Version classiqueVersion mobile

The Tiberian Pronunciation Tradition of Biblical Hebrew. Volume II

 | 
Geoffrey Khan

Indexes

Texte intégral

General Index

(Numbers refer to pages)

ʿAbd al-Jabbār al-Hamadhānī: 260, 261, 265, 266, 267

ʾAbū al-Bakr al-Bāqillānī: 285

ʾAbū al-Faraj Furqān ibn ʾAsad (Yeshuʿa ben Yehuda): 256, 261

ʾAbū al-Faraj Hārūn: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 15, 16, 254, 255, 256, 257, 259, 260, 261, 262, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 271, 273, 274, 275, 276, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 289, 290, 292, 293, 294, 302, 310

ʾAbū al-Ḥasan Dāʾūd ibn ʿImrān ibn Levi: 256

ʾAbū al-Ḥusayn al-Baṣrī: 261

ʾAbū ʿAlī ibn Khallād: 260

ʾAbū al-Ṭayyib Samuel ibn Manṣūr: 256

ʾAbū Hāshim al-Jubbāʾī: 260, 261

ʾAbū ʾIsḥāq al-ʾAsfarāʾīnī: 285 accusative: 293

ʾahl al-lugha: 259, 272, 283

ʿalāma: 289

al-Dānī, ʾAbū ʿAmr ʿUthmān ibn Saʿīd: 4, 266, 305

al-Durr al-Nathīr w-al-ʿAdhb al-Namīr: 266

al-Fārābī: 260

ʾAlfāẓ al-Ṣaʿba allatī li-l-Torah: 7

al-Kitāb al-Kāfī fī al-Lugha al-ʿIbrāniyya: 5, 6, 10, 11, 254, 256, 259, 260, 268, 269, 273, 274, 278, 280, 281, 282, 289, 293, 294, 295, 296, 300

al-Kitāb al-Muḥtawī: 265

al-Kitāb al-Mushtamil ʿalā al-ʾUṣūl wa-l-Fuṣūl fī al-Lugha al-ʿIbrāniyya: 6, 269, 279

al-Mālaqī, ʿAbd al-Wāḥid ibn Muḥammad ibn ʾAbī al-Saddād: 266, 304

anagrammatical: 279

Arabic linguistic thought: 3

Aristotle: 260, 261, 284, 310, 313

Babylonian pronunciation tradition: 271

Bahshamiyya: 260

Baṣra: 260

conjugation: 4, 19, 20, 21, 22, 278, 281, 282, 287, 289, 290, 292, 293, 294, 296

convention: 259, 260, 261, 262, 265, 266, 272, 277, 283, 284, 285

De Interpretatione: 260, 313

Diqduq: 256, 272, 278, 295, 300, 309

Diqduqe ha-Ṭeʿamim: 258, 302 genitive: 258

Genizah: 1, 7, 10, 268, 309

ha-ʾEgron: 255

Hai Gaon: 280

Ḥayyūj, Yaḥyā ibn Dāʾūd: 270, 277

ḥireq: 18, 20, 22, 286, 290, 291, 293, 294, 295, 297

ḥolem: 20, 22, 286, 290, 291, 292

ḥurūf al-līn: 270, 276

Ibn Sīnā: 5

ʾikhtiṣār: 282

imperative: 16, 275, 278, 279, 280, 281, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296

infinitive: 17, 278, 281, 292, 293, 294, 295

jawhar: 279

Jerusalem: 1, 260, 261, 262, 263, 305, 306, 307, 308, 310, 311, 312

kalām: 5, 265

Karaites: 1, 10, 16, 256, 258, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 268, 270, 272, 275, 278, 279, 281, 287, 288, 290, 295, 296, 300, 308, 309, 310, 311, 313

khafḍ: 17, 285

Kitāb al-ʾAlḥān: 7, 256

Kitāb al-Ḥāwī: 280

Kitāb al-Hidāya fī ʿIlm Shurūṭ al-Miqrā: 7

Kitāb al-Muhja: 7

Kitāb al-Muṣawwitāt: 5, 299, 301

Kitāb al-Shurūṭ: 6

Kitāb al-ʿUqūd fī Taṣārīf al-Lugha al-ʿIbrāniyya: 254, 265, 281, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 313

Kitāb Faṣīḥ Lughat al-ʿIbrāniyyīn: 280, 282

mafʿūl muṭlaq: 17, 293

maṣādir mustaʿāra: 294

Meʾor ʿAyin: 290, 296, 313

mnemonic: 289, 301

morphology: 4, 5, 6, 275, 278, 279, 281, 286, 287, 288, 289, 292

mubtadaʾ: 292

muḍāf: 17, 275

Muʿtazila: 260

naṣb: 18, 285, 286, 287

paratext: 254, 255

pataḥ: 13, 18, 20, 21, 22, 286, 290, 293, 294, 296, 303

philosophy: 2, 4, 5, 6, 260

postface: 254, 256

preface: 3, 254, 263

qaṭʿ: 19, 275

qibbuṣ: 16

Qurʾān: 3, 5, 264, 309

rafʿ: 19, 285, 291, 292

resh: 22, 270, 273, 277, 293

revelationist: 262, 284, 285

ribāṭ: 289

root: 21, 258, 261, 278, 279, 282

Saadya: 255, 280, 282, 284, 285

Seder ha-Simanim: 5, 255, 301

Sefer ʾEshkol ha-Kofer: 262

Sefer Yeṣira: 271, 309

segol: 13, 19, 21, 286, 290, 293

ṣere: 18, 21, 22, 286, 289, 290, 296

Sharḥ ʾAlfāẓ allatī fīhā Ṣuʿūba fī al-Miqrā wa-Dhikr Ishtiqāqihā: 7

shewa: 4, 6, 14, 19, 267, 297, 298, 299, 300, 303, 304

shureq: 22, 286, 292

soft letters (ḥurūf al-līn): 16, 270, 276

speculative theology: 5

tafkhīm: 280

Tafsīr ʾAlfāẓ al-Miqrā: 7, 254

tajwīd: 3, 4, 5, 266

taqdīr: 19, 274, 276, 282

tav: 13, 22, 273, 277

transposed infinitive: 18, 294

verbal noun: 258, 293

vernacular: 13

vocalization: 2, 11, 12, 13, 15, 267, 291, 299

Yeshuʿa ben Yehuda → ʾAbū al-Faraj Furqān ibn ʾAsad

Yūsuf ibn Ibrāhīm ha-Kohen al-Baṣīr: 260, 261, 265, 312

Yūsuf ibn Nūḥ: 256, 257, 272, 278, 295, 300, 309

Manuscripts

(Numbers refer to pages)

Cambridge, University Library

Mosseri I, 57.2: 10

Mosseri I, 71.1: 276

T-S D1.2: 268, 276

T-S NS 301.23: 8

T-S NS 301.84: 267

T-S NS 311.113: 7

Manchester, John Rylands Library

JRL A 694: 1, 7

New York, Jewish Theological Seminary

JTS 8110, EMC 829, 832: 8

Oxford, Bodleian Library

Bod. Heb. d 33, fol. 16: 276

St. Petersburg, National Library of Russia

II Firkovitch, Evr.-Arab. I 2347: 9

II Firkovitch, Evr.-Arab. I 2390: 8

II Firkovitch, Evr.-Arab. I 2477: 9

II Firkovitch, Evr.-Arab. I 2478: 9

II Firkovitch, Evr.-Arab. I 2480: 9

II Firkovitch, Evr.-Arab. I 2481: 9

II Firkovitch, Evr.-Arab. I 2505: 8

II Firkovitch, Evr.-Arab. I 2528: 9

II Firkovitch, Evr.-Arab. I 2542: 9

II Firkovitch, Evr.-Arab. I 2544: 9

II Firkovitch, Evr.-Arab. I 2551: 9

II Firkovitch, Evr.-Arab. I 2557: 9

II Firkovitch, Evr.-Arab. I 2772: 9

II Firkovitch, Evr.-Arab. I 2794: 9

II Firkovitch, Evr.-Arab. I 2795: 9

II Firkovitch, Evr.-Arab. I 2813: 9

II Firkovitch, Evr.-Arab. I 2814: 9

II Firkovitch, Evr.-Arab. I 2897: 9

II Firkovitch, Evr.-Arab. I 2928: 9

II Firkovitch, Evr.-Arab. I 2941: 9

II Firkovitch, Evr.-Arab. I 2945: 9

II Firkovitch, Evr.-Arab. I 2966: 9

II Firkovitch, Evr.-Arab. I 3384: 10

II Firkovitch, Evr.-Arab. I 3944: 10

II Firkovitch, Evr.-Arab. I 4477: 8

II Firkovitch, Evr.-Arab. I 4601: 269

II Firkovitch, Evr.-Arab. II 297: 10

II Firkovitch, Evr.-Arab. II 307: 8

II Firkovitch, Evr.-Arab. II 323: 10

II Firkovitch, Evr.-Arab. II 325: 10

II Firkovitch, Evr.-Arab. II 326: 10

II Firkovitch, Evr.-Arab. II 418: 8

II Firkovitch, Evr.-Arab. II 420: 10

II Firkovitch, Evr.-Arab. II 488: 10

II Firkovitch, Evr.-Arab. II 604: 8

Biblical Verses in Hidāyat al-Qāriʾ (Long Version)

(Numbers refer to paragraphs)

Genesis

Gen. 1.1: II.L.0.5.

Gen. 1.3: II.L.2.2.1.

Gen. 1.22: II.L.1.13.

Gen. 1.24: II.L.1.11.3.

Gen. 2.5: II.L.2.12.1.4.

Gen. 2.12: II.L.2.13.3.

Gen. 2.16: II.L.2.2.2.

Gen. 4.4: II.L.1.13.

Gen. 4.9: II.L.1.13.

