Version classiqueVersion mobile

Long Narrative Songs from the Mongghul of Northeast Tibet

 | 
Gerald Roche
, 
Li Dechun

Selected Non-English Terms1

Texte intégral

A

  • 1 Regular nouns are italicized in this list; proper nouns are not. Chinese or Tibetan equivalents ar (...)

1Amoghasiddhi

2Ashiji 阿士记

B

3Bagharisang

4Baiya Gucheng 白崖古城

5Baiya Village 白崖村

6boja

7Bulong 布隆

C

8Chai 柴

9Chai Guozhu 柴国柱

10Chang 常

11Chang bazong 常把总

12Changshou 长寿

13Chang Yuzhang 常煜章

14Chang Zenghua 常增华

15Chai Zongbing柴总兵

16Chenggao 承诰

17Chongzhen 崇祯

D

18Dacaizi 大菜子

19Dacaizigou 大菜子沟

20Danma Town 丹麻镇

21Dili 地理

22Dasi 大寺

23Donggou 东沟(乡)

24Donghe townships 东河乡

25Dongshan Township 东山乡

26Duanzhu 端竹

27Duluun Lunkuang

E

28Eerduosi 鄂尔多斯

29Erxiangbu 二乡堡

F

30falala

31Fulaan Nara

32fuluu

33Fushun City 抚顺

G

34g. yang dkar glu གཡང་དཀར་ག

35Gannan 甘南

36Ganzhou 甘州

37Gaolan 皋兰

38Geerdan 葛尔旦

39Gesangben 格桑本

40Gong 龚

41Gongchang 巩昌

42Gongta 公 他

43Guji 古迹

44guoshi 国师

H

45halala

46Han Chinese 汉族

47harere

48Haliqi

49Hebao 河保

50Hebei 河北

51Heihe 黑河

52Hehuang 河湟

53Hekouxiang 河口乡

54Hexi 河西

55HMNDX Szarbaten Da Qii Uilenu Ges 互助土族自治县民族宗教事务局

56Hongshui 洪水

57Hongyazigou 红崖子沟 (乡)

58Huangpu 黄埔

59Huang Taiji 皇太极

60Huangzhong 湟中

61Huangyuan 湟源

62hutukhtu

63Huzhu County 互助县

64Huzhuxian Ping’anxian Wenwuzhi 互助县平安县文物志

J

65Jaazoolang

66‘Jam dbyangs zhad pa འཇམ་དབྱངས་ཞད་པ།

67Jiaomu 角木

68Jiaqing 嘉庆

69Jieguanting 接官亭

70Jigmezhashgang

71Jijiawan 吉家湾

72Jilin 吉林

73Jin 金

74Jingguantian 井观天

75Jingxiangyang 晋襄阳

76Jingxian 锦县

77Jingyang 景阳

78Jinhua 金华

79Jingyongchang 晋永昌

80Jinhua Fuzongbing Qi Zhongzhimu 金华副总兵祁仲豸墓.

K

81kadada

82kadiedie

83Kangxi 康熙

84Kegan 科干

85Kuixin 魁星

86Kundulu 坤都鲁

L

87Laarimbu

88Labrang བླ་རང་།

89Lai Weili 来维礼

90Lamusang

91Lanzhou 兰州

92Ledu 乐都

93Li 李

94Liangzhou 凉州

95Liaodong 辽东

96Liaoning 辽宁

97Liaoyang 辽阳

98Lingtao 临洮

99Li Honglin 李洪林

100Liluo 里落

101Limusishiden

102Liu 刘

103Liu Qu 刘渠

104Lixian 礼县

105Li Yande 李延德

106Longqing 隆庆

107Longwei 龙尾

108Luoyang 洛阳

109Lǚyangyi 闾阳驿

110Lu Wenzhong 鲁文忠

M

111Mahavaiocana

112Mingxizong 明熹宗

113Mongghul (Tu 土族,Monguor)

