Version classiqueVersion mobile

La création d'une iconographie sivaïte narrative

 | 
Valérie Gillet

Index général

Texte intégral

Abhimānasiddhi (alias Pallavaṉ) 44

Abhinavāditya (roi cāḷukya) 33 Adirai (étoile) 178

Ādiśeṣa (serpent) 300

Āditya I (roi cōḻa) 46, 47, 49

Ādityavarman (roi de la branche collatérale des Pallava) 39

Agastya (sage) 32, 249, 309

Aggaḷanimmaṭī (princesse kadamba, épouse du roi
pallava Dantivarman) 43, 45

Agni (divinité) 100, 225, 230, 292, 294, 296, 305

Agniṣṭoma (sacrifice) 24

Ahirbudhnyasaṃhitā 215

Aitareyabrāhmaṇa 225

Ajitāgama 216, 318

Akanāṉūṟu 65, 69

Akkaḷanimmaṭi (fille de Śrīkaṇṭha) 44

Ālaṅgāḍu/Ālaṅkāṭu (Le Dizain de Tiru Ālaṅgāḍu, poème de Kāraikkālammaiyār) 152, 155

Ālaṅgāḍu/Ālaṅkāṭu (Le vieux dizain de Tiru Ālaṅgāḍu, poème de Kāraikkālammaiyār) 155, 163

Āḷupa (vassaux des Cāḷukya) 41

Āḷuvaracar (chef āḷupa) 41

āḻvār (saints viṣṇuïtes) 70, 73

Amaṉi Gaṅgaraiyar (souverain gaṅga) 46

Ambikā (déesse) 307

Aṃśumadbhedāgama 126, 194

Aṃśuman (roi) 249, 250

Aṇaṅku (nom de la déesse) 163

Andhaka/Antaṉ/Antakaṉ (démon) 194, 199, 305, 306

Andhakāsuravadha (voir Śiva)

Aṅgiras (sage) 29, 252

Antakaghātin (nom de Śiva) 201

Antakāntakṛt (nom de Śiva) 201

Āṇṭāḷ (āḻvār) 73

Antaṇaṉ (Brahmā) 229

Aparājitavarman/Aparājita (roi pallava) 48, 49, 64

apasmāra 93, 139

Appar (Tirunāvukkaracar, saint śivaïte et auteur du Tēvāram 31, 67, 70, 73, 303, 304

Ardhanārīśvara/Ardhanārīśvaramūrti (voir Śiva)

Arjuna (fils d’Indra) 71, 240, 258, 299, 300, 312, 313, 318, 319

arme pāśupata 71, 227, 299, 312–313, 319

Aśoka (souverain maurya) 29, 39, 65, 66

Aśokavarman (roi pallava) 265

Aśvamedha (sacrifice) 24, 36

Aśvatthāman (fils de Droṇa) 29, 41, 177

Aṭikaḷ Kaṇṭan Māṟampāvai (reine du Pallava Nandivarman III) 45

Atyantakāma (biruda pallava) 75

Avinīta (roi gaṅga) 30

Āy-vēḷ (dynastie) 245

Ayaṉ (Brahmā) 178, 179

Āyyavarman (roi gaṅga) 27

Bādirāja (chef local) 36 Bali (démon) 269, 296

Bāṇa (dynastie des) 24, 28, 41–49

Baṇa (poète) 76

Bappa (nom d’un roi pallava) 24

Barattage de l’océan (accompli par Viṣṇu) 220, 296, 297

Bauddhāyanadharmasūtra 122

Bhadrabahu (nom d’un jaïn au temps des Maurya) 68

Bhagavadajjukaprahasana (pièce écrite par le Pallava Mahendravarman I) 32

Bhagavadgītā 71

Bhāgavatapurāṇa (BhP) 92, 231, 252, 269, 272

Bhagīratha (roi responsable de la descente du Gange sur la terre) 250–253, 255, 256, 258, 263, 266–268, 317, 319, 339

Bhāgīrathī (Gaṅgā) 251–252, 256

Bhairava (divinité) 105, 110, 112, 113, 122, 133, 306

Bhairavī (déesse) 245

bhakti (dévotion) 5, 67, 68, 71–73, 87, 106, 186, 217, 220, 319, 338, 339

Bharadvāja (gotra de) 19, 23–25

Bharadvājaka (sage) 29

Bhava (nom de Śiva) 230, 231

Bhavānī (déesse) 189

Bhikṣāṭanamūrti (voir Śiva)

Bhīmavarman (roi pallava) 30, 39

Bhogavatī (nom de la Gaṅgā) 256

Bhṛṅgī (sage) 262

Bhūvikrama (roi gaṅga) 35, 36

Brahmā (divinité) 16, 29, 31, 64, 76, 90, 96, 107, 108, 117, 119–123, 125, 127, 133–135, 140, 154, 165–168, 170, 177–179, 181–184, 201, 205, 211, 214, 225, 227, 228, 230, 232, 233, 235, 245, 249, 251–253, 258, 259, 264, 266, 267, 269, 282, 289, 296, 297, 299, 306, 307, 309, 313, 314, 317, 319, 320, 323, 339

Brahmāṇḍapurāṇa (BrP) 11, 119, 120, 177, 178, 251

Brahmāpurāṇa (BP) 201, 252, 264

Brahmāśiraschedamūrti (voir Śiva)

Brahmayāmala 177

Bṛhaspati (guru/divinité) 29

Buddha 66, 71, 96, 97, 103, 104, 106, 107, 135–137, 181, 182, 189, 218, 219, 282, 339

Buddhavarman (branche collatérale des Pallava) 39 Buddhavarman (prince pallava) 24, 26, 27, 66

Buddhyaṅkura (prince pallava) 24, 26, 66

Cakradānamūrti (voir Śiva)

