Version classiqueVersion mobile
OpenEdition Books Presses de l’Inalco EuropeS Krikor Beledian et la littérature... ՄԱՍ Բ – Առանձին հրատարակութիւններ...

Krikor Beledian et la littérature arménienne contemporaine

 | 
Anaïd Donabedian
, 
Siranush Dvoyan
, 
Victoria Khurshudyan

ՄԱՍ Բ – Առանձին հրատարակութիւններ – Զանազանք

Texte intégral

1961-1964

Կոյր Առաքելը, Կանթեղ, 1961 (Ը դասարան)

Նաւակս, Ջահակիր, Ապրիլ, 1962, էջ 27

Գետակը, Ջահակիր, Յունիս, 1962, էջ 11

Կարաւան, Ջահակիր, Յունուար, 1963, էջ 14

Հրաւէր, Ջահակիր, Մայիս, 1963, էջ 47‑48

Վայրկեաններ, Ջահակիր, Յունիս, 1963, էջ 8

Գործի, Ջահակիր, Յունուար, 1964, էջ 3‑5

Կանաչ, Ջահակիր, Յունուար, 1964, էջ 13

Վերադարձ, Ջահակիր, Ապրիլ, 1964

Սայաթ-Նովա, Ջահակիր, Յունիս, 1964

1966

Այլակերպում, Ահեկան, Պէյրութ, թիւ 1, էջ 16‑21

Համաստեղի գործը եւ սփիւռքահայ մարդը, Նաւասարդ, Պէյրութ, էջ 19‑22

Աքսոր, Նաւասարդ, Պէյրութ, էջ 38‑41

1967

Անշարժ, Ահեկան, Պէյրութ, Գարուն, էջ 16

Շրջան, Ահեկան, Պէյրութ, Աշուն, էջ 20

Թռչուն, Ահեկան, Պէյրութ, Ձմեռ, էջ 44

1968

Հակաքերթուած, Ահեկան, Պէյրութ, թիւ 3‑4, էջ 66‑67

Մեծարենցի համար, Բագին, Պէյրութ, թիւ 10, էջ 36‑53

Nigoghos Sarafian, Oussanogh [Ուսանող], Paris, no 2

1969

Ճամբայ, Ահեկան, Պէյրութ, էջ 2‑3

Հակաքերթուած 4, Ահեկան, Ամառ-Աշուն, Պէյրութ, էջ 17‑19

Ներածական Սարաֆեանի ընթերցումին, Ահեկան, Պէյրութ, թիւ 2‑3

Կէտ, Ահեկան, Պէյրութ, թիւ 4, էջ 10‑11

Ահարոն եւ քերթուածի հարցը, Ահեկան, Պէյրութ, թիւ 4, էջ 79‑108

Aharon, Oussanogh [Ուսանող], Paris, no 3

1970

Մօտեցում «Սենեակ»ին, Ահեկան, Պէյրութ, թիւ 1‑2, էջ 71‑74

Նախադասութիւններ Տերեւներու մասին, Ահեկան, Պէյրութ, թիւ Յ, էջ 28‑35

Ընթերցում Ասատուրի գծանկարներուն, Ահեկան, Պէյրութ, թիւ Յ, էջ 73‑80

Անդին, Ահեկան, Պէյրութ, թիւ 4, էջ 20‑21

Դ. Վարուժան կամ փոխաբերութեան խաղը, Ահեկան, Պէյրութ, էջ 47‑68

La poésie arménienne de la Diaspora, Oussanogh, Paris, no 4

Antipoem, trad. R. Setian, Ararat, New York, Summer

1971

Ասատուրի ցուցահանդէսը, Յառաջ, Փարիզ, Մարտ 4, էջ 3

1972

Նամակ Ազդակ Շաբաթօրեակին, Ազդակ շաբաթօրեակ, Պէյրութ, Գ տարի, թիւ 3, 20 Փետրուար

19 Հայելիներ դէմքի մը համար, Մարմարա, Իսթանպուլ

Նիկողոս Սարաֆեան կամ լեզուի գրաւումը, Մարմարա, Իսանպուլ, 23‑29 Մարտ

1973

Le roman d'Ochagan, L'Orient-Le Jour, Beyrouth, 7 juillet

Յակոբ Օշական, Ազդակ, Պէյրութ, Օգոստոս, 10, 11, 13, 14

(անխորագիր), Բագին, Պէյրութ, Յունիս, էջ 16‑18

Beyond, trad. R. Setian, Ararat, New York, Summer, no 54, p. 32

Մենհիր, Բագին, Պէյրութ, թիւ 11, էջ 9

Հարցազրոյց «Նաւասարդ»ի հետ, Նաւասարդ, Հայկազեան Գոլէճ, Պէյրութ, Ապրիլ, էջ 24‑31

Anthologie de la poésie arménienne, Յառաջ, Փարիզ, դեկտեմբեր 9‑13

Նիկողոս Սարաֆեան, Յառաջ, Փարիզ, դեկտեմբեր 16

1974

Էական Մարմին, Բագին, Պէյրութ, թիւ 3, էջ 15‑24

Ծակը Պտուկին, Յառաջ, Փարիզ, Ապրիլ 1‑3

Հեռացում Մօտեցում Երկնում, Բագին, Պէյրութ, թիւ 7, էջ 49‑53

Անդրատառը, Ինտրա եւ Տիրան Չրաքեան, Բագին, Պէյրութ, թիւ 7, 8, 9

Լուսանցք, Բագին, թիւ 10, էջ 25 : Եւ նօթ Չրաքեանի նամակին (էջ 19‑24), նոյն

Poésie arménienne, Hayastan, Paris, Février, no 46

1975

Կ.Պոլսոյ անկումը, Յառաջ, Փարիզ, Հոկտեմբեր 22‑24 : Ազդակ, Պէյրութ, 9 Նոյեմբեր

Note liminaire à les Alliés sont en Arménie, de Max Jacob (Réédition), Paris

1976

Scorie d'un principe d'identité, Hayastan, Paris, Mai, p. 11‑12

Քննադատի քերականութիւն, Յառաջ, Փարիզ, Յունիս 8‑20

Վայրեր, Բագին, Պէյրութ, Յունուար, թիւ 1, էջ 12‑18

Ֆրանսական ժամանակակից բանաստեղծութիւնը, Յառաջ ՄԱ, Փարիզ, Դեկտեմբեր

1977

