Version classiqueVersion mobile

Théorie critique et modernité négro-africaine

 | 
Jean-Godefroy Bidima

Index des noms

Texte intégral

A

AARON, 207

ABYSSINIE, 156

ADDIS-ABEBA, 174

ADLER, 73

ADORNO, 9, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 27n, 28n, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61n, 62n, 63n, 64n, 65n, 66n, 67n, 82, 89, 101n, 102n, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 127, 128n, 129n, 130n, 132n, 136, 150, 161, 197, 204, 211, 221n, 222n, 227n, 229, 236n, 242, 243, 261, 266, 267n, 277, 278, 283, 284n, 290, 293, 294

AFRIQUE, 9, 16, 17, 19, 20, 24, 25n, 96, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 158, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 167n, 169n, 170n, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 185, 186, 187, 189, 190, 192, 193, 195, 197, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 213, 214, 217n, 218n, 220n, 222n, 223n, 227, 229, 230, 232, 234, 235, 236n, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 279, 280, 282, 283, 285, 286, 288, 291, 293, 294

ADOTEVI, 218

AGAMEMNON, 240

ALADURA, 20, 156

ALBERT, H, 89

ALQUIE, F, 209

ALTHUSSER, L, 113

ALLEMAGNE, 19

AMAURY DE BENE, 126

AMERIQUE LATINE, 96

AMHARA, 157, 171n

AMIN, I, 183, 184

ANGENOT, 295n

ANGLETERRE, 220n

ANGOLA, 20, 27n

APEL K.O, 12n, 91, 103n, 139, 158

ARAGON, 215

ARATO, 57, 66n,

ARISTOTE, 15, 25n„ 28n, 182, 185, 186, 192

ARMANGAUD, F., 103n

ARNAUD AJ., 168n, 169n

ARNAULD, 164

ASIE, 96

ASSOUN P.L., 102n,

ATANGANA, 295

ATHENES, 192

AUGUSTIN St, 171, 201, 202, 221n,

AUSCHWITZ, 49, 82

AUSTIN, 88, 158, 159, 171n

AVERROES, 126

AVICEBRON, 126

AVICENNE, 126

AWA-THIAM N, 222n

AXOUMIS, 157

AZANDE, 17

AZOMBO M, 175, 217n

B

BACON, 56, 254

BAIER, 91

BAKOMBA, 105n

BALANDIER G., 142

BARTHES R., 172n, 214, 224n

BATALOV, 26n

BAUDELAIRE, 107

BAYART J.F., 142, 143, 166n, 167n

BECKETT S., 51

BEE, 270n

BEETHOVEN, 47

BELLOUR, 222n

BENIN, 20, 286

BENJAMIN J., 128n

BENJAMIN W., 20, 22, 27n, 28n, 40, 41, 45, 48, 49, 63n, 83, 103n, 107, 109, 111, 132n, 212, 224n, 239, 241, 242, 267n, 279, 286

BENTHAM J., 153

BERG A., 22, 35

BERGSON, 116, 221n, 249, 276

BERNSTEIN, 53

BERNSTEIN, 105n,

BERLIN, 96, 236n, 283

BERTRAND, m. 237n

BETI, 105n, 152

BIDIMA J.G, 129n, 167n

BIERCE A, 222n

BISMARCK, 47

BLAIS J. 223n

BLEISCHER,J., 103n

BLOCH E, 9, 11, 15, 20, 27n, 31, 33, 54, 61, 123, 124, 125, 126, 127, 130n, 131n, 132n, 133, 136, 197, 201, 202, 207, 221n, 229, 230, 231, 232, 233, 236, 237n, 242, 243, 266, 270n

BOCKEL, 166n

BOETIE (LA), 140

BOLIVIE, 96

BOTTOMORE T., 26n

BOURDIEU P., 250, 268n

BRAZZAVILLE, 261

BRECHT B, 22, 27n, 51, 72

BREJNEV, 169n

BRETON, 215

BROCHER, 269n

BRONCKART, 269n

BRUNO G., 126

BRUYNE P. de, 267

BUDAPEST, 96

BURKINA-FASO, 260

BURLESON, 105n

BUHAN C., 169n

BUNGE, 251, 268n

BUTOR M., 215

C

CAILLOIS, 264, 270n

CAMEROUN., 105n, 120, 152, 261, 270n

CANA, 120

CARTHY MC., 95

CARNAP, 250

CASTELLAN, 27n

CASTORIADIS, 85

CATHERINE R., 191, 220n

CERTEAU M. de, 50, 117, 119, 120, 129n, 130n, 166n, 195, 211, 212, 259, 267, 270n, 288

