Version classiqueVersion mobile

Le faubourg du Mīdān à Damas à l’époque ottomane

 | 
Brigitte Marino

Index des noms de personnes

Texte intégral

A

‘Abd Allāh b. al-Ḥāğğ ‘Abd al-Raḥmān al-Dārānī, 182

‘Abd Allāh Beşe b. al-Ḥāğğ Muḥammad al-Daqqāq, 216

‘Abd Allāh Pacha Aydinlī, 19

‘Abd Allāh Pacha al-Šatağī, 24

‘Abd al-‘Azīz Aġā, 164, 173

‘Abd al-Qādir b. Muḥammad, 287

‘Abd al-Qādir al-Ğazā‘irī, 311

‘Abd al-Qādir Pacha, 22, 317

‘Afīfa bint Yūsuf, 279

Aḥmad Aġā b. ‘Alī Aġā b. Muḥammad Bās Ğāwīš, 209

Aḥmad b. al-Ḥāğğ Yūsuf b. al-Ḥāğğ

Aḥmad b. al-Ḥāğğ Ibrāhīm, 180

Aḥmad b. Ibrāhīm b. ‘Izz al-Dīn al-Biqā‘ī, 209

Aḥmad b. al-Sayyid Muḥammad al-Tarābulusī, 207, 208

Aḥmad Beşe b. al-Ḥāğğ Amīn, 151, 173

Aḥmad Beşe b. al-Ḥāğğ Muḥammad al-Kurdī, 308

Aḥmad Beşe al-Qaltaqğī, 150 Aḥmad Beşe al-Saḥḥār, 150

Aḥmad Beyk b. Muḥammad Beyk b. ‘Alī Beyk al-Ṣiddīq, 151, 152, 184, 188

Aḥmad Ğurbağī b. Muḥammad Aġā b. Ḥusayn Aġā, 207

Aḥmad Pacha al-Ğazzār, 20, 25, 27, 55

Aḥmad al-Rifā‘ī, 75

‘Ā‘isa bint Barakāt al-Kurdī, 308

‘Ā‘isa bint Ḥasan Aġā, 158

‘Alī Aġā, 210

‘Alī Aġā b. ‘Abd Allāh b.

‘Abd Allāh, 172

‘Alī Aġā b. al-Ḥāğğ Muḥammad, 207

‘Alī Aġā b. Qarnaq, 173

‘Alī Aġā b. al-Turğumān, 167

‘Alī Aġā b. Yūsuf Aġā, 206

‘Alī b. al-Ḥāğğ Ḥasan, 209

‘Alī b. al-Ḥāğğ Murād al-Kurdī, 308

‘Alī b. Ismā‘īl al-Šāfi‘ī, 34

‘Ali Bey, 20

‘Alī Pacha (Abū Qīlī), 20

Āmina bint al-Ḥāğğ Barakāt al-Kurdī, 308

‘Anbar Beşe, 150

‘Ārifin b. al-Sayyid ‘Abd al-Qādir b. al- Sayyid Tāğ al-‘Ārifīn al-Ḥağğār, 183, 185, 186, 189, 191, 206

