Version classiqueVersion mobile

La Viśvaguṇādarśacampū de Veṇkaṭādhvarin

Index

Texte intégral

Agastya 19, 85, 165, 169, 182.

Agni 64, 212.

Agnibhū 193.

Agha 62, 170.

Aṅga 56, 66.

Añjana 76, 157, 176.

Adhokṣaja 41, 153.

Anaṅga 127.

Ananta 92, 117.

Anantasaras 187, 196.

Anantārya 176.

Ananteśvara 175.

Andhaka 104, 168, 194.

Annaṃbhaṭṭa 214, 215.

Appaya 39, 159.

Appaya Dīkṣita 3.

Ambā 142.

Ambikā 101, 105, 192.

Ayodhyā 12, 14, 15, 22, 29, 46, 50, 163, 164, 197.

Araśāṇipāla 3, 16, 29, 109, 197.

Aruṇa 206.

Arjuna 68, 173, 177, 180, 186, 213.

Arjuna Kārtavīrya 162.

Ardhanārīśvara 195.

Aśvin 162.

Aṣṭabhuja 17, 21, 188.

Ahalyā 35, 163, 166.

Ahobalam 175.

Ākāśarāja 176.

Ātreya 3, 186, 197.

Ātreya Rāmānuja 5.

Ādimakiṭi 92, 187.

Ādivarāha 187.

Ānandatīrtha 71, 175.

Āndhra 12, 23, 25, 34, 67, 68, 172, 173.

Āpastamba 64, 171.

Āḷavandār 180.

ĀLvārlirunagarī 18, 210.

Ikṣvāku 163.

Indra 15, 52, 71, 74, 77, 80, 92, 100, 104, 105, 115, 126, 136, 148, 156, 157, 160, 162, 163, 165, 168, 171, 174, 178, 179, 187, 188, 189, 191, 205, 209, 217.

Indragomin 217.

Indrajit 165.

Iśvara 63.

Ugrasena 174.

Uccaiḥśravaḥ 58, 169.

Uḍipi 14, 174, 175.

Udayana 150, 215.

Umā 192.

Ekāmreśvara 13, 17, 21, 27, 102, 192.

Kaṃsa 52, 62, 71, 127, 167, 171, 174.

Kakutstha 44, 48, 135, 136, 162.

Kaṇāda 150, 215.

Kapila 156, 166, 218.

Kabandha 49, 165.

Kamalā 58, 123, 142.

Kayādhu 79, 178.

Karīndra 94.

Karṇa 34, 68, 173.

Karṇāṭa 12, 22, 23, 39, 66, 69, 173.

Kali 23, 24, 25, 44, 45, 55, 63, 64, 66, 72, 83, 87, 88, 98, 110, 111, 112, 133, 138, 155, 157.

Kaliṅga 66.

Kalinda 117, 170, 200.

Kalyāṇakoṭi 92, 187.

Kavi 99.

Kavera 117.

Kaśyapa 206.

Kāñcī 2, 3, 5, 6, 12, 13, 16, 17, 21, 23, 26, 27, 28, 36, 39, 90, 100, 105, 106, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 194, 195, 196, 197.

Kāṇabhakṣaka 215.

Kānyakubja 56, 204, 213, 214.

Kāma 46, 81, 94, 98, 100, 101, 188, 192, 196, 198, 199, 208.

Kāmākṣī 13, 17, 35, 100, 192.

Kāmāsikā 98.

Kāmāsikānagaranṛsiṃha 13.

Kāḷahasti 175.

Kālidāsa 11, 148, 213.

Kālindī 61.

Kāverī 13, 16, 29, 116, 117, 118, 119, 128, 188, 197, 200, 201, 202, 204, 207, 208.

Kāśī 12, 15, 23, 52, 53, 54, 167, 168.

Kucaila 76, 176.

Kuḍalūr 18, 199.

Kuntala 66.

Kubera 103, 188, 194, 197.

Kumārila 152, 156, 216, 217, 218.

Kumbha 47, 49, 164.

Kumbhakarṇa 49, 164, 165.

Kumbhaghoṇa 13, 17, 131, 208.

Kuru 66.

