Version classiqueVersion mobile

Measuring the Master Race

 | 
Jon Røyne Kyllingstad

Selected Bibliography

Texte intégral

Adriansen, Inge, ‘“Jyllands formodede tyskhed i oldtiden” — den dansk — tyske strid om Sønderjyllands urbefolkning’, in E. Roesdahl and P. M. Sørensen (eds.), The Waking of Angantyr: The Scandinavian Past in European Culture, Acta Jutlandica, Humanities Series 70, Vol. 71, no. 1 (Aarhus: Aarhus University Press, 1996), pp. 120-46.

Alsvik, Ola T., ‘Friskere, sterkere, større, renere’: Om Carl Schiøtz og helsearbeidet for norske skolebarn (Master’s thesis, University of Oslo, 1991).

Ammon, Otto, Die natürliche Auslese beim Menschen (Jena: G. Fischer, 1893).
―, ‘Zur Anthropologie Norwegens’, Zentralblatt für Anthropologie, Ethnologie und Uhrgeschichte, Vol. 5, no. 3 (1900), pp. 129-37.
―, Anthropologische Untersuchungen der Wehrpflichtigen in Baden (Hamburg: Verlagsanstalt und Druckerei Actien-Gesellschaft, 1890).

Andersen, Per Sveaas, Rudolf Keyser: embetsmann og historiker (Oslo: Universitetsforlaget, 1960).
―, Den blonde Brachycephal og dens sandsynlige udbredningsfelt (Kristiania: Christiania Videnskabs-Selskab, 1906).

Arbo, C. O. E., ‘Er der foregået nye invandringer i Norden? Foredrag på det skandinaviske naturforskermöde i Stockholm 1897’, Ymer, Vol. 20, no. 1 (1900), pp. 25-49, http://runeberg.org/ymer/1900/0027.html
―, Fortsatte Bidrag til Nordmændenes Anthropologi IV Lister og Mandals Amt, Skr. Vidensk. Selsk. Christiania MN kl. 1897 (Kristiania: I Kommission hos Dybwad, 1897).
―, Fortsatte Bidrag til Nordmændenes Anthropologi V. Nedenes amt. Skr. Vidensk. Selsk. Christiania MN kl. 1898 (Kristiania: I Kommission hos Dybwad, 1898).
―, Om Sessions-Undersøgelsernes og Recruterings-Statistikens Betydning for Videnskaben og Staten med et Udkast til en derpå grundet Statistik for de tre nordiske Riger (Kristiania: Steenske bogtrykkeri, 1878).

―, ‘Udsigt over der sydvestlige Norges anthropologiske forhold’, Ymer, Vol. 14 (1894), pp. 165-86, http://runeberg.org/ymer/1894/0181.html

Arntzen, Jon Gunnar, et al. (eds.), Norsk biografisk leksikon (Oslo: Kunnskapsforlaget, 1999-2005).

Augstein, H. F., ‘Aspects of Philology and Racial Theory in Nineteenth-Century Celticism: The Case of James Cowles Prichard’, Journal of European Studies, Vol. 28, no. 4 (1998), pp. 355-71, http://dx.doi.org/10.1177/004724419802800402

Backman, Gaston, ‘Den Europeiska rasfrågan ur antropologisk och sociala synspunkter’, Ymer, Vol. 35, no. 4 (1915), pp. 330-50.

Barkan, Elazar, The Retreat of Scientific Racism: Changing Concepts of Race in Britain and the United States between the World Wars (Cambridge: Cambridge University Press, 1992).
―, ‘Mobilizing Scientists against Nazi Racism 1933-1939’, in George W. Stocking, Jr. (ed.), Bones, Bodies, Behavior (Madison, WI: University of Wisconsin Press, 1988), pp. 180-205.

Barth, Justus, ‘Gustav A. Guldberg’, Forhandlinger i Videnskabs-selskabet i Christiania aar 1908 (Kristiania: I kommission hos Jacob Dybwad, 1909), pp. 11-24.
―, ‘In Memoriam! Professor Dr. Med. G. A. Guldberg’, Internationale Monatsschrift für Anatomie und Physiologie (1908), pp. 101-04.
―, Norrønaskaller: crania antiqua in parte orientali Norvegiæ meridionalis inventa: En studie fra Universitetets Anatomiske Institut (Kristiania: Aschehoug, 1896).

Bischoff, Christian Heinrich Ernst and Christoph Wilhelm Hufeland, Some Account of Dr. Gall’s New Theory of Physiognomy Founded upon the Anatomy and Physiology of the Brain (London: Longman, Hurst, Rees, and Orme, 1807), http://bit.ly/1HSosvI

Blanckaert, Claude, ‘On the Origins of French Ethnology: William Edwards and the Doctrine of Race’, in George W. Stocking, Jr., ed., Bones, Bodies, Behavior: Essays on Biological Anthropology (Madison, WI: University of Wisconsin Press, 1988), pp. 18-55.

Bonde, Niels, ‘Moderne systematik-fylogeni og klassifikation’, in Niels Bonde et. al., ed., Naturens historiefortællere (København: Gad, 1996), pp. 126-81.

Bonnevie, Kristine ‚ ‘Papillarmuster und Psychische Eigenschaften’, Hereditas, Vol. 9, nos. 1-3 (1927), pp. 180-92, http://dx.doi.org/10.1111/j.1601-5223.1927.tb03519.x
―, ‘Studies on papillary patterns of human fingers’, Journal of Genetics, Vol. 15, no. 1 (1924), pp. 1-111, http://dx.doi.org/10.1007/bf02983100
―, ‘Was lehrt die Embryologie der Papillarmuster über ihre Bedeutung als Rassenund Familiencharakter?’, Molecular and General Genetics MGG, Vol. 50, no. 1 (1929), pp. 219-48, http://dx.doi.org/10.1007/bf01742055
―, ‘Zur Mechanik der Papillarmusterbildung 1 & 2’, Development, Genes and Evolution, Vol. 117, no. 1 (1929), pp. 384-420, http://dx.doi.org/10.1007/bf02110970 and Vol. 126, no. 2 (1932), pp. 348-72, http://dx.doi.org/10.1007/bf00576269

Brace, C. Loring, Race Is a Four-Letter Word: The Genesis of the Concept (New York: Oxford University Press, 2005).

