Version classiqueVersion mobile

İstanbul Bİblİyografyası

 | 
Eda Güçlü

Kahvehaneler, meyhaneler

Coffeehouses, meyhanes

Texte intégral

1Adler, Cyrus, Allan Ramsay, eds. İstanbul 1898 Kahvehane Hikayeleri. İstanbul: Maya Kitap, 2012.

2Bingöl, İlyaz. “İstanbul’da Bir Cinsellik Mekânı: Kahvehane.” Varlık no. 1158 (Mart 2004).

3Durmuş, Eda. “Kahve Kültürü Ekseninde Günümüz ‘Kafe’lerine - Nişantaşı Merkezli - Bakış.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2010.

4Eldem, Edhem. “24 Eylül 1864 İstanbul’da Bir Kahvehane.” Toplumsal Tarih 24, no. 175 (Temmuz 2008): 18–19.

5Erdinçli, İhsan. “Tanzimat’tan I. Dünya Savaşı’na Kadar Osmanlı’da Birahaneler ve Birahanecilik (İstanbul ve İzmir Örneği).” Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, 2012.

6Gülsün, Hakan. “Haliç Kahvehaneleri.” Yapı no. 229 (Aralık 2000): 72–75.

7Kaya, Önder. “Maçka’da Ortadan Kaldırılan Cumhuriyet Döneminin Önemli Bir Sosyal Mekânı: Taşlık Kahvehanesi.” Toplumsal Tarih no. 222 (Haziran 2012): 86–90.

8Kırlı, Cengiz. “The Struggle Over Space: Coffeehouses of Ottoman Istanbul, 1780-1845.” PhD dissertation, The State University of New York, 2000.

9Koçu, Reşat Ekrem. Eski İstanbul’da Meyhaneler ve Meyhane Köçekleri. İstanbul: Doğan Kitap, 2002.

10Morgül, Tan. İstanbul Meyhaneleri ve Balık Lokantaları = Meyhanes & Fish Restaurants of İstanbul. İstanbul: Overteam Yayınları: Literatür, 2010.

11Örs, İlay. “Coffeehouses, Cosmopolitanism, and Pluralizing Modernities in Istanbul.” Journal of Mediterranean Studies 12, no. 1 (May 2002): 119–145.

12Özkoçak, Selma Akyazıcı. “Coffeehouses: Rethinking the Public and Private in Early Modern Istanbul.” Journal of Urban History 33, no. 6 (September 2007): 965.

13Öztürk, Göksel-Gürcan. “İstanbul’da Nargile Mekanları.” In Tütün Kitabı, edited by Emine Gürsoy Naskali. İstanbul: Kitabevi Yayınları, 2003.

14Sökmen, Cem. “Aydınların İletişim Ortamı Olarak Eski İstanbul Kahvehaneleri.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2010.

15Yaşar, Ahmet. “The Coffeehouses in Early Modern İstanbul Public Space Sociability and Surveillance.” MA Thesis, Boğaziçi University, 2003.

16Yavuz Delikara, Şelmin. “İstanbul Kafelerinden Örnekler Üzerine Bir Çalışma.” Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, 2004.

17Zat, Vefa. Eski İstanbul Barları. İstanbul: İletişim, 2002.

18———. Eski İstanbul Meyhaneleri. İstanbul: İletişim, 2002.

19———. “Galata Meyhanelerinin Görkemli Dönemleri.” Metro Gastro no. 54 (Ocak-Şubat 2010): 126–132.

© Institut français d’études anatoliennes, 2014

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Lire

Open access

Acheter

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search