Version classiqueVersion mobile

İstanbul Bİblİyografyası

 | 
Eda Güçlü

Siyaset; milliyetçilik, diplomasi

Politics; nationalism; diplomacy

Texte intégral

A-C

1Akyüz, Kamil. “İstanbul Basınına Göre 31 Mart Vak’ası.” Yüksek Lisans Tezi, Kastamonu Üniversitesi, 2011.

2Aslan, Betül. “Saltanatın Kaldırılmasının İstanbul’daki Yankıları.” Belleten 66, no. 245 (Nisan 2002): 95–121.

3Ateş, Ahmet Emre. “Istanbul, City or ‘Castle for Nationalism’? Discussion on The Urban Interaction Between Literature and Nationalism.” International Journal of Turcologia 7, no. 15 (Spring 2013): 69–73.

4Aydın, Mehmet. “İttihat ve Terakki’ye Yönelik İstanbul Basınında Yer Alan Bazı Yolsuzluk İddiaları.” Electronic Turkish Studies 3, no. 7 (Kasım 2008): 696–706.

5Aydoğmuş, Çiğdem. “İstanbul Basınına Göre Demokrat Parti Dönemi İktidar-Muhalefet İlişkisi (1950-1960) (Akşam, Cumhuriyet, Hürriyet, Milliyet ve Vakit Gazeteleri).” Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, 2011.

6Bakar, Bülent. “Cumhuriyet Döneminde Atatürk’ün İlk İstanbul Ziyareti (1 Temmuz-30 Eylül 1927).” Türk Dünyası Araştırmaları no. 188 (Kasım 2010): 9–36.

7Başer, Halit Edip. Mütareke’den Sonra İstanbul Hükümetleri ve Trakya Politikaları. İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2009.

8______. “Mütarekeden Sonra İstanbul Hükümetleri ve Trakya Politikaları.” Doktora tezi, Ankara Üniversitesi, 2000.

9Çetinkaya, Y. Doğan. “İttihat ve Terakki’ye Muhalif Serbestî Gazetesinin Penceresinden İstanbul’da 1908 Seçimleri.” Toplumsal Tarih 15, no. 89 (May 2001): 15–24.

10Cin, Turgay. Türk-Yunan İlişkilerinde İki Eski Başkent: Gümülcine-İstanbul. Ankara: Orion Kitabevi, 2009.

11Çınar, Alev. “National History as a Contested Site: The Conquest of Istanbul and Islamist Negotiations of the Nation.” Comparative Studies in Society & History 43, no. 2 (April 2001): 364.

D-F

12Dağlar, Oya. “II. Meşrutiyet’in İlanının İstanbul Basını’ndaki Yansımaları (1908).” İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi no. 38 (2008): 141–159.

13Doruk Karadoğan, Ece, and Seda Mengü Çakar. “Adoption of National Identity in Metropolises: A Study in Istanbul.” Selçuk İletişim 4, no. 1 (July 2005): 171–182.

14Ekinci, Oktay. İstanbul’un “İslambol” on Yılı. İstanbul: Anahtar Kitaplar, 2004.

15Eroğlu, Lütfü. “31 Mart İsyanı: İstanbul’da Dördüncü Avcı Taburu’nun İsyanı.” Toplumsal Tarih no. 150 (Haziran 2006): 70–75.

G-J

16Golicz, Roman. “The Russians Shall Not Have Constantinople.” History Today 53, no. 9 (September 2003): 39–45.

17Guida, Michelangelo, and Tülin Tuna. “İstanbul’da Seçmen Tercihlerini Anlamada Bir Anahtar Olarak Toplumsal Farklılıklar.” Akademik Araştırmalar Dergisi 12, no. 44 (February 2010): 45–62.

18Houston, Christopher. “Legislating Virtue, or Fear and Loathing in Istanbul?” Critique of Anthropology 22, no. 4 (December 2002): 425.

19Işıksal, Cavide. “Alman İmparatoru II. Wilhelm’in İstanbul’u Birinci Ziyareti.” Belgelerle Türk Tarihi Dergisi no. 68 (Eylül 2002): 60–66.

K-N

20Kafadar, Cemal. “Janissaries and Other Riffraff of Ottoman Istanbul: Rebels Without a Cause?” International Journal of Political Economy 36, no. 1 (Spring 2007): 113–134.

21Karacagil, Ö Kürsad. “Alman İmparatoru İstanbul’da (1917)/The German Emperor in Istanbul (1917).” Gazi Akademik Bakış Dergisi 6, no. 12 (2013): 111.

