Version classiqueVersion mobile

Grotius et la doctrine de la guerre juste

 | 
Peter Haggenmacher

Annexes

Texte intégral

1Les extraits qui suivent ne visent pas à être une édition critique des passages reproduits, ni, moins encore, une représentation imprimée du texte manuscrit. L’Annexe I énumère dans l’ordre de leur enchaînement les regulae et leges ainsi que les notions fondamentales dont l’ensemble forme le système du lus développé dans les prolégomènes du De iure praedae commentarius. Les autres passages ont trait au droit des gens secondaire. Les Annexes II à IV cherchent à reconstituer schématiquement les phases de la rédaction, en faisant apparaître les biffures ([]) et les rajouts de Grotius (⟨⟩ ou éventuellement [⟨ ⟩] lorsque le rajout fut par la suite biffé). Les extraits de la Defensio Capitis quinti Maris liberi formant l’Annexe V sont reproduits linéairement, dans l’ordre voulu par Grotius, les modifications rédactionnelles étant indiquées selon les mêmes règles. En principe toutes les modifications ont été signalées, à l’exception de quelques biffures pas assez lisibles ou d’un intérêt mineur. Les références marginales de Grotius ne sont reproduites que si elles contribuent à éclairer la genèse du texte.

I. De iure praedae commentarius, chapitre II, folios 5-14 : le système du « lus »

2Regula I. QVOD DEVS SE VELLE SIGNIFICARIT ID IVS EST.
Ius naturae
Amor sui, cupido

3Lex I. VITAM TVERI ET DECLINARE NOCITVRA LICEAT.

4Lex II. ADIVNGERE SIBI QVAE AD VIVENDVM SVNT VTILIA EAQVE

5RETINERE LICEAT.
Possessio et dominium

6Regula II. QVOD CONSENSVS HOMINVM VELLE CVNCTOS SIGNIFICAVERIT ID IVS EST.
Ius naturae secundarium
lus gentium primarium
Amor alterius, amicitia

7Lex III. NE QVIS ALTERVM LAEDAT.

8Lex IV. NE QVIS OCCVPET ALTERI OCCVPATA.

9Lex V. MALEFACTA CORRIGENDA.

10Lex VI. BENEFACTA REPENSANDA.
Libertas et dominium
Fides

11Regula III. QVOD SE QVISQVE VELLE SIGNIFICAVERIT ID IN EVM IVS EST.
Pacta
Communis pactio civitatis
Respublica et Cives

12Lex VII. VT SINGVLI CIVES CAETEROS TVM VNIVERSOS TVM SINGVLOS
NON MODO NON LAEDERENT VERVM ETIAM TVERENTVR.

13Lex VIII. VT CIVES NON MODO ALTER ALTERI PRIVATIM AVT IN COMMVNE POSSESSA NON ERIPERENT, VERVM ETIAM SINGVLI TVM QVAE SINGVLIS, TVM QVAE VNIVERSIS NECESSARIA CONFERRENT.
Bonum commune

14Regula IV. QVICQVID RESPVBLICA SE VELLE SIGNIFICAVIT ID IN CIVES VNIVERSOS IVS EST.
Ius civile
Lex proprie dicta

15Regula V. QVICQVID RESPVBLICA SE VELLE SIGNIFICAVIT ID INTER CIVES SINGVLOS IVS EST.
Iudicium
Iudiciorum ordo

16Lex IX. NE CIVIS ADVERSVS CIVEM IVS SVVM NISI IVDICIO EXSEQVATVR.
Magistratus
Bonum publicum
Reipublicae utilitas

17Lex X. VT MAGISTRATVS OMNIA GERAT E BONO REIPVBLICAE.

18Lex XL VT QVICQVID MAGISTRATVS GESSIT RESPVBLICA RATVM HABEAT.

19Regula VI. QVOD SE MAGISTRATVS VELLE SIGNIFICAVIT ID IN CIVES VNIVERSOS IVS EST.

20Regula VII. QVOD SE MAGISTRATVS VELLE SIGNIFICAVIT ID IN CIVES SINGVLOS IVS EST.

21Regula VIII. QVICQVID OMNES RESPVBLICAE SIGNIFICARVNT SE VELLE ID IN OMNES IVS EST.
Ius gentium secundarium

22Lex XII. NE RESPVBLICA NEV CIVIS IN ALTERAM REMPVBLICAM ALTERIVSVE CIVEM IVS SWM NISI IVDICIO EXSEQVATVR.

