Version classiqueVersion mobile

Les îles de la mémoire

 | 
Claire Bosc-Tiessé

Index

Texte intégral

NB : Des homonymes peuvent être classés sous une même entrée.

A

Abādir dit aussi Abāmo : 393

Abāla Dengel, reine : 351

Abàmo, voir Abādir

Abbāyē : 193

Abbā Entonios : 94, 107, 109, 113, 115, 138, 139, 319, 3 26, 327, 328, 329, 332, 334, 355, 362, 368

Abdeyu, gabaz : 267

abētahun / abēto : 96

Abib : 69

Aboladis, voir Danē Māmmo

Aboli / Abulides : 205

Abulides : 231

Abrānyos : 140, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 166, 168, 173, 191, 196, 384, 394

Abrē : 399

abun(a) : 66

Adāgāt : 242, 244

Adāhunāt : 193

Acegâra Krestos : 146

Aceyenta / Aceyentē Krestos : 228, 312, 313, 345

afa mamher : 239

afa neguś : 230

Afar Faras : 69, 70

Agawmeder : 132, 192

aggāfari : 277, 417

Agnāṭyos : 146, 290, 402

Agnē : 182, 187, 193, 391

Aheyya Fağğ Qwesqwām : 39

Akāla Guzāy : 40

Alafā : 55, 96

Alamā : 292, 294

Alaqā : 220, 245

Alṭās : 232, 234

Amata Iyasus : 251, 256

Amata Seyon : 82

ambā : 171, 232

Ambā / Ambà Māryām : 242, 243, 351

cĀmda Ṣeyon (Gabra Masqal, r. 1314-1344) : 34, 51, 52, 59, 70, 71, 76, 216, 277, 293

Amlākāwit : 120, 121 , 192

Andābēt : 243

Andit : 193

Angarā : 67

Anorē : 181, 183, 185, 189

Anṣo : 251-253, 256, 257, 275, 277, 280, 419

caqqābē sacāt : 56-58, 146-149, 393-395

Arahunā : 241, 243

Arhane Kidāna Meḥrat : 151, 157

Arkalēdēs : 230-231, 242, 399

Arka Marcāwi : 241, 266, 267, 283, 297, 346, 392

Arka Śellus : 245

cArku : 173, 193, 389

Armāsqos : 230, 233, 396

Asara Krestos : 75, 147, 393, 394

Āsbē : 253, 260

Aṣfa Krestos : 68

Askāl : 173, 182, 193, 389

Aṣṣāṣṣāmē / Aṭṭāṭāmi : 195, 239, 244, 399

Astēr : 232, 235, 236, 237

Aṣqu : 234

Aswā : 13, 302, 365, 372, 376, 377, 378

Atānguśā : 134

Aṭqu : 185, 210, 265, 280

Atšatā : 253, 254, 256, 257

Awsābyos : 230, 232, 245, 259

Awesgenyos : 232

Ayā Šuri : 419

Aylā : 250, 251, 254

Aymot Huno : 391

Ayo : 236, 237

Azazo : 65, 74, 85, 124, 126, 130, 264, 265, 310

Azevedo, Luis de : 102

azmāč : 277, 419

azzāž : 69

B

Bad : 84, 85, 193, 253, 254, 256, 257, 260, 261, 277, 417, 419

Baɔeda Māryām (Dāwit, r. 1468-1478) : 197, 417

Bağerwand : 256

Bāḥer Kantā : 193

Bakāffā (Aṣma Giyorgis, Adbār Sagad II, Masiḥ Sagad, r. 1721-1730) : 15, 19, 128, 147, 148, 193, 197, 198, 207, 216, 231, 232, 257, 258, 269, 278, 284, 295, 305, 306, 307, 308, 309, 311, 345, 385, 421

