Version classiqueVersion mobile

La Suwayqat ‘Ali à Alep

 | 
Jean-Claude David

Index

Texte intégral

1. NOMS PROPRES : TOPONYMES ET NOMS DE PERSONNES

— A —

Abrak 137

‘Alī Bāšā 71

Alṭūnbuġā 134

Amīrī, Ḥāğğ Mūsā al- 21, 22, 31, 32, 34, 43, 47-49, 72, 73, 77, 81, 85-89, 91, 99, 101, 103-105, 107, 108, 126, 127, 144-147, 150-152, 154, 158, 166

Anṣārī 29, 31, 89, 135

Antioche 16, 17, 20, 78, 105, 131, 138, 148

Aqbuġā al-Uṭrūš 134

Asfarīs 131, 138

Aṣlān Dadah 108-119, 121, 122, 124, 126, 129

Aztīmūr al-Ašrafī 25, 29-32, 47, 91, 104, 135

— B —

Bāb al-Aḥmar 15, 18, 139

Bāb Anṭākiya 15, 16, 21, 137

Bāb al-Farağ 15, 16, 20, 47, 72, 134, 146, 155

Bāb Ğinān 15, 17, 20

Bāb al-Ḥadīd 18-20, 150

Bāb al-Maqām 17, 18, 25, 135, 147

Bāb al-Naṣr 15, 17, 19-22, 31, 47, 50, 63, 74, 89,92, 98, 99, 108, 126, 138, 140, 144, 147, 150,152-155, 158, 159

Bāb al-Nayrab 18, 139

Bāb al-Qanāt 18

Bāb Qinnasrīn 17, 20, 21, 71, 77, 113, 138, 140

Bahrām Bāšā 150

Baḥsītā 15, 50, 131, 138, 139, 147

Bandara 15

Bandarat al-Yahūd 50

Bānqūsā 18, 19, 139, 148

Banū al-Saffāḥ 138

Banū Usbu‘ 30, 51, 67, 71, 139

Baqqāra 18

Batrūnī 71, 145

Bayyāḍa 20, 139, 144

Bimāristān 17, 77, 78

— C —

Chabarek 155

Citadelle 10, 17-21, 32, 38, 40, 44, 46-48, 89, 113,129, 131-135, 137-140, 144, 147, 148, 150, 153, 154, 164

— D —

Dār al-‘Adl 48, 133

Dār Kūra 15, 16

— F —

Farāfra 17, 22, 24, 30, 128, 130, 135, 139, 144, 154

— G —

Ğābirī 72, 74, 77, 104, 106, 144, 145, 147

Ğalabī, Ḥāğğ Ḥasan 76, 79, 80, 82, 83, 139, 145

Ğallum 17, 63, 77, 113, 131, 139, 140, 144, 150

Ğānbulāḍ 51, 59, 63, 71, 139

Ğazmāti 144, 145, 147

Ġannām 31, 144, 145, 147

Grande Mosquée 14-17, 19-21, 63, 111, 129, 131, 132, 134, 135, 137-139, 144, 147, 155, 163, 166

— H —

Ḥāḍir 17, 131

Ḫā’irbak 16, 22, 25, 30, 40, 44, 47-50, 107, 126, 135, 137

Ḫānqāh al-Balāṭ 19, 114, 129, 130

Ḥawārina 18

Ḥusayn Bāšā 71

Ḫusrū Bāšā 18, 25, 31, 91, 134

— I —

Ibn al-‘Ağamī 16, 25, 30, 31, 44, 47, 48, 78, 89, 91,107, 108, 113, 126, 133, 138, 139

Ibn al-Ḥanbalī 44, 50, 51, 59, 63, 67

Ibn Šaddād 10, 16, 17, 20, 106, 113, 129-131, 137

Ibn al-Šiḥna 15-17, 19, 20, 25, 30, 32, 44, 47, 48,76, 89, 106, 108, 113, 129, 131, 133, 135, 139, 148

