Version classiqueVersion mobile

İstanbul Bİblİyografyası

 | 
Eda Güçlü

Kentsel-sosyal hareketler, Gezi direnişi

Urban-social movements, Gezi resistance

Texte intégral

A-C

1“#gezidirenişi: Bir Yanımız Bahar Bahçe.” Birikim no. 291–292 (Temmuz-Ağustos 2013).

2Abbas, Tahir. “Political Culture and National Identity in Conceptualising the Gezi Park Movement.” Insight Turkey 15, no. 4 (Fall 2013): 19–27.

3Akınhay, Osman. Gezi Ruhu Bir İsyanın Halesi. Gezi Direnişi Broşürleri 6. Agora Kitaplığı, 2013.

4Akkuş, Serkan. Gezi’den Orantısız Zeka. Sınırsız Kitap, 2013.

5Ali, Tarık. Hakikat Kazanacak. Gezi Direnişi Broşürleri 3. Agora Kitaplığı, 2013.

6Arat, Yeşim. “Violence, Resistance, and Gezi Park.” International Journal of Middle East Studies 45, no. 4 (November 2013): 807–809.

7Arman, Ayşe. Gezi’nin Güzel İnsanları. Doğan Kitap, 2013.

8Arslan, Şeyma. “Osmanlı Döneminde İstanbul’da Kadın Hareketleri.” Toplumsal Tarih no. 190 (Ekim 2009): 11–12.

9Aslan, Şükrü. 1 Mayıs Mahallesi: 1980 Öncesi Toplumsal Mücadeleler ve Kent. İstanbul: İletişim, 2004.

10_____. “Toplumsal Mücadeleler ve Kent, Bir Alan Örneği: Ümraniye Mustafa Kemal Mahallesi.” Doktora tezi, MSGSÜ, 2003.

11———. “Gülsuyu/Gülensu’da Neler Oluyor, Neler Olamıyor?” Birikim 295 (Kasım 2013): 78–83.

12Atay, Tayfun. “The Clash of ‘Nations’ in Turkey: Reflections on the Gezi Park Incident.” Insight Turkey 15, no. 3 (Summer 2013): 39–44.

13Ayata, Gökçe Çiçek, Pınar Çağlı, Sevinç Eryılmaz, and Ulaş Karan. Gezi Parkı Olayları : İnsan Hakları Hukuku ve Siyasi Söylem Işığında Bir İnceleme. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2013.

14Aydın, Eylem. Çapulcunun Gezi Rehberi. Hemen Kitap, 2013.

15Aydın, Mehmet Korkud. “Milli Mücadele Dönemi İstanbul Öğrenci Hareketleri (1918-1922).” Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, 2011.

16Badiou, Alain, Bernard Stiegler, Volkan Çelebi, and Jean-Luc Nancy. Direnişi Düşünmek : 2013 Taksim Gezi Olayları. Monokl, 2013.

17Baki Deniz, Mehmet. “Grassroots Action against Gecekondu Renewal Projects: The Case of İstanbul Başıbüyük and Ankara Dikmen Vadi.” MA Thesis, Boğaziçi University, 2010.

18Baydar, Gülsüm, and Berfin İvegen. “Territories, Identities, and Thresholds: The Saturday Mothers Phenomenon in Istanbul.” Signs 31, no. 3 (2006): 689–715.

19Bayır, Ferhan. Gezi Direnişi : En Özel Fotoğraflarla. Kaynak, 2013.

20Benlisoy, Foti. Gezi Direnişi: Türkiye’nin Enteresan Başlangıcı. Gezi Direnişi Broşürleri 5. Agora Kitaplığı, 2013.

21Can, Sercan. #direngezi : Fotoğraflarla Taksim Gezi Parkı Olayları. Zepros, 2013.

22Catterall, Bob. “Towards the Great Transformation: (7) Locating Gezi Park.” City 17, no. 3 (June 2013): 419–422.

23Chomsky, Noam. Occupy / İşgal Et. Gezi Direnişi Broşürleri 1. Agora Kitaplığı, 2013.

24Çınar, Menderes. “Taksim Gezi’sinde AKP.” Birikim 293 (Eylül 2013): 17–22.

D-F

25Deniz, Mehmet Baki. Contemporary Urban Movements and Formation of Working Class in Turkey: The Case of Two Neighbourhoods in Istanbul and Ankara. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2011.

26Devrim Taksim’de Göz Kırptı. Kaldıraç, 2013.