22Karıncalı, Ünal. Cumhurbaşkanlığı Makamı Olarak Dolmabahçe Sarayı ve Atatürk. İstanbul: TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığı, 2011.

23Kartal, Cemile Burcu. “Değişen İktidar İlişkileri İçinde İki Kentin Dönüşümü: İmparatorluk’tan Cumhuriyet’e- Payitaht İstanbul’dan Makarr-ı Hükümet Ankara’ya (Dönem Basınına Yansıyan Tartışmalarla: 1920-1940).” Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, 2012.

24Kavak, Şeref. “The Democratic Society Party as a ‘Party for Turkey’: Official and Grassroots Politics of a Changing Identity (2005-2009).” MA Thesis, Boğaziçi University, 2010.

25Kaya, Erol. “İttihat ve Terakki Liderlerinin Yurtdışına Kaçışları ve Bunun İstanbul Basınındaki Yankıları.” Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi 10, no. 1 (2008): 181–201.

26Kaya, Muzaffer. “Siyasal Katılım: Zeytinburnu Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2004.

27Keleşoğlu, Erhan. “Bir Siyasal Cümbüş: İstanbul 1. Bölge Seçim Deneyimi.” Birikim no. 220–221 (Ağustos-Eylül 2007): 109–112.

28Kocaman, İlhan. “Siyasi Partilerin Halkla İlişkiler Çalışmaları ve Gecekondular (İstanbul Ümraniye Örneği).” Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, 2010.

29Kutlu, Sacit. Didâr-ı Hürriyet: Kartpostallarla İkinci Meşrutiyet 1908-1913. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2004.

30Malkoç, Eminalp. “Ankara from Payitaht’s Perspective: Ankara Comments of an Istanbul Newspaper in 1921.” International Journal of Turcologia 7, no. 14 (October 2012): 131–143.

31Mills, Amy. “Boundaries of the Nation in the Space of the Urban: Landscape and Social Memory in Istanbul.” Cultural Geographies 13, no. 3 (July 2006): 367–394.

32———. Streets of Memory: Landscape, Tolerance, and National Identity in Istanbul. Athens: University of Georgia Press, 2010.

33———. “The Place of Locality for Identity in the Nation: Minority Narratives of Cosmopolitan Istanbul.” International Journal of Middle East Studies 40, no. 3 (August 2008): 383–401.

34Müftüoğlu, Mustafa. İstanbul’a Yürüyen Ordu: 31 Mart Olayının Perde Arkası. İstanbul: Başak Yayınları, 2005.

O-S

35Ölmez, İsmet. “Mütareke Döneminde Mustafa Kemal`in İstanbul’daki Faaliyetleri (13 Kasım 1918-16 Mayıs 1919).” Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, 2001.

36Özcan, Yusuf Ziya. “Determinants of Political Behavior in Istanbul, Turkey.” Party Politics 6, no. 4 (October 2000): 505.

37Özçelik, Mücahit. “Avusturya-Macaristan İmparatoru’nun 1918 İstanbul Ziyaretinin Türk Basınına Yansımaları.” Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi no. 27 (2012): 51–63.

38Pekcan, Ahmet. “ABD Elçisi Samuel S. Cox’un İstanbul Elçilik Yılları (1885-1886).” Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi, 2006.

39Rathberger, Andreas. “The Ambassadors’ Conference of Constantinople, the Cretan Crisis, and the Plans for an International Condominium over the Ottoman Empire 1896-1898.” Südost-Forschungen 71 (January 2012): 106–128.

40Saal, Ilka. “On the Stages of Istanbul: Atatürk and the New Young Turks.” TDR: The Drama Review 51, no. 2 (Summer 2007): 181–186.

41Sakaoğlu, Necdet. Güle Güle Çocuklar: Atatürk’ün Beşiktaş Günleri. İstanbul: Beşiktaş Belediyesi, 2008.

42Salkım, Sefa. “Dinin Seçmen Davranışı Üzerine Etkisi: Bağcılar Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2012.

43Şarman, Kansu. “İngiltere’nin ’Sevr Kartı’ Yunanistan’ın İstanbul Hayali.” Popüler Tarih 3, no. 32 (Nisan 2003): 16–17.

44Sever, Aytek. “A Pan-Islamist in Istanbul: Jamal Ad-Din Afghani and Hamidian Islamism, 1892-1897.” MA Thesis, METU, 2010.

