Version classiqueVersion mobile

Théodore Agallianos, Dialogue avec un moine contre les Latins (1442)

Index des termes grecs

Texte intégral

Les mots-outils, de même que les adverbes les plus fréquents, sont exclus de cette liste. Les renvois sont faits aux numéros de ligne du texte.

ἄβατος: 584

ἁβρος: 101

ἀγαθός: 173, 294, 299, 305, 315, 439, 619, 745, 919, 1003

ἀγανάκτησις: 721

ἀγάπη: 233, 340, 423

Ἀγαρηνός: 747

ἄγγελος: 421, 705, 727

ἀγερωχία: 1007

ἀγέρωχος: 984

ἁγίασμα: 529

ἁγιασμός: 133, 548

ἅγιος: 199, 338, 358, 418, 462, 550, 555, 565, 568, 569, 573, 577, 591, 626, 635, 653, 665, 678, 731 (2), 780, 782, 783, 784, 785, 787, 789, 791, 792, 811, 819 (2), 821, 829, 830, 831, 835, 841, 853, 854, 900, 907, 918, 930, 950, 951, 954 (2), 960, 964, 969, 970 ὁ ἅγιος: 32, 36, 150, 192, 212, 221, 483, 493, 495, 535, 560, 570, 580, 660, 662, 677, 682, 692, 698, 703, 705, 713, 727, 768, 769, 770, 782, 850, 854, 862, 876, 891, 892, 893, 894, 896, 898, 899, 902, 904, 905, 906, 910, 912, 915, 947, 975, 976

ἁγιότης: 31, 37, 229, 590

ἁγίως: 686

ἁγιωσύνη: 816

ἄγνοια: 243, 676, 846

ἀγνώς: 282

ἄγνωστος: 282

ἄγνωστος: 281, 757, 816

ἄγραφος: 193

ἄγριος: 134, 369

ἀγρυπνέω: 427

ἀγχίθυρος: 433

ἀγών: 340, 443, 517

ἀγωνίζομαι: 200

ἀδδηφάγος: 842

ἀδελφοκτόνος 327

ἀδελφός: 326

ἀδιάλυτος: 539, 662, 685, 695, 811

ἀδιαλώβητος: 643

ἀδιάφθορος: 523

ἀδικέω: 289

ἀδικία: 316

ἀδίκως: 811

ἀδύνατος: 469

ἀδυνάτως: 144

ᾄδω: 194, 299

ἀεί: 25, 173, 604, 999

ἀειφυγία: 57

ἀζυμίτης: 351

ἄζυμον: 352

Ἀθανάσιος: 573

ἀθάνατος: 938

ἄθεος: 747

ἀθετέω: 42, 123, 875

ἀθετητής: 659

ἄθλησις: 795, 796

ἀθλητής: 300, 503

ἀθλίως: 267

αἰδέομαι: 183

αἰδέσιμος: 798, 852

αἰδεσιμότης: 965

αἰκίζω: 356

αἷμα: 202

αἴνεσις: 322

αἵρεσις: 193,212, 460, 871, 928, 943, 978

αἱρετικός: 169, 175, 856, 876, 946

αἱρέω: 342, 525

αἰσθάνομαι: 709

αἶσχος: 677

αἰσχύνη: 275, 341

αἰσχύνω: 704, 982

αἰσχύνω: 229, 722

αἰτία: 119, 275, 393, 895 (2), 907, 909, 975

αἰτίαμα: 229, 237

αἰτιατός: 910, 911 (2)

αἴτιος: 298, 324, 893 (2), 894 (2), 902, 903, 904 (2), 910, 911 (3)

αἰών: 681

αἰώνιος: 315, 620, 938, 942

ἀκάθαρτος: 661

ἀκίνδυνος: 240

Ἀκίνδυνος: 800

ἀκοή: 39, 367, 794

ἀκοινώνητος: 196, 197

ἀκολουθέω: 80, 421

ἀκόπως: 103

ἀκόρεστος: 441

ἀκούω: 14, 40, 46, 64, 68, 87, 97, 132, 337, 499, 551, 619 (2), 670, 692, 704, 711, 752, 776, 822, 978

ἀκράδαντος: 191

ἀκρατῶς: 455

ἀκρίβεια: 188, 550, 794

ἀκριβής: 371, 789

ἀκριβῶς: 214, 697

ἀκρογωνιαῖος: 190

ἀκροχολέω: 1000

ἄκρως: 56, 551

ἀκρωτηριάζω: 356

ἀκτημοσύνη: 552

ἀκτημοσύνη: 60, 756

ἀκτημοσύνη: 984, 999

ἀλάθητος: 289

ἀλείπτης: 332

ἀλήθεια: 198, 209, 249, 316, 321, 542,

658, 692, 771, 808, 919, 921

ἀληθής: 86, 205, 221, 704, 791

ἀληθῶς: 42

ἀλλαχοῦ: 871

ἀλληλουχία: 175

ἀλλήλων: 41, 449

ἄλλοθεν: 494

ἄλλος: 37, 59, 73, 78, 80, 88, 101, 102, 105, 110, 112, 141, 142, 146, 175, 263, 265, 296, 311, 318, 319, 327, 331, 393, 435, 456, 476, 497, 509, 539, 552, 563, 568, 649, 702, 732, 733, 735, 736, 752, 769, 783, 787, 837, 845, 867, 872, 935, 953

