Version classiqueVersion mobile

İstanbul Bİblİyografyası

 | 
Eda Güçlü

Eğitim; Kütüphaneler

Education; Libraries

Texte intégral

A-C

1Akaş, Cem, ed. Bir Geleneğin Anatomisi: Robert Kolej’in 150 Yılı, 1863-2013. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, 2013.

2Akgündüz, Hasan. “Türk Dünyasında Eğitim İşbirliğinin Tarihsel Bağlamı: Semerkand Mektebi ve İstanbul Mektebi.” Türk Dünyası Araştırmaları 95, no. 188 (Kasım 2010): 51–62.

3Alanya, Çetin. İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı 25 Yıl (1987-2005). İstanbul: İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı, 2007.

4Avusturya Liseliler = Absolventenhandbuch. İstanbul: Österreichiches Sankt Georgskolleg, 2000.

5Ayatac, Hatice, and Vedia Dökmeci. “Spatial Analysis of Library System and Proposal for New Libraries in Istanbul.” European Planning Studies 15, no. 8 (September 2007): 1127–1137.

6Bayram, Büşra. “1876-1908 Arası İstanbul’da Açılan Okulların Mali Kaynakları.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2009.

7Çabuk, Suat, Yücal Ünal. “İstanbul’da Eğitim Donatımlarının Kent Dışı Kampuslaşma Eğilimlerinin İncelenmesi.” İTÜ Dergisi/a: Mimarlık Planlama ve Tasarım 2, no. 1 (March 2003): 89–98.

8Çarhacıoğlu, Yüksel. “Dünyada Polis-Okul İşbirliği Uygulamaları ve İstanbul Şükrü Balcı Polis Meslek Yüksek Okulu Örneği.” Polis Bilimleri Dergisi 11, no. 4 (2009): 121–149.

D-F

9Dağlar Macar, Oya. “Ottoman Greek Education System and Greek Girls’ Schools in Istanbul (19th and 20th Centuries).” Educational Sciences: Theory and Practice 10, no. 2 (March 1, 2010): 805–817.

10Dalakoura, Katerina, Gülsün Aivali Aksoy. “İstanbul’da Yayınlanan Rumca Kadın Dergilerinde Eğitim Tartışmaları.” Kebikeç İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi no. 31 (2011): 29–52.

11Davaz-Mardin, Asli. “The Women’s Library in Istanbul..” Gender & History 12, no. 2 (July 2000): 448.

12Dayıoğlu, Recep. İstanbul’daki Mesleki Teknik Öğretim Okullarında Eğitimi Verilen Alan ve Dalların İstanbul Ticaret Odası Meslek Komitelerine ve İlçelere Göre Dağılımı: Meslek Dalları İtibariyle İstanbul’daki Meslek Liseleri. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2009.

13Demirel, Muammer, Fatma Kaya Doğanay. “Osmanlı’da Ziraat Eğitimi: Halkalı Ziraat Mektebi.” Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 12, no. 21 (Şubat 2011): 179–194.

14Dölen, Emre. Osmanlı Döneminde Darülfünun, 1863-1922. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2010.

15Engin, Emel. Mekteb-i Sultani’den Galatasaray Lisesine. Giza, 2008.

16Erkol, Çimen Günay. “Transnational Perspectives on the 19th and 20th Century Women’s Writing: Women’s Library and Information Center Foundation Istanbul, 27-29 September 2012.” Journal of Research in Gender Studies 2, no. 2 (July 2012): 146.

17Fortna, Benjamin C. Mekteb-i Hümayun: Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Döneminde İslam, Devlet ve Eğitim. Translated by Pelin Siral. İstanbul: İletişim, 2005.

18Freely, John. A Bridge of Culture: Robert College, Boğaziçi University: How an American College in Istanbul Became a Turkish University. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2009.

G-J

19Goffman, Carolyn McCue. “‘More than the Conversion of Souls’: Rhetoric and Ideology at the American College for Girls in Istanbul, 1871--1923.” Ph.D. dissertation, Ball State University, 2002.

20Göleç, Mustafa. İstanbul’un 100 Mektebi ve Medresesi. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2012.

21Greening, Anna. “The Women’s Library in Istanbul: The International Context.” Gender & History 12, no. 2 (July 2000): 467.

22Gündüz, Mustafa. “Ortadoğu’nun Eğitim ve Modernleşme Tarihinde Yabancı Okulların Rolüne Arnavutköy Kız Koleji’nden Bakmak.” Türk Yurdu 29, no. 257 (Ocak 2009): 116–118.

23Günergun, Feza. “Darülfünun Kimya Eğitiminde Reform : I. Dünya Savaşı Yıllarında İstanbul’a Gelen Üç Alman Kimyager.” Osmanlı Bilimi Araştırmaları 10, no. 1 (2008): 46–90.

24Günergun, Feza, Sevtap Kadıoğlu. “İstanbul Üniversitesi’nin Yerleşim Tarihçesi Üzerine Notlar.” Osmanlı Bilimi Araştırmaları 8, no. 1 (2006): 135–163.

