Version classiqueVersion mobile

İstanbul Bİblİyografyası

 | 
Eda Güçlü

Diğerleri

Others

Texte intégral

A-C

1Abay, Ali Rıza, Yüksel Bekaroğlu Doğan, eds. İstanbul Yaşlılık Günleri: “İstanbul Yaşlılık Çalıştayı Kitabı” 20 Mart 2012. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2012.

2Alpay, Şafak. “Amaç İstanbul’u Bilişim Başkenti Haline Getirmek [Söyleşi].” Sigorta Dünyası no. 533 (Ekim 2005): 32–35.

3Altın, Uğur. “20. Yüzyıl Başlarında Japonların İstanbul’da Enformasyon Faaliyetleri: Kobayashi Tetsunosuke’nin ‘Galata Kulesi’nden’ Eseri.” Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, 2012.

4Aracı, Neslihan. “İstanbul’daki Bilgi ve Belge Merkezleri’nde Bulunan Şahıs Arşivleri Üzerine Bir İnceleme.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2010.

5Bağbars, Sebahat. “Cumhuriyet Dönemi Giyim Kuşamında... Bir Marka: Beyoğlu Olgunlaşma.” Popüler Tarih 6, no. 66 (Şubat 2006): 77–84.

6Belgium in the Ottoman Capital, from the Early Steps to “La Belle Epoque”: The Centenary of “Le Palais de Belgique”, 1900-2000. Istanbul: Consulate General of Belgium, 2000.

7Berk, Süleyman. “İstanbul Açıkhava Hat Müzesi (İstanbul Kitâbelerinden Seçmeler).” Akademik Araştırmalar Dergisi 12, no. 47–48 (2011): 367–389.

8Bilgin, Arif. “Osmanlı Döneminde İstanbul Mutfak Kültürü.” Akademik Araştırmalar Dergisi 12, no. 47–48 (2011 2010): 229–245.

9Bilgiseven, Ömer. “İstanbullunun Ekmeği Avrupalı Oluyor [Söyleşi].” Gıda Teknolojisi 11, no. 4 (Nisan 2007): 52–58.

10Birkiye, Atilla. İstanbul’da Aşıklar İçin Buluşma Yerleri. İstanbul: Özgür Yayınları, 2010.

11Cemgil, Cem. “İnternet Kafeler: Oyun ve Cemaat.” Cogito no. 35 (Yeni İstanbul) (2003): 177–179.

12Çağlar, Yusuf, ed. İstanbul Ezanları = Istanbul Azans. İstanbul: İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti, 2010.

13Çelik, Reyhan, and Renata Aktaş. “Rus Şövalyesi N. Gumilyov’un İstanbul Durağı.” Karadeniz no. 9 (2011): 80–87.

14Chicaru, Inaba. “Rus-Japon Savaşı Esnasında ve Sonrasında İstanbul’da İki Japon Tüccar: Nakamura Kenjiro, Yamada Torajiro.” Toplumsal Tarih no. 176 (Ağustos 2008): 76–84.

15Cichocki, Nina. “Continuity and Change in Turkish Bathing Culture in Istanbul: The Life Story of the Çemberlitaş Hamam.” Turkish Studies 6, no. 1 (Spring 2005): 93–112.

D-F

16Delikgöz, Ömer, Fulya Alıç. “Osmanlı İstanbul’unda Bulunan Bazı Müslim ve Gayrimüslim Mezarlıklarındaki Kimi Semboller.” Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları no. 13 (2010): 113–131.

17Demirel, Fatmagül. Dolmabahçe ve Yıldız Saraylarında Son Ziyaretler, Son Ziyafetler. İstanbul: Doğan Kitap, 2007.

18Derrida, Jacques. “İstanbul Mektubu.” Cogito no. 47–47 (Özel sayı: Derrida: Yaşamı Yeniden Düşünürken) (2006): 17–36.

19Dilsiz Dağaltı, Aslı. “Galata Muhallebicisi, İstanbul.” Yapı no. 342 (May 2010): 28–31.