45Shapira, Dan. Avraham Firkowicz in Istanbul (1830-1832): Paving the Way for Turkic Nationalism. Ankara: KaraM, 2003.

46Stone, James. “The Reuss Mission to Constantinople, 1877–8.” International History Review 24, no. 2 (June 2012): 371–395.

T-Z

47Takış, Taşkın. “Doğu Batı Ya Da İstanbul-Ankara.” Türk Yurdu 25, no. 213 (May 2005): 81.

48Tekin, Gürsel. Sevdamız İstanbul. İstanbul: Babil Yayınları, 2010.

49The Last Dragoman: The Swedish Orientalist Johannes Kolmodin as Scholar, Activist and Diplomat. Swedish Reserch [sic] Institute in Istanbul Transactions v. 16. Istanbul : London ; New York: Svenska Forskningsinstitutet Istanbul ; Distributed by I.B. Tauris, 2006.

50Theolin, Sture. The Swedish Palace in Istanbul: A Thousand Years of Cooperation between Turkey and Sweden. İstanbul: Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, 2000.

51Tuna, Tülin. “Voter Behaviors in Turkey: The Case of 2007 General Elections in İstanbul Gaziosmanpaşa.” MA Thesis, Fatih University, 2009.

52Tunaşar, Seyhun. Gizemli Bir Devrimci: Osmanlı’nın Dahiliye Vekili, Cumhuriyetimizin İstanbul Milletvekili İsmail Canpolat (Janbulet). Ankara: Piramit Yayıncılık, 2004.

53Tunçay, Mete. “İstanbul Sıkıyönetim Mahkemesi Tutanakları.” Toplumsal Tarih no. 182 (Şubat 2009): 93.

54Türkmen, Zekeriya. Kurmay Yüzbaşı Mustafa Kemal : Selanik’ten İstanbul’a. Atatürk Araştırma Merkezi, 2008.

55Ülger, Süleyman. “Paris Barış Konferansı’nın İstanbul Basınına (Vakit, İstiklal, Sabah, Tarik Gazeteleri) Yansımaları.” Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, 2011.

56Ulugüner, Meryem. “İstanbul Basınına Göre Osmanlı’nın İç Borçlanması (1918).” Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, 2010.

57Ünal, Ertan. “Eylül 1936: Türk-İngiliz İlişkilerinde Yeni Dönem: Kral’ın İstanbul Günleri.” Popüler Tarih 4, no. 37 (Eylül 2003): 58–63.

58Wedel, Heidi. “Leftist Political Mobilization, Gender and Identity: A Case Study of Kurdish Alevi Migrants in Istanbul.” Journal of Kurdish Studies 4 (2002 2001): 57–65.

59———. Siyaset ve Cinsiyet: İstanbul Gecekondularında Kadınların Siyasal Katılımı. İstanbul: Metis, 2001.

60Yalçıntan, Murat Cemal, and Adem Erdem Erbaş. “Impacts of ‘Gecekondu’ on the Electoral Geography of Istanbul.” International Labor & Working-Class History no. 64 (Fall 2003): 91–111.

61Yıldırmaz, Sinan. “Ali Ürkmer’in Sultanahmet Meydanı’nda Asılması ve Gazetelerin Tutumu (1939): Halka Açık Olarak Gerçekleştirilen Bir İdam.” Toplumsal Tarih 16, no. 91 (Temmuz 2001): 18–22.

62Yurdusev, Esin. “İstanbul’dan Lozan’a İngiltere’nin Boğazlar Politikası.” Belleten 71, no. 260 (2007): 161–221.

63———. “The British Ambassadors to İstanbul in the Mid-Nineteenth Century: Sources of Intelligence and Political Reporting.” Belleten 73, no. 267 (Ağustos 2009): 523–553.

64Zeyneloğlu, Sinan. “İstanbul’un Seçim Coğrafyası: 1999-2002.” Toplum ve Bilim no. 107 (Haziran 2006): 87–116.

65Zorlu, Tuncay. “1912 İstanbul Belediye Seçimleri Arifesinde Sağduyulu Bir Siyaset Çağrısı.” Türkoloji Kültürü 1, no. 1 (Ocak 2008): 81–88.

66———. “The Deposed Sultan Affair : Abdülhamid’s Transfer to Istanbul.” International Journal of Turcologia 2, no. 3 (Spring 2007): 37–44.

© Institut français d’études anatoliennes, 2014

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Lire

Open access

Acheter

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search