Version classiqueVersion mobile

İstanbul Bİblİyografyası

 | 
Eda Güçlü

Edebiyatta İstanbul

Istanbul in literature

Texte intégral

A-C

1Akbaş, A. Vahap. “Banarlı’nın İstanbul Aşkı.” Kubbealtı Akademi Mecmuası 36, no. 143 (Temmuz 2007): 80–84.

2Akcan, Esra. “The Melancholies of Istanbul.” World Literature Today 80, no. 6 (November 2006): 39–43.

3Akçadağ, Vijdan. “Realist İstanbul Hikâyeleri.” Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi, 2008.

4Akpınar, Şerife. “Klasik Türk Edebiyatinda Beykoz.” Journal of International Social Research 6, no. 27 (Yaz 2013): 18–39.

5Akyüz Sizgen, Berna. “Mithat Cemal Kuntay ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Romanlarında İstanbul.” Doktora tezi, Ankara Üniversitesi, 2009.

6Almas, H. E. “Capitalizing Istanbul: Reading Orhan Pamuk’s Literary Cityscape.” Ph.D. dissertation, University of Amsterdam, 2011.

7Altuğ, Barbaros, ed. Yazarların İstanbul’u. İstanbul: Turkuvaz, 2009.

8Andı, Kübra. İstanbul’un 100 Yazarı. İstanbul’un Yüzleri 4. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Yayınları, 2009.

9Andı, M. Fatih. “Ahmet Midhat Efendinin Romanlarında Beykoz.” İlmi Araştırmalar no. 21 (2006): 7–14.

10Apter, Emily. “Global ‘Translatio:’ The ‘Invention’ of Comparative Literature, Istanbul, 1933.” Critical Inquiry 29, no. 2 (January 2003): 253–281.

11Arslantürk, Serap. “A Study on Pragmatic, Lexical and Grammatical-Textual Equivalence of Orhan Pamuk’s Translated Work, İstanbul: Memories and the City.” MA Thesis, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2009.

12Atayurt, Zeynep Z. “Virginia Woolf, Orlando ve İstanbul.” Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 51, no. 1 (2011): 107–122.

13Ateş, Ahmet Emre. “Istanbul, City or ‘Castle for Nationalism’? Discussion on The Urban Interaction Between Literature and Nationalism.” International Journal of Turcologia 7, no. 15 (Spring 2013): 69–73.

14Ay Mumcu, Yasemin. “Bir Roman Kahramanı Olarak İstanbul’un İki Şair/Yazarın Gözünden İki Farklı Dil ve Uslûpla Resmedilmesi.” Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi no. 21 (Temmuz-Aralık 2011): 1–18.

15Ayaydın, Günil Özlem. “Yaşar Kemal`in İstanbul`una Çevreci Bir Yolculuk.” Yüksek Lisans Tezi, Bilkent Üniversitesi, 2003.

16Aydemir, Mustafa. “Tarih Algısı Bağlamında Postmodern Bir Anlatı: İstanbul Hatırası.” Turkish Studies 7, no. 3 (2012): 351–367.

17———. “Tarihsel Bir Polisiye Roman: İstanbul Hatırası.” Electronic Turkish Studies 7, no. 3 (Yaz 2012): 351–367.

18Aydındağ, Barış. “Osman Cemal Kaygılı’nın Eserlerinde İstanbul Folkloru.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2010.

19Aydoğdu, Orhan. “İstanbul Hakkında Bilinmeyen Bir Mesnevi: İstanbulnâme.” Electronic Turkish Studies 4, no. 7 (October 2009): 158–186.

20Ayvazoğlu, Beşir. Bir Fotoğrafın Aynasında: İstanbul’un Meşhur Edebiyatçıları = Through the Mirror of a Picture: Eminent authors of Istanbul. Edited by Yusuf Çağlar. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Yayınları, 2009.

21Ayyıldız, Mustafa. “İstanbul ve Osmanlı Hayranı Bir Şair; Lamartine.” Yeni Türkiye 8, no. 43 (Ocak-Şubat 2002): 485–488.

22Batur, Enis. İstanbul’un Son Şairi Ara Güler. İstanbul: Yapı Kredi, 2003.