Gen. 7.23: II.L.1.13.

Gen. 9.1: II.L.2.12.1.1.

Gen. 10.4: II.L.1.12.2.

Gen. 12.3: II.L.3.2.7.

Gen. 14.2: II.L.1.10.

Gen. 18.1: II.L.2.12.8.1.

Gen. 18.5: II.L.1.6.

Gen. 18.17: II.L.1.7.11.

Gen. 18.21: II.L.1.7.3.

Gen. 19.20: II.L.1.5.7.

Gen. 20.5: II.L.2.12.6.

Gen. 20.13: II.L.1.4.4.

Gen. 23.10: II.L.2.12.1.4.

Gen. 24.21: II.L.1.9.7.

Gen. 24.32: II.L.1.9.7.

Gen. 25.34: II.L.1.13.

Gen. 26.11: II.L.2.12.3.2.

Gen. 27.19: II.L.3.2.7.

Gen. 27.24: II.L.1.4.8.

Gen. 29.21: II.L.1.13.

Gen. 32.8: II.L.1.12.2.

Gen. 34.29: II.L.0.1.

Gen. 39.12: II.L.1.7.9.

Gen. 39.15: II.L.1.7.11.

Gen. 39.19: II.L.1.7.11.

Gen. 42.10: II.L.1.8.1.

Gen. 43.26: II.L.1.3.2.

Gen. 45.12: II.L.2.13.1.

Gen. 46.3: II.L.1.11.2.

Gen. 46.26: II.L.0.1.; II.L.0.1.

Gen. 46.27: II.L.0.1.; II.L.0.1.

Gen. 49.6: II.L.1.6.

Gen. 49.11: II.L.1.4.7.

Gen. 49.13: II.L.1.5.12.

Gen. 49.26: II.L.3.2.7.

Exodus

Exod. 4.19: II.L.2.13.1.

Exod. 5.1: II.L.1.12.2.

Exod. 6.27: II.L.2.12.8.2.; II.L.2.13.1.

Exod. 8.20: II.L.1.10.

Exod. 14.4: II.L.1.7.10.

Exod. 14.30: II.L.1.7.2.

Exod. 15.1: II.L.1.7.2.

Exod. 15.4: II.L.3.2.1.

Exod. 15.16: II.L.1.7.2.

Exod. 17.6: II.L.1.5.2.

Exod. 22.4: II.L.1.10.

Exod. 23.31: II.L.1.11.6.

Exod. 28.8: II.L.2.12.1.3.

Exod. 28.43: II.L.2.12.5.

Exod. 32.1: II.L.1.12.2.

Exod. 32.11: II.L.3.2.3.

Exod. 32.20: II.L.1.13.

Leviticus

Lev. 4.23: II.L.2.16.

Lev. 5.5: II.L.1.5.12.

Lev. 6.13: II.L.1.7.6.

Lev. 11.15: II.L.1.10.

Lev. 14.11: II.L.1.4.2.; II.L.1.4.2.

Lev. 15.25: II.L.3.2.4.

Lev. 19.5: II.L.1.9.7.

Lev. 19.6: II.L.2.12.2.2.

Lev. 20.2: II.L.1.9.7.

Lev. 21.13: II.L.1.7.9.

Lev. 22.13: II.L.0.1.

Lev. 23.17: II.L.1.3.2.

Lev. 24.20: II.L.2.17.

Lev. 26.34: II.L.0.3

Lev. 26.43: II.L.1.13.

Numbers

Num. 5.19: II.L.2.13.1.

Num. 9.10: II.L.1.6.

Num. 10.35: II.L.1.11.2.

Num. 10.36: II.L.1.11.2.

Num. 11.11: II.L.3.2.3.

Num. 11.15: II.L.2.12.1.1.

Num. 14.12: II.L.1.7.8.

Num. 14.19: II.L.1.11.2.

Num. 16.24: II.L.2.8.1.

Num. 17.10: II.L.2.8.1.

Num. 17.23: II.L.1.4.10.

Num. 21.1: II.L.2.12.14.

Num. 24.3: II.L.1.4.7.; II.L.1.5.21.; II.L.1.11.3.

Num. 24.5: II.L.2.16.

Num. 25.7: II.L.2.16.

Num. 26.35: II.L.1.6.

Deuteronomy

Deut. 3.27: II.L.1.13.

Deut. 4.7: II.L.1.7.8.

Deut. 4.36: II.L.1.3.4.

Deut. 9.14: II.L.2.7.3.

Deut. 13.6: II.L.1.10.

Deut. 13.11: II.L.1.6.

Deut. 28.49: II.L.1.13.

Deut. 28.61: II.L.2.12.7.

Deut. 31.24: II.L.2.12.5.

Deut. 31.28: II.L.1.7.4.

Joshua

Josh. 1.5: II.L.1.4.10.

Josh. 1.8: II.L.1.7.4.

Josh. 2.18: II.L.1.7.4.

Josh. 4.22: II.L.2.12.2.2.

Josh. 5.1: II.L.1.7.4.

Josh. 6.2: II.L.1.7.4.

Josh. 6.9: II.L.2.12.8.1.

Josh. 6.17: II.L.1.7.6.

Josh. 7.7: II.L.1.3.4.

Josh. 7.9: II.L.1.7.4.

Josh. 8.14: II.L.2.12.4.2.

Josh. 8.28: II.L.1.9.2.

Josh. 10.4: II.L.2.12.6.

Josh. 10.6: II.L.1.13.

Josh. 10.38: II.L.1.11.2.

Josh. 13.3: II.L.1.9.7.

Josh. 15.4: II.L.1.11.2.

Josh. 15.6: II.L.2.12.1.4.

Josh. 15.18: II.L.1.7.9.

Josh. 18.27: II.L.1.9.7.

Josh. 19.35: II.L.2.12.1.4.

Josh. 19.38: II.L.2.12.7.

Josh. 24.15: II.L.2.12.1.4.

Judges

Jud. 1.27: II.L.2.12.1.1.

Jud. 3.25: II.L.1.12.2.

Jud. 5.12: II.L.0.1.; II.L.2.12.8.2.

Jud. 5.16: II.L.2.14.

Jud. 5.23: II.L.1.12.2.

Jud. 5.28: II.L.3.2.1.

Jud. 7.19: II.L.1.12.3.

Jud. 7.25: II.L.1.10.; II.L.2.12.3.1.

Jud. 11.35: II.L.1.7.11.

Jud. 14.17: II.L.1.13.

Jud. 15.5: II.L.1.10.

Jud. 15.10: II.L.3.2.3.

1 Samuel

1 Sam. 1.6: II.L.1.9.6.

1 Sam. 7.8: II.L.2.12.12.

1 Sam. 8.7: II.L.2.12.12.

1 Sam. 14.4: II.L.2.16.; II.L.3.2.4.

1 Sam. 17.5: II.L.1.5.19.

1 Sam. 17.15: II.L.1.9.7.

1 Sam. 17.47: II.L.1.11.5.

1 Sam. 18.11: II.L.1.4.9.

1 Sam. 18.30: II.L.1.7.8.

1 Sam. 20.4: II.L.1.7.4.; II.L.3.2.2.

1 Sam. 24.19: II.L.2.16.

1 Sam. 26.23: II.L.1.4.8.

1 Sam. 28.7: II.L.1.7.5.

1 Sam. 28.9: II.L.3.2.3.

1 Sam. 28.15: II.L.3.2.3.

2 Samuel

2 Sam. 3.33: II.L.2.12.12.

2 Sam. 7.13: II.L.1.7.5.

2 Sam. 7.29: II.L.3.2.7.

2 Sam. 10.16: II.L.1.4.4.

2 Sam. 12.28: II.L.2.12.6.

2 Sam. 14.31: II.L.3.2.3.

2 Sam. 19.28: II.L.1.5.11.

2 Sam. 19.44: II.L.1.13.

2 Sam. 22.12: II.L.1.5.20.

2 Sam. 24.2: II.L.1.12.2.

1 Kings

1 Kings 1.40: II.L.2.12.12.

1 Kings 3.23: II.L.1.7.4.

1 Kings 4.12: II.L.2.12.9.

1 Kings 6.9: II.L.1.13.

1 Kings 9.15: II.L.2.12.1.1.

1 Kings 10.2: II.L.1.11.2.

1 Kings 15.29: II.L.1.7.11.

1 Kings 17.2: II.L.1.6.

2 Kings

2 Kings 3.20: II.L.1.5.11.

2 Kings 4.13: II.L.3.2.2.

2 Kings 4.40: II.L.1.5.11.

2 Kings 5.11: II.L.1.12.2.

2 Kings 5.26: II.L.3.2.1.

2 Kings 6.32: II.L.1.9.6.

2 Kings 20.17: II.L.1.11.2.

2 Kings 25.10: II.L.1.5.15.

Isaiah

Isa. 10.9: II.L.1.7.9.

Isa. 10.25: II.L.1.5.7.

Isa. 10.28: II.L.1.5.12.

Isa. 14.23: II.L.1.5.7.

Isa. 22.7: II.L.1.5.21.

Isa. 22.19: II.L.1.5.10.

Isa. 24.19: II.L.1.12.2.

Isa. 27.2: II.L.2.12.2.2.

Isa. 29.9: II.L.1.5.6.

Isa. 34.11: II.L.1.7.7.

Isa. 40.12: II.L.3.2.6.

Isa. 40.20: II.L.2.13.1.

Isa. 41.25: II.L.1.13.

Isa. 42.8: II.L.2.12.6.

Isa. 42.17: II.L.1.5.3.

Isa. 43.2: II.L.1.11.4.

Isa. 43.7: II.L.3.2.6.

Isa. 44.14: II.L.1.5.22.

Isa. 47.5: II.L.1.12.2.

Isa. 47.12: II.L.1.7.8.

