Version classiqueVersion mobile

İstanbul Bİblİyografyası

 | 
Eda Güçlü

Malûliyet

Disability

Texte intégral

1Bezmez, Dikmen. “Urban Citizenship, the Right to the City and Politics of Disability in Istanbul.” International Journal of Urban and Regional Research 37, no. 1 (January 2013): 93–114.

2Evcil, An. “Wheelchair Accessibility to Public Buildings in Istanbul.” Disability & Rehabilitation: Assistive Technology 4, no. 2 (March 2009): 76–85.

3Evcil, Nilay. “Designers’ Attitudes Towards Disabled People and the Compliance of Public Open Places: The Case of Istanbul.” European Planning Studies 18, no. 11 (November 2010): 1863–1880.

4İstanbul Özürlüler İstihdam Araştırma ve Geliştirme Raporu, 2009. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2010.

5Kesik, Ozan Arif. “Analysis of Pavements for Disabled Pedestrians in Metropolitan Cities: Case of Şişli District in Istanbul.” MA Thesis, Fatih University, 2012.

6Kesik, Ozan Arif, Ali Demirci, and Ahmet Karaburun. Analysis of Pavements for Disabled Pedestrians in Metropolitan Cities: Case of Sisli District in Istanbul. LAMBERT Academic Publishing, 2012.

7Özdingiş, Nilgün. “İstanbul Kent Parklarının Bedensel Özürlüler Açısından Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma.” Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, 2007.

8Şiriner Önver, Makbule. “Kentsel Mekan Sakatlık İlişkisi Bağlamında Yerel Yönetimlerin Politikaları: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Üzerinden Bir İnceleme (Niteliksel Bir Araştırma).” Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, 2012.

9Yurdakonar, Tülin. “Kentsel Açık Alanların Bedensel Engelliler Tarafından Kullanım İmkanlarının Değerlendirilmesi ve Kadıköy Örneğinde İrdelemeler.” Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, 2001.

© Institut français d’études anatoliennes, 2014

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Lire

Open access

Acheter

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search