Version classiqueVersion mobile

Le Mythe de Yayāti dans la littérature épique et purānique

 | 
Michel Defourny

Index

Texte intégral

INDEX DES PERSONNAGES CITÉS

N.B. Comme les noms de Yayāti, Kavi Uśanas, Devayānī et Śarmiṣṭhā sont cités pratiquement à chaque page, il était inutile de donner ici le relevé des pages où ils apparaissent.

Agastya 95

Agni 62, 64-65, 69-73, 146

Añgiras 70, 72-73, 122

Atri 89

Atharvan 65

Anu 20, 27-28, 39, 47, 128, 136-137

Andhaka 54

Ayati 39, 44

Arajā 89

Arjuna 34, 62, 80, 135, 138, 162

Arjuna kārtavīrya 14, 152

Aśrubindumatī 49-52, 155-158, 167

Aśvatthāman 60

Aśvapati 148

Aśvin 133

AṣṬaka 30, 33-34, 44, 141-142, 144, 146

Āyus 11, 20

Āruī 67-68

Indra 23-24, 28-29, 35, 37, 43-45, 47-49, 52, 58, 62, 65, 79, 84, 86, 97, 104, 112, 116, 122, 127, 136, 146-147, 152, 154, 156, 161, 164

I20

Ilvala 95

Īsāna 112

U79-80, 83, 85, 87-88, 94, 122

Urvaśī 42

Uśīnara 33, 137, 144

kṢa 54

cīka 33, 67-68, 140-141

Aurva 67-68

Kaca 20-23, 25, 43, 45, 61, 83, 85, 89-100, 102-105, 108, 116, 124- 125, 163-165

KarṆa 62

Kānyakubja 33

Kāma 48, 49, 50-51, 153-155

Kuntī 37

Kubera 76-77, 80, 141

Kuru 47, 51, 54

KṚti 39, 44

KṚṢṆa 11, 54, 59-60, 67-68, 78, 104, 121, 135, 137-138, 149, 153, 155, 161-163, 165

KroṢṬu 54

Gandharva 48

GaruḌa 31-33, 140

Gādhi 33, 141

Gālava 31-35, 140-145, 147, 149, 160, 165-166

Go 39, 89

GhūrṆikā 115

Cyavāna 67-68, 133

Janamejaya 39

Jamadagni 67-68, 148, 164

Jayantī 86, 89, 97

Tārā 42

Turu 47, 50

Turvasu 20, 27, 39, 47, 128, 136

Turvaśa 137

TvaṢṬādhara 89

TvaṢṬṚ 65

DakṢa 71

DaṆḌa 89

Diti 38

Divodāsa 32-33, 144

Duryodhana 78

Durvāsas 101

DuṢyanta 54

Devāpi 123

DevamīḌhuṢa 54

Devī 45, 96

Drupada 62

Druhyu 20, 27-28, 39, 47, 128, 136-137

DroṆA 59, 62, 78

Draupadī 34, 62

Dharma 59, 137, 146

DhṚta 137

DhṚṢṬadyumna 59, 62, 78

NahuṢa 11, 20, 24, 26, 34, 36-37, 39, 44, 47, 52-53, 119, 140, 152, 156, 162

Nārada 47

NārāyaṆa 49

Paraśurāma 164

Parjanya 112

PāṆḌu 37, 133

Pārvatī 109, 164

Purūravas 11, 20, 42

Puloman 67

Pūru 11, 20, 27-29, 34, 38-39, 42-43, 46-47, 51-54, 128, 130- 131, 134-136, 138-139, 149, 155-157, 162, 165-166

PūṢan 72-73

PṚṢata 62

Prajāpati 57, 69, 71, 73-74, 99, 110, 119

Pratardana 30, 32, 34, 44, 145

Prahlāda 86

Bala 77, 89, 96

Balarāma 54

Bali 60, 62

Budha 11, 42

BṚhaspati 20-23, 42-43, 60-61, 71, 77-79, 83-84, 86, 91, 93-94, 97-98, 100, 103, 163

Brahmā 67-69, 72-76, 81, 83, 86, 104, 163-164

Bharata 54, 101, 136

Bharadvāja 62

BhṚgu 38, 67-75, 79, 83, 86, 88, 104, 127, 161, 163

Matsya 136

Manu 67-68, 89, 122

Manu vaivasvata 20

Mahādeva 72, 79-80, 84

Mātali 48, 153

Mādhavī 13, 29-35, 44, 139-149, 160, 162, 165-166

Māyā 101

Mitra 69, 74

MṚtyu 112

Menakā 153

YakṢu 136

Yajña 99

Yati 39, 44, 52-53, 122-123

Yadu 11, 19, 20, 28, 34-35, 38-39, 43, 47, 51, 53-54, 121, 126, 128, 130-131, 134-139, 149, 154-155, 157, 161-162, 164-165