20Dumanlı, Pelin. “Offal: As a Food Culture in İstanbul Cuisine.” MA Thesis, Istanbul Bilgi University, 2013.

21Dyoulgerov, Milen Filipov. “The Straits Question Revisited: Legal and Policy Dimensions of the Current Dispute over the Straits of Istanbul, Chanakkale, and the Sea of Marmara.” Ph.D., University of Delaware, 2001.

22Ekşi, Nuray. Çanakkale Boğazı, İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi’nden Geçen Yabancı Gemilerin Haczi. İstanbul: Epsilon, 2006.

23Eldem, Edhem. “II. Mehmed İle V. Mehmed Reşad’ın Ölümleri ve Cenazeleri: İstanbul’da İlk ve Son Padişah Ölümleri.” Toplumsal Tarih no. 110 (Şubat 2003): 56–61.

24———. İstanbul’da Ölüm: Osmanlı-İslam Kültüründe Ölüm ve Ritüelleri. İstanbul: Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi, 2005.

25Engin, Vahdettin. “1807’de İngiliz Topları Dersaadet Önündeydi: İstanbul’u Sarsan 10 Gün.” Popüler Tarih no. 14 (Temmuz-Ağustos 2001): 30–35.

26Ergin, Nina. “Continuity and Change in Turkish Bathing Culture in Istanbul: The Life Story of the Çemberlitaş Hamam.” Turkish Studies 6 (2005): 93–112.

27———. “İstanbul Hamam Kültüründe Süreklilik ve Değişim: Çemberlitaş Hamamı’nın Öyküsü.” Arkeoloji ve Sanat Dergisi no. 133 (2010): 115–133.

28Fell, C. “Language Use within Bilingual Families : Stories from Istanbul.” Ph.D. dissertation, Canterbury Christ Church University, 2012.

29Ford, John M. T. “Haidar Pasha Cemetery, Istanbul.” Journal of Medical Biography 13, no. 2 (May 2005): 112.

30Fournatzopoulou, Evdokia. “The Legal Status of the Straits of Istanbul, the Straits of Çanakkale and the Marmara Sea, 1945-2004.” International Journal of Maritime History 16, no. 2 (December 2004): 247–264.

G-J

31Göksu, Sema. “İstanbul Lalesi Nasıl Yok Oldu.” Popüler Tarih 4, no. 9 (2000): 26–30.

32Gündoğlu, Cihangir. “İstanbul Himaye-i Hayvanat Cemiyeti, 1912: Doksan Yıl Önce İstanbullu Hayvanseverler.” Toplumsal Tarih no. 116 (Ağustos 2003): 10–17.

33———. “İstanbul Şehri Muhipleri Cemiyeti (1911): İstanbul’u Sevmezse Gönül, Aşkı Ne Anlar?” Toplumsal Tarih no. 121 (Ocak 2004): 14–23.

34Gündüz, Doğan. “Emektar Kulenin Unutulmuş Bir Hizmeti: Galata Kulesi’ndeki Saatleri Ayarlama Küresi.” Toplumsal Tarih no. 126 (Haziran 2004): 26–29.

35Gürel, Deniz. “Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşlarının Sosyal Politika Üzerindeki Etkileri: İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2009.

36Hathaway, Jane. “Eunuch Households in Istanbul, Medina, and Cairo During the Ottoman Era.” Turcica: Revue d’Etudes Turques 41 (June 2009): 291–303.

37Hoenkamp-Mazgon, Marlies. İstanbul’da Hollanda Sarayı: 1612’den beri elçilik binasi ve sakinleri. Hollanda Kraliyeti, Istanbul Başkonsolosluğu, 2009.

38Irzık, Gürol. “Hans Reichenbach in Istanbul.” Synthese 181, no. 1 (July 2011): 157–180.

39İşipek, Ali Rıza. İstanbul’un Kuğuları Saltanat Kayıkları. Translated by Nurcan Bal and Mehmet Aktaş. İstanbul: Deniz Basımevi Müdürlüğü, 2010.

