Version classiqueVersion mobile

Les légendes çivaïtes de Kāñcipuram

 | 
R. Dessigane
, 
P.Z. Pattabiramin
, 
Jean Filliozat

Index tamoul

Texte intégral

Noms tamouls ou tamoulisés et équivalents sanskrits usuels ou fournis par le Kāñcīsthānamāhātmya (K. S. M.)

AcakaraN — Ajagara — 35-12.

AccutaN — Acyuta — 4-14, 4-22, 19-7, 21-22, 36-29, 53-23, 55-5, 61-5.

AcikarttaN — Ajīgartta — 5-9.

AcuvalāyaNaN — Aśvalāyana —· 5-8.

AcuvattāmaN — Aśvathāman ·— 48-18,

Aiṅkarapputtēḷ — 4-12.

AinteLuttu — Pañcākṣara — 66-23.

Aiyarampaiyartīrttam — Pañcarambhātīrtha — 24-3.

Akattīcam — Agastyeśa — 4-28.

AkattiyaN — Agastya — 31-11.

Akattiyēcam — Agastyeśa — 63-183.

Akattiyēccaram — Agastyeśvara — 31-5, 63-286.

Akilakāraṇi — Akhilakāraṇī — 53-41.

AkkiNipaN — Agnibha — 5-9.

ALakaN — Sundara — 41-3.

ALaRkaṭavuḷ — Agni — 24-5.

ĀlavaNam — Aśvatthavana — 7-16.

Ālavāy — Hālāsya — 7-15.

ĀLiyāN — Viṣṇu — 59-20.

Amalai — Amalā —· 63-386.

Amarēcam — Amareśa — 27-1, 28-2.

Amirutam — Amṛta — 66-36.

Ammai — Ambā — 63-110.

AmparīṭaN — Ambarīṣa — 58-34.

Ampikai — Ambikā — 25-28, 27-8, 40-6.

AmpikāvaNam — Ambikāvana — 63-327.

Ampuyakkaṭavuḷ — Ambujadeva — 64-81.

AmpuyaN — Ambuja(bhū) — 11-8.

AmpuyattōN — Ambuja(bhū) — 67-118.

AmpuyavāLkkaineṭuntakai — Brahman — 14-3.

ANantaN — Ananta — 63-159.

ANantapaRpanāpam Anantapadmanābha — 60-1, 60-10.

ANantapaRpanāpaN — Anantapadmanābha — 60-9.

ANantapaRpanāpēcam — Anantapadmanābheśa — 67-111.

ANantatīrttam — Anantatīrtha — 12-64.

Añcamāmantiram — Haṃsamahāmantra — 62-28.

AñceLettu — Pañcākṣara — 62-28.

ANēkapēcaN — Anekapeśa — 20-12.

ANēkapēccuraN — Ȧnekapeśvara — 29-3.

ANēkataṅkāvatam — 4-12, 29-1, 29-12, 30-1.

ĀṇimāṇṭaviyaN — Āṇimāṇḍaviya — 5-8.

AṅkaṇaN — Aṅgaṇa — 64-63.

Aṅkaṇar — Aṅgaṇa — 63-299.

Aṅki — Agni — 4-10, 25-28.

Aṅkirā — Aṅgiras — 14-2.

Aṇṇal — Śiya — 23-3, 45-32, 45-36.

ANNa ūrti — Haṃsavahāna, Brahman — 16-2.

AntakācuraN — Andhakāsura — 4-17.

AntakaN — Andhaka — 40-2, 40-28, 40-30, 49-2.

Antakēcam — Andhakeśa — 40-1, 41-1.

ĀṇṭāḷappāN — Bṛhaspati, Jupiter — 19-11.

AṇṭarnāyakaN — 5-28.

ANuruttaN — Anuruddha — 41-23.

ApirāmanāyakaN — Abhirāmanāyaka — 56-8.

Apirāmēcam — Abhirāmeśa — 21-22, 56-1, 56-4.

Arakkar — Rakṣas — 35-3.

ARamaintaN — Dharmaputra — 54-6.

AraN — Hara — 62-23, 63-14, 63-250.

ARanūl — Dharmaśāstra — 63-38.

Ari — Hari — 10-2, 10-26, 18-5, 22-15, 25-30, 27-12, 52-13, 53-38, 55-3.

AricāpapayantīrttatāNam—Hariśāpabhayantīrthasthāna—21-1, 21-19.

ĀRiraṇṭeLuttu — Dvadāśākṣara — 62-28.

AruccuNan — Arjuna — 48-18.

Aruḷ — karuṇā — 7-19.

ĀRumukaN — Ṣaṇmukha — 25-44, 41-42, 41-72, 58-8,

Aruṇakiri — Aruṇagiri — K. S. M. : Aruṇādri — 7-15.

AruṇaN — Aruṇa — 62-107.

Aruntati — Arundhati — 5-12.

ARupattumūvar — Trayastṛṃśat — 1-16.

Aruttatīrttam — Ardhatīrtha — 22-19.

ĀṭakaN — Hāṭaka — 39-2.

Ātīpitēcam — Ātīpiteśa — 16-1, 18-3.

Atircanti — 15-12.

Atiti — Aditi — 21-2.

AṭiyavaruḷakkōyilkoṇṭanāyakaN — 52-8.

Attikiri — Hastigiri — 10-46, 35-29.

ĀttirēyaN — Ātreya — 5-8.

Attiri — Atri — 14-2.

ĀvaṭutuRai — 1-25.

Avuṇar — 30-2, 3, 8, 12.

AyaN — Aja — 4-21, 7-26, 10-2, 11-13, 19-3, 25-30, 27-12, 34-5, 52-13, 53-38, 58-12, 63-149.

Ayirāvatēcam — Airāvateśa — 21-23, 22-3.

Caci — Śaśin — 8-8, 33-10, 63-113.

Caiyamalai — Sahyādri — 63-285.

Cakalacitti — Sakalasiddhi — 62-54, 62-57.

CakātēvaN — Sahādeva — 54-6.

Cakkarapāṇi — Cakrapāṇi — 13-35.

Cakkaratīrttam — Cakratīrtha — 53-24.

Cakōtaratīrttam — Sahodaratīrtha — 24-1.

CakuntamaNNavaN — Garuḍa — 10-22.

CālaṅkāyiNaN. 51-7.

CalantaraN — Jalandhara — 4-17, 35-5, 43-2, 43-23.

Calantarēcam — Jalandhareśa — 43-1.

Cāmam — Sāman — 52-12.

