Version classiqueVersion mobile

Le Jutland dans l'œuvre de Steen Steensen Blicher

 | 
Hélène Wyss-Neel

Bibliographie

Texte intégral

I - ŒUVRES DE STEEN STEENSEN BLICHER

- Samlede Skrifter I-XXXIII, udgivne af Det danske Sprog - og Litteraturselskab (ved Jeppe Aakjaer, Henrik Ussing, Georg Christensen, Johs. Nørvig) 1920-34

- E Bindstouw. Oversaettelse af P. Hansen. Inledning af Alfred Ipsen. 1891

- Twelve Stories. Translated from the danish by Hanna Astrup Larsen. With an introduction by Sigrid Undset. 1945

- Le pasteur de Vejlby, et autres nouvelles jutlandaises. Traduit du danois par P.-H. Tisseau.

II - OUVRAGES D'INTERET GENERAL

- Géographie Universelle publiée sous la direction de P. Vidal de la Bloche et L. Gallois. Tome III : États Scandinaves - Régions polaires boréales, par Maurice Zimmermann. 1933

- L'Europe du Nord et du Nord-Ouest, par G. Chabot (Tome II)

- Danmark rundt. Politikens turist- og rejsehaandbog. 1962

- Danmarks Historie (Tome II) udgivet af Historikergruppen. 1951

- Histoire de Danemark, par Ludwig Krabbe. 1950.

- Hvornaar skete det. Politikens Danmarks Historie. 1960

III - OUVRAGES DE CRITIQUE

- AAKJAER, Jeppe. Blichers Livs-Tragedie i Breve og Aktstykker I-III, 1903-04.

- AAKJAER, Jeppe. En bristet Drøm ; Blicher og Himmelbjaergfesterne. 1927.

- AAKJAER, Jeppe. St. St. Blicher. Hans Personlighed og hans Muse. 1926.

- ALBECK, Ulla. Stil og Teknik i Blichers Noveller. 1942.

- ANDERSEN, Vilhelm og Carl Petersen. Illustreret Dansk Litteraturhistorie (Tome III). 1924.

- ANDERSEN, Vilhelm. Litteratur-Billeder. 1946.

- ANDERSEN, Vilhelm. Nordboer. 1919.

- BAILUM, Henry. Gennem Blichers Jylland. 1954.

- BERTELSEN, Jørgen Kaj. Blicher-bibliografi. 1933.

- BILLESKOV JANSEN, F.J. Danmarks Digtekunst (Tome III). 1958.

- BLICHER, Niels. Topographie over Vium Praestekald. 1795.

- BRIX, Hans. Analyser og Problemer. Tomes II (1935), III (1936), VI (1950).

- BRIX, Hans. Blicher-Studier. 1916.

- BRIX, Hans. Danmarks Digtere. 1951.

- BRIX, Hans. Digterne og Faedrelandet. 1942.

- BUKDAHL, Jørgen. Dansk national Kunst. 1929.

- CHRISTENSEN, Georg og Heltberg, Niels. Kortfattet litteraturhistorie. 1956.

- DURAND, Frédéric. Jens Peter Jacobsen, ou la gravitation d'une solitude.

- FALKENSTJERNE, Vagn og E. Borup Jensen. Haandbog i dansk Litteratur (Tome II). 1958.

- FEILBERG, Henning Frederik. Dansk Bondeliv I-II. 1910.

- FRIIS, Oluf. Jylland i dansk litteratur indtil Blicher. 1929.

- GOLDSCHMIDT, M. En Hedereise i Viborg-Egnen. 1867.

- HALLAR, Søren. Synselementerne i Naturskildringen hos J.P. Jacobsen. 1921.

- HANSEN, Hans. Steen Steensen Blichers Barndom og Ungdom. 1902.

- HANSEN, Hans. Studier over Steen Steensen Blicher. 1898.

- JENSEN, Johs.V. Ungt er endnu Ordet. 1958.

- MITCHELL, P.M. A history of danish literature. 1957.

- MYLIUS-ERICHSEN, L. Den jydske Hede før og nu. 1903.

-MØLLER, P.L. Kritiske Skizzer. 1847.

- N0RVIG, Johannes. Steen Steens en Blicher. Hans Liv og Vaerker. 1943.