Indra, Diran Tcherakian, Hayastan, Paris, Janvier

Լեռ, Բագին, Պէյրութ, թիւ 6, Յունիս, էջ 8‑10

Queneau Polymorphe, Յառաջ ՄԱ, Փարիզ, Յունուար

La littérature arménienne, pourquoi? Hayastan, Paris, Février, p. 35‑37

Ռոլան Պարթ Collége de Franceի մէջ, Փարիզ, Յառաջ ՄԱ, Մարտ

Yves Bonnefoy, Յառաջ ՄԱ, Փարիզ, Ապրիլ 3

Meguerditch Béchiktachlian, Hayastan, Paris, Avril, p. 31‑33

Անիշխանութենէն մինչեւ անհեթեթը, Յառաջ ՄԱ, Փարիզ, Մայիս 8

Le film muet de la parole, S. Paradjanov, Hayastan, Paris, Juillet, p. 14‑15

Ասատուր, Յառաջ ՄԱ, Փարիզ, Հոկտեմբեր 2

Անունը Ponge, Յառաջ եւ Փարիզ, Սեպտեմբեր 11

A comme Assadour (Objets et débris) Յառաջ ՄԱ, Փարիզ, Նոյեմբեր 6

Սայաթ-Նովա, Յառաջ ՄԱ, Փարիզ, Դեկտեմբեր 4

1978

Հարցազրոյց Վ.Թէքեանի հետ, Ազդակ, Պէյրութ, Յունուար 21

Վայրեր (հատուածներ), Բագին, Պէյրութ, թիւ 11, էջ 11‑12

Considérations sur les conditions de possibilités d'une poésie diasporique, La struttura negata / Cultura armena nella Diaspora, Milano, no 1, juillet

Autour du film de Sergueï Paradjanov « La Couleur de la grenade », Semaine de la Poésie, Le Mans, « Des barbelés plein la bouche »

1979

Հարցումը պատասխանին մէջ, նամակ Զ. Որբունիին, Յառաջ ՄԱ, Փարիզ, Փետրուար

Ծիրանենի (Յ. Կոստանդեան), Յառաջ ՄԱ, Փարիզ, Ապրիլ

Մատաղարգելում եւ մասամբ նորին, Յառաջ, Փարիզ, Օգոստոս 1

Մարմին ինձով կենդանի (Ռ. Մելիք-Ա. Ալիքեան), Յառաջ ՄԱ, Փարիզ, Սեպտեմբեր

Բառի սահմանները (Ալ. Թոփչեան), Յառաջ ՄԱ, Փարիզ, Նոյեմբեր

Հակաքերթուած (Գ, գ), Ապրիլ ամսագիր, Լոս Անճըլըս, թիւ 5-6-7, էջ 40

1980

Գրիգոր Նարեկացի, Յառաջ ՄԱ, Փարիզ, Յունուար

Շահան Պերպերեան, Յառաջ ՄԱ, Փարիզ, Փետրուար

Յակոբ Օշական 1979, Յառաջ ՄԱ, Փարիզ, Յունիս

Յակոբ Օշական եւ արեւմտահայ պատմուածքը, Բագին, Պէյրութ, թիւ 9, Սեպտեմբեր, էջ 37‑56

De la filiation (որդեգրում, Որբունիի մասին), Յառաջ ՄԱ, Փարիզ, Սեպտեմբեր

Կախարդանքը գրութեան, Կամ, Փարիզ-Պէյրութ, թիւ 1, էջ 75‑100

1981

Որդեգրում (եւ Եղեւ Մարդ), Յառաջ ՄԱ, Փարիզ, Յունուար

Լուսամատեան, Յառաջ ՄԱ, Փարիզ, Հոկտեմբեր (նաեւ Յառաջ 60ի մէջ)

Սփիւռքահայ Գրականութեան Պատմութեան Ուրուագծեր, Յառաջ ՄԱ, Փարիզ, Նոյեմբեր

Նամակ Զ. Խրախունիին, Մարմարա, Իսթանպուլ, Նոյեմբեր 18

Ապաստան (հատուածներ «Վայրեր»էն), Բագին, Պէյրութ, Դեկտեմբեր, էջ 14‑19

1982

Journal de Vahram (Altounian), traduction du turc et notes, Les Temps Modernes, Paris, Février, p. 1415‑1445

Չրաքեանի Փոխումը (Երկերուն առթիւ), Յառաջ ՄԱ, Փարիզ, Մարտ

Մօտեցում Ժամանակին (Հ. Էդոյեանի մասին), Յառաջ ՄԱ, Փարիզ, Մայիս, (նաեւ Յառաջ 60ի մէջ, 1987)

Վերջ (Յ. Օշականի Համապատկերի Հատոր Ժ-ի մասին), Յառաջ ՄԱ, Փարիզ, Հոկտեմբեր

1983

Նօթեր Վահէ Օշականի մասին, Յառաջ ՄԱ, Փարիզ, Յուլիս,

Անհունի անդրադարձը (Ստ. Թոփչեան), Յառաջ ՄԱ, Փարիզ, Սեպտեմբեր

Առաստաղը (Ռ. Հատտէճեանի մասին), Յառաջ ՄԱ, Փարիզ, Նոյեմբեր

Ասատուր գծանկարի եւ ջրաներկի միջեւ, Յառաջ, Նոյեմբեր 8, Փարիզ

Գրիգոր Նարեկացի լեզուի սահմաններուն մէջ (Ա մաս), Բազմավէպ, Վենետիկ, թիւ 1‑4

1984

Աստղահարը, Յառաջ ՄԱ, Փարիզ, Յունուար

Օշական քննադատ (հատուած), Բագին, Պէյրութ, Յունուար-Փետրուար

Դանիէլ Վարուժան Այսօր, Յառաջ ՄԱ, Փարիզ, Ապրիլ

Իտալական անցքը (Ասատուրի մասին), Յառաջ ՄԱ, Փարիզ, Մայիս

Եղանակ Ա. Փելեշեանի, Յառաջ ՄԱ, Փարիզ, Յունիս

Հենրիկ Պետրոսեան լաբիւրինթոսի մէջ, Յառաջ ՄԱ, Փարիզ, Յուլիս

A.Lubin դրսութեան հետ (Շահնուրի մասին), Յառաջ ՄԱ, Փարիզ, Սեպտեմբեր

Սիրահարը ըստ Տիւրասի, Յառաջ ՄԱ, Փարիզ, Հոկտեմբեր

Le pouvoir de la tradition, la force de l'innovation / Littérature arménienne et autres, Dissonanze no 1, I/COM, Milano