ἄλλοτε: 888

ἀλλότριος: 583, 724, 857, 959

ἀλλοτριόφρων: 583

ἄλλως: 91, 856

ἄλογος: 733

ἁμαρτάνω: 944

ἁμαρτία: 171, 596, 720, 861

ἀμάρτυρος: 220

ἀμεταποίητος: 211

ἀμέτοχος: 672

ἀμήχανος: 90, 383

ἀμοιβή: 581, 588

ἀμυδρῶς: 225

ἀμύθητος: 380

ἀμφίβολος: 220

ἀναβλαστάνω: 503

ἀναγιγνώσκω: 955

ἀναγκάζω: 78, 139, 822

ἀναγκαῖος: 47, 49, 144

ἀνάγκη: 820

ἀναγορεύω: 338

ἀναγράφω: 957

ἀνάγω: 76, 636, 670, 804

ἀνάδειξις: 654

ἀναζεύγνυμι: 114

ἀναθάλλω: 503

ἀνάθεμα: 762, 867, 972, 981

ἀναθεματίζω: 978

ἀναίδην: 921

ἀνακαλύπτω: 282

ἀνακήρυξις: 577

ἀνακηρύττω: 341, 823

ἀναλίσκω: 482

ἀνάλωμα: 47, 94

ἀναμάχομαι: 392

ἀνανεόω: 194, 373

ἀναπαύω: 16

ἀνάπλεως: 67

ἀναπτύσσω: 879

ἀνάρμοστος: 733

ἀναρτάω: 502

ἀνασκευάζω: 398, 472

ἀνασκευή: 915

ἀνασπάω: 507

ἀνάστασις: 408, 611, 614, 616, 618

ἀνατολή: 718 – Ἀνατολή: 23

ἀνατρέπω: 375

ἀναφέρω: 450, 902, 904

ἀνδραποδισμός: 408

ἀνδρείως: 201

Ἀνδρόνικος: 803

ἄνειμι (εἶμι): 892

ἀνέκαθεν: 210, 403

ἀνεκτός: 500

ἄνεμος: 178, 673

ἀνενδοιάστως: 245

ἀνένδοτος: 491

ἀνενέργητος: 558, 666, 688

ἀνεπιχείρητος: 345

ἀνέχω: 258, 852, 858

ἀνήκουστος: 343

ἀνήρ: 64, 74, 199, 346, 348, 363, 643, 797, 868

ἀνθαιρέομαι: 140

ἀνθίστημι: 150, 201, 489

ἄνθρωπος: 59, 66, 70, 144, 158, 260,

281, 317, 339, 340, 426, 520, 546, 674, 758, 826, 827 (3), 828, 842, 901

ἀνίατος: 219

ἀνιάτως: 707

ἀνίπταμαι: 741

ἀνοδία: 584, 708

ἀνόθευτος: 211

ἄνοιξις: 754

ἀνομία: 887

ἀντᾴδω: 899

ἀνταξιόω: 233

ἀντέχω: 198, 356

ἀντιδίδωμι: 587

ἀντιδοξάζω: 519

ἀντικαθίστημι: 200, 553

ἀντιλέγω: 220, 897

ἀντιλογία: 914

ἀντιμάχομαι: 808

ἀντιμετρέω: 581

ἀντιμισθία: 773

ἀντινομοθετέω: 914, 941

ἀντιπαράταξις: 362

ἀντιτάττω: 691

ἀντιτάττω: 914

ἀντιφέρω: 920, 925

ἀντιφθέγγομαι: 921

ἀνυποστόλως: 246

ἄνωθεν: 960

ἄξιος: 336, 602, 617, 815, 851

ἀξιόχρεως: 579

ἀξιόω: 222, 229, 343, 592

ἀξίωμα: 366, 490

ἀξίως: 347

ἀπαγορεύω: 52, 976

ἀπαθής: 81

ἀπαίρω: 114, 214

ἀπαιτέω: 93

ἀπαλλοτριόω: 675

ἀπαμφιάζω: 135

ἀπανθρωπία: 807

ἁπανταχοῦ: 165

ἅπαξ: 104, 133, 684, 865

ἁπαξαπλῶς: 717

ἀπαρασάλευτος: 187

ἀπαρτίζω: 187

ἀπατάω: 22, 23

ἀπειθέω: 197, 316

ἀπειθής: 194, 531

ἀπειλή: 55, 138, 254, 489

ἄπειμι (εἰμί): 40, 97

ἄπειμι (εἶμι): 882

ἀπείργω: 133

ἄπειρος: 521

ἀπεκδέχομαι: 303

ἀπελέγχω: 460

ἀπελπίζω: 54

ἀπεργάζομαι: 602, 604

ἀπέρχομαι: 42

ἀπηνῶς: 254, 506

ἀπιστία: 712

ἄπιστος: 668, 699

ἀπλανής: 208, 215

ἄπλετος: 878

ἄπληστος: 1000

ἁπλοῦς: 138

ἀποβίωσις: 796

ἀποβίωσις: 248

ἀπόβλητος: 706

ἀπογιγνώσκω: 712

ἀπογράφω: 334

ἀποδείκνυμι: 565, 651

ἀποδέχομαι: 565

ἀποδίδωμι: 28, 314, 415

ἀποδιοπομπέομαι: 218, 582

ἀποδοχή: 526

ἀποθνῄσκω: 599, 694, 826

ἀποθρασύνομαι: 959

ἀποικίζω: 307

ἀποίμαντος: 585

ἀποκαθίστημι: 354, 439, 442

ἀποκηρύσσω: 945

ἀποκόπτω: 218, 857, 945, 981

ἀποκρίνω: 11, 987

ἀπόκρισις: 406

ἀποκρούω: 445

ἀπολαμβάνω: 83, 337

ἀπόλαυσις: 320, 620

ἀπολαύω: 805

ἀπόληψις:54: 95, 749

ἀπολογέομαι: 105

ἀπολύω: 779

ἀπονέμω: 414

ἀπόνοια: 370, 926, 967

ἀπόνοια: 728

ἀπορρήγνυμι: 182

ἀποσείω: 124

ἀποστέργω: 124, 983

ἀποστολικός: 166, 167, 634, 961

ἀπόστολος: 291, 295, 314, 331, 412, 420, 593, 601, 612, 613, 616, 630, 672, 866, 867, 924

ἀποστόργως: 978

ἀποστρέφω: 420, 541, 582, 654, 948

ἀποτάττω: 93

ἀποτροπιάζω: 192

ἀποτυφλόω: 504

ἀποφαίνω: 155, 412, 480, 681, 824, 896, 942

ἀπόφασις: 862

ἀποφέρω:114, 293

ἀποχαρίζομαι: 976

ἀπράγμων: 158

ἀπροόπτως: 755

ἀπρόσδεκτος: 248

ἀπωθέω: 160, 213

ἀπώλεια: 185, 448, 477

ἀργέω: 700, 707

ἀργηγός: 715, 834

ἀρειανισμός: 268, 928

Ἀρειανός: 269, 935

ἀρειανῶς: 870

Ἄρειος: 174

ἀρέσκω: 651

ἀρετή: 348, 364, 552, 564, 566, 575, 587, 730

ἄρθρον: 965

ἀριδήλως: 460, 541

ἀριθμέω: 564

ἀριθμός: 561, 989

ἄριστος: 1007

Ἀρμένιος: 268 (2), 856

ἄρρητος: 148

Ἀρσένιος: 535, 573, 689, 692, 819

ἀρχαῖος: 560, 864, 876, 878

ἀρχέκακος: 172

ἀρχή: 152, 154, 386, 421, 439, 776, 931, 934

ἀρχιεπίσκοπος: 186

ἀρχιερεύς: 41, 43, 536, 787

ἀρχιερωσύνη: 67

ἄρχω: 154, 889

ἄρχων: 132, 414, 679, 788, 804

ἀσέβεια: 267, 432, 665, 807, 870 (2), 872

ἀσεβής: 428, 747 – ὁ ἀσεβής: 169, 171, 433, 437, 443, 552, 858, 860

ἀσθένεια: 304, 716, 778

ἀσινής: 338

ἀσιτία: 486

ἀσκέω: 67, 357

ἄσκησις: 514, 795

ἀσκητικός: 517, 551

ἀστεῖος: 986, 991

ἀστήρ: 564

ἄστοργος: 1001

ἀσυγκαταβάτως: 231

ἀσυγχώρητος: 680

ἄσυλος: 524

ἀσύνετος: 504, 936

ἀσύστατος: 353

ἀσφαλής: 190

ἀσφαλῶς: 492

ἀσχολέω: 497, 836

ἀσχολία: 880

ἀτάσθαλος: 842

ἀτελής: 960

ἀτενίζω: 29

ἀτεχνῶς: 328

ἀτοπία: 845

αὐθάδεια: 198, 369, 373, 407

αὐθεντικός: 925

αὖθις: 375, 393, 458, 485, 508

αὐλή: 529, 583, 688

αὐλός: 194

αὐξάνω: 396

Αὐξέντιος: 358

αὔριον: 888

αὐτήκοος: 591

αὐτομολέω: 108, 267

αὐτόπτης: 577

αὐτουργός: 522

αὐχήν: 999

ἀφαίρεσις: 465

ἀφαιρέω: 957, 960

ἀφάνεια: 815

ἀφανίζω: 177

ἀφειδέω: 184, 202

ἀφηγέομαι: 781

ἀφθαρσία: 315, 548, 603, 607, 614

ἀφίημι: 722

ἀφικνέομαι: 360

ἄφιξις: 21, 28

ἀφίστημι: 131, 280, 331, 357, 361, 476

ἀφοράω: 143, 716, 778

ἀφορίζω: 195, 464, 532, 538, 684, 693, 698, 812

ἀφορισμός: 529, 535, 661, 685, 687, 972

ἀφορμάω: 385

ἀφορμή: 407, 761

ἄφρων: 845

ἀχώριστος: 632

βαθμός: 419

βάθος: 422, 575, 879

βαθύς: 282

βαίνω: 190

βάπτισμα: 266

βαρέως: 153

Βαρλαάμ: 799

Βαρύς: 131, 377

βάσανος: 201, 789

βασιλεία: 438, 442, 512, 949

βασίλειος (τὰ βασίλεια): 116

Βασίλειος: 949

Βασιλεύς: 106, 107, 235, 405, 406, 410, 412, 424, 435, 453, 455, 458, 466, 471, 484, 488, 493, 497, 510, 514, 534, 683, 693 (2), 800, 806, 809

βασιλεύω: 307, 802

βασιλικός: 495, 571, 788

βάσις: 492

βασκαίνω: 173

Βατάτζης: 572

Βδελύσσομαι: 713

βέβαιος: 221

βεβαιόω: 964

βέβηλος: 657

βῆμα: 500

βία: 889

βιάζω: 115, 469

βίαιος: 78

βίβλος: 334

βίος: 67, 499, 516, 518, 521, 714, 731, £§ 732, 794, 796, 797

βιόω: 686

βιωτικός: 75

βλάβ: 376

βλασφημέω: 678, 710

βλασφημία: 680

βλέπω: 14, 132

βοήθεια: 433, 447

βοηθός: 306

βουλητός: 766

βούλομαι: 134, 287, 328, 392, 429, 593, 701, 752, 757, 766, 774, 781, 829, 872, 902, 933

Βουνός: 358

Βραβεύω: 179

Βραχύς: 226

Βρετανός: 265

Βυζάντιον: 495

Γαλακτίων: 365, 485, 505

Γάλατος: 833

Γαλήσιον: 358

Γαστήρ: 738

Γείνομαι: 181

γελάω: 1003, 1004

γέλως: 813, 851

γένεσις: 616

γενναῖος: 329, 346

γενναίως: 297

γεννάω: 576, 685

γένος: 258, 259 (2), 263, 265, 443, 554,

726, 746, 995

γέρων: 987

γῆ: 25, 165, 178, 309

γῆρας: 183, 988

γίγνομαι: 44, 51, 85, 92, 93, 206, 227, 249, 298, 324, 327, 336, 344, 354, 371, 384, 394, 406, 408, 457, 460, 477, 495, 511, 522, 546, 577, 591, 603, 694, 695, 711, 725, 730, 759, 772, 773, 800, 802, 825, 859 (2), 924, 929