B

Bākir Beşe al-Ḥammāmī, 150

Bakrī b. al-Ḥāğğ ‘Abd al-Laṭīf al-Ḫawwām, 212, 217

Bakrī b. Muṣṭafā Aġā b. al-Ḥāğğ Muḥammad, 187

D

Darwīš Pacha, 15, 89

Diyāb Aġā, 210

F

Fāris Aġā, 208

Fatḥī Efendī al-Falāqinsī, 20, 24, 26, 112, 132, 148, 321, 344

Fāṭima bint ‘Abd al-Bāqī, 233

Fāṭima Ḫātun bint al-Ḥāğğ ‘Umar b. al-Ḥāğğ Muṣṭafā b. Qadaḥ, 157

Ğ

Ğamāl al-Dīn Āqūš al-Nağībī, 63

Ğanbirdī al-Ġazalī, 87

Ğum‘a Beşe b. al-Ḥāğğ Yūnus al-‘Abağī, 188, 189

H Ḥ Ḫ

Ḫadīga bint al-Sayyid Muḥammad al-Farrā‘, 186

Ḥāfiẓ ‘Ali Pacha, 28

Ḫalīl Beşe b. al-Ḥāğğ Ibrāhīm al-Ḥağğār, 186

Ḥalīma Qādīn, 338

Ḥasan Aġā, 210

Ḥasan Aġā b. al-Ḥāğğ Muṣṭafā, 207

Ḥasan b. ‘Alī Aġā al-Kurdī, 208

Ḥasan b. Muḥammad b. Ṣadaqa, 180

Ḥasan al-Rifā‘ī, 332

Ḥasna bint ‘Alī Beşe, 302

Ḫātim bint al-Ḥāğğ Muṣṭafā, 157,180

Ḥiğāzī Beşe b. ‘Umar Beşe, 151, 173

Ḥusayn Aġā b. ‘Alī Aġā al-Kurdī, 208

Ḥusayn Aġā al-Quṭayfānī, 148

Ḥusayn b. Muḥammad al-Kurdī, 208

Ḥusayn Pacha al-Bustanğī, 20, 23

Ḥusayn Pacha al-Makkī, 24

I

Ibrāhīm Aġā b. al-Ḥāğğ Mūsā Aġā, 210

Ibrāhīm Aġā b. Ḥiğāzī Aġā, 216

Ibrāhīm Aġā b. Ḥiğāzī Aġā al-Sūqiyya, 209

Ibrāhīm Aġā b. Muḥammad Aġā, 210

Ibrāhīm Aġā b. Muṣṭafā Aġā, 213

Ibrāhīm Aġā b. ‘Uṯmān Aġā, 216

Ibrāhīm b. al-Sayyid Muḥammad, 181

Ibrāhīm Beşe b. al-Ḥāğğ Muḥammad b. Muṣṭafā al-Bawā‘ikī, 185,188, 190

Ibrāhīm al-Ḫiyārī, 119 Ibrāhīm Pacha, 13, 165

Ismā‘īl b. al-Ḥāğğ ‘Īsā al-Naḥḥās, 181

Ismā‘īl b. al-Ḥāğğ Murād, 181

Ismā‘īl Ūḍah Bāsī, 152

K

Karīm al-Dīn ‘Abd al-Karīm, 71

Kuğuk Pacha, 119

Kunğ Yūsuf Pacha, 27, 120

M

Maḥmūd Beşe al-Baġdādī, 150

Muḥammad Aġā, 210

Muḥammad Aġā b. Farūḫ, 148

Muḥammad Aġā b. Ḥasan Aġā, 210

Muḥammad Aġā b. Muṣṭafā Aġā, 185, 190

Muḥammad Aġā b. Muṣṭafā Aġā al-Kassās, 149, 183

Muḥammad b. Ahmad b. Mamayya al-Rūmī, 105

Muḥammad b. al-Dahhān, 167

Muḥammad b. al-Ḥāğğ ‘Abd Allāh b. Salīm, 179

Muḥammad b. al-Ḥāğğ Muṣṭafā al-Biqā‘i, 233

Muḥammad b. al-Vāğğ Muṣṭafā al-Ṣabbān, 217

Muḥammad b. Ḫalīl, 182

Muḥammad b. Ḥusayn, 207

Muḥammad b. al-Šayḫ ‘Abd al-Salām al-Kāmilī, 207

Muḥammad b. al-Šayḫ ‘Īsā, 287

Muḥammad b. al-Sayyid Aḥmad, 164

Muḥammad b. Yūsuf Beşe, 186

Muḥammad Beşe b. al-Ḥāğğ ‘Abd al-Salām b. al-Šayḫ

Muḥammad al-Dārānī, 151, 185, 186, 189

Muḥammad Beşe b. Ḥusayn Beşe, 151, 185, 189

Muḥammad Beşe b. Šams, 150

Muḥammad Beşe al-Saqbāwī, 150

Muḥammad Beyk b. Yūsuf Beyk al-Kurdī, 151, 152, 172

Muḥammad Bulūkbāšī al-Kurdī, 308

Muḥammad al-Daqqāq, 179

Muḥammad Efendī b. Ḥusayn Beyk b. Rağab Aġā Farūḫ, 210

Muḥammad Efendī b. al-Sayyid Ibrāhīm Efendī al-Usṭuwānī, 206

Muḥammad Ğāwīš b. Aḥmad Beşe al-Ṭawīl, 151, 183, 185, 189

Muḥammad Ṣāliḥ Efendī b. al-Ṣayyid Ibrāhīm Efendī Usṭuwānī, 200

Mukarrama Qādīn bint al-Šayḥ ‘Abd al-Razzāq b. al-Šayḥ ‘Abd al-Raḥmān al-Safarğalānī, 158