23Bayram, Sibel. “Boşnak Şiirinde İstanbul.” Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları 3, no. 5 (Haziran 2011): 53–68.

24Bilkan, Ali Fuat. “Nâbî’nin Şiirlerinde Merkez-Taşra Mukayesesi ve İstanbul Sevgisi.” Akademik Araştırmalar Dergisi 5, no. 17 (May 2003): 179–184.

25Bizanstan Günümüze İstanbul Şiirleri. İstanbul: Alfa, 2002.

26Börü Seyhan, Nazire Nilda. “The İstanbul Image in the Novels of: A.S. Byatt, Vanessa Mcmahon, Roddy O’Connor, Michael Pearce and Jenny White.” MA Thesis, Selçuk Üniversitesi, 2010.

27Budak, Ali. “Karanlık Çökerken Neredeydiniz Romanında ‘Kimlik Sorunları’ ve Kimlik Yapıcı Bir Mekan Olarak İstanbul.” Akademik Araştırmalar Dergisi 12, no. 46 (Ağustos 2010): 77–106.

28Bugeja, Norbert. Postcolonial Memoir in the Middle East: Rethinking the Liminal in Mashriqi Writing. New York: Routledge, 2012.

29Bulamur, Ayşe Naz. How Istanbul’s Cultural Complexities Have Shaped Eight Contemporary Novelists (Byatt, Glazebrook, Atasü, Şafak, Tillman, Livaneli, Kristeva, and Pamuk): Tales of Istanbul in Contemporary Fiction. Lewiston, N.Y: Edwin Mellen Press, 2011.

30Bulamur, Ayşe Naz. “Representations of Istanbul in A. S. Byatt’s ‘The Djinn in the Nightingale’s Eye.’” Anachronist 16 (January 2011): 117–134.

31———. “Tales of Istanbul in Contemporary Fiction.” Ph.D. dissertation, The University of Wisconsin, 2009.

32Canatak, A. Mecit. “Osman Cemal Kaygılı’nın Gezi Yazılarında Eski İstanbul’un Eğlence Mekânları.” Electronic Turkish Studies 7, no. 1 (Winter 2012): 611–630.

33Çan, Özlem. “Selim İleri’de İstanbul.” Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi, 2009.

34Çaylı, Ahmet. “Nâzım Hikmet, Oryantalizm ve Pierre Loti.” Toplumsal Tarih 13, no. 73 (n.d.): 30–31.

35Çelik, Seyhan. “Osmanlı Devleti’nden Cumhuriyet’e Geçiş Dönemi Türk Romanlarında İstanbul Ailesi.” Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, 2007.

36Çeri, Bahriye. İstanbul Edebiyat Haritası. İstanbul: Turing, 2010.

37Ceviz, Nurettin. “Libyalı Bir Aydın Ahmed El-Fakîh Hasen: Osmanlı Devleti, İstanbul ve Atatürk İle İlgili Bazı Şiirleri.” Ekev Academic Review 13, no. 39 (Spring 2009): 229–241.

38Çobanoğlu, Özkul. Âşık Tarzı Edebiyat Geleneği ve İstanbul. İstanbul: 3F Yayınevi, 2007.

D-F

39Demirkol Ertürk, Şule. “The City and Its Translators Istanbul Metonymized and Refracted in the Literary Narratives of Ahmet Hamdi Tanpınar and Orhan Pamuk in Turkish, English and French.” Doktora tezi, Boğaziçi University, 2010.

40Dirlikyapan Özata, Jale. “İstanbul’da Edebiyatçıların Mekânları.” Journal of Turkish Studies 5, no. 3 (Summer 2010): 1092–1112.

41Doğan, Abide. “Yahya Kemal’in İstanbul’u.” Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları no. 9 (2008): 165–182.

42Doğanay, Mehmet. Ahmed Midhat Efendi’nin İstanbul’u. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Yayınları, 2008.

43______. “Bir Mekan Unsuru Olarak İstanbul’un Ahmed Midhat Efendinin Romanlarına Tesiri.” Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi no. 15 (2006): 95–108.

44Emeksiz, Abdulkadir. “İstanbul Manileri.” Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, 2003.

