Version classiqueVersion mobile

Les îles de la mémoire

 | 
Claire Bosc-Tiessé

Index

Texte intégral

NB : Des homonymes peuvent être classés sous une même entrée.

A

Abādir dit aussi Abāmo : 393

Abāla Dengel, reine : 351

Abàmo, voir Abādir

Abbāyē : 193

Abbā Entonios : 94, 107, 109, 113, 115, 138, 139, 319, 3 26, 327, 328, 329, 332, 334, 355, 362, 368

Abdeyu, gabaz : 267

abētahun / abēto : 96

Abib : 69

Aboladis, voir Danē Māmmo

Aboli / Abulides : 205

Abulides : 231

Abrānyos : 140, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 166, 168, 173, 191, 196, 384, 394

Abrē : 399

abun(a) : 66

Adāgāt : 242, 244

Adāhunāt : 193

Acegâra Krestos : 146

Aceyenta / Aceyentē Krestos : 228, 312, 313, 345

afa mamher : 239

afa neguś : 230

Afar Faras : 69, 70

Agawmeder : 132, 192

aggāfari : 277, 417

Agnāṭyos : 146, 290, 402

Agnē : 182, 187, 193, 391

Aheyya Fağğ Qwesqwām : 39

Akāla Guzāy : 40

Alafā : 55, 96

Alamā : 292, 294

Alaqā : 220, 245

Alṭās : 232, 234

Amata Iyasus : 251, 256

Amata Seyon : 82

ambā : 171, 232

Ambā / Ambà Māryām : 242, 243, 351

cĀmda Ṣeyon (Gabra Masqal, r. 1314-1344) : 34, 51, 52, 59, 70, 71, 76, 216, 277, 293

Amlākāwit : 120, 121 , 192

Andābēt : 243

Andit : 193

Angarā : 67

Anorē : 181, 183, 185, 189

Anṣo : 251-253, 256, 257, 275, 277, 280, 419

caqqābē sacāt : 56-58, 146-149, 393-395

Arahunā : 241, 243

Arhane Kidāna Meḥrat : 151, 157

Arkalēdēs : 230-231, 242, 399

Arka Marcāwi : 241, 266, 267, 283, 297, 346, 392

Arka Śellus : 245

cArku : 173, 193, 389

Armāsqos : 230, 233, 396

Asara Krestos : 75, 147, 393, 394

Āsbē : 253, 260

Aṣfa Krestos : 68

Askāl : 173, 182, 193, 389

Aṣṣāṣṣāmē / Aṭṭāṭāmi : 195, 239, 244, 399

Astēr : 232, 235, 236, 237

Aṣqu : 234

Aswā : 13, 302, 365, 372, 376, 377, 378

Atānguśā : 134

Aṭqu : 185, 210, 265, 280

Atšatā : 253, 254, 256, 257

Awsābyos : 230, 232, 245, 259

Awesgenyos : 232

Ayā Šuri : 419

Aylā : 250, 251, 254

Aymot Huno : 391

Ayo : 236, 237

Azazo : 65, 74, 85, 124, 126, 130, 264, 265, 310

Azevedo, Luis de : 102

azmāč : 277, 419

azzāž : 69

B

Bad : 84, 85, 193, 253, 254, 256, 257, 260, 261, 277, 417, 419

Baɔeda Māryām (Dāwit, r. 1468-1478) : 197, 417

Bağerwand : 256

Bāḥer Kantā : 193

Bakāffā (Aṣma Giyorgis, Adbār Sagad II, Masiḥ Sagad, r. 1721-1730) : 15, 19, 128, 147, 148, 193, 197, 198, 207, 216, 231, 232, 257, 258, 269, 278, 284, 295, 305, 306, 307, 308, 309, 311, 345, 385, 421