CamatakkiNi — Jamadagni — 5-8, 45-2, 45-17, 46-3.

Campa N — K. S. M. : Sāṃba — 22-17.

Campu — Śambhu — 62-43.

CamputaRparaN — Jambutatpara — 5-8.

CamuvarttaN — Saṃvartta — 5-8.

CaNaRkumāraN — Sanatkmnāra — 5-26, 6-1.2, 44, 67-121.

CaNaRkumāra caṅkitai — Sanatkumāra saṃhitā — 5-26.

CaNi — Śani — 49-6.

CaṅkaN — Śaṅkha — 5-8.

Caṅkapāni — Śaṅkhapāṇi — 16-3.

CaṅkaraN — Śaṅkara — 34-9, 57-6, 62-43.

Cantaṇavarai — 63-261.

CāṇṭiliyaN — Śāṇḍilya — 5-9.

Cāntirāyaṇam — Candrāyaṇa — 67-57.

Capānāyakar — Sabhānāyaka — 1-3.

Carapam — Śarabha — 4-16.

Caravaṇappoykai — Śaravaṇa (taṭāka) — 25-44,

Cārntācayam — K. S. M. : Śrāntāśraya — 4-4, 13-1, 13-50.

Caruvatīrttam — Sarvatīrtha 37-1, 48-1, 16, 21, 49-5.

Cataciruṅkam — Śataśṛṅga — 6-5.

CatācivaN — Sadāśiva — 58-16.

Catācivapputtēḷ — 63-154.

CaṭaippirāNār — Śiva (Jaṭadeva) — 63-172.

CaṭaiyōN — Jaṭāvant, Siva — 9-22.

CatamakaN — Śatamakha — 24-2.

CatātapaN — Śatātapa — 5-14.

Catavuruttiram — Śatarudra — 66-23.

CaṭilamōlivarataN — 13-48.

CaturmukaN — Caturmukha — 63-202.

CattaN — Śāstṛ — 23-12, 59-23, 24, 34.

CāttaNār — Śāstṛ — 4-25.

CattatāNam — Saptasthāna — 14-13.

Catti — Śakti — 65-4.

Cattimuni — Śaktimuni — 15-7.

CattiyacaṅkaRpar — Satyasaṅkalpa — 8-4.

Cattiyacattiyar — 8-4.

Cattiyacōtakar — Satyacodaka — 8-4.

Catttiyakāmar — Satyakāma — 8-4.

Cattiyalōkam — Satyaloka — 58-7.

CattiyamoLivināyakar — SatyavacanaVināyaka — 23-13.

Cattiyaninitam — Satyaniruddha — 66-36.

Cattiyaviratam — Satyavrata — 8-3.

CattiyaviratapperumāN — Satyavratamahādeva — 8-43.

Cattiyaviratattaṭam — 8-4.

Cattiyaviratatīrttam — Satyavratatīrtha — 8-34.

Cattiyaviratīcar — Satyavrateśa — 8-33.

CatumukaN —Caturraukha — 65-10.

CavuNakamuNi — Śaunakamuni — 4-10, 6-8, 24-10.

CavuNakēcam — Śaunakeśa — 24-10.

Cāvittiri — Sāvitrī — 11-13.

Cāyucciyam — sāyujya — 62.

CēkkiLār — 1-17.

CēNāpaticcaram — Senāpatīśvara 58-22.

Ceṅkaṭkatiravar — Sūrya (Aux-rayons-rouges) — 63-149.

Cētu (Tiruccētu) — Setu — 7-15.

Cevvanti — K. S. M. : Javantī — 49-3.

Cevvantīccaram — javantīśvara — 49-4.

Ceyyavaḷ — Lakṣmī — 53-19, 63-84.

Cikaṇṭi — Śikhaṇḍin — 54-7.

Cimpuḷ — Śarabha — 39-12.

Cinna MākēcavattāNam — “Petite localité du grand Keśava,”

K. S. M. : chirina kesava “Kesava mutilé” — 33-8.

Cirāppaḷḷi — Triśiras — 7-15

CiRparaN — Citpara — 23-2.

Cītai — Sītā — 31-15, 28.

Citamparam — Cidambara — 63-169.

CittacaN — Cittaja — 4-19.

Cittar — Siddha — 53-6.

Cittatīrttam — Siddhatīrtha — 20-4.

Cittavaṭam — Siddhavaṭa — 7-16.

Cittīcam — Siddhīśa — 20-1, 3, 21-1.

Civakaṅkai — Śivagaṅgā — 14-10, 48-32, 61-21, 63-106, 183.

Civālayam — Śivālaya — 67-49.

Civaliṅkam — Śivaliṅga — 67-3, 6.

CivaN — Śiva 6-37, 11-2, 13-11, 16, 28, 14-7, 8 26-6 38-13 45-43, 62-43, 13, 65-4, 86-57.

CivañāNamātavaN — 1.25.

CivaperumāN — Śivamaheśvara — 31-26, 35-8, 58-21.

CivapirāN — Śiva (le Seigneur) — 4-27, 29, 10-8, 13, 30-34, 32-15, 36-12, 40-22, 41-40, 60-8, 61-5, 61-38, 78.

Civapuram — Śivapura — 62-54, 58.

Civapuri — Śivapurī — 67-42.

CivataraN — Śivatara — 62-43.

Civatarumam — Śivadharma — 30-4, 15, 67-1, 2.

CivāttāNam — Śivāsthāna — 11-1, 11-44.

Civi — Śibi – 4-2.

Cōmayākam — Somayāga —·11-10.

CōmukācuraN — K. S. M. : Somakāsura — 55-3.

CōmukaN — K. S. M. : Somaka — 55-8.

Cōṇitapuram — Śoṇitapura — 41-42.

CoNNavaṇṇañceytavaN— 11-31.

Cōtiliṅkam — Jyotiliṅga — 23-3, 7.

CucīlaN — Suśīla — 37-3.

CukaN — Śuka — 5-8.

CukkirīpaN — Sugrīva — 62-113.

CukkirīvaN — Sugrīva — 31-28.

Cūlapāṇi — Śūlapāṇi — 10-11.

Cūlatīrttam —Śūlatīrtha — 49-2.

CumpaN — Śurabha — 63-420.

CuNaccēpaN — Śunaḥśepa — 5-8.

CuNappuccaN — Śunaḥpuccha, K. S. M. : Śunaḥpiccha — 5-8.

Cuntarakkatavul — Sundareśvara — 53-16.

CuntaramūrtināyaNār — Sundaramūrti — 1-14.

