Version classiqueVersion mobile

Bibliotheca Malabarica

 | 
Bartholomaus

Index of Tamil works

Texte intégral

Page numbers in italics indicate Ziegenbalg’s primary description of works in his collection.

Ācārakōvai, 7, 12, 62, 79

Akapporuḷ viḷakkam, 11, 87

Ākarāti nikaṇṭu, 12

Alliyaracāṉi mālai, 18, 128

Ampikai mālai, 17, 88

Aṇṇāmalainātar vaṇṇam, 17, 85

Aṉumār ammāṉai, 15, 18, 79

Apirāmi antāti, 17, 20, 37, 68

Aṟappaḷḷīcura catakam, 31

Arcuṉaṉ tapanilai, 18, 124

Ariccantiraṉ katai, 15, 59

Ariccantiraṉ purāṇam, 60

Ariccantiraṉ veṇpā, 60

Aruṇakiri antāti, 17, 74

Aṟupattuṇālu tiruviḷaiyāṭal purāṇam, 7, 15, 25, 36, 66, 116, 134

Aṟupattuṇālu tiruviḷaiyāṭal urai, 117

Aruṇakiri antāti, 99

Ātticūṭi, 12, 27, 31, 112, 114

Cāmuttirikā laṭcaṇam, 20, 123, 131

Caracuvati antāti, 135

Caranūl, 16, 93, 131

Cavuntariya lakari, 14, 37, 100

Cilappatikāram, 63, 96

Cinēntira mālai, 63

Ciṉēntira mālai, 62, 131

Cīraṅka rāyā ammāṉai, 91

Ciṟuttoṇṭar katai, 13, 102, 133

Citampara kōyil purāṇam, 71

Citampara mālai, 17, 74, 99

Cittiraputtiranayiṉār katai, 22, 89, 119

Civa cūriya tōttiram, 130

Cīvakacintāmaṇi, 14, 54, 64

Civakāmacavuntari mālai, 106

Civa kavacam, 135, 136

Civañāṉapōtam, 135

Civapōtakam, 135

Civarāttiri purāṇam, 90, 107

Civārccaṉā pōtam, 20, 129

Civavākkiyam, 7, 16, 25, 82, 84, 136

Cūriya pūjai aṭṭavaṇai, 130

Cūṭāmaṇi nikaṇṭu, 11, 32, 51, 95

Ēkāmparanātar ulā, 67

Ēkātaci purāṇam, 90

Ēreḻupatu, 125

Irāmāvatāram, 14, 32, 72, 78, 88, 89

Irēkai cāttiram, 123

Kāci kāṇṭam, 15, 132–134

Kajēntiramōṭcam, 93

Kaliṅkattu paraṇi, 17, 64, 70

Kalviyoḻukkam, 27

Kañcaṉ ammāṉai, 77

Kanta purāṇam, 7, 15, 20, 58, 132, 132

Kanta purāṇam urai, 57

Kantaraṉupūti, 17, 65, 67

Kapilar akaval, 7, 17, 108

Kāraṇai viḻupparaiyaṉ vaḷamaṭal, 25, 33, 64, 70

Karuṭa pañcāṭcaram, 91

Kāyārōṇar ulā, 33, 67, 80

Kevuḷi kātal, 96, 99

Koṉṟai vēntaṉ, 5, 12, 27, 31, 111, 112, 114

Kucalavaṉ katai, 14, 89

Kuṭantai antāti, 108

Makāpāratam, 56

Maṉaicāstiram, 83

Mārkkaṇṭa purāṇam, 103

Mataṉanūl, 94

Mātumai mālai, 98

Muppattiraṇṭupatumai katai, 61

Mūturai, 12, 27, 31, 113

Naiṭatam, 14, 87

Naḷaṉ katai, 14, 86

Nālaṭiyār, 64

Naḷa veṇpā, 14, 101

Nalvaḻi, 12, 31, 112, 114