Calantaraṉ (Jalandhara) 217, 219

Calatāri (nom de Śiva) 253

Cāḷukki–aracar (chef Cāḷukya ?) 41

Cāḷukya (dynastie, de l’Est et de l’Ouest) 28, 31–36, 39–42, 51, 97, 98, 100, 124, 127, 147, 200, 205, 206, 231–234, 238, 268, 287, 296

Cāmavētam (Sāmaveda) 161, 254

Çambhu/Śambhu (nom de Śiva) 260

Campantar (saint śivaïte et auteur du Tēvāram) 67, 70, 73, 138

Cāmuṇṭi (déesse terrible) 161

Caṉakaṉ (disciple du dieu au banian dans le Kantapurāṇam) 94

Caṉantaṉaṉ (disciple du dieu au banian dans le Kantapurāṇam) 94

Caṉaṟkumāraṉ (disciple du dieu au banian dans le Kantapurāṇam) 94

Caṉātaṉaṉ (disciple du dieu au banian dans le Kantapurāṇam) 94

Caṇḍeśa (dévot de Śiva) 98, 99, 208, 310–312, 317–319, 326, 338, 339

Caṇḍeśa coupe la jambe de son père (voir Śiva)

Caṇḍeśānugrahamūrti (voir Śiva)

Candra (astre lunaire) 165, 170, 211, 227, 258, 326

Candragupta II (roi gupta) 99
caṅkam (littérature du) 5, 65, 72, 84, 87, 217, 230, 253

Cārudevī (reine pallava) 24, 26, 27

Cattaṉ Māṟaṉ (alias Viṭelviṭuku) 182

Cēkkiḻār (auteur du Periyapurāṇam) 31, 73, 311

Celvaṉ Vāṇarāyaṉ (souverain bāṇa) 46

Cempiyaṉ Mahādevī (reine cōḻa) 148

Centaṉ (souverain mentionné dans l’inscription de Pūlāṅkuricci) 69

Centaṉ Kūṟṟaṉ (souverain mentionné dans l’inscription de Pūlāṅkuricci) 69

Cēntaṉār (poète tamoul) 303, 304

Cevvēl (Skanda) 294

Cidambaramāhātmya 164

Cilappatikāram 67, 85, 153, 163, 190, 244, 245

Ciṅkaviṇṇaparumaṉ (roi pallava) 30

Citramāya (prince pallava) 40, 42

Cīvakacintāmaṇi 70

Cōḻa (ou Coḷa, dynastie des) 15, 16, 19, 29, 30, 33, 41, 44–47, 49, 59, 64–67, 70, 74, 81, 93, 94, 98, 105, 117, 119, 123, 128, 132, 139, 145, 146, 148–150, 154, 158, 171, 179, 200, 206, 214, 216, 232, 233, 253, 256, 260, 264, 280, 311, 326

Cōḻaṉār Ulakaperumāṉār (chef local) 44

Combat de Śiva contre Arjuna (voir Śiva)

Cōṭa (dynastie) 44

Cuntarar (saint śivaïte et auteur du Tēvāram) 67, 73

Cūraṉ (démon tué par Murukaṉ) 94

Dakṣa (père de Satī, épouse de Śiva) 71, 120, 305

Dakṣiṇāmūrti (voir Śiva)

Dantidurga (roi rāṣṭrakūṭa) 41, 42

Dantivarman (roi pallava) 43–45, 63

Dantivikramavarman (Dantivarman, roi pallava) 149

Dāruka (démon tué par Kālī) 161

Déesse accompagnée de son lion ; déesse au lion ; déesse au lion et à la gazelle ; déesse debout un pied sur son lion 57–60, 64, 225, 240–242, 283, 285, 287, 309, 324–326, 332

Devīmāhātmya 240, 307, 309

Dhruva (roi rāṣṭrakūṭa) 42

Dilīpa (roi) 250

Dīpaṃkara (forme du Buddha) 136, 137

Dramiḷa (Pāṇḍya) 42

Droṇa (guru du Mahābhāratha) 29

Droṇaparvan (Livre VII du Mahābhārata) 228

Durgā (déesse) 227

Durvinīta Eṟeyappa (roi gaṅga) 39
Fa-hsien (pèlerin chinois) 66

Gajalakṣmī (déesse) 57, 58, 123, 259, 264, 280, 283, 324

Gajāntaka (voir Śiva)

Gajasaṃhāramūrti (voir Śiva)

Gajāsura (démon-éléphant) 193, 194

Gajendramokṣa/Gajendramokṣamūrti (le sauvetage de l’éléphant par Viṣṇu) 287

Gaṇakārikā 75

Gaṇeśa (chef des gaṇa/divinité) 58, 59, 64, 99, 162, 285, 307–309, 318, 325, 328, 332

Gaṅgā (déesse-rivière) 42, 95, 147, 249–264, 266–268

Gaṅga (dynastie) 27, 30, 35–36, 38–43, 46–48, 69, 147, 148

Gaṅgādharamūrti (voir Śiva)

Gaṅgamahādevī (reine gaṅga) 36

Gange (descente du, voir Śiva)

Gārgya (disciple de Lakulīśa) 99

Garuḍa (monture de Viṣṇu) 214, 220, 269–271, 287, 288, 296, 297, 301–305, 318, 320–321, 338

Garuḍī (femme-oiseau) 292, 293, 296

Gaurī (nom de l’épouse de Śiva) 260

Gautama (sage) 252, 253

Gautamī (nom de la Gaṅgā) 252, 264

Gemmes (Le Double Collier de Gemmes, poème de Kāraikkālammaiyār) 178, 191, 229, 253

Gīrvāṇeśa (Bṛhaspati) 29

Govardhanadhara (voir Kṛṣṇa)