CHAM, 120

CHARAUDEAU, 93, 105n, 169n, 171n, 169n

CHATELET F., 237n, 146, 167n

CHINE, 96

CHIRPAZ F., 130n

CHOMSKY, 91, 186, 219n

CICERON, 171n

COMTE A., 89

CONAC, 220n

CONDE M., 218n

CONDOMINAS, 263, 270n

CONGO, 156, 261, 286

CONGO-BELGE, 170n, 218n

CONNERTON, 26

COPANS, 142, 167n

CORNELIUS, 42, 57

CORNU A., 167n

COTE D’IVOIRE, 170n

COURT R., 41, 63n

COURTINE, 224n

COUSH, 157, 158, 171n

COX H., 131n

CROUSSE, 267n

CUBA, 96, 160

CUES N. de, 60, 231

D

DALLMAYR., 64n

DASTUR F., 103n

DAVID K., 66n

DAVIS, 50

DELEUZE G., 101n, 116, 129n, 175, 181, 213, 222n, 224n, 245, 283, 284

DERRIDA J., 85

DESCARTES, 53, 255

DETIENNE Μ., 129n, 267n, 284n

DHEBA, 269n

DIAGNE P., 175, 192, 216n, 220n

DIAKITE S., 256, 269n

DIENG A.A., 175, 177, 216n

DILTHEY, 20, 22, 41, 243

DINOUART, 9, 12n, 165, 172n, 224n, 288, 295

DIOGENE, 294

DIOP C.A., 219n

DIOUF A., 246, 247

DOGON, 188, 192

DOLAR, 269n

DOSTOÏEVSKY, 237n

DOUAILLER, 220n

DOYON, 223n

DUCROT O., 171n, 220n

DUMARSAIS, 284n

DUVIGNAUD, 264, 270n

E

EBOUSSI-BOULAGA, 177, 181, 195, 209, 210, 211, 212, 213, 218n, 221n, 223n, 224n, 285, 286, 287, 288, 290, 291, 292, 293, 294, 295

ECO U., 145, 167n, 285, 286, 295n

EDWARDS P., 28n

EEMEREN F. van, 223n

EGYPTE (EGYPTIEN), 177, 183, 185, 192, 195, 204, 217n, 219n, 242

EHRLICH, 67n

EISLER, 27n, 46, 64n

ELIADE M., 250, 268n

ELLUL, 256

ELUNGU P.E.A., 175, 216n, 218n

ENGEL E., 185

ENGEL P., 224n

ENGELS, 169n

ETHIOPIE, 157

EUPHORION, 269n

EWALD F., 222n

EYADEMA, 160, 172n

F

FELMAN, 291, 295

FERRARI, 220n

FERRY, 58

FERRY J.M., 103n

FEUERBACH, 122

FEUILLET C., 172n

FICHTE, 36

FONTENAY, 261

FOUCAULT M., 84, 85, 86, 142, 143, 146, 152, 153, 169n, 212, 241, 245

FOURQUET F., 158, 171n

FRANCE, 87, 104n, 147, 165, 171n, 220n, 261

FRANCK, 128n

FREUD S., 79, 80, 85, 97, 108, 123, 146, 264, 270n, 290

FREUDENTHAL, 28n

FROMM E., 21, 55, 64n

FROW, 128n

FUKUYAMA F., 279, 282, 284n

FURLAN, 131n

FURNKAS, 67n

FURTER, 130n

G

GADAMER H.G., 12n, 103n

GALLINICOS A., 128n

GANDILLAC M. de, 129n, 130n

GARCIA, 131n

GAUDOUIN, 191, 220n

GENETTE G., 171n

GERICAULT, 154

GHANA, 260

GIDDENS A., 95, 105n

GIRARDON, 270n

GODARD, 283

GOLDMANN L., 34, 40, 62n, 109, 128n

GONIDEC P.F., 140, 166n

GRAAL, 253

GRACIAN B., 117, 172n, 224n

GRAMSCI, 57, 127, 142

GRANGER, 203, 221n

GRECE, 217n

GREIMAS, 105n

GREISMAN, 102n

GRICE, 285

GRISONI, 264, 271n

GRONDIN, 101n

GROSSER 169n

GROSSMANN, 21

GRUNBERG, 21

GUATTARI F., 224n, 284

H

HABERMAS L, 12n, 17, 21, 22, 26n, 31, 42, 45, 61, 64n, 65n, 67n, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101n, 102n, 103n, 104n, 105n, 106n, 110n, 111, 112, 115, 116, 117, 118, 119, 122, 125, 127, 128n, 129n, 130n, 136, 139, 151, 158, 176, 197, 221n, 227, 235, 237n, 246, 256, 259, 267n, 269n, 278, 280