γινώσκω / γιγνώσκω: 615, 862, 865

γινώσκω / γιγνώσκω: 615, 862, 865

γλυκύτης: 887

γλῶττα / γλῶσσα: 335, 507, 660, 663,

702, 750, 921

γνάθος: 1000

γνώμη: 170, 282, 327, 378, 418, 441, 491, 663, 788, 790, 921, 956, 1001

γνωρίζω: 558

γνῶσις: 27

γνωστός: 575

Γότθος: 263

Γραικός: 128, 173, 180, 264, 271, 684

γράμμα: 495

γραφή: 310 – Γραφή: 184, 240, 242, 879

γράφω: 401, 595, 865

Γρηγόριος: 635, 870, 977

γυνή: 574 (2), 643, 683

Δαιμόνιον: 679, 680

Δαιμονιώδης: 409

Δαίμων: 320

Δαμασκός: 863

Δάμασος: 864

δεῖ: 111, 148, 236, 245, 273, 390, 643, 684, 758, 879, 880, 922

Δείδω: 76, 276, 886

Δείκνυμι: 531, 952, 961

Δειλιάω: 77

Δειλός: 828

Δειμαίνω: 385£

δεῖνα: 683

δεινός: 138, 254, 281, 759, 980

δέλτος: 30

δένδρον: 131, 503

δεξιά: 1000

δεξιόομαι: 311

δέος: 759

δέρμα: 669

δεσμέω: 534

δεσμωτήριον: 136, 453, 456, 496, 508

Δεσπότης: 3, 39, 145, 451, 969

Δεσμωτήριον: 136, 453, 456, 496, 508

Δεσπότης: 3, 39, 145, 451, 969

δεῦρο: 695, 812, 951

δεύτερος: 133, 425, 781

δεφενδεύω: 107

δέχομαι: 126, 231, 266, 353, 455, 480, 496, 514, 617

δέω (ἔδησα): 530

δῆθεν: 439, 536, 587, 732

δῆλος: 167, 605, 613, 698, 824, 917

δηλόω: 123, 557, 638, 772

δηλωτικός: 558

δήμιος: 134

διαβάλλω: 259, 274, 498, 678

διαβατικός: 940

διαβεβαιόω: 841

διάβολος: 660

διαγωγή: 552

διάδηλος: 249

διαδίδωμι: 308

διάδοχος: 810

διαθήκη: 471

διαίρεσις: 122

διαίρω: 157

διάκειμαι: 699

διακεκριμένως: 260

διακηρύττω: 50

διακόπτω: 664, 849, 882

διακρίνω: 260

διάκρισις: 540

διακωμῳδέω: 840

διαλαμβάνω: 956

διαλέγω: 482

διαλευκαίνω: 789

διάλογος [conjecture]: 1

διαμαρτάνω: 742

διαμένω: 662

διάμετρος: 872, 925

διαμηνύω: 484

διαμονή: 400

διανοέω: 709, 728, 809

διάνοια: 194, 491, 504, 675

διαπράττω: 106, 140, 172, 376, 449,

διαπρέπω: 68

διάπυρος: 516

διασαφέω: 883, 910

διασάφησις: 451, 645

διασπείρω: 57

διάστασις: 741, 745

διάταγμα: 942

διάταξις: 370

διατείνω: 235

διατίθημι: 409, 443

διαφέρω: 640, 748

διαφθείρω: 99, 586

διαφθορά: 339, 607

διαφωνία: 176, 180

διδακτικός: 924

διδασκαλία: 193, 674, 962

διδασκάλιον: 326

διδάσκαλος: 31, 872, 892, 924, 983

διδάσκω: 217, 229, 248, 396, 410, 595, 616, 839, 899, 912, 940

Δίδωμι: 47, 48, 90, 92, 640, 648, 737 (2), 753, 865

Διελέγχω: 501

Διενεργέω: 836

διέξειμι (εἶμι): 241, 253

διέπω: 389

διέρχομαι: 885

διευκρινέω: 402

διηγέομαι: 321, 347, 750, 780

διήγημα: 832, 991

διΐπταμαι: 742

διΐστημι: 871

δικαιοσύνη: 597

δικαίωμα: 321

δικαίως: 218, 272, 811

δίκη: 148, 378

δίκτυον: 739

διόρθωσις: 712, 723, 728

διπλοῦς: 95

διχόνοια: 746

διχοτομέω: 763

δίψα: 77

διωγμός: 203

διώκτης: 761

διώκω: 817

δόγμα: 117, 188, 190, 205, 210, 216, 235, 255, 363, 364, 459, 472, 526, 547, 651, 659, 706, 869, 915

δογματίζω: 912

δοκέω: 18, 78, 99, 107, 292, 400, 404, 476, 578, 848, 868

Δομένικος: 783, 834, 838, 848

δόξα: 114, 170, 261, 270, 272, 274, 298, 305, 315, 324, 360, 444, 589, 806, 1008

δοξάζω: 487, 519, 547, 553, 562, 567 (2), 823

δόσιμον: 696

δόσις: 61

δοτήρ: 919

δουλεία: 391

δοχεῖον: 603

δράω: 328, 465

δριμύτης: 765

δυαρχία: 929, 933

δύναμαι: 106, 243, 252, 319, 423, 433, 727, 811, 989

δύναμις: 145, 178, 223, 226, 240, 363, 422, 436, 678, 680, 700, 705, 710, 719, 727, 754

δυναστεύω: 431

δυνατός: 98, 156, 721

δύο: 285, 833, 873, 904, 905 (2) , 931 (2) 932, 933 (2), 934, 987

δύσις: 718

δυσσέβεια: 672

δύσσελμος: 729

δύστηνος: 746

δυστυχία: 716

δύσφημος: 806, 922

δυσχεραίνω: 273

δυσχερής: 147

δυσωδής: 485

δῶμα: 130

δωρεά: 311, 490, 805

δωροδοκία: 91, 97

δῶρον: 98

ἐάω: 233

ἑβδομήκοντα: 987

ἑβδομηκοντούτης: 986

ἐγγίγνομαι: 27, 113, 180, 391

ἔγγραφος: 90, 193

ἐγγύς: 48

ἐγείρω: 597, 598, 624

ἐγκάθετος: 252

ἐγκαλέω: 377

ἔγκειμαι: 226

ἐγκύπτω: 30

ἐγχείρημα: 806

ἐγχειρίζω: 399

ἐγχωρέω: 750

ἐγχώριος: 555

ἔδαφος: 814, 884

ἐθελογνώμων: 407

ἐθέλω: 130. Cf. θέλω

ἐθίζω: 100

ἔθνος: 154, 398, 428, 431, 432, 545, 715, 718, 728, 853

ἔθος: 7, 260, 472, 475, 706, 836, 849

ἔθω: 318, 400, 490, 839

εἴδησις: 240

εἶδος: 151, 558

εἰκάζω: 97

εἰκός: 457

εἰκότως: 152, 258, 273

εἰκών: 854

εἰμί: 22, 33, 81, 87, 90, 110, 127, 132, 197, 205, 208, 220, 227, 231, 240, 250, 258, 274, 276, 383, 431, 434 (2), 444, 449, 459, 469, 474, 487, 488, 499, 523, 527, 533, 538, 547, 552, 556, 563, 579, 588, 596, 613, 622, 623, 632, 642, 646, 650, 654, 657, 666, 675, 676, 681, 682, 733, 760, 762, 766, 767, 774, 781, 789, 808, 812, 815, 824, 831, 842, 849, 860, 867, 889, 907, 909, 918, 919, 931, 935, 936, 937, 940, 972, 977, 980, 985, 986, 987 (2), 989, 1006

εἰρήνη: 173, 179, 882

εἱρκτή: 457, 485

εἱρμός: 647, 650

εἷς: 100, 166, 261, 264, 285, 358, 797, 854, 880, 894, 895, 902, 903, 904, 905 (3), 910, 911, 918, 931 (2), 932

εἰσάγω: 929, 933

εἰσελαύνω: 53

εἰσέρχομαι: 31

εἰσέτι: 213

εἰσηγέομαι: 214

εἰσήγησις: 200

εἰσφέρω: 355

ἑκασταχοῦ: 166, 309

ἑκάτερος: 124

ἐκβάλλω: 458, 680

ἐκβοάω: 956

ἐκγίγνομαι: 100, 179, 609

ἐκδειματόω: 60, 138

ἐκδίδωμι: 955

ἐκεῖ: 104

ἐκεῖθεν: 52, 114, 481

ἐκεῖσε: 45, 57, 114, 511, 557, 728

ἐκκαγχάζω: 1002

ἐκκλησία: 107, 108, 119, 120, 123, 127, 152, 160, 161, 165 (2), 166, 170 (2), 174, 177, 180, 182, 186, 189, 196, 197, 206, 209, 215, 220, 230, 237, 238, 247, 251, 270, 387, 388, 419, 464, 468, 471, 494, 528 (2), 531, 540, 579, 582, 652, 715, 787, 791, 945, 952, 966, 982

ἐκκλησιαστικός: 43, 463

ἐκκλίνω: 453, 932

ἐκκόπτω: 505

ἐκλείπω: 713

ἐκλιπαρέω: 280

ἐκμετρέω: 484, 511

ἑκοντί: 140

ἐκπίπτω: 79

ἐκπορεύω: 462, 897, 898, 920, 930

ἔκπτωσις: 293

ἐκρίπτω: 178

ἐκτέμνω: 506

ἐκτίθημι: 364, 953

ἐκτίνω: 149

ἕκτος: 956

ἔκτοτε: 792

ἐκτρέχω: 990

ἐκφέρω: 756

ἐκφωνέω: 688, 689

ἐλάττωμα: 985

ἐλάχιστος: 159

ἔλεγχος: 453

ἐλέγχω: 144

ἐλεέω: 2, 669, 671

ἔλεος: 142

ἐλευθερία: 513

ἕλκω: 82, 136, 285

ἐλπίζω: 306

ἐμβάλλω: 136, 453

ἐμμελῶς: 497

ἐμπίμπλημι: 441

ἐμπίπτω: 276, 712, 739, 984

ἔμπλεως: 405

ἐμποιέω: 400, 542

ἔμπροσθεν: 520 (2)