Govinda II (roi rāṣṭrakūṭa) 42

Govinda III (roi rāṣṭrakūṭa) 42, 43

Govindavarman (roi de la branche collatérale des Pallava) 39

Guha (nom de Skanda) 239

Gupta (dynastie) 71, 72, 94–96, 99, 103, 106, 124, 146, 147, 149, 175, 182, 198, 254, 255, 268, 287, 296, 312, 316, 338

Hara (nom de Śiva) 154, 250, 252

Hari (nom de Viṣṇu) 304

Harihara (voir Śiva)

Harivaṃśa 189, 230, 231

Harṣacarita 76

Hayagrīva (avatāra de Viṣṇu) 287

Hiraṇyakaśipu (démon) 220, 287, 289

Hiraṇyavarman/Śrī Hiraṇya (roi de la branche collatérale pallava) 39–40

Hiuen Tsang (pèlerin chinois) 24, 66, 68, 69, 76, 103

Hoysaḷa (dynastie) 147

Ikṣvāku (dynastie) 24, 25

Indra (divinité) 238, 266, 267, 289–296, 306, 338

Indrānugrahamūrti (voir Śiva)

Indrarāja III (roi rāṣṭrakūṭa) 42

Iṟaivaṉ (nom de Śiva) 163

Irukkuvēḷ (dynastie, branche de Koṭumpalūr) 46

Jāhnavī (nom de la Gaṅgā) 251

Jahnu (sage) 251, 260, 262, 263

Jalandhara/Jalaṃdhara (démon) 6, 104, 111, 112, 211, 214–219, 221, 314

Jalandharasaṃhāramūrti (voir Śiva)

Jamadagni (sage) 137

Jaya Pallavādhirāja (prince pallava) 38

Jina (Seigneur jaïn) 30, 69

Jyeṣṭhā (déesse) 283, 307, 309

Kaca (avatāra de Viṣṇu) 231

Kadamba/Kadaṃba (dynastie) 24, 41, 43

Kādambarī 76

Kaiṭabha (démon) 307, 309, 310

Kākuṣṭhavarman (roi kadamba) 24

Kāla/Kālaṉ (dieu de la mort) 20, 178, 201, 204–206, 318, 332

Kālabhairava (émanation de Śiva) 309

Kaḷabhra (dynastie) 30, 33, 41, 69

Kāladahana (nom de Śiva) 201

Kālāgni (autre nom d’Agni) 228

Kālakāla (nom de Śiva et nom du roi) 208, 239

Kālamukha (secte śivaïte) 76

Kālarātri (nuit de la destruction ou nom de la déesse) 227, 228

Kālārimūrti (voir Śiva)

Kalaśayoni (Agastya) 32

Kālī/Kāḷi (déesse) 157, 159, 161, 163, 164, 170, 191, 307

Kālidāsa (poète) 92, 151, 189, 194, 196, 252, 260, 264

Kalindavarman (roi pallava) 39

Kalittokai 86

Kālottara 74

Kaluḻaṉ (Garuḍa) 304

Kāma (divinité) 92–96, 120, 214, 303, 316, 319, 339

Kāmākṣī (déesse) 285

Kamalākṣa (démon anéanti par Tripurāntaka) 227

Kāmāntaka (voir Śiva)

Kamaṭha (démon) 138

Kāmikāgama 102, 126

Kampavarman (roi pallava) 46, 48

Kaṃsa (oncle de Kṛṣṇa) 189

Kāṇagopa (roi pallava) 39

Kāñcīmāhātmya 303

Kāñcipurāṇam 303–305

Kāñcīśam (seigneur de Kāñci) 42

Kaṅkālamūrti (voir Śiva)

Kaṅkatiyaraiyar (roi gaṅga) 42

Kaṇṇaki (héroïne du Cilappatikāram) 163

Kantapurāṇam 94, 193, 205, 216, 219

Kāpālika (secte śivaïte) 5, 9, 31, 75, 76, 100, 122, 125

Kapila (ermite) 249–250

Kāraikkālammaiyār (sainte śivaïte) 72, 73, 121, 152, 155, 163, 178, 179, 191, 196, 229, 253

Karāḷavarman (roi pallava) 27

Kāraṇāgama 126, 194, 216, 217, 305

Karṇaparvan (Livre VIII du Mahābhārata) 240

Kārttikeya (nom de Skanda) 228

Karuṭaṉ (Garuḍa) 303

Kathāsaritsāgara 294

Kāṭuveṭṭi (roi pallava identifié à Mahendravarman III ou Parameśvaravarman II) 38, 39

Kāṭuveṭṭi Muttaraiyar (souverain) 44

Kauṇḍiya (commentateur du Pāśupatasūtra) 100

Kauruṣya (disciple de Lakulīśa) 99

Kauśika (disciple de Lakulīśa) 99, 101

Kayācuraṉ (le démon-éléphant) 193

Keraḷa (dynastie du Kerala) 33, 41

Kiraṇāgama 74, 93

Kirātārjunīyamūrti (voir Śiva)

Kīrtivarman II (roi cāḷukya) 41

Koṅguṇi Aracar (roi gaṅga) 39

Kovalaṉ (héros du Cilappatikāram) 67

Kōyilpurāṇam 164

Kṛṣṇa (divinité) 71, 177, 189, 230

Kṛṣṇa soulevant le mont Govardhana 34, 230, 258, 264

Kṛttivāsas (nom de Śiva portant la peau de l’éléphant) 194

Kṛttivāseśvara (nom de Śiva portant la peau de l’éléphant) 193

Kubera (dieu de la richesse) 238, 307

Kulacēkaraṉ (āḻvār) 73

Kumāra (nom de Skanda) 239, 294

Kumāragupta (roi gupta) 254

Kumāraṉ (fondateur du temple de pallava de Ciṟṟampākkam)