Cuntarar — Sundara — 63-282.

Cuparanai — Suparṇa — 17-2, 4.

Cuputti — Subuddhi — 37-3.

Curakaram — Jvarahara 4-10.

Curakaratīrttam — Jvaraharatīrtha — 25-40, 42, 45, 26-1.

Curakarēcam — Jvarahareśa — 25-1, 42, 45.

CurākkaN — Jvarākṣa (asura) —· 25-39.

Curuti — Śruti — 30-22.

CutācaN — Sudāsa — 15-4.

CūtamuNi— Sūtamuni— 5-21, 8-1, 67-107, 121.

CūtaN — Sūta — 63-150.

CutaNmaN — Sudharma — 37-3.

CutāraN — Sutāra — 47-2.

CutaricaNam — Sudarśana — 35-5, 44-13.

CuvētāccuvaN — Śvetāśva – 47-2.

CuvētacikaN — Śvetaśikha 17-2.

Cuvētakētu — Śvetaketu — 47-2.

CuvētalōkitaN — Śvetalohita– 47-2.

CuvētaN — Śveta — 47-2, 51-6.

EccaN — Yajña — 33-12, 13, 17.

Ecu — Yajus — 52-12.

Ēkampaliṅkam — Ekāmraliṅga — 57-8.

Ēkampam — 3-110, 63-146, 177.

ĒkampanātaN — Ekāṃbranātha — Ekāmranātha — 7-19, 62-27, 28, 29.

Ēkampanātar — Ekāṃbranātha — 63-185.

Ēkampar— 1-20, 32-11, 13.

ĒkampāranātaN — Ekāṃbranātha, Ekāmranātha — 62-43.

Ēkampavānar — 14-10.

ĒkanāyakaN — Ekanāyaka — 47-4.

ĒRRavaN “celui qui a le Taureau”, Śiva — 39-15.

EṭṭeLuttu — Aṣṭākṣara — 62-28.

Etu — Yadu — 41-15.

ĪcaN — Īśa — 44-3, 53-38, 58-12.

ĪcāNaN — Īśāna — 4-22, 54-9.

Ilakulīcam — Lakulīśa — 48-1.

IlakulīcaN — Lakulīsa — 47-3.

Ilaḷitai — Lalitā 62-5, 6, 17.

Ilaḷitaippirāṭṭi — 4-26.

Ilaṅkai — Laṅkā — 31-2, 59-37.

Ilayacittu — 62-54.

IlikitaN — Likhita — 5-9.

Imaiyōr — Animiṣa – 4-11.

Imayamalai — Himācala — 7-16.

Imayattumaṭappiṭi — 25-27.

IntiraikōN — Indrāpati — 9-26.

IntiraN — Indra — 33-17, 43-5.

Intirapuram — Indrapura — 8-6, 56.

Intiratīrttam — Indratīrtha — 8-6.

IntucēkaraN — Induśekhara — 63-16.

IpamukaN — Ibhamukha — 29-4.

Ippitīrttam — Śuktikātīrtha — 55-2.

IracaNi — Rajanī — 5-9.

IraikkuvaN — Raikva — 5-8.

IraivataN — Raivata — 5-9.

IrākavaN — Rāghava — 4-13, 31-29, 59-37.

Ivāku — Rāghu — 59-19.

IrāmaN — Rāma — 4-25, 22-18, 31-2, 3, 45-2, 4, 10, 59-37.

Irāmanātam — Rāmanātha — 59-36.

Irāmēccaram — Rāmeśvara — 48-25.

IraṇiyākkaN — Hiraṇyākṣa — 4-16, 40-2.

IraṇiyaN — Hiraṇya — 4-16, 38-2,

Iraṇiyapuram — Hiraṇyapura — 29-8, 11.

Iraṇiyēcam — Hiraṇyeśa — 38-1, 22.

Irati — Rati — 63-17.

IrāvaṇaN — Rāvaṇa 31-28.

IRavāttāNam — 51-1, 8.

Iravi — Ravi — 23-12, 67-118.

Irēṇukai — Reṇukā — 4-18, 45-2, 18, 46-2.

Irēṇukēccaram — Reṇukeśvara — 46-1, 35.

Irukku — Ṛk — 52-15.

Irutam — Ṛta — 66-36.

Iruti — Ṛti — 7-19.

Iṭaimarutur — Madhyārjuna — 7-15.

Iṭṭacittīcam — Iṣṭasiddhīśa — 23-1.

Iṭṭacittīcar — Iṣṭasiddhīśa (-8.

Iṭṭacittīccaram — Iṣṭasiddhīśvara — 22-1, 8.

Iṭṭacittīttaṭam — 22-8.

Iṭṭacittitīrttam — Iṣṭasiddhitīrtha — 22-21, 23.

IyakkaN — Yakṣa — 4-11, 27-9, 13.

IyamaN — Yama — 4-7.

Kaccapālayam — Kacchapālaya 4-9.

Kaccapēcam — Kacchapeśa — 23-1, 9, 13, 24-1.

Kaccapēcar — Kacchapeśa — 6-30.

Kacci — Kāñ ci — 1-20, 8-2, 27-19, 20, 47-5, 67-60.

Kaccimānakar — 37-3.

KaccimayāNam — Kāñcīśmaśāna — 61-1.

Kaccipati — Kāñcīpuram — 9-6, 33-6.

Kaci — Kāśi — 4-20, 7-16, 13-3, 48-22, 62-53, 63-48, 127, 205, 207, 210, 218, 241.

KācipaN — Kāśyapa — 5-9, 16, 56-3.

Kācipar — Kāśyapa — 14-2, 17-2, 7.

Kalaimakaḷ — Sarasvatī — 11-13.

Kālatti — Kālahasti — K. S. M. : Kāḷahasti — 7-16.

KālattīyiRai — 63-149.

Kāḷi — Kālī — 4-30, 53-12, 67-107, 120, 63-410.

Kalicittu — Kalijit — 62-54.

Kāḷinti — Kālindī — 63-325.

Kaliyukam — Kaliyuga — 22-15, 28-9, 65-21, 67-103.

Kallakkampam — Coraikāmra — 62-87, 102.

Kalpam — Kalpa — 61-2.

KaluLaN — Garuḍa — 4-6, 18-2, 5.

Kāmakkaṇṇi — Kāmākṣi — 4-22, 53-47, 62-23, 41.

Kāmakkōṭi — Kāmagoṣṭhī — 53-33.

Kāmakōṭṭiy animai — Kāmagoṣṭhyambā — 1-6.

