Version classiqueVersion mobile

Les décembristes

 | 
Julie Grandhaye

Annexes

Index des noms de personnes et de lieux1

Texte intégral

A

  • 1 Les noms de lieux sont en italique.

Âkubovič, A.I. : 49, 246

Âkuškin, I.D. : 27, 46, 75, 113, 117, 119, 127, 153, 156, 276, 278, 283, 309, 325, 326, 327

Andreev, A.N. : 57

Andreevič, Â.M. : 228, 233

Annenkov, LA. : 252, 274

Arakčeev, A.A. : 28, 79, 80, 81, 148, 155, 160, 210, 244

Arbuzov, A.P. : 57, 246

Avramov, P. V. : 44

B

Barâtinskij, A.P. : 46, 57, 139

Basargin, N.V. : 51, 84, 276, 277, 283, 309

Bašmakov, F.M. : 57, 309

Baten’kov, G.S. : 21, 28, 46, 51, 105, 106, 141, 197, 200, 208, 210, 211, 212, 213, 309, 312, 314, 336

Bečasnov, V.A. : 57, 227, 229, 231, 309

Belâev, A.P. : 57, 89, 247, 276

Belâev, P.P. : 57, 247

Benkendorf, A.H. : 250, 268, 327

Bentham, J. : 192

Bestužev, A.A. : 31, 50, 57, 59, 63, 141, 147, 157, 159, 161, 175, 177, 178, 179, 181, 184, 246, 247, 325, 326

Bestužev, M.A. : 28, 57, 246, 280, 309

Bestužev, N.A. : 57, 89, 105, 106, 149, 179, 181, 184, 190, 246, 252, 253, 276, 281, 282

Bestužev, PA. : 57

Bestužev-Rûmin, M.P. : 14, 25, 139, 151, 163, 166, 224, 232, 233, 234, 251, 252, 326

Bobriŝev-Puškin, N.S. : 51, 57, 145

Bobriŝev-Puškin, P.S. : 57, 276

Borisov, P. I. : 57, 224, 226, 227, 228, 229, 231, 232, 281, 333

Briggen, A.E : 46, 57, 125, 262, 309

Brusilov, N.P. : 173

Bulgarin, ED. : 163, 172, 175

Butaševič-Petraševskij, M.V. : 309

Bystrickij, A.I. : 279, 309

C

Canning, G. : 263, 268, 269, 270

Černyšev, Z.G. : 42, 48, 250, 309

Chapman, M.W. : 320, 321

Condorcet : 44

Constant, B. : 207

D

Daškov, D.V. : 185

Davydov, V.L. : 25, 45, 46, 57, 158, 215, 309

Destutt de Tracy, A.-L.-C. : 134, 217

Diderot, D. : 52

E

Ental’cev, A.V. : 46, 58, 283, 309

F

Falenberg, P. I. : 309, 312

Foht, LF. : 283

Fonvizin, M.A. : 46

Frolov, A.F. : 224, 309, 312

Furman, A.E : 57

G

Glinka, F.N. : 76, 77, 106, 115, 116, 126, 135, 141, 157, 158, 175, 176, 179, 262

Gorbačevskij, LL : 57, 227, 229, 231, 232, 233, 309, 315

Göttingen : 64, 66, 68, 69, 96, 176

Greč, N.I. : 174, 175, 186, 187, 188, 190, 335

Griboedov, A.S. : 30, 106, 171, 172

Gromnickij, P.E : 224, 227

H

Hamilton, A. : 217, 235

Herzen, A.I. : 8, 11, 15, 22, 40, 239, 311, 312, 325, 326, 327, 329, 341

Holland, H.R. : 270

Humboldt, W. von : 64, 66

I

Ialoutorovsk : 283

Igel’strom, K.G. : 58

Ipsilanti, A.K. : 87

Irkoutsk : 273, 274, 282, 283, 341

Ivanov, LL : 52, 224, 227, 232

Ivašev, V.P. : 309

J

Jefferson, T. : 267

K

Kačenovskij, M.T. : 174

Kahovskij, P.G. : 14, 49, 60, 156, 246, 248, 251, 326

Karamzin, N.M. : 171, 173, 179

Kiev : 14, 52, 58, 79, 113, 132, 147, 226, 227, 232, 258, 292

Kireev, I.V. : 57, 227, 228, 309

Konovnicyn, P.P. : 246

Korf, M.A. : 247, 306, 314

Kornilovič, A.O. : 141, 177, 179, 190

Kostomarov, N.I. : 288, 289, 290, 291, 292

Krasnokutskij, S.G. : 44, 46, 105

Krûkov, A.A. : 58, 59

Krûkov, N.A. : 57, 214, 310

Krylov, I.A. : 179, 190

Kûhel’beker, M.K. : 46, 105, 247, 309

Kûhel’beker, V.K. : 46, 51, 60, 105, 106, 141, 157, 175, 176, 326

Kunicyn, A.P. : 61, 63, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 100, 174, 176, 201, 334, 336