45———. İstanbul Manileri. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2007.

46———. İstanbul’un Mânileri, Mânilerin İstanbul’u. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2011.

47Endres, Clifford. “Edouard Roditi and the Istanbul Avant-Garde.” Texas Studies in Literature & Language 54, no. 4 (Winter 2012): 471.

48Ercan, Enver. İstanbul’un 100 Şiiri. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Yayınları, 2010.

49Erinç, Erdem. “Rus Göçmen Edebiyatında İstanbul İmgesi (1917 - 1940).” Doktora tezi, Erciyes Üniversitesi, 2013.

50Erlevent, Damla. “Halide Edip Adıvar’ın Son Dönem Romanlarında İstanbul’da Gündelik Hayat ve Müzik.” Yüksek Lisans Tezi, Bilkent Üniversitesi, 2005.

51Erol, Sibel. “The Chronotope of Istanbul in Orhan Pamuk’s Memoir Istanbul.” International Journal of Middle East Studies 43, no. 4 (November 2011): 655–676.

52Ersöz, Faruk. “Güdümlü Bir Yazar Olarak Pierre Loti.” Toplumsal Tarih 13, no. 73 (Ocak 2000): 8–17.

53Fethin 550. Yıl Anısına İstanbul Şiirleri-Yazıları. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2004.

54Fethin 550. Yılında İstanbul Şiirleri Seçkisi: İstanbul ve Şiir. İstanbul: Elçi Dergisi, 2003.

55Fortuny, Kim. American Writers in Istanbul: Melville, Twain, Hemingway, Dos Passos, Bowles, Algren, Baldwin, and Settle. Syracuse: Syracuse University Press, 2009.

G-J

56Gökduman, Şafak Güneş. Abdülhak Şinasi Hisar’ın İstanbul’u. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2008.

57Goldbek, Henning. “Istanbul in the 1940s and the Garip Poets.” In Middle Eastern Cities, 1900-1950: Public Places and Public Spheres in Transformation, edited by Hans Chr. Korsholm Nielsen and Jakob Skovgaard-Petersen. Aarhus: Aarhus University Press, 2001.

58Gülersoy, Çelik. Pierre Loti ve Dersaadet. Çelik Gülersoy Vakfı, 2003.

59Günay-Erkol, Çimen. “Sleepwalking in İstanbul: A Man in Anguish in A. H. Tanpınar’s A Mind at Peace.” Symposium 63, no. 2 (Summer 2009): 85–106.

60Günday, Rıfat. “Alain Robbe-Grillet’nin Ölümsüz Adlı Senaryo Romanında İstanbul ve Türk İmgesi.” Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 29, no. 2 (2005): 207–225.

61Güneş Gökduman, Şafak. Abdülhak Şinasi Hisar’ın İstanbul’u. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2008.

62Güneş, Şafak. “Abdülhak Şinasi Hisar’ın Eserlerinde İstanbul (Boğaziçi)’da Gündelik Hayat.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2005.

63Hamarat, Zehra. “Ahmed Rasim’in Eserlerinde İstanbul Folkloru.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2010.

64———. Ahmet Rasim’in Gözüyle İstanbul Folkloru. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2010.

65Helvacıoğlu, Banu. “Melancholy and Hüzün in Orhan Pamuk’s Istanbul.” Mosaic: A Journal for the Interdisciplinary Study of Literature 46, no. 2 (June 2013): 163–178.

66Hisar, Abdülhak Şinasi. İstanbul ve Pierre Loti: Biyografi. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2005.

67Hür, Ayşe. “Mark Twain’in İstanbul ve İzmir Mektupları: Şarkiyatçı Yankee.” Toplumsal Tarih 18, no. 106 (Ekim 2002): 22–25.

68İstanbul Masalları. İstanbul: Nesa&Set-systems, 2004.

69İstanbul Masalları. İstanbul: İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti, 2010.

70İstanbul Öyküleri. İstanbul: Adam, 2003.

71İstanbul Öyküleri Antolojisi. İstanbul: İkaros Yayınları, 2009.

K-N

72Kadın Öykülerinde İstanbul. İstanbul: Sel Yayıncılık, 2008.