Ñāṉa veṇpā, 7, 82, 82, 136

Naṉṉūl, 11, 32, 50

Nārāyaṇa catakam, 17, 31, 101

Navakkiraka cintāmaṇi, 98

Nellai varukka kōvai, 92

Neñcu viṭutūtu, 15, 37, 106

Nimitta cūṭāmaṇi, 96

Nīti cāram, 81, 116, 136

Nīti veṇpā, 5, 12, 111, 115

Paḻaiyaṉūr nīli katai, 74

Paḻamoḻi nāṉūṟu, 12, 62

Paḻamoḻi tiraṭṭu, 62

Pañcapaṭci cāttiram, 98, 131

Pañcatantira katai, 32, 72

Paramarakaciya mālai, 7, 17, 22, 88

Pārata ammāṉai, 15, 63

Pārata cāttiram, 97

Pāratam, 14, 32, 55, 56, 92, 124

Periya purāṇam, 13, 19, 96, 102, 132, 133

Perumāḷ ammāṉai, 18, 77

Piramōttara kāṇṭam, 15, 20, 134, 135

Puḷḷirukkuvēḷūr muttukkumāracāmi piḷḷaittamiḻ, 37, 76

Puṟapporuḷveṇpāmālai, 11

Puvaṉa cakkaram, 7, 25, 39–42, 44, 109, 121

Puvaṉa kōcam, 42

Rāmaceyam, 125

Snāṉaviti, 20, 129, 130

Tamiḻaṟimaṭantai katai, 18, 26, 118

Tañcaivāṇaṉ kōvai, 11, 17, 87

Taṇṭiyalaṅkāram, 11, 64

Tattuva viḷakkam, 15, 86

Tērūrnta vācakam, 37, 96

Tēvāram, 13, 14, 21, 71, 74, 135, 136

Tēvi kavacam, 135, 136

Tirikāla cakkaram, 7, 25, 38–40, 43, 44, 109, 120, 122

Tirikaṭukam, 12

Tirukkōvaiyār, 52

Tirukkuṟaḷ, 12, 29, 31, 53, 62, 82

Tirumantiram, 13, 20, 41, 130

Tirunākaikārōṇa purāṇam, 80, 105

Tiruñāṉacampantar piḷḷaittamiḻ, 90

Tirunēlveli talapurāṇam, 92

Tiruppukaḻ, 65, 67

Tiruvācakam, 7, 13, 51, 55, 132, 136

Tiruvāṉaikkā ulā, 80

Tiruvaraṅkakkalampakam, 17, 71, 74

Tiruvārūr ulā, 67, 75

Tiruvātavūrār purāṇam, 66

Tiruvēṅkaṭa mālai, 17, 71, 74

Tiruveṇkāṭṭu purāṇam, 15, 132, 133

Tivākaram, 11, 25, 32, 50, 51

Tiyākarāca paḷḷu, 18, 37, 96, 105

Tolkāppiyam, 11, 12, 25, 47, 64

Toṇṭaimaṇṭala catakam, 54

Ulakanīti, 5, 12, 20, 27, 31, 111, 114

Uḷḷamuṭaiyāṉ cūṭāmaṇi, 16, 37, 95

Uṭalkuṟṟu tattuvam, 36, 110

Uṭalkuṟṟu vaṇṇam, 16, 17, 85

Uttara pōtakam, 83

Vaikuṇṭa ammāṉai, 15, 126

Vaḷḷi ammāṉai, 18, 73, 75

Vaḷḷiyammai veṇpā, 73

Varuṇakulātittaṉ maṭal, 33, 80, 104

Vēḻamukam, 114

Vētāḷa katai, 60

Vikkiramātittaṉ katai, 61

Viṟali viṭutūtu, 17, 107

Viruttācala purāṇam, 7, 15, 20, 132, 133

Yāpparuṅkala kārikai, 11, 49

© Institut Français de Pondichéry, 2012

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Acheter

Volume papier

leslibraires.fr
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search