HAOUSSA, 183

HARE, 89, 104n

HARLAN, 97

HAROCHE, 224n

HARTMANN, 33, 61n

HEBGA M., 184, 219n

HEGEL, 14, 25, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 48, 49, 53, 55, 57, 58, 63n, 67n, 69, 70, 71, 74, 84, 87, 99n, 101n, 113, 195, 196, 197, 213, 290

HEIDEGGER, 15, 20, 21, 39, 42, 43, 44, 56, 65n, 66n, 84, 85, 86, 98, 99n, 108, 111, 114, 125, 201, 212, 237n, 256

HELD, 63n

HERZL, 185

HERTEFETT, 170n

HILGRUBER, 98

HIMMLER, 169n

HIRSCH Ε., 26n

HITLER, 169n

HÖHN, 26n, 128n

HÖLDERLIN, 34

HOLL H.G., 130n

HOMERE, 55, 56, 240

HONDT J.d’, 213

NΟΝΝΕΤN, 128n, 221n

HOOR MC., 103n

HORKHEIMER, 12n, 17, 21, 22, 31, 33, 34, 45, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62n, 65n, 66n, 67n, 82, 89, 102n, 107, 108, 110, 111, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 130n, 136, 166n, 197, 200, 211, 221n, 227, 255, 269n, 273, 275, 277, 284n

HOUNTONDJI, 177, 181, 217n, 218n, 219n, 254, 255, 269n

HUME, 59

HUSSERL, 38, 42, 43, 44, 56, 66n

HUTU, 155

HUXLEY A., 48

I

IGNACE de LOYOLA, 212

ILLINOIS, 154

INDONESIE, 96

INGRAM, 102n

IRELE, 268n

ISER W., 215

ISOCRATE, 203

ISRAEL, 157

ITALIE, 157

J

JACQUES F., 103n, 158

JAKOBSON, 162, 172n

JANKELEVITCH V., 172n

JASPERS K., 20, 237n

JAUBERT A., 268n

JAUSS H.R., 216

JAY Μ., 62n, 66n, 128n

JESUS, 120

JIMENEZ Μ., 26n, 67n, 101n

JOB, 124

JOFFRE P., 167n

JOPKE, 35, 62n

JULIA D., 211

JULIETTE, 17

JUNGER E., 12n

K

KAFKA F., 51, 212, 213

KAGAME A., 177, 182, 186, 218n, 219

KAM, 157

KANT, 15, 25n, 35, 36, 37, 39, 47, 55, 56, 63n, 70, 80, 82, 87, 99n, 102n, 112, 114, 116, 129, 189, 196, 208, 221n, 259, 279, 281

KANTOROWICZ E., 164, 171n, 172n

KATANGA, 248

KAUFMANN P., 139, 16n

KAUNDA K., 218n

KAUTSKY, 53

KEATS R., 64n, 65n, 102n, 128n

KELLNER D., 67n

KEMANT, 157

KENYA, 154, 170n

KERBRAT-ORECCHIONI, 166n

KI-SWAHILI, 182

KIERKEGAARD S., 212, 288

KLAGES., 20, 27n

KLINE, 105n

KNODLER-BUNTE, 128n

KOLAKOWSKI, 26

KORSCH K., 20, 53, 104n, 108

KOSIK K., 39

KOYRE A., 251, 268n

KRACAUER S., 109, 128n

KRAUSS K., 22, 62n, 185

KRIPKE S., 212

KUBY, 96

KUN B., 236n

L

LABARRIERE P.J., 237n

LACAN J., 164, 209, 214, 223n, 224n

LADMIRAL J.R., 222n, 295

LADRIERE, 251, 268n

LANDMANN, 131n

LANDOWSKI, 105n, 220n

LANG, 27n

LANTZ Ρ., 217n

LASK Ε., 237n

LAUDAN, 268n

LEDUC-LAFAYETTE D., 130n

LEENHARDT., 131n

LEFEBVRE N., 219n, 243, 267n

LEGENDRE Ρ., 142, 146, 157, 166n, 172n, 267n, 295n

LEIBKNECHT, 236n

LEIBNITZ, 74

LEMPEREUR Ε., 223n

LENINE, 57

LENOBLE, 251, 268n

LEVINAS Ε., 60, 89

LEVI-STRAUSS, 50

LEVY-LEBLOND, 268n

LIND Ρ., 100n

LINGALA, 184

LOCKE, 52

LORENZEN, 91

LOUVRE, 199

LUCIEN, 294

LUFULUABO, 177, 218n, 219n

LUKACS, 15, 20, 33, 36, 45, 52, 53, 54, 57, 61n, 62n, 66n, 85, 101n, 104n, 108, 109, 127, 129n, 148, 234, 236, 237n, 242