36 Kumārāṅkuśa (prince cōḻa) 45

Kumārasambhava (œuvre de Kālidāsa) 92, 95, 151, 189, 190, 252

Kumāraviṣṇu (roi pallava) 25, 27, 28

Kumāraviṣṇu II (roi pallava) 28

Kumāraviṣṇu III (roi pallava) 28

Kūrmapurāṇa (KP) 101, 119, 120, 125, 152, 177, 178, 193, 201, 204, 205, 305

Kuṟuntokai 84, 87

Kuṣāṇa (dynastie) 309

Kuśika (disciple de Lakulīśa) 99

Kuvalayāpīḍa (éléphant de Kaṃsa, incarnation du démon Riṣṭa) 189

Kuvāvaṉ Cāttaṉ (alias Viṭelviṭuku Muttaraiyar, souverain) 44

Lāgudi (nom de Lakulīśa) 101

Lakṣmī (déesse) 297

Lākula (secte des) 76

Lakulīśa (fondateur de l’ordre Paśupata) 5, 98–100

Liṅgapurāṇa (LP) 101, 119, 120, 161, 177–179, 191, 201, 204, 215, 219, 228, 230

Liṅgodbhavamūrti (voir Śiva)

Lokāditya (prince cāḷukya) 126, 127

Lokamahādevī (reine cāḷukya) 41, 147

Lokavibhāga (ouvrage de cosmologie jaïn) 28, 69

Macīntiraparumaṉ (roi pallava, Mahendravarman I ?) 31

Mādhava Siṃhavarman (roi gaṅga) 27 Madhu (démon) 307, 309, 310

Madhurakavi (āḻvār) 73

Mahābhārata 96, 119, 137, 177, 225, 228, 230, 239, 249–251, 258, 291–296, 299, 305, 314

Mahābrahmā (divinité) 181

Mahādeva (nom de Śiva) 100, 227

Mahādevī (reine cāḷukya) 126, 127, 147

Mahādevī Aṭikaḷ (reineduroi bāṇa Vāṇavidhyādhara) 49

Mahākāla (divinité) 181

Mahāmāyā (déesse) 307

Mahāpurāṇa (ouvrage d’obédience jaïne) 70

Mahāvalivāṇarāyar (roi bāṇa) 41

Mahāvaṃśa (chronique de Ceylan) 33, 47, 65

mahāvrata (vœux religieux) 76, 122

Mahāvratin 122, 125 Mahendra (fils d’Aśoka) 65

Mahendravarman I (roi pallava) 30–32, 34, 35, 67, 70, 76, 100, 148–150, 182, 256–258

Mahendravarman II (roi pallava) 31–34

Mahendravarman III (roi pallava) 7, 31, 38, 57, 130, 139, 140, 157, 194, 195, 278, 279, 322, 325

Mahendravikramavarman (roi pallava, Mahendravarman II) 34

Maheśvara (nom de Śiva) 36, 38, 127, 154, 178, 252

Mahiṣa (démon) 193, 307

Mahiṣāsuramardinī (déesse) 243, 258, 259, 307, 310

Māl (Viṣṇu) 88, 178, 179

Maḷava (dynastie conquise par les Pallava) 41

Mānavamma (roi de Ceylan) 33

Mandākinī (nom de la Gaṅgā) 256, 265

Maṇikkattār Nakkaṉār (épouse ou concubine de Vāṇakōvaraiyar) 44

Māṇikkavācakar (poète) 73

Maṇimēkalai 67, 85, 86

Maṇiyaṉ (donateur de l’inscription retrouvée dans l’enceinte du temple de Tiruvatikai) 38

Manusmṛti (Lois de Manu) 122, 238

Māra (tentateur du Bouddha) 103, 181, 218, 219

Māṟaṉ (surnom de roi pāṇḍya) 228

Māṟañcaṭaiyaṉ (Varaguṇa II) 45

Maṟavaṉ Pūṭi (de Koṭumpalūr, dynastie des Irukkuvēḷ) 46

Mārkaṇḍeya/Mārkaṇṭeya (dévot de Śiva) 177, 204–206

Mārkaṇḍeyapurāṇa (MkP) 252, 307

Mataṅgapārameśvarāgama 74

Matevī (courtisane, mère de Maṇimēkalai) 67

Matsyapurāṇa (MP) 92, 119, 201, 228, 306

Mattavilāsaprahasana 31, 67, 76, 100

Maurya (dynastie) 65, 68

Māvali Vāṇarāja (roi bāṇa) 49

Mayamata 169, 234, 245

Mayasaṅgraha 74

Mayentiraparumaṉ (roi pallava Mahendravarman I ?) 34

Mayentiraparumar (roi pallava Mahendravarman I ?) 30

Mayūraśarman (roi kadamba) 24

Meghadūta 189, 260

Mitra (disciple de Lakulīśa) 99

Mohacūḍottara 74

Mṛgendrāgama/Mṛgendratantra 74, 93, 101, 102

Mṛkaṇḍu/Mṛkaṇṭu (sage) 205

Murukaṉ (Skanda) 72, 85–87, 90, 294, 296, 318

Muttaraiyar (dynastie) 44, 47, 182

Nakkīrar/Nakkiratēvanāyaṉār (poète tamoul) 72, 303

Nala/Nīla (démon) 194

Nālāgiri (éléphant maîtrisé par le Buddha) 189

Nālāyirativiyappirapantam 73

Nammāḻvār (āḻvār) 73

Nampi Āṇṭār Nampi (poète tamoul) 73

Nandī/Nandin (taureau) 165, 317

Nandipotavarman (Nandivarman II, roi pallava) 41

Nandippōttaracar (Nandivarman II, roi pallava) 41

Nandippōttaraiyar (Nandivarman III, roi pallava) 45

Nandivarman (roi pallava) 26–27

Nandivarman II Pallavamalla (roi pallava) 30–33, 35, 38–43, 62–64, 240, 265

Nandivarman III (roi pallava) 30, 32, 35, 37, 38, 43, 45, 46, 48, 61–64, 74, 149

Nandivarman IV (roi pallava dont l’existence est supposée par K. R. Srinivasan) 45

