Version classiqueVersion mobile

İstanbul Bİblİyografyası

 | 
Eda Güçlü

Toplumsal cinsiyet, kadın, Cinsellik

Gender, women, sexuality

Texte intégral

A-C

1Aksoy, Ceren. “İstanbul Teşvikiye Mahallesindeki Çalışan Kadınların ve Ev Kadınlarının Aile Yaşantılarının Karşılaştırmalı Olarak Sosyal Antropolojik Açıdan Incelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, 2006.

2Allen, Mary Barbot. “Medical Pluralism in Operation in a Squatter Settlement (gecekondu) in Istanbul: Tradition, Exchange and Agency.” Ph.D. dissertation, University of Florida, 2002.

3Argıt İşpirli, Betül. “Güç, İtibar ve Dindarlık: Harem-i Hümâyun Mensubu Kadınların İstanbul’da Mimari Hâmiliği.” Akademik Araştırmalar Dergisi 12, no. 47–48 (2011 2010): 259–279.

4Arslan, Şeyma. “İstanbul’da İlkler ve Öncü Kadınlar.” Toplumsal Tarih no. 189 (Eylül 2009): 10–11.

5Barbaros, Hülya. “Düzensiz Göç Sürecinde Kadın Göçmenler: İstanbul’dan Bir Kesit.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2009.

6Başcı, Pelin. “Love, Marriage, and Motherhood: Changing Expectations of Women in Late Ottoman Istanbul.” Turkish Studies 4, no. 3 (September 2003): 145–177.

7Basdas, Begüm. “Cosmopolitanism in the City: Contested Claims to Bodies and Sexualities in Beyoğlu, Istanbul.” Ph.D. dissertation, University of California, 2007.

8Bayram, Şirin. “‘Kadın’ın Mimari Kompozisyonda Yeri: Pera’nın Sessiz Kadınları.” Mimar.ist 4, no. 14 (Aralık 2004): 82–85.

9Berktay, Fatmagül. “İstanbul: Kent, Özgürlük ve Kadın: Fatmagül Berktay’dan Kent, Özgürlük ve Kadın Üzerine.” Toplumsal Tarih no. 183 (Mart 2009): 19–21.

10Bingöl, İlyaz. “İstanbul’da Bir Cinsellik Mekânı: Kahvehane.” Varlık no. 1158 (March 2004).

11Brummett, Palmira. “Gender and Empire in Late Ottoman Istanbul: Caricature, Models of Empire, and the Case for Ottoman Exceptionalism.” Comparative Studies of South Asia, Africa, & the Middle East 27, no. 2 (August 2007): 281–300.

12Bulut, Rukiye. “İstanbul Kadınlarının Kıyafetleri ve II. Abdülhamid’in Çarşafı Yasaklaması.” Belgelerle Türk Tarihi Dergisi no. 48 (Ocak 2001): 33–35.

13Çağlayan, Hülya. “Exploring the Intersections: Subordination and Resistance among Kurdish Women in Aydınlı, Tuzla.” MA Thesis, Sabancı University, 2011.

14Çelik, Deniz. “Yerel Yönetimlerin Kentsel Dönüşüm Projelerine Katılım: Kadınların Bakış Açısından İstanbul/Tarlabaşı’ndaki Uygulama Üzerine Bir Araştırma.” Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, 2009.

D-F

15Dalakoura, Katerina, Gülsün Aivali Aksoy. “İstanbul’da Yayınlanan Rumca Kadın Dergilerinde Eğitim Tartışmaları.” Kebikeç İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi no. 31 (2011): 29–52.

16Davaz-Mardin, Asli. “The Women’s Library in Istanbul..” Gender & History 12, no. 2 (July 2000): 448.

17Doğuş Varlı, Özlem. “Kültürel Kimliğin Değişim-Oluşum Süreci-Sürecin Kadın Kimliği ve Müziğine Yansıması: Afyon, Trabzon, Kıbrıs, İstanbul Örneklemleri.” Doktora tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2007.