ἔμφυτος: 446

ἐναντίος: 111, 294, 300, 313, 701

ἐναπολείπω: 667

ἐναπορρίπτω: 509

ἐναργῶς: 526

ἐναριθμέω: 637

ἐνατενίζω: 369

ἔνδεια: 49

ἐνδείκνυμι: 112, 459, 561, 610

ἐνδέω: 48

ἐνδομυχέω: 326

ἔνειμι (εἰμί): 375, 995

ἐνέργεια: 522, 548, 563, 602, 610, 625, 627, 629, 633 (2), 640, 699, 705

ἐνεργέω: 587, 614, 667, 710, 826

ἐνηλλαγμένως: 637

ἔνθα: 496, 509, 605, 606, 793

ἐνθάδε: 438

ἔνθεν: 112, 169, 501, 505, 847

ἐνίημι: 604

ἐνίστημι: 56, 207, 230, 302, 362, 422, 439

ἐννοέω: 376

ἔννοια: 226

ἐνοικέω: 59, 599, 602, 626

ἐνοικουρέω: 446

ἑνόω: 168

ἐνσκηνόω: 608

ἐνσκήπτω: 322

ἔνστασις: 238

ἐνταῦθα: 382, 665, 667, 786, 801

ἐντεῦθεν: 824, 934

ἐντρυφάω: 320

ἕνωσις: 52, 353, 403, 448, 537, 745, 908, 948

ἕξ: 48

ἐξαγγέλλω: 228, 321, 771

ἐξάγω: 731

ἐξανδραποδίζω: 380

ἐξαποστέλλω: 134

ἐξάπτω: 907

ἐξαρτάω: 292

ἔξειμι (εἰμί): 286, 309, 448, 533

ἐξελαύνω: 382

ἐξελέγχω: 250, 998

ἐξέρχομαι: 195, 510

ἐξέχω: 167

ἐξηγέομαι: 634

ἐξήγησις: 730

ἑξήκοντα: 382

ἐξισόω: 876

ἐξίστημι: 76, 470

ἐξισχύω: 346, 825

ἔξοδος: 52

ἐξοιδέω: 539

ἐξορία: 76, 140, 480, 512

ἐξορίζω: 331

ἐξουθενέω: 397

ἐξουσία: 413, 422, 688

ἔοικα: 276, 284, 415

ἑορτάζω: 840

ἑορτή: 835, 838, 847

ἐπαγγελία: 490

ἐπαγγέλλω: 521

ἐπάγω: 297

ἐπαινετός: 65, 658

ἐπαινέω: 27, 411

ἔπαινος: 310, 840

ἐπανάγω: 485, 496, 647

ἐπαναπαύω: 549, 580, 605

ἐπανασῴζω: 116

ἐπανέρομαι: 752, 777

ἐπανέρχομαι: 116

ἐπάξιος: 745

ἔπειμι (εἶμι): 243, 886

ἐπεῖπον: 455

ἐπεισφρέω: 176

ἐπεκδικέω: 997

ἐπεκτείνω: 174

ἐπεξεργάζομαι: 452, 645

ἐπερείδω: 492

ἐπέρχομαι: 393, 437

ἐπέχω: 31

ἐπήβολος: 231

ἐπήρεια: 172

ἐπιβάλλω: 697

ἐπιγραφή: 33

ἐπιδημέω: 40, 438, 755

ἐπιζάω: 888

ἐπιζητέω: 25, 878

ἐπίθεσις: 407

ἐπιθυμία: 331, 714

ἐπικαλέω: 167, 269, 351

ἐπίκλην: 352

ἐπικουρία: 302

ἐπικρατέω: 836

ἐπικροτέω: 840

ἐπικυρόω: 816

ἐπιλαμβάνω: 512

ἐπίνοια: 828

ἐπισείω: 55, 254, 426

ἐπίσημος: 270

ἐπίσκεψις: 336

ἐπίσκοπος: 187, 864, 865

ἐπισπάω: 223

ἐπισπεύδω: 110

ἐπιστέλλω: 594

ἐπιστήμων: 1002

ἐπιστηρίζω: 301

ἐπιστολή: 964

ἐπιστροφή: 706

ἐπισύρω: 286

ἐπισφαλής: 828

ἐπισφαλῶς: 463

ἐπιτήδειος: 239

ἐπίτηδες: 49

ἐπιτηδεύω: 1005

ἐπιτίθημι: 356, 378

ἐπιτίμιον: 477, 530, 877

ἐπίτομος: 885

ἐπιτόμως: 350

ἐπιτρέχω: 379

ἐπιτωθάζω: 748

ἐπιφαίνω: 359

ἐπιφέρω: 393, 641, 729, 735

ἐπιφημίζω: 811

ἐπιχειρέω: 396, 470, 997

ἐπιχορηγέω): 305

ἐπιψηφίζω: 540, 831

ἕπομαι: 71, 100, 102, 285, 311, 639

ἐπορχέομαι: 1001

ἑπταετία: 483

ἐπωμίζομαι: 436

ἐπωνυμία: 262

ἐραστής: 844

ἐργάζομαι: 102, 386, 653

ἔργον: 315, 340, 581, 588, 984

ἐρευνάω: 576, 879

ἐριθεία: 315

ἔρις: 444

ἑρμηνεύω: 168

ἔρομαι: 802, 986

ἔρχομαι: 23, 213, 359, 370, 439, 443, 631, 634, 873

ἐρωτάω: 15, 751, 780, 857

ἐρώτησις: 24

ἐσθίω: 737

ἐσχατιά: 717

ἔσχατος: 889

ἐτεόν: 39

ἑτερόδοξος: 169, 446

ἕτερος: 50, 56, 120, 124, 185, 238 (2), 423, 766, 837, 957

ἕτοιμος: 110, 208, 329

ἔτος: 133, 382, 544

εὐαγγελίζομαι: 218, 867

εὐαγγέλιον: 477, 631, 711

εὐάλωτος: 585

εὐαρίθμητος: 686, 732

εὐδαιμονία: 440

εὐδοκέω: 608

εὐεργετέω: 314

εὐεργέτης: 78, 325

εὐθέως: 503

εὐθυμία: 487

εὐθύς: 285, 495

εὔκλεια: 298, 302

εὐκόλως: 451, 645

εὐμένεια: 526

εὔνοια: 347

εὐπαρρησιάστως: 236, 245

εὐπρόσωπος: 113, 393

εὕρεσις: 577

εὑρίσκω: 309, 530, 544, 547, 605, 785, 790, 809, 812, 833, 934, 935

εὐσέβεια: 198, 266, 303, 397, 434, 470, 525, 747

εὐσεβής: 210, 274, 299, 588

εὐσεβῶς: 508

εὐστόχως: 998

εὐτόνως: 235

εὐφημία: 308

εὐχαριστέω: 487

εὐχερῶς: 278

ἐφάπτω: 884

ἐφαρμόζω: 618

ἐφέλκω: 489

ἐφερμηνεύω: 617

Ἔφεσος: 63, 64, 71, 73, 731

ἐφευρίσκω: 253

ἐφήδομαι: 185

ἐφιζάνω: 726

ἐφίημι: 255

ἔφιππος: 32

ἐφοράω: 289

ἐχθρός: 173, 178, 222

ἔχω: 12, 15, 42, 46, 71, 91, 102, 105, 136, 144, 160, 190, 197, 198, 203, 208, 214, 225, 227, 231, 244, 252, 270, 278, 288, 333, 365, 377, 387, 400, 402, 451, 483, 487, 492, 499, 507, 528, 591, 596, 645, 656, 677, 687, 688, 694, 708, 743, 765, 780, 798, 818, 900, 901, 907, 909, 936, 941, 952, 954, 966, 979

ἕως: 865

ζάω: 334, 357, 484, 511, 518, 548, 576, 599, 600, 604, 619, 653, 713

Ζῆκχος: 263

ζῆλος: 137, 312, 405, 470

ζηλόω: 301, 747

ζηλωτής: 310

ζημία: 96, 852, 858

ζημιόω: 95, 335, 374

ζητέω: 243, 315, 862

ζωή: 315, 421, 597, 611, 620, 675, 795, 943

Ζωοποιέω: 598, 603

Ζωόω: 606

ἡγεμονία: 398

ἡγέομαι: 96, 197, 500, 582

ἡδέως: 802, 1004

ἤδη: 54, 129, 133, 179, 244, 382, 544, 826

ἥδομαι: 1004

ἥκω: 20

ἡλικία: 419, 554

ἡλικιώτης: 183

ἡμεδαπός: 36

ἡμέρα: 358, 457, 496, 510, 736, 766, 880

ἡμερόω: 739

ἤπειρος: 545, 719

Ἡσαΐας: 627, 786

ἡσυχία: 516

ἧττα: 392

θάλαττα / θάλασσα: 545, 561, 719

θάλλω: 131

θάνατος: 78, 202, 421, 522, 530, 548, 576, 653

Θανατόω: 600, 604, 609

Θαρρέω: 967

Θάρσος: 130

θαῦμα: 521, 522, 524, 548, 663, 668 (2), 699, 711, 785, 790, 795, 796, 797, 817

Θαυμάζω: 244, 821, 995

Θαυμάσιος: 66

θαυματοποιΐα: 667

θαυματουργέω: 509, 530, 557

θαυματουργία: 561, 562

θαυματουργός: 556, 570, 666

θεάομαι: 31, 37, 121, 440

θεῖος: 67, 168, 191, 298, 302, 336, 357, 359, 405 (2), 411, 468, 502, 509, 563, 569, 580, 593, 601, 605, 609, 689, 690, 693, 705, 710, 727, 863, 870, 948, 968

Θέλημα: 92, 743

θέλω: 125, 141, 184, 188, 329, 330,

333, 334, 453, 477, 904. Cf. ἐθέλω

θεμέλιον: 492

θεογνωσία: 919

Θεοδώρα: 574

Θεόδωρος: 33

θεολογέω: 508, 635, 900, 905, 930, 983

θεολογία: 473, 659, 915, 968

θεολόγος: 635, 729, 863, 870, 892 (2), 976

θεομάχος: 809

θεόπνευστος: 184

θεός: 825 – Θεός: 2, 70, 74, 148, 150, 163, 289, 314, 322, 338, 340, 346, 399, 423, 425, 429, 487, 503, 516, 518, 526, 528, 540, 543, 547, 550, 554, 570, 574, 575, 579, 589, 590, 619, 640, 651, 655, 662, 676, 702, 705, 713, 721, 722, 753, 771, 817, 823, 828, 830, 831 (2), 852, 854, 858, 887, 892, 899, 919, 1008