Գրիգոր Նարեկացի լեզուի սահմաններուն մէջ (Բ եւ Գ մաս), Բազմավէպ, Վենետիկ, թիւ 1‑4

1985

Անդաստան, Բագին, Պէյրութ, Փետրուար, էջ 1‑3

Անտիպ Չարենց, Յառաջ ՄԱ, Փարիզ, Յունուար

Էր, Բագին, Պէյրութ, Յունիս, էջ 12‑14

Չափազանցութիւն է (Արշիլ Կորքիի մասին), Յառաջ ՄԱ, Փարիզ, Մարտ

Մթնշաղ կամ բանաստեղծը որ գիտէ ցնորքը, Յառաջ ՄԱ, Փարիզ, Դեկտեմբեր

De l'essentiel, Siciles, Luxembourg

Le Livre arménien contemporain, 1920‑1985, Le Livre arménien à travers les ages, Catalogue de l'exposition, Marseille

Գրիգոր Նարեկացի լեզուի սահմաններուն մէջ (Դ եւ վերջին մաս), Բազմավէպ, Վենետիկ, թիւ 1‑2

Ներքին նոր բնանկար, Յառաջ ՄԱ, Փարիզ, Սեպտեմբեր

1986

CoÏncidences in Catalogue Assadour, Paris, Février

Հարցազրոյց (Ա.Թոթոյեանի հետ), Յառաջ ՄԱ, Փարիզ, Յուլիս

«Մենք»ի առթիւ, Հորիզոն, Մոնթրէալ, Սեպտեմբեր

Ներսի աչքը, Յառաջ, Փարիզ, 3 Սեպտեմբեր 3

Լիբանանահայ տպագրութիւնը, Յառաջ ՄԱ, Փարիզ, Նոյեմբեր

Façades II, Յառաջ, Փարիզ, Նոյեմբեր 6

Ռուբէն Սեւակի խոստումները, Յառաջ ՄԱ, Փարիզ, Նոյեմբեր

Սուրամի բերդը, Յառաջ, Փարիզ, Դեկտեմբեր

Հատուածներ հօր, Կամ, Փարիզ-Պոսթըն-Թորոնթօ, թիւ 3‑4, էջ 49‑80

1987

Ընդառաջում, Յառաջ ՄԱ, Փարիզ, Յունուար

Բառե՞ր թէ յղացքներ, Յառաջ, Փարիզ, Յունուար 29

Հոն, վերը, Հորիզոն գրական յաւելուած, Մոնթրէալ, Մարտ

Հայկական համաստեղութիւն, Յառաջ ՄԱ, Փարիզ, Մայիս

Եղիա Տէմիրճիպաշեան անգործ, Յառաջ ՄԱ, Յունիս, Բ տիպ` Բագին, Պէյրութ, թիւ 11‑12 էջ 111‑123

Նամակ Յ. Պէրպէրեանին (Սարաֆեանի առթիւ), Բագին, Օգոստոս

Գրքին ժամանակագրութիւնը, Յառաջ, Փարիզ, Յուլիս 25‑26

Չարենց եւ իր հարցումը, Յառաջ ՄԱ, Հոկտեմբեր

Տօնական խզում, Բագին, թիւ 11‑12, էջ 108‑111

Հարցազրոյց (Յ. Գրիգորեանի հետ), Գրական թերթ, Երեւան, Դեկտեմբեր 25

Ուսմունք պարտէզի, A. v. K. SANJIAN 30, Los Angeles, p. 82‑84

Images premières, Le Journal du 43, Avril, p. 11

Le champ, Estuaires (Revue culturelle, trad. M. Gostanian), no 2, Luxembourg, 1987

Thoughts on the Diaspora, in Locus, UCLA Armenian Student Association Journal, Los Angeles, Spring, p. 40‑51

The tradition of Grigor Narekatsi, in Raft, Journal of Armenian Poetry and Criticism, Vol. I, Cleveland State University, p. 5‑18

Hagop Oshagan: Critic, in Journal for Armenian Studies 3, Los Angeles, California, p. 129‑145

Լուսամատեան (Եղիվարդ), Մօտեցում Ժամանակին (Հ. Էդոյեան), Յառաջ 60, Փարիզ, էջ 263‑274 եւ էջ 282‑292

1988

La carrière poétique de Hrand Nazariants, Յառաջ ՄԱ, Փարիզ, Փետրուար

Phénix ou Robinson sauvé du naufrage, Les Temps Modernes, Numéro spécial Arménie/Diaspora, Paris, Septembre

«Վէնսէնի անտառը» եւ քննադատը, Յառաջ ՄԱ, Սեպտեմբեր

Լեւոն Շանթ եւ թատրոնի էութիւնը, Յառաջ ՄԱ, Դեկտեմբեր

1989

Քերթուածներ, Պիոներ կանչ, Երեւան, Սեպտեմբեր 23

Ձիթենիին վիճակները, Յառաջ ՄԱ, Հոկտեմբեր

Ինչպէ՞ս գրել երբ աղէտները կը կանխեն մեզ (հարցազրոյց Ա. Անդրանիկեանի հետ), Ավանգարդ, Երեւան, Նոյեմբեր 10, արտատպուած` Յառաջ, Փարիզ

Un paganisme poétique poétique/ Essai sur le fondement de la poésie chez Daniel Varoujan, Annali di Ca' Foscari, Rivista della Facoltà di Lingue e litterature straniere dell' Università di Venezia, XXVIII, 3, Venezia, p. 83‑95

Terres renversées (trad. M. Gostanian), Estuaires, no 8, Luxembourg

Յովհաննէս Գրիգորեան ժամանակին դիմաց, Կայք, Փարիզ, հատոր Ա.

7 Յօդուածներ. Գրական քննադատութենէն դէպի ընթերցումի ընդերքը.

