Version classiqueVersion mobile

İstanbul Bİblİyografyası

 | 
Eda Güçlü

Camiler, kiliseler, sinagoglar

Mosques, churches, synagogues

Texte intégral

1Akyürek, Engin. Khalkedon’lu (Kadıköy) Azize Euphemia ve Sultanahmet’teki Kilisesi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2002.

2Akyürek, Engin, and Robert Ousterhout. “The Church of the Transfiguration on Burgazada.” Cahiers Archéologiques 49 (2001).

3Arslan, Hidayet. “İstanbul Gaziosmanpaşa’da Bulunan Dört Köy ve Ortodoks Kiliseleri.” Toplumsal Tarih 23, no. 167 (Kasım 2007): 84–88.

4Batar, Teni. “İstanbul Ermeni Kiliseleri Üzerine Bir Araştırma ve Narlıkapı Surp Hovhannes Ermeni Kilisesi (Eski Narlıkapı Ermeni Hastanesi).” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2007.

5Berberoğlu, Berica Nevin. İstanbul’un 100 Camisi. İstanbul’un Yüzleri 20. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2011.

6Çerme, Tomas. “Surp Asdvadzadzin (Meryem Ana) Beyoğlu Ermeni-Süryani Kilisesi.” Tarih ve Toplum 34, no. 202 (Ekim 2000): 220–221.

7Çetinkaya, Halûk. “Arap Camii in Istanbul: Its architecture and Frescoes.” Anatolia Antiqua no. XVIII (2010): 169-188.

8Darnault, Sezim Sezer, and Çelen Birkan. Latin Catholic Buildings in Istanbul: A Historical Perspective, 1839-1923. Isis, 2004.

9Dışkaya, Sinem. “İstanbul Tarihi Yarımadada Bulunan Bizans Kiliselerinin Dönemsel Özellikleri ve Zaman İçerisindeki Durumları.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Kültür Üniversitesi, 2005.

10Durgut, Yüksel, ed. Gökyüzünden İstanbul İbadethaneleri/Sanctuaries of Istanbul from the Sky. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2010.

11Düzgüner, Fırat. “Altın Kapı Meryem Kilisesi ve Silivri Kapı Kutsal Ayazma Suyu.” Mimar.ist 7, no. 25 (2007): 104–100.

12Ebeoğlu, Maral. “İstanbul’da Peribleptos Manastırı ve Surp Kevork Kilisesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2006.

13Erşen, Ediz. “Günümüzde İstanbul`da Mevcut Olan Katolik Kiliseleri.” Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, 2002.

14Fadıllıoğlu, Zeynep, ed. The Şakirin Mosque within the Legacy of the Karacaahmet Cemetery Istanbul. İstanbul: The Semiha Şakir Foundation, 2011.

15Fliche, Benoit. “Ortodoksluğun ve Heterodoksluğun Sınırları: İstanbul’da Türbeler ve Kiliseler.” Toplumsal Tarih no. 220 (Nisan 2012): 40–49.

16Frayman, Erdal, Moşe Grosman, and Robert Schild. Yüksekkaldırımda Yüz Yıllık Bir Sinegog : Aşkenazlar. İstanbul: Galata Aşkenaz Kültür Derneği, 2000.

17Karabey, Funda. “Moda’da Hristiyan Dini Yapıları.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2001.

18Karaca, Zafer. İstanbul’da Osmanlı Dönemi Rum Kiliseleri. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2001.

19———. İstanbul’da Tanzimat Öncesi Rum Ortodoks Kiliseleri. Beyoğlu, İstanbul: YKY, 2008.

20Kılıçkaya, Ali. Churches of İstanbul. Edited by Nurhayat Yazıcı. Istanbul: Uranus Photography Agency Publications, 2008.

21Kılınç Çimen, Demet. “Halk İnanışları Açısından İstanbul’daki Kilise ve Ayazmalar.” Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, 2010.

22Kıramtayıf, Süleyman. Converted Byzantine Churches in İstanbul: Their Transformation into Mosques and Masjids. İstanbul: Ege yayınları, 2001.

23Küçükerman, Önder, ed. İstanbul’da Karacaahmet Tarihi İçinde: Şakirin Camii. İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2011.

24Kuruyazıcı, Hasan. İstanbul Fener Semtindeki Sveti Stefan Bulgar Kilisesi: Bir Bina Monografisi. İstanbul: YKY, 2009.

25Kutlu Divleli, Melek. “2000’ler İstanbul’unda Yedi Cami.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2011.

26Marchese, Ronald T, and Marlene R Breu. Splendor & Pageantry: Textile Treasures from the Armenian Orthodox Churches of Istanbul. İstanbul: Çitlembik, 2010.

27Marchese, Ronald T. İhtişam & Törensellik: İstanbul Ermeni Ortodoks Kiliselerinin Tekstil Hazineleri. İstanbul: Çitlembik Yayınları, 2010.

28Nar, Nuran. “İstanbul Camilerinde Hünkar Kasırlarının Tarihsel Gelişimi ve Nusretiye Camii Hünkar Kasrı.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2001.

29Özden, Süleyman İlhami. Geçmişten Günümüze, Dünden Bugüne Beşiktaş Camileri. Ankara: TDV Yayınları, 2009.

30Pınarcıoğlu, Nihal Şirin. “Yerel Siyaset ve Kadın Katılımı: İstanbul ve Kocaeli’nde Niteliksel Bir Araştırma.” Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, 2011.

31Rensburg, Elain van. In God’s House: 150 Years of the Union Church of Istanbul in the Dutch Chapel. Istanbul: Dutch Chapel, 2007.

32Şar, Onur. “II. Abdülhamid Zamanında İnşa Edilen Erenköy Galip Paşa Camisi.” Toplumsal Tarih no. 188 (Ağustos 2009): 80–83.

33Şarlak, Eva. İstanbul’un 100 Kilisesi. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Yayınları, 2010.

34Sayar, Süleyman. “İstanbul’daki Protestan Kiliseler.” Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi 10, no. 2 (2001): 285–291.

35Saz, Süleyman. “İbrahim Aydın Yüksel’in İstanbul Camileri.” Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2013.

36Selinda, Sümer. “İstanbul Ortodoks Ermeni Kiliselerinde Vaftiz Mekanları.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2006.

37Tiryaki, Yavuz. İstanbul’un 100 Namazgâhı. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi KültürA. Ş. Yayınları, 2010.

38Uluengin, Mehmet Bengü. “Tout Fer: The Sveti Stefan Bulgarian Church in Istanbul.” Centropa 7, no. 3 (September 2007): 239–252.

39Ünal, Nuray. “Boğaziçi’nde Dini Yapılaşmanın Tarihsel Süreci Bağlamında Arnavutköy Yerleşimi ve Arnavutköy Sinagogu’nun İncelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2011.

© Institut français d’études anatoliennes, 2014

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Lire

Open access

Acheter

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search