Version classiqueVersion mobile

İstanbul Bİblİyografyası

 | 
Eda Güçlü

Sağlık, tıp

Health, Medicine

Texte intégral

1Agiş, Fazıla Derya. “Pink Angels: Cultural Reproduction through the Therapies Provided by a Jewish Women’s Organization in Or-Ahayim Hospital in İstanbul.” MA Thesis, METU, 2012.

2Allen, Mary Barbot. “Medical Pluralism in Operation in a Squatter Settlement (gecekondu) in Istanbul: Tradition, Exchange and Agency.” Ph.D. dissertation, University of Florida, 2002.

3Benezra, Belin. “The Turkish Health System in Transition: Family Planning in the Case of Istanbul.” MA Thesis, Boğaziçi University, 2012.

4Çapan, Leyla. “19. Yüzyıl Sonunda İstanbul’da Yabancı Misyonlar Tarafından Yapılmış Hastahane Binaları.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2002.

5Demiralp Kazas, Jülide. “Fransız Lape (La Paix) Hastanesi İstanbul, Şişli.” Arredamento Mimarlık no. 144 (March 2002): 116–119.

6Dinç, Gülten. “Boyacıköy Eczanesi: İstanbul Tarihine Tanıklık Eden Bir Eczane.” Osmanlı Bilimi Araştırmaları 12, no. 1 (2010): 29–39.

7Dökmeci, Vedia, and Evren Özus. “Spatial Analysis of Urban Pharmacies in Istanbul.” European Planning Studies 12, no. 4 (June 1, 2004): 585.

8Evren, Yigit, and Ayşe Nur Ökten. “Family Solidarity and Place as Components of Hospital Provision in Istanbul: The Dependence of Public Healthcare on Culture and the Local Economy.” International Planning Studies 16, no. 1 (February 2011): 97–108.

9Gündoğdu, Hamza, N. Tuba Yiğitpaşa. “İstanbul Dârüşşifâları.” Akademik Araştırmalar Dergisi 12, no. 47–48 (Kasım -Nisan 2011 2010): 239–255.

10Günergun, Feza, and Şeref Etker. “Waqf Endowments and the Emergence of Modern Charitable Hospitals in the Ottoman Empire: The Case of Zeynep Kamil Hospital in Istanbul.” In The Development of Modern Medicine in Non-Western Countries: Historical Perspectives, edited by Hormoz Emrahimnejad, 240. London ; New York: Routledge, 2009.

11Güvenç-Salgırlı, Sanem. “Eugenics as Science of the Social: A Case from 1930s Istanbul.” Ph.D. dissertation, State University of New York, 2009.

12İşçi, Emre, Didem Söylemez. “İstanbul’da Sağlık: İstanbul İli’nin Sosyoekonomik ve Demografik Özellikleri.” Türk Mühendislik Haberleri 46, no. 413 (Mart 2001): 35–37.

13Karaca, Nilgün. “İstanbul’da Seçilen İki Bölgedeki Halkın Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Durumu.” Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi, 2006.

14Karşılıksız Hizmetin Muhteşem Abideleri: İstanbul Şifahaneleri = Magnificent Structures of Philanthropy: The Şifahanes of İstanbul. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Yalınları, 2009.

15Kılınç, Handan. “Isolating the Subject: Cholera, Control and Sanitary Discourse in the İstanbul International Sanitary Conference of 1866.” MA Thesis, Boğaziçi University, 2005.

16Koloğlu, Orhan. “Osmanlı Basınında 1865 Kolera Salgını, İstanbul Sağlık Konferansı ve Mirza Malkom Han.” Osmanlı Bilimi Araştırmaları 6, no. 2 (2005): 139–150.

17Koptaş, Rober. “Bir Başka Gözle Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’nin İlk Yılları: Kiminin Şefkat Evi, Kiminin Dert Yuvası.” Toplumsal Tarih no. 148 (Nisan 2006): 32–39.

18Kürkçüoğlu, Feza. “Bakırköy Emraz-ı Akliye ve Asabiye Hastanesi’nde Mazhar Osman ve Hastaları.” Popüler Tarih no. 46 (Haziran 2004): 92–93.

19———. “Yedikule Ermeni Hastanesi Surp Pırgiç.” Popüler Tarih 3, no. 29 (Ocak 2003): 100–101.