Եղիա Տէմիրճիպաշեան անգործ / Լեւոն Շանթ եւ թատրոնի էութիւնը / Յակոբ Օշական եւ արեւմտահայ նորավէպը / Յակոբ Օշական քննադատ / Մթնշաղ կամ բանաստեղծը որ գիտէ ցնորքը / Կախարդանքը գրութեան, Սփիւռքահայ գրականութիւն 89, Երեւան, էջ 229‑380

1990

Պռիւնօ Համազասպ Սագայեան, Յառաջ, Յունուար 3

«11.41», Գարուն, Երեւան, թիւ 1, էջ 28‑29

Grégoire de Narek (à propos de la traduction de Godel), Յառաջ ՄԱ, Մարտ

Ճակատագիր, Յառաջ, Փարիզ, Ապրիլ 7‑8

Յստակումներ-Անդրանիկի աճիւններու Փոխադրութեան առթիւ, Յառաջ, Յուլիս 10

Գրիգոր Նարեկացի իր նորագոյն ֆրանսերէնով, Բազմավէպ, Վենետիկ, թիւ 1‑2, էջ 243‑246

Հայկական Ապագայապաշտութիւնը եւ Հրանտ Նազարեանց, ներածութիւն, խմբագրութիւն եւ նօթեր անտիպ նամակներու, Բազմավէպ, Վենետիկ, էջ 379‑421

Les relations entre les églises arménienne et byzantine, Unité Chrétienne, Lyon, no 100, Novembre, 1991, p. 75‑116

Der stumme Film des Rede, in Memoriam Serguei Paradjanov, Die Horen, Hannover, Deutschland, 35 Jahrgang, Band 4

1991

Նարեկեան ընթերցումներ, Յառաջ ՄԱ, Փարիզ, Յունուար

Ձայն մը մարդ մը, Յառաջ ՄԱ, Փարիզ, Ապրիլ

Անյայտ օղակը Ճանճիկեանի մասին (Տարմ), Յառաջ ՄԱ, Մայիս

Saint Grégoire de Narek, Formation Oecuménique Interconfessionnelle, Lyon, Cours 112, Chapitre VIII

Քրոնիկոնը, Յառաջ ՄԱ, Հոկտեմբեր

Sharakans de Movsès Khorénatsi, (traduction et note), Musique contemporaine armenienne, no 7, Milano, Février

1992

Ազատութիւն, Անդրադարձ, Երեւան, Փետրուար 20‑27

Հեռուին սուրբը, Յառաջ, Փետրուար 29

Բթամիտի մը արկածները, Յառաջ, Մարտ 4

Ընթերցումին ընդերքը (Մարտ), Գարուն, Երեւան, էջ 18‑24

Զրոյց բանաստեղծական լեզուի զարգացման մասին, Գարուն, Երեւան, Յուլիս էջ 30‑36

Ցեխը, Յառաջ, Յուլիս 22

Հայախօս Ռէմպօ, Յառաջ ՄԱ, Փարիզ, Մարտ

Գանձասար, Յառաջ ՄԱ, Փարիզ Ապրիլ

Ոչ եւս զոհ, Յառաջ, Յունիս 5

Բաց նամակ, Յառաջ, Յունիս 13‑14

Չաստուածի մը մահը, Յառաջ, Յուլիս 1

Մենաշնորհեալները, Յառաջ, Յունիս 11

Ն. Շնորհալի Յիսուս որդի թարգմանաբար, Յառաջ ՄԱ, Սեպտեմբեր

Անաւարտ դիմանկար [Ն. Սարաջեանի], Յառաջ ՄԱ, Փարիզ Դեկտեմբեր

Հայոց Պատմութիւն, Յառաջ, Նոյեմբեր 25

Յ. Գրիգորեան Փարիզի մէջ, Յառաջ, Նոյեմբեր 27

Les chrétiens arméniens aujourd'hui, Notre Histoire, no 94 Novembre, p. 52‑56

Entre le couteau et la rose, Arménie : il y a mille ans, Ani, Paris Tête d’affiche, Mairie de Paris Novembre 1992, p. 84‑89

Kara Darvish: A forgotten Futurist, in Raft vol. 6, p. 39‑53

1993

Տորա, Յառաջ ՄԱ, Փարիզ, Յունուար

Die Geschichte einer Faszination: Armenische Literatur in Konstantinopel, Seminar 19‑21 Februar, Stiftung für Armenische Studien, Bochum, p. 58‑75

Ծագման կառուցումը եւ գրութիւնը Մովսէս Խորենացիի պատմութեան մէջ, Բազմավէպ, Վենետիկ, էջ 116‑137

Աղբիւր, Արագաստ, Երեւան, թիւ 7, էջ 3

Ասատուր կամ ջնջումի տարածութիւնը, Assadour, Catalogue de l'exposition, Beyrouth, 14‑30 Avril 1933, Théatre de Beyrouth

Vom Chaos zur Dualität: Die Identität der Armenier in der Fremde, Identität in der Fremde, edit. M.Dabag, K.Platt, Univertitäts-verlag Dr. Norbert Brockmeyer, Bochum, p. 171‑183

«Ուղղեգիծ»ի մասին, Յառաջ, Փարիզ, Յունիս 11‑12

Յակոբ Օշական թատերագիր, Յառաջ, ՄԱ, Սեպտ-Հոկտեմբեր-Նոյեմբեր

Ընծայում, Կայք, Փարիզ, թիւ 3, էջ 26‑38

Հայկական ապագայապաշտութիւն, Կայք, Փարիզ, թիւ 3, էջ 97‑112

Espace et temps dans l'œuvre de Grégoire de Narek, in Sagesse de l’Orient Ancien et Chrétien, textes réunis par R. Lebrun, Beauchesne, Paris, p. 11‑37

Histoire d'Arménie (trad. A. et J.P. Mahé), Յառաջ ՄԱ, Փարիզ, Նոյեմբեր

1994

Ընդառաջում (Դուրսը, Թարգմանութիւն, Ջուրերուն վերադարձը), Յառաջ ՄԱ, Փարիզ, Յունուար

Առաջին Արցունքը, Հայաստանի Հանրապետութիւն, Երեւան

Գեղեցկութիւնը ըստ Գ.Նարեկացիի, Բազմավէպ, էջ 13‑74

Littérature arménienne, in Dictionnaire universel des Littératures, dir : B. Didier, Presses Universitaires de France, Vol. 1, 1994

