Version classiqueVersion mobile

İstanbul Bİblİyografyası

 | 
Eda Güçlü

Aile; gençlik; çocuklar

Family; youth; children

Texte intégral

1Acar, Melike. “Concepts of Morality, Personal Autonomy, and Parental Authority in Multifaceted Social Issues: An Examination of Daughters’ and Mothers’ Reasoning in Religious and Secular Istanbul, Turkey.” Ph.D. dissertation, University of California, 2011.

2Aksoy, Ceren. “İstanbul Teşvikiye Mahallesindeki Çalışan Kadınların ve Ev Kadınlarının Aile Yaşantılarının Karşılaştırmalı Olarak Sosyal Antropolojik Açıdan İncelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, 2006.

3Aldemir, F. Arzu. “Çocuk Suçluluğu Profili: 2007-2008 Yılları Üsküdar Bölgesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2010.

4Altıntaş, Evrim. “Child Labour in Turkey from a Global Perspective: A Case Study of Working Children in İstanbul.” MA Thesis, Koç University, 2006.

5Atila, Sevim. “Toplumsal Değişmenin Aile ve Yaşlılar Üzerine Etkisi (İstanbul`daki Beş Huzurevinde İnceleme).” Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, 2006.

6Avcı, Özlem. “Bir özneleşme örneği olarak İstanbul’da dindar üniversite gençliği.” Doktora tezi, MSGSÜ, 2010.

7———. İstanbul’un Dindar Üniversite Gençliği: İki Dünya Arasında. İstanbul: İletişim, 2012.

8Aytaç, Uğur, Sedef Şener, Alison Ellis, Ersin Topçuoğlu, and M. Hulki Uz, eds. İstanbul: Aile Planlaması Kalite Araştırmaları 1998-2000 Karşılaştırmalı Raporu. Ankara: Sağlık Bakanlığı, 2001.

9Bademci, H. Özden. “‘Working with Vulnerable Children’: Listening to the Views of the Service Providers Working with Street Children in Istanbul.” Children & Youth Services Review 34, no. 4 (April 2012): 725–734.

10Başcı, Pelin. “Love, Marriage, and Motherhood: Changing Expectations of Women in Late Ottoman Istanbul.” Turkish Studies 4, no. 3 (September 2003): 145–177.

11Behar, Cem. “Neighborhood Nuptials: Islamic Personal Law and Local Customs-Marriage Records in a Mahalle of Traditional Istanbul (1864-1907).” International Journal of Middle East Studies 36, no. 4 (November 2004): 537–559.

12Benezra, Belin. “The Turkish Health System in Transition: Family Planning in the Case of Istanbul.” MA Thesis, Boğaziçi University, 2012.

13Bibar, Bedriye. “Değişim Sosyolojisi Açısından 19. Yüzyılda ve Günümüzde İstanbul Aile Yapısının Karşılaştırılması.” Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, 2002.

14Boratav, Hale Bolak. “Negotiating Youth: Growing up in Inner-City Istanbul.” Journal of Youth Studies 8, no. 2 (2005): 203–220.

15Çağdaş, Sibel Serap. “İstanbul İlinde Sanayide Çalışan Çocukların Karşılaştıkları İstismar ve İhmaller.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2002.

16Çatlı, Gökçen. “İstanbul ve Nevşehir’de Alevi-Sünni Evliliklerinin Antropolojik Açıdan İncelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, 2008.

17Çelik, Seyhan. “Osmanlı Devleti’nden Cumhuriyet’e Geçiş Dönemi Türk Romanlarında İstanbul Ailesi.” Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, 2007.

18Daci Atlamaz, Zehra Nur. “Üniversite Öğrencilerinde Değer Algılamaları: İstanbul’daki Üniversitelerde Uygulama.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2013.

19Duben, Alan. “Generations of İstanbul Families, the Elderly, and the Social Economy of Welfare.” New Perspectives on Turkey no. 48 (Spring 2013): 5–54.

