Version classiqueVersion mobile

İstanbul Bİblİyografyası

 | 
Eda Güçlü

Turizm

Tourism

Texte intégral

A-C

1Abi, Sema. “Türk Tur Operatörlerinin Kültür Turizmi Pazarında Sundukları Ürünler Açısından Yabancı Turist Talebinin Incelenmesi: Kuzey ABD ve Kanada Ülkelerine Yönelik İstanbul’da Bir Araştırma.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2012.

2Akasya Akdu, Serap. “Sağlık Turizmi Kapsamında Medikal Turizm ve Türkiye’deki Uygulamalar Üzerine Bir Araştırma; İstanbul ve Ankara Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, 2009.

3Aktaş, Gürhan. “Marketing Cities for Tourism : Developing Marketing Strategies for Istanbul with Lessons from Amsterdam and London.” Ph.D. dissertation, Bournemouth University, 2006.

4Akyol, Ceyhun. “Turizm Sektöründe Faaliyet Gösteren Aile İşletmelerinde Yaşanan Kurumsallaşma Sorunları; İstanbul’da Bir Araştırma.” Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, 2010.

5Altunel, Mustafa Cevdet, Nüzhet Kahraman. “Kültür Turisti Tipolojilerinin Belirlenmesi: İstanbul Örneği.” Anatolia/ Turizm Araştırmaları Dergisi 23, no. 1 (2012): 7–18.

6Alvarez, Maria D., Burçin Hatipoğlu, Kıvanç İnelmen, and Dilek Ünalan. “Istanbul Hotels from a 360 0 Perspective: A Comprehensive View of the Istanbul Accommodation Industry.” PASOS : Revista de Turismo Y Patrimonio Cultural 10, no. 2 (March 2012): 85–90.

7Ateiga, Nihan. “Türkiye’nin Tanıtımında İstanbul Tarihi Yarımada’daki Kültür Varlıklarının Yeri.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2008.

8Aytar, Volkan. “Caterers and the Consumed Metropolis: Ethnicized Tourism and Entertainment Labourscapes in Istanbul.” In Tourism, Ethnic Diversity, and the City, edited by Jan Rath. Abingdon, Oxon, New York: Routledge, 2007.

9Baytok, Ahmet, H. Hüseyin Soybalı, and Oktay Emir. “Destinasyonların Toplantı Turizmi Amaçlı Pazarlanmasında Kongre ve Ziyaretçi Bürolarının Rolü: İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu Örneği.” Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi no. 23 (2010): 9–22.

10Behar, Rifat. “İstanbul’da Turistik Yaşam.” Toplumsal Tarih no. 196 (Nisan 2010): 82–88.

11Bora, Gülriz. “Kentsel Turizm: İstanbul Tarihi Yarımada’da Turizm Kümelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2006.

12Boz, Fadil. “Kongre Düzenleyicilerinin Otel Seçimini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Alan Çalışması: İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2010.

13Çelik, Ayşe. “Destinasyon Pazarlama Unsuru Olarak Etkinlik Turizmi ve Etkileri - İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, 2009.

D-F

14Dilsiz, Beril. “Türkiye’de Gastronomi ve Turizm (İstanbul Örneği).” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2010.

15Dinçer, Füsun İstanbullu, and Suna Muğan Ertuğral. “Economic Impact of Heritage Tourism Hotels in Istanbul.” Journal of Tourism Studies 14, no. 2 (December 2003): 23–34.

16Doğan, Havva Didem. “‘Walking Istanbul’: Symbolic Construction of the City by Tourism.” MA Thesis, Boğaziçi University, 2005.

17Doğan, Sait. “Motor Sporlarının Turizm İşletmeleri Üzerine Etkileri: İstanbul Formula 1 Pisti Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, 2009.

18Doğan Sertkaya, Özlem. “Silivri’de Turizmin Gelişmesi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri.” Eastern Geographical Review 16, no. 25 (2011): 89–102.

19Enlil, Zeynep. İstanbul’da Kültür Turizmi İçin Yenilikçi Stratejiler. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2011.

20Eren, Serdar. “Mükemmeliyetçiliğin İş Performansına Etkisi : İstanbul İli Uluslararası Zincir Otel İşletmelerinde Çalışan Orta Kademe Mutfak Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma.” Doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2013.