1995

Վահէ Օշական, Ասպարէզ, Փետրուար

Վահէ Օշական եւ ժամանակակից բանաստեղծութիւնը, Յառաջ ՄԱ, Փետրուար

Յառաջ, Յառաջ, Ապրիլ 8‑9

Ճշմարտութիւնը ամէնէն վերջ փնտռուած անհրաժեշտութիւնն է, հարցազրոյց Ա. Յակոբեանի հետ, Շրջան, Երեւան, Ապրիլ 28, թիւ 13 (25)

Երեւանում ծաղկում է եղրեւանին, հարցազրոյց Ա. Ադամեանի հետ, Երկիր Նայիրի, Երեւան թիւ 17 (65) Մայիս 5‑11

L'expérience de la catastrophe dans la littérature arménienne, Revue d'Histoire arménienne contemporaine, Tome I, Paris 1995, p. 127‑197

Dichtung des Armenier zwischen Lobesang und Katastrophe, in Armenien Wiederendeckung einer alten Kulturlandscahft, Museum Bochum, p. 267‑276

Faszination Konstantinopel, in Armenien Wiederendeckung einer alten Kultulandschahft, Museum Bochum, p. 304‑313

Die Erfahrung des katastrophe in der Literatur der Armenier, in Generation und Gedächtnis, Hersggbn, Platt und M. Dabag, Leske+Budrich, Opladen, p. 186‑254

Փլչող Կամուրջներ, Յառաջ ՄԱ, Սեպտեմբեր

Էլմոն (Սեմեր), Հորիզոն գրական յաւելուած, Սեպտեմբեր

Շահպազի գերեզմանը, Հասկ Հայագիտական տարեգիրք, հ. Զ, Անթիլիաս, 1995, էջ 119‑135

1996

Նարեկեան ընթերցումներ (Բ), Յառաջ ՄԱ, Յունուար

Հայրէններ Ա Առասպելի մը չքացումը, Յառաջ ՄԱ, Յունիս

Հայրէններ Բ Հօրենական սկզբունքը, Յառաջ ՄԱ, Յուլիս

Une tentative de communauté littéraire, la Revue Menk, in Revue du Monde arménien moderne et contemporain, Tome 2, 1995‑1996, Paris, p. 61‑90

Նամակ «Բաց Նամակին», Բաց Նամակ, Կլէնտէյլ, Նոյեմբեր, էջ 78‑81

Զրոյց, Ազդակ հինգշաբթի 5 Դեկտեմբեր, նաեւ Յառաջ, 13 Դեկտեմբեր

Ֆրանսահայ արձակը, Արծիւ շաբաթաթերթ, Պէյրութ թիւ 20‑23, Դեկտեմբեր, 1996, Յունուար 6, 1997

1997

Աւարտն ու անաւարտը ըստ Յ. Օշականի, Յառաջ ՄԱ, Յունուար

Վէպին յղացքը, Բագին, Հոկտեմբեր-Դեկտեմբեր, էջ 59‑68

Վիպակէտ, Բաց Նամակ, Կլենտէյլ, Յունիս, թիւ 2

Նախադասութիւններ Ասատուրի նկարչութեան, Յառաջ ՄԱ, Նոյեմբեր

1998

Եղիշէ Չարենց Բանաստեղծութեան բանաստեղծը, Յառաջ ՄԱ, Յունուար

Ժամանակը իր ետին (Յ. Օշական), Յառաջ, Փետրուար 18

Ընդառաջում, (Կայարան, Ցայտաղբիւր, Վիպակէտ), Յառաջ ՄԱ, Յունիս

Պատկերէն կորուստ, Խարբերդի գրողները եւ գաւառական գրականութիւնը, Յառաջ ՄԱ, Սեպտեմբեր

1999

Հանդիպում, Բաց նամակ, Լոս Անճըլըս, 1, էջ 28‑30

Աղէտն ու սփիւռքահայ գրականութիւնը, Ազդակ, Բացառիկ, Ապրիլ 4, էջ 93‑96

Ճերմակ արծիւներ կամ Բանաստեղծութիւնը ըստ Յ. Օշականի, Յառաջ ՄԱ, Մայիս

Կենսագրական նօթ, Հարուածը ներկայացման առթիւ, Լոս Անճըլըս, Յունիս

Dialogue des cultures – La littérature arménienne en France, Հայ-ֆրանսիական

պատմամշակութային առնչութիւններ, Երեւան, 1999, էջ 57‑68

Մանտրա ԺԶ, Բաց Նամակ, Կլէնտէյլ, թիւ 17

Charles Dowsett, Sayat-Nova. An 18th-century troubadour, Louvain 1997, in Revue du monde arménien moderne et contemporain, tome 4 (1998), p. 189‑194

Ինքնութիւն եւ ինքնութեան տագնապ Սփիւռքի մէջ, Յառաջ ՄԱ, Դեկտեմբեր

Ապօրինի վերադարձ, Յառաջ, Դեկտեմբեր 5

Հարցազրոյց Ռ. Աճէմեանի հետ, Հորիզոն գրական յաւելուած, Դեկտեմբեր 

Ընդառաջում, Անուններ, Ջնջում, Ոճեր, Բագին, թիւ 1

Գրաւոր զրոյց երեք բանաստեղներու հետ (Ա. Ալիքեան, Վ. Օշական), Բանաստեղծութիւն Ա Գիրք, Հալէպ, էջ 48‑64

La catastrophe dans les limites du langage, in Parler des camps, penser les génocides, Paris,

2000

Ընդառաջում (Վերջին քերթուածը), Յառաջ ՄԱ, Ապրիլ

Ան/ինքն Վահէ Օշական, Ազդակ յաւելուած, Օգոստոս 5, էջ 9‑10

«Յառաջ» եւ գրականութիւնը, Յառաջ ՄԱ, Սեպտեմբեր

Ան/ինքն Վահէ Օշական, Հորիզոն գրական յաւելուած, Սեպտեմբեր, թիւ 9, էջ 22

Exil et création, La littérature arménienne en France, in Diagonales Est-Ouest, Eté, 2000, p. 29‑39