Isa. 54.12: II.L.1.7.2.

Isa. 57.18: II.L.2.12.3.1.

Isa. 59.10: II.L.1.5.3.

Isa. 59.21: II.L.1.7.10.

Isa. 60.1: II.L.1.1.5.

Isa. 60.17: II.L.1.9.2.

Isa. 61.10: II.L.1.13.

Isa. 65.8: II.L.3.1.

Jeremiah

Jer. 3.20: II.L.1.5.13.

Jer. 4.1: II.L.1.12.2.

Jer. 4.31: II.L.2.12.1.3.

Jer. 8.15: II.L.2.7.2.

Jer. 11.10: II.L.0.1.

Jer. 11.15: II.L.3.2.2.

Jer. 13.17: II.L.1.5.6.

Jer. 15.18: II.L.3.2.3.

Jer. 20.9: II.L.1.7.2.

Jer. 22.23: II.L.2.12.14.

Jer. 23.16: II.L.1.3.4.

Jer. 38.9: II.L.2.11.2.

Jer. 40.16: II.L.1.5.1.

Jer. 44.28: II.L.2.12.8.1.

Jer. 46.8: II.L.1.13.

Jer. 46.15: II.L.1.5.17.

Jer. 51.16: II.L.1.13.

Jer. 51.58: II.L.1.12.3.

Jer. 52.15: II.L.1.5.1.

Ezekiel

Ezek. 5.15: II.L.1.3.3.

Ezek. 16.4: II.L.2.10.2.;

II.L.2.12.14.

Ezek. 16.47: II.L.1.11.1.

Ezek. 17.9: II.L.1.5.15.; II.L.1.9.7.

Ezek. 20.44: II.L.1.11.1.

Ezek. 22.5: II.L.2.12.3.1.

Ezek. 23.40: II.L.2.10.4.; II.L.2.12.14.

Ezek. 32.20: II.L.2.12.6.; II.L.2.12.9.

Ezek. 35.15: II.L.2.12.3.2.

Ezek. 40.10: II.L.1.9.2.

Ezek. 40.34: II.L.1.4.3.

Ezek. 45.9: II.L.2.12.3.1.

Ezek. 46.14: II.L.1.12.2.

Hosea

Hos. 5.15: II.L.2.13.2.

Amos

Amos 6.3: II.L.2.13.1.

Obadiah

Obd. 1.20: II.L.1.9.7.

Zephaniah

Zeph. 2.14: II.L.1.12.3.

Zeph. 3.8: II.L.0.1.; II.L.1.1.5.

Zechariah

Zech. 11.17: II.L.1.13.

Zech. 13.9: II.L.1.9.7.

Malachi

Mal. 2.13: II.L.2.12.5.

Psalms

Psa. 2.9: II.L.1.12.2.

Psa. 3.3: II.L.1.11.2.

Psa. 8.7: II.L.1.5.21.

Psa. 17.12: II.L.1.9.7.

Psa. 18.11: II.L.1.13.

Psa. 22.3: II.L.2.6.

Psa. 22.15: II.L.3.2.6.

Psa. 25.20: II.L.2.12.9.

Psa. 27.1: II.L.0.1.

Psa. 28.7: II.L.1.11.5.

Psa. 42.10: II.L.3.2.3.

Psa. 43.2: II.L.3.2.3.

Psa. 45.12: II.L.1.13.

Psa. 47.5: II.L.3.2.5.

Psa. 49.6: II.L.3.2.3.

Psa. 50.20: II.L.2.16.

Psa. 59.12: II.L.1.11.6.

Psa. 60.2: II.L.3.2.5.

Psa. 66.6: II.L.2.12.2.2.

Psa. 66.17: II.L.1.7.7.

Psa. 68.31: II.L.1.4.4.

Psa. 68.35: II.L.1.11.1.

Psa. 72.6: II.L.1.9.7.

Psa. 73.9: II.L.1.5.21.

Psa. 74.6: II.L.1.4.9.

Psa. 82.5: II.L.1.12.2.

Psa. 88.11: II.L.1.7.5.

Psa. 89.18: II.L.1.11.6.

Psa. 89.53: II.L.2.12.1.4.

Psa. 92.4: II.L.1.11.4.

Psa. 92.7: II.L.1.10.

Psa. 92.15: II.L.1.12.2.

Psa. 94.17: II.L.1.12.2.; II.L.2.6.

Psa. 98.8: II.L.2.12.1.6.

Psa. 100.4: II.L.1.7.7.

Psa. 103.3: II.L.1.11.3.

Psa. 103.5: II.L.1.11.3.

Psa. 103.20: II.L.3.2.7.

Psa. 107.3: II.L.1.13.

Psa. 113.5: II.L.1.11.3.

Psa. 114.8: II.L.1.11.3.

Psa. 123.1: II.L.1.11.3.

Psa. 132.1: II.L.2.12.3.1.

Psa. 141.8: II.L.1.13.

Proverbs

Prov. 1.17: II.L.2.5.

Prov. 1.28: II.L.2.13.2.; II.L.2.13.2.

Prov. 3.4: II.L.2.12.1.4.

Prov. 4.16: II.L.2.12.3.3.

Prov. 6.16: II.L.3.2.4.

Prov. 8.17: II.L.2.13.2.

Prov. 14.28: II.L.2.12.3.1.

Prov. 16.30: II.L.1.5.5.

Prov. 17.3: II.L.1.9.7.

Prov. 17.16: II.L.3.2.3.

Prov. 19.7: II.L.3.2.6.

Prov. 20.17: II.L.1.10.

Prov. 21.1: II.L.3.2.4.

Prov. 25.3: II.L.2.12.8.1.

Prov. 28.3: II.L.1.5.17.

Prov. 31.2: II.L.1.7.4.

Prov. 31.3: II.L.1.5.14.

Job

Job 1.1: II.L.2.12.8.1.

Job 3.21: II.L.2.13.1.

Job 7.11: II.L.1.12.2.

Job 10.22: II.L.1.11.2.

Job 16.4: II.L.1.11.4.

Job 16.5: II.L.1.11.4.

Job 16.12: II.L.1.12.3.

Job 17.1: II.L.1.12.2.

Job 18.16: II.L.1.12.2.

Job 19.3: II.L.1.3.4.

Job 26.11: II.L.1.5.17.

Job 28.1: II.L.1.12.2.

Job 31.35: II.L.3.2.4.

Job 36.30: II.L.2.16.

Job 37.18: II.L.1.4.8.; II.L.1.9.7.

Job 40.26: II.L.1.4.8.

Job 41.26: II.L.1.5.8.

Song of Songs

Cant. 1.11: II.L.1.9.2.

Cant. 5.2: II.L.1.9.5.

Cant. 7.3: II.L.1.5.3.

Cant. 7.10: II.L.2.12.1.3.

Cant. 8.14: II.L.2.13.3.

Ruth

Ruth 2.6: II.L.0.1.

Lamentations

Lam. 1.4: II.L.1.9.7.

Lam. 3.23: II.L.2.17.

Ecclesiastes

Ecc. 11.9: II.L.1.4.2.

Esther

Esther 2.1: II.L.1.12.2.

Esther 5.2: II.L.1.7.11.

Esther 9.3: II.L.2.10.3.

Daniel

Dan. 3.2: II.L.1.7.2.

Dan. 3.5: II.L.1.5.9.; II.L.1.7.2.

Dan. 3.13: II.L.1.4.10.

Dan. 4.27: II.L.2.12.6.

Dan. 6.23: II.L.2.12.8.1.; II.L.2.13.3.; II.L.2.13.3.

Dan. 7.6: II.L.1.7.6.

Dan. 9.19: II.L.1.11.2.; II.L.1.11.2.

Dan. 10.14: II.L.1.5.5.

Dan. 12.13: II.L.1.5.14.

Ezra

Ezra 1.1: II.L.0.3

Ezra 3.7: II.L.2.12.8.1.

Ezra 4.23: II.L.1.7.9.

Ezra 8.18: II.L.1.3.2.

1 Chronicles

1 Chron. 1.6: II.L.1.5.4.

1 Chron. 1.7: II.L.1.5.4.

1 Chron. 6.6: II.L.1.7.8.

1 Chron. 6.14: II.L.1.7.8.

1 Chron. 6.29: II.L.1.3.4.

1 Chron. 8.12: II.L.2.16.

1 Chron. 12.23: II.L.2.12.8.1.

1 Chron. 12.41: II.L.1.4.9.

1 Chron. 17.11: II.L.1.12.2.

1 Chron. 19.16: II.L.1.4.4.

1 Chron. 28.11: II.L.1.9.2.

1 Chron. 28.18: II.L.1.12.2.

2 Chronicles

2 Chron. 1.12: II.L.1.5.14.

Biblical Verses in Hidāyat al-Qāriʾ (Short Version)

(Numbers refer to paragraphs)

Genesis

Gen. 9.1: II.S.6.1.1.

Gen. 18.1: II.S.6.9.

Gen. 18.5: II.S.2.1.

Gen. 18.17: II.S.2.12.

Gen. 18.21: II.S.2.4.

Gen. 34.29: II.S.0.3

Gen. 39.12: II.S.2.10.

Gen. 39.15: II.S.2.12.

Gen. 39.19: II.S.2.12.

Gen. 43.26: II.S.1.2.

Gen. 45.12: II.S.5.4.

Gen. 49.6: II.S.2.1.

Exodus

Exod. 4.19: II.S.5.4.

Exod. 6.27: II.S.5.4.

Exod. 14.4: II.S.2.11.

Exod. 14.30: II.S.2.3.

Exod. 15.1: II.S.2.3.

Exod. 15.16: II.S.2.3.

Exod. 15.21: II.S.2.3.

Exod. 28.8: II.S.6.1.3.

Exod. 28.43: II.S.6.5.

