Version classiqueVersion mobile

İstanbul Bİblİyografyası

 | 
Eda Güçlü

İstanbul’un işgali, mütareke dönemi, Kırım Savaşı, II. Dünya Savaşı

The occupation of Istanbul, armistice period, Crimean War, WWII

Texte intégral

1Afyoncu, Fatma. “Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre İşgal Döneminde İstanbul (16 Mart 1920-31 Aralık 1920).” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2009.

2Altun, Mehmet. “İstanbul Semalarında Düşman Uçakları.” Toplumsal Tarih 18, no. 108 (Aralık 2002): 26–31.

3Arslan, Mesude Yüsra. “İşgal Yıllarında Bir İstanbul Gazetesi: Dersaadet (fihrist-Transkripsiyon-Değerlendirme).” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2010.

4Aslanoğlu, Annamaria. “Staying Away from Politics, Not Foreseeing Militarism": The Case of Corps of Greek Scouts in Armistice İstanbul, 1918-1923.” MA Thesis, Boğaziçi University, 2010.

5Aydın, Mahir. İstanbul Kurtulurken: İstanbul’un Kurtuluş Bayramı. İstanbul: İlgi Kültür Sanat, 2011.

6Aydın, Mehmet. “Mütareke Döneminde İstanbul Basınında Karaağaç Mezbahası’na Yönelik Tartışmalar.” Journal of International Social Research 3, no. 14 (November 2010): 99–106.

7———. “Mütareke Döneminde İstanbul’un İaşesi (1918-1922).” Doktora tezi, On Dokuz Mayıs Üniversitesi, 2002.

8Aydoğdu, Murat. “Mütareke Döneminde (1918-1922) İstanbul’un Anadolu Yakasında Asayiş Problemleri.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2009.

9Bayülgen, Meral, and Emel Seyhan, trans. “Değirmenci Faik Tekeler’in Anılarında Mütareke İstanbulu’ndan Milli Mücadele Anadolusu’na İmalât-ı Harbiye.” Toplumsal Tarih no. 138 (Haziran 2005): 92–99.

10Bozkurt, Abdurrahman. “İtilaf Devletlerinin İstanbul’da İşgal Yönetimi.” Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, 2009.

11Çakır, Ertuğrul. “Milli Mücadele Döneminde İstanbul’da Yayınlanan Bir Gazete: Payitaht.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2011.

12Çetin, Sabit. “İkinci Dünya Savaşı’nda İstanbul ve Trakya’da Alınan Tedbirler: Pasif Korunma ve Tahliye.” Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, 2008.

13Çetinkaya, Mefharet. İkbal, Yıkım ve İşgal: İstanbullu Bir Genç Kızın Anıları. İstanbul: İş Bankası Yayınları, 2013.

14Cevat Rüştü. İstanbul’un İşgalinde İngiliz Hapishanesi Hatıraları. İstanbul: Sebil Yayınevi, 2009.

15Erdöl, Neşe. “Mondros`tan Samsun`a İstanbul`un Ekonomik, Sosyal Kültürel Durumu ve Mustafa Kemal Paşa (30 Ekim 1918-19 Mayıs 1919).” Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, 2003.

16Fidan, Nurcan. “İstanbul`un İtilaf Devletleri Tarafından Resmen İşgali (16 Mart 1920).” Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, 2000.

17Gedik, Orhan. “İkinci Dünya Savaşı Döneminde İstanbul’daki Sosyo-Ekonomik Yapı.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2001.

18Hornby, Edmund. Kırım Savaşı Sırasında İstanbul. Translated by Kerem Işık. İstanbul: Kitap Yayınevi, 2007.

19Karadoğan, Umut C. “İşgal Döneminde İstanbul ve Gelibolu’da Bolşevik Aleyhtarı Wrangel Ordusu.” Bilig: Journal of Social Sciences of the Turkish World 57 (Spring 2011): 135–157.