Kurukā 18, 136, 137, 138, 210.

Kuśa 155, 218.

Kṛtānta 124, 205.

Kṛṣṇa 15, 28, 32, 44, 61, 62, 76, 162, 167, 170, 171, 174, 177, 180, 187, 195, 218.

Kṛṣṇā 25, 68, 171, 197.

Kekaya 66.

Kerala 66.

Keśava 72, 83.

Kaikeyī 164.

Kaiṭabha 115, 200.

Kailāsa 102, 103, 170, 193, 194.

Kosala 66.

Kausalyā 48.

Kaustubha 48, 164.

Kṣīra 13, 108.

Khara 49, 165.

Gaṅgā 12, 15, 27, 29, 51, 53, 56, 67, 70, 84, 88, 102, 103, 108, 117, 126, 128, 155, 166, 167, 168, 172, 174, 177, 181, 182, 184, 189, 191, 193, 194, 200, 201, 202, 206, 207, 210.

Gaṅgeśvara 150, 215.

Gaja 195.

Gajendra 195, 196.

Gaḍilam 199.

Ganeśa 101, 190, 192, 195.

Garuda 51, 107, 125, 126, 163, 165, 171, 174, 195, 196, 203, 205, 206, 207.

Garuḍā 13, 114, 199.

Gādhi 121, 204.

Gurjara 12, 15, 23, 32, 59.

Guha 34, 77, 161, 177.

Godavarī 25, 68.

Golconda 10.

Govardhana 171.

Gauḍa 56, 66.

Gautama 32, 35, 46, 97, 150, 163, 190, 215.

Ghaṭikā 12, 17, 28, 79, 80, 177, 178.

Cañjī 13, 17, 36, 113, 198.

Candragomin 204.

Cannapaṭṭana 12, 17, 24, 89, 186.

Campakāraṇya 13, 16, 17, 29, 131, 208.

CiNNa Kāñcipuram 195.

CaiyyāRu 3, 197.

Cora 148, 213.

Cola 13, 16, 23, 66, 128, 129, 130, 132, 139.

Jagannātha 12, 15, 22, 58, 169.

Jaṭāyu 161, 196.

Janaka 46, 47, 48, 77, 163, 166.

Jambukeśvara 13, 127, 207.

Jaṃbha 49, 79, 165, 178.

Jayanta 161.

Jahnu 54, 58, 103, 118.

Jāhnavī 168.

Jīva 64, 171.

Jaimini 8, 151, 152, 216.

Tathāgata 156, 218.

Tanjavūr 36, 200, 208.

Tāṭakā 49, 165.

Tātārya 2, 3, 39.

Tāmraparṇī 13, 14, 18, 136, 210.

Tāraka 104, 194.

Tārā 166.

Tārkṣya 45, 79, 115, 163.

Tiruchirapalli 207.

Tirupati 12, 14, 21, 28, 172, 175, 176, 177, 179, 190, 219.

Tiruvallur 17, 178.

Tiruvāhīndrapuram 13, 18, 189, 199.

Tuṇgā 108, 197.

Tuṇḍīra 13, 23, 110.

Tuppil 21, 189.

TeNgurugūr 18, 210.

Tripura 70, 173, 193.

Trivikrama 13, 17, 27, 99, 100, 191.

Tryambaka 101, 192.

Dakṣa 80, 179, 194.

Dakṣiṇā Pinākinī 199.

Daṇḍaka 164, 165.

Daṇḍin 148, 214.

Danu 73.

Daśaratha 162, 164.

Digvasana 167.

Diṇḍima 148, 214.

Dipaprakāśa 17, 21, 26, 33, 94, 95, 188.

Dūṣaṇa 49, 165.

Devanāyaka 13, 18, 114, 199.

Devādhirāja 187.

Druhiṇa 92, 97, 188.

Draupadī 161.

Dhārā 214.

Dhṛtarāṣṭra 161.

Nanda 97, 190.

Nandin 167, 205.

Nambi 179.

NammāLvār 18, 20, 182, 184, 210.

Narasiṃha 16, 17, 28,161, 178,186, 190, 196.

Nala 44, 134, 136, 163, 209.

Nāthamuni 180.