Yama 48, 112, 152

YudhiṢṬhira 37, 59-60

Rati 49, 51, 154-155

Rāma 38, 67-68, 101

Rāma jāmadagnya 68, 148, 164

Rudra 71, 112

ReṆu 148

ReṆukā 148, 164

Rohinī 133

Lomaśa 37

VaruṆa 33, 68-74, 79, 83, 88-89, 112, 140-141, 163

Vasudeva 54

Vasumanas 32, 34, 145

Vasumant 30, 44

Vāc 71, 73, 99-100

Vātāpi 95

Vāyu 119

Vidhi 75

Viyati 44

Virāja 39

Vivasvat 122

Viśālā 49-50

Viśvakarman 119

Viśvācī 28, 39, 134, 138, 157-158, 163, 166-167

Viśvāmitra 31, 33, 139-142, 144, 149, 153, 165-166

ViṢṆu 11, 30-31, 38, 51, 60, 62, 81, 84, 86, 104, 118, 153, 162

VṚtra 65, 152

VṚṢaparvan 23-25, 27, 38, 45, 53, 60-61, 77-79, 90-91, 107-108, 111, 114-116, 119, 126, 128-129, 137-138, 160-161, 163-164

VṚṢṆi 54

Śakra 30

ŚāṂtanu 123

Śibi 30, 33-34, 44, 146

Śiva 45, 71-73, 77, 79-81, 83-88, 94, 100, 103-104, 109, 122, 137, 161, 163-164

ŚuṢṆa dānava 58

SaṂyati 39, 44

SaṂvaraṆa 54

Sacī 45, 152

Satyavatī 33, 141, 149

Satyavant 148

Sahasrajit 54

Sātvata 54

Sāvitrī 148

Sitā 125

SuparṆa 31, 33

Subhadrā 162

Suyāti 39

Sura 54

Surā 89, 96

Soma 64, 82-83, 96, 112, 133

Saubhari 133

Hari 39, 46, 60

Haryaśva 32-33, 141-144

Haihaya 54

INDEX DES PASSAGES ÉPIQUES ET PURĀṆIQUES CITÉS OU ÉVOQUÉS DANS LA PARTIE DOCUMENTAIRE

N.B. Les premiers chiffres renvoient aux pages du texte, les chiffres entre parenthèses aux notes correspondantes.

MAHĀBHĀRATA

I, 75, 36b p. 20, n. (1)

I, 76, 16b 21, (3)

I, 76, 48b 22, (4)

I, 76, 58-60 22, (5)

I, 77 19b 23, (7)

I, 78, 9-10 24, (8)

I, 78, 37-40 24 (9)

I, 80, 5a 25, (10)

I, 80, 23 25, (11)

I, 81, 17 26, (13)

I, 81, 21b 26, (15)

I, 81, 31 26, (16)

I, 81, 33 26, (17)

I, 81, 35 27, (18)

I, 83, 42 28, (20)

I, 84, 8 28, (21)

I, 85, 12b 29, (22)

I, 88, 3 29, (23)

I, 93, 14-15 30, (25)

III, 129 37

III, 129, 3b-5 37, (41)

III, 129, 11 37, (42)

III, 195 36-37 (27)

V, 115, 12-14 31, (27)

V, 115, 20b-21 32 (28)

V, 116, 5 32, (29)

V, 116, 17a 32, (30)

V, 119, 22-23 34, (35)

V, 121, 8b 34, (37)

V, 121, 19a 35, (38)

V, 123, 16 35, (39)

V, 149 35

RĀMĀYAṆA

VII, 58, 13 38, (43)

VII, 58, 23 38, (44)

VII, 59, 2-3 38, (45)

MATSYA PURĀṆA

25, 2 43, (2)

BHAGĀVATA PURĀṆA

IX, 18, 5 45, (5)

IX, 18, 20, 21b 45, (6)

IX, 18, 37a 46, (7)

IX, 19, 2-12 46, (8)

IX, 19, 12 46, (9)

PADMA PURĀṆA

II, 64 47, (11)

II, 64, 24 47, (13)

II, 64, 49 48, (15)

II, 77, 27a 48, (16)

II, 77, 51 49, (17)

II, 77, 82 49, (18)

II, 77, 83-87 49, (19)

II, 77, 88 50, (20)

II, 77, 92 50, (21)

INDEX DES PASSAGES ÉPIQUES OU PURĀṆIQUES CITÉS OU ÉVOQUÉS DANS L’ANALYSE DU MYTHE

N.B. Les chiffres arabes dépourvus d’autre indication renvoient aux pages du texte. Pour les notes, les chiffres romains désignent les numéros des chapitres de l’analyse et les chiffres arabes ceux des notes.