Un dialogue infini, Postface à Le livre de prières, réédition Sources chrétiennes, Le Cerf, 2000, p. 547‑555

Ecriture et construction de l'origine chez Movsès Xorénacc'i, in Movsès Xorénacc'i et l’Historiographie arménienne des origines, Antélias, p. 167‑191

Die katastrophe und die Erfahrung sparchlicher Grenzen in der armenischersprachigen Literatur, in Gewalt, Wilhelm Fink Verlag, München, 2000, p. 296‑316

2001

Ամլութիւն/Ստեղծում (Լոյսի ցաւեր), Յառաջ ՄԱ, Յունուար

Yovhannès Sarkawag: la passion du savoir et la vérité du poème, in Ani Capitale de l'Arménie en l'an mil, Paris, catalogue de l'exposition février‑mai 2001, p. 264‑273

Միքայէլ Կիւրճեանի սիրաբանութիւնը (Տարմ), Յառաջ ՄԱ, Յուլիս

Մէկ Արար, Յառաջ ՄԱ, Նոյեմբեր

2002

Զրոյց Ա. Թոթոյեանի հետ, Յառաջ ՄԱ, Յունուար

Մէկ Արար, une anthologie de pièces arméniennes en un acte, Revue du monde arménien moderne et contemporain, Tome 6, 2001, Paris, p. 232‑234

Նամակ Մ. Նշանեանին, Կամ թիւ 5 (վերահրատարակութիւն Զրոյցներէն)

Գրիգոր Նարեկացիի աւանդութիւնը, Յառաջ ՄԱ, Սեպտեմբեր

Լեզուներ (Ընդառաջում), Ա տարբերակ, Հանդէս, թիւ 3, Թեհրան, էջ 18‑19

Հապա անտեսանելին, «Արարատ» ֆիլմի առթիւ, Յառաջ ՄԱ, Նոյեմբեր

La poésie arménienne moderne, in Péristyles (dir. A. Tasso), Les blés d’or, cahiers no 3‑4, Jounieh, Liban, p. 37‑46

Arménie, Visions, songes, etc. in Dictionnaire des miracles et de l’extraordianaire chrétien, Fayard, novembre

Arménie et Auteurs arméniens, in Dictionnaire mondial des littératures, Larousse, novembre

From Image to Loss, The Writers of Kharpet and Provincial literature, in Armenian Tsopk/Kharpert, ed. R. G. Hovhannisian, Mazda Publishers, Ca, USA, p. 239‑272

« Quelque chose de terrible » (trad. du poème de Vahan Tékéyan), Ահաւոր բան մը այնտեղ in Actuel de la Shoah / Témoigner de l'impensable, Paris, p. 31‑32

Ինքնութեան փորձառութիւն Սփիւռքի մէջ, Ինքնութեան հարցեր, Երեւան, էջ 89‑110

2003

Զ. Որբունի եւ օրագրութիւնը, Յառաջ ՄԱ, Փետրուար

Հակադիր ներդաշնակութիւն, Յառաջ, Փետրուար 22/23

Թօփալեանի նամակները Հ. Բալուեանին, Յառաջ ՄԱ, Յունիս

Երաժշտական ժամ, Բ. Թօփալեանի առթիւ (Ա տարբերակ), Յառաջ ՄԱ, Յունիս

Ինք Շուշանեան, Յառաջ ՄԱ, Նոյեմբեր

Ն. Սարաֆեանի վէպը, Յառաջ ՄԱ, Դեկտեմբեր

Yeghishe Charents, The Poet of Poetry, in Yeghishe Charents/ Poet of the Revolution, ed. M. Nichanian, Mazda, Costa Meza, p. 284‑306

2004

Le retour de la catastrophe, in L'histoire trouée, négation et témoignage, C. Coquio (dir.), L’Atalante, Nantes, p. 299‑328

Ետ ու առաջ (Ընդառաջում), Յառաջ ՄԱ, Մարտ

Դարպաս (Ընդառաջում), Բնագիր, թիւ 8, Երեւան, էջ 54‑56

Ոդիսեւս կամ Ղազար (Ե. Օտեանի մասին), Յառաջ ՄԱ, Ապրիլ

Յարդգողէն Զուարթնոց, Շ. Նարդունիի նամակները Բալուեանին, Յառաջ ՄԱ, Մայիս

Կորուստ եւ Լսողութիւն (Ընդառաջում) Գարուն, Երեւան, Յունուար, թիւ 1, էջ 66‑68

Ուր կեանք եւ գիր իրարու կը միանան, Հարցազրոյց, Գարուն, թիւ 1, էջ 60‑65

Երաժշտական ժամ (Բ. Թօփալեանի մասին), Գրականագիտական հանդէս, Ա, Երեւան, 2004, էջ 13‑46

Յ. Օշական եւ Սասունցի Դաւիթ, Հայկական «Սասնա Ծռեր» էպոսը եւ համաշխարհային էպիկական ժառանգութիւնը, Երեւան, էջ 126‑139

Spuren, Themen, Allegorien der Katastrophe in der modernen armenishen Literatur, Zeitschrift für Genozidforshung, 5. Jahrgang 2004, heft 1, p. 66‑99

Մանտրա ԺԴ, Բագին, Հոկտեմբեր

Համաստեղի նամակները Հրանդ Բալուեանին, Յառաջ ՄԱ, Հոկտեմբեր

Համաստեղ Նամականի, Յառաջ ՄԱ, Դեկտեմբեր

Ոդիսեւս կամ Ղազար (Օտեանի մասին, Բ տարբերակ), Գրականագիտական հանդէս, Բ, Երեւան

2005

Իթիլօ (Ընդառաջում), Յառաջ ՄԱ, Փարիզ, Յունուար

Լեզուներ (Ընդառաջում), Յառաջ ՄԱ, Փետրուար

Անժողովուրդ լեզու (հատուած), Գեղarm, թիւ 26, Ստեփանակերտ, էջ 3

Բազմաձայն զրոյց հայ գրականութեան մասին, Ասպարէզ, Եղեռնի 90 ամեակի նուիրուած բացառիկ, Ապրիլ 23, էջ 23‑28

Entretien sur la littérature de la catastrophe, avec Jacques Munier, France Culture, vendredi 10 juin