Naraka 171, 180.

Nārāyaṇa 41, 45, 55, 70, 73, 156, 160, 161, 163, 177.

Nārāyaṇapuram 14, 174.

Nāhuśa 44, 162.

Nīlakaṇṭhadīkṣita 3, 5, 6.

Nīlā 161.

Pakṣila 150, 215.

Pañcamatabhañjanam Tātācārya 2, 3.

Pañcāla 42, 66.

Paṇḍharpūr 171.

Patañjali 26, 97, 119, 153, 188, 204, 205, 217.

Padmā 40, 42, 92, 160.

Padmāvatī 176, 177.

Pampā 105.

Paraśurāma 165.

Parāśara 98, 140, 148, 191, 211, 213.

Pāñcalī 161.

Pāṇini 8, 152, 153, 159, 204, 217.

Pāṇḍava 77, 106, 163, 173, 177, 194.

Pāṇḍava Dūta 17, 196.

Pāṇḍya 13, 66, 139, 210.

Pārijāta 196.

Pārtha 44, 163.

Pārthasārathī 152, 186, 216.

Pārvatī 17, 173, 192, 193, 195, 196.

PālāRu 3, 197.

Pinākinī 13, 114.

Pillai Lokācārya 184, 189, 190.

Pītambara 117, 200.

Puṇḍra 62, 170.

Puṇyakoṭi 92, 187.

Puraṃdara 205.

Puri 12, 169.

Puru 44, 162.

Purūrava 44, 162.

Pulastya 47, 50, 164, 191.

Puhyā 94.

Pṛthā 28, 89, 106.

Periya Kāñcipuram 195.

Ponnaiyār 199.

Pracetas 48, 148, 164, 213.

Prajapati 93.

Praṇatacaraṇareṇu 148.

Praṇatārtihṛt 5.

Prabhākara 156, 218.

Prahlāda 42, 79, 178.

Baka 62, 170.

Badarika 12, 14, 22, 45, 163.

Bala 40, 62, 160, 171.

Balarāma 179.

Bali 51, 99, 100, 167, 191.

Bāṇa 27, 62, 104, 170, 195.

Bāṇabaṭṭa 148, 214.

Bādarāyaṇa 211.

Bāhānadī 3, 13, 15, 109, 197.

Bijapur 10.

Bilhaṇa 213.

Bṛhaspati 26, 166, 171, 177, 188.

Bénarès 15, 22, 167.

Brahma 16, 34, 43, 51, 73, 107, 155, 159 164, 166, 167, 176, 179, 184, 187, 188 191, 196, 197, 199, 200, 201, 205, 209 218.

Bhagīratha 15, 44, 51, 52, 104, 166.

Bharata 164.

Bhallaṭa 148, 214.

Bhava 69, 106, 118, 142.

Bhavadeva (bhatta) 152, 216.

Bhavabhūti 148, 213.

Bhāgīrathī 52, 167.

Bhāratī 122, 205.

Bhāravi 148, 213.

Bhīṣma 103, 194, 201.

Bhūtapurī 12, 21, 81, 179.

Bhūmi 161.

Bhṛgu 49, 176.

Bhairava 167.

Bhoja 148, 214.

Bhauma 62, 171.

Magadha 66.

Maṇavāḷamāmuni 184.

Maṇḍamiśra 216.

Madurai 210.

Madras 9, 12, 186.

Madhu 112, 125, 126, 127, 132, 138, 147, 157.

Madhurakavi 148, 210, 214.

Madhva 14, 22, 71, 72, 73, 175.

Manu 163, 171, 198, 208.

Mandara 134, 209.

Mannārguḍi 13, 14, 24, 208.

Mayūra 148, 213.

Marīca 49, 122, 204.

Maruts 40.

Marudvṛddhā 121, 128, 204.

Mahārāṣṭra 10, 12, 23, 24, 63, 64, 65, 67, 85.

Mahī 161.

Māgha 148, 213.

Mādhava 95, 189.

Mānasa 62, 170.

Māndhātṛ 44, 162.

Mārkandeya 195.

Mīthīlā 56, 163, 215, 217.