  • 1 Par sa structure et son contenu, cette régula représente en fait une lex, car, plutôt que d’indique (...)

23Regula IX. IN IVDICANDO PRIORES SINT PARTES EIVS REIPVBLICAE VNDE CVIVSVE A CIVE PETITVR. QVOD SI HVIVS OFFICIVM CESSET, TVM RESPVBLICA QVAE IPSA CVIVSVE CIVIS PETIT EAM REM IVDICET.1

24Lex XIII. VT VBI (leges) SIMVL OBSERVARI POSSVNT OBSERVEN-TVR : VBI ID FIERI NON POTEST, TVM POTIOR SIT QVAE EST DIGNIOR.

II. De iure praedae commentarius, chapitre II, folios 12’ et 12’a : définition du droit des gens secondaire (Nova declaratio)

Première couche rédactionnelle (fol. 12’)

Petrus Faber Sem. lib. 2. c. 1. circa medium. Vasq. contr. post. c. 89. n. 25

Annectendum nunc illud est esse quoddam ius mixtum ex iure gentium et civili [.]

REGVLA VIII. 1.
ult. ff. de Legat.
Soph. Aiace et Antigone. Dion Chrys. de Con-suetudine. Isoer. Hei. Enc. et in Paneg.

Vt enim commune bonum privatorum ea induxit quae iam recitavimus, ita cum sit aliquod commune rerum-publicarum inter se bonum, eas inter gentes quae res-publicas sibi constituerant de hoc etiam [bono] con-venit. Hinc est régula imitatrix eius quae fuit quarta cuius ratio, ex tertia et secunda et consequenter ex prima deducitur. [VT] QVICQVID OMNES RESPVBLICAE SIGNIFICA[SSE] RVNT SE VELLE ID IN OMNES IVS ES[SE]T. Exempla dari possunt de legatis non vio-landis quos omnes gentes quae republica utuntur aeque sanetos habent : de mortuis sepeliendis : et alia eiusmodi. [Sed inter leges caeteras istius velut secundarii gentium iuris praeeipua est illa,]

LEX XII.

quae primae legi civili assimilatur NE RESPVBLICA NEV CIVIS IN ALTERAM REMPVBLICAM ALTERIVSVE CIVEM IVS SVVM NISI IVDICIO EXSEQV[ERE] ATUR.

Rajouts (foil. 12’ et 12’a)

ivs gentivm secvndarivm

⟨sive ius gentium quod recte ac proprie secundarium dicitur.⟩

nova declaratio.

Sunt autem haec duum generum. Alia enim pacti vim habent inter respublicas, ut quae modo diximus: alia non habent, quae receptae potius consuetudinis nomine quam iuris appellaverim. Sed tarnen et haec iuris gentium frequenter dicuntur, ut quae de Servitute, de certis contractuum generibus, & successionum ordine [diversi] [omnes] populi omnes aut plerique cum seorsim singulis ita expediret, in eandem formam imitatione aut fortuito statuerunt. Quare ab his instituas licet singulis recedere, quia nec commu-niter sed sigillatim introducta sunt. Nam et simili ratione non quicquid in republica plerisque usitatum est statim ius faciet, sed id demum quod civium inter se communicationem respicit. Sunt enim multa non publici sed privati moris, qualia infinita de vestitu, de conviviis, de funeribus antiquarii congerunt: a quibus etsi vulgo receptis liberum tarnen est singulis patribus-familiarum suo arbitrio recedere. Sed inter leges cae-teras eius gentium Iuris, quod velut ex contractu populos ligat praecipua est

III. De iure praedae commentarius, chapitre VIII, folios 53’ et 53’a-53’a’ : le droit des gens secondaire et l’acquisition de la proye

Rédaction initiale (fol. 53’)

Correction I (fol. 53’)

Correction II (fol. 53’)

Correction III (foil. 53’a-53’a’)

[Sed de acquisitione per bonam fidem quod leviter dixi id omnino in mobilibus admittendum puto, re-ceptumque hoc esse ob difEcilem inquisitionem, quae etiam ratio fuit cur in his postliminium non item ut in rebus soli admitteretur, nisi quod pauca quaedam iure Romano excepta sunt. Quare nemine ut arbitror dissentient [ia] e]

