Version classiqueVersion mobile

İstanbul Bİblİyografyası

 | 
Eda Güçlü

Su

Water

Texte intégral

1Ağıralioğlu, Necati, Güleda Engin. “Beşinci Dünya Su Forumu: İstanbul’da Su İçin Farklılıkların Birleştirilmesi.” Yapı Dünyası 12, no. 147 (Haziran 2008): 56–58.

2Albayrak, İlke. “Ekosistem Servislerine Dayalı Havza Yönetim Modelinin İstanbul - Ömerli Havzası Örneğinde Uygulanabilirliği.” Doktora tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012.

3Altınbilek, Doğan. “Water Management in Istanbul.” International Journal of Water Resources Development 22, no. 2 (June 2006): 241–253.

4Aydın, A. F., I. Koyuncu, A. Demir, D. Aydın, S. Güçlü, and T. Türken. “Water Supply Structures of the Ottoman Period in Istanbul (Asian Side).” Water Science & Technology: Water Supply 13, no. 3 (May 2013): 615–625.

5Baykal, Bilsen Beler, Ayşegül Tanık, and I. Ethem Gönenç. “Water Quality in Drinking Water Reservoirs of a Megacity, Istanbul.” Environmental Management 26, no. 6 (2000): 607–614.

6Çodur, Dursun Ali, ed. İstanbul’da Suyun Serüveni. İstanbul: İSKİ, 2003.

7Değer, Mebrure. İstanbulʹun Şifalı Suları = The Healing Waters of Istanbul. İstanbul: İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti, 2010.

8Demirağ, Dilaver. “Ayın Zülüfleri, Osmanlı İstanbul’unda Halkalı Su Yolu.” Mimar ve Mühendis no. 54 (May 2010): 78–81.

9Dinçkal, Noyan. “Reluctant Modernization: The Cultural Dynamics of Water Supply in Istanbul, 1885–1950.” Technology and Culture 49, no. 3 (2008): 675–700.

10Erdal, Zeynep. “Su Elemenlarının Kentsel Mekanlarda Kullanımı ‘İstanbul Örneği.’” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2003.

11Eyice, Semavi. “İstanbul’da Su Medeniyeti ve Başlıca Su Yapılarına Genel Bir Bakış.” Akademik Araştırmalar Dergisi 12, no. 47–48 (Kasım -Nisan 2011 2010): 43–83.

12Gökçe, Gamze. “Sürdürülebilir Gelişme Süreci İçinde, Su Havzaları ve Hazine Arazilerinin Konumu, İstanbul Ayazağa Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2004.

13Gökdemir, Murat. “İstanbul Sularının Tarihçesi.” Türkiye Mühendislik Haberleri 47, no. 418 (2002): 30–33.

14Gül, Halil İbrahim. “‘İstanbul Su Şirketi’ Sözleşmesinin Bazı Maddelerinin Tahlili, Şirketin Su Verme Serüveni ve Karşılaştığı Zorluklar.” International Journal of Management Economics & Business/Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 8, no. 17 (December 2012): 115–128. doi:10.11122/ijmeb.2012.8.17.298.

15Gürevin, Cenk. “Ömerli (İstanbul) Baraj Gölü Su Kalitesi Problemlerinin Araştırılması ve Sürdürülebilir Kullanımı.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2004.

16Hut, Davut. İstanbul’un 100 Su Yapısı. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi KültürA.Ş. Yayınları, 2010.

17İstanbul ve Su: Sempozyum, 8-9 Ocak 2004 İTÜ Taşkışla; Bildiriler. İstanbul: TMMOB Mimarlar Odası, 2004.

18“İstanbul’da Su Zamanı.” Atlas no. 142 (Özel sayı) (Ocak 2005).

19Kal’a, Ahmet, ed. Vakıf Su Tahlilleri. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Merkezi, 2000.

20Kara Pilehvarian, Nuran. Fountains in Ottoman Istanbul. İstanbul: Yapı-Endüstri Merkezi Yayınları, 2000.

21Karakuş, Rahmi. İstanbul Tarihi Çeşmeler Külliyatı. Edited by Necdet Ertuğ. İstanbul: İSKİ, 2006.