18Durgun, Başak. “Subjectivity and Politics of Women Loving Women in Istanbul.” MA Thesis, Istanbul Bilgi University, 2011.

19Egit, Esin. “The ‘Modern and Independent’ Women of Generation 1980: Self and Subjectivity among Secular, Middle-Class Women in Istanbul, Turkey.” Ph.D. dissertation, City University of New York, 2013.

20Erhart, Itır. “Ladies of Beşiktas: A Dismantling of Male Hegemony at İnönü Stadium.” International Review for the Sociology of Sport 48, no. 1 (February 2013): 83–98.

21Erkol, Çimen Günay. “Transnational Perspectives on the 19th and 20th Century Women’s Writing: Women’s Library and Information Center Foundation Istanbul, 27-29 September 2012.” Journal of Research in Gender Studies 2, no. 2 (July 2012): 146.

22Filiz, Anlam. “Producing Gender Talk in Relation to Class and Ethnicity: Conceptualizations of Gender Equality, Gender Roles and Womanhood by White Collar Women in Istanbul.” MA Thesis, Koç University, 2011.

23Fuhrmann, Malte. “‘Western Perversions’ at the Threshold of Felicity: The European Prostitutes of Galata-Pera (1870-1915)..” History & Anthropology 21, no. 2 (June 2010): 159–172.

G-J

24Gökarıksel, Banu. “A Feminist Geography of Veiling: Gender, Class, and Religion in the Making of Modern Subjects and Public Spaces in Istanbul.” In Women, Religion, and Space: Global Perspectives on Gender and Faith, edited by Karen M. Morin and Jeanne Kay Guelke. Syracuse, New York: Syracuse University Press, 2007.

25———. “The Intimate Politics of Secularism and the Headscarf: The Mall, the Neighborhood, and the Public Square in Istanbul.” Gender, Place & Culture: A Journal of Feminist Geography 19, no. 1 (February 2012): 1.

26Greening, Anna. “The Women’s Library in Istanbul: The International Context.” Gender & History 12, no. 2 (July 2000): 467.

27Güler, Müzeyyen. Kentin Kıyısında: Karanfilköy ve Küçükarmutlu Kadınları. İstanbul: Altan Matbaacılık, 2004.

28Jackson, Maureen. “The Girl in the Tree: Gender, Istanbul Soundscapes, and Synagogue Song.” Jewish Social Studies 17, no. 1 (2010): 31–66.

29James, Diane. “Women’s Memory Symposium: Women’s Library and Information Center, Istanbul.” Journal of Middle East Women’s Studies 5, no. 3 (2009): 175–182.

K-N

30Karabekir, Jale. “Performance as a Strategy for Women`s Liberation: Pratices of the Theatre of the Oppressed in Okmeydanı Social Center.” MA Thesis, Boğaziçi University, 2004.

31Karakışla, Yavuz Selim. Dersaadet Telefon Anonim Şirket-i Osmaniyesi ve Müslüman Osmanlı Kadın Telefon Memureleri (1913). İstanbul: Türk Telekom, 2008.

32———. “Osmanlı Kadın Dergilerinin Feminist Gözüyle Pierre Loti.” Toplumsal Tarih 13, no. 73 (Ocak 2000): 40–43.

33———. “Şişli Cemiyet-i Hayriye-i Nisvâniyesi (1915).” Tarih ve Toplum 35, no. 210 (Haziran 2001): 348–355.

34Karakoç, İrfan. “İstanbul’lu Muharrire Hanımlar...” Tarih ve Toplum 39, no. 231 (March 2003): 146–149.

35Kılıç, Melis Merih. “Experiencing Tango in İstanbul: An Assessment from a Gender Perspective.” MA Thesis, Yıldız Technical University, 2013.

36Kırıker, Bahar. “Yerel Yönetimlerin Kadın Politikası: Kadıköy Belediyesi Aile Dayanışma Merkezleri ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Yerel Gündem 21 Kent Gönüllü Evleri Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2010.

37Kızılkan, Nurhayat. “Spaces of Masculinities: Bachelor Rooms in Süleymaniye.” MA Thesis, METU, 2009.