Briggs, C. Stephen, ‘C. C. Rafn, J. J. A. Worsaae, Archaeology, History and Danish National Identity in the Schleswig-Holstein Question’, Bulletin of the History of Archaelogy, Vol. 15, no. 2 (2005), pp. 4-25, http://dx.doi.org/10.5334/bha.15202

Broberg, Gunnar, ‘Eugenics in Sweden, Efficient Care’, in his and Roll-Hansen (eds.), Eugenics and the Welfare State, pp. 77-150.
―, Statlig rasforskning: en historik över Rasbiologiska Institutet (Lund: Avdelningen för Idé-och lärdomshistoria vid Lunds Universitet, 1995).
―, ‘Statens institut för rasbiologi — tilkomståren’, in Gunnar Broberg, Gunnar Eriksson and Karin Johannisson, Kunskapens trädgårdar: om institutioner och institutionaliseringar i vetenskapen och livet (Stockholm: Atlantis, 1988).
― and Mattias Tydèn, Oönskade i folkhemmet. Rashygien och Steriliseringar i Sverige (Stockholm: Gidlund, 1991).
― and Nils Roll-Hansen (eds.), Eugenics and the Welfare State, Sterilisation Policy in Denmark, Sweden, Norway, and Finland (East Lansing, MI: Michigan State University Press, 1996).
―, Gunnar Eriksson and Karin Johannisson (eds.), Kunskapens trädgårdar: om institutioner och institutionaliseringar i vetenskapen och livet (Stockholm: Atlantis, 1988).

Broch, Hjalmar, ‘Om noen av våre fremste zoologer’, Fauna, Vol. 21 (1968), pp. 1-6.

Bryn Halfdan, ‘Antropologiske Undersøgelser I. Trøndelagens rekrutteringsevne ’, Norsk tidsskrift for Militærmedicin (1914), pp. 1-31.
―, Anthropologia Nidarosiensis (Kristiania: Grøndahl, 1920).
―, ‘Anthropologia Nidarosiensis’, Norsk Tidsskrift for Militærmedicin, Vol. 24 (1920), pp. 1-10.
―, ‘Arvelighetsundersøkelser. Om arv av øienfarven hos mennesker’, Tidsskrift for den Norske Lægeforening, Vol. 40, no. 10 (1920), pp. 329-42.
―, ‘Arvelighetsundersøkelser vedrørende index cephalicus’, Tidsskrift for den Norske Lægeforening, Vol. 41, no. 10 (1921), pp. 431-52.
―, ‘Den nordiske rases sjelelige trekk’, Ymer, Vol. 49, no. 4 (1929), pp. 340-50.
―, Der Nordische mensch (München: J. F. Lehmann, 1929).
―, Homo cæsius, D. Kgl. no. Vid. Selsk. Skr. (Nidaros: F. Brun, 1930).
―, Menneskerasene og deres utviklingshistorie (Oslo: Det Norske studentersamfund, 1925).
―, Møre fylkes antropologi, Skr. D. n. Vidensk. Selsk. MN kl. (Kristiania: I kommission hos J. Dybwad, 1920).
―, Norske folketyper. D. Kgl. n. Videns. selsk. Skr. 6, 1933 (Trondheim: I kommission hos F. Bruns bokhandel, 1934).
―, ‘Om vort folks kroniske og arvelige sykdomsbelastning’, Norsk Tidsskrift for Militærmedicin, Vol. 25 (1921), pp. 138-46, Vol. 26 (1922), pp. 1-15.
―, ‘Raceblandingen i Troms fylke’, Norsk Tidsskrift for Militærmedicin, Vol. 26 (1922), pp. 121-35.
―, ‘Researches into Anthropological Heredity. On the Inheritance of Eye Colour in Man. II. The Genetic of Index Cephalicus’, Hereditas, Vol. 1, no. 2 (1920), pp. 186-212, http://dx.doi.org/10.1111/j.1601-5223.1920.tb02459.x

―, ‘Seelische Unterschiede zweier Spielformen der nordischen Rasse’, Volk und Rasse, Vol. 4 (1929), pp. 158-64.

―, Selbu og Tydalen. En antropologisk undersøkelse av mænd, kvinder og barn i to norske indlandsbygder, Skr. D. n. Vidensk. Selsk. MN kl 1921, no. 5 (Kristiania: I kommisjon hos Jacob Dybwad, 1921).

―, ‘To grundracer i Norge’, Nyt Magazin for Naturvidenskaberne, Vol. 57 (1920), pp. 29-64.

―, Troms fylkes antropologi, Skr. D. n. Vidensk. Selsk. MN kl 1921, no. 20 (Kristiania: I kommisjon hos J. Dybwad, 1922).

―, Trøndelagens antropologi. Bidrag til belysning av det norske folks anthropologi i begyndelsen av det 20de aarhundrede, Det kgl. n. Vid. selsk. Skr. 1917 (Trondheim: Aktietrykkeriet, 1918).

―, Über die Augentypen in Norwegen und ihre Vererbungsverhältnisse, Skr. D. n. Vidensk. Akad. MN kl. 1926, no. 9 (Oslo: I kommisjon hos Dybwad, 1926).
― and Ebenezer Howard, Havebyer og jordbruksbyer i Norge (Kristiania: Aschehoug, 1921).
― and Kristian E. Schreiner, Die Somatologie der Norweger, Skr. D. n. Vidensk. Akad. MN kl. (Oslo: I kommisjon hos Dybwad, 1929).

Brøgger, Anton W., Den arktiske stenalder i Norge, Skrifter, Videnskabselskapet i Kristiania, HF-kl. (Kristiania: I kommisjon hos Dybwad, 1909).
―, Det norske folk i Oldtiden (Oslo: ISKF, 1925).
―, ‘Nasjonen og fortiden’, Samtiden, Vol. 39 (1928), pp. 481-94.
―, Norges Studier over Norges steinalder (Kristiania: I kommission hos Jacob Dybwad, 1906).
―, ‘Viking’, Viking, Vol. 1 (1937), p. 6.

Brøgger, Waldemar C., Strandliniens beliggenhed under stenalderen i det sydøstlige Norge (Kristiania: Aschehoug, 1905).

Bull, Edvard, et al. (ed.), Norsk biografisk leksikon (Oslo: Aschehoug, 1923-1983).

Christiansen, Odd Haakon and Wilhelm K. Støren, Trondheim i går og i dag: 1914-1964 (Trondheim: I kommisjon hos F. Bruns bokhandels forlag, 1973).

Closson, Carlos C., ‘A Critic of Anthropo-Sociology’, Journal of Political Economy, Vol. 8, no. 3 (1900), pp. 397-410, http://dx.doi.org/10.1086/250683

Cole, Simon A., ‘Twins, Twain, Galton, and Gilman: Fingerprinting, Individualization, Brotherhood, and Race in Pudd’nhead Wilson’, Configurations, Vol. 15, no. 3 (2007), pp. 227-65, http://dx.doi.org/10.1353/con.0.0036

Daa, Ludvig Kr., Nationaliternes udvikling (Kristiania: J. Chr. Abelsteds, 1869).
―, Have germanerne invandret til Skandinavien fra nord eller fra syd? Særtrykk av Forhandlinger ved de Skandinaviske Naturforskeres Møde (Kristiania: [n. pub.], 1869).
―, Udsigt over Ethnologien: Indbydelseskrift til den offentlige Examen i Christiania Kathedralskole (Kristiania: Steenske bogtrykkeri, 1855).