θεοσημεία / θεοσημία: 652, 707, 826

θεόσοφος: 868

θεότης: 601, 912

θεοφιλής: 346

θεόφορος: 192, 199, 642, 868

θεραπεία: 76

θεραπεύω: 243

θηρολέκτης: 252

θλίβω: 143, 341, 803

θλῖψις: 203, 205, 296, 313, 316

θνῄσκω: 685

θνητός: 598, 603, 606

Θρᾷξ: 262

θρασυστομέω: 453

θρησκεία: 430

θρόνος: 438, 515, 810

θυμός: 316

θύρα: 156

θυσία: 352

ἴαμα: 525

Ἰανουάριος: 793

Ἴβηρ: 263

ἰδέα: 201

ἰδίᾳ: 532, 947

ἰδιοποιέω: 101

ἴδιος: 154, 155, 185, 194, 202, 326, 395, 529, 687, 720, 807, 898, 980

ἰδού: 13, 884

ἱδρώς: 517

ἱεράομαι: 122, 133

ἱερατικός: 366, 836

ἱερεύς: 41

ἱερομνήμων: passim

ἱερός: 135, 211, 379, 451, 468, 505, 513, 523, 568, 689, 784, 957

ἱεροτελεστία: 474

ἱερουργέω: 133

ἱερωσύνη: 515

Ἰησοῦς: 2, 424, 597, 679

ἱκανός: 43

ἱλασμός: 722

ἵλεως: 730

Ἰουδαῖος: 748

Ἰούδας: 970

ἰσοθεΐα: 726

ἴσος: 870

ἰσοτιμία: 638

Ἰσπανός: 265

ἵστημι: 234, 751, 765, 839, 873, 994

ἱστορία: 428, 556

ἰσχύς: 155, 292

ἰσχύω: 729

Ἰταλία: 728

Ἰταλός: 264, 392, 666, 700, 706, 713, 782

ἴχνος: 421

Ἰωάννης: 572, 863, 950, 964

Ἰωάσαφ: 572

καθάπαξ: 855

καθάπτω: 690

καθαρός: 347

καθαρῶς: 411, 415

καθείργνυμι: 483

καθευρίσκω: 786

κάθημαι: 12, 16, 142

καθίζω: 171

καθικνέομαι: 687, 973

καθίστημι: 332, 471

καθολικός: 152, 166, 388, 464, 468

καθόλου: 199

καθομολογέω: 236

καθυποβάλλω: 535, 661

καθυποδείκνυμι: 590

Κάϊν: 327

καινός: 362, 472

καιρός: 176, 201, 350, 401, 835, 992

κακία: 320, 429, 446

κακοδοξία: 250, 401, 418, 450, 609, 655

κακός: 317, 537, 872

κακουργέω: 761

κακουχία: 456

κακόω: 159

κακῶς: 482

καλαθίσκος: 284

καλέω: 163, 170, 201, 258, 264, 267, 272, 360, 372, 628, 673, 869, 922

καλόγηρος: 830

καλός: 329, 455, 506, 832

καλῶς: 94, 189, 373, 400, 994

κάμνω: 802

κανονικός: 475

Καντακουζηνός: 800

κανών: 468, 953

Καπηνός: 571

καρδία: 576, 676, 829, 937, 940

καταβοάω: 736

καταβολή: 210

καταγιγνώσκω: 189, 229, 962

κατάγω: 571

καταδέχομαι: 52, 125, 181, 216, 269, 430, 515, 584, 985, 988, 996

καταδικάζω: 57

καταδίκη: 224, 237, 293

κατάδικος: 138

κατάκειμαι: 793

κατακόρως: 882

κατάκρισις: 621

κατάκριτος: 959

κατακρύπτω: 815

καταλαμβάνω: 818

καταλέγω: 237

καταλλήλως: 860

κατάλυσις: 914

καταλύω: 518

καταμανθάνω: 794, 863

κατανεύω: 515

κατανοέω: 697, 859

καταντάω: 49

καταξιόω: 37, 366, 521

καταπείθω: 126

καταποντίζω: 333, 357

κατάρχω: 159

κατασκηνόω: 610

κατάσκιος: 29

καταστέφω: 523

καταστροφή: 447

κατατρέχω: 397

κατατρύχω: 988

καταφέρω: 717

καταφεύγω: 708

καταφρόνησις: 394

καταχέω: 256, 846

καταχώννυμι: 814

κάτειμι (εἶμι): 960

κατεργάζομαι: 317

κατερείπω: 379

κατέχω: 381, 391

κατήγορος: 658

κατοικέω: 163

κατοκνέω: 288

κατορθόω: 99, 281

κατόρθωμα: 292, 346, 348, 564, 566

καυχάομαι: 291 (2)

κεῖμαι: 557, 572, 578, 666, 695

κελεύω: 360, 368, 451, 453

κενός: 735

κενοφωνία: 217

Κέρα: 843

κεράσιον: 284

κερτομέω: 749

κεφάλαιον: 349, 863

κεφαλή: 335, 709, 881

κηδεμονία: 148

κηδεμονικός: 306

κηδεμών: 145, 589

κήρυγμα: 665

κηρύττω: 130, 220, 245, 908

κίνδυνος: 246, 417

κινέω: 126, 756, 814

κίων: 162

κλέπτω: 490, 940

κληρονόμος: 438, 810

κλῆρος: 155, 187

κλῆσις: 261, 264, 270

κλῖμαξ: 891

κλυδωνίζω: 673

κοιλία: 217, 735

κοινῇ: 532, 947

κοινός: 262, 264, 395, 426, 611, 614, 616, 618, 682, 790, 899, 956

κοινόω: 753

κοινωνέω: 125, 196, 418, 430, 432, 434, 459

κοινωνία: 126, 231, 248, 445

κολάζω: 938

κόλασις: 489, 941, 942

κομιδῇ: 48

κόπος: 768

κορυφαῖος: 295

κορυφή: 670

κοσμέω: 66, 732, 797

κοσμικός: 570

κόσμος: 816

κρατέω: 85, 367, 479

κράτιστος: 406

κράτος: 383, 417, 954

κρημνός: 585

κρῖμα: 383

κρίνω: 542, 830, 860, 968

κρίσις: 543, 791

κριτήριον: 137

κριτής: 696

κρύπτω: 88, 224, 575, 989

κτάομαι: 4, 152, 156, 252, 261, 441, 834, 849

κτῆμα: 718

κτίσις: 423, 627

κτιστός: 935

κυβεία: 674

κυλίω: 814, 994

κῦρ: 535, 786

κυρία: 387

Κύριος: 2, 142, 154, 177, 191, 210, 279, 291, 382, 424, 427, 473, 519, 531, 560, 562, 593, 659, 669, 671, 730, 763, 824, 925, 926, 942

κυρόω: 390, 962

κώλυμα: 238

κωλύω: 230, 431

κώμη: 510, 545

Κωνσταντῖνος: 359

λαγχάνω: 122

Λάζαρος: 793

λαλέω: 14, 42, 86, 91, 349, 615, 882

λαλιά: 1001

λαμβάνω: 43, 45, 86, 92, 129, 135, 441, 555, 629, 696, 737, 773

λαμπρύνω: 563

λάμπω: 89

λανθάνω: 223, 276, 293

λαός: 380

Λάσκαρις: 572, 683

λατινικός: 186, 230, 351, 361, 471, 528, 547, 582, 694

λατινισμός: 60, 115, 125, 181, 488, 691

Λατῖνος: 1, 52, 56, 82, 92, 99, 109, 193, 231, 248, 251, 256, 258, 259, 265, 271, 272 (2), 377, 433, 436, 463, 654, 821, 876, 893, 894, 895, 897, 899, 901, 903, 905, 906, 909, 910, 913, 920, 971, 986, 991, 992

λατινόφρων: 690

λατρεύω: 703, 704

λέγω: 5, 17, 57, 64, 89, 104, 121, 129, 180, 196, 237, 244 (2), 246, 247, 255, 275, 284, 350, 406, 409, 482, 511, 554, 612, 635, 642, 643, 647, 660, 664, 665, 667, 682, 695, 697, 701, 709, 720, 733, 741, 744, 758, 772, 774, 778, 783, 802, 812, 818, 820, 822 (2), 824, 830, 855, 866, 891, 893 (2), 897, 902, 908, 917, 920, 922, 923, 967, 998, 1005, 1008

λεία: 381

λείπω: 639

λειτουργέω: 886

λείψανον: 338, 523, 549, 555, 560, 565, 569, 577, 643, 653, 665, 784, 790,

819

λέξις: 168, 226

λεπτολογέω: 936

λεπτός: 781

λεωφόρος: 136

λήγω: 374

λήθη: 244

ληΐζομαι: 380, 556

λήρημα: 664

ληρωδία: 935

λῃστής: 378

λίθος: 125, 162, 190

λίχνος: 440, 738

λογίζομαι: 77, 325, 336, 479, 806

λόγιον: 968

λογισμός: 664, 779, 827, 940

λόγος: 28, 70, 91, 139, 165, 192, 225, 233, 239, 242, 243, 244, 246, 283, 294, 310, 318, 345, 363, 473, 529, 542, 578, 591, 642, 646, 650, 651, 664, 670, 731, 751, 753, 756 (2), 764, 765, 769, 771, 777, 780, 781, 797, 801, 886, 892, 896, 980, 982, 990, 997