Kamalai — Kamalā — 43-19.

KamalakkiLavaN — Brahman — 12-2.

KamalattavicōN — Brahman — 52-7.

KamalattōN — Brahman — 62-23.

KāmaN – Kāma — 48-3, 5, 63-424.

Kāraanōkki — Kāmākṣi — 66-2.

Kāmatīrttam — Kāmatīrtha — 22-19.

Kāmēccaram — Kāmeśvara — 48-2, 8.

KēmēccaraN — Kāmeśvara — 48-6.

Kampai — Kampā — 4-29, 15-20, 20-2, 27-19, 62-40, 48, 50 63-53, 63-142.

KampaNār — 63-135.

Kampanāyakar — 22-15, 67-112.

Kampar — K. S. M. : Ekāmra — 1-21, 22-16, 67-93.

Kampavāṇa N — Siva, Ekāmravaṇa — 41-6.

Kampavāṇar — 58-38.

Kana — Gana — 58-4, 13

KaNalōN — Agni 24-7.

Kanapati — Ganapati — 10-35.

KañcaN — Brahman, Kamja — 3-5.

KañcattaviciNōN — 3-2.

Kāñci — Kāñcī — 1-25 et passim.

Kāñcipuram — Kāñcīpura — 4-27, 12-61, 18-3.

Kāñcippurāṇam — Kāñcīpurāṇa — 66-30.

Kāñciyāntam — 63-70, 71.

KanecaN — Ganesa — 10-15, 36.

Kaṅkai — Gaṅgā — 36-39, 50-9, 62-53, 63-325.

Kañkaiyāḷ — Gaṅgā — 48-20.

Kaṅkāvarēccaram — Gaṅgāvarēśvara — 48-20.

Kannalinkam — Kṛṣṇaliṅga — 57-3.

KannaN — Krsna — 26-13, 32-2, 41-23, 40, 71, 53-52.

Kannecam — Kṛṣṇeśa — 57-1.

KaNNikāppu — Kanyārakṣā — 62-54, 58, 64-80.

KaNNinaṭu — Pays Pāṇḍya, de Kanyākumārī — 63-282.

Kaṇṇutal — Lalāṭākṣa — 16-2.

Kaṇṇuvar — Kaṇva — 5-10, 18.

Kāntam — Skānda (purāṇa) — 5-26.

KantaN — Skṇnda — 63-16.

KāntaN — Kānta — 4-17, 42-2.

KantavākaN — Gandhavāha — 4-20.

Kāpputīrttam — Rakṣātīrtha — 63-132.

KaRaimiṭaRRiRai — Nīlakaṇṭha — 5-12.

KariyavaN — Kṛṣṇa — 43-21.

KaRkaN — Garga — 5-9.

KaRki — Kalki — 4-13, 31-31.

KaRkīcam — Kalkīśa — 31-31, 32-1.

KaRpakavaNam — Kalpakavana — 5-1.

KaRRaiccaṭai iRaiyōN — Siva, Jaṭācīra — 27-3.

KāRRiNaN — Vāyu — 4-20, 49-3.

Karumampuri — Karmapurī — 63-45.

KaruṭaN — Garuḍa — 17-7.

Kaṭakēcam — Kaṭakeśa — 63-133.

KāttavīriyaN — Kārtavīrya — 45-3, 46-4, 9.

Katturu — Kadru — 17-2, 6, 15.

Kavucikēccaram — Kauśikeśvara 57-10.

Kavuciki —·Kauśikī — 4-23, 57-11, 63-420.

KavutamaN — Gautama — 5-15, 14-2.

KavuṇiyaN — Gauṇya (TiruñāNasampantar) 4-12.

Kavuri — Gaurī — 28-5, 53-18, 63-421, 64-65, 79.

Kayamukappiḷḷai — Gajamukha — 10-10.

Kāyārōkaṇam — Kāyārokaṇa 1-7, 19-1, 6, 20-1, 28-2.

Kāyattiri — Gāyatrī — 11-13, 66-23.

Kayilai — Kailāsa — 7-16, 10-30, 12-20, 29-12, 30-16, 42, 40-4, 27, 41-7, 43-7 18, 47-4, 50-9, 53-11, 57-12, 58-2, 60-2, 61-5, 63-85, 414, 67-51, 65, 92.

Kayilāyam — Kailasa — 30-1, 33-6, 54-9.

KayilāyanātaN — Kailāsanātha 30-32, 54-9.

KēcaN — Kesa — 63-69.

Kēcāntam — Keśānta — 63-70.

Kēcāntamutti — Keśāntamukti — 63-68, 69.

KēcavaN — Keśava — 4-18.

Keci — Keśin — 29-8.

Kētāram — Kedāra — 7-16.

Kīrttimati — Kīrtimati — 63-325.

Kirutu — Kratu — 5-9.

Kiṭkintai — Kiskindha — 31-28.

Kiyāti — Khyāti — 21-3.

Koṅkaṇar — K. S. M. : Koṃkaṇa — 53-7.

KuccaN — Kubja — 14-2.

KucuruvintaN — K. S. M. : Kusuravinda — 5-9.

Kulicapputtēḷ — Indra — 62-108.

Kumarakkaṭavul — Kumārasvāmin — 1-8.

Kumarakkōṭṭam — Kumārakoṣṭha — 4-24, 58-1, 24

Kuṇi — Kuṇi — 5-9.

KupaN — Kubha — 4-8, 22-4, 44-2.

KuRaicceNNiyaRu “Rivière de la tête manquante”, chinnaśironadi — 33-8.

KuRaḷōN — Vamana — 4-23.

Kurukkēttiram — Kurukṣetra — 33-3.

KurumuNi — Agastya — 1-11, 31-29, 63-427.

KuṭamuNi — Agastya, Kuṭamuni — 63-260.

Kūttar — Naṭa, cf. Mañcaḷnīrkkūttar — 4-7.

MācāttaNRaḷi — Temple de Mahāsāstṛ — 59-1.

Maccaliṅkam — Matsyaliṅga — 55-3, 10, 56-1.

Maccēcam — Matsyeśa — 55-1.

Mainākam — Maināka — 41-86.

MākāḷaN — Mahākāla — 4-23, 57-12.

Mākāḷēcam — Mahakaleśa — 57-12, 58-23.

Makāliṅkam — Mahālīṅga — 52-1, 23.

Makāmaṇṭapam — Mahāmaṇḍapa — 63-313.

MakatiyāLmuNi — Nārada 4-13.

