Version classiqueVersion mobile

L'invention du cadi

 | 
Mathieu Tillier

Index des lieux

Texte intégral

Abū Qolte 131, 133

Abyssinie 322

Adiabène 515

Aegyptus 42

Aḫmīm 35, 105-107, 122

Aḥnās/Herakleopolis 34, 43, 88

Ahwāz (al-) 154

Āmīd 479

Anbār (al-) (voir aussi Pumbedita) 461

Andalus (al-) 325, 350

Antinoé/Anṣinā 44, 46-50, 70, 87, 95

Antioche 421, 427, 432, 435, 469, 473, 531

Aphroditō (voir aussi Išqūh) 33-35, 52, 70, 74

Apollōnos Anō (voir aussi Edfou) 35, 43, 48

ʿĀqolā (Kūfa) 469, 484, 551

Arabie 13, 15, 23-24, 149, 229, 249, 258, 268, 270, 347, 360, 363, 366, 370, 372, 385, 400, 444-445, 448, 450-451, 477, 536-538

Arabique (péninsule) 269, 319, 347, 385, 577

Arcadie 41-42, 44

Armant 35

Arsinoé 49

Arsinoïde 136

Asfal al-arḍ (voir aussi Égypte [Basse-]) 42

ʿAskar al-Mahdī (district bagdadien) 256

Assouan 34-35, 119

Asyūṭ 35

Augustamnique 42, 76

Bāb al-Barīd (grande mosquée de Damas) 187-188

Bāb al-Sāʿāt (grande mosquée de Damas) 188

Bāb al-Ziyāda (grande mosquée de Damas) 188

Babīǧ 104

Babylone (Fusṭāṭ) 43-44, 194

Babylone (Irak) 402

Babylonie 400, 402-403, 457-459, 462, 464, 466-467, 532

Bagdad 154, 157, 194-197, 200, 202, 221-222, 227, 231, 233, 256, 302, 316, 329, 337, 359, 367, 460-461, 465, 502, 511, 532, 551, 553, 577

Baḥrayn 477

Baʿlabakk 194

Balḫā’(al-) 18

Bāmiyān 125

Barqa 42

Baṣra 23, 117, 150, 154, 163-165, 168, 182-183, 185-186, 189, 192-194, 196-197, 200, 202-203, 207-209, 212, 214-215, 217, 219, 223, 227-228, 230-231, 237-240, 242-243, 245, 247-248, 250-251, 253-254, 257-259, 264-265, 267-270, 272-274, 280-282, 285-287, 291-293, 295, 299-300, 305-311, 319, 324-326, 329, 337-339, 341, 345-346, 351-354, 359, 364-366, 370-372, 374-375, 484, 537, 540, 542-543, 551, 554, 567-568, 573, 575, 577, 582, 595, 597

Bēt-Aramāyē 439

Bēt Batīn 470

Bēt Garmē/Bāǧarmā 483

Beyrouth 473

Bilād al-Šām (voir aussi Syrie) 36, 382

Bosra 418, 484

Bū Kabīr 136

Byzance. Voir Empire byzantin

Carthage 490

Constantinople 76, 389, 421

Cordoue 307, 350

Ctésiphon 435, 477, 482, 491

Dahlak (îles) 368

Damas 23, 51, 131, 152, 167, 186, 188-189, 193-194, 249, 251-253, 257-258, 298, 319, 361, 374, 537, 545, 573, 591-593

Dār al-nadwa (La Mecque) 445

dār al-qaḍā’(Médine) 189

Dār Banī Awd (Kūfa) 551

Darai 443, 477

Delta 136

Diospolis 92

Dīrīn. Voir Darai

dôme du Rocher 14

Édesse 412, 418, 437, 441, 469

Edfou 34-37, 40-41, 43, 46-47, 52, 70, 111, 122, 391

Égypte 23-25, 30-31, 34, 36, 39, 41-43, 49-50, 57-58, 67, 71, 73, 75-78, 80, 83-85, 87, 90-91, 103, 110, 119-121, 124-125, 128-130, 135, 142-144, 149, 151, 156, 165, 168, 181, 183, 195, 203-204, 214, 216-218, 223-224, 228-229, 237-238, 255, 260, 264-265, 279, 300, 302-303, 310, 312, 315, 319-320, 340, 348, 368, 370, 372, 382, 386, 388-389, 391, 400, 414, 424-425, 430, 455, 474, 480, 530, 533, 535-536, 541, 544-545, 548, 554, 569, 572-574, 578-579