Baryehon : 377

Bartalomēwos : 71, 389

Batra Giyorgis : 71, 149

Batra Māryām : 70-73, 372, 377, 428

Batrē : 214, 259

beḥtwaddad : 68

Belēn Sagad : 40, 44, 354

Benyām : 203, 204, 259, 260, 283

Benyās : 259, 260, 265, 346, 369, 389, 392, 395, 396

Berber Māryām : 42

Bergidā : 171, 172, 195, 197

bēta belanē : 179

Bētaleḥēm : 37, 41, 94, 352

bētaleḥēm : 285

Bēt Mālo : 399

Bēt Manzo : 67, 68, 285

Brancaleon : 9, 33, 88, 89, 154

Bulā : 198

C

Imageeqlā Manzo : 120, 121, 130, 136, 144, 171, 174, 176, 179, 181-185, 192, 199, 278

D

Dabr : 277, 280, 419

dabr(a) : 38

Dabra Asbo, voir Dabra Libanos

Dabra Berhān Śellāsē : 9, 60, 96, 102, 106, 125, 129, 130, 134-137, 143-144, 168, 180-181, 184, 186, 196, 198, 239, 245, 257, 266, 286, 319, 318, 334, 336, 337, 369, 370, 428

Dabra Demāḫ 241, 243, 267

Dabra Dimā Giyorgis : 63, 103, 117, 241, 320-321

Dabra Ēdom : 124

Dabra Libānos : 17, 46, 52-54, 56-59, 73, 75, 85, 117, 122-124, 126, 128, 130, 147, 192, 202, 205, 240, 242-243, 246, 263, 273, 345, 393-394

Dabra Māryām : 11-13, 38, 53-55, 7°, 75-76, 131, 252, 421

Dabra Māryām Qwaḥāyn : 40-41, 43-44, 354

Dabra Meḥrat Imagealaqot Śellāsē : 183, 186

Dabra Ṣahay, voir Qwesqwām

Dabra Śāhel : 87, 413

Dabra Ṣaqwān : 53

Dabra Ṣarābi / Ṣarābē : 241, 243

Dabra Sinā, Gorgora : 9, 11, 13, 88, 92-96, 106, 107-108, 110, 112-115, 138, 140, 319, 326-329, 332-334, 337, 339-342, 355, 362, 368, 428

Dabra Tensaɔē : 40

Dabra Warq : 239, 242, 244-245, 260, 296, 392

Dabsān : 128, 240, 243-245, 394

dabtārā : 179, 223, 226, 253, 372

Dāgā : 10-13, 29, 32, 38-39, 45-50, 54-59, 61-63, 66, 68, 76, 78-86, 97, 115, 128, 130, 152, 171-173, 182, 187-189, 191, 193-195, 200, 204, 220, 247, 249, 258-262, 265, 268, 269, 275, 281, 288, 291, 312-313, 345, 366, 381-384, 389, 392-394, 397, 399, 401, 427

Dagbāsā : 256-257

Dağğāžmāč : 66

Dāgom : 124

Dāgusmā : 83, 261

Damālius : 78

Dambozā : 67-69, 274

Damimā : 250, 252, 254, 256

Danda : 243

Dandanā : 193

Danē : 232, 235

Dānecēl : 130

Danē Māmmo : 231-232

Daq : 10, 12-13, 48-49, 80-81, 181, 182, 185, 187, 191, 193, 195, 202-204, 213-214, 253-254, 256, 259-262, 267-268, 281, 285, 368, 381, 392, 401

Darā : 53, 67, 274, 277, 280, 419

Darimani : 84

Dazmā : 78

Dāwā : 242-243

Dāwit (Qwasṭanṭinos, r. 1379/80-1412) : 35, 37, 40-41, 76, 88-89, 92, 194, 354, 358-360, 417