27Durusoy, Cemre. “Gezi Park Kampanyası: Resurfacing an Urban park, Istanbul, 2002-2006.” M.Arch., Rice University, 2001.

28Erdemol, Mustafa K. Gezi Parkı Direnişi : Küçük Bahçede Büyük Kıyamet. Yazılama, 2013.

29Ergin, Nezihe Başak. “Grassroots Resistance against Urban Renewal: The Case of Güzeltepe, İstanbul.” MA Thesis, METU, 2006.

30Eşkinat, Doğan. “Gezi Park: Negotiating a New Left Identity.” Insight Turkey 15, no. 3 (Summer 2013): 45–49.

31Ete, Hatem. “The Political Reverberations of the Gezi Protests.” Insight Turkey 15, no. 3 (Summer 2013): 15–25.

32Fuller, Graham E. “Tear Gas in Taksim Square.” NPQ: New Perspectives Quarterly 30, no. 3 (July 2013): 46–48.

G-J

33Genç, Hamdi. “İstanbul Boğaziçi Sahilleri: Sanayileşmeye Gösterilen Tepkiler.” Toplumsal Tarih 24, no. 169 (Ocak 2008): 56–59.

34Genç, Nihat. Direniş Günleri : Gezi’den Tahrir’e. Kırmızı Kedi, 2013.

35Göle, Nilüfer. “Gezi: Anatomy of a Public Square Movement.” Insight Turkey 15, no. 3 (Summer 2013): 7–14.

36Göncü, Gürsel. Yaşarken Yazılan Tarih : Gezi Direnişi ve Halk Hareketlerinin Geçmişi. İstanbul: Metis Yayınları, 2013.

37Gözler, Deniz. Power and “Post-Production” of Imagination: An Inquiry into Images of Creative Dissent from Istanbul. Saarbrücken: VDM Verl. Müller, 2008.

38Göztepe, Özay, ed. Gezi Direnişi Üzerine Düşünceler. Nota Bene, 2013.

39Gülseçkin, İsmet. Anneme Gezi Parkı’nda Olduğumu Söyleme O Beni Okulda Sanıyor. Parşömen Kitabevi, 2013.

40İşigüzel, Şebnem, Gökhan Tan, Ümit Alan, Ahmet Güntan. Gözün İsyanı Gezi. Boyut Publishing, 2013.

K-N

41Karabey, Haydar. “Toplumsal Dönüşüm Sürecinde Bir Kentsel Alanın Evrimi ve Bir Sivil Toplum Örgütünün Direnişi: Levent.” Yapı no. 265 (Aralık 2003): 65–72.

42Kesgin, Hakan. “İstanbul Halkalı Jandarma Komando Taktik Alayı 1. Jandarma Komando Taburu’nun Son 8 Yılda İstanbul İlinde Müdahale Ettiği Toplum Olaylarının İncelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2004.

43Keskin, Halil İbrahim. “İstanbul’da Meydana Gelen Toplumsal Olayların Değerlendirilmesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2012.

44Kılıç, Özlem. Türkiye’nin Gezi’si. Postiga, 2013.

45Kocabıçak, Evren. “Locating Thirdspace in the Specifities of Urban: A Case Study on Saturday Mothers in İstiklal Street, Istanbul.” MA Thesis, METU, 2003.

46Kongar, Emre, Aykut Küçükkaya. Gezi Direnişi : Türkiye’yi Sarsan Otuz Gün. Cumhuriyet kitapları, 2013.

47Murat Yel, Ali, and Alparslan Nas. “After Gezi: Moving Towards Post-Hegemonic Imagination in Turkey.” Insight Turkey 15, no. 4 (Fall 2013): 177–190.

O-S

48Oğuzlu, Tarık. “The Gezi Park Protests and Its Impact on Turkey’s Soft-Power Abroad.” Middle Eastern Analysis/Ortadoğu Analiz 5, no. 55 (July 2013): 10–15.

49Ok, Akın. Gezi Parkı Direniş Yazıları: Yeryüzünün Asi Çocukları. Enki, 2013.

50Orhan, Oytun. “Gezi Parkı Olaylarını Ortadoğu’da Kim, Nasıl Algıladı?” Ortadoğu Analiz 5, no. 55 (Temmuz 2013): 16–22.

51Özbank, Murat. Gezi Ruhu ve Politik Teori. Kolektif, 2013.

52Özek, Taner. Gezi Parkı Çocukları. Ütopya, 2013.

