions trouver à Lébadée date de l’époque hellénistique : la déesse munie de deux longues torches qu’on rencontre aux côtés d’une figure barbue et parmi d’autres dieux et adorants sur un relief regroupant plusieurs dieux et adorants autour de la Mère des dieux (qui en ce cas pourrait remplacer Déméter Europe, nourrice de Trophonios8) ressemble à Hécate (Fig. 16, supra p. 195)9. La complexité de ce relief vient de la rencontre de la Mère et de son entourage avec des figures se rapportant au mythe de Perséphone ainsi qu’avec des éléments locaux. Il nous semble vraisemblable que la porteuse de torches en question soit simplement Hécate, dévouée tant à Déméter et Coré qu’à la Mère des dieux, comme on l’a vu, plutôt qu’une fusion entre celle-ci et Hercyna – nymphe au nom du fleuve voisinant et, toujours selon la tradition locale, compagne de Perséphone10 –, comme le propose A. Schachter à la suite de l’interprétation d’O. Walter11.

Notes

1  Voir Paus., IX, 39, 5 et 4 respectivement. Outre le temple de Zeus et Héra, Pausanias mentionne aussi un Zeus Ὑέτιος l’associant à Déméter Europe. Une version locale du mythe d’Europe, également transmise par Pausanias, veut que Zeus ait caché son amante dans une grotte à Teumêsos − Paus., IX, 19, 1 −, tandis que le temple de Déméter Θεσμοφόρος à Thbes était considéré, toujours au dire du Périégète, comme l’ancien palais de Cadmos − Paus., IX, 16, 5. Cf. Vian 1963 : 60 sq., Bühler 1968 : 23-24 et 46, Schachter 1981 : I, 156-157 et Bonnechere 2003 : 297-299

2  Paus., IX, 39, 5-7, cf. Papachatzis 1974-1981 : V, 52. Sur le processus de consultation en général, voir Clark 1968 : 63-75 et passim et la riche étude de Bonnechere 2003 : 32-61 et passim.

3  Paus., IX, 39, 7. Cf. Bonnechere 2003 : 44, 154-155 et 236-237, Jaillard 2007 : 208-209.

4  Schachter 1986 : II, 95-96 − cf. Schachter 1985 : 145-153 − conclut que les Cabires de Thèbes étaient, comme ailleurs, des « démons serviteurs » plutôt que des divinités centrales des mystères ; sur le statut des Cabires en général, voir Hemberg 1950 : 276 sq. Le rapprochement du nom des Κάβειροι avec καύης/καύεις, « prêtre » (cf. Steph. Byz., s.v. Πάρος, Meineke) ainsi que la dérivation sémitique par la racine kbr, « grands dieux » (voir Buckler Robinson 1913 : 365 et notamment Hemberg 1950 : 318-325) seraient conformes à l’attribution aux Cabires d’un statut issu de celui de prêtre ou d’acolyte. La deuxième hypothèse, qui semble plus vraisemblable (contrairement à l’opinion de Fick 1909 : 48), ne contredit pas ce statut cultuel : kabirim, « grand » pourrait désigner une divinité subordonnée, voir Schachter 1986 : II, 96. Fontenrose 1998 : 153, n. 13 évoque aussi l’hébreu kabbîrîm, « hommes puissants », « héros ».

5  Paus., IX, 25, 5. Voir Hemberg 1950 : 184-205, Schachter 1981 : I, 156-157 et Schachter 1986 II : 89-90.

6  Hemberg 1950 : 199. Signalons la glose d’Hsch., s.v. κοίης (Latte) : ἱερεὺς καβείρων, ὁ καθαίρων φονέα· οἱ δὲ κόης, « le prêtre des Cabires, celui qui purifie les tueurs ; d’autres pronon­cent koês », qui est d’habitude rapprochée du titre κώταρχος (τῶν Μεγάλων Θεῶν Καβίρων) que nous rencontrons à Milet entre le ier et le iiie s. après J.-C. Ἄγγελος a même été reconnue (Kerenyi 1950 : 169 et n. 62) dans la figure ailée qui accompagne Déméter sur un vase trouvé dans le Cabirion situé à proximité de Thèbes (Wolters – Bruns 1940 : I, pl. 26, fig. 9 et 10).

7  Maxime de Tyr, Dissertations, 8, 2 (Trapp), cf. Strab., IX, 2, 38 et Paus., IX, 39. Il est très intéressant que Maxime de Tyr continue son récit en associant l’oracle de Trophonios à un autre situé en Italie près du lac Ἄορνος, lac chthonien comme l’Achérousie.

8  En ce qui concerne le rapport entre la Déméter Europe, « nourrice de Trophonios », et la Mère des dieux béotienne, voir Walter 1939 : 62-65. Contre l’identification des deux déesses sur le relief en question, voir Naumann 1983 : 191-193.

9  Relief trouvé à Lébadée, non loin de l’antre de Trophonios (Athènes, Musée National, 3942). Voir, entre autres, Walter 1939 : 59 sq., fig. 23 (Hécate ou Artémis et Trophonios), Nilsson 1967-1974 : II, 642, pl. 10, 3 (Perséphone et Plouton), Vermaseren 1982 : II, 131-132, n° 432, pl. 127 (Hécate et « dieu barbu »), Naumann 1983 : 191-193, n° 422, pl. 28, 1 (« fille aux torches » et Trophonios), Long 1987 : 24, pl. 33, fig. 62 (Hécate), Roller 1999 : 226-227 (Hécate ou por­teuse de torches anonyme et Trophonios) et Bonnechere 2003 : 318-322. Pour les connotations mystiques de la scène représentée, voir, outre l’analyse d’O. Walter, Sfameni-Gasparro 1985 : 22-23.

10  Paus., IX, 39, 2-3. Hercyna serait fille de Trophonios selon les Schol. Lyc., Alex., 153 (Scheer).

11  Schachter 1981 : I, 231 et Schachter 1986 : II, 129-130.

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont sous Licence OpenEdition Books, sauf mention contraire.

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search