73Kahraman, Âlim, ed. Türk Edebiyatında Üsküdar: Zaman Aynasında Üsküdar. İstanbul: Kaknüs yayınları, 2003.

74Karabulut, Mustafa. “Tanzimat Dönemi Türk Romanlarında İstanbul ve Paris’e Bakış.” Erdem no. 56 (2010): 103–113.

75Karaman, Hatice. “Istanbul: A Rhizomatic Space of Desire in The Novels Aziyadé, City of Man’s Desire and the Black Book.” MA Thesis, Yeditepe Üniversitesi, 2011.

76Kaygılı, Osman Cemal. İstanbul’da Semai Kahveleri ve Meydan Şairleri: Halkbilim. İstanbul: Merkez Kitaplar, 2007.

77Kayışlı, Gülsen. “Selim İleri’nin Eserlerinde İstanbul Teması.” Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, 2010.

78Koç, Murat. Yeni Türk Edebiyatı’nda İstanbul Adaları. İstanbul: Eren, 2010.

79———. Yeni Türk Edebiyatı’nda Boğaziçi ve Boğaziçi Medeniyeti. Beyoğlu, İstanbul: Eren, 2005.

80Koci, Mallory Katherine. “Istanbul: Redefining Topoi and Establishing the City as Character in Contemporary Turkish Novels.” M.A. thesis, Emporia State University, 2009.

81Konuk, Kader. “Istanbul on Fire: End-of-Empire Melancholy in Orhan Pamuk’s Istanbul.” The Germanic Review 86, no. 4 (2011): 249.

82Koureas, Gabriel. “Orhan Pamuk’s Melancholic Narrative and Fragmented Photographic Framing: Istanbul, Memories of a City.” In The Photobook: From Talbot to Russcha and Beyond, edited by Patrizio Di Bello, Colette Wilson, and Shamoon Zamir. London, New York: I.B. Tauris, 2012.

83Kumar, T. Jeevan. “Orhan Pamuk: An Icon of Istanbul.” ICFAI Journal of English Studies 3, no. 3 (September 2008): 74–82.

84Kurt, Ali. “1950 Sonrası Türk Romanına Yansıyan Yönüyle Kapıcılık ve İstanbulluların Kapıcı Algısı.” Journal of International Social Research 5, no. 22 (Summer 2012): 110–121.

85———. “Anadolu’dan İstanbul’a Göç ve Kente Tutunma Sürecinde Göçmenler İçin ‘Kahvehaneler’in Önemini 1950 Sonrası Türk Romanı’ndan Okuma.” Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, no. 32 (2012): 201–213.

86Laschinger, Verena. “Flaneuring into the Creative Economy: Orhan Pamuk’s Istanbul: Memories of a City.” Explicator 67, no. 2 (Winter 2009): 102.

87Lecouras, Peter. “Hemingway in Constantinople.” Midwest Quarterly 43, no. 1 (September 2001): 29.

88Markoç, Selen. “City and Self in Three Accounts of İstanbul: Lorichs’ Panorama (1559), Le Corbusier’s Travelogue (1911) and Pamuk’s Memoir (2005).” Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi 24, no. 2 (2007): 83–104.

89Maxwell, Anne. “Encountering the Cultural Other: Virginia Woolf in Constantinople and Katherine Mansfield in the Ureweras.” Ariel 38, no. 2/3 (April 2007): 19–40.

90Mengüşoğlu, Metin Önal. İstanbul Hikayeleri. İstanbul: İlke Yayıncılık, 2004.

91Menteşe, Batum. “Orhan Pamuk’un İstanbul: Hatıralar ve Şehir’i Alt Metinler Açısından Bir Inceleme.” Frankofoni no. 20 (2008): 325–334.

92Mevsim, Hüseyin. “Bulgar Edebiyatı İstanbul`da-İstanbul Bulgar Edebiyatında.” Doktora tezi, Ankara Üniversitesi, 2005.

O-S

93Öğüt, Hande. Istanbul in Women’s Short Stories. London: Milet, 2012.

94Ökten, Sadettin. Yahya Kemal’in İstanbul’u ve Devamı. Ötüken, 2012.