Dāwit (Adbar Sagad, r. 1716-1721) : 168, 181, 189, 195, 345, 397, 401, 421

debāb : 293

Denğ : 241, 243-244

Derderā : 83-84

Dermen : 181-182, 185

Dilāsor : 260

Dimā Giyorgis, voir Dabra Dimā Giyorgis

Diyosqoros : 128, 147, 182, 394

E

ečāgē : 57

Eḫta Krestos : 120-121

Eḫwa Krestos : 78-79, 86

Ellēni 117, 129, 172, 181-182, 232, 234, 236, 239

Elfeyos : 253

Enaganā : 243

Enfrāz : 41, 60, 122, 124, 126, 240,

Engedā : 373

Enkeš : 250-251, 254

Enkoyē : 231-232, 235

Enṭons : 66, 138, 174, 177-179, 182, 192-193, 399

ceqa bēt : 49

Ērmeyās : 242, 267

Ešatē : 219, 232-233, 236, 262, 265

Ēsdros : 95-97, 152, 169

Eskender (Qwasṭanṭinos, r. 1478-1494) : 417

Eskender : 120-121

Evangelicae Historiae Imagines : 100-102, 105, 106, 108-113, 167, 314-325, 346, 367, 373-375, 377-378, 384-385

Evangelium arabicum : 90, 97-98, 102-113, 140-143, 196, 305, 310, 317, 319-321, 346, 367, 369-370, 373-376, 384-385

Ēwosṭātēwos : 195, 202, 204, 205, 242, 257, 259, 396, 401

F

Fāsiladas (Śelṭān Sagad, cĀlam Sagad, r. 1632-1667) : 8, 65-68, 70, 72-74, 83-86, 88-91, 97, 103-105, 120-121, 123, 126, 142-149, 171, 177, 194, 204, 256, 261, 275, 314, 356, 382, 384, 391, 419

Fāsiladas : 136

Fāsilo : 214, 259, 396

Ferē Ṣeyon : 7, 29, 32-34, 43-46, 48-52, 59, 76-77, 79, 85-86, 88, 92, 115, 381, 389