λοιδορία: 845

λοιπός: 232, 286

λύκος: 585

λύμη: 434

λυσιτελής: 399

λύω: 534

Μαγνησία: 572

μαθητής: 467

μακαρίζω: 300

μακάριος: 372, 387, 412, 600, 864

Μακάριος: 798

μακαρισμός: 308, 324

Μακεδόνιος: 174

Μακεδών: 949

μακροθυμέω: 887

μακρός: 131, 225, 486, 725, 936

μαλάττω: 491

μάλη: 88

μανθάνω: 20, 33, 161, 278, 286, 427, 453, 478, 617, 631, 766, 846, 986

μαρτυρέω: 221, 242, 294, 364, 473, 538, 873

μαρτυρικός: 337, 553

μαρτύριον: 151

μάρτυς: 332

μαστιγόω: 135

ματαιόω: 936

μάτην: 427

μεγαλόπολις: 378, 408, 556

μεγαλύνω: 322

μέγας: 49, 64, 313, 323, 552, 574, 741, 789, 880

μέγιστος: 176, 255, 308, 374, 918

μεθοδεία: 674

μέθυσος: 842

μεθύω: 701

μείζων: 385, 458, 501, 536

Μελέτιος: 337, 357, 405, 481, 502, 506, 509, 513, 569, 690, 694, 780, 784

μέλι: 885

μέλλω: 79, 214, 422, 599, 681

μέλος: 219

μέλω: 498

μένω: 686, 688

μερίζω: 123

μέρος: 23, 50, 124, 256, 309, 763

μεσεμβολέω: 448

μεσονύκτιον: 769

μέσος: 177, 195, 437, 537, 890

μεταγενής: 890

μετάγω: 380, 481, 555

μεταδίδωμι: 900

μεταδοτικός: 625

μετακομιδή: 557

μετάνοια: 3, 10, 884

μεταποίησις: 475

μεταποιητής: 968

μετασκευάζω: 607

μεταφέρω: 666

Μεταφραστής: 569

μεταχείρισις: 102

μεταχωρέω: 518

μετέρχομαι: 98, 249, 429, 693, 732

μετέωρος: 502, 1000

μέτοχος: 70, 365, 734

μετριάζω: 242

μέτριος: 158, 204, 574

μετρίως: 225

μέτρον: 546, 1007

μήν: 48, 53, 793

μῆνιγξ: 881

μηνικός: 53

μηνικῶς: 47

μήρινθος: 740

μηρός: 88

μήτηρ: 182

μητροπολίτης: 87, 798

μηχανή: 111

μιαρός: 661, 682

μίασμα: 843

μικρός: 108, 146, 348, 376, 537, 741, 743, 755

μικρῶς: 367

μιμητής: 771, 772

μιμνῄσκω: 348, 630, 639

μισγάγγεια: 943

μισέω: 147, 170, 500

μῖσος: 746

Μιχαήλ: 350, 534, 570, 683, 693, 803, 809

μνημεῖον: 618

μνημόσυνον: 390, 403, 444

μόλις: 11

μόλυβδος: 162

μοναστήριον: 833, 838, 846

μοναχικός: 550, 567

μοναχός: passim

μονή: 632, 792, 836

μόνιμος: 354

μονοθελήτης: 856

μόνον: 109, 132, 395, 446, 714, 764, 906, 907, 911, 912, 913 (2), 967, 1001

μόνος: 74, 75, 518, 558, 575, 891, 894 (2), 896, 905

μυελός: 885, 973

μυριάριθμος: 546, 853

μυρίος: 333, 448, 927

μυσαρός: 409

μυσάττομαι: 655, 704

Μυσός: 381

μυστήριον: 613

μώλωψ: 453

μωραίνω: 937

Ναζαρέτ [conjecture]: 711

ναός: 34, 163 (2)

νάω: 131

νεανεία: 990

νεανίας: 987

νεανισκεύομαι: 999

νέηλυς: 22

νεκρός: 352, 588, 596 – ὁ νεκρός: 597, 598, 624

νέος: 216, 428, 878 – ὁ νέος: 30, 739

Νεστόριος: 175

νέωτα: 882

νήπιος: 673

νῆσος: 545, 568, 718

νοέω: 8, 9, 10, 11, 12, 225

νομεύς: 100

νομίζω: 384, 402

νομοθετέω: 396, 473

νοσέω: 219, 707

Νούμερα: 496

νοῦς: 75, 226, 395, 601, 615

νῦν: 119, 120, 122, 142, 154, 171, 180, 213, 244, 246, 299, 309, 317, 319, 353, 385, 390, 402, 445, 495, 646 (2), 681, 754, 765, 819, 936

νύξ: 886

ξένος: 22, 281, 472, 582, 815

ξηρός: 502

ξίφος: 77

ξυριάω: 999

ὁδός: 209, 312, 439, 477

ὀδούς: 507

ὀδυνηρῶς: 506

ὅθεν: 144, 324, 328, 445, 586

οἶδα: 36, 45, 94, 119, 161, 279, 325, 375, 383, 435, 567, 576, 749, 783, 829, 831, 835, 837, 894, 981

οἴησις: 724

οἴκαδε: 116

οἰκεῖος: 24, 155, 432, 479, 610, 677, 716, 723, 836, 964

οἰκειόχειρος: 799

οἰκέω: 597

οἰκήτωρ: 59

οἰκοδομέω: 189

οἰκοδομή: 161

οἰκονομέω: 295, 308

οἰκονομία: 292, 371, 869

οἰκονόμος: 306

οἰκουμένη: 595

οἰκουμενικός: 949, 971

οἶκτος: 160, 814

οἴομαι: 78, 94, 111, 611, 727, 767, 772

ὀλίγος: 205, 213, 313, 457, 510, 564, 774, 797, 973

ὀλισθάνω: 993

ὅλος: 44, 483, 669

ὁλοτελῶς: 669

ὄμβρος: 992

ὁμιλία: 283

ὁμόγνωμος: 164

ὁμόδοξος: 165, 449

ὅμοιος: 848

ὁμολογέω: 247, 323, 459, 462, 519, 520, 589, 853, 933, 952, 982, 985, 996

ὁμολογία: 129, 959, 961

ὁμόνοια: 167, 746, 948

ὁμοούσιος: 633

ὁμοουσιότης: 896

ὁμορέω: 432

ὁμόσε: 677

ὁμότιμος: 872

ὁμόφρων: 160, 498

ὁμόφυλος: 449

ὁμοφώνως: 464, 874

ὄνειδος: 275, 747

ὄνομα: 21, 24, 34, 58, 299, 308, 334, 389, 450, 559, 798

ὀνομάζω: 25, 165, 256, 265, 267, 271, 782, 821, 829, 832, 834, 841, 906, 958

ὄντως: 25, 549, 791, 851

ὁράω: 40, 108, 121, 134, 142, 177, 194, 207, 289, 309, 499, 538, 600, 701, 755, 799, 817, 828, 849, 923

ὀργή: 316

ὀρέγω: 101

ὄρθιος: 999

ὀρθοδοξέω: 342, 525

ὀρθοδοξία: 147, 220, 247, 301, 310, 312, 355, 398, 524, 527

ὀρθόδοξος: 208, 234, 250, 410, 464, 512, 514, 857, 926, 981 – ὁ ὀρθόδοξος: 164, 166, 671, 801

ὀρθός: 79, 424, 659, 940

ὀρθότης: 652

ὀρθῶς: 825

ὁρίζω: 162

ὁρμή: 139, 158, 296, 391, 751

ὄρος: 358 – Ὄρος: 568

ὅρος: 212, 958

ὁσημέραι: 309, 385, 532

ὁσιακός: 68

ὅσιος: 450 – ὁ ὅσιος: 337, 803

ὁσίως: 686

ὀστέον: 973

ὁσῶραι: 149, 318, 586

ὁτέ: 358

Οὖννος: 265

οὐρανός: 26, 334, 636

οὖς: 40, 277, 417

οὐσία: 908

ὀφείλω: 107, 204, 219, 236, 371, 402

ὀφθαλμός: 40, 277, 289, 440, 506, 1000

ὀφρύς: 999

ὀψέ: 764

ὄψις: 359, 455, 697, 794

πάγη: 738

πάθος: 74

παίγνιον: 813

παιδεύω: 295, 313

παιδίον: 813

παῖς: 810

Παίων: 262

πάλαι: 206, 946

Παλαιολόγος: 351

παλαιός: 183, 428, 472

παλάμη: 89

πάλιν: 213, 321, 385, 479, 484, 498, 500, 538, 663, 667, 822

πάμπαν: 76, 384

πανάγιος: 508

παναληθής: 875

πανουργία: 674

παντελής: 447, 847, 916

παντοδύναμος: 561

παντοῖος: 67, 390

πανωλεθρία: 55

πάπας: 43, 394, 403, 451, 482, 484, 532, 536, 661, 682, 684, 691, 737, 950, 963, 964, 971

παραβάλλω: 752

παράβασις: 869

παραβάτης: 968

παραγγελία: 135

παράγω: 593

παραδείκνυμι: 740

παραδηλόω: 965

παραδίδωμι: 383, 428, 469, 476, 480, 792, 866, 937, 939, 958, 969

παράδοσις: 167, 191, 463, 474, 875, 961, 975

παραδρομή: 493

παράθεσις: 249

παραινετικῶς: 412

παρακαλέω: 242, 438, 514, 751, 767

παρακερδαίνω: 319

παρακίνησις: 283

παρακοή: 407

παρακολουθέω: 760, 768, 785, 824

παραλαμβάνω: 188, 210, 218, 867

παραλείπω: 463, 630, 646, 819

παράμουσος: 216

παραμυθέομαι: 330

παραμυθία: 146

παρασκευάζω: 729, 756, 779

παρασκεύασις: 322

παράστασις: 578, 953

παρασύρω: 109

παρατείνω: 769

παρατήρησις: 475

παρατίθημι: 696

παρατρέχω: 349

παρατυγχάνω: 137

παραφρονέω: 701

παραφυλάττω: 758

παραχωρέω: 238

παρειά: 999

πάρειμι (εἰμί): 45, 104, 204, 398, 801, 950, 974

παρεκτροπή: 294

παρελαύνω: 1008

παρεμποδίζω: 375, 805

παρεξηγητής: 659

παρέρχομαι: 457, 544

παρέχω: 349, 391, 549, 761

παρίημι: 537

παριππεύω: 54

παρίστημι: 148, 369, 458, 501, 526,

παροδεύω: 29, 991

πάροδος: 647

παροιμιωδῶς: 1005

παροξύνω: 157

παροράω: 467

παροτρύνω: 318

παρρησία: 458, 479, 501

παρρησιάζομαι: 507, 512

πάσχω: 147, 149, 207, 329, 334, 738, 742, 939, 1005

πατήρ: 4, 27, 38, 128, 188, 276, 372, 387, 456, 459, 460, 461, 465, 467, 807, 829, 868, 955, 962, 969 –