MAHĀBHĀRATA

I, 5, 7b-8a 69, 73, I 45

I, 65, 36-37 89, I 98

I, 66, 41b-42a 68, I 39

I, 66, 41b-44 75, I 61

I, 66, 44-45a-46-47-48 68, I 41

I, 66, 52 89, I 97

I, 76 85

I, 76, 5 61, I 13

I, 76, 7b à 11 61, I 15

I, 76, 16b 93, I 110

I, 76, 24b-26 98, I 118

I, 76, 57 90, I 103

I, 78, 6 109, II 7

I, 78, 8 111, II 10

I, 78, 9-10a 111, II 11

I, 78, 10b 111, II13

I, 78, 13 114, II 21

I, 78, 14-24 118-119, II 29

I, 78, 37b 116, II 25

I, 78, 38b-40 76, I 63

I, 80, 9 90, I 104

I, 80, 9b 90, I 106

I, 80, 11 77, I 67

I, 80, 22 127, II 50

I, 82-85 129

I, 82, 8-9 126, II 47

I, 83-85 130

I, 83, 36a 90, I 105

I, 84, 9-26 137, II 68

I, 85, 34 136, II 61

I, 87, 5 136, II 63

I, 96-99 95, I 114

I, 167-169 62, I 16

III, 40-41 80, I 78

III, 142, 29 120, II 33

III, 142-30b-31a 120, II 34

III, 142, 47 120, II 35

III, 195 156, I 15

III, 304-308 82, I 17

V, 115, 5 149, III 28

V, 115, 6a 140, III 1

V, 115, 11 143 III 8

V, 115, 14 148, III 23

V, 116, 2 142, III 7

V, 116, 3b-4a 143, III 9

V, 119, 22 145, III 13

V, 119, 23 149, III 29

V, 122, 3b 145, III 16

V, 122, 4-5 145, III 15

V, 122, 6a 145, III 17

V, 122, 6b-7 146, III 18

V, 122, 8 146, III 19

V, 122, 8b-11 146, III 20

V, 122, 13-14 146, III 21

V, 149 130

VI, 6, 22 76, I 64

VI, 217-218 77, I 65

VII, 9, 275 78, I 72

VIII, 37, 1726 78, I 72

IX, 49 107, I 75

IX, 61 106, I 70

IX, 5, 10-13 15, II, 24

XI, 5, 10-13 115, II, 24

XII, 289 79, 85-87, I 76

XII, 289, 35 80, I 77

XII, 290, 7 86, I 95

XIII, 85 71-73

XIII, 101 et 104b 72, I 57

RĀMĀYAṆA

VI, 50, 28 78, I 69

VII, 58-59 128-130

VII, 79, 18 sqq. 89, I 99

HARIVAṂŚA

I, 30 130

MATSYA PURĀṆA

27, 20-23 121, II 39

31, 9-11 126, II 48

32-34 130

BHĀGAVATA PURĀṆA

I, 3 120, II 36

I, 3, 7 120, II 37

VIII, 7-8 60, 81, I 9, I 81

VIII, 18-22 60, I 10

IX, 4, 46 102, I 126

IX, 6 133, II 54

IX, 10, 34 101, I 125

IX 18, 10 109, II 8

IX, 18, 18-20 120, II 38

IX, 23-24 137, II 68

PADMA PURĀṆA

II, 76-78 130

II, 64-81 152-158

VĀYU PURĀṆA

II, 3-37 87

II, 35, 94 sqq. 84

II, 35, 106-107 84, I 92

II, 35, 160a 85, I 93

II, 36, 94 sqq. 84, I 90

II, 37 84, I 90

II, 97, 149-154 89, I 102

II, 98, 2 89, I 102

BRAHMĀṆDA PURĀṆA

72, 96 sqq. 84, I 91

73, 1-64 84, I 92

ŚIVA PURĀṆA

II, 5, 50 85, 87, I 78

II, 5, 50, 38b-43 81, I 80

LOIS DE MANU

II, 31 108-109, II 3

II, 32 108, II 3

II, 33 108, II 2

II, 135 112, II 16

II, 178-179 98, I 117

III, 31 143, III, 11

IX, 131-136 148, III 24

© Presses universitaires de Liège, 1978

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Cette publication numérique est issue d’un traitement automatique par reconnaissance optique de caractères.
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search