Murād b. al-Ḥāğğ Ibrāhīm al-Iskāf, 181

Murād Pacha, 15, 89

Mūsā Aġā, 207

Muṣṭafā Aġā, 210, 213

Muṣṭafā Aġā b. Ḫuḍarī al-Ğurbağī, 26 Muṣṭafā Aġā b. al- Šayḥ Muḥammad al-Hawāṣilī, 173

Muṣṭafā Aġā Kathudā b. ‘Uṯmān Aġā b.

Ibrāhīm al-Darkalī, 149, 172

Muṣṭafā b. al-Ḥāğğ Aḥmad b. ‘Ali al-Ṣabbān, 180, 182

Muṣṭafā b. ‘Umar al-Ṣaḥrāwī, 178, 182

Muṣṭafā b. al-Sayyid Muḥammad al-Hā‘ik, 182

Muṣṭafā Beşe b. al-Hāğğ

Maḥfūẓ al-Ḥisarlī, 164

Muṣṭafā Beşe b. Ḥasan Beşe, 207

Muṣṭafā Beşe b. al-Sayyid ‘Umar b. Sa‘d al-Dīn al-Qawwāf, 188

Muṣṭafā Beyk b. ‘Abd Allāh, 209

Muṣṭafā Beyk b. Ḥusayn Beyk al-Sibāhī, 207

Muṣṭafā Ğurbağī b. al-Ḥāğğ Muḥammad, 215

R

Ruqiyya Qādīn bint Ḥusayn Aġā, 279

S Ṣ Š

Ṣādiq b. al-Ḥāğğ Aḥmad, 181, 182

Sa‘diyya bint al- Šayḥ Ahmad al-Muğtahid, 157, 180

Ṣafar Aġā b. Ğum‘a b. ‘Alī al-Kurdī, 308

Safīq Aġā al-Durzī, 284, 296

Ṣāliḥ Beşe b. al-Ḥāğğ ‘Abd al-Raḥmān al- Sammān, 188

Salīm Aġā b. ‘Abd Allāh, 209

Šaraf al-Dīn Mūsā b. Yūsuf al-Anṣārī, 34

Šihāb al-Dīn al-Muḥawgab al-Qubaybātī, 75

Sinān Pacha, 16, 89, 125, 131, 148

Sulaymān Aġā b. ‘Abd Allāh Aġā, 216

Sultan Aḥmad, 316

Sultan Baybars, 63, 93

Sultan Ġūrī, 75

Sultan Maḥmūd II, 55

Sultan al-Mālik al-Nāṣir, 81

Sultan Muḥammad II, 138

Sultan Murād, 316

Sultan Salīm, 15, 30, 79, 87, 99, 107

Sultan Salīm III, 55

Sultan Sulaymān, 15

T

Tankīz, 72

U

‘Umar Aġā b. Muṣṭafā Aġā b. al-Ḥāğğ Muḥammad, 187, 215

‘Umar Beşe b. ‘Abd al-Rahīm b. ‘Alī al-Ḥawāṣilī, 188

‘Uṯmān Aġā, 148

‘Uṯmān b. al- Šayḥ Aḥmad, 182

‘Uṯmān b. Sabīb, 25

‘Uṯmān Pacha Ḥaftalarlī, 316

‘Uṯmān Pacha al-Kurgī, 24

‘Uṯmān Pacha al-Muḥaṣṣil, 20, 23

Y

Yūsuf Aġā b. Ğabrī, 24, 149 Yūsuf Beşe, 256

Yūsuf al-Kurdī, 208

Z

Ẓāhir al-‘Umar, 20

Zaynab Qādūn bint al-Ḥağğ Sulaymān Aġā b. Muṣṭafā Aġā, 209

© Presses de l’Ifpo, 1997

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Cette publication numérique est issue d’un traitement automatique par reconnaissance optique de caractères.

Acheter

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search