Ibrāhīm Bāšā 51, 67

Ibrāhīm Ḫān Zāda 16, 19, 134, 148

Ipšīr Muṣṭafā Bāšā 150

— K —

Kallāsa 17

Kaltāwī 76, 139

Kawākibī 18, 51, 63, 71, 78, 139, 145, 148

Kayyālī 144, 145, 147

Khan al-A‘wağ 31, 48, 101, 146

Khan al-Darağ 18

Khan al-Ğumruk 19, 25, 63, 99

Khan al-Ḥibāl 99

Khan al-Kabīr 48, 101, 103, 146

Khan al-Qaṣṣābiyya 137

Khan al-Ṣābūn 16, 25, 91, 99, 104, 106

Khan al-Ṣaġīr 101

Khan al-Tutun 101, 102

Khan al-Wazīr 25, 34, 104, 108, 120, 154

Khan ‘Ulabiyya 63

Kūlih 76, 144, 146

— L —

Labaqī 144-147

— M —

Madrasa al-Ğardīkiyya 108

Madrasa al-Ḥallāwiyya 20, 130

Madrasa al-Ša‘bāniyya 25, 120, 128

Madrasa al-Ṣāḥibiyya 30, 48, 113, 114, 130

Madrasa ‘Uṯmāniyya 128

Mağāzila 18

Maġd al-Dīn 48

Ma‘qaliyya 30, 89, 131, 138

Maṣābin 16, 144, 146

Maṭbaḫ al-‘Ağamī 7, 30, 34-39, 41-45, 47-49, 51, 72, 105, 130, 132, 135, 146, 154, 163

Mdiné 11, 14, 19, 63, 89, 92, 104, 131, 140, 151, 152, 155, 159, 164

Mihmāndār 20, 30, 31, 81, 108, 113, 152, 154, 155

Mosquée al-Ḫayr 47, 49, 126, 127

Mosquée al-Uṭrūs 18, 134

Muballāṭ 133

— N —

Nūr al-Dīn 15, 48, 49, 78, 133

— P —

Palais de Justice 48, 133, 134

— Q —

Qanāya 20, 21, 105, 107

Qānṣūh 18

Qaṣīla 20, 139

Qaṣṭal ‘Ašūr 152

Qaṣṭal Ḥağğārin 153, 155

Qaṭṭāraġāsī 71, 145

Qāytbāy 17

Qīsāriyya al-Mulqiyya 89, 91, 105, 154

Qudsī 144, 145, 147

Qurbāṭ 18

Qurṭbak 7, 22, 25-31, 33, 34, 47-49, 59, 63, 72, 86, 91, 93-100, 108, 128, 135, 152, 158, 164

Quwayq 15, 21, 132

— S —

Sadla, al- 131, 138

Sahliyya 15, 138

Saḫḫāna 18

Ṣalāḥ al-Dīn 48, 135

Šaybānī 76, 85, 138

Šayḫ Abū Bakr 133, 120, 126

Sélim (sultan) 15

Sérail 10, 32, 50, 51, 85, 133, 134, 153, 154, 164

Soukhné 18

Sūq al-Ğuma‘a 18

Souk al-Ḫabiyya 158

Suwayqat Ḥātim 10, 21, 78, 108, 144, 152

— U —

Ubrī 144, 147

‘Uğaymī 34, 49, 89, 91, 108, 146, 154

‘Uṯmān Bāšā 147, 150

— Y —

Yalbuġā 134

— Z —

Ẓāhir Ġāzī, (al-) 15, 20, 22, 48, 134

Zāwiya al-Ğawšaniyya 31, 32, 91, 152

Zuhrāwī 76

2. NOMS COMMUNS

— A —

‘Adasa 105

Āġā 146, 147

Alcôve 34, 40, 49, 59, 63, 76, 78, 81

‘Askarī 144

‘Ataba 44, 76

— B —

Bain 16, 17, 30, 44, 47, 106, 107, 133-135, 146, 151, 158

Bardaḫḫāna 34, 105, 146

Barrānī 32, 77, 81, 82, 85-87

Bazar 158

Blason 25, 29, 59, 91

— C —

Café 82, 91, 95, 99, 100, 105, 106, 108-114, 126,150-153, 158, 166

Carrefour 13, 14, 18, 19, 44, 47, 99, 105, 106, 113,158

Céramique 59, 63

Confiserie 158, 159

Cordonnerie, chaussure 158

Cordonnerie 164

— D —

Dawwār 44, 67

Dinandiers 19

— F —

Fontaine 15, 20-22, 31, 48, 63, 91, 101, 104, 128, 134, 135, 146, 158

Friperie 166

— G —

Galerie marchande 155, 165

Ǧalabī 146, 147

Ǧuwwānī, 81, 85, 86, 88

—H—

Hammam 16-19, 22, 31, 44, 51, 67, 81, 82, 85, 104, 106-108, 134, 135, 146, 150, 158, 165, 166