[Sed de acquisitio-ne per bonam fidem recepta quod dixi-mus, ad externa bella duntaxat pertinet. Non enim cives eo modo quo respubli-cae in hanc alienatio-nem consenserunt : neque ratio eadem est, cum pace consti-tuta facilius inter il-los iudicia procédant. Iure igitur gentium non illo natura-li, sed positivo]

Inter LEGITIMOS igitur hostes iura ista obtinent, ut in constitutione Severi exprimitur. illos autem legitimos, sive iustos esse diximus, qui probabilem magis-tratuum auctoritatem sequuntur : caeteros autem nihil a latronibus differre, a quibus capta dominum non mutant, nec postliminio indigent. [Neque vero inter omnes] Quare cum in bello civili vix possit utrinque contingere aequa auctoritas, aut etiam quia non eo modo cives quo respublicae in hanc alienationem consenserunt, neque vero ratio eadem est, cum pace cons-tituta facilius inter illos iudicia procédant, his de causis id quod diximus in externis duntaxat bellis non etiam in civilibus locum habet. In externis igitur capiendo acquiritur, hoc est ex consensu illo nationum universali, accedente possessione, non quidem ambi-gua, sed tuta quodammodo et secura. Nec enim prius dominium amittere videmur, quam cum rei persecutio cepit esse difficilis ita ut non facile speretur recipi posse, id autem in iure militari contingere tune intelli-gitur cum res intra praesidia, finesque hostium per-ducta est. Alii hoc non loco sed tempore definiendum putaverunt, ut scilicet viginti et quatuor horarum spatio dominium amitteretur, qui dies est civilis, minus quidem recte, ut [nobis videtur] (ego arbitrer), nisi quod in mari captis navibus hoc ipsum non sine ratione receptum videtur. Iure igitur [non] gentium, non illo naturali, sed positivo, et quasi de pacto, saltern inter plerosque populos inito,⟩

[⟨ex iure gentium, non illo naturali, sed positivo⟩]

COROLL. III]
RERVM [MOBILIVM] BELLO [ACQVISIT]
PVBLICO

⟨IVSTA⟩ ?

CAPTARVM ACQVISITIO VTR[IN] AQVE EX PARTE RESPECTV SVBDITORVM DATVR, IVSSV SCILICET PRAE-CEDENTE CVI RATIO

⟨EXTERNO⟩

NON REPVGNET.

⟨PROBABILIS⟩ 

IV. De iure praedae commentarius, chapitre X, folio 69’ : le droit des gens secondaire et l’acquisition de la proye

Première couche rédactionnelle

Rajouts

PRAEDA PROPRIE DICTA
NOVA DECLARATIO

Quicquid ex tali legis assignatione ad singulos per-venit, proprie et peculiari quodam significatu vocis alioquin generalis, praeda dicitur : quam Varro dictam existimat quod manu pariatur, ego a praehendendo verius elisa litera duriore. [Diversarum civitatum di-versa hac in re instituta sunt] Itaque opponuntur publicari et in praeda esse. Diversarum autem civitatum diversa hac in re instituta sunt. De eo fere convenit agros ex hostibus captos in praeda non esse, sed publicari. Contrarium in rebus mobilibus seque moventibus receptum videtur, hac etiam ratione, quia non satis expeditum est earum possessionem a singulis detentoribus revocare. Hue igitur melius quam ad priorem ilium locum pertine[n]t quod Iuris civilis et pontificii interprètes, e Theologis etiam nonnulli, pro-dunt res mobiles hostibus ereptas fieri singulorum capientium. [Hoc] Id enim non ex primario ut dixi-mus gentium iure procedit, sed ex

positivo, cuius pars magna sunt consuetudines [ : neque]

⟨iure⟩

CORRARIA. BVTiNVM.

directa est acquisitio, sed brevi manu. Praeterea vero régula ista sine discrimine admittenda non est. Praeda aut in excursu aut in procinctu capitur. Itali doctores illud Corrariam, hoc Butinum vocant.

⟨V.c.2. ad reg. 8⟩

⟨Deinde non ex condicto venit, ut respublicas obliget, sed quasi fortuito consensu, a quo singulis populis, ubi ita videtur, recedere liberum est[, quemadmo-dum et multi recesserunt.] : Et ubi observatur non⟩

V. Defensio Capitis quinti Maris liberi oppugnati a Guilielmo Welwodo, folios 10-10’, 10’a et 16 : le vrai et le faux droit des gens

fol. 10

  • 2 Les mots necessaria consecutione formaient à l’origine un complément à l’ablatif instrumental ; Gro (...)