MakavāN — Maghavan — 4-2, 14, 13-19) 27-11.

MakecaN — Maheśa — 34-15.

Māl (Le Noir) — Kṛṣṇa — 4-12, 21, 11-2, 12-58, 13-14, 17-10, 28-11, 34-34, 35-23, 43-18, 58-12, 59-5, 62-23, 63-79, 67-118.

Malaimakal — Fille de la montagne, Pārvatī — 25-35, 27-3, 41-73, 59-35, 64-63.

Malarāḷ — Kamala — 63-158.

Malarāḷi — Brahman — 6-35.

Malaraṇaipputteḷ — Brahman — 6-28.

MalaraṇaiyavaN — Brahman — 30-22.

Malarmakaḷ — Kamalā — 4-22, 64-40.

MalarōN — Brahman — 9-5, 12-19, 27-8, 52-5, 58-17.

MalarppōtaN — Brahman — 14-4.

MālviṭaippaṇṇavaN — 12-47.

Mañcaḷnīrkkūttar — K. S. M. : Haridrāmbunaṭa - 20-3.

Maṇikaṇṭecam — Maṇikaṇṭheśa — 4-4, 12-1, 15-20.

MaṇimēcakaN — Maṇimecaka — 5-8.

MaṇimiṭaRRiRaiyōN — Manikanthesa - 13-19.

MañcaṭceLunati — Haridrātaṭinī — 14-10.

MaṅkaipākaN — Ardhanārī(śa) — 58-5.

Maṅkaḷai — Maṅgalā — 59-35.

Maṅkaḷatīrttam — Maṅgalatīrtha — 59-35.

MaṅkaḷecaN — Maṅgaleśa — 59-35.

MāṇṭakaNNi — Māṇḍukarṇin — 24-2.

MāṇṭakaN Nicam — Māṇḍukarṇīśa — 24-4.

Mantaram — Mandara — 10-4, 12-8, 23-5, 25-2.

Mantāramalai — Mandāraparvata — 4-27.

MāṇṭukaN NimāmuNi — Mandukarnin — 4-9.

MaRai — Veda — 7-28, 13-19, 45-6.

MaRaimutalvar — Siva — 63-181.

MaRaippu — rahasya — 7-19.

MaRaiyavaN — Brahman — 4-14.

MaRaiyiNkiLavaN — Brahman — 52-3.

MāraN — Mara — 63-17.

MārkkaṇṭamuNi — Mārkaṇḍeyamuni — 4-24.

Mārkkaṇṭēyar — Markaṇḍeya — 4-21, 51-7, 58-27.

MaruttiRaivaN — Maruta — 49-3.

Mātali — Mātali — 59-37.

Mātalīccaram — Mātalīśvara — 59-37.

Mataṅkēcam — Mataṅgeśa-— 21-22.

MātavaN — Madhava — 4-8, 21-4, 5, 34-31, 45-9, 58-32.

MātēcaN — 5-9.

Mati — Candra, Soma — 8-42.

MatimaintaN — Somaputra — 49-6.

MatimuṭimnLumutal — Candraśekhara — 17-17.

MattaḷamātavaN — Mardalamādhava — 63-310.

Mattaḷamātavīccaram – 1-28, 63-286.

Māvali — Mahābali — 21-22, 56-2, 58-34.

MayakkaraN — Mayaskara — 62-43.

MāyaN — Māyin — 4-3, 11-6, 17-11, 13, 22-24 30-10 41 101 43-17, 45-12, 55-4, 57-7, 59-21, 62-87, 63-81.

MayāNaliṅkam — Śmaśānaliṅga — 61-19.

MayāNam — Śmaśāna — 62-4, 102.

MāyavaN — Māyin — 4-23, 10-28, 12-19, 33-9, 35-2, 35-27, 43-20,

MāyōN — Māyin — 4-3, 4-16, 4-24, 30-16, 31-31, 44-2, 52-7, 53-8, 49, 60-5, 63-151, 64-2.

Mayōpu — Mayobhu — 62-43.

Mēru — Meru — 6-1, 25-41, 43, 36-20.

MeykkiḷavikkarimukaN — K. S. M. : Gaṇeśitṛ Satyavacas — 24-2.

Mirutam — Mṛta — 66-36.

MoLikkiLatti — Sarasvatī, Vāgīśvarī— 11-11.

MukilniRapputtēḷ — Kṛṣṇa, Meghavarṇa — 4-21.

Mukilūrtiaṇṇaḷ — Indra, Meghavāhana — 26-9.

MukkālañāNēcam — Trikālajñāneśa — 21-21.

MukkanemmāN — “Notre (Seigneur) Trinetra” 6-53.

MukkanaN — Trinetra — 39-2.

MukkaṇṇāyakaN — Trinetranāyaka — 21-12, 45-11.

MukuntaN — Mukunda — 10-22, 16-2, 19-5, 33-3, 40-6.

Mummūrttivācam—Trimūrtivāsa, K.S.M : Trimūrtīnāṃ nivāsa — 62-54.

MuñcamāN — Muñjavant — 34-2.

MuṇṭakaN — Muṇḍaka — 61-3.

Muppuram — Tripura — 4-13, 15, 32-4, 37-2, 6.

Muppurārīcam — Tripurārīśa — 37-1, 5, 38-1.

Muppurārikōṭṭam — Tripurārikoṣṭha — 38-19.

Muppuricai — Tripura — 30-2.

MuRkalar — Mudgala — 54-7.

Murukaveḷ — Kumāra — 41-10.

MutukuNRam — Vṛddhācala — 7-15.

MuttamiLvirakar — Expert dans les trois tamouls, — 28-11.

Muttīcam — Muktīśa — 17-1.

Muttīcar — Muktīśa — 4-6, 48-24, 50-10.

Muttimaṇṭapam — Muktimaṇḍapa — 48-24.

Muttitīrttam — Muktitīrtha 22-19.

Muttittaḷi — Temple de la Mukti — 50-10.

MuyalakaN — Apasmāra — 40-20.

NācikētaN — Nāciketas — 5-9.

Naimicāraṇiyam — Naimiṣāraṇya — 5-1.

Nairnittikam — Naimittika — 63-44.

NakulaN — Nakula — 54-6.

NaḷaN — Naḷa, Nala — 22-18.

Nallakampam — Bhadraikāmra — 62-88, 102.

Nāmakaḷ — Sarasvatī, “Fille (qui réside) sur la langue” — 11-12.

NāmicaikkiLatti — Sarasvatī — 63-113.