Մշակոյթի անունով (տոմս), Յառաջ, Յունիս 6

Ստեղծագործ ինքնութեան բացայայտման փորձ, զրոյց Մ. Պատալեանի հետ, Ազգ, Երեւան, Յունիս 25 : Նոյնը Յառաջ, Յուլիս 5‑6 

Entretien avec Mathieu Bénézet, Reconnaissance à Armen Lubin, France Culture, 7 juillet, 22.30

Շեղուածք, Ինքնագիր, թիւ 1, Երեւան, Նոյեմբեր, էջ 38‑42, Փոխան կենսագրութեան, էջ 37

Մտմտուք, Ի Դէպ, թիւ 1, Կլենտէյլ

Միքայէլ Կիւրճեանի սիրաբանութիւնը, Գրականագիտական հանդէս, Բ (Դ), էջ 58‑67

2006

Փայլակ Միքայէլեան, Յառաջ ՄԱ, Յունուար

Փայլակ Միքայէլեանի նամակները Հ. Բալուեանին, Յառաջ ՄԱ, Յունուար

Նիկոլ Աղբալեան եւ գրականութեան պատմութեան տագնապը, Նիկոլ Աղբալեան 30, Երեւան, 2002 էջ 171‑202

Désastres conjugués, Revue des deux mondes, octobre-novembre, p. 138‑149

Avis de recherche, Préface. Anthologie de la poésie arménienne contemporaine, Paրenthèses Marseille, octobre 2006. Անժողովուրդ լեզու, Հողեր շրջուած:

Վահագն հիւանդ կամ Փայլակ Միքայէլեան, Գրականագիտական հանդէս, Գ, Երեւան

2007

Le retour des images, in Catalogue de l'exposition Paradjanov le magnifique, Ecole des Beaux-Arts de Paris, février 2007

The Invisible, in Art and testimony, Armenian Review 2004‑2005, volume 49, no 1‑4

Զահրատի սէր, Ժամանակ, Պոլիս, Փետրուար 24

Այս դէմքը ուր երբեմն բնակեցայ..., Ի Դէպ, թիւ 4, Կլենտէյլ

Եփրատի ափին Ռագգա, բնագիր եւ թարգմանութիւն, Gare maritime, revue écrite et sonore de poésie contemporaine, Nantes

Constantinople et la littérature arménienne : l'histoire d'une fascination, in Chimères, revue des schisoanalyses, no 63, hiver 2006, p. 71‑94

Գրականութիւնը... տեսակ մը ռազմադաշտ, Հարցազրոյց Գր. Պըլտեանի հետ, Հորիզոն գրական յաւելուած, Մոնթրէալ, Մայիս :

La littérature arménienne moderne, in La magie de l'écrit, Catalogue de l’exposition de Marseille, (Dir. Cl. Mutafian) juin

L'exil et l'invention du roman dans la littérature de la diaspora arménienne, in Arméniens et Grecs en diaspora : approches comparatives, École française d'Athènes, Athènes, p. 587‑598

Exils et territoires symboliques. Le rôle des revues littéraires d'après la Catastrophe, in Hommes et migrations, no 1265 janvier‑février 2007, p. 190‑202

Langue dépeuplée, in Le Croquant, no 53‑54, Juin, Lyon, p. 62

Exil et création. La littérature arménienne en France, in Le Croquant, no 53‑54, Juin, Lyon, p. 73‑80

2008

Լաբիւրինթոս (Հատուած համանուն վէպէն), Ինքնագիր, թիւ 3, Երեւան, էջ 40‑46

Այնպէս ինչպէս էինք (Ադամով), թարգմ., Հանդէս, Թեհրան, Ամառ-Աշուն, թիւ 19‑20, էջ 21‑27

Երկխօսութիւն Նարեկացիի հետ, զրոյց Գ. Աճէմեանի հետ, Ազգ, Նոյեմբեր 22

Labyrinth, in Deviation, Anthology of Contemporay Armenian Literature, Erevan novembre, p. 133‑148

2009

Accursed Years, Y. Odian, introduction, Gomidas Institute, London Janvier, p. IX‑XXIII

Écrire en Diaspora est une situation extrême, entretien avec D. Yegavian, in France‑Arménie, 16‑31 janvier, p. 12‑15

Իբրեւ ցտեսութիւն (Զուլալ Գազանճեանին), Յառաջ, Մարտ 5, վերատպուած` Հորիզոն գրական յաւելուած, Մարտ, թիւ 3

Traduire un témoignage écrit dans la langue des autres, in Mémoires du génocide arménien, PUF, Paris, 25 mars, p. 97‑112

Արուեստագէտն ու իր բնորդը Լ. Շանթի «Կինը» վէպի մասին (Տարմ), Յառաջ ՄԱ, Ապրիլ

Գրիգոր Շահինեան քննադատ, Հորիզոն գրական յաւելուած, Մարտ, թիւ 3 Անտառ (Ընդառաջում) Ի Դէպ, թիւ 8, Կլենտէյլ

Նօթեր, Թեհրանի դասախօսութենէն, Յոյս երկշաբաթաթերթ, Մայիս 20, Թեհրան, էջ 23‑25

Entretien avec Isabelle Kortian, Les Nouvelles d'Arménie, Paris, no 153, juin, p. 69

Զրոյց Հայկական ֆուտուրիզմ գրքի առիթով, Նազելի Օհանեանի հետ, Հետ, Դեկտեմբեր

Դէպք եւ գրականութիւն, Հասկ Հայագիտական տարեգիրք 2007‑2008, Անթիլիաս

2010

Mort et vivant, le témoin exemplaire, préface Journal de déportation de Y. Odian, Parenthèses, 9 février

Հայկական ֆուտուրիզմ, հարցազրոյց Գ. Աճէմեանի հետ, Ազգ, Ապրիլ 10

Նամակ, «Գիրքը հրատարակութեան պատրաստողներուն գործը չէ գրագէտին լեզուն ուղղել», Հորիզոն գրական յաւելուած, Մոնթրէալ, Ապրիլ

Interview avec I. Kortian, Les Nouvelles d'Arménie no 163, mai 2010, p. 80‑82

L’Empire ottoman revisité, in Cahiers Balkaniques volume 36‑37, Inalco, mai 2010, p. 197‑212

Զրոյց Հայկական ֆուտուրիզմ գրքի առիթով, Նազելի Օհանեանի հետ Հորիզոն գրական յաւելուած, Մոնթրէալ, Մայիս

D'un exil à l'autre, les lieux disloqués, in Langues et migrations, Paris, no 1288 novembre-décembre, p. 138‑146

Հարցազրոյց, եւ Վերջաբան Cinquante ans de littérature arménienne en France, Անիվ, Մինսկ, no 4 (31)

2011

Ետադարձ նայուածք, հարցազրոյց Ս. Դւոյեանի հետ, Արտերիա, Յուլիս

La langue rescapée d'un « habitant de l'exil », entretien, in Hommes & migrations, Paris janvier-février 2011 no 1289.