20Duben, Alan, and Cem Behar. Istanbul Households: Marriage, Family and Fertility, 1880-1940. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

21Ellis, Alison, Ersin Topçuoğlu, M. Hulki Uz, Sedef Şener, eds. Istanbul: Report on Family Planning Quality Surveys 1998-2000. Ankara: Ministry of Health, 2001.

22———. , eds. Istanbul-Adana-Içel: Family Planning Quality Surveys in Turkey, 1998-2001. Ankara: Ministry of Health, 2002.

23Eşitsiz Bir Toplumda Çocukluk: Çocuğun “İyi Olma Hali”ni Anlamak: İstanbul Örneği. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2012.

24Göncüoğlu, Süleyman Faruk. “İstanbul’da Çocuk Olmak.” Kültür no. 12 (2008): 62–65.

25Gündüz, Hikmet. “Yerel Yönetimlerin Sosyal Belediyecilik Kapsamında Yardıma Muhtaç Ailelere Yaptıkları Sosyal Yardımlar: Bağcılar Belediyesi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi, 2013.

26Güngör, Hüsniye. “Tarlabaşı Bölgesinde Yaşayan Çocukların Çevrelerini Algılamaları ve Değerlendirmeleri.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2002.

27İstanbul Çocuk Rehberi: İstanbul’da Çocuklar İçin 3500 Adres ve Telefon. Eskişehir: Çözüm, 2000.

28İstanbul Sokak Çocukları Rehabilitasyon Modeli Sempozyumu 6-7 Mart 2007. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2007.

29Karakışla, Yavuz Selim. “İstanbul’da Sokak Çocuklarının Toplattırılması (1914).” Toplumsal Tarih 20, no. 128 (Ağustos 2004): 98–101.

30Karatay, Abdullah. İstanbul’un Sokakları ve Çalışan Çocuklar: Göç ve Kent Yoksulluğu. Ankara: SHÇEK, 2001.

31Kaya, Tebrike. “İstanbul’da Yaşayan Boşanmış Kadın ve Erkeklerin Boşanma Deneyimleri.” Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, 2009.

32Kayhan Elbirlik, Leyla. “Negotiating Matrimony: Marriage, Divorce, and Property Allocation Practices in Istanbul, 1755--1840.” Ph.D. dissertation, Harvard University, 2013.

33Kazgan, Gülten, ed. Kuştepe Gençlik Araştırması 2002. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2002.

34Kızıldağ, Şaban. Dersaadet’ten İstanbul’a Eminönü Ailesi. İstanbul: Beyaz Sanat Yayıncılık, 2004.

35Komecoğlu, Uğur. “Micro Spaces, Performative Repertoires and Gender Wars among Islamic Youth in Istanbul.” Journal of Intercultural Studies 30, no. 1 (February 2009): 107–119.

36Okawara, Tomoki. “Size and Structure of Damascus Households in the Late Ottoman Period as Compared with Istanbul Households.” In Family History in the Middle East: Household, Property, and Gender, edited by Beshara Doumani, 51–75. Albany: State University of New York Press, 2003.

37Öner, Avni. “İstanbul Beyoğlu Bölgesinde Çalışan Çocuklar ve Sorunları.” Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, 2002.

38Şen, Bilge. “İstanbul Müftülüğü Aile İrşat ve Rehberlik Bürosuna Sorulan Sorular Işığında İstanbul’da Aile Hayatının Sosyolojik Analizi.” Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi, 2010.

39Şenocak, Hasan. “Korunmaya Muhtaç Çocuklar: İstanbul Yetiştirme Yurtları Üzerine Bir Alan Araştırması.” Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, 2005.

40Şimşek, Tuba Nur. “Modern Kent Toplumunda Facebook İle Yalnızlaşan Gençlik: İstanbul Üniversitesi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2012.