Égypte (Basse-) 42

Égypte (Haute-) (voir aussi Ṣaʿīd) 34, 36, 41-43, 50, 70-71, 76, 78, 80, 84, 88, 93, 105-106, 119, 121-122, 132, 134, 142, 144, 149, 296, 382, 545, 572, 578

Empire byzantin 75, 401, 412, 414, 452, 455, 530

Empire romain 80, 386, 391, 399, 414, 417-418, 435, 453, 490, 493, 499, 580

Empire sassanide 392, 399, 402, 432, 452-453, 530

Euphrate 453

Fārs 295, 395, 509, 512

Fayyūm 34, 37, 49, 53, 92, 99-101, 104-105, 108, 110, 112, 117-118, 122, 136, 139, 144

Filasṭīn (ǧund de) 36, 80-82, 84

Fīrūz Šābūr (Pumbedita – voir aussi à cette entrée) 461

Fusṭāṭ 23, 34-37, 40, 42, 44, 50-53, 56-57, 60, 63, 66, 68-71, 73-74, 76-77, 79, 85-87, 90-91, 93, 96-98, 100, 103, 105-107, 109-113, 115, 117-119, 121, 125, 133, 142-143, 145, 151, 153-154, 193-197, 201-202, 208, 210-212, 214, 218, 221, 223, 225, 228, 230, 253-254, 257-258, 262, 281, 292-293, 296, 302, 306, 312, 314-315, 319, 325, 327, 329, 346, 348, 359, 366, 372, 374, 382-383, 411, 480, 545, 548, 554, 573, 579, 588

Gaza 82

Ǧazīra 479-481

Geniza 411, 458, 462, 466-467, 555

Ǧīza 90

Ḫaḍrā’(al-) (palais califal, Damas) 188

Ḫalūṣ (al-) 82

Ḥarrān 470

Hedjaz 22, 175, 216, 238, 247-248, 263, 266, 278, 286, 325, 354, 356-357, 369, 371-372, 391, 541, 575-577

Hegra 348

Héracléopolite 43

Hermonthis 35, 92

Hermopolis Magna (voir aussi al-Ušmūnayn) 35

Hermopolite 43

Ḥimṣ 252, 353, 531

Ḥīra 201, 403, 484, 551

Ḫirbet el-Mird 34, 36-37, 77-78, 81-82, 84, 114, 260, 572

Hormīzd-Ardašīr 506

Ifrīqiyya 350

Irak 15, 22-24, 31, 101-103, 117, 132, 145, 149-150, 157, 170, 172, 183, 186, 191, 194, 196-197, 201, 209, 212, 214, 216, 223, 225, 227-228, 231, 238, 264, 266, 270, 274, 277-278, 282, 286-287, 295-296, 312, 316, 319-320, 347, 354, 356, 368-372, 374-375, 382, 385, 400, 402, 412, 432, 451, 455, 477, 480-482, 484-485, 495, 500-501, 532-533, 536, 539, 541, 543, 548, 560-561, 564, 567, 573, 575, 577

Iran 402, 412, 532-533, 550

Ispahan 182, 195

Išqūh (voir aussi Aphroditō) 34-35, 37, 50, 52, 55, 77, 87-89, 91, 97

Isṭabl ʿAntar 115

Itlīdim 133

Jabneh 401

Jaffa 401

Jēme 34-35, 37-38, 93-96, 569

Jérusalem 14, 36, 81, 401, 410-411, 462, 469

Jkōw (voir aussi Išqūh) 35

Jundishapur 551

Kaʿba 293, 445, 450

Khurasan 25, 121, 125, 128, 130, 140, 149, 296, 539, 541, 572

Kirkouk 483

Kirmān 395

Kūfa 23, 117, 150, 154, 161-165, 168, 183-184, 189, 192, 194-197, 199, 201, 204-207, 209, 213, 219, 221, 223, 226-228, 230, 237-240, 243-248, 252-254, 257-259, 264-269, 273-274, 278, 280-282, 285-287, 289-290, 293-294, 297-299, 301, 306, 308, 310-312, 319, 328-329, 331, 333-337, 339-341, 343, 345-347, 352-355, 359, 362, 365-366, 370-372, 374-375, 377, 469, 482, 484, 537-538, 548, 551, 554-555, 560, 573, 575, 596, 600-602, 610