Ḥaram 25, 32, 51, 63, 64-67, 71, 81, 85, 133, 164

Ḫānqāh 130

Ḫurdağī 158

— I —

Iṣṭabl 32, 33, 76, 82

Iwan 25-34, 36, 38-40, 43, 44, 47, 49-51, 55, 59, 60-63, 67, 69, 71, 72, 76, 78, 81, 85, 86, 92,98, 99,113, 117, 120, 125, 126, 128, 132, 133, 139, 142, 164

— M —

Mābayn 82, 85

Madrasa 11, 16-18, 20-22, 29, 30, 47, 49, 76, 91, 108, 111, 113, 117, 128, 130, 132, 134, 137, 138, 150, 166

Maḥalla 10, 108, 146, 152

Maḥkama 30, 77, 81, 135, 154

Marbre 40, 48, 59, 63, 76, 117, 132

Marchand (tuğğār) 15, 81, 85, 101, 108, 131, 134, 138, 144-146, 152, 158, 166

Maṣyaf 82, 104

Muqarnas 38, 40, 44

Murabba‘ 30, 32, 59, 81, 85

— P —

Palais 7, 9, 11, 17, 20, 22, 25, 30-35, 38, 40, 44, 46-72, 76, 77, 85, 86, 91, 92, 99, 105, 126, 130-135, 137-139, 141, 147, 148, 150, 153-155, 163, 164

Papeterie 16, 158, 159

Parfumeur 152, 158

Patrimoine 11, 99, 105, 140, 143, 147, 150, 151, 163, 165, 167

Plastique 158, 159

— Q —

Qā‘a 25, 30, 32-44, 46-51, 55-59, 63-67, 69, 71, 72, 73, 75-85, 98, 99, 139, 142, 164

Qāḍī 71, 81, 137

Qaṣr 59, 132

Qaṣṭal 20, 48, 104, 152

Qaṣaba 15, 16, 131

Qīsāriyya 89-91, 104-107, 134, 146, 148, 150-152

Qubba 25, 34, 40, 49, 51, 59, 67, 72, 78, 81, 120

Quincaillerie 16, 158, 166

Qunāq 51

— R —

Rawšān 59

— S —

Sabīl 104

Savon 16, 19, 21, 89, 98, 105, 108, 135, 139, 152-154, 158

Savonnerie 15-17, 19, 21, 67, 90, 91, 105, 131

Sayyid 147

Suwayqa 106, 152

— T —

Tabac 101, 152, 153

Tannerie 15, 16, 21, 105, 106, 108, 131, 148

Takna 44, 78

Takiyya 108, 111, 113-122, 124-126, 154

Tazar 59

Teinturerie 16, 21, 30, 31, 47, 47, 105, 107, 108, 131, 151, 154.

— U —

‘Ulama’ 71, 138, 144, 145, 146

Urbanisme 7, 13, 20, 155, 165-167A

Ūṭā 71

— V —

Vaisselle 158

Verrerie 158

Vêtements 155, 158

— W —

Waqf 7, 9, 11, 16-19, 21, 25, 30-32, 34, 40, 43, 44, 47-49, 51, 71, 72, 74, 76, 77, 81, 85, 89, 91, 99, 101, 104-108, 113, 120, 128, 134, 135, 137,140, 143-150, 152-154, 164

Waqfiyya 22, 51, 63, 76, 85, 101, 104, 105, 107, 108, 137, 144, 146, 152

— Z —

Zāwiya 91, 139, 146

© Presses de l’Ifpo, 1998

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Cette publication numérique est issue d’un traitement automatique par reconnaissance optique de caractères.

Acheter

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search