NampaN — Siva — 46-21.

NampaNār — Siva — 58-42, 63-37.

ÑāNavāvi-— Jñānatīrtha — 50-10.

NāNmaRaikkiLavaN — Brahman, Caturveda(svāmin) 6-11.

NāNmukaN — Caturmukha — 23-4, 58-4, 61-2, 63-14, 15.

NāNmukappirāN — Caturmukheśvara — 10-22.

Nanti — Nandin —2-3, 5-26, 6-27, 6-39, 13-13, 58-17, 63-100, 67-42.

NantipirāN — Nandikesvara — 67-121.

Nantitēvar — Nandideva — 1-10.

Naraciṅkēcam — Narasiṃheśa — 37-1, 13.

NāraṇaN — Nārāyana — 3-5, 4-25, 9-3, 12-5, 20, 13-7, 23-5, 7,’27-8, 39-13.

NārataN — Nārada — 5-9, 11-23, 30-13, 29, 36-3, 4, 58-74, 63-185, 393.

NāripākaN — Nāribhāga, Ardhanārīśa — 67-19.

Naṭampuri — Naṭapurī — 5-28.

Nāyaki — Umā, Nāyakī — 67-43.

Nāyvirutti — ‘‘fonction de chien” — 66-36.

NetiyavaN — Visnu, “le Grand” — 21-18, 34-29, 41-12.

NeṭiyōN — Viṣṇu — 34-18, 43-15, 63-181.

Neṭumāl — Visnu — 35-17.

NetuvēlnāyakaN — Kumāra — 4-24.

NicumpaN — Niśumbha — 63-420.

Nilai — sthiti — 7-19.

NilamaintaN — Pṛthvīja — 49-6.

Nilāttuṇṭamāl — Visnu — 57-9.

NīrkkaṭaN — tarpana — 48-12.

NīrkkiRaivaN — Jalādhipati — 4-19.

Nittiyam — nitya — 63-44.

Ōm — 34-10, 52-12.

OṇaN — Sravana, K. S M. : Auna — 4-17, 42-2.

Ōttūr — 7-15.

Paccaivaṇṇarālayam — 53-24.

Pācupatam — Pāśupata — 31-26.

Pācupatappaṭai — Pāśupatāstra — 52-7.

PakaN — Bhaga — 22-16.

PakavaN — Bhaga vant — 51-4.

PalapattiraN — Balabhadra — 32-2.

Palapattirāmēcam — Balabhadrarāmeśa — 32-1,

Pāli — 2-14.

Pālināṭu — 2-1.

Paṇāmaṇīcam — Phaṇāmaṇīsa — 12-65.

PaNantārmuṭiyavaN — Balarāma —· 4-14.

Paṇātarecam — Phaṇādharesa — 18-1, 3, 7.

PāñcacaNaN — Pāñcajana — 55-9.

PañcacaNNiyam —· Pāñcajanya — 10-29.

Pāñcākkaratēcikar — Pāñcākṣaradeśika — 1-19.

PāñcamēṭṭiraN — Pāñcameḍhra — 35-12.

Pañcapiramam — Pañcabrahman — 62-102.

Pañcatirttam — Pañcatīrtha — 53-17, 51.

Pañcavāvi — Pañcatīrtha — 58-41.

PaṇikkōN — Phaṇīndra — 10-22.

PaṇippāyalāN — Phaṇitalpaga — 35-24.

PaṅkayakkiLavaN — Paṅkaja — 64-63.

PaṅkayaN — Pankaja — 11-11, 61-3.

PaṇṇavaN — 23-6.

PaṇṭācuraN — Bhaṇḍāsura — 4-25, 61-18.

PaṇṭaN — Bhaṇḍa — 61-2, 62-2.

Pāṇṭavar — Pāṇḍava — 4-22, 22-18.

PāṇṭavartūtaN — Pāṇḍavadūta — 26-14.

Pāṇṭavēcam — Pāṇḍaveśa — 54-1.

PāNukampaN — Bhānukampa — 35-9.

ParācaraN — Parāśara — 5-9, 13-2, 15-12.

Parācarēcam — Parāśareśa — 15-1.

Paracirāmēccaram — Paraśurāmeśvara — 45-1.

ParacurāmaN — Paraśurāma — 4-18, 46-2, 48-17.

ParamāNantamaṇṭapam — Paramānandamaṇḍapa — 48-25.

Paratam — Bhārata — 32-2.

Pāratavarutam — Bhāratavarṣa — 63-45, 67-114.

ParattuvācaN — Bharadvāja — 5-9, 17.

Parimētam — Aśvamedha 67-67.

Pariti — Paridhi — 49-4.

Paritikkuḷam — Paridhikuṇḍa — 49-4.

PārttaN — Pārtha — 55-1.

ParuppataN — 5-9, 58-34.

ParuttikuNRam — 30-31.

Pattirakāḷi — Bhadrakāli — 36-32.

PatumākkaN — Padmākṣa — 44-13.

PavaN — Bhava — 62-43.

PiNNai — Lakṣmī — 43-7.

PiññakaN — 4-1, 25-27, 49-5, 60-4, 63-18, 63-351.

PirakalātaN — Prahlāda — 48-17.

Piramamānakaram — Brahmamahānagara — 6-11.

Piramamantiram — Brahmamantra — 62-27.

PiramaN — Brahman — 13-35, 58-7, 63-3.

Piramapuram — Brahmapura, K. S. M. : Brahmapurī —7-28, 62-54, 58.

Piramatīrttam — Brahmatīrtha — 11-9.

PiramavaNam — Brahmavana — 6-11.

Piramirutam — pramṛta — 66-36.

Piraṇavarn — praṇava — 10-7, 8.

Pirapācam — Prabhāsa — 7-16.

Pirāṭṭi — Devi — 58-40, 63-8, 183.

PiravāttāNam — 50-1, 8, 10.

Piruku — Bhṛgu — 4-8, 14-2, 21-3, 14, 22-4, 40-24.

PiṭcāṭaNar — Bhikṣāṭana — 40-8

PoNNuṭaipputtēḷ — Laksmīpati — 4-2.

PoNviLi — K. S. M. : Nakrāsurānuja (pluriel) — 39-14.

Potiyai — 63-280.

PukaL — yaśas — 33-1, 8.

PulakaN — Pulaha — 5-8.

PulattiyaN — Pulastya — 5-8.

PulippatamuNi — Vyāghrapādamuni — 4-11, 26-3.

Pullaracu — Paksiraja, Garuda — 9-13.