25Herbst, Matthew T. “Building a Faculty-Led Study Abroad Program: From Development to History Pedagogy in Istanbul.” History Teacher 44, no. 2 (February 2011): 209–226.

26James, Diane. “Women’s Memory Symposium: Women’s Library and Information Center, Istanbul.” Journal of Middle East Women’s Studies 5, no. 3 (2009): 175–182.

K-N

27Kafesçioğlu, Ruhi. Yüksek Mühendis Mektebi’nden İstanbul Teknik Üniversitesi’ne: Bir Dönüşümün Öyküsü ve Anılar. İstanbul: YEM Yayın, 2010.

28Kangler, Franz. “İstanbul St. Georg Avusturya Lisesi: Misyon Okulundan Laik Eğitime.” Toplumsal Tarih no. 150 (Haziran 2006): 36–41.

29Karaca, Mehmet, ed. İstanbul Teknik Üniversitesi ve Mühendislik Tarihimiz. İstanbul: İTÜ Vakfı, 2013.

30Karakuş, Emine. “Göç Olgusu ve Eğitime Olumsuz Etkileri (Sultanbeyli Örneği).” Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, 2006.

31Karslı, Özlem. “İstanbul’da Rum Liseleri ve İoakimion Kız Lisesi Restorasyon Projesi.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2006.

32Kayaoğlu, Hülya Dilek. Libraries of İstanbul Kütüphaneleri. İstanbul: İstanbul Üniversitesi, 2010.

33Konya, Ümit. İstanbul’un 100 Kütüphanesi. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş, 2009.

34Kütükoğlu, Mübahat S. XX. Asra Erişen İstanbul Medreseleri. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2000.

35Lebriz Yüksel, Fatma. “Investigation of Publicity Activities of People’s Education Centers in Istanbul.” MA Thesis, Yeditepe University, 2006.

36Linder, Fay. History of Üsküdar American Academy, 1876-1996. Sev, 2000.

37Macar Dağlar, Oya. “Osmanlı Rum Eğitim Sistemi ve İstanbul Rum Kız Okulları (19. ve 20. Yüzyıl).” Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 10, no. 2 (2010): 771–817.

38Mccutcheon, Sevim. “School Libraries in Istanbul, Turkey.” Information World/Bilgi Dünyası 11, no. 2 (October 2010): 459–470.

39Mıstıkoğlu, Gülgün. “İstanbul’daki İnşaat Mühendisliği Öğrencilerinin Motivasyonlarını Etkileyen Faktörlerin Değerlendirmesi.” E-Journal of New World Sciences Academy (NWSA) 7, no. 3 (Temmuz 2012): 632–641.

40Murat, Sedat, ed. Dünden Bugüne İstanbul’da Yaygın Eğitim. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2009.

41Narin, Engin. “Ahmet Ratip Paşa Konağı’ndan Çamlıca Kız Lisesi’ne.” Popüler Tarih 5, no. 53 (Ocak 2005): 58–65.

42Neyzi, Ali H. Alma Mater: İstanbul Amerikan Robert Erkek Koleji 1939-1946 Anılarım. İstanbul: Cem Yayınevi, 2005.

O-S

43Ögel, Zeynep, ed. Mekteb-i Sultani’den Galatasaray Lisesi’ne Ressamlar 1868-1968. Pera Müzesi, 2009.

44Önder, Alev, Oya Abacı, Işık Kamaraj. “‘Müzelerin Eğitim Amaçlı Kullanımı Projesi’: İstanbul Arkeoloji Müzesi’ndeki Marmara Örneklemi.” Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi no. 25 (2009): 103–117.

45Özen, Saadet. “Notre Dame De Sion: Yüz Elli Yıllık Ders.” Toplumsal Tarih no. 145 (Ocak 2006): 74–77.

46Özer, Fatih. “Meslek ve Beceri Kazandırmada Büyükşehir Belediyelerinin Rolü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Uygulamaları: İSMEK.” Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, 2010.

47Özgüdenli, Osman G. “İstanbul Kütüphanelerinde Bulunan Farsça Yazmaların Öyküsü: Bir Giriş.” Tarih Araştırmaları Dergisi 27, no. 43 (2008): 1–75.

48Öztunalı, Önder. Üniversiteler Tarihi ve Vakıf Üniversiteleri. İstanbul: İstanbul Kültür Üniversitesi, 2009.

49Öztürk, Nail. “Türkmenistan`dan Eğitim ve Öğretim Amacıyla İstanbul İline Gelen Öğrencilerin Dil-Kültür-Uyum Sorunları ve Çözüm Teklifleri.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2002.

50Özyalvaç, Ali Naci. “Bir Müfettiş Raporuna Göre Erken 20.yüzyıl İstanbul’unda Suriçi Sıbyan Mektepleri.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2010.

51Papademetriou, George C. “The Patriarchal Libraries of Constantinople.” Greek Orthodox Theological Review 45, no. 1–4 (March 2000): 171–190.

52Patrick, Mary Mills. Bir Boğaziçi Macerası: İstanbul Kız Koleji (1871-1924). Translated by Akın, Şeyma. İstanbul: Tez yayınları, 2001.

