Version classiqueVersion mobile

İstanbul Bİblİyografyası

 | 
Eda Güçlü

Arkeoloji ve kent

Archaeology and the city

Texte intégral

1Ahunbay, Zeynep. “Büyük Saray Bölgesine İnşa Edilen Otel Nedeniyle: Arkeolojik Park İstanbul İçin Bir Hayal Mi?” Toplumsal Tarih 24, no. 170 (Şubat 2008): 18–21.

2Akaş, Ceyda. Haliç’in Kıyısında Endüstriyel Arkeoloji. İstanbul: Rahmi Koç Müzesi, 2007.

3Akşit, Ahmet. “Ayrılık Çeşmesi’nde Kurtarma Kazısı.” Toplumsal Tarih no. 203 (Kasım 2010): 12–13.

4———. “İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Zeynep Kızıltan İle Söyleşi Marmaray - Yenikapı Kazılarında Son Durum.” Toplumsal Tarih no. 202 (Ekim 2010): 14–20.

5Atik, Şeniz. “Kadıköy Altıyol’da Arkeolojik Çalışmalar.” Mimar.ist 3, no. 9 (2003): 90–93.

6Aydoğdu, Yasemin. “Kentsel Arkeolojik Koruma Alanlarının Yönetimi: İstanbul Yenikapı Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2011.

7Başgelen, Nezih. İstanbul Tarihi Yarımada ve Arkeoloji, 1860-1960: Genel Bir Bakış. İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2007.

82004-2011 Fotoğraflarla Kazı Günlüğü: İstanbul Marmaray ve Metro Ulaşım Projesi Arkeolojik Kazıları = Excavation Photo Diary: Archaeological Excavations for the İstanbul Marmaray Metro Transportation Project. İstanbul: İstanbul Arkeoloji Müzeleri, 2012.

9Bolognesi Recchi Francescini, Eugenia. “The Scholae of the Master of Offices as the Palace Praetorium. ” Anatolia Antiqua no. XVI (2008): 231-257.

10Cengizkani Ali. “Silahtarağa Bir Endüstri Arkeolojisi Anıtı.” Arredamento Mimarlık no. 171 (Temmuz-Ağustos 2004): 96–102.

11Çeziker, Ahu. “Urban Rescue Archaeology: Yenikapı Excavations in Istanbul as a Case Study.” MA Thesis, Koç University, 2011.

12Denker, Asuman. “Eski Sultanahmet Cezaevi Bahçesi’ndeki (Büyük Saray Bölgesi) Kazı Çalışmaları.” Mimar.ist 9, no. 31 (March 2009): 91–97.

13Erdinç, Selcen. “Endüstri Arkeolojisi Kapsamında İstanbul’daki 19. yy. Endüstri Yapılarında İşlev Dönüşümüne Bağlı Mimari Mekan Analizi.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2002.

14Girgin, Çiğdem. “La porte monumentale trouvée dans les fouilles près de l'ancienne prison de Sultanahmet.” Anatolia Antiqua no. XVI (2008): 259-290.

15Gökçay, Metin. “İstanbul Kent Arkeolojisi.” Mimar.ist 7, no. 24 (Haziran 2007): 89–93.

16Gökçay, M. Metin, Rahmi Asal. “Excavations in Küçük Ayasofya Street, Eminönü, İstanbul.” Anatolia Antiqua no. XVI (2008): 207-230.

17Gün Işığında İstanbul’un 8000 Yılı: Marmaray, Metro, Sultanahmet Kazıları. İstanbul: Vehbi Koç Vakfı, 2007.

18Günsenin, Nergis, ed. Between Continents: Proceedings of the Twelfth Symposium on Boat and Ship Archaeology, Istanbul 2009. İstanbul: Ege Yayınları, 2012.

19Kızıltan, Zeynep. İstanbul’da Arkeoloji: İstanbul Arkeoloji Müzeleri Arşiv Belgeleri: 1970-2010. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2011.

20Kocabaş, Ufuk. The “Old Ships” of the “New Gate” / Yenikapi’nin Eski Gemileri Istanbul. Ege Yayınları, 2012.

21Kocabaş, Ufuk, ed. İstanbul Arkeoloji Müzeleri Marmaray-Metro Kurtarma Kazıları Sempozyumu Bildiriler Kitabı 5-6 Mayıs 2008 = Istanbul Archaeological Museums Proceedings of the Symposium on Marmaray-Metro Salvage Excavations 5th-6th May 2008. İstanbul: İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü, 2010.

22Mehmetoğlu Güneş, Bilge. “Tarihi Kent Merkezlerinde Metro Yapımı ve Arkeolojik Değerleri Koruma İlişkisi; İstanbul Tarihi Yarımada Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2008.

23Meriç, Engin. Jeoloji ve Arkeoloji: İstanbul ve Yakın Çevresinin 8000 Yıllık Geçmişinden Kesitler. İstanbul: Mimarlar Odası Bakırköy BKBT, 2010.

24Özdoğan, Mehmet. “Yenikapı-Marmararay Kazıları: Bir Durum Saptaması.” Toplumsal Tarih no. 177 (Eylül 2008): 12–13.

25Pasinli, Alpay. İstanbul Arkeoloji Müzesi. İstanbul: Akbank Kültür ve Sanat Merkezi, 2003.

26Pinon, Pierre. “Le projet de parc archéologique d'Istanbul de Henri Prost et sa tentative de mise en oeuvre par Albert Gabriel.” Anatolia Antiqua no. XVI (2008): 181-205.

27Rose, Mark, and Şengül Aydıngün. “Under Istanbul.” Archaeology 60, no. 4 (July 2007): 34.

28Stories from the Hidden Harbor: Shipwrecks of Yenikapı. İstanbul: İstanbul Archaeological Museums Press, 2012.

29Waksman, Sylvie Yona, Nihal Erhan, Süleyman Eskalen. “Les ateliers céramiques de Sirkeci (İstanbul). Résultats de la campagne 2008.” Anatolia Antiqua no. XVII (2009): 457- 467.

30Waksman, Yona, Nihal Erhan, Süleyman Eskalen. “Caractérisation des céramiques produites dans les ateliers de Sirkeci (Istanbul). Résultats de la campagne 2009.” Anatolia Antiqua no. XVIII (2010): 329-337.

31Yıkıcı, Ayşe. “Kentsel Arkeolojik Alanların Korunmasına Yönelik Planlama Yaklaşımları: Yenikapı Arkeolojik Alan Yönetim ve Yönlendirme Rehberi.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2010.

© Institut français d’études anatoliennes, 2014

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Lire

Open access

Acheter

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search