38Kocacık, Faruk, and Sezer Ayan. “Türkiye’de Tekstil Alanında Çalışan Kadınlar ve Sorunları: (İstanbul-Adana-Denizli-Sivas ve Tekirdağ İli Örnekleri).” International Journal of Human Sciences 8, no. 1 (January 2011): 464–483.

39Komecoğlu, Uğur. “Micro Spaces, Performative Repertoires and Gender Wars among Islamic Youth in Istanbul.” Journal of Intercultural Studies 30, no. 1 (February 2009): 107–119.

40Komşuoğlu, Ayşegül, and Birsen Örs. “Armenian Women of Istanbul: Notes on Their Role in the Survival of the Armenian Community.” Gender, Place and Culture 16, no. 3 (June 2009): 329.

41Libal, Kathryn. “Staging Turkish Women’s Emancipation: Istanbul, 1935.” Journal of Middle East Women’s Studies 4, no. 1 (January 2008): 31–52.

42Mahir, İkbal Elif. “Fashion and Women in the Istanbul of the Armistice Period, 1918-1923.” MA Thesis, Boğaziçi University, 2005.

43Mills, Amy. “Gender and Mahalle (Neighborhood) Space in Istanbul.” Gender, Place & Culture: A Journal of Feminist Geography 14, no. 3 (June 2007): 335.

44Mutluer, Nil. “Tactics in between : Gendered Citizenship and Everyday Life of Internally Displaced Men in Tarlabaşı, Istanbul.” Ph.D. dissertation, Central European University, 2012.

45______. “Disposable Masculinities in Istanbul.” In Global Masculinities and Manhood, edited by Ronald L. Jackson II and Murali Balaji. Urbana: University of Illinois Press, 2011.

46Nigmatullina, Dina. “Sexual Harassment of Women in Public Areas in İstanbul.” MA Thesis, Fatih University, 2013.

O-S

47O’Neill, Mary-Lou, and Fazıl Güler. “The Not So New Turkish Woman: A Statistical Look at Women in Two Istanbul Neighborhoods.” Journal of International Women’s Studies 11, no. 2 (November 2009): 157.

48Okutan, Birsen Banu. “Türkiye’de Popüler Kültür ve Din İlişkisi: Kadın Üzerine Bir Araştırma (İstanbul Örneği).” Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, 2012.

49Önal, Ayşe. “Ev Hanımlarının Rekreasyon Faaliyetlerine Katılımlarının ve Beklentilerinin Tespiti (İstanbul Anadolu Yakası Örneği).” Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, 2007.

50Öncü, Ayşe. “Global Consumerism, Sexuality as Public Spectacle and the Cultural Remapping of Istanbul in the 1990’s.” In Fragments of Culture: The Everyday of Modern Turkey, edited by Deniz Kandiyoti and Ayşe Saktanber. New Brunswick, N. J.: Rutgers University Press, 2002.

51Özbay, Cenk. “Nocturnal Queers: Rent Boys’ Masculinity in Istanbul.” Sexualities 13, no. 5 (October 1, 2010): 645–663. doi:10.1177/1363460710376489.

52———. “Retailed Lives: Governing Gender and Work in Globalizing Istanbul.” Ph.D. dissertation, University of Southern California, 2010.

53———. “Virilities for Rent: Navigating Masculinity, Sexuality, and Class in İstanbul.” MA Thesis, Boğaziçi University, 2005.

54Özkan, Dilek. “Sokağa Terk Edilen Bebekler ve Pera’nın Hayırsever Kadınları.” Toplumsal Tarih no. 227 (Kasım 2012): 88.

55Özsan, Gül. “Beyoğlu’nda İki Berber: İki Ayrı Anlatı Tipi ve İki Ayrı Erkeklik.” Toplum ve Bilim 117 (2010): 86–117.

56Parin, Suvat. “Kentsel Ortamda Bir Getto: Fatih Kadınlar Pazarı Örneği.” Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, 2008.