Feṭqā : 243

Fiqṭor : 82

fitɔawrāri : 181

Flos Sanctorum : 102-103

Fogarā : 421

Furē : 67, 72, 172, 372

G

gabaz : 227

gabaza kāhenāt : 241

Gabra Dengel : 245

Gabra Krestos : 79-82, 389

Gabra Masqal : 276-277, 279, 338, 417

Gabra Mikāɔēl : 78, 81, 86

Gabra Śellāsē : 211, 218, 233, 245, 280

Gabra Śellus : 245

gadātn : 70

gadl(a) : 34

Gādnā / Gādunā Giyorgis : 12, 48, 259

Galāsyos : 220, 396

Galāwdēwos (Aṣnāf Sagad, r. 1540-1559) : 82, 84, 225, 240, 419

Galāwdēwos : 144, 174-175, 399

Galilā : 12, 49, 53, 55, 171-171, 195

Gamč / Gamoč : 145

Ğammadu Māryām : 32

Gānā Yoḥannes : 91, 103

Gannata Giyorgis : 179, 182

Gannata Māryām : 106, no, 113, 156-157, 353

Ganta : 419

Gāšolā : 240, 243

Ğāwi : 136, 421

Gāžgē : 55, 419

Ğegerfā : 174, 177

Gemğā Bēt Māryām : 185-186

GerāImageā Waynā : 419

Gērlos : 46, 122

Germā Ṣeyon : 311-313, 345

Gešēn : 37, 41, 89, 92, 354

Gētā : 230, 232

Giovanni da San Marco : 104

Gombal Kefleyā : 193

Gomor : 279, 292, 415

Gonğ / Gwanğ : 167, 239-141, 244-245

Gorgorā : 61, 94-96, 172, 198

Gorgorios : 150

Grāzmāč : 230

Gregorius / Gorgorios : 123

gult : 81

Gumari : 419

Gunāgulmā Madḫanē cĀlam : 84

Gwālē ou Wacālē Māryām : 58, 147, 393

Gwāngut : 13, 174, 421, 423

Gwegwebēn : 12-13, 32, 45-46, 53, 172, 381

Gwelqābā / Gulqābā / Gwelqwābā : 132, 419

Gwerāč : 421

H

Habta Māryām : 268, 392

Habta Śellāsē : 235

Ḥamalmāl Warq : 63, 275

Ḥamara Noḫ 125, 228, 243-244, 396

Ḥanitā : 83

Ḥankāšā : 251

ḥarag 43, 305

Ḫāyla Iyasus : 235

Ḫāyla Śellāsē : 211, 218, 233, 280

Ḫāylu : 19, 203, 217, 219-220, 232-235, 262, 264-265, 267-268, 357, 372, 383

Ḥayq Esṭifānos : 13, 35-39, 45, 49, 55-58, 146, 189, 393

Ḥawāryā Krestos : 126, 135-136

Ḥenṣā Krestos : 291, 408

Hermā / Pasteur Hermas : 291, 403

Ḫirut / Ḫiruta Amlāk : 55-56, 58-59, 366

I

Iyāsu I (Adyām Sagad I, r. 1682-1706) : 13, 18-19, 60, 71, 73, 75, 85, 88, 93, 95-96, 115, 117, 119-122, 124-132, 134-139, 142-147, 150-152, 171-177, 179-199, 204, 232, 241, 261, 274, 278, 298, 307-311, 314, 334, 361, 370, 379, 383-384, 397, 419, 421

Iyāsu II (Adyām Sagad II, Berhān Sagad, r. 1730-1755) : 19, 119, 128, 147, 152, 185-187, 198, 201-205, 207-211, 214, 216, 218, 220-222, 227, 229, 232-235, 237-239, 244-245, 254, 260-262, 264, 267, 269, 272, 275-276, 278, 288-290, 292-297, 308-312, 335, 345, 347, 349-350, 352, 360-361, 367, 402, 421

Iyāsu : 232, 297

Iyasus Moɔa : 35-36, 39, 49, 55-56, 58, 273, 289

Iyoɔas (Adyam Sagad III, r. 1755-1769) : 19, 57, 205, 208, 216-218, 228-236, 238, 262, 264, 269, 290, 294, 313, 347, 350, 396, 403-404

Iyob : 220-221, 230, 233, 395-396

K

Kabtē : 390

Kanāfra Krestos : 63-64, 275

kāntibā : 78

Kāśā : 327-329, 331, 338, 376

Kebrān : 11-13, 16, 18, 29, 33-39, 47, 50, 53, 55, 68, 70, 76-79, 83-86, 115, 129-146, 149-155, 157-161, 163, 165-169, 172-174, 179, 185, 192, 195-197, 199, 204, 222, 286, 365, 369-370, 381-382, 384, 394, 399, 401, 426

Kefla Māryām : 260, 389

Kenfa Mikāɔēl : 136, 235

Kidānu : 253

Kirakos : 73, 230, 238

Kokaba Ledā : 220, 396

Kotā : 12, 182, 193, 195, 259-261, 401

Krestodulu : 204, 206, 208, 233

Krestos Śamrā : 12, 39, 43-44, 46, 143-144, 168, 174-175, 196, 427

Krestos Tasfāna : 36-37, 39, 289

kwarcāta reɔesu : 207, 294, 336, 349, 357-363, 371, 376, 379

L

La cĀlam Berhān : 377

Lag : 83

Lebna Dengel (Dāwit, Wanag Sagad, Eṭana Dengel, r. 1508-1540) : 77, 82, 87, 89, 103, 156, 321, 419