40İşler, Didem. “Evkâf Defterlerindeki Keşif Belgelerine Göre 19-20. Yüzyıllarda Üsküdar-Vâlide-i Atîk Camii’nde Yapılan Fizikî Müdahaleler ve Değişiklikler: Sultân II. Mahmud, I. Abdülaziz ve V. Mehmed Dönemleri.” Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, 2012.

41İstanbul Congress and Festivals Projects: Boğaziçi University Class of 2005. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi, 2005.

42“İstanbul Hayvanat Bahçesi.” Yapı no. 268 (March 2004): 75–80.

43İstanbul: 2010 Yılı Kongre İstatistik Raporu. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2011.

44İstanbul’da Bulunan Ashab-ı Kiram Kabir ve Makamları: Ziyaret Defteri. İstanbul: Çamlıca Yayınları, 2009.

45Iwano, Nao, and Ayaka Amaha Öztürk. “Fishing at the Galata Bridge, İstanbul, in 2011-2012.” Journal of the Black Sea/Mediterranean Environment 18, no. 2 (June 2012): 223–237.

K-N

46Kaçar, Mustafa. “Osmanlı Ordusunda Görevli Fransız Subayı Saint-Rémy’nin İstanbul’daki Top Döküm Çalışmaları (1785-87).” Osmanlı Bilimi Araştırmaları 5, no. 1 (2003): 33–50.

47Kadıoğlu, Sevtap, and Erginöz Şahinbaş. “İstanbul’da Bir Alman Filozof: Hans Reichenbach (1891-1953).” Kutadgubilig: Felsefe Bilim Araştırmaları Dergisi no. 19 (2011): 159–173.

48Karahasanoğlu, Selim. “Maçka-İstanbul Arasında Bir Osmanlı Alimi, Karahasanoğlu Mehmed Ali Efendi (1852-1914).” Tarih İncelemeleri Dergisi 27, no. 1 (2012): 149–183.

49Kavukçuoğlu, Deniz. Bir Yolculuk Öyküsü: İstanbul Kitap Fuarının Yirmibeş Yılı. İstanbul: TÜYAP, 2006.

50Kechriotis, Vangelis. “Ussama Makdisi İle Söyleşi Lübnan ABD’den, İstanbul Lübnan’dan Nasıl Gözüküyor?” Toplumsal Tarih no. 223 (Temmuz 2012): 78–84.

51Kontovas, Nicholas. “Lubunca: The Historical Development of Istanbul’s Queer Slang and a Social-Functional Approach to Diachronic Processes in Language.” M.A., Indiana University, 2012.

52Konuk, Kader. East-West Mimesis: Auerbach in Turkey. Stanford, Calif: Stanford University Press, 2010.

53Küçüksipahioğlu, Birsel. “İstanbul Nasıl Başkent Oldu?” Popüler Tarih no. 54 (Şubat 2005): 18–23.

54Kumaş, Nursal. “İstanbul Halkevlerinin Faaliyetleri (1939-1945).” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2003.

55Kurtbil, Zeynep Hatice. “Kadıköy Taşköprü Caddesi Mezarlığı (Batı Yönündeki 19. Yüzyıl Mezar Taşlarının Sanat Tarihi Açısından Değerlendirilmesi).” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2009.

56Kutlu, Sacit. “Ermeni Alfabesinin 1500, Matbaanın 400. Yılı Kutlamaları: İstanbul’da 12 Ekim 1913’de Çifte Jübile.” Toplumsal Tarih no. 156 (Aralık 2006): 60–65.

57Leiser, Gary. “The Dawn of Aviation in the Middle East: The First Flying Machines Over Istanbul.” Belleten 69, no. 256 (December 2005): 937–1014.

58Malkoç, Eminalp. Devrimin Kültür Fidanlığı: Halkevleri ve Kadıköy Halkevi. İstanbul: Derlem Yayınları, 2009.