Exod. 29.34: II.S.6.1.1.

Leviticus

Lev. 5.12: II.S.7.3.

Lev. 6.13: II.S.2.7.

Lev. 7.35: II.S.6.2.1.

Lev. 19.6: II.S.6.2.2.

Lev. 21.13: II.S.2.10.

Lev. 23.17: II.S.1.2.

Numbers

Num. 5.19: II.S.5.4.

Num. 5.22: II.S.5.4.

Num. 11.15: II.S.6.1.1.

Num. 11.29: II.S.5.4.

Num. 21.1: II.S.6.12.

Num. 22.2: II.S.2.13.

Deuteronomy

Deut. 4.7: II.S.2.9.

Deut. 31.24: II.S.6.5.

Deut. 31.28: II.S.2.5.

Joshua

Josh. 1.8: II.S.2.5.

Josh. 2.18: II.S.2.5.

Josh. 6.17: II.S.2.7.

Josh. 8.28: II.S.3.0.

Josh. 15.18: II.S.2.10.

Josh. 19.38: II.S.6.7.

Judges

Jud. 4.9: II.S.6.2.1.

Jud. 5.16: II.S.7.8.

Jud. 7.25: II.S.6.3.1.

Jud. 9.13: II.S.5.4.

Jud. 11.35: II.S.2.12.

1 Samuel

1 Sam. 7.8: II.S.6.13.

1 Sam. 8.7: II.S.6.13.

1 Sam. 18.30: II.S.2.9.

1 Sam. 20.4: II.S.2.5.

1 Sam. 28.7: II.S.2.6.

2 Samuel

2 Sam. 7.13: II.S.2.6.

2 Sam. 12.28: II.S.6.6.1.

1 Kings

1 Kings 1.40: II.S.6.13.

1 Kings 3.23: II.S.2.5.

1 Kings 4.12: II.S.6.10.

1 Kings 15.29: II.S.2.12.

1 Kings 17.2: II.S.2.1.

2 Kings

2 Kings 7.8: II.S.5.4.

2 Kings 8.16: II.S.6.2.1.

Isaiah

Isa. 8.19: II.S.5.1.; II.S.5.4.

Isa. 10.9: II.S.2.10.

Isa. 27.2: II.S.6.2.2.

Isa. 34.11: II.S.2.8.

Isa. 47.12: II.S.2.9.

Isa. 59.21: II.S.2.11.

Isa. 60.1: II.S.0.3.

Jeremiah

Jer. 11.10: II.S.0.3.

Jer. 29.27: II.S.5.6.

Jer. 44.28: II.S.6.9.

Ezekiel

Ezek. 16.4: II.S.5.1.

Ezek. 16.11: II.S.6.1.6.

Ezek. 22.5: II.S.6.3.1.

Ezek. 32.20: II.S.6.6.1.

Ezek. 39.10: II.S.5.5. (2x)

Ezek. 45.9: II.S.6.3.1.

Hosea

Hos. 5.15: II.S.5.5.

Hos. 11.6: II.S.6.1.3.

Zephaniah

Zeph. 3.8: II.S.0.3

Psalms

Psa. 27.1: II.S.0.3

Psa. 66.6: II.S.6.2.1.

Psa. 66.17: II.S.2.8.

Psa. 68.31: II.S.1.7.

Psa. 72.17: II.S.6.1.4.

Psa. 88.11: II.S.2.6.

Psa. 89.53: II.S.6.1.4.

Psa. 98.8: II.S.6.1.5.

Psa. 100.4: II.S.2.8.

Psa. 112.9: II.S.1.7.

Psa. 132.1: II.S.6.3.1.

Proverbs

Prov. 1.28: II.S.5.5.

Prov. 3.4: II.S.6.1.4.

Prov. 4.16: II.S.9.0.

Prov. 8.17: II.S.5.5.

Prov. 14.28: II.S.6.3.1.

Job

Job 20.18: II.S.1.7.

Job 29.22: II.S.9.0.

Job 33.21: II.S.1.2.

Esther

Esther 5.2: II.S.2.12.

Daniel

Dan. 1.4: II.S.5.5.

Dan. 2.13: II.S.2.7.

Dan. 3.28: II.S.6.1.5.

Dan. 7.6: II.S.2.7.

Dan. 12.12: II.S.5.4.

Ezra

Ezra 4.23: II.S.2.10.

Ezra 8.18: II.S.1.2.

1 Chronicles

1 Chron. 6.6: II.S.2.9.

1 Chron. 6.14: II.S.2.9.

1 Chron. 12.23: II.S.6.9.

1 Chron. 16.32: II.S.1.7.

1 Chron. 21.3: II.S.2.4.

1 Chron. 28.11: II.S.3.0. (2x)

2 Chronicles

2 Chron. 28.24: II.S.6.5.

Terms and Words in Hidāyat al-Qāriʾ (Long Version)

(Numbers refer to lines)

Image: 742

Image 741

Image: 742

Image: 45, 59, 1177 Image 767

 Image: 203, 205, 295, 302, 789, 850, 988, 1134

Image: 451, 504, 510, 521, 529, 544

Image: 435, 437, 440, 445, 467, 471, 478, 480, 488, 491, 494

Image: 519

341 : לאדבא

: אדתבאלא 146 ,759 ,1037

: האדתבא 666 ,1064

400 : לאדתבא

1036 : ידתבאלא

: להא הגללא 22 ,35 ,301 ,526, 528 (2x), 566, 581, 608, 943, 1058, 1176

1175 :< להא > הגללא

: רמאואלא 605 ,779

431 : הריגוא

421 : הריגואלא

Image 427

Image: 419

Image: 433

778 : אמהנאזואו

198 : ףרחא

121 : יהלאבו

: ןאחלאלא 21 ,26 ,34 ,37 ,57 ,60, 74, 81, 85, 91, 94, 101, 112, 125, 172, 179, 182, 949, 1185, 1192, 1193

291 : ןאחלאו

20 : ןאחלאלל

: ףלא 129 ,139 ,151 ,152 ,154, 154, 161, 162, 189, 320, 344, 511, 979, 987, 1170, 1226

: ףלאלא 7 ,138 ,141 ,142 ,164, 209, 224, 238, 241, 244, 244, 319, 342, 344, 77,5, 512, 514, 640, 699, 703, 854, 860

: ףלאב 356 ,360 ,367 ,399

139 : ףלאו

1031 : ףלאלאכ

Image 130

Image: 580

Image: 579

: רמא 16 ,110 ,131 ,137 ,167, 172

: רמאלא 396 ,426 ,429 ,604, 604, 641, 750, 751, 767, 782, 788, 793, 795

: אחנא 168 ,801

663 : אחנאלא

1171 : םהיאחנא

: סאסא 1149 ,1150 ,1151 ,1152, 1152, 1153, 1154

: םסא 306 ,325 ,572 ,573 ,693, 787

: םסאלא 589 ,592

: אמסאלא 753 ,769

770 : אמסאו

: אמסאלאו 594 ,595 ,596

778 : םסאלו

1131 : אהומסא

1 : ןימסא

332 : ןימסאלא

: לפסא 722 ,1141

327 : םאהפתסא

760 : םאהפתסאלאו

605 ,344 : לאבקתסאלא

671 : בארעא

: בארעאלא 717 ,720 ,730, 125,11, 734, 738

737 : אהבארעא

Image: 753, 754, 770

: לאעפאלא 610 ,776

182 : ראקתפאלא

710 : תאראקתפאלא

: לוצא 28 ,255 ,284

: לוצאלא 195 ,196 ,417

848 : לוצאלאב

253 : לוצאפ

: אלוצא 195 ,281 ,845

912 : םהלוצא

526 : חאלטצא

: וחלטצא 526 ,529 ,993

: לצא 34 ,136 ,474 ,684 ,684, 1138, 1165

: לצאלא 22 ,66 ,251 ,503 ,518, 519, 1056, 1167, 1201, 1202

205 : לצאו

188 : לצאלאו

: אלצא 417 ,714 ,718

: ילצא 320 ,396 ,567 ,633 ,634

Image: 810

Image: 685

1131 : הוקתשאו

: אתא 419 ,459

:ּ ב 272

:ֿ ב 273

: אב 333 ,492 ,493 ,511

: אבלא 14 ,18 ,130 ,149 ,305, 310, 347, 348, 430, 454, 494, 512, 513, 516, 520, 641, 725, 992, 1259

]  :[ אבלא 139

Image: 378

: אבלאו 142 ,955

965 : אבלאכ

1101 : אבלאפ

Image: 617

486 : ןיאאב

416 : לדבלא

243 : יבלא

: תיב 4 ,150 ,917 ,988 ,1265

: תיבו 206 ,219 ,1007 ,1134

39 : ןיתיבלא

: העילבה 206 ,219 ,1134

: הכרב 1259

Image: 1257

: וכרב 1261

Image: 1259

 Image: 1267

Image 1262

Image: 76, 125, 443, 534, 727, 739

: םזג 735

: םזגלא 722 ,743

: םזגלאו 734 ,743 ,744

Image 799

: לאמג 130 ,642

: לאמגלא 134 ,139 ,252 ,350, 618

352 : לאמגב

142 : לאמגלאו

1158 : עמגלאו

: נג ִּ י 779 ,790

: יעג 1189

: היעג 904 ,1191

: היעגלא 853 ,855 ,855 ,859, 862, 863, 864, 870, 918, 920, 931, 932, 934, 939, 943, 945, 1186, 1187, 1199, 1199, 1200, 1202

937 : היעגב

1190 : היעגלאב

944 : היעגלל

1200 : היעגלאפ

: לאד 154 ,155 ,1103

: לאדלא 131 ,135 ,151 ,309, 354, 618, 643, 966, 990

:[ דלא ] לא 553

354 : לאדלאב

: לאדלאו 261 ,971

: שגד 208 ,212 ,213 ,228 ,232, 239, 483, 498, 537, 537, 928, 977, 981, 1214, 1220, 1233