Lebna Iyasus : 78-79

Leğomē : 173, 182, 193, 195, 202, 250-251, 253-254, 261-262, 399-400

Lemāmē : 134

leɔuk : 223-224

liq / liqē : 73, 205

M

Madḫanē cĀlam : 68, 257, 308, 328

ceqabo : 391

Māḫbar Bēt : 193

Maḫdara Sebḥat : 193

Mahel Zagē Giyorgis : 40, 44, 50, 71, 149, 365, 372, 428

malɔaka Esrāɔēl : 239

malɔaka ṣaḥāy : 230

Malakotāwit : 92-97, 125, 179, 182, 185, 192

Malkeɔā Krestos : 65, 131, 146

Malkeɔā Ṣēdēq : 81, 389

Māmmo : 230-232, 259

Manbara Krestos : 235

Mandabā / Mandambā : 53, 198

Māqbom : 389

maqdas : 69, 93

Marḥa Krestos : 49

marigētā : 179

Marqorēwos : 140

Marṭulā Māryām : 103, 111, 117-118, 129, 239-240, 243-245, 296

Māryāmāwit : 306-308, 351

Māryām Dongolat : 320-321

Māryām Magdalawit Haresaho : 40

Maṣḥafa ṭēfut (Livre de ṭēfut) : 37

Maṭeqer : 84

Matēwos : 181

Maṭqoryā : 172

Mazrāceta Krestos : 67

Mentewwāb (Walatta Giyorgis, Berhān Mogasā) : 10, 14, 19, 74, 128, 147, 152, 177, 198, 200-204, 207-208, 213-214, 216, 220, 223, 225, 229-239, 242-243, 245-247, 249, 251, 254, 256-258, 260, 262, 265-269, 276, 278, 280-281, 283-290, 294-298, 301, 303-304, 306, 308, 310-312, 334, 335, 337, 344-347, 349-354, 361, 363, 367, 378-379, 383

Menzero : 132-133

Merṣit : 268

Meṣlē : 13, 41, 44-45, 53, 65-68, 72, 112, 123, 131, 151, 159, 169, 171-173, 193

Meṣrāḫā : 18, 85, 119-129, 140, 181, 183, 189, 194, 196-197, 394, 421

Minās (Wanāg Sagad, Admās Sagad, r. 1559-1563) : 60, 82, 419

N

nabiya Esrāɔēl : 239

Načo : 210, 235, 237, 425

Nadal, Jérôme : 99-100, 314

Nagada Krestos : 35, 37-38

nagārit : 80

nagāš : 148

ɔod (Anbasā Badar, r. 1494-1508) : 49, 82, 272, 277, 320, 381, 411, 417, 419

neburaɔed : 73

Newāy : 396

Newāya Māryām (Wedem Asfarē, Germā Asfarē, r. 1371-1379) : 72

Niqolāwos : 73, 231, 389

Nob : 47

O

cOf Goğğo : 67-68

Orit : 43

P

ImageāImageImageās : 45

Imageāwlos : 181-182, 185, 192, 220, 396

Poncet : 175, 177, 179, 184, 314

Q

Qalamuğ : 197-198

Qanṭafā : 75, 421

Qawesṭos : 134

qeddest : 93

Qelağ Isāyās : 120-121

qenē māḥlēt : 93, 102

Qērlos : 78, 120-121, 132, 140, 182, 193

Qēro / Qiro Qanṭafā : 421

qēs aṣē : 69

qēs gabaz : 79

Qollā : 39, 259-260, 297, 366-370, 373, 428

Qomā : 114, 138-139, 208, 240, 243-245, 290, 354

Qwarāṭā : 12-13, 67-68, 70, 75, 187, 192, 246, 268, 306, 423

Qwasṭanṭinos : 147, 393, 417

Qwenzelā : 182, 193, 253

Qwerā : 419

Qwesqwām Dabra Ṣaḥāy : 14, 200-201, 204, 206-208, 215, 217-218, 220, 223, 225-226, 228, 230, 233-234, 236-237, 239, 244, 247, 257-258, 266, 269, 283, 286-290, 292-306, 309-310, 312-314, 334, 337, 345, 349-350, 361, 379, 400-409,

Qwolalā : 252-253, 256

R

rās : 70

rās beḥtwaddad : 237

Rēmā : 11, 13, 32, 46-48, 55, 62-64, 67-70, 83, 115, 131, 172, 188, 193, 300, 369-371, 381, 383, 427

rest : 79

Resta Māryām : 250-251, 254

Ricci, Bartolommeo : 108-109

Robit : 250-251, 254, 256

Rufāɔēl : 220, 245, 395-396

S

Sabla Wangēl : 90-91, 120-121, 171, 185

SadaImageelā : 67, 183, 423

Ṣaddā : 119, 121, 125-128, 240, 243, 394

Sāf : 391, 413, 415, 417, 419

Safrē : 193

Sāgabā : 179

ṣaḥafē teɔezāz : 135, 396

Salčan : 80, 134

Salolā : 193

Ṣānā, voir Ṭānā Qirqos

Sandābā : 369-370

Śaqalaṭ : 195, 253-254, 256-257, 260-261, 401

Śarṣa Dengel (Malak Sagad, r. 1563-1596) : 55, 58, 60, 62, 68, 71, 78-80, 82, 84, 86, 147-148, 171, 225, 260, 274, 278, 391, 419