Kutha 402

Latopolis 47

Libye 42

Louxor 35

Ludd (ancienne Lydda) 82

Madā’in (al-) (voir aussi Séleucie-Ctésiphon) 190, 435, 477, 482, 502, 505

Madīnat al-Fāris 100

Madīnat al-Fayyūm 34, 92

Madīnat al-Salām (Bagdad) 256

Maġlūb 484

Mahoza 402

Mallawī 133

Maqrā 592

Marǧ Rāhiṭ 296

Martyropolis. Voir Mayperqaṭ

Marw 152, 182

Mata Meḥasia (Sura – voir aussi à cette entrée) 461

Mayāfariqīn. Voir Mayperqaṭ

Mayperqaṭ (Martyropolis, ar. Mayāfariqīn) 435

Mecque (La) 23, 238, 248-249, 251, 263, 269, 280, 285-286, 293-294, 308, 319, 342, 354, 356, 445-446, 574, 612, 614

Médine 15, 23, 67, 90, 114, 151, 154, 161, 183, 189-190, 193, 197, 200, 209, 212, 225, 227-228, 231, 247-249, 251-254, 257-258, 265-266, 268-269, 271, 277-278, 280, 282, 285-287, 291, 293-294, 304, 308, 319, 323, 329, 334-336, 338-339, 341, 343, 346, 350-351, 353, 355, 368-370, 372, 374-375, 537, 539-540, 567, 573, 605, 610

Méditerranée (mer) 385, 458

Memnonia (voir aussi Jēme) 35

Mésopotamie 9, 229, 279, 412, 414, 434, 455, 469, 473, 480, 483-484, 490, 495, 515, 517

Milan 490

Miṣr (voir aussi Fusṭāṭ) 119

Mossoul 191, 217, 432, 481-483, 505

Naǧrān 448, 452, 537, 551

Naǧrāniyya (al-) (quartier de Kūfa) 551

Néguev 38, 84

Nehardea (voir aussi Pumbedita) 402, 461

Neresh 402

Nessana 38, 66, 77, 80, 82, 249

Nicée 421, 436

Nil 34, 125, 145

Ninive 403, 482

Nisibe 437, 441, 481-482, 551

• école de — 441

Nubie 119

Palaestina Prima 572

Palaestina Tertia 391, 490

Palestine 25, 34, 36, 41, 66, 77, 79-84, 92-93, 121, 124, 128, 142-144, 149, 152, 401-402, 416, 418, 457, 462-464, 467, 532, 572

Palmyre 348

Palmyrène 18

Pentapole 42

Perse 9, 435, 457

Persique (golfe) 443, 510

Petra 93, 249, 391, 431, 451, 490

Prat d-Mayšān 484, 551

Pumbedita 402, 458, 460-462, 465-466, 556, 560-561

Qādisiyya (al-) 600

Qaṭar 477

Qinnasrīn 548

raḥaba des Banū Sulaym 185

raḥaba de Ḫālid b. Usayd (Damas) 189

raḥaba al-qaḍā’(Médine) 189

Ramǧūs 132

Ramla (al-) 82

Rayramūn (al-) 133

Rayy 375

Rēv-Ardašīr 509

Rome 389

Sadaqa 431

Ṣaʿīd (voir aussi Haute-Égypte) 34-36, 41-42, 83, 112, 144

Ṣanʿā’257

Sāqiyat Balāwa 40

Šarqiyya (al-) (district bagdadien) 196, 231

Sawād 310, 402, 458, 554

Séleucie-Ctésiphon 435, 477, 487, 502

Serug 468, 470

Ṣiffīn 538, 576

Sinaï 391

Sura 402, 458-460, 462, 465-467, 560-561

Syrie 23-24, 50, 91, 149, 172, 188-189, 216, 238, 251-253, 264, 266, 268-269, 329, 351, 412, 416, 418, 451, 455, 473, 484, 533, 544-545, 548, 552, 573

Ṭabaristān 203

Ṭahṭā 106

Takrīt 414, 432, 468-469

Tārūt (île) 477

Thébaïde 35, 41-42, 44-46, 48-49, 53, 70, 74-76, 95, 390

Thèbes 35

Tibériade 462-463

Tigre 484

Ṭuṭūn 127

Ubulla (al-) 347, 484

ʿUkāẓ 445-446

Ušmūn (al-) al-Suflā 35

Ušmūn (al-) al-ʿUlyā 34-35

Ušmūnayn (al-) 34-35, 37, 43, 52, 56, 58, 92, 105, 110, 122, 131-134, 137, 144

Wādī al-Nār 36

Wādī al-ʿUsayla 342

Wāsiṭ 154

Yamāma 445

Yémen 303, 400, 444, 450

Zadakatha 431

Zuqnīn 569

© Éditions de la Sorbonne, 2017

Licence OpenEdition Books

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search