: שגדלא 208 ,213 ,215 ,225, 232, 237, 240, 246, 261, 262, 263, 295, 452, 454, 534, 535, 559, 926, 982, 1089

241 : שגדב

297 : שגדלאב

: שגדלאו 215 ,294

537 : שגד ֶ ריבכ

535 : שגדלא ֶ ריבכלא

502 : אהשגד

: קיחדד 443 ,444 ,444 ,520

Image: 419

437 : קיספד

Image 419

631 ,184 : ןייקודקדלא

: אה 10 ,328 ,356 ,420 ,465, 465, 607, 1226

: אהלא 11 ,234 ,326 ,356 ,466, 466, 591, 606, 619, 638, 639, 641, 642, 643, 697, 861, 862, 863, 865, 1110, 1110

: אהלאו 212 ,216 ,227 ,402

223 : אהלל

Image: 881, 1049, 1112

 Image: 9

608 : תאאהלא

Image: 988

Image: 464

: יה 45 ,61 ,62 ,65 ,234 ,278, 418, 426, 523, 607, 709, 709, 931, 932, 958, 1193, 1240

599 : ואוו

402 : ואולאו

: או ּ ו 740

475 : ןיואולא

Image: 112

Image: 685

: אמהנזוו 749 ,749 ,749 ,751

: יאז 152 ,200

: יאזלא 152 ,362 ,563 ,619 ,645

354 : יאזב

: יאזו 1233

554 : יאזלאו

199 : יאזלל

200 : יאז ֶ ךורכמ

563 : יאזלא ֶ ךורכמלא

153 : ןיאז

: גזלאב 864 ,884

ؙImage: 723

ؚ : דיז 724

1188 : אהפדח

608 : ופדח

: תיח 184 ,241 ,881 ,1039

: תיחלא 364 ,620 ,645 ,866, 866, 1007

: תיחב 384 ,1087

212 : תיחלאו

: םלח 704 ,1150 ,1150

: םלחלא 699 ,702 ,1134 ,1151, 1153, 1154, 1158

: םלחב 1254

:[ ב ] םלח 869

870 : םלחלאו

1251 : םלחבו

Image: 1151, 1152

: םוקלחלא 205 ,250

: ךנחלא 250 ,1139

: ףורח 130 ,131 ,131 ,142 ,145, 187, 190, 195, 197, 235, 237, 247, 255, 257, 264, 267, 271, 280, 293, 293, 77,5, 438, 477, 487, 521, 523, 523, 525, 544, 544, 545, 546, 560, 571, 700, 727, 788, 849, 850, 852, 873, 876, 893, 894, 902, 987, 988, 994, 1002, 1004, 1111, 1225, 1232

: ףורחלא 4 ,123 ,127 ,136 ,147, 156, 157, 163, 166, 167, 172, 178, 180, 188, 190, 202, 207, 224, 237, 246, 249, 277, 286, 286, 295, 313, 341, 342, 400, 531, 532, 533, 536, 576, 614, 659, 668, 675, 676, 705, 728, 877, 887, 907, 908, 910, 931, 1175

290 : ףורחב

565 : ףורחלאב

: ףורחלאו 186 ,334 ,846 ,846

504 : ףורחל

: ףורחלל 564 ,675

: ףורח ֶ ןיללא 190 ,523 ,525

: הפורח 173 ,239 ,547 ,548

110 : אהפורח

: תאכרח 719 ,736

942 : תאכרחלא

32 : תאכרחו

: הכרח 696 ,971 ,1064

958 : הכרחלא

699 : הכרחב

699 : הכרחו

963 : התכרח

: אהתכרחו 1139 ,1143

: ףרח 6 ,99 ,100 ,129 ,143 ,143, 177, 177, 189, 191, 192, 195, 198, 337, 437, 445, 445, 462, 567, 605, 615, 627, 631, 633, 667, 669, 677, 712, 788, 812, 826, 850, 874, 888, 902, 948, 950, 951, 975, 977, 981, 987, 1006, 1010, 1013, 1045, 1070, 1086, 1239, 1242

: ףרחלא 4 ,35 ,128 ,132 ,146, 147, 148, 160, 161, 163, 166, 183, 184, 214, 215, 216, 218, 226, 232, 265, 269, 477, 479, 484, 512, 636, 671, 712, 714, 722, 723, 763, 800, 807, 809, 813, 827, 830, 831, 833, 856, 879, 925, 948, 954, 956, 962, 964, 964, 968, 969, 982, 983, 984, 1011, 1040, 1041, 1047, 1051, 1057, 1079, 1085, 1089, 1090, 1113, 1115, 1223, 1245

: ףרחב 333 ,670 ,716

967 : ףרחלאב

: ףרחלאו 569 ,676 ,957 ,968, 970

: ףרחל 615 ,627

922 : ףרחלל

715 : ףרחפ

711 : ףרחלאפ

: אפרח 283 ,582 ,713 ,845 ,903, 903, 906, 913, 915, 1077

: ןאפרח 130 ,144 ,186 ,334 ,545, 616

: הפרח 832 ,833

: ןיפרח 275 ,420 ,486 ,567 ,577, 583, 587, 616, 627, 628, 672, 1046

: ןיפרחלא 192 ,253 ,340 ,351, 1117

: ןיפרחב 517 ,1085 ,1087 ,1090

275 : ןיפרחו

: ןיפרחל 616 ,628

: קרחלא 1146 ,1153

: קרחב 854 ,893

697 : קרחלאו

Image: 478

: תיט 555

: תיטלא 366 ,620 ,646

162 : תיטל

223 : םאעט

: םעט 147 ,152 ,215 ,449 ,1125, 1199, 1248, 1249

: םעטלא 3 ,6 ,12 ,15 ,16 ,445, 455, 1200, 1218, 1219, 1220, 1221, 1224, 1238, 1242, 1245, 1258, 1260, 1262, 1265, 1268

: םעטב 1246 ,1255

: םעטו 148 ,950

951 : םעטלאו

160 : המעטב

132 : המעטו

: ןימעט 1266 ,1267

74 : החפטלא

Image: 228, 232

Image 800

722 : ומזגי

461 : שגדיפ

902 : אהילא

Image 687

: דוי 150 ,150 ,324 ,420 ,476, 476

: דוילא 192 ,322 ,367 ,477 ,480, 484, 621, 646, 697, 894, 897, 902

: דוילאב 594 ,595 ,598

152 : דויו

: דוילאו 268 ,892

937 : ןידויב

1187 : אהפדחי

524–523 : ייחי ֶ ןב ֶ דוואד ֶ יברגמלא

99 : ומגני

461 : בצני

: ןכסי 807 ,827 ,830 ,831 ,954

1007 : אפותסי

: יפותסי 999 ,1014

: םכפי 587 ,588 ,589 ,592 ,603, 603

502 : אהיפרי

: ךרחתי 678 ,801 ,809 ,832, 861, 969, 973, 1042

980 : ביתילא

184 : םדאכלא

956 : םדאכלאו

184 : אמדאכ

31 ,29 : ןימדאכ

108 : ןימדאכלאו

: הרסאכלא 423 ,435 ,437 ,441, 443, 443, 459, 459, 465, 469, 470, 473, 474, 476, 482, 483, 486, 492, 493, 497

: ףאכלא 193 ,369 ,621 ,647, 699, 704, 1088, 1260, 1262, 1265, 1268

350 : ףאכב

: ףאכלאו 243 ,252 ,725 ,972

225 : ףאכלאכ

499 : תאפאכ

501 :ּ תאפאכ

1088 : ןיפאכב

Image: 486

Image 728

: היצאכ 143 ,144 ,146 ,166 ,226

: היצאכלא 136 ,159 ,160 ,176, 234

156 :[ לא ] היצאכ

157 :[ אכלא ] היצ

140 : היצאכלאב

Image: 135, 143, 149, 151

Image: 134

: התיצאכ 141 ,215 ,222 ,270

233 : התיצאכב

: התיצאכו 147 ,148 ,1196

142 : אמהתיצאכ

: רבכ 327

: םאדכלא 1192 ,1193

949 : םאדכלאו

126 : אהמאדכו

: םדאוכלא 598 ,599

: טכלא 510 ,515

: םאלכ 707 ,745

: םאלכלא 127 ,211 ,216 ,222, 230, 236, 301, 318, 492, 565, 601, 610, 662, 682, 683, 710, 732, 929, 932, 942, 966, 980, 1027, 1031, 1035, 1048, 1058, 1061, 1062, 1063, 1068, 1078, 1092, 1095, 1097, 1100, 1117, 1194

667 : םאלכלאב

: םאלכלאו 847 ,885

886 : םאלכלאכ

492 :ּ םאלכלאכ

: םאלכלל 609 ,691 ,718

584 : אמאלכ

550 : םהמאלכ

762 : ימאלכ

: המלכלא 2 ,10 ,10 ,33 ,229, 334, 445, 467, 813, 814, 815, 815, 1199, 1239, 1266

: ףלכלא 414 ,415 ,422

1263 : ינאדסכלא

721 : הרסכלא

: ףכ 876 ,886

: ףכב 389

Image: 391

: הפיפכ 298 ,862 ,911 ,916

Image: 681

Image: 727, 739, 785, 788, 790, 797

Image 734

Image: 721, 724, 742

Image: 786

911 : אהתפכל

725 : םאללאו

155 : דמאל

292 : תאגללא

: הגל 13 ,13 ,319 ,395 ,397, 571, 572, 574, 575, 575, 719, 740, 773, 797, 799, 935, 935, 936, 937, 939, 1263