Մանտրա ԼԲ, Գրանիշ, թիւ 1, Երեւան, էջ 82‑87

Քննդատութիւնը իբրեւ վէպ, Յակոբ Օշական գիտաժողովի նյութեր, Երեւան, 2011, էջ 127‑156

2012

Հարցազրոյց, Ազդակ, Ապրիլ 21

Mon ame en exil ou l'art empêché, in Mon âme en exil de Zabel Yessyan, Parenthèses, Marseille, mai 2012

2013

Ժորժ Պաթայլ եւ ներքին փորձառութիւնը, հաղորդում Բուն TV, Հոկտեմբեր

2014

Իրականի երեւակայական տեղը/զուգահեռ ընթացք զրոյցի մը համար, հարցազրոյց Ս. Դւոյեանի հետ, Արտերիա, Երեւան, Փետրուար 17

Kara-Darvish and Armenian Futurism, in International Yearbook of Futurism Studies, 4, 2014, p. 263‑300

Հարցազրոյց Գոհար Աճէմեանի հետ, Կրակէ շրջանակըի առթիւ, Ազգ, Նոյեմբեր 7

Դանիէլ Վարուժան, Գեղագիտական սկզբունքը, Բուն TV, Նոյեմբեր 6

Դանիէլ Վարուժանի եւ աղէտի փորձառութիւնը, Երեւանի Ամերիկեան Համալսարան, Նոյեմբեր 7

2015

Աղէտի լեզուով, Ակօս, Պոլիս, Ապրիլ 24 : Կայ նաեւ թրքերէն թարգմանութիւնը, թարգմ. Սեւան Տէյիրմենճեանի

Պակսող բառը, Յետ գրութիւն Շ. Միսաքեանի Տերեւներ դեղնած յուշատետրէ մը, Մարսէյլ : Տպուած է նաեւ Վէմ-ի մէջ, Երեւան, Բ, էջ 196‑219

Le mot qui manque, postface à Face à l'Innommable, Ch. Missakian, Parenthèses, Marseilles avril 2015

Langue dépeuplée (Անժողովուրդ լեզու), in Secousse, no 16, juin 2015

Le témoignage et l'écriture de la catastrophe, entretien avec Alexandra Garbarini et Boris Adjemian, in Études arméniennes contemporaines, Bibliothèque Nubar de l'UGAB, no 5, juin 2015, p. 163‑191

Լեզուի եւ վէպի մասին, հարցազրոյց Արամ Պաչեանի հետ, Ինքնագիր, Հոկտեմբեր 28, էջ 372‑386

Le témoin clandestin, Ch. Missakian, correspondant à Constaninople en 1915, Revue Europe, Paris janvier-février 2016, no 1041‑1042, p. 37‑46, suivi de Chavarche Missakian, La Grande crise, p. 47‑59

2016

Լեզուներ (վերջին տարբերակ), Բագին, թիւ 1‑2, էջ 18‑30

Յետնաշխարհ, Բագին, թիւ 1‑2, էջ 65‑72

Անհնազանդը, Բագին, թիւ 1‑2, էջ 102‑105

Հրաշագործ Սուրբ Կարապետ, յառաջաբան Վահան ԹէքէեանԿեսարիա, Երթուդարձի եւ բնակութեան օրագիր մը, Վ. Թէքէեանի ճամբորդական նօթեր, Իսթանպուլ, 2016

Philosophiquement Paradjanov, in La Part de l'Œil no 30, 2016‑2017, Bruxelles, p. 29‑35

Մամուլի աշխատակցութիւն

Ահեկան, Պէյրութ

Ազդակ, Պէյրութ

Բագին, Պէյրութ

Ապրիլ, Լոս Անճըլըս

Յառաջ, Փարիզ

Յառաջ Միտք եւ Արուեստ (ՄԱ), Փարիզ

Հորիզոն գրական յաւելուած, Մոնթրէալ

Ասպարէզ գրական, Լոս Անճըլըս

Գարուն, Երեւան

Գրական թերթ, Երեւան

Մարմարա, Պոլիս

Գրականագիտութեան տարեգիրք, Երեւան

Կամ Հանդէս վերլուծական, Փարիզ, Լոս Անճըլըս

Կայք տարեգիրք, Փարիզ

Բազմավէպ, Վենետիկ

Հայաստանի Հանրապետութիւն, Երեւան

Հասկ Հայագիտական տարեգիրք, Անթիլիաս

Բաց Նամակ, Կլենտէյլ

Արծիւ, Պէյրութ

Հանդէս, Թեհրան

Գրականագիտական հանդէս, Երեւան

Ինքնագիր, Երեւան

Յոյս, Թեհրան

Անիւ, Մինսկ

Գրանիշ, Երեւան

Արտերիա, Երեւան

Les Temps Modernes, Paris

Europe, Revue

Estuaires, Luxembourg

Raft, Journal of Armenian Poetry and Criticism, Cleveland

Journal for Armenian Studies

Annali di Ca'Foscari, Università di Venezia

Notre Histoire, Paris

Unité chrétienne, Lyon

Sagesse de l'Orient Ancien et Chrétien, Paris

Zeitschrift für Genocid Forschung, Bochum

Revue du monde arménien moderne et contemporain, Paris

Revue d'histoire arménienne contemporaine, Paris

Péristyle, Beyrouth

Diagonales Est-Ouest

Le Croquant, Lyon

Hommes et migrations, Paris

Cahiers balkaniques, Paris

Gare maritime, Nantes

© Presses de l’Inalco, 2021

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search