LUKES, 17

LUMUMBA, 218n

LUXEMBOURG, 57, 236n, 436n

LYOTARD J.F., 85, 103n

M

MABONA, 218n

MACH E., 89

MAESCHALCK, 101n

MAGENA, 170n

MAHLER, 35

MAINGENEAU D., 105n, 171n

MAKARAKIZA, 218n

MALINKE, 192

MALLARME, 164

MANNHEIM, 52, 53, 65n, 66n

MARCEL, 131n, 206, 222n, 230, 237n

MARCUSE, 9, 17, 20, 21, 22, 26n, 31, 42, 48, 49, 50, 53, 59, 65n, 66n, 67n, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 97, 98, 99n, 100n, 101n, 102n, 106n, 108, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 122, 123, 127, 129n, 130n, 136, 146, 211, 227, 256, 261, 266, 278

MARKUS G., 102n, 103n

MARTIN, 269n

MARX, 33, 35, 41, 45, 47, 53, 55, 62n, 67n, 82, 97, 102n, 108, 130n, 159, 169n, 181, 210, 234, 278

MATSOUA, 154, 156, 157, 170n

MAU-MAU, 155, 156

MAUSS M., 264, 270n

MBARGANE Y., 177, 218n, 219n

MBELO P., 257, 269n

MBITI L, 218n

MBOCHI, 261

MEDUSE, 154

MELVILLE J.P., 165

MEMMI A., 186

MENAHEM, 269n

MENELAS, 240

MENGISTOU, 171n

MERLEAU-PONTY M., 152, 165, 169n, 172n, 211, 212

MERQUIOR., 86, 104n

METZ J.B., 237n

MEYONGO P., 175, 217n

MILLER L, 101n

MISGELD., 103n

MOBUTU, 160, 172n, 183, 218n, 248

MOÏSE, 51, 124, 207

MOLTMANN J., 237n

MONTAIGNE, 59

MORS B., 128n

MOSCOU, 160

MOSES S., 65n

MOUTSOPOULOS E., 129n

MUKENDI, 219n

MULAGO V., 118n

MUNICH, 17

MÜNSTER A., 131n, 132n, 236

MUNZER T., 242

MUSIL, 9, 27n, 131n, 266

N

NAUDE, 198, 221n

NDAW A., 187, 188, 189, 197, 219n, 220n, 253, 268n

NDESHYO., 269n

NEGT O., 131n

NEMESIO G., 131n

NERLICH B., 103n

NEWMAN, 21

NICOLAS A., 101n

NIELSEN, 102n

NIETZSCHE F., 12n, 20, 40, 41, 55, 56, 63n, 85, 204, 205, 206, 207, 211, 213, 222n, 245, 284, 288, 293

NIGERIA, 20, 156

NJOH-MOUELLE E., 205, 206, 222n

NKRUMAH, 260

NKOMBE, 217n

NOLTE, 98

NOTRE A. Le, 199

NTUMBA, 269n

NYERERE, 218n

O

OBENGA T., 224n

OKOLO-OKONDA, 177

OLIVIER H., 131n

P

PALMIER J.M., 101n

PAMBOU T., 167n, 168n

PASCAL B., 164, 172n

PASSERON, 268n

PEGUY, 212

PEKIN, 160

PERA, 251, 252, 268n

PERRAULT P., 213

PHILIPPE IV, 171n

PIERCE C.S., 93, 95, 105n

PINDAROS, 240

PISIER-KOUCHNER E., 246, 267n

PLATON, 78, 125, 211, 279

POLYBE, 21, 55

POLYBE, 240

POPPER K.R., 89, 110, 127, 132, 251, 254

POULAIN J.,102n

POUSSEUR H., 215

PRIGOGINE I, 249, 268n

PRITCHARD, 17

PROMETHEE, 124, 252

PULCINELLI-ORLANDI, 224n

Q

QUERMONE, 267n

R

RABINBACH, 137n.