: הגללא 22 ,35 ,114 ,278 ,292, 301, 330, 526, 528, 528, 566, 566, 581, 608, 639, 684, 685, 686, 692, 729, 734, 735, 747, 943, 1058, 1175, 1176

: הגללאב 635 ,635

314 : הגללאו

730 : הגלל

801 : הגללא

609 : ןייוגללא

: ןחל 60 ,105 ,107 ,108 ,463, 980, 1180

: ןחללא 2 ,7 ,11 ,14 ,17 ,32 ,174, 461, 463, 960, 962, 968,

1112, 1115, 1183

: ןחלב 73 ,76 ,77 ,185,5 ,1205

: ןחללאב 336 ,513 ,1124

975 : ןחלו

: ןחללאו 956 ,973

524 : ןיללאו

: דאמל 138 ,151

: דאמללא 153 ,317 ,374 ,556, 622, 648, 868, 917, 1220, 1222

: דאמלו 139 ,151

918 : דאמלל

: ןאסללא 205 ,250 ,252 ,253, 255, 258, 261, 268, 268, 1138, 1139, 1140

Image: 177, 226, 227, 315, 316, 320, 510, 514, 518

Image: 157

Image4

Image: 587

Image: 423, 1120

Image: 189, 425, 431, 515, 570, 582, 763, 817, 1040, 1046

Image: 569, 777, 811

Image: 482, 672

Image: 266, 267

Image: 473

Image: 818

: ןושל 540 ,542 ,1189 ,1189, 1206, 1206, 1208, 1257, 1259

: ןושלה 206 ,218 ,1134

599 : םאמב

: םאמו 1049

: םאמלאו 352 ,763 ,955

Image 1112

30 : הכראמלאו

Image: 898

: םאמלא 622 ,649 ,891 ,991, 1208, 1219

339 : ןימאמלא

Image 3, 17, 702

Image 776

: הכראמ 78 ,79 ,107

31 : הכראמלא

Image: 1114

Image: 1114

1033 : אדתבמ

1034 : אדתבמלא

1039 : האדתבמ

667 : ידתבמלא

723 : םוזגמלא

Image: 1109

Image: 1113

1048 : ה ֶ מ ְ םירבד

: שוגדמ 513 ,520 ,925 ,925, 1086, 1217

475 : אשוגדמ

: השוגדמ 252 ,298 ,501 ,1228

275 : ןישוגדמ

272 ,260 : ןישוגדמלא

2 : רכדמל

Image: 22, 28

Image: 136, 146, 158, 684, 687

1130 : הבראומ

589 : תנומ

: תנומלא 1097 ,1099

16 : תנומל

595 : התנומלא

: טחמ 514 ,813 ,814 ,815 ,816, 1030, 1044, 1048, 1070, 1071, 1101

1043 : טחמלא

Image: 1116

: לחמ 202 ,205 ,206 ,217 ,219, 236, 248, 248, 253, 255, 271, 274, 285, 302, 302, 302, 304, 311, 342, 347, 352, 357, 360, 362, 366, 372, 376, 378, 382, 385, 388, 389, 392, 1138, 1140, 1142, 1144, 1146, 1147

: אהלחמ 205 ,1133

Image: 299

Image: 300

Image 899

Image: 900

: םימ 391 ,396 ,597 ,1243

298 : םימלא

: םימלאו 165 ,378

Image 398

Image 380

345 : רבכמלא

: אפפכמ 852 ,854 ,858 ,864, 869

: ךורכמ 200 ,200

394 : תרכמלאו

: ךולמלא 24 ,124 ,168 ,170 ,171, 178, 181, 188, 662, 669, 675, 676, 682, 701, 709, 718, 891, 942, 1021, 177,10, 1165

: ךולמלאו 172 ,179

: ךולמלל 676 ,1176

: ךלמ 33 ,41 ,191 ,364 ,446, 457, 490, 496, 666, 711, 714, 715, 812, 813, 879, 898, 912, 987, 1006, 1010, 1092, 1243

: ךלמלא 447 ,455 ,456 ,755, 786, 851, 853, 996, 1006, 1008, 1009, 1010, 1013, 1016, 1017, 1019

888 : ךלמב

: ךלמלאב 715 ,861

715 : ךלמו

: ךלמלאו 994 ,1003

: ךלמלל 880 ,932 ,1015

453 : ךלמלאפ

480 : למלא ּ ןיכ

Image 1116

: הלזנמ 543 ,558

553 : הלזנמלאו

558 ,543 : הלזנמ ֶ ןיב ֶ ןיתלזנמ

846 : הלזנמלא ֶ ןיב ֶ ןיתלזנמ

553 : הלזנמלאו ֶ ןיב ֶ ןיתלזנמ

: ןיתלזנמ 543 ,553 ,558 ,846

Image 899

898 : נמלא ּ רכ

Image 899

1127 : אדרפנמ

725 : אבוצנמ

Image 795

Image: 1108

: האפותסמ 859 ,863 ,914

979 : ראעתסמ

697 ,19 : אלבקתסמ

: ינאעמלא 164 ,705

333 : ףוטעמלא

: ינעמ 161 ,168 ,171 ,183 ,185, 185, 317, 321, 351, 368, 465, 638, 639

: ינעמלא 11 ,174 ,314 ,317 ,323, 1189

: ינעמו 11 ,207 ,444

745 : דיפמ

603 : םכפמ

: לועפמ 394 ,755 ,761 ,765

: לועפמלא 724 ,774 ,775

775 : לועפמלא ֶ קלטמלא

: הלועפמ 762 ,762

: קפמ 465 ,465 ,470 ,476

ֶָ֞ : קפמ 419 ,420 ,420

312 : דרפמ

998 : החותפמ

780 : רדאצמלא

780 : רדאצמלא ֶ הראעתסמלא

1002 : ףחאצמלא

1003 : ףחאצמלאו

502 : הפחאצמ

700 : רדצמ

775 : רדצמלא

1179 : אפאחצמ

: ףחצמ 1183

Image: 325, 394

Image: 147

Image: 325

118 : העטקמ

813 : אהעטקמו

: אצומקמ 516 ,1252

: ףקמ 1250 ,1255

1125 : ףקמלא

: ףקמב 1224 ,1240 ,1246 ,1248, 1252

: ארקמלא 209 ,500 ,577 ,928, 1187, 1221, 1247, 1253

459 : קיחרמ

724 : עופרמ

: יפרמ 471 ,516

405 : איפרמ

409 : היפרמ

846 : היפרמלא

275 : ןייפרמ

: ןייפרמלא 249 ,254 ,259 ,273

549 : הבכרמה

550 : תבכרמב

Image: 1212

Image: 1109

: דדשמ 1086

Image: 688

Image: 171, 282

: ךרחתמ 930 ,1027 ,1033 ,1035, 1036, 1036, 1037, 1042, 1043, 1061, 1061, 1063, 1071, 1074, 1076, 1090, 1106, 1108, 1115, 1258, 1260, 1267

: ךרחתמלא 744 ,805 ,826 ,839, 841, 843, 844, 928, 961, 977, 983, 987, 1011, 1033, 1051, 1063, 1064, 1078, 1079, 1080

: ךרחתמו 678 ,800 ,804

: ךרחתמלאו 801 ,838 ,953 ,1081

805 : ךרחתמללו

1084 : ךרחתמלאכ

: ךרחתמלל 840 ,1075

678 : ךרחתמלאפ

958 : אכרחתמ

1066 : ןיכרחתמ

344 : םלכתמלל

594 : הפרצתמלא

614 ,340 : הפדארתמלא

: ןיפדארתמ 420 ,486 ,1074 ,1095

1117 ,1100 : ןיפדארתמלא

801 : ךרתמלאו

1196 : םגנלאב

: תאמגנ 674 ,741 ,968

: תאמגנלא 662 ,119,7 ,706

957 : תאמגנו

: המגנ 666 ,677 ,957 ,957 ,971

: המגנלאו 677 ,958

673 : המגנלא

678 : המגנב

: ןאתמגנ 740 ,742

: ןונ 153

: ןונלא 380 ,557 ,622 ,649

: ןונלאו 193 ,268

338 : ןינונלא

: קטנ 672

: קטנלא 225 ,233 ,446 ,666, 673, 677, 1080, 1081

668 : הקטנ

910 : אהקטנ

575 : יפנלא

: בצנ 681

: בצנלא 739 ,772 ,773 ,773 ,779, 781, 782

734 : בצנו

: בצנלאו 721 ,723 ,740 ,797

779 : בצנלא ֶ ריבכלא

773 : בצנלא ֶ ריגצלא

: טקנ 857 ,858 ,1130 ,1180, 1207, 1208, 1211, 1243

: טקנב 859 ,865

1183 : טקנלאו

: הטקנ 222 ,227 ,484 ,1130, 1211

: הטקנלא 229 ,230 ,231 ,234

1213 : אמהטקנ

484 : ןיתטקנ

: ןכאס 678 ,800 ,804 ,812 ,841, 930, 980, 1043, 1074, 1107, 1113, 1258, 1259, 1262, 1265, 1268

: ןכאסלא 743 ,799 ,806 ,807, 815, 818, 829, 837, 838, 840, 953, 954, 954, 957, 958, 961, 1029, 1030, 1080, 1089