21Ersoy, Seher. “Kent Otellerinde Kullanıcı Gereksinimine Bağlı Değişimin Planlamaya Etkileri: İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, 2012.

22Ertuğral Muğan, Suna. “İstihdam Yapımızın İncelenmesi ve İstanbul’daki 5 Yıldızlı Otellere Yönelik Bir Çalışma.” İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası 52, no. 2 (2002): 1–13.

G-J

23Gezici, Ferhan, and Ebru Kerimoğlu. “Culture, Tourism and Regeneration Process in Istanbul.” International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research 4, no. 3 (2010): 252–265.

24Gökdağ Aydıncı, Bircan. “Kent Otellerinde Ortak Kullanım Alanlarının Incelenmesi: Talimhane Bölgesi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2009.

25Gülbahar, Mehmet Onur. “Bilgi Toplumu ve Küreselleşmenin Şekillendirdiği Kongre Turizminin Türkiye’deki Durumu (İstanbul Örneği).” Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, 2006.

26Güler, Sibel. “İstanbul`daki Beş Yıldızlı Otel Restoranlarının Rekabet Stratejilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Uygulama.” Doktora tezi, Anadolu Üniversitesi, 2003.

27Historical Peninsula of Istanbul Fener-Balat, Culture-Faith and Religion Based Tourism. Istanbul: Gündoğan, 2013.

28İpar, Mehmet Sedat. “Turizmde Destinasyon Markalaşması ve İstanbul Üzerine Bir Uygulama.” Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi, 2011.

29İstanbul Kültür İstanbul Turizm: İstanbul 2005 Değerlendirmesi. İstanbul: İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2006.

30İstanbul Kültür Turizm: 2006 Değerlendirmesi. İstanbul: İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2007.

31İstanbul Kültür Turizm: 2008 Değerlendirmesi. İstanbul: İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2009.

K-N

32Kahraman, Cengiz. “Haliç Çevresinin Turizm Coğrafyası.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2002.

33Kalyoncu, Nuri. “İstanbul 10 Milyon Turiste Rahat Ulaşır.” Finans Dünyası no. 224 (Ağustos 2008): 66–68.

34Karabıyık, Nevin. “Turizm Sektöründe Marka Denkliği Kavramı ve İstanbul Kenti’nin Marka Denkliği Algılamasının Ölçümü.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2008.

35Karakuş, Gokce. 2020 Tourism Demand Forecast of Istanbul Through SWOT Analysis. NHTV Breda University of Applied Sciences, 2006.

36Kerimoğlu, Ebru. “İstanbul’un Şehirsel Turizm Talebi Doğrultusunda Turizm Stratejilerinin Belirlenmesi.” Doktora tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2004.

37Kılıçarslan, Sunay. “İstanbul`da Kongre Turizmi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2002.

38Kongar, Emre, Taner Berksoy. 2000’li Yıllarda Dünya Turizm ve Ticaretinde Yeni Bir Merkez: İstanbul. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2000.

39Kurtuluş Kıvanç, Şebnem. “Kentsel Turizm: İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2011.

40Maden, Deniz, Nahit Erdem Köker, and Füsun Topsümer. “The Image of Istanbul as a Destination Center: An Empirical Research.” Global Media Journal: Turkish Edition 3, no. 5 (Fall 2012): 105–128.

41Meydan Uygur, Selma, Ayşe Çelik. “Etkinlik Turizminin Algılanan Sosyo-Ekonomik Etkilerini Belirlemeye Yönelik İstanbul Destinasyonunda Bir Araştırma.” Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 11, no. 1 (2010): 35–50.

42Minghetti, Valeria, and Federica Montaguti. “Assessing Istanbul Competitiveness: A Multidimensional Approach.” International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research 4, no. 3 (2010): 228.

43Mutlu, Sibel. “Tüketici Temelli Destinasyon Marka Değerinin Ölçülmesi: İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, 2012.

O-S

44Önder Erinsel, Deniz, Sibel Conker. “İstanbul’daki Kent Otellerinin Mekân Dizim Yöntemiyle Analizi.” Mimar.ist 11, no. 41 (2011): 78–90.