Pùmakal — Kamalā, Lakṣmī — 21-3.

Pūmātu — 22-15.

Puṇṇiyakōṭi — Puṇyakoṭi — 4-2, 9-2, 34.

Puṇṇiyakōṭīca — Puṇyakotīśa — 11-8.

Puṇtarīkakka ṭipuṇṇiyaN — 9-13.

PuṇṭarīkaN — Puṇḍarīka — 11-24.

PurantaraM — Puraṃdara — 56-7.

PutaN — Budha — 8-42.

PuttaN — Buddha — 30-18, 29.

Puttelir — Deva — 33-2.

PuvaNacāram — Bhuvanasāra K. S. M. : Jagatsāra — 62-54.

TacarataN — Daśaratha — 59-36.

TakkaN — Dakṣa — 4-15, 35-5, 36-2, 9, 13, 14, 15, 21, 36, 72, 73, 76, 63-11.

Takkēcam — Dakṣeśa — 36-1.

Talavināyakar — Sthalavināyaka — 1-2.

TāmaraikkiLavaN — Brahman — 13-19.

Tāmaraimaṭavaral — Kamalā — 63-113.

TāmaraiyōN — Brahman — 9-27.

TamiLmuni — Agastya — 31-5.

TamiLñāNacampantaN — (Drāviḍajñāna) Saṃbandha — 28-10.

TāNavar — Dānava — 35-12.

TaṇṭakavaNam — Dandakavana — 31-2.

TāNtōNRīccaram — Svayambhuveśvara — 26-1, 7.

TāNtōNRīccarar—Svayambhuveśvara — 26-2.

Tāpatar — tāpasa — 51-2.

Tapōmayam — Tapomaya, K. S. M. : Tapomayī — 62-54, 57.

TāRpiyaN — Dalbhya — 5-9.

TārukaN — Dāruka — 58-2, 63-15.

TārukāvaNam Dārukāvana — 40-5.

TarumaN — Dharma — 19-13.

Tarumatīrttam — Dharmatīrtha — 22-19.

Tatīci — Dadhīci — 4-8, 22-2, 3, 4, 5, 24, 35-4, 36-12, 14, 21, 44-2.

Tayittiyar — Daitya — 29-5, 30-7.

TēvacēNāpatīcam — Devasenāpatīśa — 58-23, 26.

TēvacēNāpatīcar — Devasenāpatīśa — 58-41.

TēvarkōN — Devarāja — 4-25.

Tevi — Devī — 25-29.

TicaimukaN — Dinmukha — 11-2, 58-23, 63-16.

Tillai — Cidambaram — K. S. M. : Citambarasabhā — 7-15, 63-178

Tirētāyukam — Tretāyuga — 22-14.

Tiripuram — Tripura — 30-13.

Tiritaceccaram — Tridaśeśvara — 27-21.

Tiriyampakam — Tryambaka — 7-16.

TīrttarācaN — Tīrtharāja — 48-11.

Tiruccayilam — Śrīśaila, K. S. M. : Śrīparvata — 7-16..

Tiruccētu — Śrīsetu, K. S. M. : Setu — 7-15.

TirukkailāyappakavāN — Śrikailāsabhagavant — 4-13.

Tirukkampam — Śryekāmra — 54-4.

Tirukkāñci — Śrīkāñcī — 7-17.

TirukkōkaNNam — Śrīgokarṇa — 7-16.

TirukkuRipputtoṇṭar — 17-17.

Tirukkūṭṭattār — 1-18.

Tirumāl — Śrīkṛṣṇa — 11-43, 30-6, 44-8, 45-2, 63-179, 65-10.

Tirumalarkkuricil — Brahman — 34-19.

TirumārpaN — Śrīdhara — 35-9.

TirumāRpēRu — Śrikṛṣṇa — 4-18, 44-1, 18.

TirumaRumārpaN — 12-15.

TirumēRRaḷi — 4-12, 28-4, 29-1.

TiruñāNacampantar — Śrīñānasambandha — 1-12.

TiruneRikkāraikkāṭu — 4-2, 8-57.

TiruōṇakāntaNtaḷi — 42-1.

TiruṭṭattūmaNaN — Dṛṣṭadyumna — 54-7.

TiruvaiyāRu — Pañcanada — 7-15.

TiruvaLuvür — Gajāraṇya — 7-15.

Tiruvekampam — Śryekāmra — 62-1, 64-2, 67-65.

Tiruvēkampanātar — Sri Ekāmranatha — 1-4.

Tiruviriñcai — Viriñcipuram — 7-15.

Titi — Diti — 21-2.

Toṇṭaināu — 2-37.

ToRRam — sṛṣṭi — 7-19.

TuccarumelaN — K. S. M. : Duścarmmaiḷa — 22-17.

TuḷayaN — Viṣṇu “à la tulasī” — 41-15.

TuḷavōN — Visnu — 34-16, 39-3, 60-3, 63-168.

TuLāyiNāN — Viṣṇu — 36-40.

TuLāyppaṇṇavaN — Viṣṇu — 34-27.

Tulāypputteḷ — Viṣṇu — 40-28.

TuLāyvāNavaN — Viṣṇu — 63-299.

Tuntumi — Dundhumi — 47-2.

TuRavu — sannyāsa — 6-49.

Turkkai — Durgā — 23-12, 63-420, 64-79.

Turōṇar — Droṇa — 48-18.

Turōpatai — Draupadī — 54-6.

TuruvācaN — Durvāsas — 5-8, 19.

Tuvāparayukam — Dvāparayuga — 22-15.

Tuvarai — Tuvārakai — 41-27.

Tuvārakai — Dvārakā — 41-34.

UccayiNi — Ujjayinī — 7-16.

UlakamīNRacelvi — 7-10.

Ulakāṇitīrttam — 53-30, 63-136.

Ulakāṇittaṭam — 57-12, 58-23.

Um — 52-12.

Umai — Umā — 4-1, 4-27, 6-26, 31, 32, 10-7, 43, 13-34, 31-24, 30, 53-11, 63-16, 250, 64-53.

UmaikūRaN — Ardhanarīśvara — 33-18.

UmaipākaN — Ardhanārīśvara — 37-3, 41-109, 43-18.

Umaipankar — Ardhanārīśvara — 11-25.

Umaiyaḷ — Umā — 44-4. 48-6, 10, 53-30.

Umāpattirai — Umābhadrā — 63-325.

UmparkōN — — Devarāja — 9-3.

UpamaNNiyaN — Upamanya — 26-3, 41-21.