Daae, Hans, Militærlægers bidrag til norsk anthropologi (Kristiania: Grøndahl, 1907).

Dahl, Hans Fredrik, En fører blir til (Oslo: Aschehoug, 1991).

Dahl, Helge, Språkpolitikk og skolestell i Finnmark 1814-1905 (Oslo: Universitetsforlaget, 1957).

Dahl, Ottar, ‘Noen etnografisk synspunkter hos Ludv. Kr. Daa’, Norsk geografisk tidsskrift, Vol. 16, nos. 1-8 (1957), pp. 46-58.
―, Norsk historieforskning i det 19. og 20. århundre (Oslo: Universitetsforlaget, 1990).

Dalhaug, Ole, Mål og meninger. Målreisning og nasjonaldannelse 1877-1887 (Oslo: Norges forskningsråd, 1995).

Deniker, Joseph, The Races of Man (London: Walter Scott, 1900). English transl. of his Les races et les peuples de la terre: elements d’anthropologie et d’ethnographie (Paris: Schleicher, 1900).

Emberland, Terje and Matthew Kott, Himmlers Norge. Nordmenn i det storgermanske prosjekt (Oslo: Aschehoug, 2012).

Emberland, Terje, Religion og rase, Nyhedenskap og nazisme i Norge 1933-1945 (Oslo: Humanist, 2003).

Eriksen, Knut Einar and Einar Niemi, Den finske fare. Sikkerhetsproblemer og minoritetspolitikk i nord 1860-1940 (Oslo: Universitetsforlaget, 1981).

Esricht, Daniel Frederik, Om Hovedskallerne: Beenradene i vore gamle Gravhöie (Copenhagen: [n. pub.], 1837).

Evang, Karl, Rasepolitikk og Reaksjon, Socialistiske lægers forenings småskrifter no. 2 (Oslo: Fram, 1934).

Evans, Andrew D., Anthropology at War: World War I and the Science of Race in Germany (Chicago, IL: University of Chicago Press, 2012).
―, ‘Race made Visible: The transformation of Museum Exhibits in Early-Twentieth-Century German Anthropology’, German Studies Review, Vol. 31, no. 1 (Feb., 2008), pp. 87-108.

Bjørg Evjen, ‘Kort-og langskaller: fysisk-antropologisk forskning på samer, kvener og nordmenn’, Heimen, Vol. 37, no. 4 (2000), pp. 273-92.
―, ‘Measuring Heads: Physical Anthropological Research in North Norway’, Acta Borealia, Vol. 14, no. 2 (1997), pp. 3-30, http://dx.doi.org/10.1080/08003839708580465

Fabian, Ann, The Skull Collectors. Race, Science and America’s Unburied Dead (Chicago, IL: University of Chicago Press, 2010), http://dx.doi.org/10.7208/chicago/9780226233499.001.0001

Fischer, Eugen, ‘Der untergang der Kulturvölker im Lichte der Biologie’, Volkausartung, Erbkunde, Eheberatung (Dec. 1928).
―, Die Rehobother Bastards und das Bastardierungsproblem beim Menschen (Jena: G. Fischer, 1913).

Fredrickson, George M., Racism: A Short History (Princeton, NJ: Princeton University Press 2002).

Friedman, Robert Marc, The Politics of Excellence: Behind the Nobel Prize in Science (New York: Times Books, 2001).

Fulsås, Narve, Historie og nasjon. Ernst Sars og striden om norsk kultur (Oslo: Universitetsforlaget, 1999).

Fure, Jorunn Sem, Universitetet i kamp: 1940-1945 (Oslo: Vidarforlaget, 2007).
―, 1940-1945: Universitetet i kamp, Universitetet i Oslo 1811-2011, Vol. 4 (Oslo: Unipub, 2011).

Furset, Ole Jacob, Arktisk steinalder og etnisitet. En forskningshistorisk analyse (Master’s thesis, University of Tromsø, 1994).

Fürst, Carl M., ‘Gustav Adolph Guldberg’, Anatomischer Anzeiger, Vol. 32, nos. 19/20 (1908), pp. 506-12.

Gissis, Snait B., ‘Visualizing “Race” in the Eighteenth Century’, Historical Studies in the Natural Sciences, Vol. 41, no. 1 (2011) pp. 41-103, http://dx.doi.org/10.1525/hsns.2011.41.1.41

Gjessing, Gutorm and Marie Krekling Johannessen, De hundre år: Universitetets etnografiske museums historie 1857-1957 (Oslo: Universitetets etnografiske museum, 1957).

Gjessing, Rolv R., Die Kautokeinolappen: eine anthropologische Studie (Oslo: ISKF/Aschehoug, 1934).

Gondermann, Thomas, ‘Progression and Retrogression: Herbert Spencer’s Explanations of Social Inequality’, History of the Human Sciences, Vol. 20, no. 3 (2007), pp. 21-40, http://dx.doi.org/10.1177/0952695107079332

Gould, Stephen Jay, The Mismeasure of Man (London: Penguin, 1996).

Guldberg, Gustav A., Anatomisk-anthropologiske Undersøgelser af de lange Extremitetknokler fra Norges Befolkning i Oldtid og Middelalder, 1, Undersøgelsesmethoderne, Laarbenene og Legemshøiden, Skr. Vidensk. Selsk. Christiania MN kl. 1901 (Kristiania: Brøggers bogtrykkeri, 1901).
―, Die Menschenknochen des Osebergschiffs aus dem jüngeren Eisenalter: eine anatomischanthropologische Untersuchung, Skr. Vidensk. Selsk. Christiania MN kl. 1907 (Kristiania: I komission hos Dybwad, 1907).
―, ‘Fra det anatomiske institut ved det kgl. Fredriks universitet’, Foreningen til norske fortidsmindesmærkers bevaring, Aarsberetning for 1900 (Kristiania: 1901).
―, Om Darwinismen og dens rækkevidde: en almenfattelig fremstilling af nedstamningstheorien og Darwins lære om det naturlige udvalg samt udviklingstheorien: med kritiske bemærkninger (Kristiania: Dybwad, 1890)
―, Om det anatomiske studium: Tale tale ved tiltrædelsen af professoratet i anatomi ved Christiania universitet d. 7de septbr. 1888 (Kristiania: I kommission hos Dybwad, 1888).
―, Om en samlet anthropologisk undersøgelse af Norges befolkning, Christiania videnskabs-selskabs forhandlinger for 1904, no. 11 (Kristiania: I commission hos Dybwad, 1904).
―, ‘Skeletfundet paa Rør i Ringsaker og Rør kirke’, Christiania videnskabs-selskabs forhandlinger, no. 9 (1895).
―, ‘Udsigt over en del fund af gammelnorske kranier’, Nordisk medicinsk arkiv, Vol. 30, no. 13 (1897), pp. 1-6, http://dx.doi.org/10.1111/j.0954-6820.1897.tb00424.x

Günther, Hans F. K., Rassenkunde Europas (München: Lehmanns Verlag, 1929).