45Özdemir, Mehmet. “Türkiye’de Turizmin Başlaması: Osmanlı’da Sanayileşme Çabaları: Sergi-i Umum-ı Osmanî (1863 İstanbul Uluslararası Sergisi).” Anatolia/Turizm Araştırmaları Dergisi 22, no. 1 (2011): 87–90.

46Özkan, Nadide Ebru. “Koruma ve Kültür Turizmi Bağlamında İstanbul Tarihi Yarımada’da Bizans Dönemi Mimari Mirasının Değerlendirilmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2005.

47Pars Şahbaz, R., Uğur Akdu, Serap Akdu. “Türkiye’de Medikal Turizm Uygulamaları: İstanbul ve Ankara Örneği.” Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 15, no. 27 (Haziran 2012): 267–296.

48Pehlivan, Ersoy. “Ulaşım Faaliyetlerinin Turizm Faaliyetlerine Etkisi: İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010.

49Şahin, Gözde. “Turizmde Marka Kent Olmanın Önemi: İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, 2010.

50Şahin, Şafak. “Brand Personality and Destination Image of Istanbul: A Comparison across Nationalities.” M.S., University of Nevada, 2008.

51Şahin, Şafak, and Şeyhmus Baloğlu. “Brand Personality and Destination Image of Istanbul.” Anatolia: An International Journal of Tourism & Hospitality Research 22, no. 1 (March 2011): 69–88.

52Seçilmiş, Cihan, Kurban Ünlüönen. “İstanbul’u Ziyaret Eden Turistlerin Güvenlik Algılamaları Üzerine Bir Araştırma.” İşletme Araştırmaları Dergisi 1, no. 1 (Eylül 2009): 65–84.

53Şişik, Leyla. “Turizm Sektöründeki Eko Etiket Uygulamaları: İstanbul’daki Otel İşletmelerine Yönelik Bir Değerlendirme.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2012.

54Subaşılar, Birgün. “Turizm Tanıtımında Kültür Turizminin Yeri: İstanbul Üzerine Bir Uygulama.” Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, 2007.

T-Z

55Taşdemir, Abdullah. “İstanbul’da Kent Oteline Dönüştürülmüş Tarihi Yapıların, Örnekler Üzerinden Uygunluklarının İrdelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2005.

56Temel, Ahmet Tuğrul. “Gayrimenkul Yatırım Aracı Olarak Otel Yatırımları: Sütlüce Bölgesinde ‘Hilton Garden Inn Haliç’ Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009.

57Üner, M. Mithat, Evren Güçer, Aslı Taşçı. “Türkiye Turizminde Yükselen Destinasyon Olarak İstanbul Şehrinin İmajı.” Anatolia/ Turizm Araştırmaları Dergisi 17, no. 2 (2006): 189–201.

58Yakartepe, Elif Çelebi, Can Binan. “İstanbul’un Modernleşme Dönemi Otelleri (1840-1914).” Megaron 6, no. 2 (2011): 79–94.

59Yavuz, Betül. “Tarihi ve Doğal Çevrelerde Koruma-Turizm İlişkisi, Eyüp Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2010.

60Yıldırım, Candan. “Kültür Turizmi Kapsamındaki İletişim Çalışmaları: 2010 İstanbul Avrupa Kültür Başkenti Üzerine Bir Araştırma.” Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, 2009.

61Yirmibeşoğlu, Hasan. “Tarihsel Kent Merkezi Ulaşım Sistemi İçinde Turist Yönlendirme İşaretleri-Beyoğlu Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2004.

62Yücel, Yusuf. “İstanbul Tarihi Yarımada’da Kültür Turizmi Stratejileri: Aktörler, Yeni Yaklaşımlar.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2013.

63Zengin, Ayşe. “Eyüp Kentsel Sit Alanının İnanç Turizmi Kapsamında Değerlendirilmesi ve Yerleşim Dokusunun Korunması Üzerine Bir Araştırma.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2010.

64Zorba, Ercan. “Olimpiyatlara Adaylık Sürecine İlişkin İstanbul Halkının Görüşleri Üzerine Bir Araştırma.” Doktora tezi, Gazi Üniversitesi, 2005.

© Institut français d’études anatoliennes, 2014

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Lire

Open access

Acheter

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search