Mukunda 41, 51, 61, 68, 88, 92, 127, 142, 143, 155, 170, 218.

Mura 39, 42, 61, 62, 170.

Murāri 148, 213.

Meru 175, 176, 193, 200, 203, 206, 207.

Melukoṭe 14, 21, 28, 174.

Maitreya 191.

Maināka 168, 209.

Mysore 174, 199, 200.

Yajñiavarāha 13, 115, 116.

Yadu 14, 28, 62, 70, 74, 92, 170, 174.

Yama 40, 44, 162, 205.

Yamunā 12, 15, 29, 61, 128, 167, 170, 172, 179, 180, 200, 207, 218.

Yayāti 44, 162, 174.

Yaśovarman 214.

Yādava 174.

Yādavaprakāśa 196.

Yāmunatīrtha 82, 155, 218.

Yāmunācārya 18, 180.

Yuvanāśva 162.

Raghu 44, 92, 109, 135, 198.

Raghunātha Dīkṣita 3, 4, 39, 109, 159, 198.

Raṅganātha 21, 27, 188, 189, 201, 202, 205.

Rajaṭapīṭha 14, 22, 71, 174.

Rati 188, 208.

Rājagopāla 13, 29, 131, 208.

Rādhā 61, 62, 170.

Rāma 8, 13, 14, 27, 30, 32, 33, 34, 35, 44, 46, 47, 48, 50, 77, 82, 121, 135, 138, 161, 163, 164, 166, 169, 172, 177, 179, 187, 188, 196, 198, 204, 209, 213, 218.

Rāmānuja 2, 5, 6, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 36, 81, 82, 84, 86, 111, 155, 174, 176, 179, 180, 182, 185, 186, 190, 196, 211, 212, 218.

Rāvaṇa 27, 44, 47, 49, 50, 134, 163, 164, 165, 209, 218.

Rāhu 213.

Rukmāṅgada 44, 162.

Rudra 102, 142.

Lakṣmaṇa 81, 82, 84, 98, 157, 179, 190.

Lakṣmī 8, 12, 26, 36, 48, 49, 57, 76, 77, 103, 123, 124, 159, 176, 177, 179, 187, 191, 205.

Laṅkā 34, 50, 134, 135, 165, 209.

Lava 155, 218.

Lāṭa 66.

Likhīta 197.

Vaṅga 56, 66.

Varada 2, 8, 16, 21, 26, 27, 28, 91, 92, 187, 188, 196.

Varavaramuni 184.

Varāha 200.

Varuṇa 160.

Vardhamana 150, 215.

Vasiṣṭha 50, 213.

Vasu 103, 194.

Vāmana 100, 167.

Vāyu 175.

Vārāṇasī 53.

Vālin 47, 48, 49, 164, 172.

Vālmīki 147, 164, 213.

Vāsuki 193.

Vāsudeva 132, 171.

Vijayanagar 214.

Vijayarāghava 16, 17, 21, 107.

Viṭhobā 171, 172.

Vinatā 126, 203, 207.

Vināyaka 105, 195.

Vibhīṣaṇa 50, 161.

Virādha 49, 165.

Viriñci 92, 188.

Viṣṇu 12, 14, 16, 17, 20, 22, 25, 26, 27, 30, 34, 70, 71, 73, 77, 98, 99, 103, 106, 123, 124, 142, 148, 153, 156, 159, 161, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 172, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 197, 199, 200, 201, 203, 204, 205, 206, 207, 209, 213, 218.

Viṣṇu Kāñcī 16.

Viṣṇumāyā 200.

Viśvakarman 209.

Viśvanātha 167.

Viśvāmitra 66, 165, 172, 204.

Viśveśvara 167.

Vikṣāraṇya 12, 17, 80, 81.

Vīrarāghava 80.

Vṛṣan 44, 162.

Vegapagā 91, 93, 187.

Vegavatī 17, 21, 90, 93, 98, 187.

Veṅkaṭa 12, 28, 34, 74, 75, 76, 176.

Veṅḳaṭānātha 97, 189, 190.

Veṅtkaṭeśa 95, 172.

Veṅkaṭeśvara 176, 190.

Vedavyāsa 64, 171, 191.