25Cum igitur tot insignium auctorum testimonio probatum sit a nobis maris usum communem esse omnibus hominibus iure gentium & ⟨ideo⟩ neminem piscatione arcendum, nec quisdam potuerit pro-ferri [auctor] ex omni antiquitate patronus dissidentis sententiae rem confectam arbitror etiamsi rationem cur ita esse debeat nullam attulero. Nam quod dicitur non omnium quae constituta sunt rationem reddi posse, id ad quaedam etiam iuris gentium praecepta [extendi posse] quominus extendatur quid obstet non uideo, prae-sertim si ratio quaeratur [non suadens sed necessitate] ⟨talis⟩ [unde] ⟨ex qua per⟩ necessaria consecutione2 praecepta émanent. Exemplum sit in [moechimonio] ⟨concubitu⟩ personarum quae sanguine vel affinitate [propinquissime] proxime jungantur. esse talem conjunctionem illicitam etiamsi legem Dei [non] scriptam non haberemus, ignorare tamen minime liceret : cum Romani Iuriscon-sulti aliquod esse dicant incestum iure Gentium & Paulus Apostolus tale facinus dicat ούδέ έν τοίς έθνεσιν όνομάξεσθαι. Rationem autem praecepti [certam ac necessariam si quis quaerat, inueniet] ⟨huius ⟩ si quis velit reddere haud facile talem inueniet [quae] cui nihil posset opponi, aut aeque certam & euidentem atque [iste] est ipsum praeceptum. Et certe quid causas scrutari opus est cum referenda haec sint πρός τά διχαιώματα τού θεού. Nam in his etia τά έθνη ένδείχνυνθαι τό έργον τού νόμου γραπτόν έν ταίς χαρδίαις αύτών, συμμαρτυρούσης αύτώ τής συνειδήσεως. [Neque aliter] ⟨Recte ergo⟩ in [Im-perat] Institutionibus [dicitur] dicuntur Iura naturalia, in quibus et praecepta quaedam iuris Gentium comprehenduntur constituta esse diuina quadam prouidentia ⟨ : unde illud Sophoclis non abludit άγραπτα χάσφαλή θεών νόμιμα de quibus [dicit etiam] et illud addidit χούδείς οϊδεν έξ ότου φάνη. Neque aliter Isocrates παλαιόν έθος ώ πάντες άνθροποι χρώμενοι διατελούοιν, ούχ ώς υπ άνθρωπίνης χειμένω φύσεως, άλλ’ ώς ύπό δαιμονίας προςτεταγμένω δυνάμεως. ⟩ Quare hoc ipsum quod Deus praecepta talia hominum animis insinuauit sufficit ad inducen-dam obligationem etiamsi ratio nulla appareat. [Testimonium autem [istius] praeceptis talibus praebent [aut] tum usus anti-quissimus bene moratarum gentium, [aut] tum [ex] in una-quaeque gente sapientissimorum virorum effata:] Rursus alia sunt praecepta iuris Gentium quae ex tacito consensu originem habent; et haec quoque ad obligandum valent etiamsi nulla sit eorum ex principijs naturalibus certa consecutio: cuiusmodi esse uidetur prae-ceprum de admittendis legatis. Nam sicut in uno populo, etiamsi [in unum] is populus ad legem ferendam non convenerit ipse tarnen usus & consuetudo taciti consensus index ius facit, ita et humani generis prisca consuetudo uim habet legis. Et hinc est quod multa Iuris gentium dicuntur introducta moribus. ⟨Et hue pertinet quod in Institutionibus dicuntur humanae gentes iura quaedam sibi constituisse.⟩ Praeceptis autem istis siue ⟨a⟩ diuino instinctu siue ⟨ a ⟩ consensu gentium ueniant testimonium praebent tum usus anti-quissimus /

fol. 10’

  • 3 Les mots in quaque sont placés à la fin de la première ligne du fol. 10’. Comme ils sont légèrement (...)