Baryehon : 377

Bartalomēwos : 71, 389

Batra Giyorgis : 71, 149

Batra Māryām : 70-73, 372, 377, 428

Batrē : 214, 259

beḥtwaddad : 68

Belēn Sagad : 40, 44, 354

Benyām : 203, 204, 259, 260, 283

Benyās : 259, 260, 265, 346, 369, 389, 392, 395, 396

Berber Māryām : 42

Bergidā : 171, 172, 195, 197

bēta belanē : 179

Bētaleḥēm : 37, 41, 94, 352

bētaleḥēm : 285

Bēt Mālo : 399

Bēt Manzo : 67, 68, 285

Brancaleon : 9, 33, 88, 89, 154

Bulā : 198

C

Imageeqlā Manzo : 120, 121, 130, 136, 144, 171, 174, 176, 179, 181-185, 192, 199, 278

D

Dabr : 277, 280, 419

dabr(a) : 38

Dabra Asbo, voir Dabra Libanos

Dabra Berhān Śellāsē : 9, 60, 96, 102, 106, 125, 129, 130, 134-137, 143-144, 168, 180-181, 184, 186, 196, 198, 239, 245, 257, 266, 286, 319, 318, 334, 336, 337, 369, 370, 428

Dabra Demāḫ 241, 243, 267

Dabra Dimā Giyorgis : 63, 103, 117, 241, 320-321

Dabra Ēdom : 124

Dabra Libānos : 17, 46, 52-54, 56-59, 73, 75, 85, 117, 122-124, 126, 128, 130, 147, 192, 202, 205, 240, 242-243, 246, 263, 273, 345, 393-394

Dabra Māryām : 11-13, 38, 53-55, 7°, 75-76, 131, 252, 421

Dabra Māryām Qwaḥāyn : 40-41, 43-44, 354

Dabra Meḥrat Imagealaqot Śellāsē : 183, 186

Dabra Ṣahay, voir Qwesqwām

Dabra Śāhel : 87, 413

Dabra Ṣaqwān : 53

Dabra Ṣarābi / Ṣarābē : 241, 243

Dabra Sinā, Gorgora : 9, 11, 13, 88, 92-96, 106, 107-108, 110, 112-115, 138, 140, 319, 326-329, 332-334, 337, 339-342, 355, 362, 368, 428

Dabra Tensaɔē : 40

Dabra Warq : 239, 242, 244-245, 260, 296, 392

Dabsān : 128, 240, 243-245, 394

dabtārā : 179, 223, 226, 253, 372

Dāgā : 10-13, 29, 32, 38-39, 45-50, 54-59, 61-63, 66, 68, 76, 78-86, 97, 115, 128, 130, 152, 171-173, 182, 187-189, 191, 193-195, 200, 204, 220, 247, 249, 258-262, 265, 268, 269, 275, 281, 288, 291, 312-313, 345, 366, 381-384, 389, 392-394, 397, 399, 401, 427

Dagbāsā : 256-257

Dağğāžmāč : 66

Dāgom : 124

Dāgusmā : 83, 261

Damālius : 78

Dambozā : 67-69, 274

Damimā : 250, 252, 254, 256

Danda : 243

Dandanā : 193

Danē : 232, 235

Dānecēl : 130

Danē Māmmo : 231-232

Daq : 10, 12-13, 48-49, 80-81, 181, 182, 185, 187, 191, 193, 195, 202-204, 213-214, 253-254, 256, 259-262, 267-268, 281, 285, 368, 381, 392, 401

Darā : 53, 67, 274, 277, 280, 419

Darimani : 84

Dazmā : 78

Dāwā : 242-243

Dāwit (Qwasṭanṭinos, r. 1379/80-1412) : 35, 37, 40-41, 76, 88-89, 92, 194, 354, 358-360, 417