ὁ Πατήρ: 462, 521, 623, 624, 629, 631, 853, 894 (2), 895 (2), 897, 898, 899, 902 (2), 906 (2), 912, 913, 920, 930, 977

πατραλοίας: 182

πατριαρχεύω: 498

πατριάρχης: 41, 42, 122, 154, 535, 573, 692, 786, 950

πάτριος: 117

πατρίς: 21, 24, 25, 38, 307, 426

πατροπαράδοτος: 214

Παῦλος: 303, 635, 768, 770, 772

παύω: 242, 557, 1003

Παχωμίου: 511

πέδη: 483

πείθω: 93, 189, 209, 316, 360, 413, 420, 432, 445, 767, 774

πεῖνα: 76

πεῖρα: 129, 617, 734

πειράζω: 146, 300, 881

πειρασμός: 151, 205, 297, 321

πέλαγος: 878

περίειμι (εἰμί): 305, 499, 521, 793

περίληψις: 227

περιπίπτω: 927, 981

περιστοιχέω: 988

περιττός: 24

περιφέρω: 326, 673

περιφρόνησις: 297

πεῦσις: 755, 878

πηγή: 525, 912

πηλός: 992

πηλόω: 1004

πικρός: 657

πίμπλημι: 737

πίπτω: 55, 726, 993 (2), 1004, 1006

πιστεύω: 97, 524, 702 (2), 703, 750, 823, 825

πίστις: 71, 168, 183, 190, 210, 215, 216, 261, 270, 347, 410, 424, 444, 461, 466, 492, 566, 581, 588, 706, 728, 748, 749, 857, 954

πιστός: 163, 595, 668, 700

πιστόω: 449

πλάνη: 189, 302, 351, 361, 469, 501, 675

πλάττω: 844

πλατύνω: 453

πλατυσμός: 228, 283

πλῆθος: 137, 852, 858

πληθύνω: 429

πλημμελέω: 149

πληροφορέω: 287, 527, 938

πληροφορία: 542, 549, 966

πλήρωμα: 192, 788

πλίνθος: 162

πλοῖον: 729

πλούσιος: 566

πλουσίως: 305, 581

πλουτέω: 262, 303

πλοῦτος: 379, 441, 719

Πνεῦμα: 168, 304, 462, 533, 550, 580, 595, 597 (2), 599, 600, 605, 606, 607, 609, 622, 623 (2), 626, 627, 629, 630, 633, 640, 641, 678, 680, 689, 710, 853, 879, 895, 896, 897, 900, 903, 904, 907, 909, 920, 930, 948 – τὰ πνεύματα: 627

πνευματικός: 66

πνευματομάχος: 929, 934

πνέω: 139, 296

ποδηγός: 477

ποθέω: 518

πόθος: 516

ποιέω: 13, 94, 177, 187, 204 (2), 353, 373, 375, 381, 406, 437, 439, 620, 632, 679, 884, 958, 968

ποιμήν: 584

πολεμέω: 150

πολέμιος: 726

πόλις: 307, 381, 427, 428, 431, 440, 545, 717

πολιτεία: 550

πολιτεύω: 570

πολίχνιον: 832

πολλάκις: 157, 741

πολλοστός: 228

πονηρεύομαι: 171

πόνος: 518

πόππυσμα: 740

πορεύω: 991

πορνικῶς: 842

πόρρω: 307

πούς: 884

πρᾶγμα: 51, 99, 349, 542, 723, 810

πρᾶξις: 327, 364, 600, 604, 608, 956

πράττω: 500, 620

πρᾴως: 405

πρεσβεύω: 234

πρίω: 330 (2)

προάγω: 419

προαίρεσις: 327

προαποφαίνω: 505

προαριθμέω: 637

προβάλλω: 277, 898

πρόβατον: 100, 583

προβολεύς: 906

προγενής: 890

προδίδωμι: 187, 208

πρόδηλος: 985, 989

προδήλως: 691

προδοσία: 758, 869

προδότης: 658, 762

προέρχομαι: 757

προέχω: 98

προηγέομαι: 435, 744

προήγορος: 658

προΐστημι: 251, 312, 388, 494

προκαλέω: 138

πρόκειμαι: 442, 813

πρόκριμα: 140

προλαμβάνω: 330

προλέγω: 510, 534

πρόνοια: 298, 336

προνόμιον: 387

προξενέω: 765

πρόξενος: 58, 275, 376

προσαγγέλλω: 253, 288

προσανέχω: 75, 395

προσαρτάω: 417, 740

προσγίγνομαι: 807

προσδέχομαι: 581, 587

προσδοκήσιμος: 447

πρόσειμι (εἰμί): 311, 386, 736

προσέρχομαι: 266, 536

προσέχω: 722, 767

προσεχῶς: 33

προσήκω: 401, 723

προσθήκη: 215, 448, 465, 474, 755, 955, 958, 974

προσίημι: 528, 541

πρόσκαιρος: 941

προσκαλέω: 837, 838, 847

πρόσκειμαι: 215, 579

προσκυνέω: 32

προσλέγω: 6, 943

πρόσοδος: 396

προσοικειόω: 74

προσρέω: 268

προσταλαιπωρέω: 486

προστάτης: 715

προστάσσω: 413

προστίθημι: 108, 270, 271, 352, 464, 832, 923, 957, 960, 990

προστρίβω: 301

πρόσφορος: 648

πρόσωπον: 178, 690, 828, 904, 931 (2), 932, 933

προτάττω: 389

πρότερον: 470, 564

πρότερος: 458

προτίθημι: 373, 410, 746

προτρέπω: 765

πρότριτα: 377, 436, 813

προτροπάδην: 275

προὖπτος: 55

προφανής: 995

προφέρω: 702, 874, 975

προφήτης: 196, 330, 331, 504

προφητικός: 563

προφορά: 982

προφορικός: 228

πρύτανις: 305

πρῶτον: 20

πρῶτος: 350, 386, 890, 891, 919

πρώτως: 967

πταίω: 722

πτῶμα: 72, 996

πυλίς: 29

πυνθάνομαι: 19, 227, 288

πῦρ: 938, 939, 940

πώρωσις: 676, 974

ῥαβδίζω: 501

ῥαγδαῖος: 777

ῥᾳδίως: 335

ῥήγνυμι: 778, 881

ῥῆμα: 467, 590

ῥῆσις: 467

ῥητόν: 612, 617, 622, 634

ῥίζα: 507

ῥίν: 1000

ῥύομαι: 671, 926

Ῥωμαῖος: 384, 399, 594

Ῥώμη: 481, 864

Ῥῶσος: 263

Σαβέλλιος: 175, 932

σαβελλισμός: 928

σαβελλίως: 871

σαίνω: 939

σαλεύω: 868, 875

σάντος (?): 843

σάρξ: 599

Σατάν: 325

σαφήνεια: 228, 754

σαφηνίζω: 649, 777

σαφής: 148, 527, 766

σαφῶς: 601

σεβάσμιος: 792

σέβομαι: 411, 854

σειρά: 571

σεμνός: 733, 851

σεμνότης: 732

σεμνύνω: 274, 857

σεραφίμ: 844

σημεῖον: 22, 118, 823

σημειόω: 776

σήμερον: 252, 373, 960

σήπω: 219

σιγή: 349, 996

σιωπάω: 923

σκάλα: 741

σκάνδαλον: 176, 966

σκέπτομαι: 266

σκέψις: 371

σκολιός: 660

σκοπέω: 435

σκοπός: 21

σκορπίζω: 585

σκοτεινός: 486, 672

σκοτία: 817

σκοτίζω: 675

σκότος: 814

Σκῦρος: 481, 484

σοφία: 67, 70, 672, 731

σοφίζω: 910

σοφός: 363, 411, 863, 924, 937, 1002, 1008

σπεύδω: 143

σπουδάζω: 223, 805

σπουδή: 112, 355, 488

στάσις: 180

σταυρός: 436

Σταυρούπολις: 63, 69

στενοχωρία: 203, 316

στενόω: 143

στενῶς: 48

στέργω: 60, 82, 115, 118, 222, 845, 951

στερέω: 717, 887

στέρησις: 46, 688

στέρνον: 881

στερρῶς: 200

στέφανος: 338

στηριγμός: 342

στηρίζω: 362

στοιχέω: 184, 407

στόμα: 157, 299, 593, 754, 757, 873

στράτευμα: 718, 719

στρέφω: 156

στρουθός: 738

στῦλος: 191

συγγίγνομαι: 214, 282, 843

σύγγραμμα: 363

συγγραφεύς: 998

συγγραφή: 200

συγγράφω: 796

συγκαλύπτω: 677, 844, 996

συγκατάβασις: 51, 85, 93

συγκατάθεσις: 418

συγκλείω: 485

συγκλητικός: 788

σύγκλητος: 804, 806

συγκρίνω: 207

συγκροτέω: 302, 310, 744, 786, 949

συγχέω: 778

συγχωρέω: 145, 536

συγχώρησις: 535

συζυγία: 456

συκοφαντέω: 679

συκοφάντης: 657

συλλαμβάνω: 368

συλλειτουργέω: 141

συμβαίνω: 54, 56, 301, 538, 826, 927, 966, 992 (2)

