Version classiqueVersion mobile

İstanbul Bİblİyografyası

 | 
Eda Güçlü

Yoksulluk

Poverty

Texte intégral

1Açıkalın, Neriman. “A Sociological Study of Working Urban Poor in Istanbul and Gaziantep.” PhD dissertation, METU, 2004.

2———. “Enformel Sektör ve Yoksulluk: Kentsel İşgücü Pazarı Üzerine Etkileri, İstanbul ve Gaziantep Örnekleri.” Sosyoekonomi 3, no. 6 (2007): 43–62.

3———. “Yoksulluk ve Genç Kuşakların Toplumsal Hareketlilik Şansları: İstanbul ve Gaziantep Örnekleri.” Journal of International Social Research 1, no. 3 (May 2008): 34–54.

4Aydın, Tunay. “Kentsel Yoksulluğun Aşılmasında Sürdürülebilir Mahalle Yenileştirmesi Yaklaşımı ve Küçükçekmece Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2005.

5Çelik, Özlem. “Changing Forms and Strategies of State Intervention in the Housing of the Poor in Istanbul.” Ph.D. dissertation, University of Sheffield, 2013.

6Coşkun, İsmail. İstanbul Halkının Dilencilik Olgusuna Bakış Açısı. İstanbul: İTO, 2010.

7Coşkun, İsmail, Alev Erkilet. “Kapıya Geleni Geri Çevirmeme: İstanbul Esnafının Dilencilik Olgusuna Bakış Açısı.” Sosyoloji Dergisi no. 20 (Haziran 2010): 1–21.

8Çoştu, Kamil. “Sokak Çocuklarının Sosyo-Kültürel Yapısı (İstanbul Örneği).” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2007.

9Durgun, Özlem, Demet Çak. “Yoksul Kent Nüfusunun İstihdam Yapısı ve Geçinme Biçimleri: İstanbul Örneği.” Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi no. 20 (2010): 32–55.

10Ener, Mine. “Religious Prerogatives and Policing the Poor in Two Ottoman Contexts.” The Journal of Interdisciplinary History 3, no. 35 (2005): 501–511.

11Erkilet, Alev. “Sınıf-Altı: Kuramsal Tartışmalar ve İstanbul Tarihi Yarımada’ya Uygulanma İmkânları.” ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9, no. 36 (2011): 137–146.

12Gümüş, Dilek. “Kentsel Yoksulluk ve Kentlileşme Sürecinde İki Örnek: Karanfilköy ve Derbent Mahalleleri.” Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, 2005.

13Işık, Oğuz, and M. Melih Pınarcıoğlu. Nöbetleşe Yoksulluk: Gecekondulaşma ve Kent Yoksulları: Sultanbeyli Örneği. Istanbul: İletişim, 2001.

14———. “Nöbetleşe Yoksulluktan Kuralsız Yoksulluğa.” Görüş: Türkiye Sanayicileri ve İşadamaları Derneği Yayın Organı no. 55 (2003): 50–53.

15İstanbul Sokak Çocukları Rehabilitasyon Modeli Sempozyumu 6-7 Mart 2007. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2007.

16Kahraman, Fatih. “Yoksulluğun Değişen Yüzü Çalışan Yoksullar: İstanbul Sancaktepe Kemal Türkler Mahallesi Üzerine Bir Araştırma.” Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, 2011.

17Karakışla, Yavuz Selim. “İstanbul’da Sokak Çocuklarının Toplattırılması (1914).” Toplumsal Tarih 20, no. 128 (Ağustos 2004): 98–101.

18Karatay, Abdullah. İstanbul’un Sokakları ve Çalışan Çocuklar: Göç ve Kent Yoksulluğu. Ankara: SHÇEK, 2001.

19Kesgin, Bedrettin. “Yoksulluğa Yerel Müdahale ‘ Sosyal Belediyecilik’ Karşılaştırmasında Eminönü ve Beşiktaş Belediyeleri Örnekleri.” Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, 2008.

20Korkmaz, Esfender, Burhan Baloğlu, Kutluk Kağan Sümer, Nagihan Oktayer, Murat Çak. Mikrokredi Modeli Yoluyla Yoksulluğun Azaltılması: İstanbul Örneği. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2004.

21Kuyucu, Tuna. “Poverty, Property and Power: Making Markets in Istanbul’s Low-Income Informal Settlements.” Ph.D. dissertation, University of Washington, 2009.

22Ocak, Ersan. “Yeni İstanbul-Yeni Yoksulluk.” Cogito no. 35 (Yeni İstanbul) (2003): 109–112.

23Öner, Avni. “İstanbul Beyoğlu Bölgesinde Çalışan Çocuklar ve Sorunları.” Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, 2002.

24Pınarcıoğlu, M. Melih, and Oğuz Işık. “1980 Sonrası Dönemde Kent Yoksulları Arasında Güce Dayalı Ağ Ilişkileri: Sultanbeyli Örneği.” Toplum ve Bilim 89 (Yaz 2001): 31–61.

25———. “Segregation in Istanbul: Patterns and Processes.” Tijdschrift Voor Economische En Sociale Geografie (Journal of Economic & Social Geography) 100, no. 4 (September 2009): 469–484.

26———. “Sultanbeyli: Enformelin Kurucu/Yıkıcı Gücü.” Cogito no. 35 (Yeni İstanbul) (2003): 114–117.

27______. “Not Only Helpless but Also Hopeless: Changing Dynamics of Urban Poverty in Turkey, the Case of Sultanbeyli, Istanbul.” European Planning Studies 16, no. 10 (November 2008): 1353–1370.

28Soytemel, Ebru. “The Power of the Powerless: Neighbourhood Based Self-Help Networks of the Poor in Istanbul.” Women’s Studies International Forum 41 (December 2013): 76–87.

29Şentürk, Murat. “Yoksulların Yaşam Stratejileri: Küçük Mustafa Paşa ve Balat Örnekleri.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2008.

30Torun, İhsan. “Sokakta Çalışan Çocuklar ve İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2001.

31Turan, Dilek. “Sulukule Mücadelesi: Yoksulluk.” Birikim 241 (May 2009): 52–58.

32Uslu, Özden. “Experience of Street Children in Istanbul: An Exploration of Street Life and the Meaning of Home.” MA Thesis, Yeditepe University, 2004.

33Üstündağ, Nazan. “Ehlileştirilmiş Yoksulluğumuz, Millileştirilmiş Yolsuzluğumuz: Bir Esenyurt Hikayesi.” Cogito no. 35 (Yeni İstanbul) (2003): 126–131.

34Yaman, Ergin. “Çeşitli Meslek Elemanlarının Sokakta Çalışan Çocuklar Sorununa İlişkin Görüşleri: Ankara ve İstanbul İlleri Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, 2008.

35Yıldırım, Haydar Okan. “Dünyada ve Türkiye’de Çocuk İşçiliği ve Özel Bir Örnek Olarak İstanbul İlinde Otomotiv Küçük Sanayiinde Çalışan Çocuk İşçi ve Çıraklar.” Yüksek Lisans Tezi, Kadir Has Üniversitesi, 2008.

36Yılmaz, Bediz. “Entrapped in Multidimensional Exclusion: The Perpetuation of Poverty Among Conflict-Induced Migrants in an İstanbul Neighborhood.” New Perspectives on Turkey no. 38 (2008): 205–234.

37———. “Türkiye’de Sınıf-Altı: Nöbetleşe Yoksulluktan Müebbet Yoksulluğa.” Toplum ve Bilim 113 (2008): 127–145.

© Institut français d’études anatoliennes, 2014

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Lire

Open access

Acheter

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search