Version classiqueVersion mobile

L’occitan gascon en Catalogne espagnole. Le Val d’Aran

 | 
Alain Viaut

La normalisation de l'aranais

La normalisation de l'aranais

Texte intégral

1"Es produeix un "procés de normalització lingüística" quan en una comunitat amb un conflicte lingüístic s'inicia, per causes sovint complexes, una recuperació de la llengua dominada tant en els aspectes de la "normativització" (ortografia, gramàtica, vocabulari) corn en els de "l'extensió social" del seu ús (la llengua guanya nous espais d'ús i fins i tot nous parlants)."

2in F. VALLVERDU. Dues LLengües: dues funcions?. Barcelona: Edicions 62, 1984. P. 29.

© Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine, 1998

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Cette publication numérique est issue d’un traitement automatique par reconnaissance optique de caractères.
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search