95Örgen, Ertan. “Kemal Tahir’in ‘Esir Şehir Dizisi’ Romanlarında İstanbul.” Bilig/Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi no. 56 (2011): 195–210.

96Orr, Jeffrey. “The Absent City: Istanbul and American Writing.” American Literary History 23, no. 1 (Spring 2011): 181–188.

97Özata Dirlikyapan, Jale. “İstanbul’da Edebiyatçıların Mekânlari.” Turkish Studies 5, no. 3 (Summer 2010): 1092–1112.

98Özdemir, Yeşim. “Sait Faik Abasıyanık’ın Eserlerinde Mekan Olarak İstanbul.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2006.

99Özdemir, Yeşim. Sait Faik’in İstanbul’u. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Yayınları, 2008.

100Özpalabıyıklar, Selahattin, ed. Türk Edebiyatında Beyoğlu. Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, 2000.

101Pamuk, Orhan. “İstanbul Yazıları: Kalabalık İçinde Yalnızlık; Şehrin Ruhu.” National Geographic Türkiye no. 13 (May 2002): 36–48.

102Şahin, Hafize, S. Dilek Çelik Yalçın. “Gündelik Yaşam ve Toplumsal Hayat Perspektifinden Bir Mikro Tarih Denemesi: Şinasi’nin Kaleminden XIX. Yüzyılda İstanbul Sokaklarına Bakış.” Erdem no. 58 (2010): 291–312.

103Sancak, Jale. Kenti Dinlemek: Büyülü Kent İstanbul’dan Öyküler. İstanbul: Sel, 2002.

104Santesso, Z. Esra Mirze. “Vision and Representation: Photography in Orhan Pamuk’s Istanbul: Memories and the City.” The Comparatist 35, no. 1 (2011): 152–160.

105Şarman, Kansu. “Ahmed Midhat’ın Kaleminden Beykoz’dan İzmit’e.” Popüler Tarih 3, no. 29 (Ocak 2003): 80–83.

106Sayar, Elif. “Orhan Veli’nin ‘İstanbul’u Dinliyorum’ Şiiri Üzerinden İstanbul’u Göstergebilimsel Okumak.” Electronic Turkish Studies 8, no. 9 (Summer 2013): 2185–2200.

107Saydım Akçaoğlu, Serap. “İki Romanda Eski-Yeni Başkentler: İstanbul ve Ankara.” Türk Dili 90, no. 644 (Ağustos 2005): 134–141.

108Şen, Nurcan, Cafer Şen. “Füruzan’ın Eserlerinde Karnavalımsı Bir Mekân Olarak İstanbul.” Electronic Turkish Studies 4, no. 8 (November 2009): 2129–2140.

109Şenel, Ayşe Nur. “A Reading of the Late 19th-Century Istanbul Public Life and Space through the Tanzimat Novels.” MA Thesis, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2010.

110Seven, Neslihan. “Sermet Muhtar Alus’un Romanlarında ve Öykülerinde Eski İstanbul.” Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 2006.

111Seyhan, Azade. “From Istanbul to Berlin.” German Politics & Society 23, no. 1 (Spring 2005): 152–170.

112Sezer, M. Abdulbasit. “Halk Şairlerinin Gözüyle İstanbul.” Turkish Studies 7, no. 2 (2012): 939–949.

113Sızgen, Berna Akyüz. “Mithat Cemal Kuntay ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Romanlarında İstanbul’un Kültür, Sanat, Basın, Edebiyat Dünyası.” Electronic Turkish Studies 4, no. 3 (March 2009): 2411–2431.

T-Z

114Taş, Atilla. “’Türk Edebiyatının Sirkeci Garı’ 90 Yaşında.” Evrensel Kültür no. 154 (Ekim 2004): 22–23.

115Tekdemir, Hande. “British Nostalgia for the Ottoman Past: The Legible Multiethnicity of Old Istanbul in the Works of Barbara Nadel and Jason Goodwin.” In Colonization or Globalization? : Postcolonial Explorations of Imperial Expansion, edited by Silvia Nagy-Zekmi and Chantal J. Zabus. Lanham: Lexington Books, 2010.

116———. “Collective Melancholy: Istanbul at the Crossroads of History, Space and Memory.” Ph.D. dissertation, University of Southern California, 2008.