57Pınarcıoğlu, Nihal Şirin. “Yerel Siyaset ve Kadın Katılımı: İstanbul ve Kocaeli’nde Niteliksel Bir Araştırma.” Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, 2011.

58Raudvere, Catharina. “Knowledge in Trust: Sufi Women in Istanbul.” Social Compass 50, no. 1 (March 2003): 23–34.

59———. The Book and the Roses: Sufi Women, Visibility, and Zikir in Contemporary Istanbul. Istanbul: Swedish Research Institute in Istanbul, 2002.

60Rausch, Margaret. “My Head Is Mine: Women in Istanbul.” Nova Religio 11, no. 2 (November 2007): 118–119. doi:10.1525/nr.2007.11.2.118.

61Rowe, Victoria. “Armenian Writers and Women’s-Rights Discourse in Turn-of-the-Twentieth-Century Constantinople.” Aspasia 1, no. 2 (2008): 44–69.

62Sallan, Songül Gül, Ayşe Alican, Aysun Dinek. “Yetişkin Kadın Eğitimi Sorunsalı: Sultanbeyli’nin Yoksul Kadınlarının Eğitim Azmi.” Amme İdaresi Dergisi 41, no. 1 (Mart 2008): 73–94.

63Savcı, Evren. “On Putting Down and Destroying: Affective Economies of a Women-Only Club in Istanbul.” In Mapping Intimacies: Relations, Exchanges, Affects, edited by Tam Sanger and Yvette Taylor. New York: Palgrave Macmillan, 2013.

64Secor, Anna J. “Belaboring Gender: The Spatial Practice of Work and the Politics of ‘Making Do’ in Istanbul.” Environment and Planning A 35, no. 12 (December 2003): 2209–2227.

65———. “The Veil and Urban Space in Istanbul: Women’s Dress, Mobility and Islamic Knowledge.” Gender, Place & Culture: A Journal of Feminist Geography 9, no. 1 (March 2002): 5.

66———. “Toward a Feminist Counter-Geopolitics: Gender, Space and Islamist Politics in Istanbul.” Space & Polity 5, no. 3 (December 2001): 191–211.

67______. “Islamism in Istanbul: Gender, Migration and Class in Islamist Politics.” Ph.D. dissertation, University of Colorado, 2000.

68Solakoğlu Uçar, Mine. “İstanbul Ümraniye İlçesi Kazım Karabekir Mahallesinde Yaşayan Kadınların Şiddet Tanımları ve Şiddete Yaklaşımlarının Belirlenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2007.

T-Z

69Taktak, Şafak, İbrahim Uzun, İbrahim Balcıoğlu. “Gender Differences in Completed Suicides in Istanbul, Turkey.” Journal of Affective Disorders 145, no. 3 (March 2013): 394.

70Telci Özbek, Müge. “‘Uygunsuz Makulesinden Kadınlar’: Son Dönem Osmanlı İstanbul’unda Yoksul ve Yalnız Kadınların Kontrolü ve Fuhuş (1900-1914).” Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar no. 15 (Güz 2012): 65–84.

71Tepe, F. Fulya. “İstanbul’daki Üniversitelerde Mühendislik ve Temel Bilimler Alanında Çalışan Kadın Akademisyenlerin Ev Hayatı.” Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, 2008.

72Tokatlıoğlu Baysal, Gökçe. “İstanbul`da Yaşayan Azınlık Kadınlar.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2001.

73Tosun, Dilek. “Kadınların Yerel Yönetim Kademelerinde Sınırlı Düzeyde Yer Almalarının Nedenleri Üzerine Bir Araştırma: İstanbul’daki Belediyeler Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2009.

74Tulaz, Asalet. “Gendering Space, Security and Surveillance: Perceptions of Single Women in İstanbul.” MA Thesis, METU, 2008.

75Türe, Düriye Fatma. “Images of İstanbul Women in the 1920s.” PhD dissertation, Boğaziçi University, 2008.

76Türe, Fatma, ed. İstanbul Kadın, Kadın İstanbul: Proje Kitabı: Seçki. İstanbul: Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, 2010.