41Şirin, Mustafa Ruhi, Sevgi Usta Sayıta. 1. İstanbul Çocuk Kurultayı Araştırmalar Kitabı. İstanbul: İstanbul Çocukları Vakfı, 2000.

42Sönmez, Sevengül. İstanbul’un 100 Ailesi. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Yayınları, 2011.

43Suntekin, Ceren. “Roman Çocukların Gözüyle Ailelerin İşlevselliği: Tarlabaşı Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, 2008.

44Südütemiz, Oben. “İstanbul Kartal Çocuk Ağır Ceza ve Çocuk Mahkemelerine Sunulan Sosyal İnceleme Raporlarının Değerlendirilmesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2010.

45Tarı, Itır. “İstanbul İlinde Yaşayan Sokak Çocuklarında İntihar Girişimi Davranışları.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2004.

46Tarihi Yarımada Ticaret Erbabı, Hane Halkı ve Müşteriler Araştırması I. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2004.

47Tarihi Yarımada Ticaret Erbabı, Hane Halkı ve Müşteriler Araştırması II. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2004.

48Tekçe, Belgin. “Paths of Marraige in Istanbul.” Ethnography 5, no. 2 (June 2004): 173–201.

49Temür, Tuğba. “Kentleşme, Çocuk Suçluluğu ve Eğitim: İstanbul İli Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2012.

50Tezel, E. “Exploring Parental Concerns about Children’s Interactions in Gated Communities: A Case Study in Istanbul.” Children’s Geographies 9, no. 3/4 (August 2011): 425–437.

51Torun, İhsan. “Sokakta Çalışan Çocuklar ve İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2001.

52Tüfekci, Suat. “Kırsal Kesimlerden Büyük Şehirlere Göç ve Göçün Aile Yapısında Meydana Getirdiği Değişiklikler (İstanbul Örneği).” Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, 2003.

53Tulunoğlu, Deniz. “Kentleşme Sürecinde Aile Yapısındaki Değişim (Maltepe Örneği).” Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, 2009.

54Uslu, Özden. “Experience of Street Children in Istanbul: An Exploration of Street Life and the Meaning of Home.” MA Thesis, Yeditepe University, 2004.

55Yaman, Ergin. “Çeşitli Meslek Elemanlarının Sokakta Çalışan Çocuklar Sorununa İlişkin Görüşleri: Ankara ve İstanbul İlleri Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, 2008.

56Yıldırım, Haydar Okan. “Dünyada ve Türkiye’de Çocuk İşçiliği ve Özel Bir Örnek Olarak İstanbul İlinde Otomotiv Küçük Sanayiinde Çalışan Çocuk İşçi ve Çıraklar.” Yüksek Lisans Tezi, Kadir Has Üniversitesi, 2008.

57Yılmaz, Çiğdem Nurten. “Tarlabaşı`nda Yaşayan Çocukların Çevresel Algı Süreçlerinin Bilişsel Haritalar Yöntemiyle İrdelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2005.

58Yılmaz, Elif. “İstanbul’un Çocuk Suçluları: Çocukların Suça Yönelme Nedenleri.” Mimar.ist 8, no. 28 (2008): 82–89.

59Yolcuoğlu, İsmet Galip. “Çocuk Koruma Sisteminde Aileyle Çalışmanın Esasları: İstanbul Örneğinde Çocuklar ve Ailelerinin Gereksinimler, Güçlülük ve Risk Faktörleri Açısından Değerlendirilmesi.” Doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, 2009.

60Yonucu, Deniz. “From the Place of the ‘Dangerous Classes’ to the Place of Danger: Emergence of New Youth Subjectivities in Zeytinburnu.” MA Thesis, Boğaziçi University, 2005.

61Zeylan, Umut Sarp, ed. Eğitimin “Değer”i ve Gençlik: Eğitimli İstanbul Gençliğinin Değerler Dünyası. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2007.

© Institut français d’études anatoliennes, 2014

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Lire

Open access

Acheter

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search