1081 : ןכאסלאב

: ןכאסלאו 679 ,1064

: ןכאסלל 842 ,1075

800 : ןכאסלאפ

805 : ןכאסללפ

: אנכאס 809 ,1077 ,1092

: ןינכאס 1068 ,1095

: ןינכאסלא 1066 ,1072

782 : לוגסלא

: הלוגס 1161 ,1162

: הלוגסלא 992 ,1142 ,1152

: הלוגסב 1216 ,1238 ,1239, 1247

1022 : הלוגסלאו

: םירפוסלא 995 ,1166 ,1167

: ןוכס 1039 ,1051 ,1079

: ןוכסלא 833 ,834 ,1043 ,1052, 1054

1041 : ןוכסלאו

: ןכס 1070 ,1125

: הלסלס 78 ,79 ,108

31 : הלסלסלאו

109 : הלסלסלל

: ךאמסלא 382 ,556 ,623 ,650

: ךאמסב 388 ,392

1162 : ךומסלא

1143 : ינאלפסלא

: רבעלא 752 ,783 ,786 ,790

: רבעלאו 750 ,795

778 : רבעלל

: ינארבעלא 293 ,735 ,740 ,799, 1086, 1264

: הינארבעלא 729 ,734 ,747 ,797

767 ,758 : ןיינארבעלא

Image 14

Image 14

332 : ףטעלא

: ןיע 651 ,1226

: ןיעלא 17 ,384 ,623 ,651 ,868, 868, 869

212 : ןיעלאו

1136 : םלעלאכ

: רקע 206 ,1134

218 : רקעו

: רקע ֶ ןושלה 206 , 1134

218 : רקעו ֶ ןושלה

: קארעלא 61 ,1170

62 : ןייקארעלל

720 : ברעלל

743 : יברעלל

: היברעלא 730 ,735 ,801

Image: 1149, 1150

Image: 1150, 1151, 1152, 1153, 1153, 1154

Image: 252, 268

Image : ו 125

: אפ 493

: אפלא 385 ,624

: אפו 138 ,420 ,492

: אפלאו 225 ,305

: הדיאפלא 277 ,295 ,837 ,896, 1100

: לעאפ 299 ,300 ,704

: לעאפלא 724 ,748 ,778 ,787

795 : לעאפלאו

: הלעאפ 5 ,8 ,606 ,768

: ןילעאפלא 756 ,757 ,758 ,759

: החתאפ 920 ,921 ,945 ,1151, 1160, 1161

: החתאפלא 910 ,911 ,914 ,923, 924, 926, 1140

: החתאפב 903 ,907 ,916 ,1207, 1214

881 : החתאפלאב

: החתאפלאו 169 ,922 ,1022

891 : החתאפלל

922 : החתאפלאפ

: רזפ 79 ,305

442 : קספלא

439 : קספלאו

Image: 437

: לעפ 297

: לעפלא 298 ,725 ,768

592 : לעפלאו

: אלעפ 3 ,702

724 : הלעפב

]  : רפ [ ע 254

: ערפ 255 ,284

: הערפ 1210

196 : תוטושפ

29 : הטשפלא

: החתפלא 701 ,721 ,741 ,883, 884

: החתפלאב 700 ,882 ,885

: החתפלאו 741 ,742

741 : החתפלא ֶ יטסולא

741 : החתפלא ֶ ירבכלא

742 : החתפלאו ֶ ירגצלא

966 : דאצלאו

: ידצלא 388 ,554 ,624

: לא [ צ ] יד 653

: ידצב 362 ,382

164 : ידצלאו

1144 : יריצלא

1244 : יריצב

1152 : ירצלא

: ירצב 1237 ,1249

Image: 704

Image: 478, 1162

Image: 720

Image: 322

: הצמאק 998 ,1150 ,1160

: הצמאקלא 169 ,773 ,998 ,999, 1008, 1022, 1138

: הצמאקב 863 ,1251

893 : הצמאקלאב

1170 : םהתצמאק

: ףוקלא 389 ,625 ,654 ,990

: עטק 439 ,1099

: ץמק 892

: ץמקלא 699 ,703 ,890 ,990,

991, 1158

990 : ץמקלאו

Image 326

862 : הצמקב

79 : עיבר

1210 : םיברלא

: שיר 198 ,541 ,560 ,561 ,655

: שירלא 16 ,201 ,391 ,514 ,546, 546, 547, 551, 625, 814, 970, 972, 1257

: שירב 199 ,364

560 : שירו

: שירלאו 164 ,165 ,309 ,354, 552

955 : שירלאכ

: שירלאפ 544 ,549

552 : שירלאו ֶ ריבכלא

533 : האפרו

503 : אהאפר

261 : הפרלאו

: יפר 512 ,536 ,1218 ,1219, 1222, 1226

: יפרלא 263 ,504

: יפרלאו 214 ,215 ,263 ,294, 296, 297, 559

:Image י 1215

: עפר 119 ,7 ,734 ,757

: עפרלא 720 ,739 ,747 ,761, 763, 766

]  :[ לא ] פר [ ע 764

797 : עפרלאו

762 : עפרלאבו

723 : עפרלאפ

126 : אהעפרו

759 : םהעפר

52 : םאשלא

471 : ןיימאשלא

: אוש 488 ,494 ,548 ,561 ,703, 851, 858, 877, 888, 892, 916, 920, 975, 1035, 1037, 1061, 1061, 1082, 1087, 1098

: אושלא 490 ,496 ,696 ,799, 799, 803, 804, 809, 818, 844, 851, 853, 857, 859, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 868, 870, 873, 874, 880, 880, 890, 892, 896, 903, 907, 912, 912, 913, 919, 922, 923, 930, 945, 948, 949, 950, 951, 952, 960, 961, 963, 963, 973, 977, 980, 981, 987, 989, 994, 996, 997, 1003, 1006, 1007, 1008, 1010, 1011, 1014, 1018, 1020, 1021, 1027, 1029, 1042, 1047, 1047, 1051, 1057, 1069, 1076, 1079, 1084, 1089, 1090, 1092, 1106, 1108, 1111, 1113, 1115, 1119, 1125, 1126, 1257, 1259, 1260

1064 : אושלאב

894 : אושו

:[ ו ] אוש 291

: אושלאו 923 ,928 ,932 ,942, 983, 1097, 1102, 1262, 1265, 1267, 1268

745 : אושללו

1015 : אושלל

893 : אושפ

: אושלאפ 815 ,966

: אושלא 743 ,744

1100 : ןיאושלא

29 : רפושלא

: ןיש 1233

: ןישלא 12 ,165 ,392 ,626 ,656

266 : ןישב

: ןישלאו 310 ,1032

267 : ןישלאפ

793 : הריש

752 : וריש

: ןיתפשלא 271 ,272 ,1132 ,1147

: קרש 1130 ,1131

: קרשלא 1147 ,1154

: תאואת 538 ,539

823 : תינאתלל

: ריבת 73 ,107

: ות 515

Image: 366

: ותו 151

261 : ותלאו

Image: 399, 657

Image: 150

Image 278

Image [ : תלא 25

Image: 24, 280

Image: 23

30 : ריבתלא

: ותלא 516 ,535 ,536 ,542 ,555, 626, 814, 1103

Image: 141

919 : ךירחת

: ךרחת 1125

1111 : ךרחתל

: תלת 122 ,250 ,261 ,267 ,538, 734, 818, 1138, 1208, 1225

328 : המתלא

34 : אהמיגאנת

58 : אהמיגאנתו

: םיגנת 31 ,90

Image 1024

90 : םיגנתלא

: ספנת 456 ,932 ,1194

983 : ןיכסתלא

10 : ףירעתלא

927 : ףירעתלל

: םיכפת 607 ,630 ,631

: םיכפתלא 602 ,614 ,630 ,631

599 : םיכפתו

587 : םיכפתלאו

: םיכפתלל 576 ,636 ,638

: םכפת 594 ,595 ,596 ,610 ,614

598 : םכפתו

: ףיראצת 566 ,748

: אהפיראצת 791 ,794 ,796

: ףירצת 632 ,751 ,752

633 : ףירצתלא

463 : רידקתב

: הרידקת 381 ,600 ,600 ,601, 611, 640

: הרידקתו 324 ,327 ,329 ,642

: ליקת 918 ,984

124 : אהליקתו

: לקת 918

: לקתלא 217 ,217 ,533

265 : לקתו

561 : הלקתו

: תלקת 1110

: ףדארתלא 1083 ,1098 ,1098

: אפדארת 133 ,487

: אמהפדארת 1068 ,1075

232 : דידשת

243 : דידשתלא

: הינתתלא 936 ,1191

: ליקתת 244 ,1110

: ליקתתלא 242 ,242 ,247 ,921, 924, 945, 1045, 1046, 1047, 1118, 1119

: ליקתתלל 234 ,920

1127 : ליקתתלאפ

235 : לקתת

569 : בלקתת

Terms and Words in Hidāyat al-Qāriʾ (Short Version)

(Numbers refer to lines)