77Uçan Çubukçu, Sevgi. “Mekanın İzdüşümünde ‘Toplumsal Cinsiyet’: Sulukule Mahallesi ve Romanlar.” İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi no. 44 (March 2011): 83–106.

78Uluğ, Perihan. “Konfeksiyon Sektörün Kadın İşgücü: Gülsuyu Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2000.

79Ünal, Bayram. “Ethnic Division of Labor: The Moldovan Migrant Women in In-House Services in Istanbul.” Ph.D. dissertation, State University of New York, 2008.

80———. “Sustainable Illegality: Gagauz Women in Istanbul.” Migration Letters 8, no. 1 (2011): 17–25.

81Ünal, Rahime Arzu. “Transformations in Transit: Reconstitution of Gender Identity among Moldovan Domestic Workers in İstanbul Households.” MA Thesis, Boğaziçi University, 2006.

82Usta, Bülent. “Küçükçekmece Kadın Sığınma Evi’nin Antropolojik Açıdan İncelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2006.

83Wedel, Heidi. “Leftist Political Mobilization, Gender and Identity: A Case Study of Kurdish Alevi Migrants in Istanbul.” Journal of Kurdish Studies 4 (2002 2001): 57–65.

84———. Siyaset ve Cinsiyet: İstanbul Gecekondularında Kadınların Siyasal Katılımı. İstanbul: Metis, 2001.

85White, Jenny B. Para İle Akraba: Kentsel Türkiye’de Kadın Emeği. Istanbul: İletişim, 1999.

86Wingfield, Nancy M. “Destination: Alexandria, Buenos Aires, Constantinople; ‘White Slavers’ in Late Imperial Austria.” Journal of the History of Sexuality 20, no. 2 (May 2011): 291–311.

87Wyers, Mark David. “The New Republic’s ‘Other’ Daughters: Legislating National Sex and Regulating Prostitution in Istanbul, 1880--1933.” M.A. thesis, The University of Arizona, 2008.

88———. “Wicked” Istanbul: The Regulation of Prostitution in the Early Turkish Republic. Istanbul: Libra Kitapçılık ve Yayıncılık, 2012.

89Yanıkkaya, Berrin. “Kentte Kadın Sesleri: 1990 Sonrasında İstanbul’da Kentli Kadının Kültürel Ürünler Aracılığıyla Kendini İfadesi (bir Örnek Tür Olarak Rock Müzik).” Doktora tezi, MSGSÜ, 2004.

90Yükseker, Deniz. “Business Relations Into/from Gendered Social Relations: Exchange in the Transnational Suitcase Trade Market of Laleli.” New Perspectives on Turkey no. 27 (2002): 77–106.

91———. “Economy and Gender in the Urban Borderland: The Public Culture of Laleli, Istanbul.” In Urban Imaginaries: Locating the Modern City, edited by Alev Çınar and Thomas Bender. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2007.

92———. “Trust and Gender in a Transnational Market: The Public Culture of Laleli, Istanbul.” Public Culture 16, no. 1 (January 2004): 47–65.

93______. Laleli-Moskova Mekiği: Kayıtdışı Ticaret ve Cinsiyet İlişkileri. Istanbul: İletişim, 2003.

94Yuna, Melin Levent. “21. Yüzyıl İstanbul’unda Bir Kadınlık Hali: Bir Sembol Olarak Tango.” Toplum ve Bilim 126 (Şubat 2013): 162–191.

95Zarinebaf-Shahr, Fariba. “The Role of Women in the Urban Economy of Istanbul, 1700–1850.” International Labor and Working-Class History 60 (2001): 141–152.

96Zengin, Aslı. İktidarın Mahremiyeti: İstanbul’da Hayat Kadınları, Seksişçiliği ve Şiddet. İstanbul: Metis Yayınları, 2011.

97———. “Sexual Margins: A Study on an Ethnography of ‘the State’ and Women Sex Workers in İstanbul.” MA Thesis, Boğaziçi University, 2007.

© Institut français d’études anatoliennes, 2014

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Lire

Open access

Acheter

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search