59Marmara, Rinaldo. “Barışsever Papa’ya İstanbul Halkının Şükran İfadesi: Papa XV. Benua Anıt-Heykeli.” Toplumsal Tarih no. 141 (Eylül 2005): 64–68.

60Mazak, Mehmet. Osmanlı’dan Günümüze Temizlik Tarihi: Tanzifat-ı İstanbul. İstanbul: Yeditepe Yayınevi, 2011.

61Menteş Gürler, Ayşe, Ali Yiğit. “Dr. Abdullah Cevdet’in İçtihad Dergisinde Yayınlanmış Makalesi: İstanbul’da Köpekler.” Toplumsal Tarih no. 215 (Kasım 2011): 66–71.

62Meyer, James H. “For the Russianist in Istanbul and the Ottomanist in Russia: A Guide to the Archives of Eurasia.” Ab Imperio no. 4 (October 2008): 281–301.

63Morley, David. “Istanbul Tales.” Soundings 37, no. 1 (November 2007): 45.

64Neville, Peter. “Nevile Henderson in Constantinople, Cairo and Belgrade: The Prototype Appeaser?” Byzantine & Modern Greek Studies 24 (January 2000): 194–210.

O-S

65Oral, Atilla. Üsküdar Faciası. İstanbul: Demkar Yayınevi, 2008.

66Önkol, Beste. “Meşhur ’Yokuş’un Renkleri Yeniden Hayat Buluyor ’Kitaphaneden Yayınevine Babıali’.” Popüler Tarih 5, no. 53 (Ocak 2005): 66–72.

67Özacun, Orhan. “Halkevlerinin Kuruluşu ve Atatürk Döneminde İstanbul Halkevlerini Faaliyetleri, 1932-1938.” Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, 2002.

68Özalp, Ömer Hakan. Kazan’la İstanbul Arasında Bir Âlim: Rızâeddin Bin Fahreddin. İstanbul: Dergâh Yayınları, 2001.

69Özen, Ege. “Bir Kitap, Bir Sergi: İstanbul’da Ölüm.” Toplumsal Tarih no. 146 (Şubat 2006): 56–59.

70Palantzas, Nikistratos. “Perplexed by the European Union : Examining Euro-Sceptic Manifestations towards Turkey’s Accession to the European Union among Citizens of Istanbul.” Ph.D. dissertation, University of Bristol, 2010.

71Peçe, Uğur. “İstanbul’da Buluşma.” Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar no. 4 (2006): 317–321.

72Pehlivan, Abdülhamit. “Ölüm ve Sonrasına Ait Günümüz Halk İnançlarının Teolojik Alt Yapısı (İstanbul/Maltepe Örneği).” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2005.

73Sakınç, Mehmet. İstanbul Saint Joseph Lisesi Tarihi Bitki Koleksiyonu. İstanbul: İş Bankası Yayınları, 2013.

74Schick, İrvin C. “İstanbul’da 1910’da Gerçekleşen Büyük Köpek İtlâfı: Bir Mekan Üzerinde Çekişme Vakası.” Toplumsal Tarih no. 200 (Ağustos 2010): 22–33.

T-Z

75Taktak, Şafak, İbrahim Uzun, İbrahim Balcıoğlu. “Gender Differences in Completed Suicides in Istanbul, Turkey.” Journal of Affective Disorders 145, no. 3 (March 2013): 394.

76Taktak, Şafak, İbrahim Üzün, İbrahim Balcıoğlu. “İstanbul’da Tamamlanmış İntihar Olgularının Psikolojik Otopsisi.” Anadolu Psikiyatri Dergisi 13, no. 2 (Haziran 2012): 117.

77Temizkan, Abdullah. “Lehistanlıların İstanbul’da Lobi Faaliyetleri ve Kafkasya’ya Lejyon Gönderme Girişimleri.” Türklük Bilimi Araştırmaları no. 28 (2010): 363–393.