Nandivikkiramaparumaṉ (Nandivarman III, roi pallava) 149

Nanticcuraparumaṉ (Nandivarman II pallava) 42

Nantikkalampakkam 45

Nara (incarnation de Viṣṇu) 96

Naraciṅkaparumaṉ (Narasiṃhavarman II ?) 37

Nāradapurāṇa (NP) 252

Narasiṃha (avatāra de Viṣṇu) 220, 287–289

Narasiṃha (roi pallava) 53

Narasiṃhavarman I Māmalla (roi pallava) 30, 32–35, 51, 60, 108, 258

Narasiṃhavarman II Rājasiṃha (roi pallava) 30, 34, 37, 38, 41, 51, 52, 75, 109, 127, 208, 275

Narasiṃhaviṣṇu (nom du roi pallava Narasiṃhavarman II) 239

Narasiṅkappōttaracar (Narasiṃhavarman I roi pallava) 33

Nārāyaṇa (incarnation de Viṣṇu) 96 Nārāyaṇa (nom de Viṣṇu) 123

Nāṭyaśāstra 145
nāyaṉmār (saints śivaïtes) 72

Nērkuṭṭi Perumāṉ (souverain gaṅga) 46, 148, 149

Neṭiñcaḻiyaṉ/Neṭuñceḷiyaṉ (roi pāṇḍya) 70

Neṭumāṟaṉ (roi pāṇḍya) 70

Nidānakathā 181

Nīla/Nala (démon) 194

Nīlalohita (nom d’un gaṇa) 119

Niṣāda (dynastie mineure) 40, 41

Niśumbha (démon) 307, 309

Niśvāsamukha 93

Niśvāsatattvasaṃhitā 74

Noḻamba (dynastie) 47

Nṛpatuṅgavarman/Nṛpatuṅga (roi pallava) 32, 34, 37–39, 43, 45–49, 60, 61

Paçupati/Paśupati (nom de Śiva) 189

Padmā (déesse de la prospérité) 238

Padmapurāṇa (PP) 119, 215, 252, 253

Pakīrataṉ (Bhagīratha) 253

Pallavamalla (Nandivarman II pallava) 40, 43

Pallavaṉ (alias Abhimānasiddhi, souverain non identifié) 44

Pallavanarendrapati (roi pallava Narasiṃhavarman I ou Parameśvaravarman I) 35

Paṇātarēccaram (nom de Śiva) 304, 305

Pāṇḍava (famille du Mahābhārata) 299

Pāṇḍya (dynastie) 30, 33, 40–45, 47, 49, 65, 70, 98, 106, 147, 182, 183

Parākhyatantra 74

Parameṣṭin (nom de Viṣṇu) 252

Parameśvara (Nandivarman II Pallavamalla) 40 Parameśvara (nom de Śiva) 239

Pārameśvara 74

Parameśvaravarman I (roi pallava) 30, 32–37, 51, 52, 70, 108

Parameśvaravarman II (roi pallava) 38–40, 61, 62

Parameśvarī (déesse) 161 Parāntaka I (roi cōḻa) 148

Parāntaka I Varaguṇa (roi pāṇḍya) 43

Parāntaka Vīranārāyaṇa (roi pāṇḍya) 44

Parāśara (brahmane dans le Cilappatikāram) 85

Pārati (déesse non identifiée) 244, 245

Paripāṭal 72, 87, 229, 253, 291, 294–296

Pārśvanātha (tīrthaṅkara jaïn) 138

Pārvatī (déesse) 94–96, 98, 152, 156, 159, 163, 189, 194, 199, 232, 249, 253, 254, 256, 260, 266, 280, 281, 285, 289, 312, 314–316, 319, 328

Pāśupata (arme) 71, 227, 300, 312, 313, 319

Pāśupata (secte śivaïte) 5, 9, 75, 76, 99–101, 122, 125, 126, 157, 337, 339

Pāśupata Yoga 71

Pāśupatāstradānamūrti (voir Śiva)

Pāśupatasūtra 75, 93, 100

Paśupati (nom de Śiva) 255

Pattuppāṭṭu 106

Pauṣya (mois) 35

Pāvaka (Agni) 292

Periyāḻvār (āḻvār) 73

Periyapurāṇam 31, 70, 311

Permmānaḍi (Parameśvaravarman II pallava ?) 39

Perumāṉaṭikaḷ (divinité du temple de Tirukkaḻukkuṉṟam) 51

Perumāṉaṭikaḷ (surnom de souverain pallava) 42 Pēy (āḻvār) 73

Piramaṉ (Brahmā) 152, 178

Pottappi (famille cōḻa) 44

Poykai (āḻvār) 73

Pṛthivīvyāghra (chef local) 40

Pūcān (nom de famille du général Udayacandra) 40

Pulakeśin II (roi cāḷukya) 32, 33

Puṟanāṉūṟu 65, 85, 106, 228–230

Purantaraṉ (Indra) 294

Pūrvakāraṇāgama 126

Pūtattu (āḻvār) 73

Pūti Aṟintikai (épouse de Viṭelviṭuku Iḷaṅkōvēlār de la famille de Koṭumpalūr) 48

Raghuvaṃśa 252, 264

Rāhula (fils de Buddha) 136

Rājamūrti (voir Śiva)

Rājarāja I (roi cōḻa) 148, 233

Rājasiṃha (Narasiṃhavarman II, roi pallava) 29, 35, 37, 38, 53, 57, 59, 60, 63, 150, 164, 184, 238–240, 272, 278, 322