Vedāntadeśika 5, 6, 8, 11, 13, 18, 20, 21, 22, 95, 96, 97, 148, 188, 189, 190, 199.

Vedāntācārya 97, 189.

Velūr 197.

Vaikunṭha 42, 45, 51, 98, 152, 184.

Vaideha 44.

Vyāsa 98, 106, 119, 147, 148, 197, 211, 218.

Śakaṭa 97.

Śakra 125, 127.

Śaṅkara 102, 103, 185, 192, 211, 212.

Śaṅkha 197.

Śaṭhakopa 13, 14, 18, 20, 21, 136, 137, 182, 210.

Śaṭhajit 137.

Śaṭhamathana 85, 182, 214.

Śatamakha 188.

Śathāri 85, 137, 182, 210.

Śabara 78, 151, 152, 215.

Śabarī 49.

Śaṃbara 162.

Śaṃbhu 79, 100, 102.

Śarva 50, 100, 142.

Śaśadhara 150, 215.

Śāṃtanu 117.

Śārṅgapāṇi 13, 131, 208.

Śārṅgin 191.

Śālihotra 80, 178.

Śibi 44, 162.

Śiva 16, 17, 25, 27, 52, 53, 68, 70, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 127, 143, 160, 166, 167, 168, 169, 170, 173, 174, 176, 179, 181, 187, 188, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 202, 205, 206, 208, 212, 213, 218.

Śiva Kāñcī 21, 192.

Śuka 156, 197, 218.

Śukra 99.

Śeṣa 12, 26, 58, 74, 82, 93, 97, 122, 136, 143, 159, 175, 187, 188, 201, 204, 209, 217, 219.

Śeṣācala 175, 176, 179, 219.

Śauri 42, 79, 84, 127.

Śrī 20, 42, 48, 74, 79, 119, 121, 127, 155, 161, 169, 180, 204.

Śrī Ulaganda Perumal 191.

Śrīnivāsa 8, 76.

Śrīperumbudūr 12, 21, 179.

Śrībhūvarāhasvāmin 199.

Śrīmuṣṇam 13, 17, 115, 199, 200.

Śrīraṅgam 13, 16, 17, 21, 24, 30, 117, 118, 119, 120, 121, 126, 180, 188, 189, 190, 197, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 207.

Śrīśailanātha 2.

Śrīśailam 175.

Śrīharṣa 148, 213.

Saṃpāti 107, 196.

Sagara 15, 44, 165, 166.

Satī 179.

Sarayū 14, 46, 109, 163.

Sarasvatī 16, 26, 29, 34, 51, 52, 92, 93, 108, 117, 166, 167, 184, 187, 188, 201.

Sahya 94, 116, 118, 119, 127, 128, 131, 172, 188.

Sāketa 46, 109, 163.

Sindhu 108, 197.

Sītā 163, 165, 166, 177, 204, 209, 218.

Sugrīva 47, 48, 49, 155, 161, 164, 172, 209.

Suparṇa 125.

Subandhu 148, 214.

Subāhu 49, 165.

Subrahmaṇya 192, 194.

Sumati 186.

Setu 13, 30, 188, 209.

Soma 166, 169, 173, 174, 177, 193.

Saumyopayātā 184.

Skanda 107, 192, 193, 197, 205.

Smara 50.

Sholingapuram 177.

Haṃsa 62, 170.

Hanumant 165.

Hayagrīva 18, 189, 190.

Hara 91, 102, 104, 187.

Hari 19, 27, 33, 53, 66, 73, 76, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 89, 97, 105, 106, 108, 125, 127, 133, 137, 138, 139, 142, 145, 147, 155, 161, 171, 177, 179, 183, 184, 191, 196.

Hastigiri 16, 28, 30, 186, 187, 196.

Himavant 101.

Hiraṇyakaśipu 42, 51, 75, 79, 161, 166, 178, 196.

Hiraṇyakṣa 200.

Hiraṇyagarbha 105, 196.

Hūṇa 9, 89.

Haihaya 44, 162.

© Institut Français de Pondichéry, 1972

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Cette publication numérique est issue d’un traitement automatique par reconnaissance optique de caractères.

Acheter

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search