Gylseth, Christopher, Hals, ‘Jon Alfred Mjøen’, in Norsk biografisk leksikon, http://nbl.snl.no/Jon_Alfred_Mjøen

Haavardsholm, Jørgen, Vikingtiden som 1800-tallskonstruksjon (Oslo: University of Oslo, 2004).

Haave, Per, Sterilisering av tatere 1934-1977: En historisk undersøkelse av lov og praksis (Oslo: The Norwegian Research Council, 2000).
―, ‘Sterilization Under the Swastika: The Case of Norway’, International Journal of Mental Health, Vol. 36, no. 1 (2007), pp. 45-57, http://dx.doi.org/10.2753/imh0020-7411360104
―, ‘Zwangssterilisierung in Norwegen—eine wohlfahrtsstaatliche Politik in sozialdemokratischer Regie?’, NORDEUROPA forum, Zeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur, Vol. 11, no. 2 (2001), pp. S55-78.

Hagemann, Gro, Aschehougs Norgeshistorie, Vol. 9 (Oslo: Aschehoug, 1997).

Hansen, Andreas M., Landnåm i Norge. En udsigt over bosætningens historie (Kristiania: Fabritius, 1904).
―, Menneskeslektens ælde (Kristiania: Jacob Dybwad, 1899).
―, Norsk folkepsykologi: med politisk kart over Skandinavien (Kristiania: Jakob Dybwad, 1899).
―, Om determinisme og moral. Foredrag den 27. januar 1886. Den frisinnede studenterforenings foredrag og diskussioner I (Kristiania: [n. pub.], 1886).
―, ‘To grundraser i det danske folk’, Nyt magasin for naturvidenskaberne, Vol. 53, no. 3 (1915), pp. 203-67.

Hansen, Lars Ivar and Einar Niemi, ‘Samisk forskning ved et tidsskifte: Jens Andreas Friis og lappologien — vitenskap og politikk?’, in Eli Seglen (ed.), Vitenskap, teknologi og samfunn (Oslo: Cappelen akademisk forlag, 2001), pp. 350-77.

Hansen, Søren ‘Om Grundracer i Norden’, Forhandlinger ved De skandinaviske naturforskeres 16. møte i Kristiania den 10.-15. juli 1916 (Kristiania: A. W. Brøggers boktrykkeri, 1918), pp. 822-38.

Hansen, Tor Ivar, Et skandinavistisk nasjonsbyggingsprosjekt: Skandinavisk selskab (1864-1971) (Master’s thesis, University of Oslo, 2008).

Harwood, Jonathan, Styles of Scientific Thought: The German Genetics Community 1900-1933 (Chicago, IL: University of Chicago Press, 1993).

Hecht, Jennifer Michael, ‘A Vigilant Anthropology: Léonce Manouvrier and the Disappearing Numbers’, Journal of the History of the Behavioral Sciences, Vol. 33, no. 3 (1997), pp. 221-40, 3.3.co;2-x">http://dx.doi.org/10.1002/(sici)1520-6696(199722)33:321::aid-jhbs2>3.3.co;2-x
―, ‘The Solvency of Metaphysics: The Debate over Racial Science and Moral Philosophy in France, 1890-1919’, Isis, Vol. 90, no. 1 (1999), pp. 1-24, http://dx.doi.org/10.1086/384239

Heiberg, Jacob, ‘Om et biologisk laboratorium’, Norsk Magazin for lægevidenskaben, no. 1 (1884), pp. 65-70.

Helliksen, Wenche, Evolusjonisme i norsk arkeologi: Diskutert med utgangspunkt i A. W. Brøggers hovedverk 1909-25 (Oslo: Universitetets oldsaksamling, 1996).

Hestmark, Geir, ‘En nasjonal-evolusjonær katekisme’, Norsk litteraturhistorie, sakprosa fra 1750 til 1995, Vol. 1: 1750-1920 (Oslo: Universitetsforlaget, 1998), pp. 708-17.

Holck, Per, Den fysiske antropologi i Norge. Fra anatomisk institutts historie 1815-1990 (Oslo: Anatomisk institutt, University of Oslo, 1990).

Hopstock, H., Det anatomiske institutt 23. Januar 1815-23. Januar 1915 (Kristiania: I kommission hos Aschehoug, 1915).

Horsman, Reginald, ‘Origins of Racial Anglo-Saxonism in Great Britain before 1850’, Journal of the History of Ideas, Vol. 37, no. 3 (1976), pp. 387-410, http://dx.doi.org/10.2307/2708805
―, Race and Manifest Destiny: The Origins of American Racial Anglo-Saxonism (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1981).

Hovdhaugen, Even, et al. (eds.), The History of Linguistics in the Nordic Countries (Helsinki: Societas Scientiarum Fennica, 2000).

Hudson, Nicholas, ‘From “Nation” to “Race”: The Origin of Racial Classification in Eighteenth-Century Thought’, Eighteenth-Century Studies, Vol. 29, no. 3 (1996), pp. 247-64, http://dx.doi.org/10.1353/ecs.1996.0027

Hviid Nielsen, Torben, Arve Monsen and Tore Tennøe, Livets tre og kodenes kode. Fra genetikk til bioteknologi Norge 1900-2000 (Oslo: Gyldendal akademisk, 2000).

Jansen, Jan, ‘Minnetale over Alette Schreiner’, Årbok, Det Norske videnskaps-akademi (Oslo: I kommisjon hos J. Dybwad, 1953), pp. 59-67.
―, ‘Alette Schreiner’, in Norsk biografisk leksikon (Oslo: Aschehoug, 1954), pp. 520-22.

Jernsletten, Regnor, Samebevegelsen i Norge (Tromsø: Senter for samiske studier, University of Tromsø, 1998).

Johannessen, Axel, ‘Carl Oscar Eugen Arbo’, Tidsskrift for den norske lægeforening, Vol. 26 (1906), pp. 516-19.