117Tercüman, Çilem. Ahmet Rasim’in İstanbul’u. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2008.

118The Book of Istanbul: A City in Short Fiction. London: Comma, 2010.

119Tırlı, Neslihan. “Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Eserlerinde Gündelik İstanbul Hayatı.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2009.

120Tlostanova, Madina. “The Imperial-Colonial Chronotope: Istanbul-Baku-Khurramabad.” Cultural Studies 21, no. 2/3 (May 2007): 406–427.

121Togonidze, Nino. “Haldun Taner’in Kitaplaşmış Eserlerinde İstanbul.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2009.

122Tokatlıoğlu, Esra. “Türk Edebiyatında İstanbul Temsilleri ve Kent-Birey İlişkisi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2009.

123Tonga, Necati. “Edip Ayel’in Şiirlerinde İstanbul.” Journal of International Social Research 1, no. 5 (November 2008): 810–824.

124Türk Romanında İşgal İstanbul’u. İstanbul: Kitabevi, 2002.

125Türkmen, Funda. “Sâmiha Ayverdi’nin Eserlerinde İstanbul Folkloru.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2011.

126Türkmenoğlu, Sevgül. “Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde İstanbul (1923-1960).” Doktora tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 2011.

127———. “İlhan Berk’in İstanbul Kitabı’nda Flaneur.” Journal of Turkish Studies 6, no. 3 (Summer 2011): 1769–1781.

128———. “Türk Şiirinde İstanbul Çeşmeleri.” Turkish Studies 7, no. 2 (2012): 1093–1102.

129Ülgen, Erol, M. Metin Karaörs, and Emin Özbaş, eds. Dünya Edebiyatında İstanbul, Sempozyum-Bildiriler. İstanbul: Fatih Belediye Başkanlığı, 2012.

130Ülgen, Erol, M. Metin Karaörs, Emin Özbaş, and Jonathan Maurice Ross, eds. Through Foreign Eyes: Istanbul in World Literature. İstanbul: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2011.

131Ulutaş, Nurullah. “İlhan Berk’in Şiirlerinde İstanbul Teması.” Türkbilig no. 21 (2011): 207–226.

132Uymur, Zeynep. Samiha Ayverdi’nin İstanbul’u. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2008.

133Uzun, Emine. “Tanzimat Dönemi Türk Romanlarında Beyoğlu.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2007.

134Yaşar, Hüseyin. “19. Yüzyıl Fransızca ve Türkçe Kurgusal Eserler İle Edebi Hatıralarda İstanbul.” Doktora tezi, Dicle Üniversitesi, 2009.

135———. “Ahmet Ümit’in Beyoğlu Rapsodisi’nde Mekân Olarak ‘Beyoğlu.’” Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 21, no. 2 (Ekim 2012): 37–58.

136Yavuz, Ali. “Osman Cemal Kaygılı’nın Eserlerinde İstanbul.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2010.

137Yazarların İstanbul’u. Pozitif Yayınları, 2012.

138Yeni Türk Edebiyatında Üsküdar Şiirleri Antolojisi. Kaknüs Yayınları, 2003.

139Yetiş, Kazım. “Edebiyatta İstanbul/ İstanbul’un Edebiyatı.” Akademik Araştırmalar Dergisi 12, no. 47–48 (Kasım -Nisan 2011 2010): 101–140.

140Yiğitbaş, Maksut. “Dersaadet’te Sabah Ezanları İle Kiralık Konak Romanlarına Sosyolojik İnceleme Metodu İle Bir Bakış.” Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi no. 16 (2001): 107–120.

141Yürek, Hasan. “Abdülhak Şinasi Hisar ve Ahmet Hamdi Tanpınar`ın Fiziki İstanbul Algısına Dair Bazı Tespitler.” Türk Kültürü no. 4 (Ocak 2011): 131–138.

142Zerman, Ece. “5 Çocuk 5 İstanbul Kitabında İstanbul Temsilleri Kent, Tarih ve Bellek.” Toplumsal Tarih no. 206 (Şubat 2011): 72–76.

© Institut français d’études anatoliennes, 2014

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Lire

Open access

Acheter

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search