Dāwit (Adbar Sagad, r. 1716-1721) : 168, 181, 189, 195, 345, 397, 401, 421

debāb : 293

Denğ : 241, 243-244

Derderā : 83-84

Dermen : 181-182, 185

Dilāsor : 260

Dimā Giyorgis, voir Dabra Dimā Giyorgis

Diyosqoros : 128, 147, 182, 394

E

ečāgē : 57

Eḫta Krestos : 120-121

Eḫwa Krestos : 78-79, 86

Ellēni 117, 129, 172, 181-182, 232, 234, 236, 239

Elfeyos : 253

Enaganā : 243

Enfrāz : 41, 60, 122, 124, 126, 240,

Engedā : 373

Enkeš : 250-251, 254

Enkoyē : 231-232, 235

Enṭons : 66, 138, 174, 177-179, 182, 192-193, 399

ceqa bēt : 49

Ērmeyās : 242, 267

Ešatē : 219, 232-233, 236, 262, 265

Ēsdros : 95-97, 152, 169

Eskender (Qwasṭanṭinos, r. 1478-1494) : 417

Eskender : 120-121

Evangelicae Historiae Imagines : 100-102, 105, 106, 108-113, 167, 314-325, 346, 367, 373-375, 377-378, 384-385

Evangelium arabicum : 90, 97-98, 102-113, 140-143, 196, 305, 310, 317, 319-321, 346, 367, 369-370, 373-376, 384-385

Ēwosṭātēwos : 195, 202, 204, 205, 242, 257, 259, 396, 401

F

Fāsiladas (Śelṭān Sagad, cĀlam Sagad, r. 1632-1667) : 8, 65-68, 70, 72-74, 83-86, 88-91, 97, 103-105, 120-121, 123, 126, 142-149, 171, 177, 194, 204, 256, 261, 275, 314, 356, 382, 384, 391, 419

Fāsiladas : 136

Fāsilo : 214, 259, 396

Ferē Ṣeyon : 7, 29, 32-34, 43-46, 48-52, 59, 76-77, 79, 85-86, 88, 92, 115, 381, 389