Urōmacar — Romaśa — 54-2, 7.

UrukkumullakkōyilāN — 58-44.

Ururu — Ruru — 5-9.

UruttiraN — Rudra — 34-13, 36-16, 53-3, 62-88, 63-5, 65-10.

Uruttirappaṭai — Rudrastra — 52-7.

UruttirappirāN — Rudreśvara — 63-6.

Uruttirar — Rudra — 28-1, 3, 62-51.

UttalakaN — Uddalaka — 5-9.

UvaṇaN — Suparṇa — 63-160.

VācacciravaN — Vājaśravas — 5-9.

VācavaN — Vāsava — 8-7, 27-6, 41-12, 59-37, 63-17.

VaciṭṭaN — Vasiṣṭha — 5-8, 14-2, 15-2, 3, 5, 15, 26-3.

VacucciravaN — Vasuśravas — 5-8.

Vācuki — Vāsuki — 12-8, 10, 64.

Vaikuṇṭam — Vaikuṇṭha — 35-3.

VaivaccutamaNu — Vaivasvatamanu — 14-12, 28-9.

Vākīcar — Vāgīśa — 1-13.

ValampurikkaḷiRu — 4-3.

ValampurivināyakaN — 10-1.

Valāri — Balāri, Indra — 3-5.

Vāli — Vālin — 12-11, 18, 62-104, 105.

Vālīcam — Vālīśa — 62-120.

Vālīccarara — Vālīśvara — 62-102, 103.

Vallapai — Vallabhā — 29-9, 10.

Vaḷḷi — 40-4.

VāmaNakuṇṭam — Vāmanakuṇḍa — 56-8.

VāmatēvaN — Vamadeva — 5-9, 50-5, 9, 51-9.

Vāmatēvar — Vāmadeva — 4-20.

VāṇācuraN — Bāṇāsura 4-17.

VāṇaN — Bāṇa — 41-25, 42, 107, 110, 42-2.

VaNavar — Deva — 4-10.

Vāṇēcam — Bāṇeśa — 41-1, 111.

Vāṇi — Vāṇī — 11-26, 28, 33, 16-2, 22-3, 32-3.

VaNmīkanātam — Valmīkanātha — 32-1, 19.

VaNNīcam — Vahnīśa 24-8, 9.

Varaikkompu — Umā — 20-2.

Varākēcam — Varāheśa, K.S.M. : Vārāheśvara — 39-14.

VarumaN — Varman — 46-3.

VaruṇaN — Varuṇa — 48-20.

Vatavarai — Meru — 30-23.

Vātavūraṭikaḷ — Māṇikyavācaka — 1-15.

Vayiravar — Bhairava — 1-9, 4-14, 23-12, 34-18, 28, 29, 31, 35-8, 49-2, 49-2, 65-20, 40-28, 29.

Vayiravēcam — Bhairaveśa — 34-1.

VayiravēccuraN — Bhairaveśvara — 34-34.

Vāyulinkam — Vāyuliṅga — 62-104.

Vēkavati — Vegavatī — 11-31.

Vēḷ — Kumāra, Skanda — 25-38, 59-22.

Vēlappatecikar — 1-19.

Vellakkampam — Svacchaikāmra — 62-86, 102.

Veḷḷi — Śukra — 4-8, 21-8, 22-6, 38-2, 49-6, 56-5.

VelvalaN — 58-2.

VeṇkatirōN — Śvetāṃśu — 49-5.

Veṇmalarāṭṭi — Sarasvatī — 53-39.

Vētā — Vedhas, Brahman — 6-39.

VētāraniyaN — Vedāraṇya — 5-8.

VicayaN — Vijaya — 54-6.

VicuvāmittiraN — Viśvāmitra — 15-2.

VicuvanatāN — Viśvanātha — 48-22.

VicuvanātattāNam — Viśvanāthesvara — 48-22.

Vicuvēcar — Viśveśa — 63-128.

Vikaṭacakkaravināyakar — 1-7, 35-22, 23.

Vilakkoliannal, K. S. M. : Dipaprakāśaviṣṇu — 16-5.

ViḷakkoḷimāyōN — Dīpaprakāśaviṣṇu — 4-5.

Viḷakkoḷiviṇṭu — Dipaprakāśavisnu — 11-32.

VimalaN — Vimala — 31-22.

VīmaN — Bhīmā — 54-6.

Vināyakar — Vināyaka — 29-12.

VinnavaN — Deva, Viṣṇu — 12-8.

Vintam — Vindhya — 63-186, 64-81.

Viṇṭupuram — Viṣṇupura — 62-54, 56.

Viṇṭuttaḷi — Temple de Visnu — 63-149.

Viṇṭuvīcam — Viṣṇvīśa — 63-178.

Viṇṭuvīccaram — Viṣṇvīśvara — 4-28, 63-150.

VipīṣaṇaN cf. VīṭaṇaN.

Vīrapattirar — Vīrabhadra — 4-15, 35-5, 36-31, 42.

Vīrarākavam — Vīrarāghava 31-1.

Vīrāṭṭakācam — Virāṭṭahāsa — 4-21, 53-1, 6, 24, 55, 54-5.

ViriñcaN — Viriñca — 61-5.

Viruntai — Vṛndā — 43-22.

Virūpākkam — Virūpākṣa — 7-16.

ViṭaiyaN — Vṛṣapati, Siva — 6-56.

ViṭaiyiNāN — Vṛṣapati — 10-6.

VīṭaṇaN — Vibhīṣaṇa — 48-17.

Viti — Vidhi — 63-69.

ViṭuvaccēNaN — Viṣvaksena — 34-29, 35-7.

ViṭuvacceNar — Viṣvaksena — 4-15.

ViṭuvaccēNēcam — Viṣvakseneśa — 35-1.

ViyākkiraN — Vyāghra, K. S. M. : Viśvavyāghra — 35-12.

ViyāLam — Bārhaspatya — 49-6.

ViyāLaN — Bṛhaspati — 4-7.

ViyātaN — Vyāsa — 4-4, 5-26, 8-2, 13-2, 4, 6, 43, 67, 121.

Viyātar — Vyāsa — 5 4-7.

YātavaN — Yādava — 32-12, 41-106.

Yatu — Yadu — 54-7.

Yōkācāriar — Yogācārya — 4-18.

Yōkācāriyartaḷi — Temple des Yogācārya — 47-1, 10.

© Institut Français de Pondichéry, 1964

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Cette publication numérique est issue d’un traitement automatique par reconnaissance optique de caractères.
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search