114Mo Zinu 莫自恕

115Muzong 穆宗

N

116Nanchuan 南川

117Ngombuxja

118Nianbo Shixi Tusi 碾伯世袭土司

119niudaar

120Niidosang

121Njamyang

122nkamba

123Nurhaci 努尔哈赤

P

124Pingliang 平凉

125Pingyang 平阳

126Puhe 蒲河

Q

127Qarog

128Qiaka 恰卡

129Qianlong 乾隆

130Qianjiu 千九

131Qi Bozhi Diye 祁伯豸弟也

132Qi Bing 祁炳

133Qi Bingzhong 祁秉忠

134Qi Guiyu 祁贵玉

135Qi Guobing 祁国屏

136Qi Huan 祁焕

137Qi Lin 祁麟

138Qi Huisi 祁惠思

139Qijiafengwan 祁家坟湾

140Qiija Yanxii 祁家延西

141Qi Mingsi 祁民思

142Qingshuibu 清水堡

143Qinhuangdao City 秦皇岛市

144Qinzhou 秦州

145Qi tusi, Qi Bingzhong 祁土司, 祁秉忠

146Qi Wenru 祁文汝

147Qi Yinsi 祁银思

148Qi Youren 祁有仁

149Qi Zhongzhi 祁仲豸

150Qi Zongbin 祁总兵

151Qiimunso

S

152Saeryou 萨尔游

153Shaba 沙坝

154Shanhaiguan 山海关

155Shashatu 刹刹兔

156Shdara Township 达拉乡

157Shenyang 沈阳

158Shoushan 寿山

159Shunzhi 顺治

160Songzhu Lamasery

161Sun Degong 孙得功

162Suzhou 肃州

163Songduo 松多 (乡)

164Szii

T

165Taizi 台子 (乡)

166Taipingeer 太平哥儿

167Tangba 塘巴

168Tangbabu, Jiuwei Dong Qitusi Xiamin 塘巴堡, 旧为东祁土司辖民

169Tangdarihgiima

170Tanmi (Marshal Qi) Jiqi Yuanfadi 探秘 (祁家延西) 及其源发地

171Tongzhi 同治

172Tianqi 天启

173Tieling 铁岭

174Tong 童

W

175Wailuo 外落

176Wang Fucheng 王铺臣

177Wang Jinbao 王进宝

178Wanli 万历

179Wawu

180Weiyuan Town 威远镇

181Wen 文

182Wu Sangui 吴三桂

183Wushi Town 五十镇

184Wuqang

185Wutai Mountain

X

186xanjiang 参将

187Xiahe 夏河

188Xiaosi 小寺

189Xiaozhuang 小庄

190Xiaoquzhang 小曲掌

191Xie Lianji 解连吉

192Xigu 西固

193Xihe 西河

194Xikang西康

195Xining 西宁

196Xincheng 新城

197Xiningfu Xinzhi西宁府新志

198Xiningfu Xuzhi 西宁府续志

199Xiping 西平

Y

200Yangka Luu

201Yaomu 药木

202Yatou 崖头

203Yang Fangke 杨方柯

204Yang Yingju 杨应琚

205Yirmu

206Yongan 永安

207Yongchang 永昌

208youjun 右军

209yuanyang 鸳鸯

Z

210Zhabaesseer

211Zhangjia 张家

212Zhangjiahewan 张家河湾

213Zhangjiakou 张家口

214Zhaofan 肇藩

215Zhaoyan 肇衍

216Zhengxian. Renwu 征献.人物.

217Zhenhai 镇海

218Zhongguo Tuzu 中国土族

219zhongjun 中军

220Zhuanglang 庄浪

221Zhumaluo 助马路

222Zu Dashou 祖大寿

223Zuijin Zhi Qinghai 最近之青海

Notes

1 Regular nouns are italicized in this list; proper nouns are not. Chinese or Tibetan equivalents are provided where possible.

Acheter

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search