26bene moratarum gentium, tum sapientissimorum in quaque3 hominum auctoritas : quae cum nobis abunde suppetant [in ista] pro maris communitate, merito hoc quoque ut iuris Gentium praeceptum [ualere deberet] ⟨ualeret⟩ [quamuis] [ ⟨ quantumuis ⟩ ] ⟨etiamsi⟩ causa [eius] esset obscura[.] ⟨, cur ita constitui de-buisset⟩.

fol. 10’a

  • 4 Ces mots rajoutés au-dessus de la ligne semblent représenter l’amorce d’une correction, exécutée pa (...)

27I ⟨Atque hie obiter castigandus est error Welwodi docentis quo-ties in hoc Maris argumenta fit Iuris Gentium mentio non esse intel-ligendam legem aliquam communi Gentium consensu latam, sed tantum exemplum ⟨ consuetudinis ⟩ aliarum nationum ob oculos poni quasi hoc uellent dicere Iurisconsulti : libertas piscandi in nostris maribus & opus aliquod faciendi in littoribus nostris ita competit unicuique Romani Imperii subdito, sicut eadem piscatio & ius opus faciendi subditis aliarum nationum competit in suis maribus et lito-ribus. Negare nolo interdum, apud historicos maxime, ius gentium abusiue sumi non pro eo iure quod inter se habent gentes, sed pro eo quod quaedam nationes altera alterius exemplum secuta sibi juris statuerunt, hoc est pro iure ciuili diuersorum populorum. Sed haec significatio praeterquam quod impropria est et rarior hie locum habere omnino non potest. Supra enim ostendimus ex Iurisconsul-torum sententia Mare omnibus hominibus communem usum debere : quae autem talia sunt [ea] ⟨ ea [&] qua talia4 ⟩ non reguntur aliquo iure ciuili unius aut plurium populorum sed iure communi Gentium. Nam ius ciuile ea dirigit quae ad societatem unius populi pertinent : ius autem Gentium ea ordinat quae communem spectant humani generis societatem. Adde iam quod Mare non tantum dicitur a Iuris-consultis esse commune gentium iure, sed sine ulla adiectione dicitur esse Iuris gentium, [hoc est] quibus in locis ius non potest significare [legem aut preceptum sed] normam aliquam iusti, sed facultatem moralem in re : ut cum dicimus haec res est iuris mei, id est habeo in ea dominium aut usum aut simile aliquid. Praeterea eidem Iuris-consulti cum in hoc argumento de iure agunt quae norma est iusti, non tantum [uocem Gentium dicunt] Mare dicunt esse Gentium iure sed pro eodem Gentium iure saepe usurpant uocem iuris naturalis : ut ex Institutionibus apparet : haec autem uox ad illud ius gentium abusiue dictum hoc est ad ius quibusdam populis ⟨imita-tione⟩ commune trahi non potest. Natura enim est principium uniuersale : et quae sunt naturalia ea ad omnes eiusdem naturae se extendunt non casu sed [necessaria] prim[aeua] ⟨itiua⟩ destinatione. Et ideo Aristoteles δίαιον φυσιχόν definit τό πανταχού τήν αύτήν έχον δύναμιν atque ita distinguit ab eo iure ό έξ άρχής ούδέν διαφέρει ούτως ή άλλως.⟩

fol. 10’

28Existimamus nihilominus allatam a nobis rationem cur Mare proprium fieri cuiusquam nequeat talem quam vanitatis nemo poterit convincere. Est autem ista, quia [[dominia omnia] ⟨proprietas omnis⟩ ab occupatione coeper [unt] ⟨it⟩, mare autem occupari non posset iccirco Mare proprium cuiusquam fieri non posset] dominium rerum a naturali possessione coeperit ut ait Nerua Alius : & χατ’ έπαγωνήν ostendi potest. [At] [Neque] mare [nequit] ⟨autem⟩ naturaliter possideri neque totum potest neque pars ulla quae qui-dem toti suo coniuncta & unita maneat. ...