L

La Ferronays, P.-L.-A. : 27, 265, 266

Laharpe, F.C. : 26, 104

Lebcel’tern, A. : 8, 27, 260, 261

Leipzig : 64, 109

Leyde : 64, 66

Liharëv, V.N. : 45

Locke, J. : 91

Lorer, N.I. : 46, 51, 83, 86, 87, 104, 211, 253, 262, 278

Lûblinskij, J.K. : 53, 197, 309

Luckij, A.N. : 57, 275, 310

Lunin, M.S. : 17, 46, 57, 105, 116, 117, 135, 262, 279, 283, 326

M

Mably : 204, 207

Madison, J. : 218, 267

Maistre, J. : 103

Āiloradovič, M.A. : 248

Mit’kov, M.E : 46, 57, 105, 262

Montesquieu : 94, 135, 143, 144, 145, 154, 155, 173, 211

Mordvinov, N.S. : 192, 193, 194, 283, 335

Moscou : 8, 28, 39, 44, 49, 50, 51, 52, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 74, 76, 79, 91, 96, 105, 108, 125, 133, 135, 146, 147, 151, 158, 162, 171, 174, 199, 203, 212, 244, 246, 247, 252, 254, 256, 258, 273, 304, 306, 307, 312, 323, 324

Mošinskij, P. I. : 53, 103

Mozalevskij, A.E. : 279

Mozgalevskij, N.O. : 224

Mozgan, P.D. : 224

Muhanov, P.A. : 57, 177

Murav’ëv, A.M. : 28, 283

Murav’ëv, A.N. : 46, 77, 105, 125, 133, 262

Murav’ëv-Apostol, M.I. : 45, 107, 110, 111, 135, 162, 249, 309, 312, 313, 325, 333

Murav’ëv-Apostol, S.I. : 17, 25, 46, 50, 57, 59, 60, 82, 107, 110, 113, 139, 163, 165, 224, 232, 249, 251, 262, 326

Murav’ëv, A.Z. : 57, 283

Murav’ëv, N.M. : 13, 17, 21, 25, 44, 46, 62, 63, 68, 69, 77, 81, 96, 105,

107, 110, 112, 113, 116, 117, 124, 132, 133, 135, 143, 145, 146, 147, 151, 153, 176, 197, 198, 199, 200, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 212, 215, 235, 293, 326, 337

N

Naryškin, M.M. : 125, 322

Nertchinsk : 8, 273, 275

Nessel’rod, K.R. : 27, 248, 259, 265, 269

Norov, V.S. : 45, 125

Novikov, N.I. : 116, 126, 328

Novgorod : 80, 146, 147, 167, 191, 206, 258

Novosil’cev, N.N. : 85, 103

O

Obolenskij, E.P. : 48, 49, 57, 77, 125, 134, 157, 178, 246, 259, 276, 309, 312, 313, 314, 315, 322

Odoevskij, A.I. : 49, 141, 157, 177, 246, 256

Ogarëv, N.P. : 22, 40, 239, 311, 312, 325, 326, 327, 328, 329, 341

Orlov, M.F. : 32, 41, 42, 44, 46, 58, 62, 63, 74, 78, 79, 82, 84, 110, 112, 113, 114, 117, 127, 176, 233, 253, 262, 285, 286, 288, 289, 302, 310, 333

P

Panin, N.I. : 192, 194

Panov, N.A. : 247

Pestel’, P. I. : 14, 17, 22, 41, 42, 43, 45, 46, 53, 59, 60, 81, 88, 94, 116, 123, 125, 126, 132, 135, 139, 198, 199, 203, 213, 214, 216, 221, 222, 224, 231, 234, 235, 251, 262, 297, 300, 326, 333, 337

Pestov, A.S. : 57, 232

Petin, V.N. : 57

Petite Russie : 93, 183, 333

Petrov, A.S. : 228

Petrovski Zavod : 273, 274, 275, 276, 277

Pletnev, P.A. : 172, 179

Pnin, LP. : 44, 171, 173

Podžio, A.V. : 25, 28, 49

Podžio, I.V. : 46

Poltava : 13, 49, 52, 57, 58, 126

Povalo-Švejkovskij, I.S. : 44, 46

Pskov : 147, 258

Puŝin, I.I. : 26, 51, 60, 76, 157, 199, 246, 283, 309, 312, 314

Puškin, A.S. : 30, 51, 60, 61, 171, 172, 174, 176, 179, 181, 182, 326

R

Radišev, A.N. : 151, 160, 171, 180, 193

Raevskij, V.F. : 13, 46, 58, 63, 77, 78, 82, 97, 139, 145, 149, 150, 151, 153, 154, 310