20Lamrhari, Loubna. “İstanbul İşgali Sırasında (1918-1923) Fransız İstihbaratının Bilgi Toplama ve İletme Stratejileri.” Toplumsal Tarih no. 206 (Şubat 2011): 66–71.

21Lüleci, Abdullah. “İşgal İstanbulu’nda Salgın Hastalıklar (1918-1922).” Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, 2009.

22Mahir, İkbal Elif. “Fashion and Women in the Istanbul of the Armistice Period, 1918-1923.” MA Thesis, Boğaziçi University, 2005.

23Ölmez, İsmet. “Mütareke Döneminde Mustafa Kemal`in İstanbul’daki Faaliyetleri (13 Kasım 1918-16 Mayıs 1919).” Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, 2001.

24Öncü, Servet Ali. “İstanbul’da Mütareke Dönemi Yedek Subay Teşkilatlanmaları.” Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi no. 40 (2009): 341–356.

25Oral, Atilla. İşgalden Kurtuluşa İstanbul. Demkar Yayınevi, 2013.

26Özçelik, Mücahit. “Türk Kaynaklarında İstanbul’un İtilaf Devletleri’nce Tahliyesi.” Belleten 76, no. 276 (2012): 647–672.

27Özsoy, İskender. “Cumhuriyet’e Giden Yolda... İstanbul’un İşgal Günleri.” Popüler Tarih no. 5 (Ekim 2000): 72–77.

28Öztürk, Ali İhsan. “İstanbul’un İşgali Sırasında Üsküdar Kadıköy Su Şirketi’ne El Konulması.” Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları 8, no. 15–16 (2009): 31–52.

29Şahin, Şeyma. “Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre İşgal Döneminde İstanbul (13 Kasım 1918-15 Mart 1920).” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2009.

30Şahiner, Kerime. “Wrangel Ordusunun İstanbul`a Gelişi.” Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, 2001.

31Saraçoğlu, Ahmet Cemaleddin. Gazeteler, Gazeteciler ve Olaylar Etrafında Mütareke Yıllarında İstanbul. İstanbul: Kitabevi, 2009.

32Saylan, Gürkan Fırat. “İşgal İstanbul’unda Eli Kanlı Bir Örgüt: Hrisantos Çetesi.” Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi no. 44 (2010): 325–343.

33Selçuk, Mustafa. Hedef Şehir İstanbul: Çanakkale Geçildi Mi? İstanbul: Emre Yayınları, 2005.

34———. “Savaş Sırasında İtilaf Devletleri’nin İstanbul’da Yaptığı Tahribat (1914-1918).” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2005.

35Seydi, Süleyman. “The Intelligence War in Turkey During the Second World War: A Nazi Spy on British Premises in Istanbul.” Middle Eastern Studies 40, no. 3 (May 2004): 75.

36Sunata, İsmail Hakkı. İstanbul’da İşgal Yılları: Anı. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2006.

37Vardar, Devrim. İstanbul’un İşgali, 1918-1923. Doğu Kitabevi, 2011.

38Yazıcıoğlu, Ayşe. “İşgal Döneminde Aydede’den Yansıyan İstanbul I.” Toplumsal Tarih no. 206 (Şubat 2011): 78–83.

39———. “İşgal Döneminde Aydede’den Yansıyan İstanbul II.” Toplumsal Tarih no. 207 (March 2011): 44–50.

40Yıldıztaş, Mümin. “İşgal İstanbul’u: Yardım Kuruluşları.” Toplumsal Tarih 23, no. 159 (March 2007): 54–60.

41———. Yaralı Payitaht: İstanbul’un İşgali. İstanbul: Yeditepe, 2010.

42Yüsra Arslan, Mesude. “İşgal Yıllarında Bir İstanbul Gazetesi: Dersaadet (fihrist-Transkripsiyon-Değerlendirme).” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2010.

© Institut français d’études anatoliennes, 2014

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Lire

Open access

Acheter

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search