Feṭqā : 243

Fiqṭor : 82

fitɔawrāri : 181

Flos Sanctorum : 102-103

Fogarā : 421

Furē : 67, 72, 172, 372

G

gabaz : 227

gabaza kāhenāt : 241

Gabra Dengel : 245

Gabra Krestos : 79-82, 389

Gabra Masqal : 276-277, 279, 338, 417

Gabra Mikāɔēl : 78, 81, 86

Gabra Śellāsē : 211, 218, 233, 245, 280

Gabra Śellus : 245

gadātn : 70

gadl(a) : 34

Gādnā / Gādunā Giyorgis : 12, 48, 259

Galāsyos : 220, 396

Galāwdēwos (Aṣnāf Sagad, r. 1540-1559) : 82, 84, 225, 240, 419

Galāwdēwos : 144, 174-175, 399

Galilā : 12, 49, 53, 55, 171-171, 195

Gamč / Gamoč : 145

Ğammadu Māryām : 32

Gānā Yoḥannes : 91, 103

Gannata Giyorgis : 179, 182

Gannata Māryām : 106, no, 113, 156-157, 353

Ganta : 419

Gāšolā : 240, 243

Ğāwi : 136, 421

Gāžgē : 55, 419

Ğegerfā : 174, 177

Gemğā Bēt Māryām : 185-186

GerāImageā Waynā : 419

Gērlos : 46, 122

Germā Ṣeyon : 311-313, 345

Gešēn : 37, 41, 89, 92, 354

Gētā : 230, 232

Giovanni da San Marco : 104

Gombal Kefleyā : 193

Gomor : 279, 292, 415

Gonğ / Gwanğ : 167, 239-141, 244-245

Gorgorā : 61, 94-96, 172, 198

Gorgorios : 150

Grāzmāč : 230

Gregorius / Gorgorios : 123

gult : 81

Gumari : 419

Gunāgulmā Madḫanē cĀlam : 84

Gwālē ou Wacālē Māryām : 58, 147, 393

Gwāngut : 13, 174, 421, 423

Gwegwebēn : 12-13, 32, 45-46, 53, 172, 381

Gwelqābā / Gulqābā / Gwelqwābā : 132, 419

Gwerāč : 421

H

Habta Māryām : 268, 392

Habta Śellāsē : 235

Ḥamalmāl Warq : 63, 275

Ḥamara Noḫ 125, 228, 243-244, 396

Ḥanitā : 83

Ḥankāšā : 251

ḥarag 43, 305

Ḫāyla Iyasus : 235

Ḫāyla Śellāsē : 211, 218, 233, 280

Ḫāylu : 19, 203, 217, 219-220, 232-235, 262, 264-265, 267-268, 357, 372, 383

Ḥayq Esṭifānos : 13, 35-39, 45, 49, 55-58, 146, 189, 393

Ḥawāryā Krestos : 126, 135-136

Ḥenṣā Krestos : 291, 408

Hermā / Pasteur Hermas : 291, 403

Ḫirut / Ḫiruta Amlāk : 55-56, 58-59, 366

I

Iyāsu I (Adyām Sagad I, r. 1682-1706) : 13, 18-19, 60, 71, 73, 75, 85, 88, 93, 95-96, 115, 117, 119-122, 124-132, 134-139, 142-147, 150-152, 171-177, 179-199, 204, 232, 241, 261, 274, 278, 298, 307-311, 314, 334, 361, 370, 379, 383-384, 397, 419, 421

Iyāsu II (Adyām Sagad II, Berhān Sagad, r. 1730-1755) : 19, 119, 128, 147, 152, 185-187, 198, 201-205, 207-211, 214, 216, 218, 220-222, 227, 229, 232-235, 237-239, 244-245, 254, 260-262, 264, 267, 269, 272, 275-276, 278, 288-290, 292-297, 308-312, 335, 345, 347, 349-350, 352, 360-361, 367, 402, 421

Iyāsu : 232, 297

Iyasus Moɔa : 35-36, 39, 49, 55-56, 58, 273, 289

Iyoɔas (Adyam Sagad III, r. 1755-1769) : 19, 57, 205, 208, 216-218, 228-236, 238, 262, 264, 269, 290, 294, 313, 347, 350, 396, 403-404

Iyob : 220-221, 230, 233, 395-396

K

Kabtē : 390

Kanāfra Krestos : 63-64, 275

kāntibā : 78

Kāśā : 327-329, 331, 338, 376

Kebrān : 11-13, 16, 18, 29, 33-39, 47, 50, 53, 55, 68, 70, 76-79, 83-86, 115, 129-146, 149-155, 157-161, 163, 165-169, 172-174, 179, 185, 192, 195-197, 199, 204, 222, 286, 365, 369-370, 381-382, 384, 394, 399, 401, 426

Kefla Māryām : 260, 389

Kenfa Mikāɔēl : 136, 235

Kidānu : 253

Kirakos : 73, 230, 238

Kokaba Ledā : 220, 396

Kotā : 12, 182, 193, 195, 259-261, 401

Krestodulu : 204, 206, 208, 233

Krestos Śamrā : 12, 39, 43-44, 46, 143-144, 168, 174-175, 196, 427

Krestos Tasfāna : 36-37, 39, 289

kwarcāta reɔesu : 207, 294, 336, 349, 357-363, 371, 376, 379

L

La cĀlam Berhān : 377

Lag : 83

Lebna Dengel (Dāwit, Wanag Sagad, Eṭana Dengel, r. 1508-1540) : 77, 82, 87, 89, 103, 156, 321, 419