22Kayış Gülhan, Dilek, ed. 5. Dünya Su Forumu Sonuç Bildirgeleri. İstanbul: 5. Dünya Su Formu Genel Sekreterliği, 2010.

23Köksal, Fatma. “İstanbul’da İçme Suyunun Serüveni.” Akademik Araştırmalar Dergisi 12, no. 47–48 (Kasım -Nisan 2011 2010): 85–94.

24Morkoç, Enis, Vildan Tüfekçi, Huseyin Tüfekçi, and Leyla Tolun. “Effects of Land-Based Sources on Water Quality in the Ömerli Reservoir (Istanbul, Turkey).” Environmental Geology 57, no. 5 (May 2009): 1035–1045.

25Osmanlı Su Medeniyeti: Uluslararası Sempozyum, 5-8 Mayıs 2000, İstanbul: Bildiriler. İstanbul: İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, 2000.

26Özdemir, Adnan Cihat. “İstanbul İçme Suyu Havzalarında Arazi Kullanımlarının Su Kalitesine Olan Etkisinin Değerlendirilmesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010.

27Şanlısoy, Adem. “İstanbul’daki Su Toplama Havzalarında Yaşanan Sorunlar, Nedenleri ve Çözüm Önerileri.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2002.

28Sarıdikmen, Gül. “17-19. Yüzyıl İstanbul Sebillerindeki Madeni Şebekeler.” Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2001.

29Tali, Şerife. “İstanbul Su Mimarisinde Eminönü Sebillerinin Yeri ve Önemi.” Sanat Dergisi no. 5 (2009): 47–64.

30———. “İstanbul Su Mimarisinde Fatih Sebillerinin Yeri ve Önemi.” Journal of International Social Research 3, no. 10 (February 2010): 558–572.

31———. “İstanbul Suriçi Sebilleri.” Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, 2005.

32———. “Osmanlı Dönemi İstanbul Camilerinde Şadırvanlar.” Doktora tezi, Atatürk Üniversitesi, 2009.

33Terzi, İpek, ed. An Istanbul Perspective on Bridging Divides for Water. İstanbul: 5th World Water Forum Secreteriat, 2010.

34Topçu, Ercan. “İstanbul Suları ve Su Kültürü [Söyleşi].” Standard 49, no. 573 (Şubat 2010): 60–65.

35Torun, Yasin. “Metropollerde Su Yönetimi ve İki Metropolde (İstanbul ve Moskova) Su Yönetiminin Değerlendirilmesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2010.

36Uyumaz, Ali, and İsmail Dabanlı. “Architect Sinan’s Kırkçeşme Water Supply System Outside the City of Istanbul and City Network.” Water Science & Technology: Water Supply 13, no. 3 (May 2013): 626–637.

37Yıldırım, Nuran. “Su İle Gelen Ölüm: Kolera ve İstanbul Suları.” Toplumsal Tarih no. 145 (Ocak 2006): 18–29.

38Yılmaz, İdil, ed. Istanbul International Water Forum: Outcomes of the 2nd Istanbul International Water Forum: An Istanbul Perspective on Regional Water Problems and Search for Solutions. İstanbul: Su Forumu Sekretaryası, 2011.

39Yönügül, Yunus. “İstanbul’daki İçme Suyu Havzalarının Önemi, İçme Suyu Koruma Havzalarında Yaşanan Sorunlar, İdari Yargıya İntikal Etmiş Uyuşmazlıklar, Nedenleri ve Çözüm Önerileri.” Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, 2007.

40Yüksel, Ebubekir, Veysel Eroğlu, Hasan Z. Sarıkaya, and İsmail Koyuncu. “Current and Future Strategies for Water and Wastewater Management of Istanbul City.” Environmental Management 33, no. 2 (February 2004): 186–195.

41Yurdakul, İlhami. Aziz Şehre Leziz Su: Dersaadet, İstanbul Su Şirketi, 1873-1933. İstanbul: Kitabevi, 2010.

© Institut français d’études anatoliennes, 2014

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Lire

Open access

Acheter

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search