Śarṣa Māryām : 68, 389

Ṣawārā / Ṣawārē Masqal : 64, 69-70, 72, 391

Sayfa Arɔad (Newāya Krestos, r. 1344-1371) : 35, 37, 39, 51, 71, 76, 130, 417

Schøyen (collection) : 40, 168

Sebḥat LaɔAb : 59, 74-75, 173, 274

śecel bēt : 345

Śecela Krestos : 66-67, 70, 101

Śecelu : 252

Ṣegā Krestos : 78

Ṣegē Dengel : 151

Ṣegē Masqal : 142

Ṣegē Śellāsē : 234

Sehina Tāl : 309

Ṣelālo : 73, 233, 239-240, 242-243, 396

Semcon : 66, 120-121

Śena Egziɔe : 243

Seqrāṭas / Seqrāṭes : 260, 297

ṣerāg māsarē : 148

Seḫwānhā : 194

Sinodā : 75, 136, 143, 180-181, 184-185

Šum Abo : 421

Surē : 140

Susenyos (Śelṭān Sagad, Malak Sagad, r. 1607-1631) : 17, 47, 61-67, 70, 72, 78, 83, 85, 88, 93-95, 97, 99-100, 103, 115, 122, 131, 257, 267, 274-275, 278, 280, 384, 419

synaxaire : 15

T

tābot : 64

Tadbāba Māryām : 82, 89-90, 114, 117, 225, 240, 263, 296

Tādēwos : 52-54, 70, 252

ceka Krestos / Tāka : 391

Takla Hāymānot Ier (Lecul Sagad, Abrak Sagad, Grum Sagad, r. 1706-1708) : 93, 95-97, 129, 145-146, 168, 177, 179, 181-185, 188-194, 278, 361, 419

Takla Hāymānot, église : 129, 137, 171, 180, 269

Takla Hāymānot : 205, 208, 214, 216-218, 232, 253, 259, 264, 356-357, 375

Tākudeb : 252-253, 256

Talāfinos : 245

Tāmrē : 240, 243

Ṭānā Qirqos : 10-13, 15, 43-44, 55, 59-65, 67-70, 72, 75-76, 83-84, 86, 130-131, 134, 150, 152, 171-174, 177, 183, 185, 193, 200, 249-250, 257, 269-272, 274-278, 281, 288, 290-294, 313, 337, 345, 382-384, 391, 402-409, 411-423, 427

Tānguśā : 134

tānkwā : 132, 421

Ṭārā : 157-158, 242, 244, 267

Tasfāsāhun : 392

Taṭamqa Madḥen : 240

tawāḥdo : 17, 147, 263, 265

tazkār : 34

Tazkāra Dengel : 64

Ṭebabo : 260, 389, 392

Ṭēqalā : 182

Ṭerunah : 377

Tēwodosyos : 140, 214, 259, 396

Tēwodros I (Walda Anbasā, r. 1413-1414) : 417

Tēwodros II (r. 1855-1868) : 10-11, 168, 262, 289, 308, 360, 372

Tēwodros : 221, 228, 230, 233, 237, 243, 396

Tēwoflos (Aṣrar Sagad, r. 1708-1711) : 95, 124-125, 128, 135, 146-147, 185-187, 189, 192-194, 241, 244, 261, 421