Lebna Iyasus : 78-79

Leğomē : 173, 182, 193, 195, 202, 250-251, 253-254, 261-262, 399-400

Lemāmē : 134

leɔuk : 223-224

liq / liqē : 73, 205

M

Madḫanē cĀlam : 68, 257, 308, 328

ceqabo : 391

Māḫbar Bēt : 193

Maḫdara Sebḥat : 193

Mahel Zagē Giyorgis : 40, 44, 50, 71, 149, 365, 372, 428

malɔaka Esrāɔēl : 239

malɔaka ṣaḥāy : 230

Malakotāwit : 92-97, 125, 179, 182, 185, 192

Malkeɔā Krestos : 65, 131, 146

Malkeɔā Ṣēdēq : 81, 389

Māmmo : 230-232, 259

Manbara Krestos : 235

Mandabā / Mandambā : 53, 198

Māqbom : 389

maqdas : 69, 93

Marḥa Krestos : 49

marigētā : 179

Marqorēwos : 140

Marṭulā Māryām : 103, 111, 117-118, 129, 239-240, 243-245, 296

Māryāmāwit : 306-308, 351

Māryām Dongolat : 320-321

Māryām Magdalawit Haresaho : 40

Maṣḥafa ṭēfut (Livre de ṭēfut) : 37

Maṭeqer : 84

Matēwos : 181

Maṭqoryā : 172

Mazrāceta Krestos : 67

Mentewwāb (Walatta Giyorgis, Berhān Mogasā) : 10, 14, 19, 74, 128, 147, 152, 177, 198, 200-204, 207-208, 213-214, 216, 220, 223, 225, 229-239, 242-243, 245-247, 249, 251, 254, 256-258, 260, 262, 265-269, 276, 278, 280-281, 283-290, 294-298, 301, 303-304, 306, 308, 310-312, 334, 335, 337, 344-347, 349-354, 361, 363, 367, 378-379, 383

Menzero : 132-133

Merṣit : 268

Meṣlē : 13, 41, 44-45, 53, 65-68, 72, 112, 123, 131, 151, 159, 169, 171-173, 193

Meṣrāḫā : 18, 85, 119-129, 140, 181, 183, 189, 194, 196-197, 394, 421

Minās (Wanāg Sagad, Admās Sagad, r. 1559-1563) : 60, 82, 419

N

nabiya Esrāɔēl : 239

Načo : 210, 235, 237, 425

Nadal, Jérôme : 99-100, 314

Nagada Krestos : 35, 37-38

nagārit : 80

nagāš : 148

ɔod (Anbasā Badar, r. 1494-1508) : 49, 82, 272, 277, 320, 381, 411, 417, 419

neburaɔed : 73

Newāy : 396

Newāya Māryām (Wedem Asfarē, Germā Asfarē, r. 1371-1379) : 72

Niqolāwos : 73, 231, 389

Nob : 47

O

cOf Goğğo : 67-68

Orit : 43

P

ImageāImageImageās : 45

Imageāwlos : 181-182, 185, 192, 220, 396

Poncet : 175, 177, 179, 184, 314

Q

Qalamuğ : 197-198

Qanṭafā : 75, 421

Qawesṭos : 134

qeddest : 93

Qelağ Isāyās : 120-121

qenē māḥlēt : 93, 102

Qērlos : 78, 120-121, 132, 140, 182, 193

Qēro / Qiro Qanṭafā : 421

qēs aṣē : 69

qēs gabaz : 79

Qollā : 39, 259-260, 297, 366-370, 373, 428

Qomā : 114, 138-139, 208, 240, 243-245, 290, 354

Qwarāṭā : 12-13, 67-68, 70, 75, 187, 192, 246, 268, 306, 423

Qwasṭanṭinos : 147, 393, 417

Qwenzelā : 182, 193, 253

Qwerā : 419

Qwesqwām Dabra Ṣaḥāy : 14, 200-201, 204, 206-208, 215, 217-218, 220, 223, 225-226, 228, 230, 233-234, 236-237, 239, 244, 247, 257-258, 266, 269, 283, 286-290, 292-306, 309-310, 312-314, 334, 337, 345, 349-350, 361, 379, 400-409,

Qwolalā : 252-253, 256

R

rās : 70

rās beḥtwaddad : 237

Rēmā : 11, 13, 32, 46-48, 55, 62-64, 67-70, 83, 115, 131, 172, 188, 193, 300, 369-371, 381, 383, 427

rest : 79

Resta Māryām : 250-251, 254

Ricci, Bartolommeo : 108-109

Robit : 250-251, 254, 256

Rufāɔēl : 220, 245, 395-396

S

Sabla Wangēl : 90-91, 120-121, 171, 185

SadaImageelā : 67, 183, 423

Ṣaddā : 119, 121, 125-128, 240, 243, 394

Sāf : 391, 413, 415, 417, 419

Safrē : 193

Sāgabā : 179

ṣaḥafē teɔezāz : 135, 396

Salčan : 80, 134

Salolā : 193

Ṣānā, voir Ṭānā Qirqos

Sandābā : 369-370

Śaqalaṭ : 195, 253-254, 256-257, 260-261, 401

Śarṣa Dengel (Malak Sagad, r. 1563-1596) : 55, 58, 60, 62, 68, 71, 78-80, 82, 84, 86, 147-148, 171, 225, 260, 274, 278, 391, 419