78Tepeler, Meltem Bayazıt. Düğünler ve İstanbul = Weddings and İstanbul. İstanbul: Doğan Kitap, 2010.

79Tığcı, Sibel. “İstanbul Divanyolu’nda Sultan II. Mahmud Türbesi’nin Haziresindeki Mezar Taşları.” Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, 2010.

80Timur, Taner. “Gustave Flourens, İstanbul’da Bir Komün Kahramanı.” Evrensel Kültür no. 141 (Eylül 2003): 14–18.

81Toprak, Zafer. “Osmanlı’nın Son Döneminde İstanbul Sokaklarında Marjinaller: Hırsızlar, Dolandırıcılar, Yankesiciler.” İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi no. 38 (2008): 275–279.

82Toumarkine, Alexandre. “Seni Unutursam İstanbul.” Toplumsal Tarih no. 192 (Aralık 2009): 94–95.

83Tuna, Serkan. “New Year Celebrations in İstanbul (1926-1938).” International Review of Turkology 4, no. 8 (July 2011): 41–49.

84Turan, Lokman. “İstanbul Dergâhları Hakkında Bilinmeyen Bir Eser: Lutfî’nin Hânkâh-Nâmesi.” Türkbilig no. 21 (2011): 22–48.

85Türkoğlu, Ömer. Bin bir buse: 1923-24 İstanbul’undan erotik bir dergi. Kitap Yayınevi, 2005.

86Tutel, Eser. “İstanbul Dün de Tekin Sayılmazdı!” Toplumsal Tarih no. 134 (Şubat 2005): 64–68.

87Ünal, Ertan. “İstanbul’da Zeplin Heyecanı.” Popüler Tarih 5, no. 51 (Kasım 2004): 76–81.

88______. “Başkent İle İstanbul, Telefon Tellerinde Buluştu... ’Alo! Burası Ankara!” Popüler Tarih no. 59 (Temmuz 2005): 34–39.

89Uyan Semerci, Pınar. Hayalden Gerçeğe: Tarlabaşı Toplum Merkezi Deneyimi. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2010.

90Uzun, İbrahim, Osman Celbis, Çetin Lütfi Baydar, and Nevzat Alkan. “Foreigners Dying in Istanbul.” Journal of Forensic Sciences 54, no. 5 (September 1, 2009): 1101.

91Wolf-Gazo, Ernest. “Cultural Life in 20th Century Istanbul and the German Exile Scholars.” Akademik Araştırmalar Dergisi no. 47–48 (2011 2010): 203–228.

92Yalçıner, Necla. “İstanbul Türkçesi Konuşma Dili Hakkında Bir Araştırma (1930-1950 Yılları Arası).” Türk Dili no. 609 (Eylül 2002): 712–723.

93Yaman, Yılmaz. “Türkiye’deki STK Gelişiminde İstanbul Panaroması.” Sivil Toplum: Düşünce ve Araştırma Dergisi 1, no. 2 (Nisan 2003): 125–126.

94Yıldırım, Asım. Duru Türkçe: Sık Yapılan Söyleme Yanlışları ve İstanbul Türkçesi. Ankara: Yakamoz Yayıncılık, 2007.

95Yıldız, Kemal. “İstanbul Halk Evleri’nin Faaliyetleri (1946-1951).” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2004.

96Yılmaz, Cuma Ali. “H.C. Wels Cihan Tarihin Umumi Hatları İstanbul 1927 Adlı Eserin Transkripsiyon ve Değerlendirmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, 2012.

97Zarinebaf, Fariba. “From Istanbul to Tabriz: Modernity and Constitutionalism in the Ottoman Empire and Iran.” Comparative Studies of South Asia, Africa, & the Middle East 28, no. 1 (April 2008): 154–169.

98Zu Fürstenberg, Nina. “Foreword: İstanbul Seminars: Philosophers Bridge the Bosporus.” Philosophy & Social Criticism 36, no. 3/4 (2010): 261–263.

© Institut français d’études anatoliennes, 2014

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Lire

Open access

Acheter

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search