Repin, N.P. : 57, 246

Ricardo, D. : 334

Rostovcev, Â.I. : 315

Rousseau, J.-J. : 23, 68, 91, 153, 171, 187

Rozen, A.E. : 48, 57, 83, 111, 309

Ryleev, K.F. : 14, 31, 50, 52, 60, 63, 105, 123, 130, 139, 141, 143, 148, 149, 155, 156, 157, 159, 161, 172, 175, 178, 179, 181, 183, 186, 188, 189, 191, 192, 193, 199, 208, 246, 248, 251, 255, 300, 325, 326

S

Šahirev, A.I. : 224

Šahovskij, F.P. : 105, 283

Saint-Pétersbourg : 7, 9, 12, 26, 27, 41, 44, 51, 52, 55, 58, 59, 61, 64, 80, 82, 88, 91, 105, 109, 125, 127,

130, 139, 146, 151, 155, 171, 173, 174, 210, 244, 245, 247, 248, 250, 251, 253, 254, 255, 256, 258, 260, 261, 262, 263, 265, 266, 270, 282, 302, 304, 306, 311, 320, 334

Šalikov, P. I. : 175

Say, J.-B. : 334

Semenov (régiment de) : 57, 58, 59, 60, 75, 76, 81, 82, 87, 104, 110, 125, 127, 134, 161, 247, 278, 282

Ŝepin-Rostovskij, D.A. : 48, 49, 57, 246

Ŝerbatov, M.M. : 82

Šimkov, LF. : 25, 224

Smith, A. : 67, 96, 97, 152, 286, 334

Solov’ëv, V.N. : 12, 48, 224, 279, 309

Somov, O.M. : 190

Speranskij, M.M. : 20, 28, 68, 69, 210, 251, 285, 288, 300, 332, 335

Spiridov, M.M. : 46, 224, 229, 234, 262

Starodoub : 318, 319, 320

Štejngel’ ; V.I. : 51, 53, 208, 246, 280, 309, 331

Stroganov, P.A. : 88, 251

Suhinov, I.I. : 46, 57, 279

Sumarokov, P.P. : 174

Susanin, I. : 188, 189

Sutgof, A.N. : 246

Švarc. : 82, 226

Svistunov, P.N. : 283, 314

T

Taganrog : 81, 242, 245

Tambov : 228

Tchernigov (régiment de) : 8, 41, 52, 57, 58, 59, 82, 227, 246, 249, 267, 318

Tchita : 8, 273, 274, 275, 276

Tizengauzen, V.K. : 41, 44, 46, 57

Toultchine : 52, 126, 135, 139, 214, 249

Torson, K.P. : 46, 51, 200, 208, 209, 212, 300

Trubeckoj, S.P. : 26, 44, 45, 46, 48, 50, 57, 81, 105, 107, 113, 114, 116, 117, 120, 123, 124, 133, 151, 153, 199, 233, 246, 248, 259, 262, 309, 312, 332

Tsarskoe Selo : 51, 60, 61, 117

Turgenev, N.I. : 25, 28, 32, 62, 66, 67, 68, 69, 80, 83, 84, 90, 96, 105, 106, 110, 111, 114, 135, 153, 155, 157, 175, 176, 208, 239, 252, 266, 267, 269, 285, 286, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 309, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 329, 333, 336, 341

Tûtčev, A.I. : 224, 232

U

Ukraine : 52, 53, 59, 93, 183, 224, 227, 289, 290, 291

Ûšnevskij, A.P. : 57, 327

V

Vadkovskij, F.E : 42, 82

Varsovie : 85, 109, 176, 245

Vâzemskij, P.A. : 26, 62, 172, 176, 179

Vedenâpin, A.V. : 57, 309

Viatka : 58, 59, 78, 126

Vojnilovič, A.S. : 57

Vol’f, EB. : 51, 52, 53, 60, 276, 283, 326

Volkonskij, S.G. : 25, 45, 46, 48, 58, 74, 84, 105, 107, 160, 233, 262, 274, 281, 309, 312, 332

Voroncov, A.R. : 154

Vranickij, V.I. : 44, 46

Vygodovskij, P.E : 224, 227, 231

W

Wellington, A.W. : 270

Z

Zagoreckij, N.A. : 57

Zaikin, N.F. : 57, 214

Zakrevskij, A.A. : 78, 79

Zavališin, D.I. : 27, 51, 52, 57, 309

Žukovskij, VA. : 174, 179, 185, 187, 190

Notes de fin

1 Les noms de lieux sont en italique.

© Éditions de la Sorbonne, 2012

Licence OpenEdition Books

Cette publication numérique est issue d’un traitement automatique par reconnaissance optique de caractères.
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search