Śarṣa Māryām : 68, 389

Ṣawārā / Ṣawārē Masqal : 64, 69-70, 72, 391

Sayfa Arɔad (Newāya Krestos, r. 1344-1371) : 35, 37, 39, 51, 71, 76, 130, 417

Schøyen (collection) : 40, 168

Sebḥat LaɔAb : 59, 74-75, 173, 274

śecel bēt : 345

Śecela Krestos : 66-67, 70, 101

Śecelu : 252

Ṣegā Krestos : 78

Ṣegē Dengel : 151

Ṣegē Masqal : 142

Ṣegē Śellāsē : 234

Sehina Tāl : 309

Ṣelālo : 73, 233, 239-240, 242-243, 396

Semcon : 66, 120-121

Śena Egziɔe : 243

Seqrāṭas / Seqrāṭes : 260, 297

ṣerāg māsarē : 148

Seḫwānhā : 194

Sinodā : 75, 136, 143, 180-181, 184-185

Šum Abo : 421

Surē : 140

Susenyos (Śelṭān Sagad, Malak Sagad, r. 1607-1631) : 17, 47, 61-67, 70, 72, 78, 83, 85, 88, 93-95, 97, 99-100, 103, 115, 122, 131, 257, 267, 274-275, 278, 280, 384, 419

synaxaire : 15

T

tābot : 64

Tadbāba Māryām : 82, 89-90, 114, 117, 225, 240, 263, 296

Tādēwos : 52-54, 70, 252

ceka Krestos / Tāka : 391

Takla Hāymānot Ier (Lecul Sagad, Abrak Sagad, Grum Sagad, r. 1706-1708) : 93, 95-97, 129, 145-146, 168, 177, 179, 181-185, 188-194, 278, 361, 419

Takla Hāymānot, église : 129, 137, 171, 180, 269

Takla Hāymānot : 205, 208, 214, 216-218, 232, 253, 259, 264, 356-357, 375

Tākudeb : 252-253, 256

Talāfinos : 245

Tāmrē : 240, 243

Ṭānā Qirqos : 10-13, 15, 43-44, 55, 59-65, 67-70, 72, 75-76, 83-84, 86, 130-131, 134, 150, 152, 171-174, 177, 183, 185, 193, 200, 249-250, 257, 269-272, 274-278, 281, 288, 290-294, 313, 337, 345, 382-384, 391, 402-409, 411-423, 427

Tānguśā : 134

tānkwā : 132, 421

Ṭārā : 157-158, 242, 244, 267

Tasfāsāhun : 392

Taṭamqa Madḥen : 240

tawāḥdo : 17, 147, 263, 265

tazkār : 34

Tazkāra Dengel : 64

Ṭebabo : 260, 389, 392

Ṭēqalā : 182

Ṭerunah : 377

Tēwodosyos : 140, 214, 259, 396

Tēwodros I (Walda Anbasā, r. 1413-1414) : 417

Tēwodros II (r. 1855-1868) : 10-11, 168, 262, 289, 308, 360, 372

Tēwodros : 221, 228, 230, 233, 237, 243, 396

Tēwoflos (Aṣrar Sagad, r. 1708-1711) : 95, 124-125, 128, 135, 146-147, 185-187, 189, 192-194, 241, 244, 261, 421