συμβιβάζω: 112

σύμβολον: 211, 216, 461, 466, 474, 955, 957, 970, 974

συμβουλεύω: 414, 425

σύμβουλος: 71

Συμεών: 569, 683

συμπάσχω: 333

συμπληρόω: 788

σύμφημι: 625

σύμφρων: 694

συνάγω: 533, 696

συναγωνίζομαι: 801

σύναθλος: 485, 513

συνάθροισις: 168

συναινέω: 73, 594

συναιρέω: 932

συναίρω: 753

συναντιλαμβάνoμαι: 304

συναπάγω: 351, 361

συνάπτω: 871

συναριθμέω: 636, 952

συναρπάζω: 73

συνασκητής: 366

συνδέω: 403

συνείδησις: 287, 697

συνεῖπον: 988

συνείρω: 840

συνέλευσις: 170

συνέπομαι: 469

συνεργέω: 172

συνεργός: 365

συνέρχομαι: 164, 261, 969

σύνεσις: 591

συνεφέλκω: 285

συνεχής: 764

συνέχω: 88, 284

συνηγορέω: 117, 118, 198

σύνθετος: 934

συνίημι: 129, 504, 692, 716, 721, 821, 831

συνίστημι: 108, 119, 120, 162, 166, 186, 250, 354

συνοδικός: 371

συνοδικῶς: 969

σύνοδος: 68, 461, 744, 786, 801, 949, 954, 963, 971, 972

σύνοιδα: 394

σύνολος: 515

συνοράω: 745

συντείνω: 735

συντηρέω: 643

συντίθημι: 110, 274, 808

συντρέχω: 119

συνωμοσία: 437

σύστασις: 399

σύστημα: 186

συχνός: 497

συχνῶς: 49

σφάζω: 843, 844

σφοδρῶς: 230, 502

σφύζω: 881

σχῆμα: 114, 553, 833

σχίζω: 881

σχίσμα: 40, 121, 543, 562, 685, 782

σχοινίον: 502

σῶμα: 16, 75, 538, 596, 598, 600, 602, 603, 606, 607, 614, 720

σωματικός: 608, 759

σωματικῶς: 95, 416

σῶς: 811

σωτηρία: 303

σωτήριος: 760

τάγμα: 419, 554, 567

τάλαντον: 224

ταμεῖον: 524

τάξις: 637

ταπεινός: 158

ταράττω: 368

ταραχή: 176, 206

τάττω: 47, 257, 662, 970

τάχος: 368

ταχύς: 244

τεκμαίρομαι: 22, 51, 118

τεκμήριον: 527, 790

τέλειος: 542

τελειόω: 553

τελετή: 451

τελευταῖος: 779

τελευτή: 510

τελέω: 136, 155, 580, 583, 584, 835, 838

τέλμα: 993

τέλος: 48, 648, 744, 941, 990

τεσσαράκοντα: 543

τετηρημένως: 637

τετρακόσιοι: 544

τέτταρες: 285, 388

τήμερον: 37, 590

τηρέω: 212, 339, 523, 551

Τήρων: 33

τιθασσεύω: 739

τίθημι: 203, 370, 425, 437, 763

τιμάω: 34, 41, 123, 352, 389, 412, 490, 503, 791, 804, 854

τιμή: 310, 315, 395, 403, 414, 416 (2), 515

τιμωρητικῶς: 693

τιμωρός: 393

τολμάω: 157, 465, 660, 957

τόλμη: 369

τολμηρός: 425, 663, 921

τόμος: 800

τοπικός: 972

τοπικῶς: 425

τόπιον: 30

τόπος: 31, 58, 239, 382, 568, 717

τοποτηρητής: 951, 963

τορός: 1001

τότε: 353, 357, 444, 494, 498, 785, 802

Τοῦρκος: 268

τρανῶς: 459

τραχύς: 134

τρεῖς: 638, 695, 696, 873, 951

τρέφω: 181, 236, 517, 743

τρέχω: 313, 888

Τριάς: 508, 853, 918, 960

Τριβαλλός: 263

τριήρης: 495

τρισυπόστατος: 601

τρίτος: 471, 636

τρόπος: 126, 156, 346, 375, 723

τροπόω: 179, 212

τροφή: 101, 740, 742

τρόφιμος: 652

τροχαλός: 1001

τυγχάνω: 45, 386, 405, 513, 536, 754, 991

τυμπανίας: 813

τύπος: 865

τυραννικῶς: 355

τύραννος: 235

τυφλός: 698 (2)

ὕβρις: 255, 256, 273, 288, 479

ὑγιαίνω: 17

ὑγιής: 190, 360

ὕδωρ: 131

υἱός: 511, 803, 825 – Υἱός: 2, 462, 619, 623, 630, 631, 853, 893 (2), 894, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 903 (2), 906, 908 (2), 909, 913, 919, 923, 930, 975, 977

ὑπαλείφω: 362

ὑπαριθμέω: 638

ὕπαρξις: 900, 901, 903

ὑπάρχω: 984

ὑπασπιστής: 160, 547

ὑπείκω: 153, 195, 413, 743

ὑπεμφαίνω: 601

ὑπερβαίνω: 546

ὑπερούσιος: 912

ὑπεροψία: 994

ὑπήκοος: 417

ὑποβολή: 493

ὑπογραμμός: 332

ὑπογραφή: 799

ὑπογράφω: 60, 62, 82, 87, 88, 110, 962

ὑποδείδω: 137

ὑπόθεσις: 525

ὑπόκειμαι: 339, 607, 877, 928

ὑποκλέπτω: 111

ὑποκρίνω: 847

ὑποκριτής: 763

ὑποκύπτω: 86

ὑπολαμβάνω: 634

ὑπολείπω: 113

ὑπομένω: 151

ὑπομονή: 303, 314

ὑποπτεύω: 51, 290

ὑπόστασις: 626 (2), 630, 636, 931, 933

ὑποστέλλω: 77, 128

ὑποταγή: 372, 391, 403, 414

ὑποτίθημι: 222, 360, 417

ὑποφαίνω: 38

ὑποφέρω: 204, 298, 335

ὕστερον: 648, 776

ὑφαίρεσις: 958

ὑφηγητής: 471, 660

ὑφίστημι: 294, 768, 907, 909

ὑφοράω: 112, 237, 246, 762

ὕψιστος: 825

ὕψος: 515

ὕψωμα: 422

φαίνω: 194, 246, 532, 900

φανερός: 914

φανερόω: 565, 568, 785

φαντάζω: 726

φαντασία: 720

φαρισαϊκός: 293

φάσκω: 421, 937, 977

φαῦλος: 409, 500, 620, 842

φειδώ: 760

φέρω: 111, 141, 153, 158, 174, 206, 326, 368, 585, 677, 708

φεύγω: 275

φήμη: 64, 298

φημί: 11, 48, 259, 273, 291, 303, 313, 329, 369, 461, 623, 627, 691, 761, 865, 868, 870, 885, 893 (2), 923, 965, 993, 994

φημίζω: 827

φθάνω: 121, 206, 237, 367, 427, 673, 758, 822

φθέγγομαι: 135, 217

φθόνος: 172

Φιλαδέλφεια: 798

φιλαίματος: 1000

φιλαλήθως: 39, 656

φιλία: 745

φίλος: 627

φλωρίον: 44, 45, 46, 53, 61, 83, 89, 92, 95

φοβερός: 58, 202

φόβος: 415 (2), 425, 426

φόνιος: 378

φορά: 777

φόρος: 415 (2)

Φράγγος: 44, 993, 1004, 1006

φράζω: 13, 20, 39, 343, 751

Φραντζέσκος / Φραντζίσκος: 783, 834, 839, 841

φρήν: 470, 999

φρίκη: 58

φρικτός: 670, 972

φρίττω: 77, 663, 669

φρονέω: 251, 272, 295, 724, 905, 983

φρόνημα: 79

φροντίζω: 395, 400, 973

φροντίς: 488, 736

φροῦδος: 537

φυγάς: 57

φυγή: 139

φυλακή: 77, 480, 513

φυλάττω: 72, 205, 427 (2), 524, 866

φῦλον: 260, 374

φυσάω: 725

φύσις: 339, 638, 725, 984, 995

φωνή: 619, 882

φῶς: 500, 672, 817, 919

Φώτιος: 950, 965

χαιρετάω: 7

χαλκοῦς: 998

χάριεν: 30

χάρις: 36, 38, 94, 145, 209, 323, 533, 560, 589, 603, 605, 625, 689, 826

χάρισμα: 66, 563, 566

χαυνόω: 491

χεῖλος: 1001

χείρ: 101, 335, 378, 382, 384

χειροήθης: 102

χειροποίητος: 163

χείρων: 386, 443, 699, 848

χθές: 377, 436

χνοῦς: 177

χοιρώδης: 714

χορός: 30, 192, 332

χράω: 71

χρεία: 47, 668, 737

χρεών: 886

χρή: 116, 187

χρῆμα: 718

χρηματίζω: 615

χριστιανικός: 959

χριστιανός: 855, 866, 926

Χριστός: 2, 267, 372, 419, 423, 467, 595, 596, 598, 611, 623, 624, 641, 681, 922, 951, 966, 969

χρόνος: 179, 493, 725, 987, 989

χωρίζω: 423

ψάλλω: 791, 792

ψάμμος: 561

ψευδής: 353, 997

ψεῦδος: 249, 658

ψεύδω: 284

ψευδῶς: 841

ψῆφος: 816

ψυχή: 164, 185, 223, 317, 326, 409, 516, 657, 661, 709, 725, 852, 858, 974

ψυχικός: 417, 768

ψυχικῶς: 19, 95

ψυχωφελής: 760

ὠμός: 58, 59

ὠμότης: 807

ὥρα: 327, 487, 764

ὠφέλεια: 348, 359, 768

© Éditions de la Sorbonne, 2013

Licence OpenEdition Books

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search