Version classiqueVersion mobile

İstanbul Bİblİyografyası

 | 
Eda Güçlü

Tüketim

Consumption

Texte intégral

1Açan, Bora. “Kolayda Mallarda Müşteri Profili ve Tüketim Tercihleri: İstanbul Halk Ekmek Müşterilerine Yönelik Bir Araştırma.” Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 21, no. 2 (2007): 261–280.

2Akbalık, Esra. “Tüketim Kültürünün Etkisinde Değişen Kentsel Yaşam Biçimleri ve Küresel Kentler: İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2004.

3Altuna Korkut, Oylum, Ceyda Aysuna. “Tüketicilerin Kitap Satın Alma Sürecinde Rol Oynayan Unsurlar ve Bu Unsurların Tüketicilerin Demografik Özellikleri Açısından İncelenmesi: İstanbul İlinde Bir Pilot Çalışma.” ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8, no. 31 (2009): 209–219.

4Bayrak, Sezen. “Patterns of Eating out in Contemporary Beyoğlu: A New Middle Class-Oriented Approach.” MA Thesis, Boğaziçi University, 2011.

5Boyacı, Yonca. “Changing Theory of Consumption and Geography of Retailing-Mapping: The Transformation of Retail Landscapes in İstanbul in the Post 1990 Period: A Perspective from Developing Countries.” PhD dissertation, METU, 2002.

6Çiftyıldız, Saim Saner, Nihal Sütütemiz. “Prestijli Otomobil Markalarında Lüks Algılamasının Satın Alma İstekliliğine Etkisi: İstanbul ve Sakarya Örneği.” Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 10, no. 38 (2011): 229–244.

7Erdoğan, Birsen Eygi, Sühendan Mol, and Serap Coşansu. “Factors Influencing the Consumption of Seafood in İstanbul, Turkey.” Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 11, no. 4 (December 2011): 631–639.

8Georgeon, François. “Ottomans and Drinkers: The Concumption of Wine and Alcohol in Istanbul in the 19th Century.” In Outside in: On the Margins of the Modern Middle East, edited by Eugene Rogan. London, New York: I.B. Tauris, 2012.

9Gezer, Zeynep Ceylan. “Tüketim Çağı: Sosyal, Kültürel ve Mekansal Farklılaşmalar; Nişantaşı, Abdi İpekçi Caddesi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010.

10Global Refund Turistik Hizmetler. “Istanbul Shopping Map, Tax Free Shopping: Turkey.” İstanbul: Global Refund Turistik Hizmetler A.Ş, 2010.

11Güneşer, Muhammet Tahir. “Elektronik Ticaretin Dayanıklı Tüketim Malları Sektörüne Etkileri: İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2010.

12Karabulut, H. Zeynep. “İstanbul`da Alışveriş Merkezleri.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2002.

13Oraman, Yasemin, and Gökhan Unakıtan. “Analysis of Factors Influencing Organic Fruit and Vegetable Purchasing in Istanbul, Turkey.” Ecology of Food & Nutrition 49, no. 6 (November 2010): 452–466.

14Özcan, Burcu. “Sosyolojik Olarak Tüketim ve Boş Zaman: İstanbul Olivium Outlet Center ve Galleria Alışveriş Merkezi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2007.

15Sait, Abdullah. “Modernizmin Geleneksel Yapı ve Tüketim Kalıpları Üzerindeki Etkisi ve İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, 2002.

16Shopping Guide İstanbul: 2003. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2003.

17Sözen, Ülker. “Gentrification, Cosmopolitanism, and Consumption in the Beyoğlu District: A Case Study of Metropolitan Habitus.” MA Thesis, Koç University, 2010.

18Tan Çelebi, İpek. “Distinctive Consumption Practices in Urban Everyday Life. ‘A Case Study of Kanyon Shopping Mall in İstanbul.’” MA Thesis, Istanbul Bilgi University, 2007.

19Tarihi Yarımada Ticaret Erbabı, Hane Halkı ve Müşteriler Araştırması I. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2004.

20Tarihi Yarımada Ticaret Erbabı, Hane Halkı ve Müşteriler Araştırması II. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2004.

21Turan, Melis. “The Shopping Styles of Istanbul Citizens during the Economic Crisis.” MA Thesis, Marmara University, 2010.

22Ünal, Sevtap, Cem Ceylan. “Tüketicileri Hedonik Alışverişe Yönelten Nedenler: İstanbul ve Erzurum İllerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma.” Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 22, no. 2 (2008): 265–283.

23Üstündağ Selamoğlu, Esra. “Furniture and Household Goods in Late Nineteenth Century İstanbul.” MA Thesis, Boğaziçi University, 2003.

© Institut français d’études anatoliennes, 2014

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Lire

Open access

Acheter

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search