Triumphus Jesu Christi crucifixi : 108-109

W

Waɔalē Māryām : 58, 147, 393

Wabarat Māryām : 84

Wadāğē : 236-237

Wāfā : 241, 243, 312, 359

Walatta Esrāɔēl : 232, 235, 237, 242, 267, 351

Walatta Iyasus : 235

Walatta Giyorgis, voir Mentewwāb

Walatta Imageāwlos : 256

Walatta Imageēṭros : 62, 64-74, 83, 85, 123, 130, 192, 240, 246, 251, 371

Walatta Qeddusān : 82

Walatta Śellāsē : 234

Walatta Ṣeyon : 120-121, 173

Walda Ēwosṭātēwos : 232, 297

Walda Giyorgis : 239, 389

Walda Esṭifānos : 368

Walda Gabreɔēl : 239, 244

Walda Hāymānot : 149, 233, 252, 395

Walda Ḥawāryāt : 232, 234, 236, 395

Walda Kiros : 392

Walda Lecul : 231, 244, 246, 262, 26s, 401

Walda Malakot : 253

Walda Rufāɔēl : 244, 245, 291, 297, 368, 389, 405

Walda Tenāɔē : 148

Walda Yoḥannes : 244, 390, 392

Walters Art Museum, Baltimore : 40, 50

Wanğeṭā : 193, 250, 251, 254, 261, 421

Warāmit : 79, 193, 251, 421

Warañña : 232

Wāšā Endreyās : 32, 382

Wayblā : 198

wayzaro : 92

Wedo : 277, 280, 419

Weglo : 243

Werrā Kidāna Meḥrat : 286, 302-303, 356, 365, 369, 371-374, 376-378

wešebā gemb : 177, 179

Y

Yābbo Bāryā : 235

Yāfqeranna Egziɔe : 45-46, 52-53, 59, 68, 122, 172, 419

Yāgā Yoḥannes : 259

Yamāna Krestos : 64

Ya-Māryām Bāryā : 235-237, 239, 258

cqob (Malak Sagad, r. 1597-1603 / 1605-1607) : 130, 274, 419

cqob : 181, 183, 185, 189, 261, 389

Yārēd : 399,

Yāsāy : 53

Yaṣencānna Krestos : 389

Yaweb Dār : 234

Yeganda : 372

Yekuno Amlāk (r. 1270-1285) : 55, 57-58, 156, 173, 353, 417

Yemānē : 230, 232

Yesḥāq (Gabra Masqal, r. 1414-1430) : 35, 47, 96, 115, 261, 272, 277, 417

Yesḥāq : 45, 389

yetēgē : 95

Yoḥannes Ier (Acelāf Sagad, r. 1667-1682) : 58, 66, 88, 90-91, 94, 104, 119-122, 124-129, 142, 147, 171, 185, 187, 193, 178, 359, 419

Yoḥannes IV (r. 1872-1889) : 184, 356

Yoḥannes : 140, 202-203, 205, 240, 366

Yolyānā : 231-232, 258

Yolyos : 66, 95, 421

Yonāɔēl : 68-69, 86, 274

Yosēdēq : 235, 237

Yosēf : 245, 260

Yosṭinā : 82

Yosṭos (Ṣaḥāy Sagad, r. 1711-1715) : 22, 94, 120-121, 181-182, 185, 187-189, 192, 194-195, 256, 315, 397, 401, 421

Yosṭos : 120-121

Z

Zafara Śellāsē : 314, 391

Za-Dengel (Aṣnāf Sagad, r. 1603-1604) : 61-63, 194, 225, 419

Zagē : 12-13, 41, 64, 66-73, 83-84, 149, 171, 195, 253, 260, 328, 365, 372-373, 376-377, 401

Za-Ḥawāryāt : 70, 82

Zakāryās : 53, 172, 195

Za-Manfas Qeddus : 124, 148, 391, 394

Za-Manfas Qeddus Nadāy : 173, 389

Zarɔa Buruk : 122-125, 303

Zarɔa Hāymānot : 78-79

Zarɔa Yācqob (Qwasṭanṭinos, r. 1434-1468) : 7, 40, 44-47, 49, 56, 82, 86, 113-114, 153, 194, 251, 261, 268-269, 275, 277, 281, 366, 381, 417

Za-Wald / Za-Walda Māryām : 146, 389, 399

Za-Wangēl : 122

Za-Yoḥannes : 34, 52-53, 59, 70, 131, 134

Zebed : 12, 84-85, 193, 195, 259-262, 401

Zir Gānēlā (évangile de) : 39, 110

© Éditions de la Sorbonne, 2008

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Cette publication numérique est issue d’un traitement automatique par reconnaissance optique de caractères.
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search