Jølle, Harald Dag, ‘Nordpolens naboer’, in Einar-Arne Drivenes and Harald Dag Jølle (ed.), Norsk polarhistorie 2 (Oslo: Gyldendal, 2004), pp. 259-326.

Karcher, Nicola, ‘Schirmorganisation der Nordischen Bewegung: Der Nordische Ring und seine Repräsentanten in Norwegen’, NORDEUROPA forum, Vol. 19, no. 1 (2009), pp. 7-35.

Kevles, Daniel J., In the Name of Eugenics: Genetics and the Uses of Human Heredity (Berkeley, CA: University of California Press, 1986).

Keyser, Rudolf, Norges Historie (Kristiania: P. T. Malling, 1866-1870).
―, Samlede afhandlinger (Kristiania: P. T. Malling, 1868).

Kjeldstadli, Knut, ‘Biologiens tid. Randbemerkninger om viten og venstrestat’, in Erik Rudeng, ed., Kunnskapsregimer (Oslo: Pax, 1999), pp. 145-51.

Knut Kjeldstadli, ‘Andreas M. Hansen’, in Norsk biografisk leksikon, http://nbl.snl.no/Andreas_Hansen

Kr. Daa, Ludvig, Udsigt over Ethnologien: Indbydelseskrift til den offentlige Examen i Christiania Kathedralskole (Kristiania: Steenske bogtrykkeri, 1855).

Kühl, Stefan, Die Internationale der Rassisten (Frankfurt am Main: Campus, 1997).

Kyllingstad, Jon Røyne and Thor Inge Rørvik, 1870-1911: Vitenskapenes universitet, Universitet i Oslo 1811-2011, Vol. 2 (Oslo: Unipub, 2011).

Kyllingstad, Jon Røyne, Kortskaller og langskaller: Norsk fysisk antropologi i Norge og striden om det nordiske herremennesket (Oslo: Spartacus, 2004).
―, ‘Menneskeåndens universalitet’ Instituttet for sammenlignende kulturforskning 1917-1940. Ideene, institusjonen og forskningen (Ph. D. thesis, University of Oslo, 2008).
―, ‘Norwegian Physical Anthropology and the Idea of a Nordic Master Race’, Current Anthropology, Vol. 53, no. S5 (2012), pp. S46-S56, http://dx.doi.org/10.1086/662332
―, ‘The Concept of a Lappish Race: Norwegian Research on Sami Skeletal Remains in the Interwar Year’, in B. J. Sellevold (ed.), Old Bones — Osteoarchaeology in Norway: Yesterday, Today and Tomorrow (Oslo: Novus, 2014), pp. 287-304.

Larsen, C. F., Nordlandsbefolkningen: antropologiske Undersøgelser 1904, Skr. Viden. selsk. Christiania MN kl. 1905 (Kristiania: I kommission hos Dybwad, 1905).
―, Norske kranietyper: efter Studier i Universitetets anatomiske Instituts Kraniesamling. Skr. Vidensk. Selsk. Christiania MN kl., 1901, no. 5 (Kristiania: Videnskabsselskabet, 1901).

Larsen, C. F., Trønderkranier og trøndertyper, Skr. Viden. selsk. Christiania MN kl. 1903 (Kristiania: I kommission hos Dybwad, 1903).

Larsen, Stian, Med dragning mot nord. Gerhard Schøning som historiker (Master’s thesis, University of Tromsø, 1999).

Latham, Robert G., Norway and the Norwegians (London: Bentley, 1840).

Lenoir, Timothy, ‘Kant, Blumenbach, and Vital Materialism in German Biology’, Isis, Vol. 71, no. 1 (1980), pp. 77-108, http://dx.doi.org/10.1086/352408

Lettevall, Rebecka, Geert Somsen and Sven Widmalm (eds.), Neutrality in Twentieth-Century Europe: Intersections of Science, Culture, and Politics after the First World War (New York: Routledge, 2012).

Liestøl, Knut, Moltke Moe (Oslo: Aschehoug, 1949).

Lipphardt, Veronika, ‘Isolates and Crosses in Human Population Genetics; or: A Contextualization of German Race Science’, Current Anthropology, Vol. 53, no. S5 (2012). pp. S69-S82, http://dx.doi.org/10.1086/662574

Livi, Ridolfo, Antropometria Militare (Roma, Presso il Giornale medico del Regio Esercito, 1896-1905).

Ljungström, Olof, Oscariansk antropologi. Etnografi, förhistoria och rasforskning under sent 1800-tal (Hedemora: Gidlund, 2004).

Llobera, Josep R., ‘The Fate of Anthroposociology in L’année Sociologique’, Jaso, Vol. 27, no. 3 (1996), pp. 235-51.

Lundborg, Herman, ‘Rassen-und Gesellschafts-probleme in Genetischer und Medizinischer Beleuchtung’, Hereditas, Vol. 1, no. 2 (1920), pp. 135-77, http://dx.doi.org/10.1111/j.1601-5223.1920.tb02457.x
―, Medizinisch-biologische Familienforschungen innerhalb eines 2232-köpfigen Bauerngeschlechtes in Schweden (Provinz Blekinge) (Jena: Fischer, 1913).

Lunden, Kåre, ‘History and Society’, in William Hubbard, et al. (eds.), Making a Historical Culture: Historiography in Norway (Oslo: Scandinavian University Press, 1995), pp. 15-51.

Manias, Chris, ‘The Race prussienne Controversy: Scientific Internationalism and the Nation’, Isis, Vol. 100, no. 4 (2009), pp. 733-57, http://dx.doi.org/10.1086/652017

Martin, Rudolf, Lehrbuch der Anthropologie in systematischer Darstellung mit besonderer Berücksichtigung der anthropologischen Methoden (Jena: Gustav Fischer, 1914; 2nd ed. 1928).

Massin, Benoit ‘From Virchow to Fischer: Physical Anthropology and “Modern Race Theories” in Wilhelmine Germany’, in George W. Stocking, Jr., (ed.), Volksgeist as Method and Ethic (Madison, WI: University of Wisconsin, 1996).

McMahon, Richard, ‘Anthropological Race Psychology 1820-1945: A Common European System of Ethnic Identity Narratives’, Nations and Nationalism, Vol. 15, no. 4 (2009), pp. 575-96, http://dx.doi.org/10.1111/j.1469-8129.2009.00393.x
―, The Races of Europe: Anthropological Race Classification of Europeans 1839-1939 (Ph. D. thesis, European University Institute, 2007).

Mjøen, Jon Alfred, Racehygiene (Oslo: Dybwad, 1914; 2nd ed. 1938).