Rājasiṃha (roi pāṇḍya) 43

Rājendra I (roi cōḻa) 264

Rājendracōḻa (roi cōḻa) 49

Rāma (avātara de Viṣṇu) 47, 231, 314

Rāmāyaṇa 71, 251, 255, 258, 262, 305

Raṇarāgavarma (frère du roi cāḷukya Vikramāditya I) 36

Raṅgapatākā (épouse du roi pallava Narasiṃhavarman II Rājasiṃha) 239

Rāṣṭrakūṭa (dynastie) 41–43, 45, 46, 147, 205, 206, 232, 233, 268

Rati (épouse de Kāma) 316, 319, 339

Rauravāgama 74, 93, 113, 318

Rauravasūtrasaṅgraha 74

Rāvaṇa (démon) 59, 63, 71, 167, 208, 217, 306, 313, 314, 317, 319, 324, 325, 332, 337–339

Rāvaṇa dévot de Śiva (voir Śiva)

Rāvaṇānugrahamūrti (voir Śiva)

Remise de l’arme pāśupata à Arjuna (voir Śiva)

Résurrection de Kāma (voir Śiva)

Revā (épouse de Nandivarman II) 42

Ṛg Veda 261

Riṣṭa (démon) 189

Roue de la Loi 103, 104, 218, 219

Rudra (les onze, émanations de Śiva) 313

Rudra (nom de Śiva) 76, 154, 231

Śabara (dynastie mineure) 40, 41

Sacrifice de Dakṣa (voir Śiva)

Sadāśiva (forme de Śiva) 154, 337

Sadyojyotiḥ (théologien du Śaivasiddhānta) 74

Sagara (roi) 249

Śailōdbhava (dynastie en Orissa) 147

Saindhava (dynastie) 41

Śaivasiddhānta (courant śivaïte) 5, 9, 74, 75, 93, 100, 101, 157

Śākha (personnage né du corps de Skanda) 294

Sakka (divinité) 181

Śakra (Indra) 293, 294

Śālaṅkāyana (dynastie) 23

Śaṃbhu (nom de Śiva) 161

Samudragupta (roi gupta) 254, 255

Śamyu (fils de Bṛhaspati) 29

Sāndhra (dynastie mineure) 41

Śaṅkhā (princesse rāṣṭrakūṭa, épouse du Pallava Nandivarman III) 45, 46

Śāntavaṃkurava (dynastie mineure) 41

Śāntivarman (roi kadamba) 24

Śarabheśamūrti (voir Śiva)