53Özgün, Emine Şirin. “The Sounds of Political Actions in the Streets of Istanbul.” PhD dissertation, Istanbul Technical University, 2012.

54Özkoray, Erol, Nurten Özkoray. Gezi Fenomeni : Bireyselleşme ve Demokrasi. İdea Politika, 2013.

55Özmelek, Nurten. “1980 Sonrası Türkiye’de Gelişen Sivil Toplum: Arnavutköy Semt Girişimi.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2006.

56Özmen, Erdoğan. “Gezi İsyanı, Zevk ve Süperego.” Birikim 293 (Eylül 2013): 47–49.

57Özpek, Burak Bilgehan. “Arap Baharı-Gezi Protestoları ve Hükümetlerin Meşruluğu.” Ortadoğu Analiz 5, no. 56 (Ağustos 2013): 52–59.

58Özyiğit, Ercan. “Toplumsal İktidar ve Haber Medyası: Gazi Mahallesi Olaylarının Basında Sunumu.” Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, 2002.

59———. Toplumsal İktidar ve Medya: (Gazi Mahallesi Olaylarının Basında Sunumu). İstanbul: Birey Yayıncılık, 2008.

60Panon, Marcie J. “Generation Y in Gezi Park.” Middle East Report no. 268 (Fall 2013): 30–37.

61Satıcı, Bülent. Gezi Parkı Destanı. Cinius Yayınları, 2013.

62Schwegmann, Martin. “Istanbul and the Grassroots - Civil Society Organisations, Local Politics and Urban Transformation.” Ph.D. dissertation, Technische Universität Berlin, 2013.

63Sharp, Gene. Diktatörlükten Demokrasiye : Gezi Direnişi’nin İlham Kaynağı. Milena, 2013.

64Sönmez, Mustafa. Kent, Kapital ve Gezi Direnişi. Nota Bene, 2013.

T-Z

65Taksim’de Kutsal İsyan : Ulusalcı Gözüyle Gezi Direnişi. İleri Yayınları, 2013.

66Taştan, Coşkun. “The Gezi Park Protests in Turkey: A Qualitative Field Research.” Insight Turkey 15, no. 3 (Summer 2013): 27–38.

67Tonak, E. Ahmet. Kent Hakkı’ndan İsyan’a. Gezi Direnişi Broşürleri 7. Agora Kitaplığı, 2013.

68Tuğal, Cihan. Gezi’nin Yükselişi Liberalizmin Düşüşü. Gezi Direnişi Broşürleri 4. Agora Kitaplığı, 2013.

69Turam, Berna. “The Primacy of Space in Politics: Bargaining Rights, Freedom and Power in an Istanbul Neighborhood.” International Journal of Urban and Regional Research 37, no. 2 (March 2013): 409–429.

70Ulagay, Osman. Türkiye Eskisi Gibi Olmayacak : Gezi Direnişi’nin Yazdırdığı Kitap. Doğan Kitap, 2013.

71Uysal, Alke Evrim. “An Urban Social Movement Challenging Urban Regeneration: The Case of Sulukule, Istanbul.” Cities 29, no. 1 (February 2012): 12.

72Voulvouli, Aimilia. From Environmentalism to Transenvironmentalism: The Ethnography of an Urban Protest in Modern Istanbul. Oxford ; New York: Peter Lang, 2009.

73———. “Transenvironmental Protest: The Arnavutköy Anti-Bridge Campaign in Istanbul.” Environmental Politics 20, no. 6 (November 2011): 861–878.

74______. “Arnavutkoy District Initiative : From Environmentalism to Transenvironmentalism: Practicing Democracy in a Neighbourhood of Istanbul.” Ph.D. dissertation, University College London (University of London), 2008.

75Yayla, Atilla. “Gezi Park Revolts: For or Against Democracy?” Insight Turkey 15, no. 4 (Fall 2013): 7–18.

76Yeğenoğlu, Meyda. “Smells like Gezi Spirit.” Radical Philosophy no. 182 (2013): 2–4.

77Yüksel, Kadir. Bağzı Şeylere Öyküler : 28 Yazardan Gezi Parkı Öyküleri. Aylak Adam, 2013.

78Zizek, Slavoj. Dünyadaki İsyanların Anlamı. Gezi Direnişi Broşürleri 2. Agora Kitaplığı, 2013.

© Institut français d’études anatoliennes, 2014

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Lire

Open access

Acheter

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search