…..
fol. 16

29Alteram quod dédit Welwodus est nauigationem non posse a quo-quam cuiquam prohiberi ulla in Maris parte. [Hoc effatum verissimum et] ⟨ quod cum sit verissimum non potest nisi a tali iure Gentium proficisci quod Gentes omnes obliget. Hoc ipsum vero effatum⟩ momenti maximi a veteribus Iurisconsultis qui omnia [quae] Iuris Gentium [sunt] tam diligenter persequuntur, omissum esse quis credat ? At mentionem eius nullam inueniet nisi ⟨in⟩ iis uerbis, quae Mare in nullius esse dominio, aut communem eius usum esse homi-nibus omnibus asseuerant. Unde colligo haec ipsa axiomata Mare in nullius esse dominio & communem eius usum omnibus hominibus non eius esse [Iuris Gentium quod] Iuris ciuilis quod imitatione [plurium populor] sit factum commune populis pluribus, et quod abusiue lus Gentium uocatur, sed Iuris Gentium proprie dicti quod Gentes gentibus obligat. Nam ex effectu causa cognoscitur. At quod illicitum est nauigationem prohibere ex illis axiomatis uenit. Hinc etiam colligo [axiomata] in illis axiomatis uoces nullius et omnium omnino uniuersaliter intelligendas, non autem de populi unius ciuibus. quia nauigatio[nem] prohiberi non ⟨modo⟩ popularibus [modo illicitum est sed] non potest, sed nec externis. effecta autem uniuersalia non possunt procedere a causa particulari. Posito autem ista axiomata esse veri Iuris Gentium et uniuersaliter capienda facile apparebit piscationem quoque omnibus patere nullo discrimine. Nam piscari quoque est uti mari : et quod nullius est proprium eius fructus fiunt occupantis. Atque ideo Vlpianus et Martianus a negatione pro-prietatis & positione communis usus ipsius Maris ad piscationis libertatem argumentantur. Huius consequentiae vis Angelum et qui cum ipso hallucinati sunt eo perduxit, ut quia ex Pauli responso male intellecto piscationem in mari prohiberi posse statuerant, inde porro Maris partem propriam fieri alicuius posse asseuerarent: hoc uero posito eo producerent argumentationem ut prohiberi quoque nauigationem posse non uererentur asserere. quod quam absurdum ac noxium sit uidet Welwodus. Rogandus est igitur ut praecludi eius erroris fontes patiatur.

Notes

1 Par sa structure et son contenu, cette régula représente en fait une lex, car, plutôt que d’indiquer une source du droit comme les huit autres regulae, elle énonce une règle de compétence et, partant, une norme de conduite au sens large, à l’instar des douze premières leges (la treizième a un caractère un peu différent, étant une règle de conflit, dont on aurait du reste, inversement, pu faire une régula, car le principe qu’elle énonce ne vaut pas seulement pour la hiérarchie des leges, mais aussi pour celle des sources du droit). Cette inconséquence étonne d’autant plus que, d’une part, la régula IX se rattacherait tout naturellement à la lex XII immédiatement antérieure et dont elle ne constitue qu’un prolongement ; et que, d’autre part, la cohésion de l’ensemble y gagnerait, puisqu’on aurait deux groupes homogènes de propositions, l’un à l’indicatif, l’autre au subjonctif. Etonnement encore accru à la lecture du manuscrit qui révèle que, loin de n’être que le résultat d’une inattention, la solution de Grotius correspond à un choix délibéré ; car à l’origine il semble bien en avoir voulu faire une lex en écrivant : Distinctione igitur aliqua res fuit concilianda in hanc legem : VT IN IVDICANDO ... . Ce n’est que par la suite qu’il a biffé VT et remplacé legem par regulam. On perçoit mal les motifs qui ont pu l’amener à perturber ici la logique de son système. Les deux endroits du manuscrit où reparaît la régula IX, cette fois sans la moindre biffure, soit les folios 44’ et 47’, n’apportent pas plus de lumière.

2 Les mots necessaria consecutione formaient à l’origine un complément à l’ablatif instrumental ; Grotius a omis de les mettre à l’accusatif après avoir remplacé unde par ex qua per.

3 Les mots in quaque sont placés à la fin de la première ligne du fol. 10’. Comme ils sont légèrement décalés, Muller (qui lit à tort in quaeque) les rattache à la phrase suivante, où ils pourraient en effet remplacer le in ista biffé (S. Muller, Mare clausum, Amsterdam, 1872, p. 347). Il reconnaît cependant que cela ne fait pas de sens ; en réalité le in quaque s’insère tout naturellement dans la ligne et dans la phrase où il figure, l’antécédent n’étant autre que gentium.

4 Ces mots rajoutés au-dessus de la ligne semblent représenter l’amorce d’une correction, exécutée par à-coups, mais ensuite abandonnée ; Grotius ne les a cependant pas biffés et n’a pas non plus rétabli la version initiale.

CC-BY-NC-ND-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

Acheter

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search