Mohr, Otto Lous, ‘Kristian Emil Schreiner’, in Jan Jansen and Alf Brodal (eds.), Aspects of Cerebellar Anatomy (Oslo: Johan Grundt Tanum, 1954).

Monsen, Arve, Politisk biologi. Opprettelsen av Institutt for arvelighetsforskning i 1916 (Oslo: TMV, 1997).

Mosse, George L., The Crisis of German Ideology: Intellectual Origins of the Third Reich (London: Weidenfeld and Nicolson, 1964).
―, Toward the Final Solution: A History of European Racism (New York: Howard Fertig, 1997).

Munch, P. A., Om den saakaldte nyere historiske Skole i Norge (Kristiania: Tønsberg, 1853).
―, Skandinavismen nærmere undersøgt med Hensyn til Nordens Ældre national og litteraire Forhold (Kristiania: Johan Dahls, 1849).
―, Verdenshistoriens vigtigste Begivenheder: fra de ældste Tider indtil den franske Revolution i kortfattet Fremstilling (Kristiania: Cappelen, 1840).

Mühlmann, Wilhelm E., Geschichte der Anthropologie (Frankfurt am Main: Athenäum Verlag, 1968).

Myhre, Jan Eivind (ed.), Historie, etnisitet og politikk (Tromsø: Institutt for historie, University of Tromsø, 2000).

Nielsen, Yngvar, Universitetets ethnografiske samlinger 1857-1907 (Kristiania: Fabritius og sønner, 1907).

Nilsson, Sven, Skandinaviska Nordens Ur-Invånare. Ett försök i komparativa Ethnografien och ett Bidrag til Menniskoslägtets utvecklings historia (Lund: Berlingska Boktryckeriet, 1838-1843).
―, Skandinaviska Nordens Ur-Invånare, ett forsök i komparativa Ethnografien och ett bidrag til menniskoslägtets utvecklings historia, Vol. 1 (Stockholm: P. A. Norstedt & Söner, 1866).

Nordal, Inger, Dag O. Hessen and Thore Lie, Kristine Bonnevie: Et forskerliv (Oslo: Cappelen Damm, 2012).

Norsk tidsskrift for militærmedicin. Kristiania. First issue: 1897.

Nyhart, Lynn K., Biology Takes Form: Animal Morphology and the German Universities, 1800-1900 (Chicago, IL: University of Chicago Press, 1995).

Olsen, Bjørnar, ‘Kjelmøyfunnenes (virknings) historie og arkeologi’, Viking, Vol. 54 (1991), pp. 65-88.

Om pressefrihedens grænser i tilknytning til diskussionen om justitsforfølgningen mod Hans Jæger. Den frisinnede studenterforenings foredrag og diskussioner II (Kristiania: I kommissjon hos Huseby & Co., 1886).

Pedersen, Helge, ‘Gud har skapat svarta och vita människor, jäfvulen derimot halfnegeren’. En komparativ analyse av Jon Alfred Mjøen og Herman Lundborgs rasehygieniske ideer i Norge og Sverige. Ca. 1900-1935 (Master’s thesis, University of Oslo, 2003).

Peel, J. D. Y., Herbert Spencer: The Evolution of a Sociologist (Aldershot: Gregg Revivals, 1992).

Penka, Karl, Die Herkunft der Arier. Neue Beiträge zur historischen Anthropologie der europäischen Völker (Vienna: K. Prochaska, 1886).

Pettersen, Trond Werner, Fra dannelse til forskning: filologien ved Det kgl. Fredriks Universitet 1811-1864 (Master’s thesis, University of Oslo, 2007).

Pickering, Mary, Auguste Comte: An Intellectual Biography (Cambridge: Cambridge University Press, 1993).

Prichard, James Cowles, Researches into the Physical History of Mankind. Vol. 2 (London: Sherwood, Gilbert, and Piper, 1837).

Proctor, Robert, ‘From Anthropologie to Rassenkunde in the German Anthropological Tradition’, in George W. Stocking, Jr. (ed.), Bones, Bodies, Behavior (Madison, WI: University of Wisconsin Press, 1988), pp. 138-79.

Retzius, Anders, Ethnologische Schriften von Anders Retzius. Nach dem Tode des Verfassers gesammelt (Stockholm: P. A. Norstedt & Söner, 1864).
―, Om formen af nordboernes cranier. Aftryckt ur Förhandl. vid Naturforskarnes Möte i Stockholm år 1842 (Stockholm: P. A. Norstedt, 1843).
―, Phrénologien bedömd från en anatomisk ståndpunkt. Föredrag hållet vid Skandinaviska Naturforskare-Sällskapets möte i Köpenhamn i Juli 1847 (Copenhagen: Trier, 1848).

Retzius, Gustav, ‘Blick på den fysiska antropologiens historia’, Ymer, Vol. 16, no. 4 (1896), pp. 221-45, http://runeberg.org/ymer/1896/0230.html
―, ‘Crania Suecica Antigua’, Ymer, Vol. 20, no. 76 (1900), pp. 76-87.
― and Carl M. Fürst, Anthropologia suecica: beiträge zur Anthropologie der Schweden nach den auf Veranstaltung der schwedischen Gesellschaft für Anthropologie und Geographie in den Jahren 1897 und 1898 ausgeführten Erhebungen (Stockholm: [n. pub.], 1902).

Rian, Øystein, ‘Norway in Union with Denmark’, in William H. Hubbard, et al. (eds.), Making a Historical Culture: Historiography in Norway (Oslo: Scandinavian University Press, 1995), pp. 132-55.

Ripley, William Z., The Races of Europe. A Sociological Study (London: Kegan Paul, Trench, Trübner & Co., 1899).

Rolfsen, Nordahl, et al. (eds.), Norge i det nittende aarhundrede, 2 Vols. (Kristiania: Cammermeyer, 1900).

Roll-Hansen, Nils, ‘Den norske debatten om rasehygiene’, Historisk tidsskrift, Vol. 59 (1980), pp. 259-83.
―, ‘Eugenics before World War II: The Case of Norway’, History and Philosophy of the Life Sciences, Vol. 2, no. 2 (1980), pp. 269-98.
―, ‘Eugenics in Scandinavia after 1945: Change of Values and Growth in Knowledge’, Scandinavian Journal of History, Vol. 24, no. 2 (1999), pp. 199-13, http://dx.doi.org/10.1080/03468759950115809
―, ‘Geneticists and the Eugenics Movement in Scandinavia’, The British Journal for the History of Science, Vol. 22, no. 3 (1989), pp. 335-46.
―, ‘Norwegian Eugenics: Sterilization as social reform’, in Broberg and Roll-Hansen (eds.), Eugenics and the Welfare State, pp. 151-94.