20Marmara, Rinaldo. “Taksim’deki Veba Hastanesi ve ‘Les Filles de La Charite’ İstanbul’da Veba Salgını.” Tarih ve Toplum 38, no. 228 (Aralık 2002): 34–37.

21Mevsim, Hüseyin, trans. “Dr. Hristo Stambolski’nin Anıları: 1865 İstanbul Kolerası.” Toplumsal Tarih no. 203 (Kasım 2010): 88–91.

22Nicolas, Michèle. “Ottomane’s Pharmacies in Istanbul.” Revue d’histoire de la pharmacie 50, no. 334 (2002): 257.

23Pilehvarian Kara, Nuran. “İlk Vakıf Hastahanesi İstanbul Yenibahçe Gureba-i Müslimin Hastahanesi.” Vakıflar Dergisi no. Özel sayı: 2006 Vakıf Medeniyeti Yılı (2006): 111–115.

24Procopius. İstanbul’da İsyan ve Veba. İstanbul: Lir Yayınevi, 2002.

25Rooney, A, and P. van Ostenberg. “International Accreditation: What’s Good Practice in São Paulo Is Good Practice in Istanbul.” Journal of AHIMA 75, no. 9 (October 2004): 38–39.

26Şentürk, Tuğba, Fatih Terzi, and Vedia Dökmeci. “Privatization of Health-Care Facilities in Istanbul.” European Planning Studies 19, no. 6 (2011): 1117.

27Shefer, Miri. “Old Patterns, New Meaning: The 1845 Hospital of Bezm-i Alem in Istanbul.” Dynamis 25 (January 2005): 329–350.

28Tekiner, Halil. “Osmanlı Eczacılığında Bir Kilometre Taşı: İngiliz Eczanesi, İstanbul.” Osmanlı Bilimi Araştırmaları 11, no. 1–2 (2010): 259–272.

29Yalçıner, Betül, Peykan Gökalp, Cem Mumcu, eds. Bakırköy Akıl Hastanesi’nin Gizli Tarihi. İstanbul: Okuyanus, 2010.

30Yarar, Onur. “Kurumsallaşma ve Markalaşma, İstanbul İlindeki Özel Hastaneler Üzerinde Bir Araştırma.” Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, 2008.

31Yerebakan, Metin. Özel Hastaneler Araştırması: Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2000.

32Yeşilşerit, Tayfun. “Sağlık Kültürünün Oluşumunda Sağlık Haberlerinin Yeri: Sağlık Muhabirleri ve İstanbul’da İki Farklı Sosyo-Ekonomik Yapıdaki Mahallede Yaşayanlarla Yapılan Araştırma.” Doktora tezi, Yeditepe Üniversitesi, 2012.

33Yıldırım, Nuran. A History of Healthcare in Istanbul: Health Organizations, Epidemics, Infections and Disease Control, Preventive Health Institutions, Hospitals, Medical Education. Istanbul: İstanbul Üniversitesi; Istanbul 2010 European Capital of Culture, 2010.

34———. A Tour of the History of Medicine in Istanbul: Taksim, Beyoǧlu, Üsküdar. Turkish Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 2008.

35———. “Berberlerden Diş Hekimlerine: İstanbul’da Dişçiler Mektebi Kurma Çabaları ve Dişçi Mektebinin Açılışı.” Toplumsal Tarih no. 146 (Şubat 2006): 38–43.

36———. “Istanbul’da Nöbet Mahalleri- Nöbet Eczaneleri (1845-1895).” Osmanlı Bilimi Araştırmaları 6, no. 2 (2005): 151–182.

37———. İstanbul’un Sağlık Tarihi. İstanbul Üniversitesi; Istanbul 2010 European Capital of Culture, 2010.

38———. “Panaliko’dan Balıklı Rum Hastanesi’ne.” Toplumsal Tarih no. 153 (Eylül 2006): 50–57.

39———. “Röntgenin Keşfinden Sonra: X Işınlarının İstanbul’a Yansıması ve İlk Uygulamalar.” Toplumsal Tarih 24, no. 171 (Mart 2008): 70–73.

40———. “Su İle Gelen Ölüm: Kolera ve İstanbul Suları.” Toplumsal Tarih no. 145 (Ocak 2006): 18–29.

© Institut français d’études anatoliennes, 2014

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Lire

Open access

Acheter

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search