ִֶּ : א 134 ,308

ֵֶ : א 134 ,308

ֶ : א 134 ,308

ֶ : א 134 ,308

ֶ : א 134 ,308

ֶֹ : א 134 ,308

ֶ : א 134 ,308

Image: 27, 28, 196, 255, 263

Image: 50, 51

ֶImage: 65, 69, 71, 88, 92, 99, 101, 106, 108, 113, 115,

119, 135

Image 66

227 : אדתבאלא

278 : ידתבאלא

59 : הריגוא

Image: 56

211 : תניא

339 : ןאחלאלאכ

23 : ןאחלאלל

: ףלא 122 ,136 ,138 ,139

: ףלאלא 193 ,201

33 ,30 : ףלאלאו

16 : תעטקנא

307 : אמסא

309 : המסאו

: אהומסא 316 ,322

319 : אהומסאו

11 : ןימסא

: לפסא 140 ,217 ,315 ,316 ,319, 329

: אפיתסא 181 ,269

212 : לאבקתסאלאב

26 : אלוצא

234 : םהלוצא

: לצא 327 ,338

29 : לצאו

86 : אהקאקתשאו

310 : הוקתשאו

: אב 170 ,294

244 : אבלאכ

Image: 104

: יב 111 ,112

: יבלא 77 ,113 ,120 ,122

: יבב 46 ,92

58 : יבו

: תיב 17 ,81 ,83

88 : תיבב

: תיבו 28 ,268 ,325

: העילבה 28 ,325

Image: 19, 20, 137

: היעג 228 ,228

: היעגלא 199 ,204 ,335 ,336, 344, 346

181 : היעגב

341 : היעגלל

: שגד 30 ,30 ,35 ,77

252 : שגדלא

127 : שגדב

: קיחדד 68 ,68

57 : קיחדדו

65 : קיספד

56 : קיספדו

: אה 138 ,173

: אהלא 136 ,166 ,172 ,202 ,202, 202

: אהו 5 ,136

: יה 15 ,33 ,57 ,85 ,86 ,116, 122, 172, 231, 316, 319, 336

: יהלא 31 ,31 ,32 ,86 ,87

30 : יהלאו

: ואו 57 ,91 ,91 ,139 ,211

: ואולא 142 ,143 ,203 ,212 ,322

157 : יאזלא

48 : יאזב

245 : יאזלאו

Image: 142

: ףדח 136 ,346

347 : תפדח

: תיח 10 ,240 ,265

: תיחב 4 ,227 ,302

Image: 205

: םלח 310

325 : םלחלא

37 ,29 : םוקלחלא

328 : ךנחלא

: רסח 141

: ףורח 50 ,51 ,53 ,81 ,97 ,135, 168, 169, 171, 173, 196, 197, 199, 208, 224, 254, 255, 260, 263

: ףורחלא 25 ,26 ,29 ,43 ,105, 260

288 : הכרח

247 : הכרחלא

Image: 244, 246, 247, 269

188 : תכרח

: אהתכרחו 328 ,330

: ףרח 10 ,13 ,65 ,65 ,69 ,69 ,97, 120, 121, 129, 133, 150, 156, 164, 197, 209, 211, 234, 239, 254, 267, 295, 302

: ףרחלא 54 ,97 ,100 ,147 ,148, 157, 164, 175, 180, 187, 191, 192, 241, 242, 242, 244, 245, 249, 252, 252, 282, 301

132 : ףרחפ

: אפרח 26 ,230

104 : ןיפרח

178 : ןיפרחלא

: ןיפרחב 301 ,303

57 : ןיפרחו

: קרח 98 ,319

333 : קרחלא

319 : קרחו

: םעט 31 ,32 ,73 ,343 ,345

: םעטלא 10 ,12 ,76 ,240 ,241, 344

181 : םעטב

243 : םעטלאב

341 : החפטלא

86 : אהרוהטו

124 : שגדי

81 : שגדיפ

116 : אהשגדי

225 : אהילא

: דוי 57 ,96 ,96 ,217

Image: 140

: דוילא 98 ,101 ,141 ,218 ,220, 225

338 : אהפדחי

263 : ופדחי

80 : בצני

: ןכסי 146 ,157 ,242

265 : אפותסי

268 : יפותסי

118 : יפרי

117 : אהיפרי

257 : עפריל

: דשי 118

: ךרחתי 171 ,188 ,241 ,245

295 : אכרחתיפ

: םדאכ 129 ,239 ,343

: הרסאכלא 67 ,79 ,85 ,89 ,91, 94, 96, 104, 111, 112

116 : תאפאכ

104 : ןיפאכ

339 : םאדכלאו

120 : טכלא

: םאלכלא 31 ,32 ,111 ,130 ,131, 132, 145, 165, 172, 226, 226, 236, 277, 279, 286, 287, 305, 324, 336

111 : םאלכלאכ

: המלכלא 11 ,52 ,53 ,87 ,150, 152, 168, 178, 292, 343, 345

342 : ןיתמלכלא

63 : ףלכלא

: ףכ 210

161 : ףכלא

161 : ףכלאו

54 : ףיפכ

: הפיפכ 203 ,227 ,232

233 : אהתפכל

: תאגללא 311 ,318

: ןחל 82 ,83 ,239 ,343

: ןחללא 11 ,13 ,68 ,80 ,174 ,246

: ןחלב 19 ,20

52 : ןחללאב

129 : ןחלו

ֶ245 : ןחללאו

160 : דמללא

: ןאסללא 29 ,36 ,37 ,39 ,327, 327, 329

Image: 119

Image: 129

Image: 103

126 : ןושל

: ןושלה 28 ,325

341 : הליאמלאו

Image: 212

Image: 213

: הכראמ 21 ,21

: שוגדמ 120 ,302

125 : השוגדמ

11 : רכדמל

321 : הבראומ

9 : תנומל

38 ,36 : ןייפרומלא

: טחמ 151 ,153

: לחמ 25 ,325 ,327 ,329 ,330, 332, 333, 334

: אהלחמ 28 ,36 ,38 ,40 ,41 ,324

222 : עדוימ

221 : עדוימלא

161 : םימלא

173 : םימלאו

199 : אפפכמ

138 : אלמלא

273 : ךולמ

: ךולמלא 131 ,134 ,143 ,307, 308

: ךלמ 18 ,69 ,76 ,108 ,115 ,133, 151, 181, 191, 213, 234, 254, 267

: ךלמלא 70 ,71 ,75 ,198 ,200, 259, 261, 264, 264, 265, 267, 269, 270

74 : ךלמלאב

: ךלמו 133 ,306

221 : ךלמלאו

: ןיכלמלא 100 ,142

166 : םמלא

222 : רכנמ

221 : רכנמלא

236 : האפותסמ

215 : לבקתסמ

213 : לבקתסמלא

9 : ינאעמלל

310 : האנעמו

317 : אהאנעמו

: ינעמ 68 ,86

348 : ינעמלא

322 : ינעמב

320 : ינעמו

: קיפמ 85 ,86 ,91 ,96

: קיפמו 57 ,57 ,57

257 : ףחאצמלא

152 : אהעטקמו

: ףקמ 344

342 : ףקמלא

345 : ףקמו

123 ,8 : ארקמלא

: קיחרמ 57 ,79

: יפרמ 54 ,92 ,122

41 : ןייפרמלא

302 : דדשמ

312 : הקתשמ

: ךרחתמ 164 ,165 ,167 ,169, 174, 179, 182, 189, 192, 242, 277, 286, 287, 297, 298

: ךרחתמלא 156 ,159 ,161 ,187, 194, 243, 249, 254, 282, 288

288 : ךרחתמלאב

146 : ךרחתמו

289 : ןיכרחתמ

: לקתמ 166 ,172

: ןיפדארתמ 58 ,104 ,297

178 : ןיפדארתמלא

245 : תאמגנ

339 : המגנב

: בצנ 340

340 : בצנב

340 : אהבצנו

: קטנלא 70 ,74

: טקנ 315 ,321

: טקנב 202 ,218

: הטקנ 98 ,319

: הטקנלא 31 ,33 ,309

217 : הטקנב

: הטקנלאו 139 ,140 ,142

Image 321

231 : אהטקנ

: ןיתטקנ 98 ,316

140 : ןיתטקנלאו

: ןכאס 146 ,151 ,160 ,163 ,173, 175, 179, 189, 240, 242, 297, 298, 305

: ןכאסלא 146 ,155 ,158 ,159, 160, 241

279 : ןכאסב

289 : ןכאסלאו

149 : אנכאס

292 : ןינכאס

290 : ןינכאסלא

315 : הלוגס

330 : הלגסלא

274 : הלגסלאו

: ןוכס 188 ,282

: ןוכסלא 193 ,283

192 : ןוכסלאו

: ןכס 293

: הלסלס 21 ,21

47 : ךאמסב

331 : ינאלפסלא

: ינארבעלא 224 ,255 ,301

206 : ןיעלא

28 : רקיע

28 : רקיע ֶ ןושלה

: רקע 325

325 : רקע ֶ ןושלה

36 : הצרעב

: החתאפלא 231 ,235 ,313 ,329

227 : החתאפב

274 ,193 : החתאפלאו

228 : החתאפבו

Image: 232

215 : לעפלא

: חתפ 313

135 : חתפלאו

166 : החתפ

138 : החתפלא

294 : ידצלאו

Image 316

Image: 332

Image 98

Image: 330

312 : הצמאק

: הצמאקלא 193 ,273 ,327

: הצמאקב 203 ,204

215 : ץמאוקלא

: ץמקלא 135 ,137

312 : ץמקו

: שירלא 121 ,152

: יפר 249

92 : ןיימאשלא

: אוש 106 ,113 ,166 ,179 ,198, 240, 286, 286, 299, 303

: אושלא 108 ,115 ,145 ,146, 155, 163, 164, 167, 168, 171, 175, 178, 184, 187, 194, 198, 202, 202, 203, 208, 209, 211, 213, 214, 215, 217, 217, 220, 225, 227, 233, 233, 235, 239, 243, 247, 247, 249, 251, 254, 259, 261, 264, 267, 269, 271, 273, 277, 282, 293, 305

: אושלאב 160 ,161 ,188 ,242, 289

241 : אושלאו

189 : אושלל

: אושלאפ 169 ,173 ,181

: ןיאאוש 292 ,297

293 : ןישלא

157 : ןישלאו

59 : הריש

: ןיתפשלא 41 ,41 ,323

: קרש 322

334 : קרשלא

152 : ואתלא

45 : לידבתלא

: ותו 294

Image: 125

168 : ךירחת

: ךרחת 161 ,184

251 : ךרחתלא

: וית 126 ,128

: ויתלא 124 ,127

: תלת 36 ,327

76 : סיפנת

336 : ספנת

294 : אמהניכסת

313 : חתפת

83 : רידקתב

: הליקת 204 ,228

: לקת 252

268 : לקתלא

128 : לקתב

299 : ףדארתלא

105 : אפדארת

298 : אמהפדארת

347 : הינתתלא

183 : ליקתתלא

180 : ליקתתלאב

164 : ליקתתלאפ

Acheter

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search