Rowley-Conwy, Peter, From Genesis to Prehistory: The Archaeological Three Age System and its Contested Reception in Denmark, Britain, and Ireland (Oxford: Oxford University Press, 2007).
―, ‘The Concept of Prehistory and the Invention of the Terms “Prehistoric” and “Prehistorian”: The Scandinavian Origin, 1833-1850’, European Journal of Archaeology, Vol. 9, no. 1 (2006), pp. 103-30, http://dx.doi.org/10.1177/1461957107077709

Saller, Karl, ‘Die entstehung der “nordischen Rasse”’, Zeitschrift für die gesamte anatomie/Zeitschrift für anatomie und entwicklungsgeschichte, Vol. 83, no. 4 (1927), pp. 411-590, http://dx.doi.org/10.1007/bf02117869

Sanness, John, Patrioter, Intelligens og Skandinaver (Oslo: Universitetsforlaget, 1959).

Saxlund, Sigurd, Rase og kultur. Raseblandingens følger (Oslo: Stenersen, 1940).

Schanche, Audhild, Graver i ur og berg. Samisk gravskikk og religion 1000 f. kr. til 1700 e. Kr. (Ph. D. thesis, University of Tromsø, 1997).
―, Graver i Ur og Berg. Samisk gravskikk og religion fra forhistorisk til nyere tid (Karasjok: Davvi girji, 2000).
―, ‘Rase, etnisitet og samisk forhistorie: et forskningshistorisk tilbakeblikk’, in Jan Eivind Myhre (ed.), Historie, etnisitet og politikk, pp. 3-18.
―, ‘Saami Skulls, Anthropological Race Research and the Repatriation Question in Norway’, in Cressida Fforde, Jane Hubert and Paul Tumbull (eds.), The Dead and their Possessions. The Repatriation in Principle, Policy and Practice (London: Routledge, 2002), pp. 47-58, http://dx.doi.org/10.4324/9780203165775
―, ‘Samiske hodeskaller og den antropologiske raseforskningen i Norge’, appendix to I. Lønnig, M. Guttor, J. Holme, et al. (eds.), Innstilling fra Utvalg for vurdering av retningslinjer for bruk og forvalting av skjelettmateriale ved Anatomisk institutt (Oslo: University of Oslo, 1998).

Scheidt, Walter, ‘Die rassischen Verhältnisse in Nordeuropa nach dem gegenwärtigen Stand der Forschung’, Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie, Vol. 28, nos. 1/2 (1930), pp. 1-197.
―, Die rassischen Verhältnisse in Nordeuropa (Stuttgart: Schweizerbart, 1930).

Schmidt-Nielsen, S., ‘Halfdan Bryn: Minnetale i Fellesmøtet 10 de april 1933’, Det kgl. n. Vid. Selsk. Forhandlinger, Vol. 6, no. 16 (Trondheim: I kommisjon hos F. Bruns bokhandel, 1933), pp. 56-65.

Schreiner, Alette, Anthropologische Lokaluntersuchungen in Norge, Hellemo (Tysfjordlappen), Skr. D. n. Vidensk. Akad. MN kl. Oslo 1932 (Oslo: I kommission hos Dybwad, 1932).
―, Anthropologische Lokaluntersuchungen in Norge. Hellemo (Tysfjordlappen) (Oslo: ISKF/Aschehoug, 1932).
―, Anthropologische Lokaluntersuchungen in Norge. Valle, Hålandsdal und Eidfjord, Skr. D. n. Vidensk. Akad. MN kl. 1929 (Oslo: I kommisjon hos Dybwad, 1930).
―, Anthropologische studien an Norwegische Frauen, Skr D. n. Vidensk. Selsk. MN kl 1924 (Kristiania: I Kommisjon bei Jacob Dybwad, 1924).
―, Die Nord-norweger, Skr. D. n. Vidensk. Akad. MN kl. (Oslo: I kommisjon hos Dybwad, 1929).
―, ‘Livsutvikling og livsanskuelse’, Kirke og kultur, Vol. 36 (1929), pp. 453-74.
―, Skapende kræfter i livsformenes historie; utsyn over et centralt omraade av den almindelige biologi med særlig blik paa dyreriket (Kristiania: Aschehoug, 1912).
―, Slegtslivet hos menneskene (Kristiania: Aschehoug, 1914).
―, ‘Zur erblichkeit der Kopfform’, Genetica (1923), Vol. 5, nos. 5-6 (1923), pp. 385-454, http://dx.doi.org/10.1007/bf01507854

Schreiner, Kristian E. Anthropological Studies in Sogn, Skr. D. n. Vidensk. Akad. MN kl. 19 (Oslo: I kommisjon hos Jacob Dybwad, 1951).

Schreiner, Kristian E., Crania norvegica I (Oslo: ISKF/Aschehoug 1939).
―, Crania norvegica II (Oslo: ISKF/Aschehoug 1946).
―, ‘Europas menneskeraser’, Universitetets radioforedrag: Mennesket som ledd i naturen (Oslo: [n. pub.], 1932), pp. 127-45.
―, ‘Hva er nordisk rase?’ Forhandlinger, Det norske vitenskapsakademi (Oslo: [n. pub.], 1946), pp. 23-24.
―, ‘Minnetale over divisjonslæge Halfdan Bryn’, Årbok, Det Norske videnskapsakademi. I MN kl. (1933) (Oslo: Videnskaps-akademiet, 1934), pp. 55-59.
―, Zur Osteologie der Lappen II (Oslo: ISKF/Aschehoug, 1935).

Schroeder-Gudehus, Brigitte, ‘Challenge to Transnational Loyalties: International Scientific Organizations after the First World War’, Science Studies, Vol. 3, no. 2 (1973), http://dx.doi.org/10.1177/030631277300300201

Shetelig, Haakon, Norske museers historie (Oslo: J. W. Cappelens, 1944).

Simpson, Donald, ‘Phrenology and the Neurosciences: Contributions of F. J. Gall and J. G. Spurzheim’, ANZ Journal of Surgery, Vol. 75, no. 6 (2005), pp. 475-82, http://dx.doi.org/10.1111/j.1445-2197.2005.03426.x

Skorgen, Torgeir, Rasenes oppfinnelse: rasetenkningens historie (Oslo: Spartacus, 2002).

Smith, P., Lorenz, Kautokeino og Kautokeino-lappene: en historisk og ergologisk regionalstudie. (Oslo: ISKF/Aschehoug, 1938).

Solberg, Ole M., Eisenzeitfunde aus Ostfinmarken (Kristiania: I Kommission bei Dybwad, 1909).