Sarasvatī (déesse) 166, 228, 255, 283, 313

Sarvajñānottara 93

Sarvanandin (saint jaïn) 28

Śatapathabrāhmaṇa 138, 225

Satī (épouse de Śiva) 120

Sauptikaparvan (livre X du Mahābhārata) 177

Siddhi (nom utilisé par les Cōṭa et Telugu-Cōṭa) 44

Śīlamahādevī (reine rāṣṭrakūṭa) 42

Śilparatna 194

Siṃhala (dynastie mineure ?) 30

Siṃhavarman (roi pallava) 27, 28, 40

Siṃhavarman I (roi pallava) 23–26

Siṃhavarman II (roi pallava) 25–29

Siṃhavarman III (roi pallava) 24, 29, 30, 69

Siṃhaviṣṇu (roi pallava) 28–30, 39, 40, 69, 182

Siṅghavarman (Siṃhavarman [?], roi pallava) 26

Śiva (divinité) 19, 20, 29, 36, 38, 42, 43, 53, 60, 62, 72–76, 79, 81, 87, 88, 90–95, 98–113, 117, 119–126, 128, 132–136, 139, 140, 142, 145–147, 149–159, 161–167, 169–171, 175, 177–179, 182–184, 186, 189–194, 196– 199, 201, 204–206, 208, 211, 214–221, 225, 227–234, 238–240, 242, 244, 245, 249–266, 268, 272, 278–283, 285, 289, 294, 299–301, 303–320, 322, 323, 325, 326, 328, 332, 337–340
Formes de Śiva :
Andhakāsuravadha ; mise à mort du démon Andhaka 305, 306, 318
Ardhanārīśvaramūrti ; Ardhanārīśvara 16, 51, 52, 107, 111, 166, 170
Bhikṣāṭanamūrti ; Bhikṣāṭana ; Śiva mendiant ; le mendiant 5, 16, 20, 21, 59, 60, 63, 71, 72, 110, 111, 113, 115, 117–121, 123–133, 135–142, 155, 157, 158, 162, 166, 170, 183, 197, 211, 279, 280, 282, 317, 319, 320, 322–326, 332, 337–339
Brahmāśiraschedamūrti ; Śiva coupe la tête de Brahmā ; la décapitation de Brahmā ; Śiva erre à la suite de la décapitation de Brahmā 76, 117, 121–123, 133–135, 140, 317
Cakradānamūrti ; Viṣṇu offre son oeil à Śiva ; Viṣṇu adore le liṅga 208, 219–221, 314, 319, 325, 339
Caṇḍeśa coupe la jambe de son père 208, 310, 311, 317, 338, 339
Caṇḍeśānugrahamūrti ; le couronnement de Caṇḍeśa 311, 312, 326
Dakṣiṇāmūrti ; Dieu au banian ; Dieu enseignant ; Śiva enseignant ; Śiva assis sous le banian 5, 15, 20, 21, 53, 59, 60, 64, 77, 79–87, 89–112, 117, 135, 141, 169, 170, 183, 184, 211, 214, 218, 249, 280, 282, 307, 313, 319, 320, 322, 323, 325, 328, 332, 337–339
Gajasaṃhāramūrti ; Gajāntaka ; Śiva tuant l’éléphant 6, 63, 71, 110, 124, 142, 167, 186, 187, 189, 192, 194–200, 303, 306, 318, 320, 322, 323, 332, 337, 338
Gaṅgādharamūrti ; Gaṅgādhara ; descente de la Gaṅgā ; descente du Gange ; Śiva porteur de la Gaṅgā 6, 15, 21, 34, 71, 81, 95, 147, 170, 197, 221, 247, 249–269, 272, 279, 280, 283, 300, 306, 317–319, 323, 325, 332, 337, 339
Harihara 184, 185, 259, 320, 321, 328, 332
Indrānugrahamūrti 314 Jalandharasaṃhāramūrti ; la mise à mort du démon Jalandhara 6, 21, 59, 61, 63, 104, 107, 110–112, 170, 209, 211–221, 266, 283, 300, 314, 318–320, 322, 323, 325–328, 332, 337, 339
Kālārimūrti 6, 20, 60, 167, 170, 171, 187, 198, 201–208, 221, 245, 266, 283, 284, 306, 318, 320, 323, 324, 328, 332, 337
Kāmāntakamūrti ; le destructeur de Kāma ; la mise à mort de Kāma 93–96, 120, 214, 303
Kaṅkālamūrti 5, 117, 119, 123, 124, 126, 132, 133
Kirātārjunīyamūrti ; Śiva combat Arjuna ; combat de Śiva contre Arjuna 71, 299, 300, 313, 318, 332
Liṅgodbhavamūrti ; Liṅgodbhava 6, 15, 21, 64, 81, 120, 140, 141, 170, 173, 175, 177, 180–186, 230, 280, 282, 300, 317, 319, 320, 326, 328, 332, 338, 339
Paśupatāstradānamūrti ; remise de l’arme pāśupata à Arjuna 71, 107, 312, 319
Rājamūrti 51
Rāvaṇānugrahamūrti ; Rāvaṇa soulevant le mont Kailāsa ; la victoire de Śiva sur le démon Rāvaṇa 59, 63, 71, 167, 314, 323, 325, 332, 337
Rāvaṇa dévot de Śiva 208, 313, 314, 332, 338, 339
Résurrection de Kāma 316, 339
Sacrifice de Dakṣa 71, 120, 305
Śarabheśamūrti 289
Śiva dansant 6, 21, 59, 60, 63, 72, 98, 111, 139–143, 145–171, 205, 244, 245, 268, 279, 282, 283, 299, 300, 307, 309, 313, 316, 319, 320, 322, 323, 325, 326, 328, 332, 337
Śiva tue Garuḍa ; Śiva sauve les nāga des attaques de Garuḍa 214, 301–305, 318, 320, 338
Somāskandamūrti ; Somāskanda 51, 52, 72, 108, 184, 275, 278, 279, 285, 315–317, 319, 320, 322, 332
Tripurāntakamūrti ; Śiva Tripurāntaka 6, 16, 20, 21, 53, 60, 61, 107, 110, 111, 153, 170, 191, 221, 223, 225–227, 230–242, 244, 245, 266, 279, 280, 283, 287, 289, 306, 307, 318, 320, 323, 337–339
Vīṇādharamūrti ; Śiva musicien 309, 316, 317
Vṛṣabhamūrti 149
Yogīśvara 214

Śivadharmaśāstra 177

Śivamāra (roi gaṅga) 35, 36, 38

Śivapurāṇa (ŚP) 92, 177, 179, 193, 201, 215, 228, 230

Śivaskandavarman (roi pallava) 23–26

Skanda (Murukaṉ, Subrahmaṇya, Kārttikeya etc.) 125, 282, 287, 289–296, 309, 314, 316, 326–329, 338, 339

Skandamūlavarman (roi pallava) 27

Skandapurāṇa (SKP) 92, 119, 120, 177, 201

Skandapurāṇa (SP) 92, 100, 119, 120, 201, 251

Skandaśiṣya (roi pallava) 40, 41

Skandavarman (I, II et III, et autres rois pallava) 24– 28, 39

Soma (divinité) 225, 227, 228, 230, 269

Somaśambhupaddhati 74, 102, 318

Somaśarman (brahmane dans le SP) 100

Somāskandamūrti (voir Śiva)

Śrī Mādhava (roi gaṅga) 36

Śrīkaṇṭha (Cōḻa) 44

Śrīpuruṣa (roi gaṅga) 38, 39

Śrītattvanidhi 216, 217

Sthāṇu (nom de Śiva) 265

Subrahmaṇya (nom de Skanda) 41, 108, 239, 285, 286

Sudarśana (nom du disque) 215, 219

Śumbha (démon) 307, 309

Śuṅga (dynastie) 316

Suparṇī (Garuḍī) 292, 293

Surabhī (vache céleste) 297

Sūrya (divinité solaire) 137, 165, 170, 211, 227, 233, 258, 326

Svacchanda 102

Svāhā (nymphe/divinité) 291, 292, 296

Svāyambhuvasūtrasaṅgraha 74, 93

Śveta (brahmane ou roi, vistime de Kāla) 201, 205, 206

Taittirīyasaṃhitā 138, 225

Tāntrikābhidhānakośa 93

Tāraka (démon) 294

Tārākṣa (démon anéanti par Tripurāntaka) 227

Tārkṣa (père de Garuḍa) 269

Tārukaṉ (démon tué par la déesse) 163

Telugu-Cōṭa (dynastie) 44

Teṉṉavaṉ (Yama) 106

Teṉṉavaṉ Iḷaṅkovelār (Koṭumpalūr, dynastie des Irukkuvēḷ) 46

Tēvāram 5, 31, 67, 70, 73, 76, 87, 89–91, 121, 122, 125, 138, 152, 153, 155, 157, 159, 164, 169, 178, 191, 193, 194, 196, 204–206, 217, 219, 230, 253, 306, 310

Tīrthika (jaïn) 66

Tirumaḻicai (āḻvār) 70, 73

Tirumaṅkai (āḻvār) 70, 73

Tirumantiram 154

Tirumūlar (poète tamoul) 73, 154

Tirumurukāṟṟupaṭai 72, 87, 229

Tiruppāṇ (āḻvār) 73

Toṇṭaraṭippoṭi (āḻvār) 70, 73

Tripathagā (Gaṅgā) 251, 255

Tripurāntakamūrti (voir Śiva)