53Rutz, Henry J, and Erol M Balkan. Reproducing Class: Education, Neoliberalism, and the Rise of the New Middle Class in Istanbul. New York: Berghahn Books, 2009.

54Sallan, Songül Gül, Ayşe Alican, Aysun Dinek. “Yetişkin Kadın Eğitimi Sorunsalı: Sultanbeyli’nin Yoksul Kadınlarının Eğitim Azmi.” Amme İdaresi Dergisi 41, no. 1 (Mart 2008): 73–94.

55Samara, Konstantia. “Identity Issues of the Ottoman Greeks in the Age of Nationalism as Reflected in the Educational Policies of the Greek Community of Istanbul (1895-1915).” MA Thesis, Sabancı University, 2007.

56Şamdan, Tuncay. “Avrupa Birliği’ne Giriş Sürecinde Türkiye Okul Müdürleri Profili - İstanbul İli Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi, 2008.

57Selçuk, Mustafa. “İstanbul Darülfünun Edebiyat Fakültesi (1900-1923).” Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, 2010.

58Şimşek-Rathke, Leyla. Dünden Kalanlar: Türkiye’de Hemşirelik ve GATA TSK Sağlık Meslek Lisesi Örneği. Istanbul: İletişim, 2011.

T-Z

59Taneri, Güven. İstanbul Kız Lisesi ve Bizim Sınıf. İstanbul: Kastaş Yayınevi, 2006.

60Temür, Tuğba. “Kentleşme, Çocuk Suçluluğu ve Eğitim: İstanbul İli Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2012.

61Tepe, Arif. “İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Yaygın Eğitim Uygulaması: İSMEK.” Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, 2007.

62Tezcanlı, Merve. “Şemsi Efendi Mektebi’nden Şişli Terakki Lisesi’ne.” Toplumsal Tarih no. 109 (Ocak 2003): 40–43.

63Tonuk, Seda, and Kutlu Sevinç Kayıhan. “A Study on Sustainable Use of School Sites at (Primary) Eco-Schools in Istanbul.” Journal of Environmental Planning and Management 56, no. 7 (September 2013): 919–933.

64Toprak, Zafer, Hasan Kuruyazıcı, Ş. Levent Deniz. Düyûn-ı Umûmiye’den İstanbul (Erkek) Lisesi’ne. İstanbul: İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı, 2006.

65Trompoukis, Constantinos, and John Lascaratos. “Greek Professors of the Medical School of Constantinople During a Period of Reformation (1839-76).” Journal of Medical Biography 11, no. 4 (November 2003): 226–231.

66Türkay, Cevdet. “İstanbul Kütüphaneleri, Topkapı Sarayı Müzesi ve Üniversite Kütüphaneleri.” Belgelerle Türk Tarihi Dergisi no. 52 (May 2001): 40–44.

67Uralman, Hanzade. “The Library of Istanbul Museum of Modern Art: A New Type of Art Museum Library for Turkey.” Art Libraries Journal 35, no. 2 (April 2010): 30–34.

68Ünal, Filiz. “Maarif Salnamelerine Göre İstanbul’da Eğitim-Öğretim (1898-1903).” Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, 2007.

69Ünalan, H. Sibel. “Üsküdar’da Kütüphane Mimarisi.” Sanat Tarihi Dergisi 19, no. 2 (Ekim 2010): 55–84.

70Washburn, George. Cennetin Sonbaharı: Robert Kolej Anıları. Translated by Z. Bilge Yenice. İstanbul: Atlantis Yayıncılık, 2002.

71Yalçıntan, Murat Cemal, and Andy Thornley. “Globalisation, Higher Education, and Urban Growth Coalitions: Turkey’s Foundation Universities and the Case of Koç University in Istanbul.” Environment and Planning C: Government and Policy 25, no. 6 (December 2007): 822–843.

72Yavuzak Taban, Esin. “Roman Öğrencilerin Eğitime Erişimleri (Fatih İlçesi Örneği).” Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi, 2010.

73Yazıcı, Handenur. “Taksim Gezi Parkında Kent Kütüphanesi.” Yapı no. 301 (Aralık 2006): 66–67.

74Yıldırım, Mehmet Ali. Dersaâdet Sanayi Mektebi: İstanbul Sanayi Mektebi, 1868-1926. İstanbul: Kitabevi, 2012.

75Yıldırım, Nuran. “Berberlerden Diş Hekimlerine: İstanbul’da Dişçiler Mektebi Kurma Çabaları ve Dişçi Mektebinin Açılışı.” Toplumsal Tarih no. 146 (Şubat 2006): 38–43.

76Yılmaz, Ertuğrul. “Sosyal Belediyecilik Anlayışı Olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi Sesli Kitap Projesi Üzerine Bir Araştırma.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi, 2013.

77Yüce, Niyazi, ed. İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünün 2000-2001 Verileri. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 2001.

78Zeylan, Umut Sarp, ed. Eğitimin “Değer”i ve Gençlik: Eğitimli İstanbul Gençliğinin Değerler Dünyası. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2007.

© Institut français d’études anatoliennes, 2014

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Lire

Open access

Acheter

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search