Stang, Fredrik, De norske akademiplaner. Foredrag holdt i Bergen 30. januar 1918 (Kristiania: [n. pub.], 1918).
―, ‘The Institute for Comparative Research in Human Culture: Its Origin and Aims’, in Instituttet for sammenlignende kulturforskning, Four Introductory Lectures/Quatre conferénces d’inauguration/Vier Einleitungs-vorlesungen (Oslo: ISKF and Cambridge, MA: Harvard University Press, 1925), pp. 1-28.
―, Verdensakademier, Norden som sentralsted for internationalt videnskapelig arbeide (Kristiania: Aschehoug, 1918).

Staum, Martin, ‘Nature and Nurture in French Ethnography and Anthropology, 1859-1914’, Journal of the History of Ideas, Vol. 65, no. 3 (2004), pp. 475-95, http://dx.doi.org/10.1353/jhi.2005.0009

Stenseth, Bodil, En norsk elite: nasjonsbyggerne på Lysaker 1890-1940 (Oslo: Aschehoug, 1983).

Stocking, Jr., George W., ‘What’s in a Name? The Origins of the Royal Anthropological Institute (1837-71)’, Man, New Series, Vol. 6, no. 3 (1971), pp. 369-90, http://dx.doi.org/10.2307/2799027

Storli, Inger, ‘Fra “kultur” til “natur”. Om konstitueringa av den “arktiske” steinalderen’, Viking, Vol. 56 (1993), pp. 7-22.

Studentene fra 1882 (Kristiania: [n. pub.], 1907).

Studentene fra 1882 (Kristiania: [n. pub.], 1932).

Thomsen, Ann, ‘Issues at Stake in Eighteenth-Century Racial Classification’, Cromohs, no. 8 (2003), pp. 1-20.

Thue, Fredrik, In Quest of a Democratic Social Order. The Americanization of Norwegian Social Scholarship 1918-1970 (Ph. D. thesis, University of Oslo, 2005).

Torgersen, Johan, Mennesket: Vidunder og problembarn i livets historie (Oslo: Aschehoug, 1956).
―, ‘Minnetale over Kristian Emil Schreiner’, Årbok, Det Norske videnskapsakademi (Oslo: I kommisjon hos J. Dybwad, 1958), pp. 59-71.

Trigger, Bruce, A History of Archaeological Thought (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), http://dx.doi.org/10.1017/cbo9780511813016

Undseth, Ingvald, Om et norsk National-Museum (Kristiania: Cammermeyer, 1885).

UNESCO, Statement on the Nature of Race and Race Differences (Paris: UNESCO, 1951), http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001577/157730eb.pdf

Vogt, Ragnar, Arvelighetslære og racehygiene (Kristiania: Cammermeyer, 1913).

Voldgiftssag mellem Norge og Sverige angaaende renbeite. Første afdeling angaaende tilveiebringelse af oplysninger og bevisligheder. Forhandlinger og beslutninger i Kjøbenhavn 1909-1910 (Kristiania: S. M. Brydes boktrykkeri, 1910).

Walløe, Lars, ‘Carl Arbo’, in Norsk biografisk leksikon, https://nbl.snl.no/Carl_Arbo
―, ‘Otto Lous Mohr’, in Norsk biografisk leksikon, http://nbl.snl.no/Otto_Lous_Mohr

Weikart, Richard, ‘The Origins of Social Darwinism in Germany, 1859-1895’, Journal of the History of Ideas, Vol. 54, no. 3 (1993), pp. 469-88, http://dx.doi.org/10.2307/2710024

Weindling, Paul, ‘Weimar Eugenics: The Kaiser Wilhelm Institute for Anthropology, Human Heredity and Eugenics in Social Context’, Annals of Science, Vol. 42, no. 3 (1985), pp. 303-18, http://dx.doi.org/10.1080/00033798500200221

Weiss, Sheila Faith, ‘The Race Hygiene Movement in Germany’, Osiris, 2nd series, Vol. 3 (1987), pp. 193-236, http://dx.doi.org/10.1086/368666

Werenskiold, Werner, ‘Andreas M. Hansen’, in Norsk biografisk leksikon, Vol. 5 (Oslo: Aschehoug, 1931), pp. 358-63.

Williams, Elisabeth A., ‘Anthropological Institutions in Nineteenth-Century France’, Isis, Vol. 76, no. 3 (1985), pp. 331-48, http://dx.doi.org/10.1086/353877

Worsaae, J. J. A., Om en forhistorisk, saakaldet ‘tydsk’ Befolkning i Danmark: med Hensyn til Nutidens politiske Bevægelser (Kjøbenhavn: Reitzel, 1849).

Zola-Morgan, S., ‘Localization of Brain Function: The Legacy of Franz Joseph Gall (1758-1828)’, Annual Review of Neuroscience, Vol. 18, no. 1 (1995), pp. 359-83, http://dx.doi.org/10.1146/annurev.neuro.18.1.359

Unpublished Sources and Abbreviations

American Philosophical Society Library, B: D27 Charles Davenport Papers.

Bryn’s archive: NTNU University Library/Universitetsbiblioteket i Trondheim: Halfdan Bryn’s private archive.

C. M. Fürst’s archive: Lund University Libraries/Lunds universitetsbibliotek: Carl M. Fürst’s correspondence with Kristian Emil Schreiner and Halfdan Bryn.

ISKF-archive: The National Archives in Oslo/Riksarkivet, Private archive 424; Institute for Comparative Research in Human Culture.

Norwegian Geographical Society/Norsk Geografisk Selskap, archive: Andreas M. Hansen’s papers.

RA, S-2536 UiO Medfak: The National Archives in Oslo/Riksarkivet, The archive of the Medical Faculty at the University of Kristiania.

Stort. Forh.: Norwegian Parliamentary proceedings/Stortingsforhandlinger.

The University of Oslo/Universitetet i Oslo, Institute of Basic Medical Sciences/Institutt for medisinske basalfag, Anatomy Department/avdeling for anatomi, archive of the Schreiner collections/De schreinerske samlinger.

University of Kristiania, annual reports/Det kongelige norske Frederiks Universitets Aarsberetninger 1889-1930s (Kristiania: Universitetet, 1889-1894).

Uppsala University Library, Manuscript Collections/Uppsala universitetsbibliotek, handskriftsavdelningen: Herman Lundborg’s correspondence with Halfdan Bryn and Kristian Emil Schreiner.

Vitak: The National Archives in Oslo/Riksarkivet, Private archive RA/PA-0682; Det Norske Videnskaps-Akademi/The Norwegian Academy of Science and Letters, board minutes/styreprotokoll 1910-1920, records/journal nr. 218, outgoing letters/kopibok 1919.

Acheter

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search