Triśiras (démon) 289

Trivikrama (avatāra de Visnu) 164, 170, 220, 252, 258, 260, 269–272, 289, 296, 298, 313

Tuḷakkilli (famille cōḻa) 44

Tuḷu (dynastie mineure) 41

Tvasṭṛ (architecte céleste) 252

Udayacandra (général de l’armée pallava) 40, 42

Udayana (chef Śabara) 40

Ugradaṇḍa (nom du roi pallava Parameśvaravarman I) 35, 239

Umā (déesse) 192, 193, 216, 234, 244, 252, 285

Umāpati (poète tamoul) 70

Upaniṣad 88

Uttama Cōḻa (roi cōḻa) 47

Uttarakāmikāgama 102

Vaiśākha (mois) 37

Vajranandin (ascète jaïn) 69

Vālin (roi singe) 317

Vallabha (Cāḷukya) 35, 41

Vallaraiyaṉ (souverain cāḷukya) 42

Vāmana (nain avatāra de Viṣṇu) 269–271, 287

Vāmanapurāṇa (VaP) 119, 120, 125, 177

Vāṇakōvaraiyar (roi bāṇa) 44

Vāṇaraiyar (souverain bāṇa) 42

Vāṇavidhyādhara (roi bāṇa) 49

Varaguṇa II (roi pāṇḍya) 45, 47

Varāha (avatāra de Viṣṇu) 60, 71, 258–260, 298

Varāhapurāṇa (VhP) 194, 199

Vārttikaṉ (brahmane dans le Cilappatikāram) 85

Varuṇa (divinité) 138, 225, 238, 269

Vāsava (Indra) 293

Vāsuki (serpent) 230

Vātāpikoṇṭa (Narasiṃhavarman I, roi pallava) 33, 51

Vāyupurāṇa (VyP) 177, 178, 251

Veda 85, 88, 89, 94, 178, 190, 228–230

Vicāraśarman (nom de Caṇḍeśa avant son couronnement par Śiva) 311

Vicitracitta (nom du roi pallava Mahendravarman I) 31

Vidyunmālin (démon anéanti par Tripurāntaka) 227

Vijayā (princesse gaṅga) 48

Vijayāditya (roi cāḷukya) 39, 126, 127

Vijayāditya Māvali Vāṇarāja (roi bāṇa) 49

Vikramāditya I (roi cāḷukya) 33–36

Vikramāditya II (roi cāḷukya) 39, 41, 147

Vikramādityar, Vikramādityaracar (roi cāḷukya Vikramāditya) 39

Vikramandra-bhaṭṭārakavarman (roi viṣṇukuṇḍin) 29

Vikrampūti (chef Koṭumpalūr) 46

Vīṇādharamūrti (voir Śiva)

Vinayāditya (roi cāḷukya) 37, 126, 127

Vinayāditya Pṛthivīvallabha (roi cāḷukya) 126

Vināyakaṉ (Gaṇeśa) 193

Vinayavatī (épouse de Vinayāditya) 127

Vīrabhadra (émanation de Śiva) 194, 305, 309

Vīracōḻiyam 67 Vīrājendra (roi cōḻa) 49

Vīrakūrca (roi pallava) 27, 39, 40

Vīrasiṃha (roi pallava) 40 Vīravarman (roi pallava) 25–28

Viśākhas/Viśākha (jeune homme né du flanc de Skanda) 294

Viṣṇu (divinité) 6, 16, 19, 29, 31, 43, 60, 64, 71, 72, 90–91, 96, 97, 104, 119, 120, 122, 127, 132, 133, 135, 146, 154, 164–168, 170, 177–179, 182–184, 208, 211, 219–221, 225, 227–231, 235, 240, 252, 253, 258, 259, 265–267, 269, 272, 282, 283, 287, 289, 297, 298, 301, 303, 307, 313, 314, 318–320, 325, 332, 339

Viṣṇu chevauchant Garuḍa 220, 287, 288

Viṣṇu couché 34, 60, 258, 287, 309–310

Viṣṇu offre son oeil au liṅga (voir Śiva)

Viṣṇudharmottarapurāṇa (VdP) 96, 201, 204, 231

Viṣṇugopa (roi pallava) 29, 39

Viṣṇugopavarman (I et II, rois pallava) 25–27, 29

Viṣṇukuṇḍin (dynastie) 29

Viṣṇupādī (Gaṅgā) 252, 258

Viṣṇupurāṇa (VP) 252

Viṣṇusiṃha (roi pallava) 40

Viṣṇuvardhana III (roi cāḷukya de l’Est) 41

Viśvakarman (architecte céleste) 228

Viṣvaksena (gardien de Viṣṇu) 119

Viṭelviṭuku (alias Cattaṉ Māṟaṉ) 182

Viṭelviṭuku Iḷaṅko Atiaraiyaṉ (Koṭumpalūr, dynastie des Irukkuvēḷ) 46

Viṭelviṭuku Iḷaṅkōvēlār (de la famille de Koṭumpalūr) 48

Viṭelviṭuku Muttaraiyar (alias Kuvāvaṉ Cāttaṉ) 44

Vṛddha Pallavādhirāja (prince pallava) 38

Vṛṣabha (monture de Śiva) 321

Vṛṣabhamūrti (voir Śiva)

Vyādhi (démon de la maladie) 205

Vyāsa (écrivain céleste) 101

Yama (dieu de la mort) 87, 106, 201, 238, 261, 266, 289, 328

Yamunā (déesse-rivière) 254, 255, 268

Yoganidrā (déesse) 307

Yogīśvara (voir Śiva)

© Institut Français de Pondichéry, 2010

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Acheter

Volume papier

leslibraires.fr
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search