- POVLSEN, Hans. Steen Steensen Blicher. 1952.

- RATTLEFF, Anker. Steen Steens en Blicher. En psykologisk studie. 1962.

- ROLIGHED, Jens. Jyske Digtere og deres Hjemstavn. 1960.

- SAXO GRAMMATICUS. Sakses Danesaga I-IV, oversat af Jørgen Olrik. 1911.

- UNDSET, Sigrid. Steen Steensen Blicher. 1957.

- VASEGAARD, Søren. Fra Blichers Tid - Jydske Kulturbilleder. 1938.

- VASEGAARD, Søren. Nordlys-Perioden i Blichers Digtning. 1917.

- VASEGAARD, Søren. Til Belysning af Blichers Liv og Digtning. 1820-1836. 1926.

- VEDEL, Valdemar. Studier over Guldalderen i dansk Digtning. 1948.

IV - ARTICLES

- AAKJAER, Jeppe. Blicher og « E Bindstouw ». Gennem femten hundrede Aar, p. 78-88. 1912.

- AAKJAER, Jeppe. Et genfundet skrift af Blicher. Tilskueren 1919, I, p. 180-87.

- AAKJAER, Svend. Undersøgelsen af maalet i « E Bindstouw ». Danske Studier 1916, p. 113-38.

- ANDERSEN, Harry. Johs. V. Jensens Blicher Digt. Edda XXXIV 1934, p. 61-86.

- BAUDITZ, O. Blicherske soldaterhistorier. Danske Studier 1921, p. 49-65.

- BAUDITZ, O. Blicherske soldaterhistorier. Danske Studier 1927, p. 93-5.

- BERTRAM, Agnete. De tre Helligaftener. Edda III 1915, p. 101-115.

- BJERREGAARD, N.P. Hvordan laerte St. St. Blicher jydsk ? Danske Studier 1917, p. 155.

- CHRISTENSEN, Georg. St. St. Blicher. Dansk biografisk Leksikon III.

- ENGELBRET PEDERSEN, P. « De tre Helligaftener » som jydsk Folkedigtning. Danske Studier 1925, p. 42-55.

- FALBE-HANSEN, Ida. Steen Blichers « Min egen Gravsang » og dens Forbillede. Danske Studier 1904, p. 46-8.

- HANSEN, Holger. Steen Steensen Blicher og Jyllands Natmaend. Tilskueren 1930, I p. 398-416.

- HÄNNINGER, Nils. I Steen Steensen Blichers Nejder. Nordens tidning 1960, n°3.

- KORNERUP, Bjørn. Niels Blicher. Dansk biografisk Leksikon I I I.

- KRARUP, Kristian. En Blicher'sk forklaedning. Danske Studier 1931, p. 76.

- KRISTENSEN, Marius. Bidrag til den jydske Litteraturs Historie. Dania II. 1892.

- LANGDAL MØLLER, Kr. Et par randbemaerkninger til Blichers Hosekraemmeren. Danske Studier 1951, p. 112-16.

- N0RVIG, Johs. Blicher som praktisk og politisk skribent. Danske Studier 1928, p. 114-32.

- NØRVIG, Johs. Blicher-Legenden. Danske Studier 1941, p. 55-64.

- NØRVIG, Johs. Blicher og Dellille. Festskrift til Vilh. Andersen 1934, p. 92-108.

- NØRVIG, Johs. og Behrend, Chr. Blichers Breve til en svensk Ven. Tilskueren 1929, I p. 133-41 et 282-92.

- RAASCHOU, Carl. Almuesindet hos St. St. Blicher i « E Bindstouw ». Edda XLIX 1949, p. 323-29.

- SCHMIDT, Aug. F. Blicheriana. Danske Studier. 1935, p. 94-96.

- SCHMIDT, Aug. F. Til E Bindstouw. Danske Studier 1942, p. 69-70.

- THORENSEN, Valdemar. « Juleferierne » og « Høstferierne ». Danske Studier 1915, p. 61-63.

- USSING, Henrik. St. St. Blicher og hans Udgivere. Danske Studier 1904, p. 158-76.

© Presses universitaires de Caen, 1971

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Cette publication numérique est issue d’un traitement automatique par reconnaissance optique de caractères.

Acheter

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search