RAULET G., 20, 26n, 27n, 58, 67n, 102n, 129n, 131n

RAWLS J., 91

REICH W., 146

RENAUT, 58

REVAULT D’ALLONNES O., 63n, 65n

REVEL J., 211

RICOEUR P., 12n, 103n, 211

RIDER J. Le, 185

RIVIERE C., 271n

ROCHLITZ R., 34, 62n

ROCKMORE T., 101n, 128n

ROHRMOSER G., 50, 65n

RORTY, 87

ROSE G., 66n

ROSENZWEIG F., 48, 60, 67n, 109, 128n

ROUBAN, 267n

ROVATI A., 64n

ROW, 10n

ROWLANDS, 212

ROYAUMONT, 34, 40

RUSSELL, 104n

RWANDA, 155

RYDER, 26n

S

SABA, 157

SADE, 55, 56, 82

SALA-MOLINS L., 221n

SALOMON, 157

SARTRE J.P., 15, 75, 125, 126, 129n, 131n, 233, 236n, 276, 284

SAUTER, 237n

SAXE, 97

SCHELER, 54

SCHELLING F.W.I., 101n, 204, 222n

SCHILLER, 21, 27n, 80, 101n

SCHLÜTER, 97

SCHMIDT J., 66n

SCHMIDT, 27n, 131n, 237n

SCHNADELBACH, 55, 66n

SCHOLEM G., 22, 48, 111, 128n, 241

SCHÖNBERG A., 33, 35, 51, 101n, 207, 222n

SCHOPENHAUER, 58

SEARLE, 87, 220n

SELLASIE H., 157, 171n

SEM, 157

SENGHOR L.S., 186, 219n

SFEZ L., 105n

SHAKESPEARE, 17, 243

SHEMBE I., 170n

SIEBERT R., 35, 62n

SIGWART, 200

SIMMEL G., 20, 27n, 56, 109, 237n

SIMON, 167n,

SIMPSON G., 130n

SINDA Μ., 170n

SINGER, 91

SKANDELA, 157

SLOTERDIJK P., 132n, 223n, 295

SMET, 217n, 218n

SOCRATE, 211

SOELLNER A., 129n

SONTHEIMER, 17

SORBONNE, 164

SOULEZ, 221n

SOURIAU, 223n

SPENGLER, 20, 25, 27n

SPINOZA, 271n

STALINE, 236n

STENGERS, 249, 268n

STIRNER, 205, 222n

STRAUSS, 212

STRAVINSKY, 101n

STRAWSON, 88

T

TALBOT, 223n

TAYE Abbé, 157

TEMPELS P., 176, 177, 217n, 218n

TERTULIAN N., 62

TEYSSEDRE B., 221n

THIERRY-MARTENS, 169n

THOM, 212

THOMAS, 46

THOMAS J.P., 101n

THOMAS D’AQUIN, 171n

THSIAMALENGA, 218n, 253, 268

THUCYDIDE, 240

TIEDEMANN, 27n, 63n, 267n

TIERROU, 218n

TIERS-MONDE, 77, 96, 97, 122, 154

TIGRE, 157

TODOROV T., 171n

TOGO, 160, 265

TOLSTOÏ, 237n, 269n, 270n

TOWA, 177, 181, 218n, 253, 254, 255

TREDE, 267n

TRENT-SCHROYER, 64n

TUDESQ, 268n

TUGENDHAT, 91, 95, 105n

TUUTSI, 155

U

ULYSSE, 17

U.S.A., 35, 80, 97, 114, 118, 283

V

VADEE Μ., 62n, 130n

VAN-PARYS, 174, 216n

VARSOVIE, 96

VATICAN II, 184

VAU L. Le, 199

VEDRINE H., 129n, 195, 221n, 237n

VENEZUELA, 96

VERMEREN P., 220n

VERNANT J.P., 129n, 267n, 284n

VERSAILLES, 199

VAYNE, 172n, 271n

VICO, 41, 243

VIENNE, 46

VIET-NAM, 96

VINCENT J.M., 284n

VIRALLY, 167n

W

WALLULIS, 64n

WARNIER, 212

WAYSSAND, 269n

WEBER M., 20, 27, 55, 66n, 104n, 112, 237n, 246, 267

WEIMAR, 20, 27n, 236n

WELLMER A., 102n, 103n, 128n

WHITEBOOK, 64n

WIDMANN, 128n

WIGGERSHAUS R., 132n

WIKKNUNG, 113

WINCH, 17

WISMANN, 267n

WITTGENSTEIN, 78, 87, 92, 104n, 145, 167n, 172n, 212

WOLOF, 192, 193

WOOLF, 242

X

XENOPHON, 240

Y

YALTA, 58

YAOUNDE, 270n

YOKTAN, 157

YORUBA, 156, 183

Z

ZAÏRE, 160, 183, 184, 248

ZILLIG, 33, 61n, 62n

ZION-CITY, 156

© Éditions de la Sorbonne, 1993

Licence OpenEdition Books

Cette publication numérique est issue d’un traitement automatique par reconnaissance optique de caractères.
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search