Triumphus Jesu Christi crucifixi : 108-109

W

Waɔalē Māryām : 58, 147, 393

Wabarat Māryām : 84

Wadāğē : 236-237

Wāfā : 241, 243, 312, 359

Walatta Esrāɔēl : 232, 235, 237, 242, 267, 351

Walatta Iyasus : 235

Walatta Giyorgis, voir Mentewwāb

Walatta Imageāwlos : 256

Walatta Imageēṭros : 62, 64-74, 83, 85, 123, 130, 192, 240, 246, 251, 371

Walatta Qeddusān : 82

Walatta Śellāsē : 234

Walatta Ṣeyon : 120-121, 173

Walda Ēwosṭātēwos : 232, 297

Walda Giyorgis : 239, 389

Walda Esṭifānos : 368

Walda Gabreɔēl : 239, 244

Walda Hāymānot : 149, 233, 252, 395

Walda Ḥawāryāt : 232, 234, 236, 395

Walda Kiros : 392

Walda Lecul : 231, 244, 246, 262, 26s, 401

Walda Malakot : 253

Walda Rufāɔēl : 244, 245, 291, 297, 368, 389, 405

Walda Tenāɔē : 148

Walda Yoḥannes : 244, 390, 392

Walters Art Museum, Baltimore : 40, 50

Wanğeṭā : 193, 250, 251, 254, 261, 421

Warāmit : 79, 193, 251, 421

Warañña : 232

Wāšā Endreyās : 32, 382

Wayblā : 198

wayzaro : 92

Wedo : 277, 280, 419

Weglo : 243

Werrā Kidāna Meḥrat : 286, 302-303, 356, 365, 369, 371-374, 376-378

wešebā gemb : 177, 179

Y

Yābbo Bāryā : 235

Yāfqeranna Egziɔe : 45-46, 52-53, 59, 68, 122, 172, 419

Yāgā Yoḥannes : 259

Yamāna Krestos : 64

Ya-Māryām Bāryā : 235-237, 239, 258

cqob (Malak Sagad, r. 1597-1603 / 1605-1607) : 130, 274, 419

cqob : 181, 183, 185, 189, 261, 389

Yārēd : 399,

Yāsāy : 53

Yaṣencānna Krestos : 389

Yaweb Dār : 234

Yeganda : 372

Yekuno Amlāk (r. 1270-1285) : 55, 57-58, 156, 173, 353, 417

Yemānē : 230, 232

Yesḥāq (Gabra Masqal, r. 1414-1430) : 35, 47, 96, 115, 261, 272, 277, 417

Yesḥāq : 45, 389

yetēgē : 95

Yoḥannes Ier (Acelāf Sagad, r. 1667-1682) : 58, 66, 88, 90-91, 94, 104, 119-122, 124-129, 142, 147, 171, 185, 187, 193, 178, 359, 419

Yoḥannes IV (r. 1872-1889) : 184, 356

Yoḥannes : 140, 202-203, 205, 240, 366

Yolyānā : 231-232, 258

Yolyos : 66, 95, 421

Yonāɔēl : 68-69, 86, 274

Yosēdēq : 235, 237

Yosēf : 245, 260

Yosṭinā : 82

Yosṭos (Ṣaḥāy Sagad, r. 1711-1715) : 22, 94, 120-121, 181-182, 185, 187-189, 192, 194-195, 256, 315, 397, 401, 421

Yosṭos : 120-121

Z

Zafara Śellāsē : 314, 391

Za-Dengel (Aṣnāf Sagad, r. 1603-1604) : 61-63, 194, 225, 419

Zagē : 12-13, 41, 64, 66-73, 83-84, 149, 171, 195, 253, 260, 328, 365, 372-373, 376-377, 401

Za-Ḥawāryāt : 70, 82

Zakāryās : 53, 172, 195

Za-Manfas Qeddus : 124, 148, 391, 394

Za-Manfas Qeddus Nadāy : 173, 389

Zarɔa Buruk : 122-125, 303

Zarɔa Hāymānot : 78-79

Zarɔa Yācqob (Qwasṭanṭinos, r. 1434-1468) : 7, 40, 44-47, 49, 56, 82, 86, 113-114, 153, 194, 251, 261, 268-269, 275, 277, 281, 366, 381, 417

Za-Wald / Za-Walda Māryām : 146, 389, 399

Za-Wangēl : 122

Za-Yoḥannes : 34, 52-53, 59, 70, 131, 134

Zebed : 12, 84-85, 193, 195, 259-262, 401

Zir Gānēlā (évangile de) : 39, 110

© Éditions de la Sorbonne, 2008

Licence OpenEdition Books

Cette publication numérique est issue d’un traitement automatique par reconnaissance optique de caractères.
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search